Stäng
Missa inga kursdrivande nyheter och aktietips. Vart ska vi skicka infon?
24.11.2022
Market Buzz – Camurus och Volvo

Market Buzz – Camurus och Volvo

Specialistläkemedelsbolaget Camurus meddelade igår kväll att dess amerikanska licenspartner Braeburn Inc.

Detta sker efter en ettårig försening till följd av att godkännandet stoppades i och med myndighetens begäran om ytterligare information som hänvisade till kvalitetsbrister hos Braeburns kontraktstillverkare för Brixadi i USA. Brixadi är samma produkt som Buvidal i Europa/Australien. Buvidal har lanserats framgångsrikt i delar av Europa och Australien med tvåsiffrig försäljningstillväxt varje kvartal.

Camurus skriver i ett pressmeddelande att FDA förväntas meddela datum för beslut om godkännande av Brixadi inom 30 dagar enligt prescription Drug User Fee Act (PDUFA). Granskningstiden uppskattas till två eller sex månader beroende på myndighetens klassificering av ansökan. Detta innebär att en lansering i USA skulle kunna ske i mitten av 2023. SHB prognostiserar ett godkännande under det första halvåret 2023, med en efterföljande långsam lansering av Brixadi under 2023 baserat på den för konkurrentprodukten Sublocade. Banken upprepar sin kortsiktiga rekommendation Köp och långsiktiga rekommendation Outperform.

Annons

SEB hade ett möte med chefen för Volvo Lastvagnar i Nordamerika Peter Voorhoeve. Hans budskap är att bolagets kunder har ett behov av att förnya sin fordonsflotta. Det är vissa tecken på en marknadsförsvagning för transporter av varor men ingen minskning av efterfrågan på tunga lastbilar. De senaste åren har transportbolagen förnyat sin fordonsflotta vart 5:e år och normalt är att fordonsflottan ersätts vart 4:e år. Anledningen har varit låg leveranskapacitet från lastbilsindustrin. Ett uppdämt behov av nya lastbilar bör ge stöd till efterfrågan 2023. Under 2022 har prisökningen varit ungefär 9 procent och Volvo avser att höja priserna med 8 procent i början av 2023.

Volvo har en stark position inom tunga elektriska lastbilar. Budskapet under mötet är att kunderna uppger att deras konkurrenter inte kan leverera elektrifierade produkter vad de tidigare lovat. SEB:s nuvarande prognos är att marknadsvolymerna i USA faller med 8 procent under 2023 då en svagare konjunktur förväntas minska efterfrågan på tunga fordon. Vägledningsutsikterna från bolaget är en oförändrad marknadsvolym i Nordamerika under 2023. Lyckas Volvo höja priserna och marknadsandelarna under 2023 så är det en uppsida i bankens prognoser en marknad som representerar ungefär 1/5 del av bolagets intäkter, inklusive försäljning från varumärket Mack. SEB rankar Volvo Köp.

Källa: SHB och SEB

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
24.11.2022
Small Cap - Fördubblad omsättning i Gold Town Games

Small Cap - Fördubblad omsättning i Gold Town Games

Gold Town Games rapporterade en fördubblad omsättning under tredje kvartalet jämfört med samma period året innan.

Omsättningen steg till 3,8 miljoner kronor (1,9). Samtidigt försämrades rörelseresultatet till -4,4 miljoner kronor (-1,2). Vid utgången av kvartalet uppgick likvida medel till 8,2 miljoner kronor (13,7). Bolaget har fyra produkter som idag ger intäkter, då FIH Hockey Manager och Blitz Football Manager genererat försäljning under perioden. Försäljningen är enligt VD Pär Hultgren dock ännu i en liten skala men är hoppfulla om tillväxt när spelen väl har etablerat sig på respektive marknader. Gold Town Games fortsätter att prioritera en global lansering av Blitz Football Manager, följt av en mjuklansering av Cricket Star Manager och Baseball Franchise Manager. Slutleveransen av Cricket Star Manager kommer att ske under första kvartalet nästa år. Aktien såldes ned 13 procent till 1,394 kronor.

Annons

Seatwirl, som är verksamma inom flytande vindkraft till havs, tillhörde torsdagens förlorare med en kursnedgång om 11,9 procent. Bolaget aviserade en företrädesemission på cirka 65 miljoner kronor. Företrädesemissionen omfattas till cirka 60,2 procent av teckningsförbindelser och emissionsgarantier. Bakgrunden till emissionen är Seatwirls strategi att skala upp och gå mot kommersialisering för flytande vindkraftparker ligger fast, där processen och upphandlingarna är systematiska och professionella. Bolaget bedömer att detta segment utgör framtidens stora volymefterfrågan. SeaTwirl kommer fokusera på att fortsätta utvecklingen av SX, nästa generations flytande vindkraftsverk med +10 MW turbineffekt. Parallellt med utvecklingen av SX avser bolaget fortsätta effektiviseringen och delar av produktionen av S2x med 1 MW turbineffekt som planeras installeras i Norge.

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Annons
Banker steg inför räntebesked
23.11.2022

Banker steg inför räntebesked

Det var begränsade rörelser på Stockholmsbörsen på onsdagen.

OMXS30-index ökade 0,6 procent medan OMXSPI lyfte 0,8 procent. Enligt Di som analyserat siffror från aktieägartjänsten Holdings har blankarna på drygt en månad tvingats stänga korta positioner genom att köpa tillbaka aktier för nästan 7 miljarder kronor. Storbankerna avancerade inför morgondagens räntebesked från Riksbanken. Nordea och SHB ökade 2,3 respektive 0,1 procent. Bankerna har redan höjt sina tremånadersräntor inför beskedet. Fastighetsbolagen som påverkas negativt av högre räntor utvecklades desto svagare. SBB tappade 0,8 procent och Balder försvagades 2,9 procent.

Embracer lägger ned en lång rad spel från studion Onoma, tidigare Square Enix Montreal. Åtgärderna framstår drivna av en större besparingsåtgärd. Ett antal personer från Onoma kommer enligt vad som tidigare kommunicerats att flyttas över till den andra Montrealstudion Eidos. Aktien stärktes 2,6 procent till 42,26 kronor. Skanska aviserade på morgonen en stor investering i en bostadsfastighet i Seattle. Investeringen ligger på 3 miljarder kronor medan byggkontraktet värderas till motsvarande cirka 1,9 miljarder kronor. Aktien backade 2,6 procent till 175,80 kronor. Spelinspektionen har gett Spooniker Ltd, som ägs av Kindred, en sanktionsavgift på 10,9 miljoner kronor för brister i arbetet mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Bolaget uppger att det överväger ett eventuellt överklagande av varnings- och sanktionsavgiften. Kindreds aktie ökade 1,6 procent. Bland bettingrelaterade bolag steg Catena Media 9,1 procent medan sportboksleverantören Kambi stärktes 0,3 procent.

Annons

Två poster i Surgical Science om vardera 50 000 aktier mäklades till kursen 139,50 kronor och 139,90. Posterna är värda cirka 14 miljoner kronor. Affären gjordes med ENS som köpande mäklare och ENS som säljande mäklare. I förra veckan lappades 207 000 aktier och det skulle kunna vara samma säljare. Är fallet så är det någon av de 20 största ägarna i bolaget. Surgical Science ökade 1,5 procent till 141 kronor. Boule Diagnostics rusade 25,5 procent, då onsdagen var sista handelsdag med teckningsrätter inför bolagets kommande nyemission. Aktien stängde till 12,80 kronor jämfört med teckningskursen i nyemissionen är 7,70 kronor.

Advenica har fått en ny order gällande produktutveckling från en svensk kund inom offentlig sektor. Kunden ger Advenica förnyat förtroende genom ett avtal värt 50 miljoner kronor med leverans under 2023, 2024 och 2025. Avtalet inkluderar dessutom en option för ytterligare utveckling under 2026 och 2027 till ett värde om cirka 30 miljoner kronor. Marknaden ställde upp aktien 16 procent. En sämre dag hade Humble Group vars aktie föll 13,3 procent i spåren av sin delårsrapport. Tredje kvartalet kännetecknas av stark organisk tillväxt och ökande efterfrågan från bolagets kunder, trots de utmaningar som globala ekonomiska och geopolitiska faktorer medför. Den organiska tillväxten uppgick till 18 procent. På råvarumarknaden sjönk Crude Oil 4,7 procent till 77,17 dollar per fat.

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
23.11.2022
Market Buzz – Knowit och Vestum

Market Buzz – Knowit och Vestum

Ålandsbanken håller kvar sin positiva syn på Knowit efter en genomgång av bolagets verksamheter och estimat.

Med en bred kundexponering och offentlig sektor som största kundbransch ser banken goda förutsättningar för Knowit att hålla tillväxt och marginaler uppe i en svagare konjunktur. Rapporten för det tredje kvartalet gav ett blandat intryck med en organisk intäktstillväxt på 15 procent avsevärt högre än Ålandsbanken räknat med, men ett justerat rörelseresultat på 95 miljoner kronor som var cirka 14 procent under prognosen. De största orsakerna till avvikelserna i kvartalet var ökad frekvens på resor och konferenser, kostnader för rekrytering och tvärstopp för flertalet projekt för nyligen förvärvade Marketing Clinic i Finland. En relativt hög andel underkonsulter framför allt i långa avtal i Norge dämpade också marginalerna. Ålandsbanken räknar med att Knowit ska kunna prestera en intäktstillväxt på cirka 7 procent och en rörelsemarginal strax över 7 procent för helåret 2023, med en oförändrad vinst/aktie jämfört med 2022. Aktien handlas till P/E 11,3x och EV/EBIT 11,8x (2023), vilket ger utrymme för en positiv kursutveckling enligt Ålandsbankens mening.

Annons

Kepler gör endast mindre justeringar av prognosen efter Vestums resultatet för tredje kvartalet, som i stort sett var i linje med förväntningarna. Den organiska tillväxten var 30 procent i helårstakt, vilket signalerar affärsmomentum. Den stora majoriteten av intäkterna kom från förvärv. Med ett säsongsmässigt starkare fjärde kvartalet förväntar sig Kepler att den justerade ebita-marginalen kommer att förbättras på kvartalsbasis och Vestum bör nå sitt finansiella mål på 10 procent för helåret. Även om kassaflödet var svagt under tredje kvartalet på grund av uppbyggnad av rörelsekapital så bör detta vända under det fjärde kvartalet i år och det första kvartalet nästa år. Kepler prognostiserar en organisk intäktsminskning på cirka 5 procent och en minskning av justerat ebita med 9 procent från 2022 till 2023. Vestum handlas till en EV/ebita på cirka 13x enligt Keplers botten för 2023, vilket motsvarar en rabatt om cirka 20-25 procent mot en bredare jämförelsegrupp av bolag. Köprekommendationen upprepas medan riktkursen höjs till 19 kronor (18).

Källa: ABS och Kepler

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
23.11.2022
Small Cap - LL Lucky Games tecknar distributionsavtal

Small Cap - LL Lucky Games tecknar distributionsavtal

Spelstudion LL Lucky Games har tecknat ett distributionsavtal med den ledande plattformsleverantören RAW Arena.

I och med detta avtal kommer bolaget att erbjuda sin spelportfölj till allt fler spelare på globala marknader, för tillgång till bolagets populära titlar som The Treasures of Tizoc, Mr Alchemister, Valholl: Wild Hammers, Beetle Bailey och Astro Anna. RAW Arena är för närvarande verksamt på 14 reglerade marknader, inklusive Italien, Sverige, Danmark, Storbritannien, Tyskland och Nederländerna. Samarbete sker med Tier 1-operatörer som VideoSlots, PokerStars, Kindred, Betsson, MrGreen och ComeOn. LL Lucky Games är mycket förväntansfulla över vad framtiden kommer att föra med sig som resultat av partnerskapet, där tillgång till ledande operatörer som Videoslots, Betsson och PokerStars via RAW Arena är av stor betydelse. Aktien rusade 19,8 procent till 0,75 kronor.

Styrelsen för Zwipe har beslutat att föreslå en företrädesemission av 20 862 047 nya aktier till en teckningskurs om 4,80 norska kronor. Emissionen ska inbringa cirka 100 miljoner norska kronor med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Företrädesemissionen är helt garanterad genom en kombination av teckningsåtaganden och emissionsåtaganden. Zwipe är ett norskt biometriskt teknikföretag som grundades 2009, fokuserat på att utveckla och kommersialisera säkra, snabba och lättanvända biometriska autentiseringslösningar med breda applikationer över viktiga vertikaler som betalningar och åtkomstkontroll. Sedan 2019 har korttillverkare startat processen med att lansera biometriska betalkortsspecifika tillverkningslinjer, halvledarleverantörer har börjat utveckla dedikerade erbjudanden för denna marknad. Zwipe har gjort betydande framsteg och lagt till många smartkortstillverkande kunder över hela världen, vilket avsevärt breddat deras kundbas. Aktien, som handlas på First North, föll 17,6 procent till 6,51 kronor.

Konsultbolaget Solidx rapporterade preliminära siffror för det andra kvartalet i det brutna räkenskapsåret 2022/2023 som väsentligt överstiger jämförelsekvartalets. Omsättningen ökade preliminärt till 25,4 miljoner kronor (10,8) medan rörelseresultatet landade på 3,3 miljoner kronor (0,1). Bolaget beskriver resultatutfallet i ett pressmeddelande som ”väsentligt” högre jämfört med motsvarande kvartal ett år tidigare. Resultatet visar på en hög efterfrågan på Soldix konsulttjänster och potentialen i affärsmodellen. Viktiga avtal och kontinuerlig ökning av bolagets konsulter är bidragande faktor till det fina resultatet man ser i andra kvartalet. Halvårsrapporten publiceras den 12 december.

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Lundin Gold rusade på borresultat
22.11.2022

Lundin Gold rusade på borresultat

Stockholmsbörsen öppnade på minus men stärktes senare.

OMXS30-index ökade 0,7 procent medan det bredare OMXSPI lyfte 0,6 procent. Swedbank räknar som de flesta med räntehöjningar på 75 respektive 50 baspunkter under Riksbankens två kommande möten. Inflationen överraskar negativt i Sverige och positivt i USA, men effekterna av penningpolitiken låter vänta på sig. Swedbank menar att en stor del av börsuppgångarna den senaste tiden kan förklaras av flöden, momentum och det faktum att aktörer köpt tillbaka korta positioner. Sinch och Boliden gick starkt bland storbolagen med uppgångar om 1,7 respektive 2,6 procent.

Essity ökade 1,3 procent sedan BNP Paribas Exane uppgraderat aktien till Outperform. Paretos analyschef Stefan Wård pekar i Di ut tre investmentbolag man bör plocka in i portföljen. Och dessa är InvestorKinnevik och VNV Global. Kinnevik klättrade 0,5 procent medan VNV Global steg 6,6 procent. Det sistnämnda bolaget har i år fått se sitt börsvärde minska med hela 74 procent. Bonesupport hade en upplyftande presentation för investerare vid SEB:s hälsovårdsseminarium igår. Banken anser att Bonesupport befinner sig i en mycket spännande fas nu och nästa år i och med godkännandet av CERAMENT G för den amerikanska marknaden. SEB:s intryck är att godkännandet, som ännu endast avser en mycket liten subgrupp av patienter, kan vara viktigare än många tror. Köprekommendationen upprepas. Aktien försvagades 1 procent till 82,50 kronor.

Annons

DNB skriver i en analys att man ser Instalco som ett bolag väl positionerat i en attraktiv marknad med långsiktiga tillväxtfaktorer. Banken inleder bevakning med en köprekommendation och riktkurs 50 kronor. Aktien föll 0,6 procent till 44,35 kronor. Bygg- och anläggningsbolaget Vestum stängde 4,2 procent högre. Rörelseresultat förbättrades till 124 miljoner kronor för tredje kvartalet (15). Omsättningen blev 1 797 miljoner kronor (292) och den organiska tillväxten uppgick till 30 procent.Catena Media rekylerade ned 5,4 procent efter gårdagens lyft. Andra förlorare var Truecaller och Alligator Bioscience med nedgångar om 3,8 respektive 6,1 procent.

Lundin Gold handlades upp 13,9 procent efter att resultatet från konverteringsborrningsprogrammet vid guldgruvan Fruta del Norte i Ecuador visat att mineraliseringen är bred och av konsekvent karaktär i hela södra sektorn. Syftet med borrprogrammet är att utöka gruvans livstid genom att konvertera antagna tillgångar. Nyhetsbyrån Direkt skriver att Canaccord Genuity inlett bevakning av Lundin Gold med en köprekommendation. Oljepriset rekylerade upp 1,1 procent till 81,20 dollar per fat. Efter gårdagens initiala nedgång dementerade Saudiarabien tidigare uppgifter om en produktionsökning från oljekartellen Opec. Africa Oil och Enquest ökade 4,5 respektive 4,3 procent.

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
22.11.2022
Market Buzz – Viaplay och Novo Nordisk

Market Buzz – Viaplay och Novo Nordisk

Vid den senaste kapitalmarknadsdagen guidade Viaplay för att det första halvåret 2023 skulle bli svagare än SHB tidigare hade räknat med.

Ledningen var tydlig med att nettoskulden skulle öka till över målet om 2,5x EBITDA i Norden, även om verksamheten utvecklades enligt plan. 2023 ser ut att bli baktungt till följd av besparingar som gradvis får effekt. Dessutom innebar brytningen med Telia den 1 oktober att Viaplay förlorade kunder, vilka kommer att ta viss tid att ersätta hos andra operatörer. Om avtalet med Telia skulle förnyas på villkor som är mer fördelaktiga för Viaplay än i det förra avtalet, skulle aktien enligt SHB kunna ta fart. Telia ändrade nyligen sin organisationsstruktur till att åter slå ihop fri- och betal-TV-tillgångarna, och SHB tror att de kan försöka avyttra denna verksamhet. Det är trots allt mycket få europeiska telekomoperatörer som har lyckats nå en god avkastning från sina medieverksamheter. Kombinationen av ett negativt kassaflöde och ett svagt första halvår medför att SHB står fast vid sin kortsiktiga rekommendation Behåll, trots att den låga värderingen lockar.

Annons

SEB har gjort en djupdykning i Novo Nordisk vad gäller utsikter och trender för den globala diabetesmarknaden och läkemedel för att behandla kraftig övervikt. Bankens slutsats är att den nuvarande höga nuvarande tillväxten för läkemedel baserat på GLP-1 hormonet kan fortsätta och även accelerera de kommande kvartalen. Bolaget har en stark position med läkemedel som Ozempic, Rybelsus och Victosa mot typ 2 diabetes. Störst potential kan det vara för Wegovy på kort sikt som återlanseras i den amerikanska marknaden för att behandla övervikt. Det är även en stor marknadspotential utanför USA. Novo Nordisk växer snabbare än marknaden i USA med en tillväxt på 18 procent men internationellt är tillväxten lägre, 8 procent. SEB:s nuvarande prognos är att intäkterna för Novo Nordisk från GLP-1 läkemedel mot övervikt uppgår till 16,2 miljarder 2022 och att det ökar till 44,2 miljarder 2025. Deras mål är att intäkterna ska överstiga 25 miljarder 2025, en nivå banken förväntar att de överträffar redan nästa år. SEB upprepar rekommendationen Köp för Novo Nordisk.

Källa: SHB och SEB

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
22.11.2022
Small Cap- Kommersiellt genombrott för CirChem

Small Cap- Kommersiellt genombrott för CirChem

Image Systems affärsområde RemaSawco och Estländska Nordwood har tecknat ett avtal avseende leverans av brädhanteringssystemet RS-BoardScannerQ till ett av Nordwoods...

Avtalet innefattar även utbildning samt ett underhållsavtal som löper över två år. RS-BoardScannerQ är ett system för automatisk avsyning, kvalitetsbestämning och avkapsoptimering i en råsortering, ett justerverk eller ett hyvleri. Systemet upptäcker alla defekter och geometriska fel samt utför en avkaps- och kvalitetsoptimering. Image Systems aktie ökade 7,3 procent till 1,695 kronor.

Annons

First North-listade CirChem har tecknat ett nytt femårigt avtal med Stena Recycling AB för rening av löpande insamlade lösningsmedel. Detta avtal omfattar upp till 15 000 ton per år och utgör en viktig bas för den kommande utbyggnaden och optimeringen av anläggningen i Vargön. CirChems Interim VD Petra Sas säger i ett pressmeddelande att avtalet är ett kommersiellt genombrott för CirChem och har väldigt stor betydelse. Det utgör en stabil bas för den framtida utbyggnaden, utvecklingen och optimeringen av CirChems anläggning i Vargön. I och med detta har bolaget nu avtal som täcker drygt 80 procent av sin kapacitet enligt det gällande miljötillståndet i Vargön. Nästa steg handlar om en teknisk uppskalning för att kunna hantera så stor del av dessa volymer så snabbt, effektivt och lönsamt som möjligt. Marknaden ställde upp aktien 34,1 procent till 3,89 kronor. Det var en bra bit från dagshögsta om 5 kronor.

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Storpost mäklad i Surgical Science
21.11.2022

Storpost mäklad i Surgical Science

Stockholmsbörsen tappade mark när veckan inleddes.

Både OMXS30-index och det bredare OMXSPI föll 0,2 procent. Riksbankens sista räntebesked för i år på torsdag blir mycket intressant och efter den höga inflationen i oktober talar det mesta för att räntan höjs med åtminstone 75 punkter. ABB har sålt 8 procent av aktierna i E-Mobility för 200 MCHF. Affären ger en värdering av bolaget på omkring 2,6 miljarder dollar, i den lägre delen av Ålandsbankens värderingsintervall på 2,5-5,0 miljarder dollar vilket dock inte är så förvånande givet marknadsklimatet. Banken ser generellt positivt på att ABB driver processen mot en särnotering av E-Mobility genom ägarspridning. Aktien avancerade 0,6 procent till 328,60 kronor. Bland förlorarna fanns Embracer och Sinch med nedgångar om 3,8 respektive 4,5 procent.

SEB återupptar rekommendation i Securitas med en Köp. Banken anser att konsensusprognosen avseende rörelsemarginalen är försiktig och SEB:s vinstprognos är 3-5 procent högre. Aktien backade 0,3 procent. Ålandsbanken behåller sin positiva syn på Boliden efter att deltagit på bolagets kapitalmarknadsdag i början av förra veckan. Bolaget höjde även ambitionsnivån när det gäller klimatpåverkan och är övertygade om att det långsiktigt kommer att vara positivt för aktieägarna då efterfrågan på ”gröna” metaller väntas resultera i premiumpriser på sikt. Aktien försvagades 1,8 procent till 363,05 kronor. Trots att Husqvarna redovisade en svag kvartalsrapport har aktien gått klart bättre än börsen under den senaste månaden. Di skriver att för den som köpte i nedgången på rapportdagen kan det vara läge att plocka hem vinsten. Vid stängning noterades aktien 4 procent lägre.

Annons

Stillfront har förlängt en kredit på 3,75 miljarder kronor från tre banker. Lånet förlängs till samma villkor som den ursprungliga kreditfaciliteten hade. Aktien minskade 1 procent till 16,50 kronor. New Wave ökade 4,3 procent till 202,20 kronor och noterade en ny rekordnivå. SEB hade ett möte med ledningen i Mildef i fredags och banken anser att det bekräftar deras optimistiska prognoser. Efterfrågan är stark trots en ännu begränsad påverkan från ökade försvarsanslag. Ledningen betonar att USA-marknaden är av intresse och det behövs lokal tillverkning för att ta del av den stora marknaden. SEB har en köprekommendation på Mildef. Aktien stärktes 1,8 procent till 74,30 kronor.

Den norska spelinspektionen kommer från och med i morgon att döma Kindreds maltesiska dotterbolag Trannel till en daglig bot på 1,2 miljoner kronor. Lotteritilsynet anser att Kindreds åtgärder i Norge har varit otillräckliga. Kindreds aktie sjönk 3 procent till 100,60 kronor. Bland andra bettingrelaterade aktier var Betsson oförändrad medan Catena Media rekylerade upp 9,2 procent. Branschsajten iGB skriver att Catena Media är nära en försäljning av Askgambler. Revolutionrace aktie klättrade 3,4 procent. Danske Bank har inlett bevakning av bolaget med köprekommendation. Moment Groups storägare Gelba Management har köpt 700 000 aktier i nöjesbolaget för 385 000 kronor. Aktien handlades ned 5,5 procent till 0,55 kronor. En post i Surgical Science om 207 000 aktier mäklades till kursen 138,10 kronor Posten är värd 28,59 miljoner kronor och motsvarar 0,41 procent av kap. Affären gjordes med ENS som köpande mäklare och ENS som säljande mäklare. Aktien stängde 3,7 procent högre till 144 kronor.

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
21.11.2022
Market Buzz – Kahoot och Enad Global 7

Market Buzz – Kahoot och Enad Global 7

Norska Kahoot är ett marknadsledande EdTech-företag, med en historia på minst 20 procent årlig tillväxt, 20-30 procent FCF-marginaler och en...

Pareto inleder bevakning av Kahoot med en köprekommendation och riktkurs på 35 norska kronor. Enligt den senaste statistiken var Kahoot den tredje mest använda EdTech-lösningen av amerikanska skolor. Denna marknadsposition har resulterat i onormalt hög intäktstillväxt, där Kahoot alltmer kan börja fakturera kunder för sina erbjudanden.

Hittills har Kahoot utökat sin ARR från nära noll till runt 150 miljoner dollar på 4,5 år, och samtidigt utvecklats till att bli lönsamt med en LTM FCF-marginal på minst 20 procent. Pareto ser gott om utrymme för marknadstillväxt eftersom studier tyder på det EdTech förbättrar resultaten och II) att digitala utgifter endast utgör cirka 4 procent av totalt lärande, en andel som förväntas öka under de kommande åren. För närvarande handlas amerikanska SaaS-företag till 5x NTM EV/Sales, ungefär 30 procent under genomsnittet före covid på 7x. Sedan toppen har Kahoots aktie tappat cirka 80 procent och med en fortsatt bra operativ utveckling för Kahoot har värderingarna kommit ner till nivåer som inte sett förut.

Annons

Kepler skriver i en uppdatering att det var ett starkt kvartal från Enad Global 7 (EG7), främst drivet av segmentet Game. Företaget uppvisade en stark justerad ebitda-marginal på 25 procent i tredje kvartalet. Även om man inte extrapolerar detta, anser Kepler att det understryker potentialen för bolaget att strukturellt öka lönsamheten om det skulle nå framgång i framtida spellanseringar eller genom att förbättra lönsamheten i förlustbringande studior via work-for-hire-projekt. Analyshuset spår intäkter för 2022 om 1 806 miljoner kronor, vilket är i linje med guidningen om runt 1,8 miljarder kronor. Kepler förväntar sig en negativ organisk tillväxt under fjärde kvartalet, då Servicesegmentet står inför tuffa jämförelsetal. Givet inga tillkännagivanden om Block N Load och EvilvEvil antar Kepler att den första lanseringen kommer att ske under första kvartalet 2023 jämfört med tidigare förväntningar om fjärde kvartalet 2022. Analyshuset fortsätter att se en tilltalande uppsida i aktien på grund av den låga värderingen även efter den senaste tidens förstärkning. Köprekommendationen upprepas medan riktkursen justeras upp till 30 kronor (27).

Källa: Pareto och Kepler

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker

Mina Bevakningar


Skapa konto gratis och lås upp våra Online FREE artiklar

Annons
Annons
Till början