Stäng
Missa inga kursdrivande nyheter och aktietips. Vart ska vi skicka infon?
ByggPartner – Lönsamhetsbekymmer
24.10.2022

ByggPartner – Lönsamhetsbekymmer

Nyheter som kablas ut klockan 22:01 en tisdagskväll är sällan goda. Så var fallet även denna gång när byggbolaget ByggPartner annonserade nya nedskrivningar av ett antal projekt, som tillsammans påverkar rörelseresultatet negativt med cirka 90 Mkr under Q3.

Detta är en låst artikel. Prenumerera på nyhetsbrevet för att fortsätta läsa.
Om ni inte ännu är prenumerant Stockpicker Newsletter Sveriges ledande oberoende aktieanalysbrev med fantastiskt track-record. Beställ
Stockpicker Newsletter
Stäng×
Av
Sebastian Lang Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Newsletter

Sveriges ledande oberoende aktieanalysbrev med fantastiskt track-record. Beställ
Storägare flaggar upp i Kindred
10.08.2022

Storägare flaggar upp i Kindred

Stockholmsbörsen öppnade lägre men återhämtade sig senare.

Läs artikeln gratis genom att logga in eller skapa konto
Stockpicker Online FREE Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stockpicker Online FREE
Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Online FREE

Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Annons
ByggPartner – Bygger ut
21.04.2022

ByggPartner – Bygger ut

Sedan vår första analys i november (Newsletter 1913) har byggbolaget ByggPartner fortsatt att imponera och har under de senaste månaderna bjudit på en rad positiva nyheter.

Först publicerad i Stockpicker Newsletter 1948 (20 april 2022)

BYGGP | First North | 94,7 kr | KÖP

Bokslutskommunikén för 2021 visade inte bara ett rejält lyft i omsättningen, men även en stigande lönsamhet och en stark pipeline inför 2022. Order har dessutom fortsatt att rulla in så här långt i år och aktiviteten har även varit hög på förvärvsfronten.

Det är i linje med den uppdaterade tillväxtstrategin som vd Sture Nilsson presenterade i samband med bokslutskommunikén, och som numera inkluderar en uttalad förvärvsambition av lokalt starka och entreprenörpräglade byggföretag. Utöver det vill man fortfarande stärka positionen inom partnering, öka lönsamheten genom vassare projektstyrning samt växa organiskt på både fokus- och tillväxtmarknader. Givet de egna goda erfarenheterna från att vara ett bolag med stark lokal förankring, är det mest liknande regionala byggbolag som lockar, helst utanför Dalarna för att öka den geografiska diversifieringen och sänka den operationella risken.

Det dröjde inte länge tills man i början av april tecknade ett avtal om förvärv av samtliga aktier i Åhlin & Ekeroth Byggnads AB för en initial köpeskilling om 460 Mkr. Bolaget omsatte cirka 1,4 miljarder kr i fjol (dvs 61% av ByggPartners egen nettoomsättning) och har under 2019-2021 haft en lönsamhet i paritet med ByggPartners finansiella mål om en 5% rörelsemarginal (EBIT).

Åhlin & Ekeroth är en väletablerad aktör inom byggsektorn i Östergötland med ett brett utbud av tjänster och kunder i både privat och offentlig sektor. Uppdragen utförs vanligtvis som total- eller samverkansentreprenad där bolaget kommer in tidigt i processen. Även om verksamheten ska också fortsättningsvis drivas med en lokal prägel under nuvarande ledning, finns det dock goda förutsättningar för att skapa synergier inom digitalisering, träbyggnation, vidareutveckling av partneringmodellen, inköp och hållbarhetsarbetet.

Näst på tur var förvärvet av Flodén Byggnads AB som omsatte cirka 870 Mkr ifjol (38% av ByggPartner), också med en EBIT-marginal i linje med målsättningen på 5%. Här motsvarar den initiala köpeskillingen ett företagsvärde på 200 Mkr. Flodén har en stark marknadsposition i Göteborgsregionen, främst inom den publika sektorn men har under senare år även utvecklat sitt erbjudande mot den privata sektorn.

Båda transaktionerna är villkorade av godkännande av konkurrensmyndigheterna samt av bolagsstämma i ByggPartner, men om vi antar att dessa kommer genomföras så skulle årsomsättningen för ByggPartner-koncernen uppgår till cirka 4,5 miljarder kr, proforma 2021. Det är nästan dubbelt så mycket som den de facto nettoomsättningen på 2 280 Mkr under 2021. Glädjande är dessutom att både Åhlin & Ekeroth samt Flodén verkar ha en bättre lönsamhet än ByggPartner själva, vars justerade EBIT-marginal landade på 4,3% ifjol.

Utsikterna för 2022 är alltså goda, ännu mer så med tanke på bolagets starka orderbok på 2 706 Mkr vid slutet av december och en stark pipeline av nya projekt i inledande projekteringsfas där entreprenadkontrakten ännu inte har tecknats, bland annat de stora bostadsprojekten i Stockholm som man håller på att utveckla tillsammans med Folkhem. Dessa samverkansentreprenader hamnar i orderboken först när kontrakt är skrivet.

Fundamentalt gynnas bolaget av de fortfarande robusta utsikterna för den svenska byggindustrin och ett allt större intresse för träbyggande, bland annat till följd av en ökat fokus på hållbarhet i samhället. Efter rekordåret 2021 tyder därför det mesta på att 2022 ska bli ännu bättre för Byggpartner. 

Båda förvärven förväntas slutföras den 1:a juli i år och ska delvis betalas med nya aktier, medan resten ska finansieras via likvida medel och banklån. Det lär inte blir några problem då bolaget har en stark finansiell ställning med en nettokassa på drygt 140 Mkr. Om vi räknar med det nya antalet utestående aktier och tar även hänsyn till den förändrade balansräkningsstrukturen så innebär dagens aktiekursnivå en värdering kring 0,4x EV/Sales och 8,7x EV/EBIT.

Värt att notera är att vi använder här proforma-siffrorna för 2021, så givet den positiva underliggande trenden i verksamheten bör resultatet för 2023 kunna se ännu bättre ut än så. Aktien lockar därmed inte bara med en attraktiv värdering, men även en direktavkastning på nästan 4%. Det frestas tydligen även styrelseordföranden av, som nyligen köpte aktier i det egna bolaget för 4,5 Mkr.

Till följd av förvärven höjer vi riktkursen från 110 kr till 125 kr och upprepar vår tidigare köprekommendation.

Stäng×
Av
Sebastian Lang Analytiker
ByggPartner är värd en närmare titt. Uppsida i aktien?
23.11.2021

ByggPartner är värd en närmare titt. Uppsida i aktien?

Aktiviteten har varit hög för byggbolaget under en längre period och inget slut tycks heller vara i sikte.

Läs artikeln gratis genom att logga in eller skapa konto
Stockpicker Online FREE Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stockpicker Online FREE
Stäng×
Av
Sebastian Lang Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Online FREE

Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto

Mina Bevakningar


Skapa konto gratis och lås upp våra Online FREE artiklar

Annons
Annons
Till början