Stäng
Prenumerera gratis på Sveriges ledande nyhetsbrev inom bank & finans
Omvänd vinstvarning från Bilia
14.04.2021

Omvänd vinstvarning från Bilia

Stockholmsbörsen rekylerade ned på onsdagen. OMXS30-index sjönk 0,85 procent till 2228 punkter.

Läs artikeln gratis genom att logga in eller skapa konto
Stockpicker Online FREE Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stockpicker Online FREE
Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Online FREE

Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
16.01.2019

FORMPIPE SOFTWARE - Håller formen verkligen i sig?

Efter en riktigt stökig och trist börshöst gapade det relativt tomt av företag med stark kursutveckling på Stockholmsbörsens olika listor när året summerades. Fortfarande fanns dock ett och annat företag som har trotsat motvinden och under en längre tid utvecklats riktigt bra. Ett bra exempel på detta är konsult- och programvaruföretaget Formpipe med ECM-produkter gjorda för att strukturera information i större företag, myndigheter och organisationer, som exempelvis dokumenthantering och ärendehantering.

FPIP |Small Cap| 19,5 kr

Bidragande till framgången är förmodligen en stabilitet i verksamheten med många kunder inom offentlig sektor och med en stor andel repetitiva intäkter. En annan bidragande faktor är naturligtvis att bolaget har utvecklats väl och då inte minst resultatmässigt då rörelseresultatet nästan dubblades mellan 2015 och 2017 och ser ut att öka cirka 40% även 2018. Detta syns dock även i kursutvecklingen där aktien har stigit med cirka 140% de senaste tre åren. Efter en kursuppgång på 45% redan 2017, lyckades aktien också stiga lika mycket även 2018.

På frågan om aktien är fortsatt köpvärd, är vi dock klart tveksamma för att inte säga skeptiska. Visserligen var det senaste kvartalet riktigt bra, om än utan någon överdrivet imponerande tillväxt. Nettoomsättningen steg med 8,7% till 95,6 Mkr (88,0), vilket ändå var något bättre än omsättningstillväxten för hela niomånadersperioden som var drygt 6% och blev 296,9 Mkr (279,8). En bidragande faktor till att tillväxten hålls nere något är det faktum att andelen traditionell licensförsäljning av programvara numera allt oftare sker som molnbaserad licensförsäljning, och intäktsförs över en längre tidsperiod, istället för att som tidigare ge en större initial intäkt.

Positiv påverkan på omsättningen kom dock från valutaeffekter som påverkade Q3 positivt med 3,5 Mkr och med 10,7 Mkr över niomånadersperioden. Annars skulle tillväxten ha varit ännu lite svagare, eller 4,7% i kvartalet och 2,3 % på nio månader. Valutaeffekterna kommer sig av att den svenska kronan under perioden har försvagats mot den danska motsvarigheten.

Eftersom den danska verksamheten och danska marknaden står för en betydande del av Formpipes verksamhet, ger det då en positiv valutapåverkan i förhållande till jämförelsetalen. Mjukvaruruintäkterna i kvartalet steg med 14% till 64,8 Mkr (56,7) och periodens totala repetitiva intäkter ökade med 13% till 56,3 Mkr (49,9), motsvarande 59% (57) av den totala omsättningen. Under niomånadersperioden steg mjukvaruintäkterna med 10% och de repetitiva intäkterna med 14% till 55% (51) av samtliga intäkter.

Var tillväxten inte jätteimponerade och delvis beroende av valutaeffekter så var resultatutvecklingen bättre, om än även den positivt påverkad av valutaeffekter. Rörelseresultatet före avskrivningar blev i kvartalet 25,6 Mkr (22,1), motsvarande en EBITDA-marginal om 26,8% (25,1), men påverkades då av positiva valutaeffekter på 0,8 Mkr jämfört med jämförelsekvartalet.

Efter avskrivningar ökade rörelseresultatet (EBIT) med 24% till 13,9 Mkr (11,1), motsvarande en marginal på 14,5% (12,7). Motsvarande EBITDA-resultat för niomånadersperioden blev 72,4 Mkr (59,9) och var 37,1 Mkr (23,0) för rörelseresultatet, motsvarande en marginal på 12,5% (8,2). Man bör beakta att både Q1 och Q2 i fjol var tämligen svaga både omsättnings- och resultatmässigt.

Företagets balansräkning är stark efter att för ett antal år sedan ha haft en ganska hög skuldsättning efter förvärvet av danska Traen som gjordes under 2012. Efter ett starkt kassaflöde och en betydande ökning av likvida medel uppgick nettoskulden till bara 2,5 Mkr (58,1) vid utgången av Q3. På förvärvsfronten har året varit lugnt även om bolaget i april förvärvade resterande 35% av aktierna i dotterbolaget Formpipe Intelligo AB genom en apportemission på närmare 700 000 aktier till ett värde om 10,7 Mkr. I kombination med ett teckningsoptionsprogram som under perioden gick till lösen har antalet aktier i bolaget ökat med drygt en miljon stycken.

Med en stor andel kunder inom offentlig sektor och med en stor andel repetitiva intäkter är Formpipes verksamhet tämligen stabil och okänslig för konjunkturen. Samtidigt är också värderingen enligt vår bedömning hög efter flera års kursuppgång, inte minst som flertalet aktier på börsen har fått se sin värdering sjunka kraftigt de senaste månaderna.

På vår prognos är p/e-talet för helåret 2018 omkring 26 och faller ner mot 23 respektive 21 för 2019 och 2020. Det kan jämföras med snittvärderingen som snarare har legat kring 20 den senaste tioårsperioden. En minst lika stor diskrepans kan vi se om vi tittar på företagets p/s-tal (börsvärde/försäljning) som för 2018 hamnar kring 2,5 jämfört med 1,4 över en tioårsperiod.

Med tanke på den osäkerhet som finns just nu avseende börsutvecklingen har vi svårt att se någon större uppsida i aktien, men ganska lätt att se att den skulle kunna tappa en del. Vi väljer därför att rekommendera Sälj med riktkursen 17,50 kr.   

 

Stäng×
Av
Jan Axelsson Analytiker
Annons

Mina Bevakningar


Skapa konto gratis och lås upp våra Online FREE artiklar

Annons
Annons
Till början