Stäng
Så skapar du en extra inkomst från börsen. Till vilken mailadress ska vi skicka guiden?
17.12.2020

Instalco redo att testa toppmotstånd?

Trendmässigt fortsätter Instalco att övertyga och vi ser hur alla rekyler ner mot 50 perioders medelvärde (blå linje) gett goda köplägen.

Detta är en låst artikel. Prenumerera på nyhetsbrevet för att fortsätta läsa.
Om ni inte ännu är prenumerant Stockpicker Swing Trader Sveriges med avstånd största och mest exklusiva tradingprodukt som varje börsdag ger dig affärsförslag för Stockholmsbörsens aktier. Beställ
Stockpicker Swing Trader
Stäng×
Av
Mats Ahlskog Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Swing Trader

Sveriges med avstånd största och mest exklusiva tradingprodukt som varje börsdag ger dig affärsförslag för Stockholmsbörsens aktier. Beställ
27.10.2020

Instalco nere på rekylstöd

De senaste veckorna har Instalco handlats i en rekylfas.

Detta är en låst artikel. Prenumerera på nyhetsbrevet för att fortsätta läsa.
Om ni inte ännu är prenumerant Stockpicker Swing Trader Sveriges med avstånd största och mest exklusiva tradingprodukt som varje börsdag ger dig affärsförslag för Stockholmsbörsens aktier. Beställ
Stockpicker Swing Trader
Stäng×
Av
Mats Ahlskog Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Swing Trader

Sveriges med avstånd största och mest exklusiva tradingprodukt som varje börsdag ger dig affärsförslag för Stockholmsbörsens aktier. Beställ
Annons
27.02.2019

INSTALCO - Ta inte hem vinsten än

Installationsbolaget Instalco har varit en fin placering för oss det senaste dryga året. Sedan aktien gjorde sitt inträde på Top Picks i december 2017 har kursen stigit närmare 40% inklusive utdelning. Ungefär lika stor är uppgången sedan aktien även hamnade i Referensportföljen i april 2018. Någon spikrak resa har det dock inte varit. Långtifrån.

INSTAL | Mid Cap | 73,2 kr                            

Aktien som handlades till drygt 70 kr redan i augusti 2017 var i början av januari 2018 nere kring 50-lappen. Lagom till börsraset mellan oktober och slutet av 2018 hade kursen därefter återigen jobbat sig upp till drygt 70 kr igen för att på nytt tappa ner mot 60 kr kring jul. Återhämtningen sedan början av 2019 innebär nu att aktien för tredje gången har passerat 70-kronorsnivån och därmed handlas kring 10% under riktkursen på 79 kr. Frågan är därmed om det börjar bli dags att ta hem vinsten, eller om det fortfarande finns mer krut i aktien?

Ser man till bolagets ekonomiska utveckling så är det faktiskt ingen självklarhet alls att ta hem vinsten. Företaget har en närmast häpnadsväckande historik beroende på alla förvärv som har gjort att både omsättning och resultat har mångdubblats på bara några år. På senare år har ambitionen varit att uppnå 600-800 Mkr i förvärvad årlig omsättning, och under 2018 köptes 16 företag med en total omsättning kring 759 Mkr.

Det var heller inget fel på vare sig fjolåret som helhet eller Q4 specifikt. På helåret ökade omsättningen med 41,8% till 4 414 Mkr (3 114), varav organisk tillväxt justerat för valutaeffekter var 6,6%. I Q4 var omsättningsökningen 35,1% till 1 264 Mkr (935), varav organisk tillväxt var 1,5%. Instalco förvärvade under kvartalet sju (7) företag med en förväntad omsättning på årsbasis på 206 Mkr, vilket gör att tillväxten fortsätter in i 2019.

Detta visas även av orderstocken som vid kvartalets utgång var 4 063 Mkr (3 194), vilket var en ökning med 27,2% och med positiva 9,2% för jämförbara enheter. Efter kvartalets utgång har också ytterligare tre förvärv genomförts som tillför ytterligare 210 Mkr.

Även resultatutvecklingen var godkänd, om än med något lägre marginaler än året innan. Rörelseresultatet justerat för poster relaterade till förvärv (EBITA) steg på helåret med 41 % till 372 Mkr (264) och var ojusterat 331 Mkr (244), motsvarande en marginal på 7,5 % (7,8). I sista kvartalet var justerad ebita 119 Mkr (102) och rörelseresultatet 124 Mkr (94), motsvarande en marginal på 9,9% (10,1).

Efter finansiella poster och skatt blev helårsresultatet per aktie 5,20 kr (3,69), vilket var 4-5% högre än vi räknade med i vår senaste analys. Trots många förvärv var heller inte nettoskulden högre än 520 Mkr (446) vid årsskiftet.

Att göra prognoser på Instalco är av förståeliga skäl tämligen svårt eftersom bolaget förvärvar nya bolag i ett närmast furiöst tempo. I samband med att bolaget vid den senaste rapporten uppdaterade sina finansiella mål framgick dock att bolaget redan nu anser det sannolikt att man når målet med ett justerat EBITA proforma på 450 Mkr senast slutet av år 2019. Det skulle i så fall betyda att vinsten per aktie vid denna tidpunkt taktar på en nivå kring 6,00–6,50 kr i årstakt.

Därmed kan man knappast säga att aktien är utmanande värderad, även om förvärvsbygget är oprövat i en lågkonjunktur. P/e-talet skulle i så fall nämligen inte vara högre än cirka 11-12 och mycket möjligt kunna falla ner mot en årstakt kring 10-11 under 2020. Bolaget har som nytt finansiellt mål att växa med 10% årligen under en konjunkturcykel med en justerad EBITA-marginal på 8%.

För att svara på frågan om det är dags att ta hem vinsten så tror vi inte det, åtminstone ser vi inget som antyder att så är fallet. En liten risk i aktien skulle möjligen vara att bolaget ser en lite lugnare inledning på 2019. Med tanke på att bolaget redan i år har förvärvat ytterligare omsättning på mer än 200 Mkr tror vi dock att siffrorna ändå kommer att se bra ut. Eftersom fjolåret till slut blev bättre än väntat så höjer vi istället riktkursen till 83 kr (79) och upprepar vårt köpråd. Årets utdelning höjs till 1,50 kr (1,10).

 

Stäng×
Av
Jan Axelsson Analytiker

Mina Bevakningar


Skapa konto gratis och lås upp våra Online FREE artiklar

Annons
Annons
Till början