Stäng
Missa inga kursdrivande nyheter och aktietips. Vart ska vi skicka infon?
03.10.2022
Small Cap - Umida vinner ytterligare upphandling

Small Cap - Umida vinner ytterligare upphandling

Kiliaro tecknar avtal med en av Turkiets största lojalitetsklubbar Zubizu med en medlembas på över 4,5 miljoner medlemmar.

Det är ytterligare ett steg i bolagets sälj- och marknadsstrategi mot att stärka varumärket och öka kundbasen i Turkiet. Medlemmar erbjuds Kiliaro Unlimited med obegränsat utrymme i mobilen helt kostnadsfritt under sex månader. Därefter får användarna betala för Unlimited för att bilderna ska fortsatt vara sparade och säkrade i molnet. Kiliaros aktie handlades upp 33,7 procent till 3,25 kronor.

Elfordonsbolaget Zoomability har svårt att komma med i regionernas upphandlingar. I ett brev till sina aktieägare skriver vd Pehr-Johan Fager att man har svårt att uppfylla vissa av kraven som regionerna ställer. ”Företaget har efter sommaren försökt vara med i Region Jönköpings, men tyvärr kommer vi inte vidare då de har "skall krav" vi inte uppfyller. Krav som är gammalmodiga och inte har med prestanda och säkerhet att göra utan med främst design och gammal teknik”. Fager skriver vidare att bolaget arbetar vidare med frågan om en eventuell nyemission. Zoomability kommer återkomma till frågan i ett pressmeddelande när mer konkret information finns. Aktien såldes ned 19,7 procent till 3,18 kronor.

Annons

Spotlight-listade Umida Group har vunnit ytterligare en upphandling i Systembolagets första upphandlingsomgång för 2023. Den vunna ginprodukten är ekologisk, hållbar och kommer att lanseras i 375 butiker den första mars 2023. Produkten beräknas generera cirka 4 miljoner kronor inom den garanterade listningsperioden som är 12 månader. Produkten kommer finnas tillgänglig i minst 375 butiker från den första mars nästa år med en garanterad butikstäckning under 12 månader. Därefter bestäms butikstäckning av försäljningen i segmentet. Detta är Umidas fjärde upphandlingsvinst inom ginsegmentet på mindre än två år. Aktien stärktes 1 procent till 4,14 kronor.

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
23.09.2022
Small Cap - Drillcon tecknar avtal med Lundin Mining

Small Cap - Drillcon tecknar avtal med Lundin Mining

Drillcon Iberia har slutit ett raiseborrningskontrakt med Lundin Mining, Neves Corvo, Somincor som innebär att borra flera ventilationsschakt i olika diametrar.

Arbetet startar upp direkt och avslutas den sista mars, 2024. Kontraktet motsvarar ett värde på cirka 40 miljoner kronor. VD Patrik Rylander menar att kontraktet är en viktig milstolpe för Drillcon Iberia som innebär att man fortsätter att ha en stark närvaro i Portugal. Vidare ser Drillcon det som en kvittens på att bolagets operatörer och organisationen som helhet levererar ett mervärde till kundernas produktion i Portugal och Lundin Mining, Neves Corvo, Somincor. Aktien ökade 4,2 procent till 5,73 kronor.

Clinical Laserthermia Systems (CLS) meddelade på fredagen att dess andra generationens TRANBERG® Thermal Therapy System med Thermoguide™ Workstation har fått 510(k) godkännande från US Food and Drug Administration (FDA). Det markerar ett genombrott inom området neurokirurgi och för minimalt invasiva behandlingar av hjärnskador som nu kommer att utföras mer effektivt och säkrare. Systemet kommer att kommersialiseras av CLS:s globala distributör ClearPoint Neuro. Enligt ett pressmeddelande erbjuder ClearPoint Neuro en global, terapimöjliggörande plattform för navigering och leverans till hjärnan som tillsammans med CLS:s system tillhandahåller ett fullt integrerat system för MR-styrd, stereotaktisk laserablation av hjärnskador. Aktien avancerade 8,3 procent till 0,952 kronor.

Kiliaros aktie rusade 296 procent till 3,60 kronor. Som högst betalades aktien till 7,24 kronor. Det värt att tänka på att börsvärdet innan dagens uppställ var under 10 miljoner kronor. Uppgången kom efter att bolaget på förmiddagen meddelat att Kiliaro nu är förinstallerad i samtliga nya telefoner hos den turkiska mobiltillverkaren Reeder, vilket innebär att Kiliaroappen kommer förinstallerad i cirka 1,2 miljoner mobiler årligen. I april uppgav bolaget att avtal tecknats med Reeder om förinstalleringar på cirka 100 000 Android-enheter i månaden. Kiliaro skriver att ambitionen är att genomföra 2,5 miljoner förinstalleringar på Android under de närmaste två åren, vilket i stort är samma budskap som tidigare lämnats.

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Annons
13.01.2022
Small Cap - Volatil handel i Oncopeptides

Small Cap - Volatil handel i Oncopeptides

Fjolårets kursförlorare Oncopeptides rusade initialt och noterades som högst till 11,56 kronor.

Läs artikeln gratis genom att logga in eller skapa konto
Stockpicker Online FREE Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stockpicker Online FREE
Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Online FREE

Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Teckna units i Kiliaro AB
06.09.2021

Teckna units i Kiliaro AB

Kiliaro har utvecklat en bildgalleriapplikation med banbrytande funktionalitet i form av automatisk delning av foto och video samt chatfunktionalitet, direkt i bildgalleri-appen.

Kiliaro är en oberoende plattform som erbjuder en bildgalleriapplikation med banbrytande funktionalitet i form av automatisk delning av foto och video samt chatfunktionalitet, direkt i bildgalleri- appen. Detta tillsammans med ett konkurrenskraftigt erbjudande av molnlagring med obegränsat utrymme för endast 19 kr/mån samt höga krav på integritet och säkerhet.

Visionen för Kiliaro är att bli nästa generationens bildgalleriapplikation för privatpersoner som står utanför de stora techbolagens ekosystem, vilka ofta präglas av hög prissättning och omdiskuterad hantering av användardata och integritet.

Bolaget genomför en nyemission på cirka 31 miljoner kronor. Och sista teckningsdag är idag måndag. 


Erbjudandet i sammandrag

Anmälningsperiod: 23 augusti 2021 till och med den 6 september 2021.

Erbjudandepris: Erbjudandepriset är 26,40 SEK per unit, vilket motsvarar 6,60 SEK per aktie. Teckningsoptioner av serie TO 1 erhålls vederlagsfritt.

Minsta post: Minsta anmälningspost är 220 units, vilket motsvarar 5 808,00 SEK.

Emissionsvolym: Erbjudandet uppgår totalt till cirka 31 MSEK. Av detta kan Bolaget initialt tillföras cirka 20,7 MSEK (före avdrag för emissionskostnader och kompensation till brygglånegivare). Bolaget kan i ett senare skede, vid fullt nyttjande av vidhängande teckningsoptioner av serie TO 1, tillföras ytterligare högst cirka 10,4 MSEK (före emissionskostnader).

Teckningsförbindelser: Cirka 10,5 MSEK av nyemissionen omfattas av teckningsåtaganden, vilket motsvarar cirka 51 procent av den initiala emissionsvolymen. Resterande del av den initiala delen av nyemissionen, motsvarande cirka 10,2 MSEK, är tillgänglig för allmänheten.

Antal aktier före nyemissionen: 5 708 544 aktier.

Värdering (pre-money): Cirka 37,7 MSEK.

Planerad första dag för handel: Aktier och teckningsoptioner av serie TO 1 är planerade att upptas för handel på Nasdaq First North Growth Market den 17 september 2021.

ISIN-kod för aktien: SE0016275333

Lock up: Bolagets största ägare First Venture Sweden AB (i vilket styrelseordförande Peter Werme är delägare) har ingått lock up-avtal om 100 procent av sitt innehav under de första tolv månaderna efter notering på First North. Lock up innefattar även sådan investering som First Venture Sweden AB kan komma att bli tilldelad i den planerade nyemissionen. Övriga styrelsemedlemmar samt VD har ingått lock up-avtal enligt samma villkor som ovan. Vid fulltecknad nyemission kommer totalt cirka 53,9 procent av antalet aktier i Bolaget att vara under lock up.

Vidhängande teckningsoptioner: En (1) teckningsoption ger anmälaren rätt att teckna en (1) ny aktie till en kurs om 6,60 SEK under teckningsperioden som äger rum under tiden från och med den 12 september 2022 till och med den 26 september 2022.

ISIN-kod för teckningsoption TO 1: SE0016288559


Länkar

Teckna via Avanza

Teckna via Nordnet

Läs mer här

Prospekt

Teaser

Hemsida

Stäng×
Relaterade ämnen
Stockpicker intervjuar Kiliaros VD Elie Komo
26.08.2021

Stockpicker intervjuar Kiliaros VD Elie Komo

Kiliaro har utvecklat en bildgalleriapplikation med banbrytande funktionalitet i form av automatisk delning av foto och video samt chatfunktionalitet, direkt i bildgalleri-appen. Vi har satt oss ner för en pratstund med bolagets VD Elie Komo.

Läs artikeln gratis genom att logga in eller skapa konto
Stockpicker Online FREE Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stockpicker Online FREE
Stäng×
Relaterade ämnen
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Online FREE

Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Teckna units i Kiliaro AB
23.08.2021

Teckna units i Kiliaro AB

I takt med ökad digitalisering, där allt fler använder sin mobiltelefon för att fota och spela in video, ökar också behoven av digitala tjänster som är anpassade för lagring, organisering och delning av privatpersoners bildgallerier.

Bildgalleriapplikations-företaget Kiliaro menar att det inte finns någon bland dagens aktörer på marknaden som riktar in sig specifikt mot socialisering (delning, kommentera, mm.) kring foto och video direkt i mobilens bildgalleri. Bolaget avser att fylla ett gap mellan molntjänster och sociala medie-appar. Problemet med dagens molntjänster är, enligt Bolaget, att dessa plattformar är avsedda främst för lagring samt att användas som passiva bakgrundsappar, det vill säga att användaren laddar upp media på en plattform som erbjuder få funktioner för social interaktion. Många användare nyttjar därför andra sociala medier eller appar för att dela foto och video, trots att tjänsterna inte är byggda för detta ändamål. Exempel är populära plattformar som Whatsapp och Facebook Messenger, där foton – och därmed minnen – försvinner i olika chattflöden.

Kiliaro vill möta problematiken och fylla gapet som beskrivs ovan på en växande marknad genom att erbjuda en bildgalleriapplikation med banbrytande funktionalitet i form av automatisk delning av foto och video samt chatfunktionalitet, direkt i bildgalleri-appen. Tillsammans med ett konkurrenskraftigt erbjudande av molnlagring med obegränsat utrymme för endast 19 kr/mån samt höga krav på integritet och säkerhet, är Kiliaro här för att ta bildgalleriet för privatpersoner till nästa nivå. Visionen är att bli nästa generations bildgalleriapplikation som står utanför de stora techbolagens ekosystem, vilka enligt Bolaget ofta präglas av hög prissättning och omdiskuterad hantering av användardata och integritet. Kiliaros bildgalleriapplikation finns i en gratisversion, med möjlighet att uppgradera till premiumversion. Bolaget har idag drygt 10 000 användare, varav cirka 3 000 är betalande, som genererats av samarbeten med Tele2 samt organisk tillväxt.

Bolaget är nu redo för att lanseras fullt ut på den svenska marknaden och under kommande år på utvalda målmarknader internationellt. Därför genomförs nu också en kapitalisering om totalt cirka 31 MSEK som är avsedd att finansiera Kiliaro till och med break-even vid halvårsskiftet 2023. Fram till denna period är Bolagets avsikt att uppnå ett stort antal viktiga målsättningar, som att ingå nya partnerskap med ledande bolag inom till exempel telekom, retail, event och sport, expandera i Skandinavien och övriga Europa, samt öka antalet användare markant till cirka sex miljoner.


Teckna via Avanza

Teckna via Nordnet


Investment Highlights

Stark marknadstillväxt

Kiliaros målmarknad inom segmentet molntjänster för privat bruk spås växa från cirka 27 miljarder USD 2019 till cirka 160 miljarder USD år 2027¹ , motsvarande en årlig genomsnittlig tillväxttakt (CAGR) om 24,6 procent.

I takt med att våra mobiler får ännu bättre kamerafunktionalitet ökar också behoven av smart och användarvänlig lagring med engagerande och skräddarsydda lösningar för social interaktion.

Bolaget avser att under 2022 expandera i Skandinavien och Europa, vilket kommer höja Kiliaros marknadsnärvaro markant.

Unikt kunderbjudande

Enligt Bolagets bedömning är dess tjänst unik på marknaden idag; ingen annan aktör erbjuder användare kombinationen av automatisk delning, socialisering kring innehåll i en sluten krets anpassad av användaren, obegränsad lagring samt kan tillgodose användarnas ökade krav på integritet och säkerhet.

Låg och användarvänlig prissättning av lagring samt hög integritet i förhållande till större aktörer som Google, Apple, Dropbox, vilka dessutom inte har erbjudanden anpassade för socialisering. Kiliaros fasta pris om 19 SEK/mån för obegränsad lagring kan jämföras med Apple iClouds 89 SEK/mån för lagring om 2 TB.

Kiliaro introducerar automatisk delning av foton och video på marknaden – användarna slipper besväret med manuell selektering och delning.

Definierad affärsmodell och roadmap

Bolaget har ingått B2B-partnerskap med Tele2 Sverige och Tele2 Estland i form av ett pilotprojekt med ett riktat erbjudande till ett mindre urval Tele2-kunder.

Kiliaro har mycket låg churn rate (kundbortfall) om 0,2 procent – vittnar om hög kundnöjdhet.

Bolagets målsättning är att framöver ingå nya partnerskap med ledande bolag inom bl.a. resebranschen, telekom, retail och detaljhandeln, mfl. Mål om break-even vid halvårsskiftet 2023.

Erfaret team med bevisat track record

Ledning och styrelse har gedigen erfarenhet inom både Tech-sektorn och private equity, samt från tillväxtbolag i noterad miljö.

VD med starkt track record inom affärsutveckling och försäljning på noterade och onoterade tillväxtbolag samt större bolag, som t ex 3 Sverige, Bisnode, Groupon, m.fl.

Grundare och teknikchef har tidigare grundat bl.a. Nordens största bildbank Mostphotos.

¹ https://www.prnewswire.com/news-releases/personal-cloud-market-size-to-reach-usd-161-93-billion-by-2027--cagr-of-24-6---valuates-reports-301167036.html


IPO Film


Teckna via Avanza

Teckna via Nordnet


Erbjudandet i sammandrag

Anmälningsperiod: 23 augusti 2021 till och med den 6 september 2021.

Erbjudandepris: Erbjudandepriset är 26,40 SEK per unit, vilket motsvarar 6,60 SEK per aktie. Teckningsoptioner av serie TO 1 erhålls vederlagsfritt.

Minsta post: Minsta anmälningspost är 220 units, vilket motsvarar 5 808,00 SEK.

Emissionsvolym: Erbjudandet uppgår totalt till cirka 31 MSEK. Av detta kan Bolaget initialt tillföras cirka 20,7 MSEK (före avdrag för emissionskostnader och kompensation till brygglånegivare). Bolaget kan i ett senare skede, vid fullt nyttjande av vidhängande teckningsoptioner av serie TO 1, tillföras ytterligare högst cirka 10,4 MSEK (före emissionskostnader).

Teckningsförbindelser: Cirka 10,5 MSEK av nyemissionen omfattas av teckningsåtaganden, vilket motsvarar cirka 51 procent av den initiala emissionsvolymen. Resterande del av den initiala delen av nyemissionen, motsvarande cirka 10,2 MSEK, är tillgänglig för allmänheten.

Antal aktier före nyemissionen: 5 708 544 aktier.

Värdering (pre-money): Cirka 37,7 MSEK.

Planerad första dag för handel: Aktier och teckningsoptioner av serie TO 1 är planerade att upptas för handel på Nasdaq First North Growth Market den 17 september 2021.

ISIN-kod för aktien: SE0016275333

Lock up: Bolagets största ägare First Venture Sweden AB (i vilket styrelseordförande Peter Werme är delägare) har ingått lock up-avtal om 100 procent av sitt innehav under de första tolv månaderna efter notering på First North. Lock up innefattar även sådan investering som First Venture Sweden AB kan komma att bli tilldelad i den planerade nyemissionen. Övriga styrelsemedlemmar samt VD har ingått lock up-avtal enligt samma villkor som ovan. Vid fulltecknad nyemission kommer totalt cirka 53,9 procent av antalet aktier i Bolaget att vara under lock up.

Vidhängande teckningsoptioner: En (1) teckningsoption ger anmälaren rätt att teckna en (1) ny aktie till en kurs om 6,60 SEK under teckningsperioden som äger rum under tiden från och med den 12 september 2022 till och med den 26 september 2022.

ISIN-kod för teckningsoption TO 1: SE0016288559


 Länkar

Läs mer här

Prospekt

Teaser

Hemsida

Stäng×
Relaterade ämnen

Mina Bevakningar


Skapa konto gratis och lås upp våra Online FREE artiklar

Annons
Annons
Till början