Stäng
Missa inga kursdrivande nyheter och aktietips. Vart ska vi skicka infon?
22.09.2021
Small Cap - Vicore Pharma får patent godkänt i USA

Small Cap - Vicore Pharma får patent godkänt i USA

Fastighetsbolaget Mofast förvärvar 871 hyreslägenheter i Södertälje för 1,12 miljarder kronor – mer än hela börsvärdet.

Marknaden lyfte upp aktien 5,9 procent till 108 kronor. Säljare är familjen Ivarsson, som är storägare i Mofast sedan tidigare och genom affären blir största ägare i bolaget. Betalning sker genom dels bankfinansiering, dels en riktad emission till säljarna där emissionskursen har satts till 105 kronor per aktie. Fastigheterna omfattar en total yta om 62 600 kvadratmeter med ett driftnetto om cirka 45,7 miljoner kronor per år. Förvärvet villkoras av att Mofast erhåller erforderlig finansiering för förvärvet samt att extrastämma fattar beslut om att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission. Efter förvärvet kommer Mofasts fastighetsbestånd att uppgå till cirka 3,4 miljarder kronor.

Soltech Energy Sweden avser att notera dotterbolaget Advanced Soltech på First North med beräknad första handelsdag den 29 oktober. Villkoren innebär att en aktie i Soltech Energy ger en inköpsrätt. 13 inköpsrätter ger rätt att teckna en aktie i Advanced Soltech för 27 kronor per aktie. Totalt kommer 7,28 miljoner stamaktier i Advanced Soltech, motsvarande 23,2 procent av kapitalet och rösterna i bolaget att erbjudas till försäljning. Genom försäljningen av de stamaktier i Advanced Soltech som omfattas av erbjudandet tillförs bolaget minst 196 miljoner kronor före kostnader för erbjudandet. Soltechs aktie ökade 3,2 procent till 23,72 kronor.

Forskningsbolaget Vicore Pharma meddelade på onsdagen att de har fått patent i USA på användning av dess läkemedel C21 mot infektioner orsakade av SARS coronavirus, inklusive SARS-CoV-2. Carl-Johan Dalsgaard, vd för Vicore Pharma, skriver att Covid-19 kan vara bara några mutationer bort från att kringgå det skydd som dagens vacciner ger och vi vet att även vaccinerade både kan föra smittan vidare och själva bli sjuka. Det nu godkända C21-/CoV-patentet ger Vicore patentskydd på den amerikanska marknaden till december 2040. Vicore Pharma pekar på att en betydande klinisk effekt av C21 på andningsfunktionen vid covid-19 nyligen dokumenterades i en fas 2-studie som visade att C21 vid studiens slut minskade behovet av syrgasbehandling hos inlagda patienter med 90 procent. Aktien förbättrades 5,5 procent till 20,70 kronor.

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker

Mina Bevakningar


Skapa konto gratis och lås upp våra Online FREE artiklar

Annons
Annons
Till början