Stäng
Så skapar du en extra inkomst från börsen. Till vilken mailadress ska vi skicka guiden?
Mycronic lyfte på förvärv
10.05.2021

Mycronic lyfte på förvärv

Stockholmsbörsen pendlade kring nollstrecket på måndagen.

Läs artikeln gratis genom att logga in eller skapa konto
Stockpicker Online FREE Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stockpicker Online FREE
Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Online FREE

Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stark orderingång för Volvo
22.04.2021

Stark orderingång för Volvo

Stockholmsbörsen pendlade kring nollstrecket under torsdagen efter en initial uppgång.

OMXS30-index steg 0,2 procent. EU förbereder en stämning mot Astrazeneca. Ärendet berör vaccindoser mot covid-19 som bolaget inte har kunnat leverera enligt ingångna avtal. Aktien föll 0,1 procent till 894,70 kronor. Volvo presenterade en stark rapport för det första kvartalet. Försäljningen var i linje med förväntningarna, men en justerad rörelsemarginal på 12,6 procent medförde att rörelseresultatet var drygt 20 procent högre än konsensusprognosen. Orderingången på 85,5 miljarder kronor var hela 41 procent högre än väntade 60,6 miljarder kronor. Marknaden ställde upp aktien 2,5 procent till 209,05 kronor.

Tele2 levererade en stabil rapport för det första kvartalet med en omsättning och ett justerat ebitda-resultat som var 1 respektive 3 procent högre än väntat. Styrelsen föreslår en extrautdelning om 3 kronor per aktie. B-aktien lyfte 2,2 procent och slutkursen skrevs till 121,45 kronor. Ericsson har fått höjda riktkurser efter gårdagens rapport. Danske Bank har tex justerat upp riktkursen till 133 kronor (128) medan Exane BNP höjt till 135 kronor (125). Aktien rekylerade ned 0,6 procent till 119,86 kronor. Husqvarna rapporterade 2 procent bättre omsättning än väntat för det första kvartalet. Rörelseresultat kom in 16 procent över estimaten med draghjälp av en stark marginal. Särskilt stark tillväxt visade robotgräsklippare inom både konsument- och professionellt segment, batteridrivna produkter, bevattningslösningar och professionella produkter. B-aktien tappade 2,4 procent till 120,40 kronor.

Annons

SKF:s första kvartal kom in i linje med förväntat. Kullagerbolaget spår att försäljningen under det andra kvartalet kommer att vara tillbaka på samma nivå som innan pandemin. Aktien såldes ned 6,4 procent till 227,60 kronor. Alfa Laval ökade 4,7 procent sedan Nordea höjt riktkursen till 300 kronor (257), med upprepad Köp. Haldex och Gränges var några av dagens vinnare med kursuppgångar om 15,4 respektive 8,4 procent. Thules omsättning och rörelseresultat kom in bättre än förväntat. Omsättningen uppgick till 2 538 miljoner kronor med ett rörelseresultat på 594 miljoner kronor, vilket var 14 respektive 15 procent bättre än förväntat. Bolaget kommunicerar även nya finansiella mål där omsättningen ska dubbleras till 2030 och utdelningen ska uppgå till över 75 procent av nettovinsten (tidigare 50 procent). Aktien ökade 1,3 procent till 409,80 kronor. Carnegie startar bevakning av transplantationsbolaget Xvivo Perfusion med köprekommendation och riktkurs 405 kronor. Aktien lyfte 6,6 procent till 322 kronor.

NENT redovisade en omsättning i linje med förväntningarna. Rörelsemarginalen blev dock bättre än väntat, vilket gav ett justerat rörelseresultat på 210 miljoner kronor, mot förhandstipsen på 165 miljoner kronor. NENT B stärkes 4,1 procent till 401,80 kronor. Mycronic redovisade ett rörelseresultat på 498 miljoner kronor vilket var över analytikernas prognos på 391 miljoner kronor. Aktien handlades upp 8,1 procent till 249 kronor. Vitrolife rapporterade ett ebitda-resultat på 163 miljoner kronor (116). Nettoomsättningen ökade med 14 procent 379 miljoner kronor. Aktien lade bakom sig en uppgång om 9,9 procent. Munters delårsrapport visade ett klart bättre nettoresultat än väntat. Orderingången blev nästan 2 miljarder, vilket var drygt 11 procent bättre än väntat. Aktien rusade nästan 12 procent till 85,20 kronor.

Volvo
Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
04.02.2022
Volvo – Kassan sväller över

Volvo – Kassan sväller över

Volvos Q4-rapport innehöll inte några större avvikelser förutom att marknaden hade lite högre förväntningar på utdelningsnivån.

Först publicerad i Stockpicker Newsletter 1929 (2 februari 2022)                                

VOLV B | Large Cap | 212,6 kr | KÖP

Under Q4 ökade nettoomsättningen med 6% till 102,4 Mdr kr (96,9). Justerat för valutakursförändringar och avyttringen av UD Trucks var ökningen 12%. Det justerade rörelseresultatet försämrades till 10 060 Mkr (10 934), motsvarande en justerad rörelsemarginal på 9,8% (11,3). För helåret landade rörelsemarginalen på 11%, jämfört med 8,4% föregående år.

Volymerna var betydligt högre än marknadens prognoser, medan marginalerna var något lägre inom Trucks och VCE. Med en återhämtning i ekonomin efter svårigheterna 2020, innebar växande transportvolymer och förbättrad byggaktivitet att Volvos kunder ökade utnyttjandet av sina flottor, vilket var tillbaka på den nivå som rådde före covid-19.

Situationen i den globala leveranskedjan för halvledare och andra komponenter är dock fortsatt instabilt, präglat av störningar, oförutsägbarhet och brist på fraktkapacitet. Därför kommer Volvo även fortsättningsvis att ha störningar och stopp i både tillverkningen av lastbilar och i andra delar av koncernen. Bolaget har haft extra kostnader för att hantera produktionen på grund av störningar i leveranskedjan samt högre material- och fraktkostnader.

Efterfrågan på lastbilar är fortsatt hög på nyckelmarknaderna. Det som stack ut i rapporten var exempelvis orderingången. På lastbilar uppgick den till 68 333 lastbilar jämfört med marknadens estimat om 54 815 lastbilar. Efterfrågan på anläggningsmaskiner (VCE) var fortsatt god i Europa och Nordamerika, driven av hög byggaktivitet och investeringar i infrastruktur. Dock noterade Kina som väntat en kraftig nedgång. Ledningen upprepar samtliga sina marknadsprognoser för innevarande helår när det gäller lastbilar men sänker marknadsprognosen för anläggningsmaskiner i Kina.

Även efter att ha delat ut 50 Mdr kr under 2021, inklusive likviden från försäljningen av UD Trucks, hade Volvo vid slutet av året en nettokassa på 66 Mdr kr, exklusive pensions- och leasingskulder. Styrelsen föreslår i samband med bokslutet en ordinarie utdelning om 6,50 kr per aktie och en extra utdelning om 6,50 kr per aktie. Marknaden hade väntat sig mer än så och det var den främsta orsaken till att aktien såldes ned 3,5% i samband med bokslutet. VD Martin Lundstedt sade i ett uttalande i samband med rapporten att styrelsen har hittat en bra balans och påpekar att bolaget i somras delade ut 9,50 kr per aktie efter försäljningen av UD Trucks. Därmed betalar Volvo ut nästan hela kassaflödet och behåller en stark kassa.

Eftersom Stockpicker förväntar sig en uppgång på lastbilsmarknaderna i både Nordamerika och Europa, räknar vi med att Volvo kommer att uppvisa en bra hävstång i resultatet på den ökade försäljningen framöver. Det borde i sin tur leda till rekordmarginaler.

Volvo handlas till ett P/E-tal på ca 11 medan EV/EBIT-multipeln ligger nedåt 7x. Lägg därtill en direktavkastning kring 6-7% och det är verkligen inte svårt att tycka att dagens värdering är allt för låg. Konjunkturen spås förbli god och Volvo har under de senaste åren bevisat att lönsamheten är mer stabil och ligger på en högre nivå än historiskt.

Vi upprepar Köp med riktkursen om 240 kr. På sikt ser vi till och med en större uppsida än så när väl den kinesiska anläggningsmaskinmarknaden återhämtar sig och leveranskedjan förbättras.

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
26.10.2021
Stark rapport från Volvo trots halvledarkris. Aktien borde premieras

Stark rapport från Volvo trots halvledarkris. Aktien borde premieras

De senaste kvartalen har Volvo lyckats överträffa förväntningarna och bolaget fortsatte på den inslagna linjen även med sin Q3-rapport.

Först publicerad i Stockpicker Newsletter 1906 (24 oktober 2021)                             

VOLV B | Large Cap | 202,6 kr | KÖP

Intäkterna landade 1% över konsensusförväntningarna och ökade med 20% exklusive avyttringen av UD trucks. Rörelseresultat på 9,4 Mdr kr var samtidigt klart över marknadens snittprognos på 8,5 Mdr kr.

Det bör påpekas att valutaeffekter om 126 Mkr hade en positiv påverkan på resultatet. Den underliggande rörelsemarginalen var dock 11% (9,4 %) och kom in starkare drivet av en god utveckling för både Trucks och VCE. Kvaliteten i resultatet får därmed anses vara god.

Annons

Orderingången var dock svagare och uppgick till 51 118 lastbilar, jämfört med väntade 59 123. På lastbilssidan ser Volvo att kunderna både behöver förnya och utöka sina flottor. Detta avspeglas dock inte fullt ut i orderingången då bolaget varit restriktiva med orderläggningen på grund av sina redan stora orderböcker och långa leveranstider.

Läget i den globala leverantörskedjan för halvledare och andra komponenter är fortsatt instabilt, präglat av störningar, oförutsägbarhet och brist på fraktkapacitet. Volvo räknar med fortsatta störningar och stopp både i tillverkningen av lastbilar och i andra delar av koncernen. Försörjningsproblemet väntas pågå i ytterligare några månader och inom vissa regioner och segment längre än så. Detta bör dock inte skapa någon större oro efter de två senaste kvartalens starka marginaler.

Volvo andas stabilitet då de två största affärsområdena lastbilar och anläggningar båda levererade resultat som var klart över förväntan. Det visar tydligt på att bolaget framgångsrikt kan föra vidare högre kostnader för råvaror och komponentbrister till sina kunder.

Intäkterna från verkstadstjänster och reservdelar ökade organiskt med 10 % jämfört med samma period föregående år. Eftermarknaden är viktig för att hålla uppe koncernens marginal.

Volvo presenterade i samband med delårsrapporten en färsk marknadsprognos för nästa år. Vad gäller lastbilsmarknaden för Europa väntas den uppgå till 300 000 tunga lastbilar, 300 000 för Nordamerika, 100 000 för Brasilien, 970 000 för Kina samt 200 000 i Indien.

Volvo spår dock att totalmarknaden för anläggningsmaskiner (VCE) i Kina kommer att minska med 15-25% under 2022. I Q3 fortsatte Kina, världens största anläggningsmaskinsmarknad, sin nedgång eftersom minskade statliga investeringar i infrastruktur har lett till lägre byggaktivitet samt minskat utnyttjande av kundernas flottor. Samtidigt fortsätter prispressen i Kina på främst grävmaskiner. Den europeiska marknaden väntas i sin tur växa i intervallet 0-10%, Nordamerika med 5-15% och Sydamerika med 5-15%.

Volvo handlas till P/e-tal om ca 12 på nästa års vinstprognos vilket vi anser vara attraktivt med tanke på koncernens numera stabila karaktär. Aktien handlas till låga multiplar i förhållande till en stark marknadsposition, lönsamhet samt starka finanser. De senaste åren har Volvo arbetat hårt med de fasta kostnaderna för att hålla uppe lönsamheten även när försäljningen minskar, vilket man har lyckats med.

Stockpicker anser att detta ska premieras med en högre värdering. Men så är inte fallet ännu. Volvo erbjuder inte bara en attraktiv värdering utan också en god direktavkastning. Vi upprepar både vår positiva syn och riktkurs (240 kr).

Innehavsredovisning: Fredrik Larsson

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Annons
01.04.2021
Volvo har slutfört försäljningen av UD Trucks

Volvo har slutfört försäljningen av UD Trucks

Stockholmsbörsen noterades högre på skärtorsdagen.

Läs artikeln gratis genom att logga in eller skapa konto
Stockpicker Online FREE Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stockpicker Online FREE
Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Online FREE

Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
23.02.2021

Rekyl i Mycronic

Ungefär vid årsskiftet toppade Mycronic kring 255 kronor, därefter har sentimentet försvagats rejält. Kan köparna snart ta tillbaka kommandot?

Detta är en låst artikel. Prenumerera på nyhetsbrevet för att fortsätta läsa.
Om ni inte ännu är prenumerant Stockpicker Swing Trader Sveriges med avstånd största och mest exklusiva tradingprodukt som varje börsdag ger dig affärsförslag för Stockholmsbörsens aktier. Beställ
Stockpicker Swing Trader
Stäng×
Av
Mats Ahlskog Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Swing Trader

Sveriges med avstånd största och mest exklusiva tradingprodukt som varje börsdag ger dig affärsförslag för Stockholmsbörsens aktier. Beställ
Thule och Kindred rapportvinnare
10.02.2021

Thule och Kindred rapportvinnare

Stockholmsbörsen öppnade lägre men tog sig snabbt upp på plussidan.

Läs artikeln gratis genom att logga in eller skapa konto
Stockpicker Online FREE Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stockpicker Online FREE
Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Online FREE

Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Imponerande rapport från Volvo
03.02.2021

Imponerande rapport från Volvo

Stockholmsbörsen steg på onsdagen under en tung rapportskörd.

OMXS30-index ökade 0,5 procent till 1997,6. Volvo redovisade en försäljning under det fjärde kvartalet som var 1 procent lägre än konsensusprognosen, men tack vare en rörelsemarginal som ökade till 11,3 procent var det justerade rörelseresultatet 24 procent högre än väntat. Orderingången på 86 miljarder kronor var 28 procent högre än konsensusprognosen. Styrelsen föreslår en ordinarie utdelning på 6 kronor samt en extraordinär utdelning på 9 kronor. B-aktien backade 0,3 procent till 213 kronor.

Veoneer rapporterade en omsättning som var högre än väntat under fjärde kvartalet. Rörelseresultatet var i linje med förväntningarna. Marknaden ställde upp aktien 6 procent. Husqvarnas försäljning under det fjärde kvartalet var 3 procent högre än analytikernas estimat. Det fjärde kvartalet är ett säsongsmässigt litet kvartal för Husqvarna, men det justerade rörelseresultatet på -129 miljoner kronor innebar en mindre förlust än väntade -205 miljoner kronor. B-aktien föll 1,4 procent till 106,30 kronor.

Hexagon rapporterade en försäljning och ett justerat rörelseresultat som var marginellt lägre än konsensusprognosen. Styrelsen föreslår en utdelning om 0,65 kronor per aktie samt en split 7:1.Aktien försvagades 2 procent till 745,80 kronor. SEB menar att SKF fortsätter att imponera med högre än förväntad lönsamhet. De är ett av få industribolag med stark vinsttillväxt under andra halvåret 2020. Ökade marknadsandelar inom fordonverksamheten och en god kostnadskontroll bidrog positivt i sista kvartalet. B-aktien backade 0,2 procent till 228,70 kronor. SHB rapporterade ett justerat resultat före skatt 15 procent över konsensusprognosen. Kompositionen av resultatavvikelsen var dock inte helt övertygande, menar SEB. Aktien handlades ned 0,6 procent. Avanza steg på onsdagen till nya rekordnivåer i spåren av att norska DNB höjt rekommendation till Köp. Aktien klättrade 6,4 procent och stängde till 265 kronor.

Skolkoncernen Academedia levererade ett starkt resultat. Omsättningen uppgick till 3440 miljoner kronor vilket är helt i linje med förväntat. Rörelseresultatet landade 273 miljoner kronor vilket är 19 procent högre än förväntat. Marginalen ökade inom samtliga segment förutom förskolesegmentet i Tyskland som haft negativ påverkan av Covid-19. Aktien avancerade 8,3 procent till 87 kronor. SHB har sänkt rekommendationen för Mycronic till Sälj med upprepad riktkurs om 200 kronor. Banken tror bl.a. att konkurrensen intensifierats på grund av bland annat japanska DNP som erbjuder EUV-litografi istället för traditionell fotolitografi. Vid stängning noterades aktien 3,2 procent lägre till 233 kronor.

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Swedbank föreslår aktieutdelning
19.01.2021

Swedbank föreslår aktieutdelning

Stockholmsbörsen öppnade högre men tappade senare momentum.

Läs artikeln gratis genom att logga in eller skapa konto
Stockpicker Online FREE Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stockpicker Online FREE
Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Online FREE

Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
19.11.2020

Volatil handel i Mycronic

Detta är en låst artikel. Prenumerera på nyhetsbrevet för att fortsätta läsa.
Om ni inte ännu är prenumerant Stockpicker Newsletter Sveriges ledande oberoende aktieanalysbrev med fantastiskt track-record. Beställ
Stockpicker Newsletter
Stäng×
Av
Mats Ahlskog Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Newsletter

Sveriges ledande oberoende aktieanalysbrev med fantastiskt track-record. Beställ
17.02.2019

Mycronic – short squeeze de luxe

Den svenska högteknologibolaget Mycronic har från och till hört till våra favoriter. När vi senast tittade på bolagets aktie i september vågade vi dock inte längre återupprepa vår tidigare köprekommendation. Orderboken för 2019 gapade förhållandevis tom och vi bedömde risken som påfallande hög att den inte skulle fyllas på i tillräcklig grad för att upprätthålla kursen på tresiffriga nivåer.

MYCR | Mid Cap | 133,8 kr

Sett med facit i hand var det väl konservativ hållning. Under Q4 fick bolaget fem (5) stycken nya order varav en på Prexision 800 till ett värde av 30-35 Musd. Dessutom hade en leverans förskjutits från Q4 2018 in i årets Q1. Lönsamheten i fjolårets slutkvartal blev förvisso lägre men kommer istället bli extra god när Q1 publiceras i maj. En rapport som därmed ser ut att kunna bli en nästintill perfekt avskedsföreställning för vd Lena Olvings som går i pension. Under Q2 lämnar hon över till Anders Lindqvist som närmast kommer från Piab Group där han varit vd sedan 2013.

Trots svagare Q4 lyckades bolaget ändå leverera en vinst som översteg vår årsprognos med 2,5%. Vinsten per aktie blev 8,09 kr mot vårt estimat om 7,90 kr. Den totala försäljningen summerades till 3781 Mkr vilket även det var högre än våra interna förväntningar. För 2019 guidar man för en försäljning om ca 4 miljarder kronor och då exkluderat eventuella förvärv. Med tanke på vd skifte misstänker vi att det troligtvis inte blir något förvärv förrän eventuellt mot slutet av året.

Tittar vi på lönsamheten fortsätter den att vara riktigt god. Rörelseresultatet ökade med 21% till 1 020 (844) Mkr, vilket motsvarar en rörelsemarginal om 27% (28). Justerar man för jämförelsestörande poster var rörelseresultatet ytterligare något högre och uppgick till 1 076 Mkr. Som en konsekvens av den fortsatt fina lönsamheten föreslår styrelsen att utdelningen höjs till 3 kr (2,50) motsvarande 294 Mkr. Här kunde man förstås ha bjudit till lite extra. Vid utgången av 2018 förfogade man över en nettokassa överstigande 800 Mkr. Å andra sidan bör vikten av stark balansräkning inte underskattas.

Den goda orderingången under Q4 (1,3 miljarder kronor) innebär att orderstocken vid utgången av 2018 motsvarade 1,9 miljarder. Det är marginellt lägre än vad som var fallet inför 2018. Förvisso kommer ett par av maskritarordrar levereras först 2020 men vi ser trots det ingen direkt anledning att ifrågasätta bolagets försäljningsprognos. Det i sig innebär att vi höjer vinstprognosen för i år till 8,6 kr per aktie. Tidigare räknade vi med att årets vinst skulle bli avsevärt lägre än det estimat som vi hade lagt fram för fjolåret (7,90 kr).

Just det faktum att årets vinst förväntas blir högre än vad den såg ut att bli så sent som vid utgången av fjolårets Q3 är nog också den främsta anledningen till kursrusningen nyligen. Mycronic hör nämligen sedan lång tid tillbaka till de mest blankade aktierna på Stockholmsbörsen.

Andelen har förvisso sjunkit men än idag tycks 6,6% av aktiekapitalet vara blankat (källa: Holdings). Aktörer som håller dessa positioner är därmed att betrakta som aktieägarnas allra bästa vänner för stunden. De står troligtvis för merparten av köpsidan i sin iver att stänga de förlustbringande positionerna.

Nog kan man förstå deras frustration. Blickar man ett par kvartal framåt är det svårt att se vad som skulle kunna få kursen på fall. Naturligtvis kan scenariot som har legat som grund för den omfattande blankningen (cyklisk efterfråga på maskritare) besannas under 2020 eller längre fram men att ligga på förluster fram till dess känns inte vidare attraktivt med händelserna från hösten 2017 och 2018 färska i minnet (flera större order).

Med det som utgångspunkt räknar vi med att aktien kommer att förbli stark under de närmaste 3-6 månaderna givet att inte börsen överlag kroknar av någon anledning. Notera dock att Mycronic hörde till en av de bättre aktierna under Q4 i fjol då Stockholmsbörsen pressades hårt.

Tittar vi på värderingen idag motsvarar den knappt 11x årets förväntade rörelseresultat (EV/EBIT). Det är definitivt inte utmanande om man utgår ifrån att såväl försäljningen som lönsamheten är uthållig. Själva vågar vi inte det men det är värt att påpeka att bolagets finansiella mål består av försäljning motsvarande 5 miljarder kr någon gång efter 2021. Utifrån vad man presterar nu kan det räcka med ett par medelstora förvärv för att nå dit.  

Problemet som vi ser det är den kraftiga slagsidan mot affärsområdet Pattern Generators (maskritarna). Eftersom det ifjol stod för 90% av rörelseresultatet lär eventuell efterfrågeavmattning slå oerhört hårt på koncernens lönsamhet trots att det andra affärsområdet (Assembly Solutions) omsatte något mer under fjolåret. Skall aktien hålla sig kvar på nuvarande nivåer måste nya Precision-order dyka upp ett antal gånger per år.

Det som talar till Mycronics fördel är att den installerade basen blir allt äldre varvid det sakta men säkert bör uppstå behov av utbyte. En del aktörer väljer mindre kapitalintensiva uppgraderingar men dessa erbjuder naturligtvis inte samma funktionalitet som helt nya system gör.

Risken för att 2020 eller 2021 blir ett svagare år för bolaget ökar i takt som de goda åren fortsätter. Under 2017 levererade man 10 system och ifjol blev det ytterligare sju (7) stycken. I årets orderbok finns åtta (8) system varav en som ursprungligen skulle ha levererats ifjol. Nästa års orderbok innehåller däremot enbart två (2) system så här långt.

Det låga antalet är inget problem i det här skedet men kan potentiellt bli det framåt hösten. Fram tills dess är det nog blankarna som avgör om aktien fortsätter upp eller ej. Vore det inte för deras köpiver hade nog rekommendationen idag kunnat bli Sälj. Vår bedömning att aktien betingar ett värde på 115-120 kr kvarstår.

Stäng×
Av
Jacek Bielecki Analytiker
Relaterade ämnen

Mina Bevakningar


Skapa konto gratis och lås upp våra Online FREE artiklar

Annons
Annons
Till början