Stäng
Prenumerera gratis på Sveriges ledande nyhetsbrev inom bank & finans
LIDDS – Fyller kassan för att öka takten
30.06.2020

LIDDS – Fyller kassan för att öka takten

Drug-delivery bolaget har gjort viktiga framsteg hittills i år och målen är högt ställda.

Detta är en betald analys på uppdrag av LIDDS

LIDDS | First North | 12,85 kr | KÖP

För att säkerställa att man kan starta och genomföra nya viktiga kliniska projekt annonserades nyligen en större kapitalanskaffning, bestående av en företrädes- och en riktad emission. I bästa fall kommer det sammanlagt tillföras en nettolikvid om drygt 52 Mkr till balansräkningen, som vid slutet av mars visade likvida medel på 8,5 Mkr.

Pengarna ska i huvudsak användas till det pågående NZ-TLR9 projektet där NanoZolid kombineras med en TLR9-agonist (40%), till NZ-IO projektet där NanoZolid kombineras med immunonkologiska kandidater i forskning och utvecklingfas (25%), samt till andra pågående projekt och allmänna företagsändamål (35%). Ledningen bedömer att nettolikviden av båda emissioner kommer vara tillräckligt för att täcka behovet av rörelsekapitalet under de kommande tolv månader.

Ladda ner hela analysen här

Disclaimer

Detta material har sammanställts av Stockpicker i informationssyfte och ska inte ses som rådgivning. Innehållet har grundats på information från allmänt tillgängliga källor vilka bedömts som tillförlitliga. Sakinnehållets riktighet och fullständighet liksom lämnade prognoser och rekommendationen kan således inte garanteras. Stockpicker lämnar inte i förväg ut slutsatser och eller omdömen i materialet. Åsikter som lämnats i materialet är analytikerns åsikter vid tillfället för upprättandet av materialet och dessa kan ändras. Det lämnas ingen försäkran om att framtida händelser kommer vara i enlighet med åsikter framförda i materialet. Stockpicker frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på detta material. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk. Att en placering historiskt haft en god värdeutveckling är ingen garanti för framtiden. Stockpicker frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av materialet.

Av
Sebastian Lang Analytiker
Relaterade ämnen