Stäng
Så skapar du en extra inkomst från börsen. Till vilken mailadress ska vi skicka guiden?
Stockpicker intervjuar - LC-Tec
16.05.2022

Stockpicker intervjuar - LC-Tec

LC-Tec utvecklar och tillverkar olika typer av optiska slutare, varierbara filter och polarisationsmodulatorer. Produkterna används bland annat för visning av 3D-film på biografer, tillsammans med professionella videokameror, i smarta glasögon, samt inom olika forskningsområden där man vill optimera och styra ljusgenomsläpp. LC-Tec har också produkter för mikroskop och lasersvetsar.

Vänligen berätta lite om dig själv och din bakgrund.

– Paula Bergman och är VD för LC-Tec. Jag har erfarenhet från flera ledande och strategiska befattningar i små och medelstora företag, samt från större koncerner som Siemens, Fortum och Scania. 

LCTEC

Paula Bergman, VD

Kan du beskriva LC Tec och Er verksamhet för Stockpickers läsare?

– Vi är specialiserade på optiska komponenter baserade på flytande kristallteknik (”LC- liquid crystal”). Vi har mer än 30 års erfarenhet av utveckling och tillverkning av olika LC-baserade produkter, inkluderande optiska slutare, varierbara filter, polarisationsmodulatorer med mera. Produkterna anpassas efter kundernas behov och används bland annat för visning av 3D-film på biografer, i professionella videokameror, i smarta glasögon, samt inom olika forskningsområden där man vill optimera och styra ljusgenomsläpp.

Hur ser bolagets affärsmodell ut?

– Den korta versionen är att vi köper material, tillverkar, levererar till kund och tar betalt. Men egentligen är den lite längre. Det börjar ofta med en kundförfrågan, kunderna tester våra standardprodukter och återkommer sedan med några kundanpassade önskemål, därefter gör vi prototyptillverkning som testas igen av kund för att så småningom övergår till volymleveranser för nästa generations produkter. 

Nyligen framkom det uppgifter att det förts förvärvsdiskussioner mellan ett amerikanskt teknikbolag och LC Tecs majoritetsägare, där det amerikanska bolaget visat intresse att förvärva aktierna i LC Tec. Vad är din kommentar?

– Jag hänvisar till Styrelseordförande Ingvar Andersson.

Ni genomför just nu en nyemission där Ni tar in ca 19 MSEK. Vad skall Ni använda emissionslikviden till?

– För att bredda kundbasen för optiska komponenter krävs större produktionskapacitet och lägre produktionskostnad än vad vi har idag. Vi har därför i avsikt att fullgöra en satsning på ny produktionskapacitet som kan framställa optiska komponenter i högre precision och med lägre produktionskostnad än vad som kan framställas med nuvarande produktionskapacitet. Den ökade precisionen i optiska komponenter förväntas möjliggöra vidare expansion genom att de optiska komponenterna blir mer attraktiva för våra kunder. Utöver att skapa finansiell uthållighet kommer emissionslikviden därför främst att användas för att införskaffa den produktionskapacitet som behövs för att möta marknadens efterfrågan framöver.

lc2

I spåren av pandemin har det varit minst sagt stökiga leveranskedjor globalt med många logistiska prövningar för många bolag. Hur ser det ut för LC Tecs del?

– Det vi märkt av är långa frakttider och till viss del långa leveranstider.  

 Hur ser Er konkurrens ut och vad skiljer Er från denna?

– Vi har produkter med unik funktionalitet, bästa prestanda, och är mycket duktiga på att kundanpassa efter kundernas önskemål.    

Vi är ett specialiserat bolag som har väldigt få direkta konkurrenter. Vi behöver då titta på konkurrenssituationen per affärsområde.

Inom kamera konkurrerar vi bland annat mot mekaniska lösningar. Utöver ett filter som kameratillverkaren Sony har i sina avancerade videokameror och som motsvarar vårt PolarView®-filter, så finns det oss veterligen ingen annan fristående leverantör av sådant filter. Detta har medfört att vi har kontakt med de flesta andra kameratillverkare.

När det gäller smarta glasögon finns det än så länge ett antal konkurrenter. Men marknaden har inte satt sig avseende tekniska lösningar som kommer att vara dominerande. 

Inom 3D ser vi en tydlig konkurrens där vi har vår del av världsmarknaden, men det finns det stort amerikanskt företag RealD och ett antal kinesiska tillverkare. Vi konkurrerar med god kvalitet och god hållbarhet.  

Hur stor är Er adresserbara marknad?

– Vi agerar på olika tillväxtmarknader.

Om vi tar kameraområdet, så sägs den prognostiserade tillväxten mellan 2021 och 2027, för avancerade kameratillverkare, uppskattas till att gå från 37 mdkr till 63mdkr, med en CAGR på 10%.

På samma sätt kan man se på marknaden för smarta glasögon. Enligt McKinsey & Co är tillväxtprognosen för AR-glasögon att marknaden, mellan 2021 och 2025, kommer att växa med 51 mdkr till 97 mdkr, motsvarande en CAGR på 17%.   

Enligt dig, vilka är de främsta skälen till att man skall investera i LC Tec?

– Vi står just nu inför en omställning där vi väg att gå från småskalig produktion till betydligt större volymer, vilket kommer att innebära väsentligt högre omsättning för bolaget. 

Det är vår övertygelse att potentialen för LC-Tec är mycket stor, vilket ger förutsättningar för ökat kundvärde och aktieägarvärde framöver. Jag önskar både befintliga och nya ägare varmt välkomna att delta i emissionen.

Avslutningsvis om du blickar framåt 5 år i tiden, hur ser LC Tec ut då?

– Om 5 år är vi det självklara valet för tillverkare av avancerade kameror och smarta glasögon som behöver elektroniskt varierbar optik baserad på flytande kristaller. Våra tillverkningsvolymer har ökat markant vilket leder till att omsättning har flerdubblats och vi har god lönsamhet i verksamheten. Fortsatt tillväxt är säkerställd genom att flera nya affärsområden är etablerade.


Erbjudandet i sammandrag 

Teckningskurs: 4,38 SEK per unit motsvarande 2,19 SEK per aktie.

Unit: två aktier och en vederlagsfri teckningsoption av serie TO4.

Teckningsperiod: 6 maj 2022 – 20 maj 2022.

Handel med uniträtter: 6 maj 2022 – 17 maj 2022.

Emissionsvolym: ca 19 MSEK.

Teckningsåtaganden och emissionsgarantier: 100%.

Handelsplats: NGM Nordic SME.


Dokument och filer

Läs mer

Teckna via Avanza

Teckna via Nordnet

Teckna via BankID

Anmälningssedel

Hisspitch

Bolagsbeskrivning

Teaser

Hemsida

Relaterade ämnen