Stäng
Så skapar du en extra inkomst från börsen. Till vilken mailadress ska vi skicka guiden?
Stockpicker intervjuar - Raytelligence
24.05.2022

Stockpicker intervjuar - Raytelligence

Raytelligence är ett svenskt radarteknikbolag som utvecklar radarsensorer för användning inom vård och industri. Bolagets affärsidé är att erbjuda produkter och tjänster baserade på sin egenutvecklade 60 GHz radarteknologi för övervakning av fall och rörelsemönster samt sensorer i tuffa industrimiljöer.

Vänligen berätta lite om dig själv och din bakgrund.

– Pelle Viberg, Civilingenjör inom Maskinteknik och Teknisk licentiat inom datorteknik. Grundare av Raytelligence tillsammans med Peter Martinson. 

pelles

Pelle Viberg, VD

Kan du beskriva Raytelligence och Er verksamhet för Stockpickers läsare?

– Raytelligence är ett radarföretag som tillverkar egenutvecklade sensorer för världsmarknaden. Bolaget har hittills sålt sensorer för e-hälsomarknaden globalt men breddar nu erbjudandet till att omfatta sensorer för industriella applikationer. Det finns ett stort behov av sensorer som kan köra i tuffa miljöer för att möjliggöra planerat underhåll av maskinutrustningen.

Hur ser bolagets affärsmodell ut?

– Vi säljer sensorerna på en global marknad som vi når via egen marknadsföring och partners. För hälsomarknaden tillkommer en viss försäljning av tjänster relaterade till sensorn eazens.

I spåren av pandemin har det varit minst sagt stökiga leveranskedjor globalt med många logistiska prövningar för många bolag. Hur ser det ut för Raytelligences del?

– Vi drabbas naturligtvis precis som andra men vi har jobbat hårt med vår supply chain och det ser ganska bra ut för Radsenz. För eazens del finns ett lager som gör att vi klarar oss under året i alla fall.

ez

Ni genomför just nu en nyemission där Ni tar in ca 20,4 MSEK. Vad skall Ni använda emissionslikviden till?

– Emissionen syftar till att stärka expansionstakten i försäljning, framför allt på industrisidan. Vi kommer även att fullfölja utvecklingen fler sensorer i familjen Radsenz.

bil33

Er produkt EaZense certifierades nyligen av Federal Communications Commission, FCC, vilket är den myndighet i USA som ansvarar för all certifiering av elektroniska produkter. Några dagar senare annonserade Ni att Ni tecknat ett återförsäljaravtal med australiensiska bolaget Caretaq, berätta mer!

– Vår partner i Australien, Careteq gör en kraftig satsning på USA där vi är en viktig spelare. Det finns i dagsläget ett antal pilotinstallationer i gång i flera delstater och förhandlingar med rikstäckande amerikanska vårdgivare. Vi ser med spänning på vad som händer där.

Hur stor är Er adresserbara marknad?

– Vi vet att hälsomarknaden är mycket stor men försäljningsprocessen långsam. Vi har ett starkt erbjudande med en sensor som erbjuder unika funktioner. Det är svårt att estimera den adresserbara marknaden men den är absolut mycket stor.

När det gäller industrisegmentet är situationen lite annorlunda. Den totala marknaden är även här mycket stor men vi ser betydligt större marginaler och snabbare försäljningscykler. Med den radarteknik vi bygger in i våra sensorer erbjuder vi kunderna funktioner som inte finns på marknaden i dag så vi räknar med en kraftig försäljningstillväxt på detta segment.

Kan du kommentera uppgifterna om att Raytelligence skulle kunna komma att förvärva Innowearable samt vilka synergier och effekter en sådan affär skulle innebära för Raytelligence?

– Innowearable är ett annat sensorföretag som jobbar på en helt annan marknad. Det bolaget är fokuserat på sportelektronik. Vi ser stora synergier i utnyttjande av utvecklingsresurser. Det kan även finnas kopplingar mellan de teknologiområden som finns på så sätt att Innowearable kan gränsa till hälsoområdet och att radarteknik kan vara en intressant teknik för sportmarknaden.

Enligt dig, vilka är de främsta skälen till att man skall investera i Raytelligence?

– Raytelligence är i dag i ett läge där genombrottet ser ut att vara nära. Det är ett typiskt turn-around case med en mycket attraktiv värdering.

Avslutningsvis om du blickar framåt 5 år i tiden, hur ser Raytelligence ut då?

– Då förväntar jag mig att Raytelligence är en global aktör på industrisensor- och hälsomarknaden med omsättning på 100 KSEK +. Eftersom vi sitter på unik kompetens och IP i företaget ser jag det inte som osannolikt att en av de stora sensorbolagen i världen har förvärvat Bolaget.


Erbjudandet i sammandrag

Emissionsbelopp: 20,5 MSEK.
Teckningsperiod: 18 maj – 1 juni 2022.
Teckningskurs: 2,40 SEK per unit, motsvarande 0,60 SEK per aktie.
Unit: En (1) unit består av fyra (4) aktier och fyra (4) teckningsoptioner.
Garantiåtagande och teckningsförbindelser: 70%.


Dokument och filer

Prospekt

Teckna via Avanza

Teckna via Nordnet

Emissionssida

Hemsida

Relaterade ämnen