Stäng
Missa inga kursdrivande nyheter och aktietips. Vart ska vi skicka infon?
Oncopeptides drar tillbaka Pepaxto från USA-marknaden
07.12.2022

Oncopeptides drar tillbaka Pepaxto från USA-marknaden

På Stockholmsbörsen var det fortsatt bistra miner då nedgången fortsatte.

OMXS30-index handlades ned 1,1 procent medan det bredare OMXSPI tappade 1 procent. SCB meddelade på morgonen att Sveriges BNP ökade med 0,7 procent i oktober jämfört med september. Jämfört med samma månad 2021 var uppgången 2 procent. SEB skriver att starkare tillväxt än väntat i den privata sektorn och en mindre nedgång för hushållens konsumtion bidrog till överraskningen på uppsidan. Nordea tror inte att dagens statistik har någon större påverkan på Riksbanken, men ser samtidigt en tydlig risk för en höjning på 0,50 procentenheter i februari. Tillväxten i eurozonen växte med 0,3 procent i det tredje kvartalet, jämfört med kvartalet innan. Även det var mer än analytikernas förväntade 0,2 procent. På årsbasis växte BNP för regionen med 2,3 procent.

Kredithanteringsbolaget Intrum offentliggjorde på onsdagen ett erbjudande avseende seniora obligationer med fast ränta och löptid till 2028 till ett sammanlagt nominellt värde om 400 miljoner euro. Aktien minskade 5,2 procent till 128,20 kronor. Clas Ohlson rapporterade en betydligt lägre vinst än väntat för det andra kvartalet, jämfört med året innan. Den organiska försäljningstillväxten var 3 procent. Rörelseresultatet försämrades till 112 miljoner kronor (204). I samband med rapporten aviserade Clas Ohlson ett besparingsprogram som syftar att dra ned cirka 85 heltidstjänster vid kontoren. Aktien tappade 1,7 procent till 73,80 kronor. Munters dotterbolag Mtech Systems har erhållit en order att leverera en Software-as-a-Service-lösning till en av Nordamerikas största kycklingproducenter. Ordervärdet uppgår till 4,3 miljoner dollar. Aktien stärktes 0,6 procent till 94,60 kronor.

Annons

SBB får sitt kreditbetyg BBB- med negativa utsikter bekräftat av Standard & Poors, som därmed följer Fitch som också bekräftade sitt kreditbetyg i fredags. Ålandsbanken ser det faktum att kreditvärderingsinstituten bekräftar sina kreditbetyg som en indikation på att SBB:s pågående åtgärder för att stärka bolagets balansräkning förvärvarande ses som tillräckliga. Aktien rekylerade ned 8,3 procent efter den senaste tidens uppgång. Ny i Truecallers ägarlista är Öresund som köpt 100 000 aktier under november. Peter Lindell, som är partner och ordförande i Rite Ventures, är också ny ägare efter köp av 300 000 Truecaller-aktier i november, enligt Holdings. Aktien backade 3,9 procent till 39 kronor. Läkemedelsbolaget Oncopeptides meddelar att den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA begär att marknadsföringstillståndet för Pepaxto ska dras tillbaka. Anledningen är resultaten från fas 3-studien Ocean, som jämförde visade en hazardkvot på 1,1 jämfört med ett befintligt läkemedel. En siffra över 1,0 försämrar överlevnaden för den nya behandlingen. Aktien rasade 35,6 procent till 12 kronor. Garanterna fick teckna sig för 36 procent av diagnostestbolaget Biovicas företrädesemission. Marknaden sänkte aktien 11,9 procent.

Den norska bostadsutvecklaren OBOS har köpt 6,5 procent av kapitalet och 23 procent av rösterna i NCC från Nordstjernan för nästan 773 miljoner kronor. Transaktionen skedde till cirka 110 kronor per aktie. NCC B backade 1,1 procent till 99,90 kronor. E-handelsbolaget BHG:s har genomfört en riktad emission som blev övertecknad vilket innebär att bolaget tillförs cirka 800 miljoner kronor före transaktionskostnader. Teckningskursen om 20,50 kronor per aktie fastställdes genom ett accelererat bookbuilding-förfarande och motsvarar en rabatt på cirka 6,8 procent jämfört med senaste stängningskursen på tisdag. Aktien handlades ned 7,3 procent till 20,40 kronor.

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
07.12.2022
Market Buzz – H&M och Swedbank

Market Buzz – H&M och Swedbank

SEB sänker vinstprognoserna för H&M med ytterligare 8 procent för innevarande år, 7 procent för nästa år och 3 procent...

Banken bedömer att försäljningen varit relativt stabil i slutet av innevarande år med svag positiv organisk tillväxt för sista kvartalet. Bolaget spås ha haft relativt bra kollektioner och marknadsstatistik från Tyskland indikerar relativt bra tillväxt i november och september men ett svagt oktober. Däremot påverkas lönsamheten i fjärde kvartalet 2022 negativt av högre kostnader. Kostnadstrycket avtar sedan snabbt och SEB har justerat upp bruttomarginalprognoserna för 2023 och 2024. Dessvärre överskuggas de positiva effekterna från billigare inköp, inklusive extrema prisfall på transporter, av lägre försäljning och negativa valutaeffekter. SEB lägger även in kostnader på 800 miljoner i fjärde kvartalet relaterade till bolagets kostnadsbesparingsprogram. Banken bedömer att nuvarande värdering är omotiverat låg och förklaras av överdrivet negativa långsiktiga lönsamhetsförväntningar bland investerare och analytiker. SEB rankar aktien Köp.

Annons

Ålandsbanken upprepar sin positiva syn på Swedbank efter bankens investerardag, där planen för hur Swedbank ska nå en uthållig lönsamhet på över 15 procent (avkastning på eget kapital) presenterades. Även om banken hade hoppats på större strukturella förändringar – det största bidraget till den förväntade förbättringen kommer från högre räntemarginaler och volymtillväxt - gav presentationerna stöd för Ålandsbankens syn att Swedbanks starka positioner inom svensk bankrörelse och Baltikum kommer att kunna ge ett rejält lönsamhetslyft i ett mer normalt ränteläge.

Swedbank är väl kapitaliserad och kommer enligt egen bedömning att kunna generera cirka 300 bps i överskottskapital fram till 2025, efter normal utdelning och fullt påslagna kontracykliska buffertar. Ett besked om hur återföringar av överskottet till ägarna ska ske väntas under 2023, då man bör ha fått besked om både AML-påföljderna från USA och genomgången av IRB -modellerna. Ålandsbanken räknar med en direktavkastning på 6-7 procent för de kommande åren. Värderingen är attraktiv med ett P/E-tal på 7,2x för 2023 och en P/B-multipel på 1,1x. Ålandsbanken ser goda förutsättningar för att aktien ska kunna utvecklas bättre än både marknaden och sektorn på medellång sikt.

Källa: SEB och ABS

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Annons
07.12.2022
Small Cap – Positiva resultat för Arctic Minerals

Small Cap – Positiva resultat för Arctic Minerals

SpectraCure har tecknat en avsiktsförklaring med det tyska läkemedelsföretaget Cheplapharm för att säkerställa global tillgång till det fotosensibiliserande läkemedlets aktiva substans.

Bolaget har tagit det strategiska beslutet att bli innehavare av marknadsföringstillståndet för det fotosensibiliserande läkemedlet som används vid fotodynamisk terapi (PDT). Det innebär att SpectraCure kommer att sälja behandlingsplattformen Q-PRO® och även marknadsföra och sälja det läkemedel som krävs för att genomföra behandlingen, under SpectraCures egna varumärke. SpectraCure avser att registrera och därmed legalt äga läkemedlet, vilket ger full kontroll över kommersialiseringen och prissättningen. Aktien stängde oförändrat.

Annons

Enligt ett pressmeddelande har Arctic Minerals erhållit positiva resultat från de geofysiska markmätningar som utfördes under fältsäsongen 2022 i det av bolaget helägda Bidjovagge guld-koppar-projektet i Norge. Resultaten från den senaste markmätningen bekräftar den tidigare tolkningen, baserad på tidigare kärnborrning och geofysik, där malmzonen fortsätter både väster och norr om det tidigare gruvområdet. Elektromagnetiska markmätningar utfördes i två områden täckta av undersökningstillstånd i Bidjovagge under sommaren 2022. Det ena uppmätta området ligger väster om det tidigare gruvområdet och det andra är beläget norr om det historiska Bidjovagge gruvområdet. Aktien lyfte 0,8 procent till 0,53 kronor.

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Bure inte ännu redo för trendvändning
07.12.2022

Bure inte ännu redo för trendvändning

Vid två tillfällen har Bure nyligen testat långa trendindikatorn men frågan är om aktien är redo för en större trendvändning.

Detta är en låst artikel. Prenumerera på nyhetsbrevet för att fortsätta läsa.
Om ni inte ännu är prenumerant Stockpicker Swing Trader Sveriges med avstånd största och mest exklusiva tradingprodukt som varje börsdag ger dig affärsförslag för Stockholmsbörsens aktier. Beställ
Stockpicker Swing Trader
Stäng×
Av
Mats Ahlskog Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Swing Trader

Sveriges med avstånd största och mest exklusiva tradingprodukt som varje börsdag ger dig affärsförslag för Stockholmsbörsens aktier. Beställ
Wise Group - Sämre än väntat
07.12.2022

Wise Group - Sämre än väntat

Wise Group som är specialister inom rekrytering och bemanning av tjänster inom management har funnits på Top Picks två gånger i år, med varierade resultat.

Detta är en låst artikel. Prenumerera på nyhetsbrevet för att fortsätta läsa.
Om ni inte ännu är prenumerant Stockpicker Newsletter Sveriges ledande oberoende aktieanalysbrev med fantastiskt track-record. Beställ
Stockpicker Newsletter
Stäng×
Av
Jan Axelsson Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Newsletter

Sveriges ledande oberoende aktieanalysbrev med fantastiskt track-record. Beställ
Veckans affärscase - Bulten
07.12.2022

Veckans affärscase - Bulten

Den som letar aktier som handlas nära trendvändningar kan förslagsvis titta närmare på Bulten. Efter en riktigt svag trend med start i februari i år har aktien vid två tillfällen nyligen testat långa trendindikatorn. Nu kan Bulten i bästa fall äntligen vara redo för en långsiktig trendvändning.

Detta är en låst artikel. Prenumerera på nyhetsbrevet för att fortsätta läsa.
Om ni inte ännu är prenumerant Stockpicker Newsletter Sveriges ledande oberoende aktieanalysbrev med fantastiskt track-record. Beställ
Stockpicker Newsletter
Stäng×
Av
Mats Ahlskog Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Newsletter

Sveriges ledande oberoende aktieanalysbrev med fantastiskt track-record. Beställ
Rekyl i Mips - Finns styrka att testa långa trenden?
07.12.2022

Rekyl i Mips - Finns styrka att testa långa trenden?

Flera aktier som hör till årets förlorare satte en botten i oktober och har sedan dess rekylerat uppåt ganska kraftigt. Ett bra exempel är Mips.

Detta är en låst artikel. Prenumerera på nyhetsbrevet för att fortsätta läsa.
Om ni inte ännu är prenumerant Stockpicker Swing Trader Sveriges med avstånd största och mest exklusiva tradingprodukt som varje börsdag ger dig affärsförslag för Stockholmsbörsens aktier. Beställ
Stockpicker Swing Trader
Stäng×
Av
Mats Ahlskog Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Swing Trader

Sveriges med avstånd största och mest exklusiva tradingprodukt som varje börsdag ger dig affärsförslag för Stockholmsbörsens aktier. Beställ
Unlimited Travel Group – Imponerande återhämtning
07.12.2022

Unlimited Travel Group – Imponerande återhämtning

Resebranschens positiva inledning på året har fortsatt även under sommaren och hösten, vilket även syntes i resebolaget Unlimited Travel Groups (UTG) Q3-rapport.

Detta är en låst artikel. Prenumerera på nyhetsbrevet för att fortsätta läsa.
Om ni inte ännu är prenumerant Stockpicker Newsletter Sveriges ledande oberoende aktieanalysbrev med fantastiskt track-record. Beställ
Stockpicker Newsletter
Stäng×
Av
Sebastian Lang Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Newsletter

Sveriges ledande oberoende aktieanalysbrev med fantastiskt track-record. Beställ
Äntligen trendvändning i Dometic
06.12.2022

Äntligen trendvändning i Dometic

Med facit i hand byggde Dometic en botten under hösten då stödet omkring 50,5 - 51,5 kronor höll emot säljflödet. De senaste veckorna har aktien bekräftat en trendvändning.

Detta är en låst artikel. Prenumerera på nyhetsbrevet för att fortsätta läsa.
Om ni inte ännu är prenumerant Stockpicker Swing Trader Sveriges med avstånd största och mest exklusiva tradingprodukt som varje börsdag ger dig affärsförslag för Stockholmsbörsens aktier. Beställ
Stockpicker Swing Trader
Stäng×
Av
Mats Ahlskog Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Swing Trader

Sveriges med avstånd största och mest exklusiva tradingprodukt som varje börsdag ger dig affärsförslag för Stockholmsbörsens aktier. Beställ
Jetpak – Levererar
06.12.2022

Jetpak – Levererar

Med en nedgång om moderata 8% hittills i år har transportbolaget klarat sig betydligt bättre än Stockholmsbörsen som helhet.

Detta är en låst artikel. Prenumerera på nyhetsbrevet för att fortsätta läsa.
Om ni inte ännu är prenumerant Stockpicker Newsletter Sveriges ledande oberoende aktieanalysbrev med fantastiskt track-record. Beställ
Stockpicker Newsletter
Stäng×
Av
Sebastian Lang Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Newsletter

Sveriges ledande oberoende aktieanalysbrev med fantastiskt track-record. Beställ

Mina Bevakningar


Skapa konto gratis och lås upp våra Online FREE artiklar

Annons
Annons
Till början