Stäng
Så skapar du en extra inkomst från börsen. Till vilken mailadress ska vi skicka guiden?
Stockpicker intervjuar - Motion Display
27.10.2021

Stockpicker intervjuar - Motion Display

Motion Display grundades 2005 av Erik Danielsson, tidigare koncernchef på Pharmacia och grundare av bl.a. Pricer, och är ett innovativt företag inom det snabbt växande segmentet In-Store Marketing. Bolagets displayer är baserade på elektroniskt papper som kan blinka och samtidigt förmedla olika budskap i en rullande sekvens.

Vänligen berätta lite om dig själv och din bakgrund.

– Jag har varit VD för Motion Display sedan 2012. Innan dess var jag Product Manager på Pricer AB och Customer Project Manager för Pricer Inc. Således har jag samlat på mig en lång erfarenhet kring hur displayer i butiker faktiskt fungerar och hur de kan påverka försäljningen. 

motionVD

Anna Engholm, VD

Kan du beskriva Motion Display och Er verksamhet för Stockpickers läsare?

– Motion Display grundades 2005 av Erik Danielsson, tidigare koncernchef på Pharmacia och grundare av bl.a. Pricer, och är ett innovativt företag inom det snabbt växande segmentet In-Store Marketing. Vi har utvecklat en revolutionerade teknik för att göra reklam vid varan i butiken, där mer än 70 procent av köpbesluten tas. Våra displayer är nämligen baserade på elektroniskt papper som kan blinka och samtidigt förmedla olika budskap i en rullande sekvens.

Hur ser bolagets affärsmodell ut?

– Vi har egna fysiska försäljare som förmedlar Motion Displays erbjudande gentemot både kunder och samarbetspartners. Vi anpassar alltid våra produkter efter kundens önskemål. Displayerna distribueras till detaljhandeln och dess ledande leverantörer från fabriken i Kina via Hong Kong och för det fall kunden efterfrågar installation kan detta erbjudas via tredje part. Genom vårt strategiska försäljningskontor i Bentonville, Arkansas, USA innehar vi goda kontakter med framförallt leverantörer som levererar till Walmart. Det är på Walmart Supercenters hyllkanter som vi till största del har installerat våra elektroniska pappersdisplayer på.

Vilka är de största riskerna i Er verksamhet?

– Naturligt har och är fortfarande risken avseende covid-19 pandemin framstående eftersom våra kunder vill exponera sig för så många kunder i butik som möjligt, vilket såklart påverkat och fortfarande påverkar vår verksamhet.

Kan du beskriva lite mer kring hur covid-19 påverkade Er?

– Covid-19 pandemin kom mycket olägligt för oss. Vår produkt var efter lång och kostsam egen utveckling av elektronik och mjukvara i det skick vi satt som målsättning. Nedstängningar av samhällen samt maxgränser av besökare i affärer påverkade vår försäljning av naturliga skäl negativt.

Pandemin möjliggjorde dock att vi kunde ägna tiden till att bygga upp relationer i USA utanför Walmart, vilket är något som vi avser skörda nu när marknaden öppnar sig.

Pepsico Imagine shelf 140x69 LARGE

Ni genomför just nu en nyemission där Ni tar in ca 18,7 MSEK. Vad skall Ni använda emissionslikviden till?

– Framförallt ska emissionslikviden tillse att vi står rustade för återöppnandet av vår marknad i USA, med ett huvudsakligt fokus på att skörda de investeringarna som vi byggt upp under pandemin.

Det andra skälet till att vi gör en företrädesemission är att ta steget mot nästintill de orörda marknaderna i form av Europa och Asien. Det är fortfarande bara en försvinnande liten del av våra potentiella kunder som ens känner till oss och vår unika produkt och det är något vi vill ändra på.

Slutligen avser vi att stärka rörelsekapitalet för att stå rustade inför marknadens återöppnande.

Hur ser Er konkurrens ut och vad skiljer Er från denna?

– Vår konkurrens är i första hand traditionellt material för att marknadsföra produkter i butik. I dagsläget är vi världsledande inom området blinkande displayer baserade på e-papper, med en helt dominerande ställning på marknaden. Detta leder i sin tur till avsevärda entrébarriärer mot eventuella framtida konkurrenter.

Hur stor är Er potentiella marknad?

– På vår huvudmarknad, USA, återfinns mer än två miljoner butiker, i Europa återfinns nästan tre miljoner butiker och bara i Kina finns drygt 250 000 butikskedjor. Dessa ofantligt stora marknader påvisar hur stor både nuvarande och framtida marknadspotential faktiskt är.

Enligt dig, vilka är de främsta skälen till att man skall investera i Motion Display?

– Först och främst erbjuder vi en beprövad teknik inom segmentet In-Store Marketing som åtskilliga gånger har genererat en ökad försäljning för kunder.

Efter de senaste årens hårda arbete med att utveckla en optimerad produkt med avsevärda inträdesbarriärer är vi nu redo att skala upp vår verksamhet både i USA och i Europa och Asien.

Med vår unika marknadsposition och produkt, etablerade kundrelationer och vår förmåga att snabbt skala upp produktionen med marginella förstärkningar, befinner vi oss i ett mycket spännande läge med en signifikant potential.

Avslutningsvis om du blickar framåt 5 år i tiden, hur ser Motion Display ut då?

– Om fem år har vi på ett skalbart och riskjusterat sätt vuxit och erövrat en betydligt större marknad där våra digitala e-papperskyltar är installerade. Vi har tagit kliv in i Europa och Asien, samtidigt som vår huvudmarknad i USA har vuxit med bland annat uppstartade försäljningskontor på strategiskt valda orter.


Erbjudandet i sammandrag

Teckningsperiod: 18 oktober – 1 november 2021

Erbjudandepris: 1,80 SEK

Emissionsbelopp: 18 711 723,60 SEK

Antal emitterade aktier: 10 395 402

Handel i teckningsrätter: 18 oktober – 27 oktober 2021

Preliminär likviddag: 9 november 2021

Lista: Spotlight Stock Market


Dokument och filer

Emissionssite

Teaser

Memorandum

Teckna via Avanza

Teckna via Nordnet

Anmälningssedel

Hemsida

 

Stäng×
Relaterade ämnen
Stockpicker intervjuar SBF Bostad
26.10.2021

Stockpicker intervjuar SBF Bostad

Vi har satt oss ner för en pratstund med Johan Grevelius, VD på SBF Bostad.

Vänligen berätta lite om dig själv och din bakgrund.

– Jag har en civilekonomexamen och har arbetat med placeringar i hela mitt yrkesverksamma liv. Innan jag kom till SBF Fonder var jag VD på Robur Kapitalförvaltning. Jag engagerade mig i SBF Fonder för jag tycker verkligen att hyresbostäder har en naturlig plats i alla väldiversifierade investeringsportföljer. Med den låga risken, och historiskt mycket goda avkastningen, tyckte jag det var spännande att engagera mig i SBF Fonder.

Kan du beskriva SBF och Er verksamhet för Stockpickers läsare?

– SBF Bostad är precis som vilken annan fond som helst bara med den skillnaden att vi har hyresfastigheter i portföljen istället för till exempel aktier. Vi tänker riskmässigt likadant, det vill säga att fastigheterna skall ha en geografisk spridning för att hålla nere risken. Dessutom köper vi bara hyresfastigheter som är fullt uthyrda och tar med det varken vakansrisk eller byggrisk. Sammantaget gör detta att vår risknivå i fonden är mycket låg.

Hur ser bolagets affärsmodell ut?

– Bolaget gör löpande emissioner när allt kapital är satt i arbete, det vill säga investerats i fastigheter. Vi förvaltar sedan dessa fastigheter och gör succesiva värdehöjande investeringar. Det löpande kassaflödet delar vi ut till bolagets aktieägare.

Ni genomför just nu en emission. Vad skall Ni använda emissionslikviden till?

– Vi skall investera emissionslikviden i hyresbostäder på tillväxtorter eller inom tillväxtregioner. Fastigheterna skall vara fullt uthyrda och rymmas inom de avkastningsnivåer vi lovat våra kunder. Med det kapital vi tar in i denna emission kommer SBF Bostad troligtvis att ha ett fastighetskapital som överstiger 3 miljarder i början av 2022.

Vilka är de största riskerna i Er verksamhet?

– Den största risken inom bostadshyresfastigheter är att få vakanser. Den risken är dock låg om man köper på rätt orter. Vi har idag inga vakanser alls i SBF:s Bostads fastighetsbestånd på knappt 2000 lägenheter. Självklart uppstår vissa ekonomiska vakanser under de perioder som vi renoverar en lägenhet men då ger den lägenheten en högre hyra i framtiden.

Hur ser Er konkurrens ut och vad skiljer Er från dessa?

– När Du investerar i hyresfastigheter hos oss gör Du det till substansvärdet. Med dagens positiva utveckling så görs denna emission till och med till en substansrabatt. Jämför vi med de noterade bolagen som fokuserar på hyresfastigheter handlas dessa klart över substansvärdet på börsen. Sålunda kommer Du som investerare in betydligt billigare i SBF Bostad än om Du skulle investera i ett traditionellt börsnoterat bolag inom samma segment. Utöver det är det viktigt att säga att vi startade redan år 2003 och enbart fokuserat på Hyresbostäder sedan starten. Vi har även haft en betydligt stabilare utveckling om man jämför med de börsnoterade bolagen som har haft en betydligt högre volatilitet än SBF Bostad.

Hur stor är Er potentiella marknad?

– Marknaden för hyresbostäder är gigantisk. Totalt finns det i Sverige cirka 1,5 miljoner hyresrätter. Dessa är värda över 3 000 miljarder. Varje år så omsätts det cirka 40 miljarder i segmentet hyresbostäder så vi ser en god möjlighet att fortsätta växa och ge fler investerare möjlighet att ta del av denna spännande marknad.

Enligt dig, vilka är de främsta skälen till att man skall investera i SBF Bostad?

– Att investera i hyresbostäder har historiskt visat sig skapa god avkastning till låg risk. Vår bedömning är att bostadsbristen på hyresrätter kommer att bestå och att den förhandlingsmodell som finns kring hyresrätter kommer fortsätta att skapa en förutsägbar och stabil avkastning för tillgångsslaget hyresrätter. Dessutom känns det inte helt fel att plocka hem en del av de vinster som gjorts på aktiemarknaden och placera det kapitalet i en historiskt stabil produkt som hyresbostäder. SBF Bostad är dessutom noterat på NGM så det går att investera via olika försäkringsskal och naturligtvis via ditt ISK.

Vilken avkastning kan man vänta sig?

– Vår målavkastning är 6-9% per år. Vi har sedan vi startade SBF Bostad AB skapat en årlig avkastning på cirka 8% per år – en mycket god riskjusterad avkastning. Vi eftersträvar också att dela ut 2-3% per år så att investerarna även får en löpande avkastning. Sammantaget känner jag mig trygg med att vi över en femårsperiod skall kunna leverera vår målavkastning och förhoppningsvis även i framtiden i den övre delen av det angivna spannet.


Länkar

Broschyr

Prospekt

Teckna online

Hemsida

 

Stäng×
Annons
Stockpicker intervjuar SENS nytillträdda VD Lise Toll
06.10.2021

Stockpicker intervjuar SENS nytillträdda VD Lise Toll

Stockpicker fick en pratstund med Lise Toll som just tillträtt som VD för energiteknikbolaget Sustainable Energy Solutions (SENS). Nytt avtal med sydafrikanskt konsultbolag gör oss nyfikna att veta mer.

Först, berätta lite om dig själv och din bakgrund

– Jag har arbetat i många år på E.ON där jag har haft flera ledande roller både i Sverige & internationellt. Större del av tiden på E.ON har jag haft fokus på att utveckla stora vindkraftparker. Jag har även varit underhållschef för fjärrvärmeproduktion i Stockholm. De senaste åren har jag varit medgrundare och VD på Solcellsföretaget GoSol Energi AB.

Jag har med andra ord många år bakom mig när jag arbetat med förnybar energi. När jag började var vindkraft något nytt, nu är det en etablerad teknik och affärsmodell. Jag ser att energilagring är nästa del av energimarknaden där det nu kommer att hända otroligt mycket de kommande åren.

Kan du beskriva SENS och er verksamhet för Stockpickers läsare?

– Kärnan i SENS affär är att ta tillvara på energi när den finns för att kunna leverera den när efterfrågan är större. Idag arbetar vi med företag som IKEA & Catena där våra ingenjörer är experter på att hitta lösningar för att just återanvända energi i fastigheterna vilket ger både lönsamhet och en minskad klimatpåverkan för våra kunder.

Vi ser nu hur marknaden för storskaliga lösningar för lagring kommer att ta fart och vi kommer framåt att även ha fokus på att tillsammans med industriella partners utveckla stora lagringsprojekt som kan användas för att leverera miljövänlig lagrad energi när efterfrågan ökar. Där har vi två tekniker, det ena är SENS patenterade lösning för Högtemperaturslager som möjliggör att spillvärme från industrier och kraftvärmeverk kan lagras i borrhål under sommaren när efterfrågan på värme är liten, för att kunna värma bostäder under höst och vinter. Den andra är vår lösning för Pumped hydro som möjliggör att förnybar el kan lagras till de timmar de inte blåser. Tekniken bygger på traditionell vattenkraft som vi vet är fantastisk energikälla för att kunna reglera tex vindkraftsproduktion. Vår lösning Pumped Hydro bygger på att anläggningarna förläggs i nedlagda gruvor. Det gör att länder som saknar naturlig vattenkraft kan nyttja den tekniken. Att vi använder gruvmiljön gör både att investeringskostnaden är lägre då vi kan återanvända infrastruktur som vägar och elnät, men också att vi inte behöver göra nya ingrepp i naturen.

Hur ser er affärsmodell ut?

– För befintlig verksamhet arbetar vi med återkommande och nya kunder som tekniska experter och ansvarar för entreprenad när lösningarna ska realiseras.

För de nya affärsområdena knyter vi nu industriella samarbeten för att utveckla en större portfölj av projekt som vi utvecklar till lönsamma investeringar som attraherar såval stora användare av energi som förvaltare som vill göra en säker placering, tex pensionsfonder. Här är affärsmodellen den samma som jag och flera andra i organisationen är vana vid från vindkraftsbranschen. Vår roll är att vara developer som är drivande från tidig fas tills att projektet är redo att realiseras.

Ni har just tecknat ett avtal med ett sydafrikanskt konsultbolag. Kan du utveckla detta och vad innebär det för bolagets verksamhet?

– Sydafrika är en intressant marknad då de idag har ett stort beroende av fossil kraft, men har goda förutsättningar för både vindkraft och solenergi. En marknad med mycket vind och sol gör att priserna varierar kraftigt. För att stabilisera det behöver de lösningar för att lagra den förnybara energin och vi ser därför hur vår lösning Pumped Hydro har stor potential. Tack vare samarbetet med Oloenviron når vi både kunder och andra viktiga intressenter på marknaden.

Något mer du vill tillägga?

– Som jag nämnde i början ser jag hur det nu börjar hända otroligt mycket på marknaden för energilagring och jag ser att det fokuset kommer att öka eftersom det är en förutsättning för att kunna bli 100% förnybara. De senaste åren har ledorden inom energidebatten varit förnybart, de kommande åren kommer vi få höra orden lagring och miljövänlig flexibel produktion som viktiga ledord. SENS har tekniska lösningar för den marknaden vilket gör att jag ser att vi har en mycket spännande tid framför oss.

Sustainable Energy Solutions
Stäng×
Relaterade ämnen
14.10.2021
Sustainable Energy uppmärksammas av Sydafrikas nyhetskanal eNCA

Sustainable Energy uppmärksammas av Sydafrikas nyhetskanal eNCA

Det nyligen ingångna avtalet mellan SENS (Sustainable Energy Solutions) och den globala tungviktaren Thyssenkrupp skapar ringar på vattnet.

Stockpicker blir stärkt i sin tro på bolagets framsteg när även Sydafrikas nyhetskanal eNCA lyfter upp SENS och deras möjligheter att potentiellt ”power our future” genom Sydafrikas 6000 övergivna guldgruvor.DISCLAIMER: Detta material har sammanställts av Stockpicker i informationssyfte och ska inte ses som rådgivning. Innehållet har grundats på information från allmänt tillgängliga källor vilka bedömts som tillförlitliga. Sakinnehållets riktighet och fullständighet liksom lämnade prognoser och rekommendationen kan således inte garanteras. Stockpicker lämnar inte i förväg ut slutsatser och eller omdömen i materialet. Åsikter som lämnats i materialet är analytikerns åsikter vid tillfället för upprättandet av materialet och dessa kan ändras. Det lämnas ingen försäkran om att framtida händelser kommer vara i enlighet med åsikter framförda i materialet.

Stockpicker frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på detta material. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk. Att en placering historiskt haft en god värdeutveckling är ingen garanti för framtiden. Stockpicker frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av materialet.

Stäng×
Relaterade ämnen
08.10.2021
Aktiviteten tilltar i Sustainable Energy Solutions

Aktiviteten tilltar i Sustainable Energy Solutions

För drygt en vecka sedan annonserade energiteknikbolaget ett intressant samarbete i Sydafrika med konsultföretaget Oloenviron med ambitionen att fokusera på...

Just hur stor potentialen är för SENS del visar nu det andra avtalet inom loppet av några dagar, denna gång med ett sydafrikanskt dotterbolag till den globala tungviktaren Thyssenkrupp, Thyssenkrupp Udhe Africa. Samarbetet kretsar kring underjordiska pumpkraftslager (RUPHES) och avser en förstudie vid en specifik gruva i Sydafrika med målsättningen att utveckla ett fullskaligt projekt tillsammans. Dessutom öppnas nu möjligheten för SENS att ingå i Thyssenkrupp Uhde Africas nätverk med flera internationella bolag avseende återanvändningen av övergivna gruvor.

Som en påminnelse: Via affärsområdet Pumped Hydro Storage (PHS) utvecklar och levererar SENS storskaliga infrastrukturprojekt till externa investerare. Bolaget har en unik teknologi för att lagra energi under jord, bland annat i nedlagda gruvor, där vattenflödet mellan två reservoarer används för att lagra energi när elpriset är högt, samtidigt som man förbrukar el då elpriset är lågt eller till och med negativt.

Sydafrika passar bolaget som handen i handsken, eftersom landet har ett stort antal nedlagda gruvor och goda förutsättningar för förnybar energiproduktion från både sol och vind. Gruvorna erbjuder stor potential att lagra förnybar energi med hjälp av pumpkraftverk, vilket skapar en attraktiv marknad för energilagring. Förutsättningarna i guldgruvorna i Sydafrika är mycket förmånliga, då de nödvändiga komponenterna för att implementera pumpkraftverk redan finns tillgängliga, vilket i sin tur ledar till väsentligt reducerade kostnader.

Därmed är pumpkraften ett mycket bra alternativ att lagra energin som produceras av Sydafrikas förnybara energikällor, som tex solkraft. Kostnaden att producera elektricitet med hjälp av solen är bland de lägsta i hela världen och för några månader sedan meddelade ett sydafrikanskt guldgruvföretag att man nådde ett pris på 0,011 usd/kWh. Landets väletablerade sol- och vindresurser innebär att det är billigare att använda inhemsk el från förnybara energikällor, än att exempelvis importera utländsk gas.

Med sitt pågående pilotprojekt på Åland vill SENS visa att pumpkraftslösningen kommer fungera väl och samma tekniklösning används i ett stort energiprojekt i Australien, där en övergiven guldgruva nyttjas. Det har väckt intresset av internationella aktörer och i och med de senaste avtalen ser vi en ökad sannolikhet att bolaget kommer lyckas med sina ambitioner att bygga en portfölj av storskaliga lagringsprojekt.

Vi känner oss ha bekräftat vår positiva syn på aktien, om än med hänvisning till högre än vanlig risk. För den som söker exponering mot omställningen till en hållbar energiförsörjning i allmänhet och den snabbt växande marknad för energilagring i synnerhet, kan SENS vara en spännande krydda i portföljen.

Den stora omvärderingen lär dröja tills de första konkreta avtalen är på plats, men dagens värdering tar knappast hänsyn till det positiva nyhetsflöde på senare tid. Positivt är även att den nya vd:n Lise Toll har köpt aktier den 6:e och 7:e oktober för cirka 0,3 Mkr (snittkurs 0,42 kr).

Stäng×
Av
Sebastian Lang Analytiker
Blick Global Group utvidgar verksamheten till spelutveckling genom förvärv
30.09.2021

Blick Global Group utvidgar verksamheten till spelutveckling genom förvärv

Blick Global Group är ett bolag med målsättning att bli en utav de ledande aktörerna inom iGaming genom förvärv och integrering av nya bolag till koncernen, med fokus på entreprenörerna bakom de förvärvade bolagen.

Bolagets fokus har fram tills nu varit riktat mot digital marknadsföring, men genom det aktuella förvärvet av Oregon Main Interactive AB (“OMI”), en spelstudio som med egen plattform och teknik utvecklar spelslottar och skrapspel online, utvidgas verksamheten med spelutveckling. Förvärvet av OMI innebär att Blick Global Group är väl positionerade för att ta ytterligare marknadsandelar inom det nya affärsområdet ”Spelutveckling” och samtidigt bibehålla en organisk tillväxt genom det lönsamma dotterbolaget Wigets marknadsföringslösningar inom ”Digital marknadsföring”.

Analyst Group har intervjuat Erik Ahlberg, VD för Blick Global Group, där han bland annat går igenom förvärvet av spelstudion OMI Gaming och den pågående företrädesemissionen.

Hemsida

Emissionssite

 

Stäng×
Relaterade ämnen
Stockpicker intervjuar Curasights CEO Ulrich Krasilnikoff
22.09.2021

Stockpicker intervjuar Curasights CEO Ulrich Krasilnikoff

Stockpicker fick en kort pratstund med Ulrich Krasilnikoff, CEO på Curasight. Det danska biotechbolaget har just nu en nyttjandeperiod av teckningsoptioner i bolaget som ställdes ut i anslutning till listningen på Spotlight Stock Market. Bolaget har i dagarna kommunicerat att ledningspersoner har tecknat sina andelar till 100%.

Vänligen berätta lite om dig själv och din bakgrund

– I have a technical and financial background as an engineer and certified public accountant, respectively, as well as supplemented with an MBA in strategy and innovation. This also reflects my business career beginning in PWC as an accountant followed by a career in the industry - including more than 10 years as a partner in 2 Danish private equity funds. I was Executive Vice President of BIOFAC Group, which specializes in manufacturing products for the pharmaceutical, veterinary, and nutraceutical industries before I joined Curasight in January 2016, first as an investor and board member - shortly after as CFO and business developer and subsequently also as CEO. Besides, I’m a member of the Board in few other tech companies.

Kan du beskriva Curasights och Er verksamhet för Stockpickers läsare?

– Curasight is developing a platform for high precision diagnosis of cancer (uTRACE®) and anti-cancer radiotherapy (uTREAT®). By combining anti-cancer radiotherapy uTREAT® (therapy) with uTRACE® (diagnostics), the technology is known as Theranostics, Curasight is developing a new cancer technology that is expected to detect and treat cancer and metastases in a much more gentle and efficient way than today’s method of external radiation therapy. uTRACE® will specifically seek and bind cancer cells (uPAR expressing) predicting where the anti-cancer radiation treatment, uTREAT®, will bind and work.

– Since the IPO, Curasight has met its objectives and valuable clinical and preclinical results have been obtained. Curasight’s uTREAT® technology has prior to the IPO already shown promising results in academic preclinical studies in prostate and colorectal cancer, proving that Curasight’s therapeutic technology is working. Recently, results from the investigator-initiated Phase II study with uTRACE® in prostate cancer patients gained attention in the March issue of the Journal of Nuclear Medicine, the highest-rated scientific journal within nuclear medicine globally. Furthermore, the article was also named as the best clinical investigation article. This publication underscores the quality of the demonstrated proof-of-concept for the idea of using uPAR-PET as a non-invasive measure of cancer aggressiveness in prostate cancer. The results also support the idea that imaging may replace some of the invasive biopsies currently being taken, something Curasight will take into consideration when planning for a future Curasight sponsored phase III clinical trial in prostate cancer.

Hur ser er affärsmodell ut?

– Curasight aims to establish uTRACE® as the gold standard for risk stratification in prostate cancer. The geographic markets with the highest prevalence of these cancers are the US and Europe. The Board and management of Curasight assess that the market potential for uTRACE® as an integral component of a new and fast-growing market for active surveillance is substantial. Importantly, as a result of the unique patient benefits and its compelling business model, Curasight expects uTRACE® to catalyse the market for active surveillance to grow it rapidly.

In brain cancer, Curasight expects its Theranostic solution uTREAT® to be game-changing and to obtain a substantial market share. The orphan (rare) disease status of this disease is expected to enable a “fast track” route to FDA approval. By establishing an advanced pipeline in multiple cancer indications, Curasight’s Board and management believe the Company will be an attractive candidate for partnership or out-licensing agreement with Big Pharma. The area within Nuclear Molecular Imaging/Therapy has experienced strong traction with significant exit benchmarks over the recent period.

Just nu har man möjlighet att teckna eller utnyttja sina redan förvärvade teckningsoptioner i Curasight. Målet är att ni kommer få in cirka 48,8 miljoner DKK vid full teckning. Vad ska ni använda likviden till?

– If all warrants are exercised, Curasight will have a good financial position, which will be used to accelerate the plan and unfold the full potential of our platform.

Curasight’s first goal is to advance its lead products uTREAT® (used for therapy) and uTRACE® (used for diagnosing) to improve outcomes for the approx. 65,000 patients in the US and EU that are diagnosed annually with brain tumours. Accordingly, approximately 30,000 patients are diagnosed with high-grade glioma where the prognoses are very poor. Glioblastoma is a rare disease in both markets, qualifying for Orphan Drug Designation; moreover, because of the high unmet need, products targeting it are more likely to qualify for e.g. Priority Review, Breakthrough Therapy Designation, or Accelerated Approval. Besides, due to the very encouraging results from the finalised investigator-initiated clinical phase-II study in Prostate Cancer, Curasight will look into how to accelerate the product development within Prostate Cancer in order to improve the outcomes for more than half of millions new prostate cancer patients that are diagnosed annually in the US and EU. Furthermore, Curasight is looking into how to unfold further and broadening the mission to realize the vast potential of uTRACE® for diagnosing and uTREAT® targeting radionuclide therapy in other cancer types where uPAR is also expressed.

The key remaining milestone for 2021 is the first results from phase II clinical study in brain cancer with uTRACE® which are expected in Q4.

Vilka är de största riskerna i Er verksamhet?

– They key risk is that clinical trial do not demonstrate the anticipated effect. However, with the results obtained so far and with the potential of further indications being added we believe the future is bright for our technology.

Competitors

Curasight’s potential future competitors are companies working in areas that may substitute for our technology in one or more indications. However, as uPAR-PET and u-PAR radionuclide therapy is a platform that work across cancer types, we see very limited risk that we will not succeed within one or more indications. Within the uPAR field, our platform is based on more than 10 years of focused research giving us a a clear competitive edge. However, currently Curasight has not currently identified any direct competitors in relation to the cancer indicationswe are working on.

Clinical trials

The pharmaceutical industry and clinical trials are associated with great uncertainty and risks regarding delays and results in studies. There is a risk that results from early clinical trials do not match results in more extensive clinical trials. There is a risk that Curasight’s current and planned future clinical trials and controlled studies will not indicate sufficient safety and efficacy for the Company to be able to out-license or sell the pharmaceutical projects according to plan. Thus, there is a risk that this leads to a reduced or a lack of cash flow for the Company. That said - we have a strong cash position and well-proven technology that has been tested on more than 400 patients at Rigshospitalet in Copenhagen, which is why we expect to enter the market with the first product uTRACE® in 2025.

Hur ser Er konkurrens ut och vad skiljer Er från denna?

– To the best of our knowledge, there are no other companies currently pursuing peptide based uPAR targeting for PET scans and radionuclide therapies. No other companies have uPAR-PET technologies that have been tested clinically in patients.

Hur stor är Curasights potentiella marknad?

– It is estimated that the global nuclear medicine market is expected to reach up to USD 26 billion in 2030, a figure estimated based on major changes, trends, and investments in this area. It is expected that radiotherapeutics will represent more than 60% of the USD 26 billion nuclear medicine market by 20301.

Avslutningsvis, vilka är de främsta skälen till att man skall investera i Curasights?

– Curasight‘s technology is tested in a broad pipeline with six ongoing phase II clinical trials (investigator-initiated) and two completed phase II studies in prostate and breast cancer.

According to our assessment, there is currently no other early-stage biotech Company in the field of PET tracer development that has their technology tested in a broader portfolio of investigator initiated clinical trials, in many different cancer indications. In 2017 a phase l/lla first-in-humans clinical trial with uTRACE® was completed. In 2018 and 2020 phase llb clinical trials with uTRACE® in breast and prostate cancer were completed, respectively.

Curasight is developing the therapeutic ligand, uTREAT®, that binds to all cancer cells in the body (expressing uPAR – breaking down the normal tissue around the tumour) and locally irradiate cancer with limited irradiation of healthy tissue. This concept represents a more gentle form of radiotherapy compared to traditional external radiation therapy. Combining anti-cancer radiotherapy uTREAT® (therapy) with uTRACE® (diagnostics), the technology is known as Theranostics, is expected to detect and treat cancer and metastases. The Theranostic principle will select the right therapy to the right person at the right time, creating substantial benefits for both patients and the healthcare system.


Erbjudandet i sammandrag

Nyttjandeperiod: 16 september 2021 till 7 oktober 2021.

Lösenpris: En (1) teckningsoption ger innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie i Curasight till en kurs om 17,20 DKK.

Värdering (pre-money): Cirka 294 miljoner DKK.

Emissionsvolym: Nyttjas samtliga teckningsoptioner tillförs bolaget cirka 48,8 miljoner DKK före emissionskostnader.


Länkar

Teaser

Bolagets hemsida

Teckningsblankett

 

 

Stäng×
Relaterade ämnen
Intervju med Aptahem
03.09.2021

Intervju med Aptahem

BioStock intervjuar Mikael Lindstam, vd Aptahem, i samband med den pågående företrädesemissionen som pågår mellan den 27 augusti och 10 september.

Läs mer och teckna units här

Stäng×
Relaterade ämnen
Stockpicker intervjuar Genetic Analysis CEO Ronny Hermansen
02.09.2021

Stockpicker intervjuar Genetic Analysis CEO Ronny Hermansen

Genetic Analysis är ett innovativt diagnostikbolag – baserat i Norge – med mer än tio års erfarenhet inom forskning och produktutveckling inom diagnostik av det mänskliga mikrobiomet (tarmfloran). Vi har intervjuat bolagets VD, Ronny Hermansen, inför noteringen på Spotlight Stock Market den 1 oktober.

Vänligen berätta lite om dig själv och din bakgrund

– After completing my MScBA degree from the University in Aalborg, Denmark, I started working in the diagnostic industry in 1992. In 1997 I joined Axis Biochemicals (later Axis-Shield) that became a world leader within Point of Care (PoC) diagnostics. I had the position as Group CFO in Axis-Shield plc (LSE) where I worked out of London since 2007 until we were acquired by Alere Inc (now a part of Abbot Inc). I joined Genetic Analysis (GA) in 2014. I would say that I have acquired extensive experience from the diagnostic industry, both from big companies, start-ups and how to develop a successful diagnostic company.

Kan du beskriva Genetic Analysis och Er verksamhet för Stockpickers läsare?

– GA is one of the pioneers in the human microbiome field and was founded in 2008. This was done by some leading researchers (Professor Knut Rudi and Professor Kjetil Jakobsen) from NMBU (Norwegian University of Life Sciences) who realized that the absence of suitable technology limited the possibilities of performing microbiota analysis.

These researchers contributed to developing the technology that was later patented and commercialized as the GA-map® platform, the first standardized routine diagnostic solution for the microbiome market.

The first marker on the platform is the CE marked GA-map® dysbiosis test and it detects any bacterial imbalance (dysbiosis) in the gut microbiota and profiles this imbalance.

Today, our business is to commercialize the GA-map® platform through Labs that are currently doing microbiome analysis and to perform research and development activities to add more diagnostic markers onto our platform.

In addition, GA has a broad collaboration with researchers in academia and Pharma. One of our biggest assets in these collaboration projects is our large biobank with patient samples from different disease groups.

Hur ser er affärsmodell ut?

– The business model of GA is to establish our routine diagnostic tools in the microbiome testing market. By placing our GA-map® diagnostic platform into labs, these laboratories will start performing our tests. GA will generate recurring revenues from the reagent kit sales to the labs. GA also generates revenues from its in-house service lab in Oslo that can perform testing services for small volume customers, like for medical specialists, smaller labs and researchers in academia and Pharma. Today GA sells products through a distribution model with non-exclusive distributors in the EU and the US. To build strong distribution will be our main focus moving forward.

The GA-map Dysbiosis Test is mainly used to support the choice of treatment for IBS (Irritable Bowel Syndrome) patients, and to some extent IBD (Inflammatory Bowel Disease) patients. We work to expand the use of our patented technology and to develop new biomarkers that can expand the menu on our platform.

Our site in Oslo performs development activities (new markers and software) and manufacturing of our reagent kits.

Ni genomför just nu en emission om initialt cirka 60 MSEK och går mot en notering på Spotlight Stock Market 1 oktober i år. Vad ska ni använda emissionslikviden till?

– Our GA-map® Dysbiosis Test is now CE marked and launched in the EU and the US. However, we would need to further fuel our platform's commercialisation and take market share in the existing market. We would also like to grow the market and to expand geographically into new regions.

In addition, to ramp up our commercial sales, we will need to scale up manufacturing and strengthen the administrative systems.

Vilka är de största riskerna i Er verksamhet?

– The microbiome market is expected to be the next game changer in the healthcare market, but it is still at an early stage. Therefore, development of new products will always have a risk related to market size and the regulatory approval paths, and thus the time to market.

During the pandemic, GA and the diagnostic industry have also seen that we are vulnerable towards situations where patients sit at home and do not see their doctor. And this has also led to a situation where the whole health care system has put less focus on other diseases than COVID.

Hur ser Er konkurrens ut och vad skiljer Er från denna?

– Several players serve the current diagnostic market for the gut microbiome with various platforms mostly based on sequencing tools. Sequencing platforms are excellent tools for research activities.

As pharma companies are now launching so-called microbiome-altering drugs, there will be a strong focus on having standardized routine-based diagnostic tools within the microbiome field. GA is the only company out there that has developed a test platform based on a classical clinical diagnostic principle, a so-called PDT (Pre Determined Target) approach. We have pre-defined which bacterial signature to be identified, and then we only look for that signature. The results will automatically be compared to a healthy normal range. The GA-map® platform does not require a reference database and therefore no further biostatistical work is needed. All this makes the GA-map® platform cheaper, faster and better than research based platforms when it comes to routine diagnostic use. In addition, we have clinically validated, and CE marked our GA-map® Test.

Hur stor är Genetics potentiella marknad?

– Today we estimate that 500 000 tests are being done annually in the EU and the US. This is alone a very interesting market for us to enter. The market is predicted to grow at a CAGR of 22% year by year. By 2027 some report that the market will grow up to 1,7 billion USD. GA believe we can fuel this market growth and at the same time we need to take market shares from the exciting test and research market.

Enligt dig, vilka är de främsta skälen till att man skall investera i Genetic?

– Of course, it is up to each investor to decide what is their target and timeframe on their investments. Still, I have personally invested both money and time in GA because I’m impressed by the technology and the strong GA-team behind. I do believe in the long-term positive development of the microbiota market. GA is already a pioneer globally in this fast-growing market and we believe our technology will be a game changer for medicine in the future.

Avslutningsvis om du blickar fem år framåt i tiden, hur ser Genetic ut då?

– My ambition is to further strengthen our position as the leading company for standardized gut microbiota testing worldwide. We will have strong growth and profitability coming from our current pipeline. We have launched new products that will aid in the treatment regime of IBD patients and diabetes patients, and thus significantly improve the lives of these patients.


Erbjudandet i sammandrag

Teckningstid: 30 augusti - 13 september 2021.

Teckningskurs: 78,00 NOK per unit, motsvarande 7,80 NOK per aktie. Teckningsoptioner av serie TO 1 och TO 2 utfärdas vederlagsfritt.

Minsta teckningspost: 70 units (motsvarande 5 460 NOK). Varje unit består av tio (10) aktier, sex (6) teckningsoptioner av serie TO 1 och sju (7) teckningsoptioner av serie TO 2.

Emissionsvolym: Initial emissionsvolym om högst cirka 60 miljoner norska kronor (brutto) och det totala sammanlagda beloppet, som bolaget kan erhålla genom utnyttjande av teckningsoptioner, uppgår till cirka 101 miljoner norska kronor (brutto).

Teckningsåtagande: Genetic Analysis har erhållit teckningsåtagande om cirka 48 miljoner norska kronor, motsvarande cirka 80,4 procent av den initiala delen av emissionen av units.

Värdering (pre-money): 134 miljoner norska kronor.

Planerad första handelsdag: Aktier och teckningsoptioner av serie TO 1 och TO 2 är planerade att tas upp till handel på Spotlight Stock Market den 1 oktober 2021.

Ticker och ISIN -kod för aktierna: GEAN och NO0010692130.

Ticker och ISIN -kod för teckningsoptioner i serie TO 1: GEAN TO 1 och NO0011054223.

Ticker- och ISIN -kod för teckningsoptioner i serie TO 2: GEAN TO 2 och NO0011054231.

Teckningsoptioner TO 1: Teckningsoptioner av serie TO 1 berättigar innehavaren att teckna en (1) nyemitterad aktie till ett pris om 9,30 NOK under perioden 2 november till 16 november 2022. Vid nyttjade av alla teckningsoptioner av TO 1 kommer bolaget att erhålla cirka 43 miljoner norska kronor (brutto).

Teckningsoptioner TO 2: Teckningsoptioner av serie TO 2 berättigar innehavaren att teckna en (1) nyemitterad aktie till ett pris om 10,70 NOK under perioden 8 november till 22 november 2023. Vid nyttjade av alla teckningsoptioner av TO 2 kommer bolaget att erhålla cirka 58 miljoner norska kronor (brutto).

 

Stäng×
Stockpicker intervjuar - Zeptacoin
01.09.2021

Stockpicker intervjuar - Zeptacoin

Zeptagram är en blockkedjebaserad handelsplattform där ägarna av intellektuella rättigheter kan tokenisera deras tillgångar som NFTs och dNFTs. Zeptagrams målsättning är att bli en ledande handelsplats för musik- och IP-rättigheter. Tidiga investerare erbjuds möjlighet att investera i plattformsvalutan Zeptacoin i en begränsad omfattning till ett attraktivt pris.

Kan du beskriva för Stockpickers läsare vad Zeptacoin är för något?

– Zeptacoin är en kryptovaluta som har skapats av Zeptagram. Zeptacoin används just nu på Zeptagrams handelsplattform för musikrättigheter. Man kan köpa musikrättigheter med Zeptacoin. Vi har lanserat en NFT-plattform och där kommer man snart ha möjlighet att göra köp med Zeptacoin. Vi planerar fler satsningar i framtiden där Zeptacoin blir en plattformsvaluta. Royalties kommer att betalas ut med Zeptacoin och i takt med att användningsområden för Zeptacoin växer, hoppas vi att Zeptacoin blir en etablerad valuta som många känner till och använder som alternativt betalnings- och sparmedel, t.ex. istället för andra kryptovalutor. 

chris

Christina Löwenström, VD

Ni genomför just nu en ICO (Initial Coin Offering). Vad innebär det?

– Det innebär att vi sprider ägandet genom att Zeptagram säljer ut en del av sin valutastock. Det är en process som påminner om när ett bolag genomför en IPO inför en börsnotering.

När börsnoteras Zeptacoin och vad innebär det i praktiken?

– Zeptacoin börsnoteras den 15 oktober på kryptovalutabörsen BitMart. BitMart är en välansedd börs som växer och lägger stor vikt vid regulatoriska frågor. Från den 15 oktober kommer man att kunna köpa och sälja Zeptacoin som vilken annan kryptovaluta som helst.

Hur har Ni upplevt intresset för Zeptacoin bland investerare och allmänheten så här långt?

– Vi har vetat att intresset för kryptovalutor är stort men har ändå blivit positivt överraskade. Det stora intresset för Zeptacoin beror på att många tror på Zeptagram och vårt projekt. Vi var tidigt ute med en affärsidé som för många känns självklar och intresset är stort.

zepa12

Det finns idag mängder av olika "coins" över världen och nya introduceras hela tiden. Vad är så speciellt med Zeptacoin?

– Zeptacoin kommer att användas som en plattformsvaluta och dessutom kommer smarta kontrakt som initieras på våra plattformar att hanteras i Zeptacoin, t.ex. kvartalsvisa utbetalningar av royalties. Därmed har Zeptacoin ett praktiskt användningsområde. Utbudet av Zeptacoin är också begränsat. Det kommer aldrig att finnas fler coins än de som har skapats. Zeptacoin är därmed en inflationsfri valuta. Alla kryptovalutor är inte det.

Enligt dig, vilka är de främsta skälen till att man skall investera i Zeptacoin?

– Om man tror att vi är rätt ute i vårt antagande att musikrättigheter och NFTs har förutsättningar att bli en tillgångsklass som många människor vill göra investeringar i. Samt om man uppskattar en inflationsfri valuta och tror på kryptovalutor generellt.


Erbjudandet i sammandrag

Teckningsperiod: 22 augusti - 15 september 2021
Teckningspris: 0,35 USD
Handelsplats: BitMart
Datum för notering: 15 oktober 2021


Dokument och filer

Läs mer och teckna

Hemsida Zeptagram

Stäng×
Relaterade ämnen
Stockpicker intervjuar Kiliaros VD Elie Komo
26.08.2021

Stockpicker intervjuar Kiliaros VD Elie Komo

Kiliaro har utvecklat en bildgalleriapplikation med banbrytande funktionalitet i form av automatisk delning av foto och video samt chatfunktionalitet, direkt i bildgalleri-appen. Vi har satt oss ner för en pratstund med bolagets VD Elie Komo.

Läs artikeln gratis genom att logga in eller skapa konto
Stockpicker Online FREE Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stockpicker Online FREE
Stäng×
Relaterade ämnen
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Online FREE

Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stockpicker intervjuar - Soltech Energy
25.08.2021

Stockpicker intervjuar - Soltech Energy

Soltech Energy är verksamma inom energisektorn. Bolaget är en helhetsleverantör som både utvecklar, säljer, installerar och optimerar solenergilösningar för både företag och privatpersoner. Soltech konsoliderar marknaden genom förvärv av bolag inom sol, tak, fasad och elbranscherna med flera. Soltech har dessutom stor verksamhet i Asien som går ut på att finansiera, äga och driva solenergianläggningar på kunders tak.

Läs artikeln gratis genom att logga in eller skapa konto
Stockpicker Online FREE Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stockpicker Online FREE
Stäng×
Relaterade ämnen
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Online FREE

Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto

Mina Bevakningar


Skapa konto gratis och lås upp våra Online FREE artiklar

Annons
Annons
Till början