Stäng
Så skapar du en extra inkomst från börsen. Till vilken mailadress ska vi skicka guiden?
Stockpicker intervjuar - Raytelligence
24.05.2022

Stockpicker intervjuar - Raytelligence

Raytelligence är ett svenskt radarteknikbolag som utvecklar radarsensorer för användning inom vård och industri. Bolagets affärsidé är att erbjuda produkter och tjänster baserade på sin egenutvecklade 60 GHz radarteknologi för övervakning av fall och rörelsemönster samt sensorer i tuffa industrimiljöer.

Vänligen berätta lite om dig själv och din bakgrund.

– Pelle Viberg, Civilingenjör inom Maskinteknik och Teknisk licentiat inom datorteknik. Grundare av Raytelligence tillsammans med Peter Martinson. 

pelles

Pelle Viberg, VD

Kan du beskriva Raytelligence och Er verksamhet för Stockpickers läsare?

– Raytelligence är ett radarföretag som tillverkar egenutvecklade sensorer för världsmarknaden. Bolaget har hittills sålt sensorer för e-hälsomarknaden globalt men breddar nu erbjudandet till att omfatta sensorer för industriella applikationer. Det finns ett stort behov av sensorer som kan köra i tuffa miljöer för att möjliggöra planerat underhåll av maskinutrustningen.

Hur ser bolagets affärsmodell ut?

– Vi säljer sensorerna på en global marknad som vi når via egen marknadsföring och partners. För hälsomarknaden tillkommer en viss försäljning av tjänster relaterade till sensorn eazens.

I spåren av pandemin har det varit minst sagt stökiga leveranskedjor globalt med många logistiska prövningar för många bolag. Hur ser det ut för Raytelligences del?

– Vi drabbas naturligtvis precis som andra men vi har jobbat hårt med vår supply chain och det ser ganska bra ut för Radsenz. För eazens del finns ett lager som gör att vi klarar oss under året i alla fall.

ez

Ni genomför just nu en nyemission där Ni tar in ca 20,4 MSEK. Vad skall Ni använda emissionslikviden till?

– Emissionen syftar till att stärka expansionstakten i försäljning, framför allt på industrisidan. Vi kommer även att fullfölja utvecklingen fler sensorer i familjen Radsenz.

bil33

Er produkt EaZense certifierades nyligen av Federal Communications Commission, FCC, vilket är den myndighet i USA som ansvarar för all certifiering av elektroniska produkter. Några dagar senare annonserade Ni att Ni tecknat ett återförsäljaravtal med australiensiska bolaget Caretaq, berätta mer!

– Vår partner i Australien, Careteq gör en kraftig satsning på USA där vi är en viktig spelare. Det finns i dagsläget ett antal pilotinstallationer i gång i flera delstater och förhandlingar med rikstäckande amerikanska vårdgivare. Vi ser med spänning på vad som händer där.

Hur stor är Er adresserbara marknad?

– Vi vet att hälsomarknaden är mycket stor men försäljningsprocessen långsam. Vi har ett starkt erbjudande med en sensor som erbjuder unika funktioner. Det är svårt att estimera den adresserbara marknaden men den är absolut mycket stor.

När det gäller industrisegmentet är situationen lite annorlunda. Den totala marknaden är även här mycket stor men vi ser betydligt större marginaler och snabbare försäljningscykler. Med den radarteknik vi bygger in i våra sensorer erbjuder vi kunderna funktioner som inte finns på marknaden i dag så vi räknar med en kraftig försäljningstillväxt på detta segment.

Kan du kommentera uppgifterna om att Raytelligence skulle kunna komma att förvärva Innowearable samt vilka synergier och effekter en sådan affär skulle innebära för Raytelligence?

– Innowearable är ett annat sensorföretag som jobbar på en helt annan marknad. Det bolaget är fokuserat på sportelektronik. Vi ser stora synergier i utnyttjande av utvecklingsresurser. Det kan även finnas kopplingar mellan de teknologiområden som finns på så sätt att Innowearable kan gränsa till hälsoområdet och att radarteknik kan vara en intressant teknik för sportmarknaden.

Enligt dig, vilka är de främsta skälen till att man skall investera i Raytelligence?

– Raytelligence är i dag i ett läge där genombrottet ser ut att vara nära. Det är ett typiskt turn-around case med en mycket attraktiv värdering.

Avslutningsvis om du blickar framåt 5 år i tiden, hur ser Raytelligence ut då?

– Då förväntar jag mig att Raytelligence är en global aktör på industrisensor- och hälsomarknaden med omsättning på 100 KSEK +. Eftersom vi sitter på unik kompetens och IP i företaget ser jag det inte som osannolikt att en av de stora sensorbolagen i världen har förvärvat Bolaget.


Erbjudandet i sammandrag

Emissionsbelopp: 20,5 MSEK.
Teckningsperiod: 18 maj – 1 juni 2022.
Teckningskurs: 2,40 SEK per unit, motsvarande 0,60 SEK per aktie.
Unit: En (1) unit består av fyra (4) aktier och fyra (4) teckningsoptioner.
Garantiåtagande och teckningsförbindelser: 70%.


Dokument och filer

Prospekt

Teckna via Avanza

Teckna via Nordnet

Emissionssida

Hemsida

Stäng×
Relaterade ämnen
Stockpicker intervjuar Nicoccinos VD, Fredrik Laurell
23.05.2022

Stockpicker intervjuar Nicoccinos VD, Fredrik Laurell

Antalet olika nikotinprodukter ökar och den kategori som haft kraftigast tillväxt de senaste åren är tobaksfria nikotinportioner. Nikotinportionerna säljs främst i USA och Europa, där de snabbt tagit marknadsandelar av snus och cigaretter. Konsumenterna attraheras av en renare och fräschare produkt med snabb nikotinleverans. Nicoccino har utvecklat nicotine strips, som erbjuder konsumenter ett snabbare och diskretare sätt att njuta av nikotin.

Först, berätta lite om dig själv och din bakgrund

– Jag har arbetat med snus och nikotinportioner i snart 15 år med storbolag som Swedish Match, Philip Morris och Imperial Brands och även tillsammans med upphovsmannen till nikotinportionerna. Jag har också varit med och genomfört konsumentundersökningar och testförsäljningar på ett dussintal marknader i alla delar av världen. Under den här tiden har konsumtionsmönstren av tobak och nikotin ändrats radikalt.

Fredrik Laurell

Fredrik Laurell, VD

De internationella tobaksbolagen är nu inriktade på att driva en transformation från cigaretter till andra, mindre skadliga produkter. Det är otroligt stimulerande att arbeta i den omvandling som sker och med produkter som jag verkligen kan och gillar. När jag kom i kontakt med Nicoccino 2019 kändes det på många sätt som den perfekta kombinationen. Vi är ett litet team som kompletterar varandra väl och som delar en vision och ambition att göra våra nicotine strips till nästa generations nikotinprodukt. 

Nicotine strips

Vad gör Nicoccino?

– Nicoccino har utvecklat nicotine strips, en innovativ och patenterad produkt som erbjuder konsumenter ett snabbt och diskret sätt att njuta av nikotin. Produkten är endast 0,07 mm tunn och upplöses efter några minuter, utan att lämna några rester i munnen.

Vilken potential ser du för nicotine strips?

– Vår ambition är att göra nicotine strips till nästa generations nikotinprodukt. Just nu sker en snabb tillväxt för orala tobaksfria nikotinportioner, framförallt i Europa och USA, drivet av de internationella tobaksföretagen. Det är främst rökare som uppskattar att nikotinportioner kan användas i situationer där rökning inte är tillåtet. Konsumenter uppskattar också det enkla sättet att få nikotin som nikotinportioner erbjuder. Den utvecklingen är perfekt för oss eftersom den utbildar konsumenter i hur man konsumerar nikotin oralt. Våra nicotine strips erbjuder en ännu snabbare och diskretare nikotinleverans och vi vet att det är många rökare som uppskattar det. Det har vi fått bekräftat i konsumentstudier som vi har genomfört i både Storbritannien och Sverige.

Philip Morris nyligen lagda bud på Swedish Match bekräftar att framtidens sätt att konsumera nikotin är via orala, rökfria, produkter.

Nicotine strips har även fördelar ur ett producentperspektiv. Förpackningen är liten och väger nästan ingenting vilket gör dem billiga och enkla att frakta och förvara. Produktens låga vikt innebär också låga kostnader för ingredienser och låg nikotinbeskattning. Dessutom har nicotine strips en exceptionell hållbarhetstid på minst två år.

Det finns mycket som talar för nicotine strips och vi är övertygade om att nicotine strips har potential att bli nästa generations nikotinprodukt.

Vad ska ni använda emissionslikviden till?

– Huvudmålet är att bygga upp en automatiserad process för produktion av nicotine strips med syfte att möjliggöra vår bredare kommersialisering.

Emissionslikviden ska användas till att investera i en coatingmaskin som används för produktion av filmråvaran samt till anpassning av produktionsanläggningen. Den planerade produktionsanläggningen kommer att ha kapacitet att producera drygt två miljoner konsumentförpackningar per år från och med det första kvartalet 2023.

Vår produktionsprocess sker i tre steg: produktion av filmråvara, tillskärning och paketering. Investeringarna i tillskärning och paketering är redan genomförda, och paketeringsmaskinen används redan.

Vad ser du fram emot kommande året?

– Fokus är helt inställt på att få produktionsanläggningen på plats och att på bredare front kommersialisera nicotine strips. Redan nu i maj kommer vi genomföra en testförsäljning av nicotine strips med Haypp Group, den största e-handelsplattformen för orala nikotinportioner. I september deltar vi på den internationella tobaksmässan InterTabac i Tyskland och i februari 2023 är vi med på Tobacco Plus Expo i Las Vegas. Det ska bli otroligt kul att för den samlade branschen sprida ytterligare kännedom om nicotine strips.

Det ska bli otroligt roligt att äntligen kunna realisera den potential som vi vet finns i nicotine strips!


Erbjudandet i sammandrag

Teckningsperiod: 16 maj - 30 maj 2022.

Teckningspris: 18 SEK per unit motsvarande 3 SEK per aktie.

Unit: 6 aktier samt 4 vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO1.

Emissionsvolym: 24,9 MSEK.

Teckningsförbindelser och garantiåtaganden: 65%.

Handelsplats: Nasdaq First North.


Dokument och filer

Teaser

Memorandum

Teckna via Avanza

Teckna via Nordnet

Emissionssida

Hemsida

Stäng×
Relaterade ämnen
Annons
Stockpicker intervjuar Fredrik Sävenstrand, CEO Energy Save
18.05.2022

Stockpicker intervjuar Fredrik Sävenstrand, CEO Energy Save

Vi har satt oss ner för en pratstund med Fredrik Sävenstrand, CEO på Energy Save. Fredrik berättar mera om bolagets lösningar och vilka målsättningar man har.

00:00:18 | Q1 - Inledningsvis skulle vi gärna veta mer om dig. Kan du berätta kort om dig själv och din bakgrund?

00:00:45 | Q2 - Vad är bakgrunden till att Energy Save grundades år 2009?

00:03:00 | Q3 - Energiomställningen är förmodligen mer aktuell än någonsin. Vilka produkter erbjuder Energy Save redan idag som leder till ett lägre klimatavtryck?

Ge din syn på Energy Save här

00:05:27 | Q4 - Ni har även flera intressanta produkter under utveckling. Kan du redan i det här skedet berätta om några av dessa och på vilket vis de kan gynna klimatet?

00:07:54 | Q5 - Vad är det som gör Energy Saves lösningar unika?

00:10:45 | Q6 - Ni använder er av ert eget verktyg (ES Konfigurator) för bl.a. design och dimensionering av system. Kan du berätta lite mer om hur detta verktyg fungerar?

00:12:55 | Q7 - Energy Save har ett brutet räkenskapsår som avslutades den sista april. Siffrorna för det sista kvartalet är förstås inte publika än, men kan du kortfattat beskriva de största händelserna under förra räkenskapsperioden?

00:14:58 | Q8 - Vad har ni för målsättningar inför kommande räkenskapsperiod 22/23?

00:16:32 | Q9 - Slutligen vill vi veta var du tror att Energy Save är om 5 år?

Stäng×
Relaterade ämnen
Intervju med noteringsaktuella International Gaming Systems
17.05.2022

Intervju med noteringsaktuella International Gaming Systems

International Gaming Systems (IGS) är ett svenskbaserat bolag som är verksamt inom gaming- och esportbranschen.

Marknadens underliggande tillväxt har varit stark under de senaste åren och framtidsprognoserna pekar på en fortsatt hög tillväxttakt. För att ta vara på denna möjlighet så driver International Gaming Systems sin operationella verksamhet i Sverige och England. Bolaget avser att notera sig under Q2/Q3 och vi har fått möjligheten att intervjua Anders Holmstedt, VD för International Gaming Systems som just nu bjuder in nya potentiella investerare genom sitt emissionserbjudande.

Kan du beskriva IGS affärsidé och strategi?

- Den huvudsakliga strategin grundar sig i att skapa ett ekosystem i form av företagsägda SPV:s som utnyttjar varandras styrkor för att realisera individuell och kollektiv lönsamhet. Tillsammans struktureras en Communityplattform där användarna kan ta del av ett brett tjänsteutbud samtidigt som de engagerar sig genom interaktiva aktiviteter. Användarbasen anskaffas främst genom Enabledware Limited som har stora internationella fotbollsklubbar som kunder, exempelvis Paris Saint Germain FC, Besiktas JK och vissa Premier League-klubbar. Genom Enabledware kan vi marknadsföra oss mot en stor massa och erhålla en låg kundanskaffningskostnad (CAC).

På plattformen kommer tävlingar arrangeras i samband med e-sportturneringar som sänds live. På den digitala plattformen finns det stora möjligheter för vidare monetärisering. Exempelvis planerar vi att under 2022 förvärva en NFT-studio som tillverkar NFT-spel, Crypto Pay and Play (P2P) samt fotbollsrelaterade NFT:s som kommer finnas till försäljning för medlemmarna på plattformen. Vi kommer även utvecklas till en tredjepartsleverantör av CS:GO-skins och merch för internationella E-sportlag. Alla köp- och säljtransaktioner kommer ske genom en egen kryptotoken.

IGS står inför spännande tider, kan du berätta om de kortsiktiga framtidsutsikterna?

- Det stämmer, bolaget står inför en intressant och intensiv period som karaktäriseras av betydelsefulla operationella aktiviteter som eventuellt kan stärka vår marknadsposition ytterligare. Vi avser att notera oss under Q2/Q3 där syftet är att främja den utarbetade förvärvsstrategin samtidigt som det öppnar upp för nya affärsmässiga möjligheter, slutligen ser jag även det som en viktig del av bolagets varumärkesbyggande. IGS i ett noterat klimat innebär nya förutsättningarna som tillåter oss att arbeta ännu flexiblare. Jag ser det som ett naturligt steg för oss då vi i större utsträckning kommer att kunna kapitalisera på en marknad där framtidsutsikterna är attraktiva.

Varför väljer ni att notera er?

- Idag driver IGS sin operationella verksamhet i Sverige och England, denna struktur kommer att bestå eftersom vi tydligt identifierat en rad fördelar på båda marknaderna. Exempelvis är esport stort och accepterat i Sverige, man kan kalla det en väl bearbetad marknad och självklart skall vi utnyttja den lägesbilden. I ett noterat klimat kommer vi få ökad flexibilitet i allt vi gör, framför allt i termer av att genomföra förvärv som kan integreras i vår koncern på ett betydligt effektivare sätt. Under dessa förutsättningar kan vi trimma ner overheadkostnaderna vilket resulterar i en potentiellt starkare marginalexpansion. Avslutningsvis vill jag bara påminna om att denna marknad är global och affärsmöjligheter finns överallt om man vill, när vi är noterade är jag övertygad om att det kommer främja vår internationella expansion.

Ni siktar på att resa 15 MSEK nu, hur kommer emissionslikviden att användas?

- Först och främst kommer cirka 50 procent av det intagna kapitalet gå till finansiering av förvärv som skall skapa ett mervärde för vår befintliga Communityplattform. Vi har en väldiversifierad pipeline som består av förvärvsobjekt i olika storlekar. Objekten öppnar huvudsakligen upp för nya intäktsströmmar genom nya tjänsteerbjudanden men även för nya marknader och målgrupper. Den andra halvan av det intagna kapitalet kommer att gå till vidareutveckling av interna mjukvarusystem som återfinns i våra dotterbolag. Den digitala infrastrukturen kräver löpande underhåll och med alla nya projekt som vi kommer sjösätta under de kommande åren så är det av vikt att allt fungerar optimalt.

Läs mer om bolaget och deras emission här!

Stäng×
Relaterade ämnen
Stockpicker intervjuar - LC-Tec
16.05.2022

Stockpicker intervjuar - LC-Tec

LC-Tec utvecklar och tillverkar olika typer av optiska slutare, varierbara filter och polarisationsmodulatorer. Produkterna används bland annat för visning av 3D-film på biografer, tillsammans med professionella videokameror, i smarta glasögon, samt inom olika forskningsområden där man vill optimera och styra ljusgenomsläpp. LC-Tec har också produkter för mikroskop och lasersvetsar.

Vänligen berätta lite om dig själv och din bakgrund.

– Paula Bergman och är VD för LC-Tec. Jag har erfarenhet från flera ledande och strategiska befattningar i små och medelstora företag, samt från större koncerner som Siemens, Fortum och Scania. 

LCTEC

Paula Bergman, VD

Kan du beskriva LC Tec och Er verksamhet för Stockpickers läsare?

– Vi är specialiserade på optiska komponenter baserade på flytande kristallteknik (”LC- liquid crystal”). Vi har mer än 30 års erfarenhet av utveckling och tillverkning av olika LC-baserade produkter, inkluderande optiska slutare, varierbara filter, polarisationsmodulatorer med mera. Produkterna anpassas efter kundernas behov och används bland annat för visning av 3D-film på biografer, i professionella videokameror, i smarta glasögon, samt inom olika forskningsområden där man vill optimera och styra ljusgenomsläpp.

Hur ser bolagets affärsmodell ut?

– Den korta versionen är att vi köper material, tillverkar, levererar till kund och tar betalt. Men egentligen är den lite längre. Det börjar ofta med en kundförfrågan, kunderna tester våra standardprodukter och återkommer sedan med några kundanpassade önskemål, därefter gör vi prototyptillverkning som testas igen av kund för att så småningom övergår till volymleveranser för nästa generations produkter. 

Nyligen framkom det uppgifter att det förts förvärvsdiskussioner mellan ett amerikanskt teknikbolag och LC Tecs majoritetsägare, där det amerikanska bolaget visat intresse att förvärva aktierna i LC Tec. Vad är din kommentar?

– Jag hänvisar till Styrelseordförande Ingvar Andersson.

Ni genomför just nu en nyemission där Ni tar in ca 19 MSEK. Vad skall Ni använda emissionslikviden till?

– För att bredda kundbasen för optiska komponenter krävs större produktionskapacitet och lägre produktionskostnad än vad vi har idag. Vi har därför i avsikt att fullgöra en satsning på ny produktionskapacitet som kan framställa optiska komponenter i högre precision och med lägre produktionskostnad än vad som kan framställas med nuvarande produktionskapacitet. Den ökade precisionen i optiska komponenter förväntas möjliggöra vidare expansion genom att de optiska komponenterna blir mer attraktiva för våra kunder. Utöver att skapa finansiell uthållighet kommer emissionslikviden därför främst att användas för att införskaffa den produktionskapacitet som behövs för att möta marknadens efterfrågan framöver.

lc2

I spåren av pandemin har det varit minst sagt stökiga leveranskedjor globalt med många logistiska prövningar för många bolag. Hur ser det ut för LC Tecs del?

– Det vi märkt av är långa frakttider och till viss del långa leveranstider.  

 Hur ser Er konkurrens ut och vad skiljer Er från denna?

– Vi har produkter med unik funktionalitet, bästa prestanda, och är mycket duktiga på att kundanpassa efter kundernas önskemål.    

Vi är ett specialiserat bolag som har väldigt få direkta konkurrenter. Vi behöver då titta på konkurrenssituationen per affärsområde.

Inom kamera konkurrerar vi bland annat mot mekaniska lösningar. Utöver ett filter som kameratillverkaren Sony har i sina avancerade videokameror och som motsvarar vårt PolarView®-filter, så finns det oss veterligen ingen annan fristående leverantör av sådant filter. Detta har medfört att vi har kontakt med de flesta andra kameratillverkare.

När det gäller smarta glasögon finns det än så länge ett antal konkurrenter. Men marknaden har inte satt sig avseende tekniska lösningar som kommer att vara dominerande. 

Inom 3D ser vi en tydlig konkurrens där vi har vår del av världsmarknaden, men det finns det stort amerikanskt företag RealD och ett antal kinesiska tillverkare. Vi konkurrerar med god kvalitet och god hållbarhet.  

Hur stor är Er adresserbara marknad?

– Vi agerar på olika tillväxtmarknader.

Om vi tar kameraområdet, så sägs den prognostiserade tillväxten mellan 2021 och 2027, för avancerade kameratillverkare, uppskattas till att gå från 37 mdkr till 63mdkr, med en CAGR på 10%.

På samma sätt kan man se på marknaden för smarta glasögon. Enligt McKinsey & Co är tillväxtprognosen för AR-glasögon att marknaden, mellan 2021 och 2025, kommer att växa med 51 mdkr till 97 mdkr, motsvarande en CAGR på 17%.   

Enligt dig, vilka är de främsta skälen till att man skall investera i LC Tec?

– Vi står just nu inför en omställning där vi väg att gå från småskalig produktion till betydligt större volymer, vilket kommer att innebära väsentligt högre omsättning för bolaget. 

Det är vår övertygelse att potentialen för LC-Tec är mycket stor, vilket ger förutsättningar för ökat kundvärde och aktieägarvärde framöver. Jag önskar både befintliga och nya ägare varmt välkomna att delta i emissionen.

Avslutningsvis om du blickar framåt 5 år i tiden, hur ser LC Tec ut då?

– Om 5 år är vi det självklara valet för tillverkare av avancerade kameror och smarta glasögon som behöver elektroniskt varierbar optik baserad på flytande kristaller. Våra tillverkningsvolymer har ökat markant vilket leder till att omsättning har flerdubblats och vi har god lönsamhet i verksamheten. Fortsatt tillväxt är säkerställd genom att flera nya affärsområden är etablerade.


Erbjudandet i sammandrag 

Teckningskurs: 4,38 SEK per unit motsvarande 2,19 SEK per aktie.

Unit: två aktier och en vederlagsfri teckningsoption av serie TO4.

Teckningsperiod: 6 maj 2022 – 20 maj 2022.

Handel med uniträtter: 6 maj 2022 – 17 maj 2022.

Emissionsvolym: ca 19 MSEK.

Teckningsåtaganden och emissionsgarantier: 100%.

Handelsplats: NGM Nordic SME.


Dokument och filer

Läs mer

Teckna via Avanza

Teckna via Nordnet

Teckna via BankID

Anmälningssedel

Hisspitch

Bolagsbeskrivning

Teaser

Hemsida

Stäng×
Relaterade ämnen
Stockpicker intervjuar My Beats VD Fredrik Horn-Berlin
12.05.2022

Stockpicker intervjuar My Beats VD Fredrik Horn-Berlin

My Beat har etablerat sig som en nischad uppstickare bland Sveriges mobiloperatörer. Bolaget verkar som en fristående, virtuell, mobiloperatör där man främst erbjuder privatpersoner mobiltelefoni och mobil datatrafik till konkurrenskraftiga priser och hög personlig service. Anmälningsperioden i bolagets emission inför planerad notering på Spotlight pågår nu, fram till och med den 17 maj.

Vänligen berätta lite om dig själv och din bakgrund

– Jag är snart 50 år och har arbetat 12 år som VD för det norska telekombolaget Hello AS innan jag flyttade tillbaka till Sverige för att starta My Beat. Idag så är jag vd för bolaget, och innan det så har jag varit i ett antal olika ledande positioner i en rad olika bolag inom IT och telekomindustrin – bland annat Atea AS och Hewlett Packard AS i Norge.

När vi byggde upp telekombolaget Hello i Norge så var personlig service en av våra framgångsfaktorer, vilket även är ett av våra fokusområde i My Beat.

Kan du beskriva My Beat och Er verksamhet för Stockpickers läsare?

– Visionen bakom My Beat är att utmana den rådande mobiloperatörsmarknaden där kunden, enligt oss begränsas av två val; lågt pris utan service alternativt högt pris med service. När vi startade My Beat så var det i syfte att ändra detta. Därför är vår främsta fokus att göra våra kunder nöjda, både genom personlig service när det behövs och enkla tjänster med litet behov för kundtjänst.

Genom konkurrenskraftiga priser och personlig service på våra mobila tjänster så har vi etablerat en kärna med nöjda kunder, främst bestående av användare inom åldersgruppen 45 år eller äldre. Denna kärna av abonnenter har under tiden belönat oss med 4,6 i betyg på TrustPilot, högst betyg bland alla operatörer på den svenska marknaden, vilket vi såklart är väldigt glada för.

Hur ser er affärsmodell ut?

– Vi erbjuder mobilabonnemang till låga priser men med hög personlig service. Våra tjänster är utan bindningstid samt utan start- och faktureringsavgifter. Därtill erbjuder vi även mobila bredband där våra kunder har möjlighet att koppla sitt fasttelefonnummer till mobilabonnemanget, så att de kan slippa ha ett dyrt fasttelefonabonnemang men ändå ha kvar numret. Vi säljer även fabriksåterställda begagnade iPhones.

Kunderna i segmentet vi arbetar mot, 45 +, tenderar att vara lojala om de är nöjda med de tjänster de erhåller och om de upplever att de får en god service. Det gör att vi kan behålla kunder länge, och värdet av en kund således blir högre. Vår affärsmodell är att få så många abonnenter som möjligt, och ha system och rutiner som både göra att kostnaderna hålls nere och vi samtidigt ger bra service till våra kunder.

Ni genomför just nu en nyemission av units som kan tillföra bolaget cirka 24,8 MSEK och går mot en notering på Spotlight Stock Market. Vad ska ni använda emissionslikviden till?

– I dag är My Beat det bolag som ligger i topp på kundbetyg på TrustPilot, och vi har en effektiv hantering av abonnemang och inkörda rutiner. Vi är redo att ta emot många fler kunder och önskar således att accelerera de marknadsföringsinsatser som krävs för att göra så Mer exakt så planerar vi att genomföra en mer omfattande satsning på digital marknadsföring. Pengarna kommer också användas till att successivt stärka upp och utöka vår bemanning.

Vilka är de största riskerna i Er verksamhet?

– I alla sådana här bolag så är så klart konkurrensen den mest betydande risken. Däremot så ser vi att de flesta lågprisaktörerna riktar in sig på den yngre delen av befolkningen. Om vi också hade fokuserat på dessa så hade det krävts betydligt mer resurser för att kunna slå igenom det brus som övriga aktörer skapat genom sin konkurrens gentemot varandra. Istället har vi på My Beat identifierat den äldre delen av befolkningen som vår målgrupp.

Traditionellt sätt har den äldre delen av befolkningen inte lagt för stor vikt vilken operatör de haft eller vilket pris de betalat för sina mobila tjänster. Men, i takt med digitaliseringen, som tagit ett massivt kliv i skuggan av den pandemi som varit, och således det faktum att den äldre delen av befolkningen använder smartphones i allt högre utsträckning, så blir även de alltmer selektiva och prismedvetna på de tjänster som de erhåller. För dessa kunder vill vi vara det självklara valet som deras mobiloperatör.

Hur stor är My Beats potentiella marknad?

– Teoretiskt sätt är alla personer i Sverige en potentiell kund till My Beats tjänster. Men för att bryta ner det så beräknas antalet mobilabonnemang i Sverige till cirka 14,3 miljoner den 31 december 2020.

Antalet mobilabonnemang innehållande både samtal och data (vilka främst nyttjas genom så kallade smartphones) uppgick samtidigt till 11,5 miljoner, varav cirka 10,4 miljoner avser abonnemang för privatpersoner.

Enligt den rapport som görs av Post- och Telestyrelsen varje halvår, vilken kartlägger den svenska telekommarknaden, så porterades (d.v.s. att ett abonnemang flyttats från en operatör till ett annat) under 2020 till cirka 1,5 miljoner, en ökning med 36 procent gentemot 2019. Ökningen härleds dels till digitaliseringen som jag nämnt tidigare, men även p.g.a. det faktum att kopparnätet, som tidigare utgjort stommen för fast telefoni och bredband i Sverige, ersätts med fiber och mobil teknik.

Men, med anledning av att vi främst fokuserar på personer som är 45 år eller äldre med vår marknadsföring, vilket motsvarar cirka 4,6 miljoner människor i Sverige (46% av den totala befolkningen) så gör vi den snabba bedömningen att cirka 46% av de cirka 1,5 miljoner abonnemang som byter operatör varje år är en potentiell kund till My Beat.

Enligt dig, vilka är de främsta skälen till att man skall investera i My Beat?

– My Beat har en kostnadseffektiv organisation och ägs inte av någon stor operatör vilket ger både frihet och marginal att utmana prisbilden. Därav kan My Beat erbjuda kvalitet och service i nivå med högprisaktörerna, fast till ett pris i nivå med lågprisoperatörerna. Vi möter kundernas behov för service, men har också väldigt bra täckning som når 99 % av Sveriges befolkning och snabb surf. Kombination med bäst kundbetyg, stabila tjänster och tillgång till supersnabba mobilabonnemang, ger My Beat ett lysande utgångsläge för att fortsätta konkurrera om telekommarknadens mest lönsamma kunder.

My Beat är uppbyggt kring en omsorgsfullt utarbetad strategi för kraftig tillväxt. Strategiska partnerskap är ingångna, den automatiserade och skalbara infrastrukturen är testad. My Beat är nu redo att växa snabbt genom stora satsningar på marknadsföring. Med vårt konkurrenskraftiga erbjudande, ”social proof” i form av ett högt kundomdöme och en stor målgrupp som allt oftare byter abonnemang har My Beat ett bra läge att växa kraftigt.

Avslutningsvis om du blickar fem år framåt i tiden, hur ser My Beat ut då?

– My Beat har en ambitiös expansionsplan och avser öka sin kundbas till cirka 70 000 per april 2024. Det motsvarar en uppnådd marknadsandel på cirka 0,7 procent i Sverige. De närmaste 5 åren önskar vi ha utökat produktbredden och så klart blivit det självklara valet för alla som vill känna sig värdesatta som kund. Det är något som telebranschen generellt varit dålig på, och det speglas också i kundbetygen de större och mer väletablerade aktörerna har.

Stäng×
Relaterade ämnen
Stockpicker intervjuar - Emplicure
12.05.2022

Stockpicker intervjuar - Emplicure

Emplicure är ett läkemedelsbolag som utvecklar nya läkemedel baserat på kombinationen av redan godkända aktiva substanser och materialvetenskap inom biokeramer. Produktportföljen fokuserar initialt på läkemedel mot kronisk smärta och med missbruksförsvårande egenskaper. Det helägda dotterbolaget Amplicon AB utvecklar konsumentprodukter, med tobaksfritt nikotin som första produkt.

Vänligen berätta lite om dig själv och din bakgrund.

– Jag har lång erfarenhet inom Life Science där jag huvudsakligen arbetat med affärsutveckling, ledarskap och internationell försäljning. Merparten av min bakgrund finns inom MedTech-bolag och jag har också 12 år inom eget bolag. 

tobbe

Torbjörn W. Larsson, VD

Kan du beskriva Emplicure och Er verksamhet för Stockpickers läsare?

– Emplicure utvecklar läkemedel med fokus på kronisk smärta och konsumentprodukter med fokus på vita nikotinprodukter.

Våra produkter utvecklas på egna patenterade biokeramer och en av de avgörande styrkorna hos dem är sättet vi kan skapa, modulera och kontrollera olika frisättningsprofiler för de produkter vi utvecklar.

Hur ser bolagets affärsmodell ut?

– Vår affärsmodell har tre hörnstenar; i) vi utvecklar nya produkter på redan existerande och godkända substanser, ii) vi utvecklar produkterna på egna patenterade biokeramiska plattformar, samt iii) kommersialisering sker genom att vi tecknar utlicensierings- och/eller samarbetsavtal med starka partners som tar dem till marknaden.

Modellen möjliggör en enklare regulatorisk process, färre projektrisker och kortare tid till första intäkt.

Ni annonserade nyligen att Ert dotterbolag Amplicon kommer att primärvisa två nya produkter i samband med att världens största nikotinforum hålls i Warszawa i juni. Berätta lite kort om Amplicon och Era spännande produkter!

– I Amplicon applicerar vi våra teknologier och plattformar för konsumentprodukter. Vårt första produktprojekt inom Amplicon är torrt vitt nikotin i påse, en snuspåse för rekreation. Som jag tidigare nämnde är vi duktiga på att skräddarsy och kontrollera frisättning av ämnen och här har vi utvecklat en nikotinprodukt med helt nya frisättningsprofiler för både nikotin och smak.

Vad har vi mer att se fram emot under året?

– Ni kan se fram emot Empli03’s kliniska studie, positiva regulatoriska diskussioner med amerikanska FDA och en accelererad affärsutveckling i projektet.

Ni kan också se fram emot ytterligare viktiga milstolpar i Amp01, som att fortsätta driva Amp01 vidare mot en färdig produkt och fortsätta föra kommersiella diskussioner.

Dessutom ser jag fram emot att kunna berätta om våra nya kommande huvudprojekt.

eplit21

Med nuvarande produktportfölj och pipeline, kan du säga något om hur stor Er adresserbara marknad är så Stockpickers läsare kan få en uppskattning av potentialen i Er affär?

– För att bara ge några exempel; marknaden för opioidbaserade läkemedel mot kronisk smärta är cirka $5,5 Mdr (enbart inom G7-länderna) och växande. Tillväxten drivs av en åldrande befolkningsstruktur, välfärdssjukdomar och högre krav på livskvalitet.

Om vi tar den globala marknaden för vita nikotinprodukter i påse så växer den med mer än 50% år till år och beräknas vara värd mer än $21 Mdr redan 2025.

Detta innebär att redan våra nuvarande huvudprojekt, Empli03 och Amp01, adresserar mångmiljardmarknader i dollar.

Andra medicinska terapiområden skulle kunna vara ADHD, smärtlindring över längre tidsperioder, inhalerad bedövning och lugnande medel innan kirurgiska ingrepp. På konsumentsidan skulle det exempelvis kunna handla om inhalerat nikotin, s k vaping.

Våra teknologier och plattformar - och sättet vi utvecklar produkter på ger oss en fantastisk bredd och tillräckligt många möjligheter för att potentialen för nya produkter ska kännas som oändlig.

Enligt dig, vilka är de främsta skälen till att man skall investera i Emplicure?

• Vi har en unik teknologi som möjliggör helt nya produkter och produktprofiler

• Vi har en enorm adresserbar marknad

• Vi använder en beprövad affärsmodell som ökar de kommersiella möjligheterna och minskar projektriskerna

• Vi har långt gångna projekt inom både läkemedel och konsumentprodukter, med starka IP-skydd och som adresserar miljardmarknader i US-dollar och stora medicinska behov

Avslutningsvis om du blickar framåt 5 år i tiden, hur ser Emplicure ut då?

– Då har vi tecknat framgångsrika affärsavtal för både våra läkemedel och våra konsumentprodukter och vi finns på de stora bolagens radar när de letar nya unicorn-projekt att förvärva.

Läs mer om Emplicure

Stäng×
Relaterade ämnen
Stockpicker intervjuar – Karl Xavier, Investeringsansvarig på Axilium Capital AB
20.04.2022

Stockpicker intervjuar – Karl Xavier, Investeringsansvarig på Axilium Capital AB

Axiliums Capitals vision är att alla skall kunna investera för en bättre värld och samtidigt kunna få hög avkastning. Den icke-publika marknaden, med onoterade tillväxtbolag, har till stor del bara varit tillgänglig för institutioner, affärsänglar och förmögna familjer. Detta ändrar Axilium på.

Beskriv kort Axilium Capital AB för Stockpickers läsare.

Vi investerar i onoterade företag med en innovativ och globalt skalbar affärsidé. Framför allt investerar vi i människor som är världsklass inom sitt område och som har det lilla extra som krävs för att ta ett start-up bolag hela vägen till global succé. Vårt fokus ligger främst på bolag inom teknologi och life science som löser stora problem med möjlighet att påverka världen till det bättre. Samtidigt skall lösningen skapa ett signifikant ekonomiskt värde för våra investerare. 

karl1

Karl Xavier, Investeringsansvarig på Axilium Capital AB

Vårt mål är att identifiera bolag med rätt förutsättningar, där vi tillsammans med grundare, ledning och styrelse kan vara en del i förändringsarbetet mot ett bolag i världsklass!

Som medlem i Axiliums nätverk ges du möjligheten att investera i samma bolag som vi redan investerat i. Det är du själv som väljer att investera när en möjlighet som lockar just dig presenteras.

Vad har hänt hos Axilium Capital sedan förra utskicket till Stockpickers följare? 

Världen har knappt kommit ur krisen till följd av Covid-19 pandemin, när nu nästa kritiska händelse tar sin början. Konflikten i Ukraina och dess konsekvenser är allvarliga. Sedan Jugoslavien krigen och kriget i Kosovo mellan 1991–1999 har vi levt i en tid av fred och stark ekonomisk tillväxt i Europa. Konflikten i Ukraina hotar nu denna fred och riskerar att bromsa ner eller sätta stopp för den fantastiska tillväxt vi upplevt. Detta är något vi på Axilium konstant analyserar för att hålla oss uppdaterade och kunna anpassa både vår egen samt våra portföljbolags verksamheter till nuläget.

Oaktat det allvarliga läget i Europa finns det några hållpunkter som ger oss trygghet och motivation fortsätta investera pengar i framtidens ledande bolag. I en modern tid som bygger på globala ekonomier och som till stora delar har ett demokratiskt styre finns mycket mer att förlora än att vinna på ett fullskaligt interkontinentalt krig. Vår bedömning är att ett krig skulle vara oacceptabelt för den demokratiska världen, då befolkningen i största mån vill behålla sin nuvarande levnadsstandard. Ser vi börsens reaktioner på kort sikt har det alltid funnits en osäkerhet, men på ett längre perspektiv visar sig ett mönster med upp och nedgångar. Efter en makalös uppgång är det kanske inte så konstigt att det kommer en nedgång, oavsett anledning.Bild1ava

En av fördelarna med att investera i onoterade tillväxtbolag, är att de per definition är långsiktiga och påverkas inte alls i samma utsträckning av marknadens volatilitet som noterade bolag. VC marknaden är väl kapitaliserad och pengar fortsätter att flöda in i onoterade bolag, trots det som händer i världen och på börsen. Dessa nystartade bolag är ofta framtagna och anpassade till dagens marknadssituation och för att klara de utmaningar som uppkommer idag. Vi har hittills inte sett någon negativ effekt till följd av den pågående konflikten i Ukraina varken på våra bolag eller investeringserbjudanden, utan feedbacken vi får från bolagen och våra kunder hade inte kunnat vara mer positivt.

På Axilium fortsätter vi således söka efter och investera i innovativa bolag som har en möjlighet att driva världen framåt och erbjuda lösningar på något som behövs redan idag och i framtiden. Det innebär att vi kan erbjuda våra medlemmar de bästa investeringsmöjligheterna som finns på marknaden.   

Vårt senaste investeringserbjudande innehåller tre teknikbolag inom IoT, AI och VR, där alla tre har möjlighet att få en mycket stor positiv global påverkan inom sina respektive områden. Vi på Axilium ser med stor spänning fram emot att följa dessa bolag och se hur långt de kommer nå!

För den nyfikne kan man bli medlem och kika mer på dessa bolag genom länken nedan.

ANMÄL DIG HÄR!

Varför skall man investera i onoterade bolag?

Bra fråga. Kortfattat, onoterade placeringar har länge förunnats professionella investerare, private banking, institutioner och affärsänglar. Samtidigt har vanligt folk fått nöja sig med traditionella placeringar på exempelvis börsen. Denna tillgångsbrist har sedermera, över tid, lett till att avkastningen för småsparare blivit lägre än för professionella aktörer.

Onoterade aktier har sedan 70-talet varit en konstant exponering för den välkända ”Yale-modellen”, från Yale University. Procentuell ökning respektive minskning av onoterat sker i symbios med utvecklingen på övriga placeringsfronter. När börsen och guldet ligger högt, räntemarknaden ligger i botten, fastigheter och liknande går på knäna, står onoterat plötsligt högt på listan.

Sammanfattningsvis, har du ett högpresterande onoterat innehav kan du oftast räkna med uppgång över tid oavsett hur mycket det blåser på börs-, fastighet-, räntemarknad etc. Är bolaget dessutom väl positionerat mot framtidens efterfrågan i en bransch som är mindre konjunkturkänslig finns det en god sannolikhet att du blir nöjd med din investering!

För dem som inte känner till hur ni arbetar, skulle du kunna berätta kort om det?

Vi sonderar och analyserar marknaden och investerar därefter eget kapital i bolag som genomgått våra strikta kvalificeringskrav. Efter en kvalitetsgranskning från insidan som ägare, erbjuder vi medlemmarna i vårt nätverk att investera i samma bolag.

Vi kräver i samband med en investering alltid informationsrättigheter för att löpande kunna följa bolagets utveckling i detalj. Vi tar också ofta plats i styrelsen som ledamot eller adjungerande där vi bidrar med vår kompetens för att skapa värde och framgång i bolaget.

Axilium har den kunskap, kompetens och engagemang som entreprenören ofta söker. Vi ser till att göra vårt yttersta för att bolaget ska nå sin maximala potential och att aktieägarna ska kunna få så bra avkastning som möjligt. Vår investering består därmed av mer än bara kapital, vilket gör oss till en ”preferred investor” på marknaden.

En investerare hos Axilium kan därför ALLTID räkna med löpande uppdateringar direkt från insidan. Alla större nyheter meddelar vi omedelbart, oftast via direkt kontakt mellan kontaktperson och investerare över telefon eller via e-post. Kanske det viktigaste av allt att Axilium har en konstant och direkt kontakt med bolagen och därmed bevakar våra egna samt medlemmarnas intressen i realtid. Axilium har således full insyn i alla innehav.

Bra svar! Har ni några nya projekt på gång nu för den intresserade?

Självklart! Vi lanserade nyligen en paketering med tre mycket spännande techbolag: ett svenskt, ett danskt och ett amerikanskt. Otroligt intressanta bolag, där samtliga kan bli världsledande inom sina respektive områden.

Vill du läsa mer tryck här

Vart vänder man sig om man vill investera?

Först måste man ansluta sig till vårt nätverk. Medlemskapet är självklart helt utan förpliktelser, kostnader eller investeringskrav. På Axilium får du en personlig kontaktperson som kontinuerligt uppdaterar dig om utvecklingen i genomförda investeringar, samt svarar på frågor kring tex material och information som presenteras. 

Klicka på länken nedan för att fylla i dina uppgifter så är du ett steg närmare en spännande investeringsvärld tillsammans med likasinnade som vill bidra till en bättre morgondag.

Länk för att bli medlem

 

Stäng×
Relaterade ämnen
Stockpicker intervjuar Paydrives VD Carl-Johan Thorsell
13.04.2022

Stockpicker intervjuar Paydrives VD Carl-Johan Thorsell

Stockpicker fick en pratstund med Paydrives VD Carl-Johan Thorsell där han kommenterar året som gått och även vad som är på gång i bolaget.

Du tillträdde som verkställande direktör i Paydrive år 2021. Kan du inleda med att berätta lite kort om dig själv?

– Jag har ca tio år som VD på olika försäkringsförmedlare och innan dess många år inom marknad och försäljning inom media och telekom. Min bakgrund från branscher i förändring bidrog säkert till den fasination jag upplever med insurtechbolaget Paydrives position, mitt i skärningspunkten mellan bilbranschen stadd i förändring och försäkringsbranschen, som nyss har påbörjat en viss rörelse.

Det hände mycket i Paydrive under fjolåret. Kan du ge oss en sammanfattning av de största händelserna år 2021?

– Det investerarkollektiv (Näsholm, Törnberg, Hannell, Mandersson och jag) som tog investeringen i slutet på 2020, ville se hur man kan bygga tillväxt på ett effektivt sätt. Det var huvudfokus under 2021 och naturligtvis även fortsatt framöver. I den ambitionen blev det naturligt att i maj lansera Protector som tillväxtpartner på givarsidan och att i juni förvärva Telia Sense för att säkra upp teknik. Noteringen på NGM i december säkrade operativt tillväxtkapital för 2022.

Ge din syn på Paydrive här

Efter ett intensivt år 2021, skulle du säga att ni i år har mer tid att fokusera på försäljning och att öka antalet försäkringskunder?

– Många i min närhet fnissar när jag säger “Skit i det just nu” om något som jag, just då inte tycker är värt att lägga fokus på. Jag kanske överanvänder den frasen. Men visst är det väldigt viktigt med fokus, och jag skulle ljuga om jag inte svarade “ja” på den frågan.

I samband med att ni presenterade siffrorna för det fjärde kvartalet år 2021, meddelade ni även att ni kommer att börja exportera er riskreducerande algoritm (QOTA) till den europeiska marknaden enligt en SaaS-lösning. Kan du berätta lite mer om detta?

– Vi har fått en del intresse från utländska försäkringsgivare om att hjälpa dem med att introducera UBI på deras lokala marknader. De ser ett teknikbolag med en algoritm som har matats med 35 miljoner mil kördata, vilket är tämligen mycket även i en internationell kontext. Eftersom vi både praktiserar Pay-how-you-drive (PHYD) och Pay-as-you-drive (PAYD) parallellt så har vi en tämligen avancerad setup som vi enkelt kan paketera mha våra tillstånd.

Ni är fortfarande rätt ensamma om att erbjuda UBI (Usage Based Insurance) bilförsäkringar i Sverige. Har du någon förklaring till att de svenska försäkringsbolagen inte har utvecklat liknande lösningar?

– Den förklaringen är mycket basal. De behöver inte röra sig åt något håll eftersom de sitter på stora kundbaser som successivt betalar mer och mer i premier, vilket bidrar till deras fenomenala lönsamhet. Vi ser en växande medvetenhet hos konsumenterna om orättvisan, för att inte tala om de höga premierna, med oligopolet.

Avslutningsvis vill vi förstås veta hur du tror att Paydrive ser ut om 5 år?

– Eftersom vi har hittat receptet på riskreducerande effektiv tillväxt så skulle jag vilja säga att antingen så har vi organiskt byggt en avsevärt större kundbas, både i Sverige och utomlands och lanserat ett par andra UBI-produkter, eller så har vi blivit uppköpta av någon större teknikspelare eller försäkringsgivare.

Stäng×
Relaterade ämnen
Stockpicker intervjuar Martin Norsebäck, VD Sensor Alarm
08.04.2022

Stockpicker intervjuar Martin Norsebäck, VD Sensor Alarm

Sensor Alarm vill bredda produktportföljen och etablera sig i hela norra Europa. Vi har pratat med bolagets VD, Martin Norsebäck.

Kan du först snabbt beskriva Sensor Alarm och Er verksamhet för de som inte känner till er sedan tidigare?

– Vi är ett snabbväxande SecTech-bolag som har utvecklat en marknadsunik larmplattform. I nuläget finns vi etablerade i Sverige och Norge men vi blickar mot fler marknader, då vårat larm kan användas överallt i Europa. Det unika i vår plattform är vår möjlighet att kombinera olika larmtekniker med vår mjukvara vilket ger en målgrupp, partner, en skräddarsydd larmlösning till ett förmånligt pris. Vi har lyckats skalat bort många av de kostnadströsklar som man hittar hos de stora traditionella bolagen, bland annat tack vare den väldigt enkla installationsprocess av våra larm, där användaren kopplar upp systemet utan problem och således inte är i behov av hjälp från en installatör.

Idag erbjuder vi anpassade larmlösningar mot villa/lägenhet, fritidshus, företag, BRF:er samt industri. Vår plattform är byggd för att kunna distribuera larm i samma försäljningskanaler som de traditionella hemlarmsbolagen men även i retailkanalen och via grossister och återförsäljare. Nytt är också att vi nu ansluter franchisetagare som får agera som egna larmbolag, bygga en egen affär, och får ta del kundernas månadsintäkter. I dessa fall agerar vi mer som ett produktbolag och systemtjänstebolag. Vi har idag kanske den bredaste produktportföljen samt den bredaste distributionsstrategin utav alla larmbolagen på den nordiska marknaden vilket vi tror är den mest effektiva vägen till snabb tillväxt.

Ni har nu snart varit på börsen i ett år. Ni har ingått en del avtal och samarbeten. Kan du välja något case som är extra intressant och utveckla ditt resonemang kring det?

– Vi har etablerat ett flertal riktigt intressanta samarbeten i starten av 2022. Jag tänker här vara lite fräck och välja ut två av dessa. Det första är ett samarbete med Caran Club där vi tagit fram ett skräddarsytt campinglarm. Campingmarknaden i Norden och i norra Europa är mycket stor och efterfrågan på smarta säkerhetsprodukter för husbilar och husvagnar är stor. Vårt campinglarm, som inte kräver installation på en verkstad men samtidigt ger ett av marknadens mest omfattande skydd har fått stor uppmärksamhet utan att vi hunnit göra särskilt mycket marknadsföring. Jag har tidigare inte varit med om en produktlansering där kunder innan lansering har bokat upp sig för produkten. Caravan Club är en fantastisk medlemsorganisation som jag har följt i många år och en perfekt partner att skapa ett skräddarsytt campinglarm med. Vi har nu också fått intresse från återförsäljarledet av campingutrustning som kommer att distribuera vårt larm.

Ett annat samarbete som jag måste lyfta fram är med Elkapsling som är ett av de ledande bolagen inom infrastrukturskåp, fiberskåp mm. Vi har tillsammans med dem lanserat ett av det mest omfattande men och förmånligaste larmen för denna bransch. Detta är också en stor marknad som sträcker sig över hela Europa. Industrilarm är ett område som vi kommer att fokusera mer på vilket är en viktig del av vår tillväxtstrategi.

Ni har nyligen lanserat i Norge. Hur ser den marknaden ut och vad ser ni för tillväxtmöjligheter där?

– Norge är en mycket intressant marknad eftersom den speglar konkurrensen i Sverige. Vi ser samma aktörer och ungefär samma utsträckning i andel upplarmade hushåll. Priserna i Norge är mycket högre än i Sverige vilket gör vår plattform mycket konkurrenskraftig. Vi har idag etablerat ett par viktiga samarbeten som vi tror kommer att ge oss den tillväxten som vi förväntar oss. Vi för också nya diskussioner som speglar de strategiska samarbeten som vi skapat i Sverige. Intresset för vår partneranpassade plattform är mycket stor i Norge och jag tror att vi kan förvänta oss en tillväxt i paritet med Sverige.

Just nu genomför ni en företrädesemission som initialt kan tillföra bolaget ca 14,8 MSEK, där ca 81% redan är säkrat genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Vad ska ni använda likviden till?

– Att stärka likviditeten är viktig för ett bolag som oss som både är ett tillväxtbolag men också som ett tillverkande bolag. Att vara ett tillverkande bolag har verkligen varit utmanade under pandemin där tillgången på komponenter varit extremt ansträngt vilket också drivit upp priserna. Vi har som många andra bolag tvingats köpa på oss större lager än vi önskat för att kunna säkra vår produktion av vår nya plattform vilket skadat vår likviditet. Nu kan vi äntligen blicka framåt och vi kommer att använda likviden till att investera i alla nya säljkanaler som vi nu påbörjar vår försäljning igenom. Vi behöver också stärka upp vår organisation på de nyckelroller som vi idag köper in på konsultbasis. Dessa roller finner vi inte minst inom IT men även roller i försäljningsorganisationen. Därtill krävs det resurser för att bemöta den efterfrågan som finns från grossister och återförsäljare på de marknader där vi ännu inte är etablerade.

Enligt dig, vilka är de främsta skälen till att man skall investera i Sensor Alarm?

– Jag anser, inte helt opartiskt, att vi är det mest intressanta SecTech-bolaget i Norden. Detta bygger jag på att vi är unika med vår målgruppsanpassning, både med hårdvara och framför allt med mjukvaran. Vi har enbart påbörjat vår tillväxtresa och är idag anpassade för att kunna distribueras genom alla stora säljkanaler. Jag tycker att man ska investera i Sensor Alarm då tillväxtmöjligheterna är mycket stora och intressanta.

Avslutningsvis om du blickar framåt 5 år i tiden, hur ser bolaget ut då?

– Först och främst ser jag framför mig att vi finns i etablerade i hela norra Europa, detta med fokus på att vara det självklara valet för personer som bor i lägenhet, en marknad som idag i princip är helt olarmad. Därtill har vi ett mål om att fortsatt bredda vår produktportfölj och etablera oss inom såväl bil- och båtlarm, som industrilarm och hos bolag. Med andra ord ska Sensor Alarm vara ett av de stora larmbolagen mot privatmarknaden i Norden som även genererar intäkter från ett brett antal av olika kunder


Erbjudandet i sammandrag

Teckningsperiod: 30 mars 2022 – 13 april 2022.

Teckningskurs: 36,30 SEK per unit. Priset per aktie uppgår således till 1,65 SEK.

Teckningskursen motsvarar en rabatt om cirka 30 procent i förhållande till den volymviktade genomsnittskursen under en handelsperiod om 20 dagar före dagen för emissionsbeslutet den 9 mars 2022.

Emissionsvolym: företrädesemissionen omfattar högst 406 625 units, motsvarande en initial emissionslikvid om cirka 14,8 MSEK före emissionskostnader. Vid fullt nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 1 i augusti/september 2022 uppgår emissionslikviden till ytterligare cirka 5,7 MSEK före emissionskostnader. En (1) aktie ger en (1) uniträtt, och det krävs tjugo (20) uniträtter för att teckna en (1) unit för 36,30 SEK. En (1) unit består av tjugotvå (22) aktier och sju (7) teckningsoptioner av serie TO 1. En (1) teckningsoption av serie TO 1 berättigar till teckning av en (1) ny aktie. Det emitteras 2 846 375 stycken teckningsoptioner. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt. Vid fulltecknad initial emission ökar antalet aktier med 8 945 750 stycken. Vid fullt nyttjande av TO 1 ökar antalet aktier med ytterligare 2 846 375 stycken.

Avstämningsdag och företrädesrätt: De som på avstämningsdagen den 28 mars 2022 är registrerade som aktieägare i Sensor Alarm äger företrädesrätt att teckna units i företrädesemissionen i relation till tidigare innehav varvid en (1) befintlig aktie medför erhållande av en (1) uniträtt. Sista dag för handel i aktien inklusive rätt att erhålla uniträtter är den 24 mars 2022. Första dag för handel i aktien exklusive rätt att erhålla uniträtter är den 25 mars 2022.

Teckningsförbindelser och garantiåtaganden: Cirka 81 procent, motsvarande cirka 12 MSEK, av den initiala emissionsvolymen.

Antal aktier innan Företrädesemissionen: 8 132 500 aktier.

Värdering (pre-money) i aktuellt initialt erbjudande: Cirka 13,4 MSEK.

Handel med uniträtter: Handel med uniträtter kommer att ske på Spotlight Stock Market från och med den 30 mars 2022 till och med den 8 april 2022.

Handel med BTU: Handel med BTU (Betald tecknad unit) kommer att ske på Spotlight Stock Market från och med den 30 mars 2022 och pågå fram till dess att Bolagsverket har registrerat företrädesemissionen. Denna registrering beräknas att ske 27 april 2022.

Utspädning: För de befintliga aktieägare som väljer att inte nyttja sina uniträtter till att teckna units kommer att vidkännas en maximal utspädning om cirka 52 procent genom den initiala företrädesemissionen. Vid fullt nyttjande av TO 1 uppgår utspädningen till ytterligare cirka 14 procent.

Aktiens ISIN-kod: SE0015657663.

Sammanfattning av villkor för vederlagsfria teckningsoptioner

Nyttjandeperiod: 31 augusti – 14 september 2022.

Teckningskurs: En (1) teckningsoption av serie TO 1 berättigar till teckning av en (1) ny aktie till ett pris om lägst 0,1 SEK och högst 2,0 SEK per aktie.

Emissionsvolym: Vid fullt nyttjande av TO 1 ökar antalet aktier med ytterligare 2 846 375 stycken och bolaget kommer erhålla ytterligare cirka 5,7 MSEK före emissionskostnader.


Dokument och länkar

Teaser

Anmälningssedel SE - med stöd av uniträtter

Anmälningssedel SE - utan stöd av uniträtter

Hemsida


 

Stäng×

Mina Bevakningar


Skapa konto gratis och lås upp våra Online FREE artiklar

Annons
Annons
Till början