Stäng
Missa inga kursdrivande nyheter och aktietips. Vart ska vi skicka infon?
01.12.2022
Market Buzz – SBB och Cinis Fertilizer

Market Buzz – SBB och Cinis Fertilizer

Förstärkningen av SBB:s balansräkning fortsätter i och med Brookfield-affären.

Eftersom SBB kommer att sälja 49 procent av intäkterna från sin utbildningsportfölj kommer FFO att påverkas negativt. Enligt Keplers uppfattning har affären en negativ inverkan på FFO på cirka 10 procent. Analyshuset har också inkluderat de positiva effekterna från återköpsprogrammet av obligationer som tillkännagavs den 17 november. Alla andra prognoser behålls, inklusive negativa fastighetsomvärderingar på 4 procent i fjärde kvartalet och ytterligare 2 procent för 2023. Eftersom SBB tydligt har förklarat att inga fler avyttringar behöver göras, verkar en nedgradering av kreditbetyget mindre trolig. Kepler tar därför bort sin riskpremie på 10 procent från bolaget, höjer riktkursen till 24 kronor (22) och upprepar köprekommendationen. Med en balansräkning i bättre skick och med mycket säkra tillgångar anser Kepler att den nuvarande värderingen, P/FFO om låga 12, som mycket låg.

Annons

Pareto initierar bevakning av Cinis Fertilizer med en köprekommendation och en 12-månaders riktkurs på 64 kronor. Cinis Fertilizer ska erbjuda världens mest miljövänliga gödsel, ett unikt sulfat av kaliumklorid (SOP). Med produktionspatent för upcycling av restprodukter från såväl massa- och pappersindustrin som EV-batteriindustrin, och med både uttags- och intagskontrakt säkrade, är Cinis Fertilizer redo för storskalig kapacitetsutbyggnad. Paretos nedre del av DCF-värdering och diskonterade multiplar uppgår till cirka 5,8 miljarder kronor eller 80 kronor per aktie. Byggplanen för den första produktionsanläggningen utvecklas och kommer att vara den viktigaste drivkraften för aktiekursutvecklingen under de kommande 12 månaderna. Gödsel har historiskt sett medfört enorma fördelar för jordbruket och samhället genom att förbättra tillväxten och produktiviteten hos växter och genom att öka den globala mattillförseln. Cinis Fertilizers produktionsplaner börjar med 100 000 ton i början av 2024, 500 000 ton år 2026 och 1 500 000 ton år 2030 i installerad kapacitet. Pareto Securities var involverad som rådgivare i Cinis börsintroduktionen.

Källa: Kepler och Pareto

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
01.12.2022
Small Cap - Zaplox tecknar avtal med Nordic Choice Hotels

Small Cap - Zaplox tecknar avtal med Nordic Choice Hotels

Ett av de mindre bolagen sett till börsvärde, First North-listade Zaplox, har ingått avtal med hotellkedjan Nordic Choice Hotels för...

Avtalet omfattar Zaplox SDK som kommer utgöra en integrerad del i den digitala gästresan för kedjans över 220 hotell. Innan utgången av tredje kvartalet 2023 kommer Zaplox mobila nycklar att vara tillgängliga på ett 100-tal hotell med ca 23 000 hotellrum. Partnerskapet stärker Nordic Choice Hotels digitala gästresa och möjliggör utvecklandet av nästa generation mobila nycklar. Med över 220 hotell och 41 500 rum i 5 länder är Nordic Choice Hotels en av Nordens största hotellkedjor. Aktien klättrade 37,7 procent till 0,077 kronor. Som högst betalades aktien till 0,127 kronor.

Alzecure Pharma har under alzheimerskongressen CTAD i San Francisco presenterat resultat från ny klass av småmolekylära Aβ42-sänkande anti-amyloidogena substanser för preventiv eller sjukdomsmodifierande behandling av Alzheimers sjukdom. GSM uppvisar flera nyckelegenskaper som särskiljer sig från antikroppbehandlingar, bland annat att den kan tas i tablettform, lätt tar sig över blod-hjärn barriären samt kan produceras mer kostnadseffektivt. Posterpresentationen fokuserade på prekliniska data för AC-0027875 inom Alzstatin-plattformen. Aktien förbättrades 6,5 procent till 4,26 kronor.

Arctic Minerals har förvärvat 100 procent av kopparprojektet Peräpohja. Kopparprojektet Peräpohja består av 24 malmletningstillstånd och ansökningar om totalt 1 120 km2 (112 000 hektar). Projektet har fram tills nu ägts gemensamt av Arctic Minerals och Rio Tinto i ett joint venture. Royaltyavtalet ersätter nu tidigare joint venture-avtal, som därigenom avslutas. Genom Royaltyavtalet får Rio Tinto rätt till en royalty om en procent av intäkterna från eventuell produktion från projektet. Ingen kontant ersättning utgår för förvärvet av Projektet. Genom Royaltyavtalet får Arctic Minerals även full tillgång till all insamlade data och prospekteringsarbete som utförs av Rio Tinto i Projektet. Arctic Minerals har prospekterat efter kopparmalm i Peräpohja-området sedan 2017 och har därvid identifierat omfattande kopparmineraliseringar i både berghällar och i malmblock. Arctic Minerals aktie avancerade 4,4 procent.

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Annons
SBB i storaffär
30.11.2022

SBB i storaffär

Stockholmsbörsen noterades högre på onsdagen.

OMXS30-index lyfte 0,5 procent medan OMXSPI ökade 0,4 procent. Eurostats snabbestimat att inflationstakten i euroområdet minskade till 10 procent i november från 10,6 procent i oktober. Väntat var en preliminär inflation på 10,4 procent, enligt Trading Economics. H&M-gruppens aviserade åtgärdsprogram, som beräknas leda till årliga besparingar om cirka 2 miljarder kronor, kommer att leda till en omstruktureringskostnad om drygt 800 miljoner kronor som belastar fjärde kvartalet (september-november). Programmet berör administrations- och overheadkostnader, en minskning om cirka 1 500 tjänster. Aktien tappade 0,8 procent. Ericsson förlänger sitt avtal med statliga australiensiska operatören National Broadband Networks i tio år. Det förlängda avtalet inkluderar bland annat en utbyggnad av 5G för 650 000 hushåll. Vid stängning noterades B-aktien 1 procent högre.

Pareto skriver att Alfa Lavals aktie har återhämtat sig något sedan de låga nivåerna i somras. Det får mäklarfirman att sänka rekommendationen för verkstadsbolaget till Behåll (Köp). Riktkursen på 310 kronor upprepas. Aktien stärktes 0,7 procent till 297,70 kronor. Klimatkontrollbolaget Munters avancerade 1,9 procent och börjar närma sig all-time-high. Di publicerade i går kväll en intervju med Munters vd Klas Forsström. I intervjun berättar Klas vad som ligger bakom de stora affärerna i år, där orderingången är upp 114 procent (januari-september). Jefferies kapar rekommendationen för säkerhetsbolaget Securitas till Underperform (Behåll). Aktien minskade 3,3 procent och slutkursen skrevs till 85,38 kronor.

Annons

SBB meddelade på tisdagskvällen att man säljer 49 procent av sin portfölj inom social infrastruktur för utbildning till kanadensiska infrastrukturinvesteraren Brookfield. Andelen avyttras för upp till 10,4 miljarder kronor. Affären innebär också att SBB sänker belåningsgraden till cirka 42,6 procent från 46,9 procent som rapporterat vid tredje kvartalet. SBB rekylerade upp 0,9 procent. I sektorn har kreditvärderingsinstitutet Moody's bekräftat Fastpartners kreditbetyg Baa3 men justerar utsikterna från stabila till negativa. Aktien försvagades 1 procent till 78,40 kronor.

DNB bedömer att den data som forskningsbolaget Bioarctics partner Eisai presenterade under alzheimerskongressen CTAD i San Francisco, USA var mycket övertygande. Enligt analysen var transparensen och detaljrikedomen en positiv överraskning. Aktien handlades upp 7,6 procent till 298 kronor. Pricer ska leverera sina elektroniska hyllkantsetiketter till byggvarukedjan Løvenskiold Handels Maxbobutiker i Norge. Det uppskattade värdet på ramavtalet är upp till 45 miljoner kronor, inklusive kostnad för installation och framtida teknisk support. Aktien minskade 0,3 procent till 17,44 kronor.

Avanza kommer från och med 1 januari 2023 att betala ränta på likvida medel på ISK, Aktie- och fondkonto samt Kapitalförsäkringar. Räntan kommer att vara 0,25 procent för baskunder, 1 procent för Private Banking-kunder och 1,94 procent för Avanzas Pro-kunder. Aktien backade 5,2 procent. Lundin Gold ökade 5,8 procent efter att ha uppdaterat sina prognoser för 2023-2025. Gruvbolaget kommer att kunna öka takten i verksamheten till 4 400 ton per dag. Dessutom planerar Lundin Gold att övergå till kvartalsutdelningar på minst 0,10 dollar per aktie med start i mars 2023.

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
30.11.2022
Market Buzz – AAK och Bonesupport

Market Buzz – AAK och Bonesupport

Huvudfokus på AAK:s kapitalmarknadsdag var enligt Ålandsbanken att förklara bolagets portföljstrategi.

Inom ramen för den nya strategin, ”Bet for the future”, ökas fokus och investeringar kommande år mot vad man benämner som nya teknologier. Bland dessa innefattas en tydlig satsning på mer hållbara produkter samt ett ökat fokus på växtbaserad mat. Investeringar inom dessa områden ska över tid leda till en högre andel premiumprodukter vilket ska bidra till en tydlig marginalförbättring. Givet AAKs fokus på nisch - och premiumprodukter behålls den tidigare målsättningen om en årlig organisk tillväxt högre än marknaden, samtidigt som rörelseresultatet ska fortsätta växa drygt 10 procent årligen. Detta är helt i linje med bolagets historik då man lyckats växa EBIT årligen med 10 procent de senaste 10 åren.

Utöver detta lanseras ett ambitiöst långsiktigt mål som utgår från ”Bet for the future”-strategin och avser dubblera lönsamheten mätt som EBIT / kg fram till 2030. Ålandsbanken ser positivt på de uppdaterade målen. Bolagets mål att dubblera lönsamheten till 2030 är klart positivt. Banken ser dock inte att budskapet ännu kommer leda till förändradeprognoser för kommande år. Jämfört med de flesta bolag med liknande defensiva kvaliteter har AAK även en intressant tillväxtprofil samtidigt som värderingen inte sticker ut som särskilt utmanande givet bolagets fina historik. Ålandsbanken har en positiv vy på AAK.

Annons

Presentationen och utfrågning av ledningen för Bonesupport bekräftade SEB:s positiva syn på bolagets utsikter. Det mest aktuella i nuläget är bolagets viktigaste produkt, CERAMENT G som i oktober lanserades i USA baserat på godkännande i maj 2022. CERAMENT G är det första och enda antibiotikafrisättande bengraftsubstitutet som har godkänts för den amerikanska marknaden. Det är detta som är unikt i bolaget, till skillnad från CERAMENT BVF som har konkurrens från andra syntetiska bengraft på marknaden från större konkurrenter. Bonesupport anger att patienter som använder CERAMENT G som har beninfektion kan få ersättning från försäkringssystemet och det gäller även komplex trauma och diabetisk fot i USA om en kirurg fastställer att det är infektion i benet för dessa patienter. Egentligen spelar det då ingen roll hur patienten har fått infektionen. Detta tycker SEB är väldigt intressant då man lär underskatta potentialen i kommersialiseringen. Det kan öka marknadspotentialen från 10 000 patienter till 50 000. Banken rankar aktien Köp.

Källa: ABS och SEB

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
30.11.2022
Small Cap - Midsummer tecknar avsiktsförklaringar

Small Cap - Midsummer tecknar avsiktsförklaringar

Solenergiföretaget Midsummer har tecknat nya avsiktsförklaringar med fyra svenska och internationella takmaterialstillverkare, hustillverkare och solcellsinstallatörer för leverans av 224 MW solpaneler.

Därmed har man enbart i november tecknat s k offtakeavtal för mer än 330 MW solceller. Tillsammans med dagens besked om 224 MW och tidigare offentliggjorda överenskommelser med italienska bygg- och takföretag på 75 MW så har Midsummer nu skrivit 13 s k offtakeavtal för sammanlagt mer än 400 MW solpaneler. Marknaden ställde upp aktien 8,3 procent.

Teckningskursen i Swedish Stirlings emission har fastställts till 1,13 kronor per ny stamaktie. Förutsatt att företrädesemissionen fulltecknas kommer bolaget att tillföras en bruttolikvid om cirka 200 miljoner kronor före transaktionskostnader. Nettolikviden om högst 173 miljoner kronor kommer främst att finansiera serieproduktion och den kommersiella utrullningen av PWR BLOK. Teckningsperioden löper från och med den 7 december till och med den 21 december. Ett antal befintliga aktieägare, styrelseordförande och största aktieägare har åtagit sig att teckna aktier motsvarande cirka 30 procent av företrädesemissionen. Vidare har ett antal externa investerare ingått garantiåtaganden motsvarande cirka 50 procent av företrädesemissionen. Därmed omfattas emissionen till cirka 80 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden, motsvarande totalt cirka 160 miljoner kronor. Swedish Stirling handlades ned 22,4 procent.

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Boozt steg efter positivt prognosbesked
29.11.2022

Boozt steg efter positivt prognosbesked

Stockholmsbörsen visade på begränsade rörelser på tisdagen med råvarubolag som vinnare.

OMXS30-index sjönk 0,2 procent medan det bredare OMXSPI backade 0,5 procent. Svensk BNP växte med 0,6 procent under tredje kvartalet, jämfört med föregående kvartal. På årsbasis var tillväxttakten 2,5 procent, enligt Statistiska Centralbyrån. Analytikerna hade estimerat att BNP skulle ha stigit 0,7 procent jämfört med föregående kvartal och stigit 2,8 procent i årstakt. Lågkonjunkturen dröjer ännu ett tag. Nedgången i Konjunkturinstitutets konjunkturbarometer har stannat av under november. Hittills har nedgången varit ungefär fem enheter varje månad, men i november blev den bara minus 0,3.

Astrazeneca förvärvar biotechbolaget Neogene Therapeutics för 320 miljoner dollar, motsvarande 3,37 miljarder kronor. Neogene verkar inom T-cellsreceptor-behandling för cancersjuka. Förvärvet förväntas slutföras under det första kvartalet nästa år. Aktien stärktes 0,1 procent till 139 kronor. Finansinspektionens stresstest, som belyser möjliga effekter när räntorna och inflationen stiger, visar på en betydande motståndskraft i svenska storbanker. SEB A klättrade 0,5 procent och Nordea stärktes 1,1 procent. Gamingbolagen Embracer och Stillfront tappade 3,9 respektive 0,6 procent. Hexatronic tillhörde förlorarna sedan flera ledningspersoner sålt aktier. Aktien stängde 7,5 procent lägre, men är sedan årsskiftet upp 39 procent. Carnegie sänker rekommendationen på Clas Ohlson till Behåll (Köp). Aktien såldes ned 3,9 procent.

Annons

Medicinteknikbolaget Raysearch rapporterade ett rörelseresultat för det tredje kvartalet på 12 miljoner kronor (-27). Nettoomsättningen uppgick 211 miljoner kronor (136), vilket var i linje med de preliminära sifforna. Orderingången ökade till 219 miljoner kronor (128), jämfört med preliminära 219 miljoner kronor (128). Enligt rapporten bidrog lägre aktiveringar och högre avskrivningar till att effekterna av kostnadsbesparingsprogrammet ännu inte fått fullt genomslag i rörelseresultatet. Aktien backade 1,5 procent till 59,80 kronor. Boozt tror att bolagets nettoomsättningstillväxt och lönsamhet når den övre delen av prognosen för 2022. Prognoserna för 2022 är en nettoomsättningstillväxt på 10-15 procent och en justerad rörelsemarginal på 235-285 miljoner kronor. Boozt tror därmed att man kommer nå den övre delen av intervallet i båda prognoserna. Black Friday-veckan slog försäljningsrekord. Aktien ställdes upp 12,5 procent till 114 kronor.

Bioarctics aktie tappade ytterligare 2,8 procent efter nyheten om ett dödsfall under fas 3-studien av bolagets läkemedelskandidat. Även bolagets partners föll i USA och Japan. Under gårdagen rapporterade tidskriften Science att en person avlidit under fas 3-studien av lecanemab, vilket sänkte aktierna. Enligt ett pressmeddelande har spelutvecklingsbolaget Enad Global 7 återbetalat 300 miljoner kronor på sin revolverande kreditfacilitet. Den totala kreditramen är 400 miljoner kronor och bolaget har möjlighet att återbetala eller dra ner på faciliteten under 2023. Aktien stärktes 5,3 procent. Oljepriserna noterades högre med stöd av hopp om restriktionslättnader i Kina kombinerat med rapporter om Opec-produktionsminskning. Africa Oil och Enquest handlades upp 2,5 respektive 2 procent. Lucara Diamond lämnar prognoser för helåret 2023 där diamantintäkterna från Karowe-gruvan beräknas uppgå till 200-230 miljoner dollar. Det kan jämföras med prognosen för innevarande år som ligger på 195-200 miljoner dollar. Aktien handlades upp 2,8 procent.

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
29.11.2022
Market Buzz – Alfa Laval

Market Buzz – Alfa Laval

I samband med dagens kapitalmarknadsdag utanför Köpenhamn meddelade Alfa Laval att de kommer investera 1 miljard kronor i tillverkning och...

En stor del för att öka kapaciteten i Lund, Sverige men även i Kina och Indien. Den annonserade investeringen ingår i tidigare kommunicerade investeringsbudget på 2-2,5 miljarder kronor per år. Energieffektivisering är en av de starkaste drivkrafterna för försäljningen av Alfa Lavals viktigaste produktgrupp, värmeväxlare, är en av de viktigaste faktorerna världen måste satsa på för att klara omställningen. Enligt IEA kan energieffektivisering ensamt bidra med 40 procent av den utsläppsreduktion som krävs för att nå 1,5-gradersmålet till 2040. SEB skriver att industrisektorn, Alfa Lavals primära kundgrupp, kan bidra med hälften av denna effektivisering. Utöver exponering mot energieffektivisering är Alfa Laval även verksamma inom områden som koldioxidlagring, biodrivmedel och grön vätgas. SEB rankar aktien Köp.

Källa: SEB

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
29.11.2022
Small Cap - Swedish Stirling på vinnarlistan

Small Cap - Swedish Stirling på vinnarlistan

Swedish Stirlings lösning för energiåtervinning, har en mycket låg miljöpåverkan.

En livscykelanalys visar att PWR BLOK redan efter några veckors drift är helt kompenserat för teknologins miljöpåverkan under hela sin estimerade produktlivscykel. Det betyder att klimatpåverkan per producerad KWh är i nivå med de bästa tillgängliga energislagen. Syftet med livscykelanalysen av PWR BLOK är att fullt ut redovisa och ge en helhetsbild av teknologins totala miljöpåverkan när den nu ska serietillverkas och rullas ut kommersiellt. Analysen täcker hela livscykel från råvaruutvinning, tillverkningsprocesser och avfallshanteringen, till transporter och energiåtgång i mellanleden. Den baseras på den internationella standarden för livscykelanalyser, ISO 14040. När analysen är färdig och validerad av en extern auditör, kommer den att offentliggöras i sin helhet. Detta beräknas ske i början på nästa år. Swedish Stirlings aktie ökade 10,8 procent till 2,954 kronor.

Hexicon avancerade 52,1 procent och stängde till 1,582 kronor. Styrelsen har med stöd av det fullständiga bemyndigande från årsstämman beslutat att uppta ett konvertibellån om 81 miljoner kronor från existerande aktieägare och nya investerare, däribland Wallenius Marine AB och Martin Bjäringer. Därutöver har styrelsen, under förutsättning av bolagsstämmans efterföljande godkännande med anledning av att de teckningsberättigade beslutat att uppta ett konvertibellån om 1,5 miljoner kronor från bolagets aktieägare och styrelsemedlemmar Bjarne Borg (genom Gulfstream Investment Group LCC) och Hans von Uthmann. Konvertibellånen kommer att tillgodose Hexicons finansieringsbehov för de kommande åtta månaderna, vilket möjliggör planerad avyttring av utvalda projekt. Hexicon är en världsledande projektutvecklare inom flytande vind som öppnar upp nya marknader i länder med djupt vatten.

MicroCap-bolaget MoveByBike Europe har ingått avtal med en av Sveriges största leverantör av matkassar – HelloFresh Sweden AB. Från och med januari 2023 kommer matkassar levereras snabbt och effektivt av bolaget med emissionsfri cykellogistik, initialt till kunder i Malmö. Matkasseföretaget arbetar hårt med hållbarhet och kvalitet i innehållet av sina kassar och sluter nu cirkeln genom leveranser med effektiv, emissionsfri cykellogistik. Samarbetet påbörjas i januari 2023 då bolagets transportcyklar kommer lastas med matkassar sju dagar i veckan. Värdet på avtalet gällande Malmö uppgår till 5-7 miljoner kronor per år och är ytterligare ett steg framåt i bolagets tillväxtstrategi. MoveByBike stängde oförändrat.

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Oscar Properties rasade på sänkt rekommendation
28.11.2022

Oscar Properties rasade på sänkt rekommendation

Stockholmbörsen sjönk på måndagen vilket var i linje med de ledande europeiska börserna. Marknaderna tyngdes efter att protesterna mot de kinesiska virusrestriktionerna spridit sig i Kina under helgen.

OMXS30-index försvagades 1 procent medan OMXSPI tappade 1,2 procent. Carnegies Johnny Torssell menar att OMXS30 kan ha startat en ny långsiktig uppgångsfas. Dock finns det flera oroande tecken som talar för att höstens börsstuds inte är något annat än ett björnmarknadsrally. Intrum rekylerade upp 2,1 procent efter fredagens kursras. Bolaget höll på måndagen en telefonkonferens efter fredagens stora nedskrivning. Framöver är det en prioritet att minska skuldsättningen. Nästa år ska Intrum nå en nettoskuld i förhållande till cash ebitda på högst 2,5-3,5 gånger.

H&M handlades ned 2,3 procent till 116,56 kronor. Aftonbladet kunde i helgen avslöja hur förorenat vatten väller ut från minst fyra av bolagets ”fast fashion”-fabriker i Bangladesh. SEB hade ett möte med chefen för Atlas Copco Nordamerika. Trots att diskussionen inte berörde den nuvarande intäktsutveckling är bankens intryck att bolaget i stora delar av verksamheten har vinden i ryggen. De bör strukturellt gynnas av ökade satsningar inom förnybar energi och infrastruktur samt ambitionen att stärka de lokala värdekedjorna inom halvledarteknologi. SEB rankar Atlas Copco Köp. Aktien försvagades 1,3 procent till 129,68 kronor. Bland andra cykliska verkstadsbolag föll Sandvik och Alfa Laval 1,7 respektive 1,8 procent. Fingerprint Cards företrädesemission av units blev fulltecknad och bolaget tillförs 305 miljoner kronor före emissionskostnader. Aktien backade 1,5 procent till 3,13 kronor.

Annons

Danske Bank skriver i en analys att man ser strukturella möjligheter för Telia och menar att bolagets aktieägare skulle gynnas om ledningen beslutar sig för att avyttra verksamheten inom TV & Media. Banken återupptar bevakning med rekommendation Köp och riktkursen 35 kronor. Aktien backade 1 procent till 29,15 kronor. SBB står fast vid målet att särnotera sin portfölj av bostadsfastigheter under första kvartalet 2023. Tio A- eller B-aktier i SBB berättigar till en ny aktie bostadsfastighetsbolaget Amasten. SBB B vände upp 4,1 procent.

Doftljustillverkaren Candles Scandinavias nettoomsättning ökade till 77,1 miljoner kronor (45,5) i det andra kvartalet, augusti-oktober. Rörelseresultatet förbättrades till 5 miljoner kronor (0,7). VD skriver i rapporten att bolagets lönsamma tillväxtresa har fortsatt under andra kvartalet där man för fjärde kvartalet i rad vida överstiger de tillväxtmål som tidigare kommunicerats med en tillväxttakt om minst 30 procent. Aktien minskade 0,6 procent till 62,90 kronor.

Pareto sänker rekommendationen för Oscar Properties till Sälj (Köp). Riktkursen slaktas till 0,50 kronor, från tidigare 8 kronor. Aktien såldes ned 12,7 procent till 1,48 kronor. En kvinna som ingick i fas 3-studien med Bioarctics läkemedelskandidat lecanemab avled efter att ha drabbats av en hjärnblödning. Det rapporterar tidskriften Science. Bioarctics aktie handlades ned 13,3 procent. Diamyd Medical rusade 19,6 procent efter att den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA hävt pausen för fas 3-studien Diagnode-3 som utvärderar läkemedelskandidaten Diamyd vid behandling av typ 1-diabetes. I förra veckan skrev vi att ENS mäklade några större poster inbördes i Surgical Science Sweden. ENS har nu mäklat ytterligare 2 poster värda sammanlagt cirka 15 miljoner kronor. SUS-aktien minskade 2,8 procent till 139,90 kronor.

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
28.11.2022
Market Buzz – Intrum och NCAB

Market Buzz – Intrum och NCAB

Intrum aviserade i fredags nedskrivningar på 4,3 miljarder kronor som belastar fjärde kvartalet som engångspost.

Enligt bolaget fortsätter utvecklingen på den italienska marknaden generellt sett att vara positiv, med god tillväxt i AUM, ökade återvinningar samt en förbättrad kundmix med fler externa kunder. Ålandsbanken får en uppfattning att Intrum ser goda möjligheter till att fortsätta att inkassera från SPV:t, även om processen blir mer utdragen i tid. Banken ser inga bredare implikationer för den italienska marknaden som sådan. Fredagens kursras är enligt Ålandsbanken en fråga om förtroende för bolagets ledning – efter det oväntade bytet av VD samt en större nedjustering av portföljvärden i tredje kvartalet och ytterligare en stor nedskrivning i fjärde kvartalet. Enligt Ålandsbanken kan storleken på nedgången under fredagen ifrågasättas på rent fundamentala grunder, men får ändå anses vara förståelig givet de senaste månadernas utveckling. Ålandsbankens uppfattning är alltjämt att Intrum är mycket attraktivt värderad. P/E-talet på 4,3x för 2023 är extremt lågt, och banken anser att risken för en sänkt utdelning är låg givet de starka kassaflödena. Därför behåller Ålandsbanken en positiv syn på aktien.

Annons

NCAB fick en flygande start efter introduktionen sommaren 2018. Sedan dess är aktien Stockholmsbörsens femte bästa, trots årets nedgång. Di skriver i spalten ”veckans aktie” att på många sätt är NCAB ett litet gulligt börsmonster som det är svårt att tycka illa om och som fler än de drygt 5 000 aktieägarna borde älska. Mönsterkortmarknaden i dollar har vuxit med 3-4 procent bortsett från det galna 2021 när den växte med 25 procent. Med industri 4.0, sakernas internet och ökad distansstyrning krävs mer avancerad elektronik i produkterna. Då tros NCAB:s segment öka ännu snabbare. NCAB har bara någon procent av marknaden de siktar på, den med stor produktvariation och små volymer. Den uppskattas stå för en tredjedel av den totala. Di skriver att under lång tid har de europeiska och nordamerikanska mönstertillverkarna fört en tynande tillvaro i konkurrensen från asiatiska.

Med lågkonjunktur och de höga energi- och räntekostnaderna i framför allt i Europa kan utslagningen ta ny fart. Det ger NCAB nya chanser att plocka deras volymer. NCAB vill till 2026 dubba omsättningen till 8 miljarder kronor och rörelseresultatet till 1 miljard. Det ser inte omöjligt ut, menar Di. Skuldjusterat betalar börsen rörelseresultat (ebita), de senaste fyra kvartalen till 18 gånger mot 21 och 24 för Addtech och Lagercrantz. Ett skäl är att NCAB:s vinst är lite uppblåst och vinsten det kommande året förväntas stå och stampa. Det är också ett få minus för aktien. Men räknat på NCAB:s målresultat 2026 på 1 miljard kronor sjunker värderingen till elva gånger. Di sätter en köpstämpel på NCAB.

Källa: ABS och Di

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker

Mina Bevakningar


Skapa konto gratis och lås upp våra Online FREE artiklar

Annons
Annons
Till början