Stäng
Så skapar du en extra inkomst från börsen. Till vilken mailadress ska vi skicka guiden?
Teckna units i XP Chemistries AB
20.10.2021

Teckna units i XP Chemistries AB

XP Chemistries AB (publ) är ett svenskt bioteknikbolag med en patenterad hållbar teknologi för att framställa kapsaicin från skogsråvaror. Kapsaicin är det ämne som ger upphov till den upplevda hettan i växtarter tillhörande släktet chilipeppar och används idag i flertalet produkter, bland annat i djurfoder, skadedjursbekämpning, kosmetika och medicinska produkter.

XP Chemistries har en unik process för att producera ämnet kapsaicin, den heta molekylen i chilifrukter, från skogsbaserade råvaror. I befintlig process utvinns kapsaicin genom att först odla stora arealer med chiliväkter, för att sedan på ett kostsamt sätt rena fram ämnet från de relativt låga halter som finns i chili, under 0,5%. Detta leder till en kostsam produkt med låg renhet. Med bolagets process kan de på ett kostnadseffektivt sätt producera samma kapsaicinmolekyl med väldigt hög renhet, över 96%.

Bolaget genomför en nyemission på cirka 35 miljoner kronor. Sista teckningsdag är nu på fredag, den 22 oktober.


Erbjudandet i sammandrag

Teckningsperiod: 8 oktober - 22 oktober 2021
Teckningskurs: 4,50 SEK per unit
Unit: 1 aktie samt 1 vederlagsfri teckningsoption TO1
Emissionsvolym: ca 35,1 MSEK
Värdering: ca 67 MSEK pre-money
Teckningsåtaganden: 80%
Handelsplats: Nasdaq First North Growth Market


Dokument och filer

Emissionssite

Prospekt

Anmälningssedel

Teckna via Avanza

Teckna via Nordnet

Hemsida

Stäng×
Relaterade ämnen
Stockpicker intervjuar Erik Nelsson - XP Chemistries AB
14.10.2021

Stockpicker intervjuar Erik Nelsson - XP Chemistries AB

XP Chemistries AB (publ) är ett svenskt bioteknikbolag med en patenterad hållbar teknologi för att framställa kapsaicin från skogsråvaror. Kapsaicin är det ämne som ger upphov till den upplevda hettan i växtarter tillhörande släktet chilipeppar och används idag i flertalet produkter, bland annat i djurfoder, skadedjursbekämpning, kosmetika och medicinska produkter.

Vänligen berätta lite om dig själv och din bakgrund.

– Jag är 38 år och bor med min Sambo i Stockholm. Utbildad till civilingenjör och teknisk doktor i kemiteknik. Jag började min karriär inom Holmen AB, med forskning och utveckling för att senare leda större innovationsprojekt på bolagets huvudkontor. Därefter ledde jag global B2B försäljning av processanläggningar, till bland andra USA, Kina, Brasilien, Chile och Ryssland. Under 2019 tog jag över VD rollen i Organofuel Sweden AB, vilket XP Chemistries avknoppades ifrån under 2021. 

xpo

Erik Nelsson, VD

Kan du beskriva XP Chemistries och Er verksamhet för Stockpickers läsare?

– XP Chemistries har en unik process för att producera ämnet kapsaicin, den heta molekylen i chilifrukter, från skogsbaserade råvaror. I befintlig process utvinns kapsaicin genom att först odla stora arealer med chiliväkter, för att sedan på ett kostsamt sätt rena fram ämnet från de relativt låga halter som finns i chili, under 0,5%. Detta leder till en kostsam produkt med låg renhet. Med vår process kan vi på ett kostnadseffektivt sätt producera samma kapsaicinmolekyl med väldigt hög renhet, över 96%.

Hur ser bolagets affärsmodell ut?

– Vi är inriktade på B2B affärer och levererar vårt kapsaicin till bolag världen över som använder kapsaicin som ingrediens i deras produkter.

Ni genomför just nu en nyemission där Ni tar in ca 35 MSEK varefter Ni noteras på Nasdaq First North Growth Market. Vad skall Ni använda emissionslikviden till?

– Vi ska satsa framåt på alla fronter. Utöver att bygga ut produktionskapacitet kommer det krävas ökade insatser inom försäljning och marknadsföring. Därutöver behöver vi få tillstånd att distribuera produkten till djurfoder på olika marknader.

• Utökad produktionskapacitet (40 procent)
• Affärsutveckling och administration (35 procent)
• Regulatoriska studier samt forskning- och utveckling (25 procent)

Vilka är de största riskerna i Er verksamhet?

– Risker förknippade med de regulatoriska godkännanden som behövs för att använda vårt kapsaicin i slutprodukter, bland annat som tillskott till djurfoder.

xp3

Hur ser Er konkurrens ut och vad skiljer Er från denna?

– Kapsaicin produceras främst i Indien och Kina, ofta med ineffektiva processer som rening från chilifrukter. I Sverige finns XP Chemistries närmaste konkurrent aXichem, som genom kontraktstillverkning producerar ett icke-naturidentiskt kapsaicin. Det som skiljer XP Chemistries och aXichem är att XP Chemistries tillverkar sitt eget kapsaicin, molekylen är natur-identisk, och processen sker från hållbara skogsråvaror.

Hur ser det ut gällande patenten avseende Er teknik och produkter?

– Vi har två patent på vår unika metod att framställa kapsaicin, giltigt till och med 2035. Utöver det har vi även en patentansökan inskickad tidigare i år som täcker vissa optimeringar av processen, giltig som längst till 2042.

Hur stor är Er potentiella marknad?

– XP Chemistries är verksamma i flera marknader, där den som vi ser störst potential i är Feed (tillskott till djurfoder). Marknaden är enorm, och omsatte 37,8 miljarder USD år 2019.

Enligt dig, vilka är de främsta skälen till att man skall investera i XP Chemistries?

– Vi har en fantastisk produkt med en rad fördelar mot våra konkurrenter, i marknader där potentialen att växa är stor. Vi har precis börjat vår kommersiella resa och ser framför oss en snabb tillväxttakt, som börjar med en ny produktionsanläggning som tiodubblar vår nuvarande produktionskapacitet.

Avslutningsvis om du blickar framåt 5 år i tiden, hur ser XP Chemistries ut då?

– Om fem år är XP Chemistries en ledande kapsaicinleverantör inom Europa och USA, och genom försäljningen inom tillskott till djurfoder minskar den liberala användningen av antibiotika inom djuruppfödning.


Erbjudandet i sammandrag

Teckningsperiod: 8 oktober - 22 oktober 2021
Teckningskurs: 4,50 SEK per unit
Unit: 1 aktie samt 1 vederlagsfri teckningsoption TO1
Emissionsvolym: ca 35,1 MSEK
Värdering: ca 67 MSEK pre-money
Teckningsåtaganden: 80%
Handelsplats: Nasdaq First North Growth Market


Dokument och filer

Emissionssite

Prospekt

Anmälningssedel

Teckna via Avanza

Teckna via Nordnet

Hemsida

Stäng×
Relaterade ämnen
Annons

Mina Bevakningar


Skapa konto gratis och lås upp våra Online FREE artiklar

Annons
Annons
Till början