Stäng
Så skapar du en extra inkomst från börsen. Till vilken mailadress ska vi skicka guiden?
Viktiga nivåer i Addnode
25.05.2022

Viktiga nivåer i Addnode

Vi har tidigare påpekat att Addnode visar relativ styrka. Addnode är nämligen en av de få aktier där långa grundtrenden fortfarande är stigande.

Först publicerad i Stockpicker Swing Trader (25 maj 2022)

Nu ser vi hur en stor konsolideringsformation bildats, avslut sker ungefär i mitten av formationen. Eftersom trenden är stigande är det vid motstånd som vi kommer att placera kurslarm.

20220525 anod

Ett utbrott förbi cirka 106,5 - 107 kronor skulle ge positiva signaler, en uppgång mot 120 kronor kan mycket väl följa därefter. På nedsidan har vi ett viktigt stödområde i form av långa trendindikatorn och en stigande stödlinje vid 86 - 92 kronor.

Stäng×
Av
Mats Ahlskog Analytiker
Relativ styrka i Addnode
06.03.2022

Relativ styrka i Addnode

Vi har tidigare lyft fram Addnode då aktien hållit emot börsturbulensen väl. Fortfarande ser aktien ut att visa relativ styrka.

Läs artikeln gratis genom att logga in eller skapa konto
Stockpicker Online FREE Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stockpicker Online FREE
Addnode
Stäng×
Av
Mats Ahlskog Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Online FREE

Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
01.02.2022
Addnode vänder från stöd

Addnode vänder från stöd

Såväl under hösten ifjol samt kring årsskiftet gjorde köparna ett försök att etablera Addnode ovanför 440 kronorsnivån.

Först publicerad i Stockpicker Swing Trader (31 januari 2022)

Ett tidigare reaktionsområde finns i höjd med cirka 330 kronor och det ser ut som att stödet här tillsammans med långa trendindikatorn är tillräckligt för en vändning. En motreaktion har redan startat och det viktiga härnäst blir magnituden på rörelsen.

20220131em anodeb

Kommer köpare emot utan att aktien kan etablera sig ovanför 21 och 50 perioders medelvärde (368 - 374 kronor), lär nya säljflöden hitta in och driva ner Addnode under stödområdet. Däremot om sentimentet växer sig starkare ser vi uppsida mot 400 kronor. Addnode tar plats på vår bevakningslista och vi återkommer till aktien om vi ser ett affärsläge.

Stäng×
Av
Mats Ahlskog Analytiker
30.08.2021
Addnode - Värderingen avskräcker

Addnode - Värderingen avskräcker

Addnode Group som förvärvar och utvecklar It-bolag med digitala lösningar bestående av programvaror och tjänster, har länge haft en fenomenal kursutveckling.

Först publicerad i Stockpicker Newsletter 1890 (29 augusti 2021)

ANOD B | Mid Cap | 382 kr | SÄLJ

Med sina tre affärsområden Design Management, Process Management och Product Lifecycle Mangement har aktiekursen bara de senaste fem åren stigit med mer än 500%, och det senaste året är uppgången 85%.

Kostar aktien rejält numera så är det dock ändå högst tveksamt om det smakar lika gott som kursutvecklingen antyder. Bolaget har visserligen fina kvaliteter som att man gör kontinuerliga förvärv som håller uppe tillväxten, men också att omsättningen till 65% består av återkommande intäkter, vilket ger stabilitet och sänker risken i aktien. I övrigt tycker vi inte att den ekonomiska utvecklingen imponerar alls lika mycket som kursuppgångarna antyder. Under fjolåret steg intäkterna med 11% med en rörelsemarginal på 6%, vilket också var det sjätte året i rad där rörelsemarginalen inte översteg 7%.

I nuvarande års andra och senaste kvartal var tillväxten något bättre och ökade 18% till 1 002 Mkr, varav 13% var organiskt och 14% organiskt och valutajusterat. Samtliga tre divisioner bidrog till tillväxten. Design Management visade en organisk tillväxt på 16%, Process Management ökade organiskt med 13% och även Product Lifecycle Mangement ökade organiskt med 13%.

Tre förvärv har genomförts under det första halvåret som tillsammans adderar en årsomsättning på cirka 200 Mkr, varav huvuddelen är återkommande intäkter. Under Q2 tillkom två av dessa förvärv, dels programvaruföretaget Elpool som omsatte 6 Mkr under räkenskapsåret 2019/2020, dels irländska Procad, en ledande autodeskpartner på den irländska marknaden. Procad omsatte under 2020 cirka 50 Mkr.

Även resultatmässigt var Q2 en förbättring från fjolåret. Rörelseresultatet före avskrivningar (Ebita) förbättrades till 98 Mkr (56), motsvarande en marginal på 9,8% (6,6). Föregående år belastades då Ebita med omstruktureringskostnader om 20 Mkr och skulle justerat varit 76 Mkr och marginalen 9,0%. Själva rörelseresultatet (efter avskrivningar) i årets Q2 blev 59 Mkr (24), vilket innebar en rörelsemarginal på 5,9% (2,8), vilket trots förbättringen inte är någon särdeles imponerande marginal. Vinsten per aktie för första halvåret uppgick till 2,80 kr (2,12), varav 1,19 kr (0,42) i Q2.  

Även om vi räknar med fortsatta förbättringar resten av året tycker vi att det är svårt att motivera dagens värdering och även att förstå det senaste årets kursuppgång kring 85%. Med ett P/e-tal i år som ser ut att ligga uppåt 55–60 och möjligen kan sjunka ner mot 45 året därpå värderas bolaget som en tillväxtraket med mycket god lönsamhet. I verkligheten är dock tillväxten före förvärv relativt beskedlig och lönsamheten inte speciellt märkvärdig. Exempelvis är den genomsnittliga rörelsemarginalen mellan 2005 och 2020 inte högre än 6,75%.

Att värderingen är oerhört hög idag syns också i att bolaget historiskt från 2010 i genomsnitt har värderats till ett p/e-tal mellan 20–25. På nuvarande kursnivå tar det därmed många år innan aktien har vuxit i nuvarande värdering. Som vi ser på saken så är aktien mer än fullvärderad och uppgångspotentialen bör vara högst begränsad även vid riktigt stora förvärv. Nedsidan är samtidigt betydande vid börsoro eller någon typ av besvikelse. Vi rekommenderar Sälj och skulle inte tycka det vore orimligt om aktien handlades klart lägre än idag.

Stäng×
Av
Jan Axelsson Analytiker
Annons
Addnode vänder från stöd
01.02.2022

Addnode vänder från stöd

Såväl under hösten ifjol samt kring årsskiftet gjorde köparna ett försök att etablera Addnode ovanför 440 kronorsnivån. Bägge försöken fallerade och likt många aktier har vi fått se en kraftig nedgång de senaste veckorna.

Först publicerad i Stockpicker Swing Trader (31 januari 2022)

Ett tidigare reaktionsområde finns i höjd med cirka 330 kronor och det ser ut som att stödet här tillsammans med långa trendindikatorn är tillräckligt för en vändning. En motreaktion har redan startat och det viktiga härnäst blir magnituden på rörelsen.

20220131em anodeb

Kommer köpare emot utan att aktien kan etablera sig ovanför 21 och 50 perioders medelvärde (368 - 374 kronor), lär nya säljflöden hitta in och driva ner Addnode under stödområdet. Däremot om sentimentet växer sig starkare ser vi uppsida mot 400 kronor. Addnode tar plats på vår bevakningslista och vi återkommer till aktien om vi ser ett affärsläge.

Addnode
Stäng×
Av
Mats Ahlskog Analytiker
06.03.2022
Relativ styrka i Addnode

Relativ styrka i Addnode

Vi har tidigare lyft fram Addnode då aktien hållit emot börsturbulensen väl. Fortfarande ser aktien ut att visa relativ styrka.

Läs artikeln gratis genom att logga in eller skapa konto
Stockpicker Online FREE Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stockpicker Online FREE
Stäng×
Av
Mats Ahlskog Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Online FREE

Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
30.08.2021
Addnode - Värderingen avskräcker

Addnode - Värderingen avskräcker

Addnode Group som förvärvar och utvecklar It-bolag med digitala lösningar bestående av programvaror och tjänster, har länge haft en fenomenal kursutveckling.

Först publicerad i Stockpicker Newsletter 1890 (29 augusti 2021)

ANOD B | Mid Cap | 382 kr | SÄLJ

Med sina tre affärsområden Design Management, Process Management och Product Lifecycle Mangement har aktiekursen bara de senaste fem åren stigit med mer än 500%, och det senaste året är uppgången 85%.

Kostar aktien rejält numera så är det dock ändå högst tveksamt om det smakar lika gott som kursutvecklingen antyder. Bolaget har visserligen fina kvaliteter som att man gör kontinuerliga förvärv som håller uppe tillväxten, men också att omsättningen till 65% består av återkommande intäkter, vilket ger stabilitet och sänker risken i aktien. I övrigt tycker vi inte att den ekonomiska utvecklingen imponerar alls lika mycket som kursuppgångarna antyder. Under fjolåret steg intäkterna med 11% med en rörelsemarginal på 6%, vilket också var det sjätte året i rad där rörelsemarginalen inte översteg 7%.

I nuvarande års andra och senaste kvartal var tillväxten något bättre och ökade 18% till 1 002 Mkr, varav 13% var organiskt och 14% organiskt och valutajusterat. Samtliga tre divisioner bidrog till tillväxten. Design Management visade en organisk tillväxt på 16%, Process Management ökade organiskt med 13% och även Product Lifecycle Mangement ökade organiskt med 13%.

Tre förvärv har genomförts under det första halvåret som tillsammans adderar en årsomsättning på cirka 200 Mkr, varav huvuddelen är återkommande intäkter. Under Q2 tillkom två av dessa förvärv, dels programvaruföretaget Elpool som omsatte 6 Mkr under räkenskapsåret 2019/2020, dels irländska Procad, en ledande autodeskpartner på den irländska marknaden. Procad omsatte under 2020 cirka 50 Mkr.

Även resultatmässigt var Q2 en förbättring från fjolåret. Rörelseresultatet före avskrivningar (Ebita) förbättrades till 98 Mkr (56), motsvarande en marginal på 9,8% (6,6). Föregående år belastades då Ebita med omstruktureringskostnader om 20 Mkr och skulle justerat varit 76 Mkr och marginalen 9,0%. Själva rörelseresultatet (efter avskrivningar) i årets Q2 blev 59 Mkr (24), vilket innebar en rörelsemarginal på 5,9% (2,8), vilket trots förbättringen inte är någon särdeles imponerande marginal. Vinsten per aktie för första halvåret uppgick till 2,80 kr (2,12), varav 1,19 kr (0,42) i Q2.  

Även om vi räknar med fortsatta förbättringar resten av året tycker vi att det är svårt att motivera dagens värdering och även att förstå det senaste årets kursuppgång kring 85%. Med ett P/e-tal i år som ser ut att ligga uppåt 55–60 och möjligen kan sjunka ner mot 45 året därpå värderas bolaget som en tillväxtraket med mycket god lönsamhet. I verkligheten är dock tillväxten före förvärv relativt beskedlig och lönsamheten inte speciellt märkvärdig. Exempelvis är den genomsnittliga rörelsemarginalen mellan 2005 och 2020 inte högre än 6,75%.

Att värderingen är oerhört hög idag syns också i att bolaget historiskt från 2010 i genomsnitt har värderats till ett p/e-tal mellan 20–25. På nuvarande kursnivå tar det därmed många år innan aktien har vuxit i nuvarande värdering. Som vi ser på saken så är aktien mer än fullvärderad och uppgångspotentialen bör vara högst begränsad även vid riktigt stora förvärv. Nedsidan är samtidigt betydande vid börsoro eller någon typ av besvikelse. Vi rekommenderar Sälj och skulle inte tycka det vore orimligt om aktien handlades klart lägre än idag.

Stäng×
Av
Jan Axelsson Analytiker
Addnode - Värderingen avskräcker
30.08.2021

Addnode - Värderingen avskräcker

Addnode Group som förvärvar och utvecklar It-bolag med digitala lösningar bestående av programvaror och tjänster, har länge haft en fenomenal kursutveckling.

Först publicerad i Stockpicker Newsletter 1890 (29 augusti 2021)

ANOD B | Mid Cap | 382 kr | SÄLJ

Med sina tre affärsområden Design Management, Process Management och Product Lifecycle Mangement har aktiekursen bara de senaste fem åren stigit med mer än 500%, och det senaste året är uppgången 85%.

Kostar aktien rejält numera så är det dock ändå högst tveksamt om det smakar lika gott som kursutvecklingen antyder. Bolaget har visserligen fina kvaliteter som att man gör kontinuerliga förvärv som håller uppe tillväxten, men också att omsättningen till 65% består av återkommande intäkter, vilket ger stabilitet och sänker risken i aktien. I övrigt tycker vi inte att den ekonomiska utvecklingen imponerar alls lika mycket som kursuppgångarna antyder. Under fjolåret steg intäkterna med 11% med en rörelsemarginal på 6%, vilket också var det sjätte året i rad där rörelsemarginalen inte översteg 7%.

I nuvarande års andra och senaste kvartal var tillväxten något bättre och ökade 18% till 1 002 Mkr, varav 13% var organiskt och 14% organiskt och valutajusterat. Samtliga tre divisioner bidrog till tillväxten. Design Management visade en organisk tillväxt på 16%, Process Management ökade organiskt med 13% och även Product Lifecycle Mangement ökade organiskt med 13%.

Tre förvärv har genomförts under det första halvåret som tillsammans adderar en årsomsättning på cirka 200 Mkr, varav huvuddelen är återkommande intäkter. Under Q2 tillkom två av dessa förvärv, dels programvaruföretaget Elpool som omsatte 6 Mkr under räkenskapsåret 2019/2020, dels irländska Procad, en ledande autodeskpartner på den irländska marknaden. Procad omsatte under 2020 cirka 50 Mkr.

Även resultatmässigt var Q2 en förbättring från fjolåret. Rörelseresultatet före avskrivningar (Ebita) förbättrades till 98 Mkr (56), motsvarande en marginal på 9,8% (6,6). Föregående år belastades då Ebita med omstruktureringskostnader om 20 Mkr och skulle justerat varit 76 Mkr och marginalen 9,0%. Själva rörelseresultatet (efter avskrivningar) i årets Q2 blev 59 Mkr (24), vilket innebar en rörelsemarginal på 5,9% (2,8), vilket trots förbättringen inte är någon särdeles imponerande marginal. Vinsten per aktie för första halvåret uppgick till 2,80 kr (2,12), varav 1,19 kr (0,42) i Q2.  

Även om vi räknar med fortsatta förbättringar resten av året tycker vi att det är svårt att motivera dagens värdering och även att förstå det senaste årets kursuppgång kring 85%. Med ett P/e-tal i år som ser ut att ligga uppåt 55–60 och möjligen kan sjunka ner mot 45 året därpå värderas bolaget som en tillväxtraket med mycket god lönsamhet. I verkligheten är dock tillväxten före förvärv relativt beskedlig och lönsamheten inte speciellt märkvärdig. Exempelvis är den genomsnittliga rörelsemarginalen mellan 2005 och 2020 inte högre än 6,75%.

Att värderingen är oerhört hög idag syns också i att bolaget historiskt från 2010 i genomsnitt har värderats till ett p/e-tal mellan 20–25. På nuvarande kursnivå tar det därmed många år innan aktien har vuxit i nuvarande värdering. Som vi ser på saken så är aktien mer än fullvärderad och uppgångspotentialen bör vara högst begränsad även vid riktigt stora förvärv. Nedsidan är samtidigt betydande vid börsoro eller någon typ av besvikelse. Vi rekommenderar Sälj och skulle inte tycka det vore orimligt om aktien handlades klart lägre än idag.

Addnode
Stäng×
Av
Jan Axelsson Analytiker
06.03.2022
Relativ styrka i Addnode

Relativ styrka i Addnode

Vi har tidigare lyft fram Addnode då aktien hållit emot börsturbulensen väl. Fortfarande ser aktien ut att visa relativ styrka.

Läs artikeln gratis genom att logga in eller skapa konto
Stockpicker Online FREE Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stockpicker Online FREE
Stäng×
Av
Mats Ahlskog Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Online FREE

Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
01.02.2022
Addnode vänder från stöd

Addnode vänder från stöd

Såväl under hösten ifjol samt kring årsskiftet gjorde köparna ett försök att etablera Addnode ovanför 440 kronorsnivån.

Först publicerad i Stockpicker Swing Trader (31 januari 2022)

Ett tidigare reaktionsområde finns i höjd med cirka 330 kronor och det ser ut som att stödet här tillsammans med långa trendindikatorn är tillräckligt för en vändning. En motreaktion har redan startat och det viktiga härnäst blir magnituden på rörelsen.

20220131em anodeb

Kommer köpare emot utan att aktien kan etablera sig ovanför 21 och 50 perioders medelvärde (368 - 374 kronor), lär nya säljflöden hitta in och driva ner Addnode under stödområdet. Däremot om sentimentet växer sig starkare ser vi uppsida mot 400 kronor. Addnode tar plats på vår bevakningslista och vi återkommer till aktien om vi ser ett affärsläge.

Stäng×
Av
Mats Ahlskog Analytiker
30.03.2021
Upprekyl i H&M inför rapport

Upprekyl i H&M inför rapport

Stockholmsbörsen vände upp på tisdagen med Nordea och Sandvik i spetsen.

Läs artikeln gratis genom att logga in eller skapa konto
Stockpicker Online FREE Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stockpicker Online FREE
Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Online FREE

Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
10.02.2019

Addnode - Alldeles för dyrt

  It-företaget Addnode med digitala lösningar bestående av programvaror och tjänster har det senaste året varit en av Mid Cap-listans mer positiva aktier. Bara under de senaste 12 månaderna har aktien stigit med cirka 50% och ser vi över en treårsperiod har kursen mer än fördubblats.

ANOD B| Mid Cap| 119 kr

Kursuppgången tycks dock inte vara något som skrämmer större institutionella placerare. Både SEB Investment Management och Nordea Fonder har flaggat upp med ett ökat ägande och det så sent som i januari och februari i år, och därmed trots den redan kraftiga uppgången i aktien.

Tyvärr har vi betydligt svårare att se tjusningen i aktien. Visst ger de tre affärsområdena bra riskspridning och visst är det något av ett kvalitetsbolag med 1 600 medarbetare i 17 länder. Att så är fallet syns dock redan i värderingen som är riktigt hög och har stigit mycket kraftigt utan att företaget har imponerat speciellt.

Under hela fjolåret ökade omsättningen med 17% och landade därmed på 2 942 Mkr (2 520). Utan fjolårets fem förvärv av Landborgen, Cadassist, d2m3, SSA och Simuleon, skulle dock inte tillväxten ha varit fullt lika imponerande. Justerat var nämligen den organiska tillväxten bara måttliga 4%. Inte heller var det bättre i fjolårets Q4. Då ökade omsättningen med 8% till 840 Mkr (778) och skulle justerat för förvärv ha varit noll procent organiskt.

Av företagets tre affärsområden Design Management, Process Management och Product Lifecycle Management (PLM) var det enbart sistnämnda som lyckades växa organiskt i sista kvartalet. PLM ökade omsättningen med 9% till 331 Mkr (304), varav organisk tillväxt var 3%. Även för Design Management ökade omsättningen med 9% till 303 Mkr (277) men där var den organiska tillväxten negativ med 2%. För Process Management var ökningen 4% till 211 Mkr (202) men minskade också där med 2% organiskt. Trots den relativt svaga tillväxten beskriver Addnode efterfrågan som tämligen solid.

Inte heller resultatutvecklingen imponerar speciellt, även om den förbättrades rejält på årsbasis, delvis beroende på förvärv. Rörelseresultatet under helåret steg med 56% till 203 Mkr (130), motsvarande en rörelsemarginal på 6,9% (5,2). Vinsten per aktie steg kraftigt till 4,75 kr (2,96) men gynnades då av att finansnettot påverkades positivt med 6 Mkr avseende omvärderingar av villkorade köpeskillingar. I Q4 (årets klart starkaste) ökade rörelseresultatet mer marginellt, eller med 4% till 80 Mkr (77), vilket innebar en något minskad rörelsemarginal på 9,5% (9,9).

Av företagets affärsområden förbättrades marginalen före avskrivningar för Design Management, medan lönsamheten minskade för PLM och Process Management. En positiv aspekt i rapporten var annars det sista kvartalets kassaflöde för den löpande verksamheten som nästan fördubblades till 114 Mkr (65) till stor del beroende på förskottsinbetalningar för support och underhållsavtal. En nettoskuld som minskade till 158 Mkr (448) ger också gott om torrt krut för nya förvärv de kommande åren.

Sammantaget tycker vi inte att Q4 imponerade trots att aktien faktiskt steg 4-5% på rapportdagen. Visst har bolaget goda möjligheter att fortsätta växa framöver och visst finns delar av verksamheten som inte är speciellt beroende av konjunkturen. Vi tycker dock inte att relativt låg risk uppväger för den måttliga tillväxten och halvdana lönsamheten, speciellt som värderingen är såpass hög.

På våra prognoser är p/e-talen för 2019 och 2020 ungefär 25 respektive 23-24 exklusive förvärv, vilket ställer höga krav på bra utveckling framöver för att inte aktien ska riskera att tappa mark. Som jämförelse har aktien den senaste sjuårsperioden handlats till ett genomsnittligt p/e-tal något under 19.

Eventuella besvikelser skulle kunna ge betydande nedgång i aktien, speciellt i ett mer osäkert börsklimat, och om vi ägde aktien skulle vi ta hem eventuell vinst och satsa på något annat. Rekommendationen blir således Sälj med en riktkurs kring 90-100 kr. Vi noterar att investmentbolaget Creades delar vår något skeptiska syn då man efter rapporten sålt en del av sitt innehav.

Stäng×
Av
Jan Axelsson Analytiker

Mina Bevakningar


Skapa konto gratis och lås upp våra Online FREE artiklar

Annons
Annons
Till början