Stäng
Missa inga kursdrivande nyheter och aktietips. Vart ska vi skicka infon?
18.10.2022
Small Cap - Upphandling kan ge C-RAD order på 45 Mkr

Small Cap - Upphandling kan ge C-RAD order på 45 Mkr

First North-listade Tempest Security har via dotterbolaget Tempest Security Sverige AB tecknat två större avtal om Security Operations Center (SOC)...

Leveranserna påbörjas kontinuerligt allt eftersom larmanläggningar kopplas om från nuvarande larmcentral. Det samlade löpande ordervärdet på avtalen uppskattas till 100 000 kronor i månaden med god lönsamhet. Dessa avtal innebär att omsättningen på larmcentralen ökar med nästan 5 procent utan att kostnadsmassan ökar. Aktien förbättrades 8,6 procent till 14,55 kronor.

I en landsomfattande upphandling av positioneringstekning i Italien har meddelats att C-RAD-distributören – Tecnosan SRL – placerade sig först i tilldelningen av SGRT- och trea avseende tilldelningen av teknik för andningsstyrning. Tilldelningen inkluderar flertalet Catalyst + HD och Sentinel 4DCT-system. Anbudsförfarandet är föremål för en överklagandeperiod om 35 dagar från och med idag. Förutsatt att inget överklagande lämnas in, förväntas distributören därefter teckna ett inköpskontrakt med den organisationen som genomfört upphandlingen. Detta följs av en order till C-RAD med ett totalt värde överstigande 45 miljoner kronor. Leverans och installation av dessa system förväntas påbörjas under våren 2023 och förväntas vara klar i slutet av 2024. När en inköpsorder erhållits kommer C-RAD att informera marknaden om detta. C-RAD handlades upp 5,8 procent till 32,90 kronor. Som högst betalades aktien till 35,20 kronor.

Teckningsperioden i företrädesemissionen av preferensaktier i CapSek löpte ut torsdagen den 13 oktober. Genom företrädesemissionen tillförs bolaget cirka 5,3 miljoner kronor före avdrag för emissionskostnader. Som tidigare kommunicerats beslutade styrelse den 21 september även om en riktad nyemission om högst 60 441 nya preferensaktier till de garanter som valt att erhålla garantiersättning i form av nyemitterade preferensaktier i CapSek. Samtliga preferensaktier i den riktade nyemissionen har tecknats och tilldelats. Utfallet innebär att CapSek har erhållit finansiering för att kunna genomföra investeringar i nya målbolag samt stödja befintliga portföljbolag med ytterligare finansiering. Teckningskursen var 1,70 kronor per ny preferensaktie.

Aptahems vd Mikael Lindstam skriver i nyhetsbrevet för oktober att forskningsbolagets kliniska fas 1-studie med läkemedelskandidaten Apta-1 är planerad att starta enligt uppsatt tidplan. För att studien ska kunna dra igång måste myndigheterna i Nederländerna ge grönt ljus. Därefter kan samarbetspartnern The Centre for Human Drug Research inleda processen med att rekrytera försökspersoner till studien. Inför studien har bolaget också valt att hålla ett rådgivande möte (Scientific Advice Meeting) med tyska myndigheten Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, BfArM. Sådana möten brukar hållas för att bekräfta att all information som behövs för att läkemedelskandidaten ska godkännas för att testas på personer finns på plats. Vid stängning noterades aktien 3 procent högre.

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Teckna units i Aptahem
09.09.2021

Teckna units i Aptahem

Aptahem utvecklar aptamerbaserade läkemedel för behandling av akuta livshotande tillstånd där koagulation och inflammation samverkar i sjukdomsprocessen.

Aptahem AB är ett bioteknikbolag vars huvudsakliga affärsmodell är att prekliniskt och kliniskt utveckla aptamerbaserade läkemedelskandidater för behandlingar av livshotande, akuta, tillstånd där koagulation och inflammation samverkar i sjukdomsprocessen. Bolagets huvudkandidat är läkemedelskandidaten Apta- 1 som utvecklas som ett akutläkemedel ämnat att förhindra den inflammatoriska responsen och därmed motverka uppkomsten av de organ och vävnadsskador som bland annat leder till den mycket höga dödligheten hos sepsispatienter. Bolaget innehar patentskydd på strategiska målmarknader och utför ett aktivt affärsutvecklingsarbete mot framtida samarbetspartners.

I syfte att ta Bolagets läkemedelskandidat Apta-1 till kliniska studier i människa inom ett kliniskt utsatt område där effektiva behandlingar saknas har styrelsen i Bolaget beslutat att genomföra företrädesemissionen. Emissionslikviden från företrädesemissionen avses primärt användas till GMP-tillverkning av substans, genomförande av en klinisk fas 1 a-studie i friska frivilliga och genomförande av en fas 1 b-studie som en tidig proof-of-concept.

Sista dag att teckna emissionen är den 10 september.


Erbjudandet i sammandrag

Teckningskurs: 4.80 sek per unit, motsvarande 1.2 sek per aktie.

Teckningsperiod: 27 augusti - 10 september 2021.

Handel med uniträtter: 27 augusti - 7 september 2021.

Unit: 1 unit består av 4 aktier och 3 teckningsoptioner serie TO 7.

Emissionsbelopp: 61,8 MSEK + ca 54 MSEK vid fullt utnyttjande av TO 7.

Teckningsförbindelser och garantiåtaganden: 80%.

Handelsplats: Spotlight Stock Market.


Läs mer och teckna units här

Stäng×
Relaterade ämnen
Annons
Intervju med Aptahem
03.09.2021

Intervju med Aptahem

BioStock intervjuar Mikael Lindstam, vd Aptahem, i samband med den pågående företrädesemissionen som pågår mellan den 27 augusti och 10 september.

Läs mer och teckna units här

Stäng×
Relaterade ämnen

Mina Bevakningar


Skapa konto gratis och lås upp våra Online FREE artiklar

Annons
Annons
Till början