Stäng
Missa inga kursdrivande nyheter och aktietips. Vart ska vi skicka infon?
02.12.2021
Veckans affärscase - Trelleborg

Veckans affärscase - Trelleborg

Det är en volatil handel som ägt rum i Trelleborg på sistone och det har inte varit speciellt enkelt att...

Detta är en låst artikel. Prenumerera på nyhetsbrevet för att fortsätta läsa.
Om ni inte ännu är prenumerant Stockpicker Newsletter Sveriges ledande oberoende aktieanalysbrev med fantastiskt track-record. Beställ
Stockpicker Newsletter
Trelleborg
Stäng×
Av
Mats Ahlskog Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Newsletter

Sveriges ledande oberoende aktieanalysbrev med fantastiskt track-record. Beställ
08.12.2021
Spännande läge i Trelleborg

Spännande läge i Trelleborg

Handeln har varit slagig i Trelleborg de senaste veckorna men köparna har försvarat trenden och en ny uppgångsfas behöver inte...

Detta är en låst artikel. Prenumerera på nyhetsbrevet för att fortsätta läsa.
Om ni inte ännu är prenumerant Stockpicker Swing Trader Sveriges med avstånd största och mest exklusiva tradingprodukt som varje börsdag ger dig affärsförslag för Stockholmsbörsens aktier. Beställ
Stockpicker Swing Trader
Stäng×
Av
Mats Ahlskog Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Swing Trader

Sveriges med avstånd största och mest exklusiva tradingprodukt som varje börsdag ger dig affärsförslag för Stockholmsbörsens aktier. Beställ
20.10.2021
Teckna units i Archelon Natural Resources

Teckna units i Archelon Natural Resources

Archelon Natural Resources övergripande affärsidé är att exploatera georesurser genom att identifiera, förädla och skapa mervärden i råvarubaserade projekt, företrädesvis...

Archelon Natural Resources har som affärsidé att i egen regi eller i samarbete med partners starta projekt inom verksamhetsområdet ”Natural Resources”. Bolaget bygger successivt upp en portfölj av ägarintressen i den typen av projekt och bolag. Sådana ägarintressen kan i delar eller i dess helhet sedan delas ut till våra aktieägare. Kvarvarande ägande skall efter värdetillväxt på sikt realiseras.

I ett historiskt perspektiv har metaller, mineral och naturresurser alltid efterfrågats och utnyttjats för samhällets utveckling. Behovet av sådana tillgångar kommer inte att avta. Klimatanpassningar och hållbarhetsperspektiv kommer att ställa nya krav. Med teknikutvecklingen kan säkert efterfrågan på vissa resurser kanske minska medan den för andra kommer att öka. Det verksamhetsområde som Bolaget arbetar inom kommer inte att försvinna utan snarare tvärtom.

Sista dag att teckna nyemissionen är den 21 oktober.


Erbjudandet i sammandrag

Teckningsperiod: 7 - 21 oktober 2021
Teckningspris: 0,02 SEK per unit/aktie
Emissionsvolym: ca 9,16 MSEK
Unit: 1 ny aktie serie B samt en vederlags fri teckningsoption serie TO1B
Garanti och teckningsförbindelser: 80%
Handelsplats: Nordic Growth Market


Dokument och filer

Memorandum

Teaser

Anmälningssedel

Emissionssite

Hemsida

 

Stäng×
Relaterade ämnen
Annons
Stockpicker intervjuar - Archelon Natural Resources
08.10.2021

Stockpicker intervjuar - Archelon Natural Resources

Archelon Natural Resources övergripande affärsidé är att exploatera georesurser genom att identifiera, förädla och skapa mervärden i råvarubaserade projekt, företrädesvis inom gruv- och mineralsektorn. Syftet är att genom prospektering i egen regi och i samarbete med andra aktörer upparbeta mineralfyndigheter med potential att utvecklas till ekonomiskt bärkraftiga gruvprojekt.

Vänligen berätta lite om dig själv och din bakgrund.

– Jag är i botten geolog utbildad vid Göteborgs Universitet. Började i slutet av 1970-talet arbeta inom norsk oljeindustri. Flyttade tillbaka till Sverige i mitten av 1980-talet och har därefter arbetat med såväl oljeprojekt som med olika gruv- och mineralprojekt både i Sverige och internationellt. Prospektering har för mig alltid varit ett stort intresse. 

archelon VD

Tore Hallberg, VD

Kan du beskriva Archelon Natural Resources och Er verksamhet för Stockpickers läsare?

– Bolaget drivs av en dedikerad styrelse med korta beslutsvägar. Styrelsen är även engagerad i den dagliga verksamheten där målet är att berika Archelon Natural Resources och Bolagets aktieägare. Vi identifierar och analyserar uppslag och idéer inom området naturresurser som från ett tidigt stadie har förutsättningar att kunna utvecklas till självständiga bolag med sikte på en framtida listning på lämplig marknadsplats för aktiehandel. Organisationen är slimmad. Projektspecifik expertis och kompetens tas in på konsultbasis eller genom projektanställning. Bolaget har cirka 5 000 aktieägare och är listat på NGM Nordic SME.

Hur ser bolagets affärsmodell ut?

– Archelon Natural Resources har som affärsidé att i egen regi eller i samarbete med partners starta projekt inom verksamhetsområdet ”Natural Resources”. Vi bygger successivt upp en portfölj av ägarintressen i den typen av projekt och bolag. Sådana ägarintressen kan i delar eller i dess helhet sedan delas ut till våra aktieägare. Kvarvarande ägande skall efter värdetillväxt på sikt realiseras.

Hur har Er verksamhet påverkats av COVID-19?

– Inte i någon större utsträckning. Vissa fältarbeten har fått planeras om på grund av diverse restriktioner.

Ni genomför just nu en nyemission där Ni tar in ca 9,1 MSEK. Vad skall Ni använda emissionslikviden till?

– Pengarna kommer att användas i våra pågående projekt och bolagsengagemang. Vi startade exempelvis för några år sedan ett prospekteringsbolag, Goldore Sweden AB. Detta bolag har nyligen förvärvat ett lovande guldprojekt och en del av emissionslikviden kommer att användas till det bolagets fortsatta utveckling. Vidare driver vi helt i egen regi ett projekt för att lokalisera brytvärda fyndigheter av så kallade sällsynta jordartsmetaller, REE. Efterfrågan på den typen av teknikmetaller är ständigt ökande vilket vi gärna vill bidraga till att tillfredsställa på för Bolaget gynnsamma villkor.

archelon intervju bild1

Vilka är de största riskerna i Er verksamhet?

– Prospekteringsverksamhet är till sin natur riskfylld. Det krävs omfattande insatser och ett brett anslag för att kunna påvisa en ekonomiskt drivvärd mineraltillgång. Ett projekt eller fyndighet som till en början visar stor potential kan ibland visa sig inte hålla måttet. Även fyndigheter som efter omfattande arbeten och stora kostnader visar sig vara solida och lönsamma kan komma att bromsas på grund av förändringar i lagstiftning eller nya restriktioner inom diverse myndighetsområden.

Enligt dig, vilka är de främsta skälen till att man skall investera i Archelon Natural Resources?

– Vi har redan nu ett brett ägande i flera olika bolag som visar en god och stigande värdetillväxt. Därutöver tillkommer nya projekt som på sikt kan bolagiseras för att därefter delas ut till aktieägarna inför en eventuell listning. Det är min övertygelse att en investering i Archelon Natural Resources i samband med förestående nyemission leder till ett gott utfall.

Avslutningsvis om du blickar framåt 5 år i tiden, hur ser Archelon Natural Resources ut då?

– I ett historiskt perspektiv har metaller, mineral och naturresurser alltid efterfrågats och utnyttjats för samhällets utveckling. Behovet av sådana tillgångar kommer inte att avta. Klimatanpassningar och hållbarhetsperspektiv kommer att ställa nya krav. Med teknikutvecklingen kan säkert efterfrågan på vissa resurser kanske minska medan den för andra kommer att öka. Det verksamhetsområde som Bolaget arbetar inom kommer inte att försvinna utan snarare tvärtom. Med spåkulan i handen ser jag att Archelon Natural Resources står väldigt starkt fem år från nu givet att Bolaget följer med i de förändringar som sker i världens gång.


Erbjudandet i sammandrag

Teckningsperiod: 7 - 21 oktober 2021
Teckningspris: 0,02 SEK per unit/aktie
Emissionsvolym: ca 9,16 MSEK
Unit: 1 ny aktie serie B samt en vederlags fri teckningsoption serie TO1B
Garanti och teckningsförbindelser: 80%
Handelsplats: Nordic Growth Market


Dokument och filer

Memorandum

Teaser

Anmälningssedel

Emissionssite

Hemsida

 

Stäng×
Relaterade ämnen

Mina Bevakningar


Skapa konto gratis och lås upp våra Online FREE artiklar

Annons
Annons
Till början