Stäng
Prenumerera gratis på Sveriges ledande nyhetsbrev inom bank & finans
Inbjudan att teckna aktier i Aventura Group
28.05.2021

Inbjudan att teckna aktier i Aventura Group

Aventura Group AB är en Kinafokuserad e-handels- och varumärkesaccelerator grundat av svenska entreprenörer med 50-års erfarenhet av att starta och driva verksamheter i Kina. Från sin bas i Shanghai hjälper Aventura snabbväxande bolag med fokus på Kinas konsument och e-handelsmarknader. Bolaget har idag 85 anställda med kompetens inom marknadsföring, försäljning, e-handel och logistik.

Aventura är en Kinafokuserad e-handels- och varumärkesaccelerator grundat av svenska entreprenörer med 50 års erfarenhet av att starta och driva verksamheter i Kina. Från vår bas i Shanghai hjälper vi snabbväxande bolag med fokus på Kinas konsument- och e-handelsmarknader. Det stora kunderunderlaget och snabb tillväxt gör att varumärken inte längre kan ignorera den potential som finns i Kina. Aventura hjälper dessa bolag genom att inkubera och skala bolagen i Kina genom partnerskap via sin befintliga plattform.

Aventuras primära verksamhet är att marknadsföra och sälja konsumentprodukter via onlinekanaler/plattformar i Kina. Vi ingår långsiktiga och exklusiva avtal med snabbt växande internationella varumärken inom bland annat livsstil och accessoarer, mode, skönhet och hudvård, design och hem samt hälsa och sport. Oberoende segment erbjuder vi en bred palett av funktioner och helhetslösningar inom exempelvis social marknadsföring, varumärkeshantering, e-handelsverksamhet, logistikhantering, konsumentinformation och analys.

Bolaget genomför just nu en nyemission på 18,2 miljoner kronor. Sista teckningsdag är den 31 maj.


Erbjudandet i sammandrag

Anmälningsperiod: 19–31 maj 2021.
Erbjudandepris: 28 SEK per aktie.
Minsta teckningspost: 200 aktier motsvarande 5 600 SEK.
Emissionsvolym: 18,2 MSEK.
Bolagsvärde: Cirka 75,0 MSEK före erbjudandet.
Teckningsåtaganden: Erbjudandet omfattas till 75 procent, motsvarande cirka 13,7 MSEK, av teckningsåtaganden.
Lock-up: 100 procent av aktierna före erbjudandet.
Handelsplats: Nasdaq First North Growth Market Sweden.


Dokument och filer

Memorandum

Anmälningssedel

Emissionssite

Hemsida

Teckna via Avanza

Teckna via Nordnet

Stäng×
Relaterade ämnen
Stockpicker intervjuar - Aventura Group
25.05.2021

Stockpicker intervjuar - Aventura Group

Aventura Group AB är en Kinafokuserad e-handels- och varumärkesaccelerator grundat av svenska entreprenörer med 50-års erfarenhet av att starta och driva verksamheter i Kina. Från sin bas i Shanghai hjälper Aventura snabbväxande bolag med fokus på Kinas konsument och e-handelsmarknader. Bolaget har idag 85 anställda med kompetens inom marknadsföring, försäljning, e-handel och logistik. Med kunskap i hur det kinesiska digitala ekosystemet och konsumentbeteendet är uppbyggt, det vill säga hur människor kommunicerar, betalar, köper och hittar information online, har Aventura de nyckelfunktioner som behövs för att lansera nya produkter på den kinesiska marknaden.

Vänligen berätta lite om dig själv och din bakgrund.

– Jag startade mitt första företag år 2000 under min gymnasietid, ett digitalt koncept inom utomhusreklam. Fem år senare flyttade jag till Shanghai och sedan 2005 har jag grundat eller medgrundat tio företag, främst med fokus på e-handel och professionella tjänster. Några av bolagen är Nova100, ett rekryteringsföretag som såldes till Universum 2010, samt SX Group Ltd som är en e-handels accelerator och partner för en Kina-expansion. Utöver detta har jag varit VD för Centigo i Kina, ett svenskt ledande företagskonsultbolag.

gustav

Gustav Åström, VD

Kan du beskriva Aventura och Er verksamhet för Stockpickers läsare?

– Aventura är en Kinafokuserad e-handels- och varumärkesaccelerator grundat av svenska entreprenörer med 50 års erfarenhet av att starta och driva verksamheter i Kina. Från vår bas i Shanghai hjälper vi snabbväxande bolag med fokus på Kinas konsument- och e-handelsmarknader. Det stora kunderunderlaget och snabb tillväxt gör att varumärken inte längre kan ignorera den potential som finns i Kina. Aventura hjälper dessa bolag genom att inkubera och skala bolagen i Kina genom partnerskap via sin befintliga plattform.

Aventuras primära verksamhet är att marknadsföra och sälja konsumentprodukter via onlinekanaler/plattformar i Kina. Vi ingår långsiktiga och exklusiva avtal med snabbt växande internationella varumärken inom bland annat livsstil och accessoarer, mode, skönhet och hudvård, design och hem samt hälsa och sport. Oberoende segment erbjuder vi en bred palett av funktioner och helhetslösningar inom exempelvis social marknadsföring, varumärkeshantering, e-handelsverksamhet, logistikhantering, konsumentinformation och analys.

Hur ser bolagets affärsmodell ut?

– Aventuras affärsmodell är tredelad och alla nivåer underbygger varandra, vilket möjliggör olika riskexponeringsprofiler och intäktsströmmar.

I Market Partnerships tar Aventura ett helhetsansvar för att driva den kinesiska verksamheten för sina kunder, såsom att det vore en egen verksamhet, men utan att investera kapital. Ersättning erhålles i form av fasta avgifter med marginal samt rörlig ersättning.

Aktivt ägande samt potential för kapitalintäkter ligger till grund för Aventuras joint-ventures- modell. Strategin syftar till att bygga en portfölj av tillväxtbolag som drivs i egen regi för att senare avyttras till en god avkastning. Aventura ansvarar utöver investeringen för den gemensamma driften av joint-ventures-bolaget. Detta innebär investeringskrav som kompenseras av serviceintäkter.

Inom affärsområdet Business Enabler hyr Aventura ut en viss expertis och struktur till globala varumärken som vill ha hjälp med ett specifikt projekt eller att driva en viss avgränsad funktion, till exempel specifika kundinsikter eller digital marknadsföring. Samarbetena sträcker sig ofta över flera år, vilket ger Aventura en bas av stabila intäkter och kassaflöden.

Sammanfattningsvis - Aventuras Market Partnership-modell, i kombination med hur vi strukturerar och prissätter våra tjänsteerbjudanden inom Business Enabler-modellen, ger grunden för en skalbar affärsmodell med goda marginaler som på sikt även möjliggör finansiering av joint-ventures-bolagen.

Hur har Er verksamhet påverkats av COVID-19?

– Det har varit blandat men sammantaget har Aventura gagnats av de trender som accelererats p.g.a. pandemin: 1) Kina har lagt extra fokus på att stimulera den inhemska konsumtionen för att driva ekonomin framåt; 2) E-handels marknaden har expanderat då konsumenter i ännu större utsträckning vänt sig till e-handel.

Ni genomför just nu en nyemission där Ni tar in ca 18,2 MSEK varefter Ni noterar aktien på Nasdaq First North Growth Market. Vad skall Ni använda emissionslikviden till och varför väljer Ni att gå till börsen?

– Aventuras vision är att erbjuda internationella varumärkesägare nyckellösningar för att starta, växa och driva konsumentfokuserade företag i Kina för att ge våra aktieägare god avkastning till begränsad risk. Motivet bakom noteringen är att växa och utöka befintlig kundstock och anskaffa likvida medel för att möjliggöra investeringar i joint-ventures tillsammans med intressanta varumärken.

Cirka 80 procent av nettolikviden avses först och främst att användas för att kunna investera i de mest potentiella joint-ventures-bolagen för att skapa en portfölj av intressanta tillväxtbolag. Resterande 20 procent avses användas till att utöka organisation och intern förmåga för att möta efterfrågan från varumärken, främst för att ta an fler Market Partnerships-kunder.

2027Vilka är de största riskerna i Er verksamhet?

– Aventuras framgång beror i hög grad på våra kunders framgång, då skalbarheten i vår affärsmodell bygger på intäktsfördelning avseende kundens försäljning i Kina. Ifall kunderna tillsammans med oss inte lyckas generera intäkter kan vårt resultat bli lägre än förväntat. Det finns även risk att tillväxten på Kinas e-handelsmarknad är lägre än förväntat, vilket därmed kan resultera i en lägre efterfrågan av våra tjänster. Till skillnad från traditionella e-handlare som fokuserar på ett specifik brand eller produkt kategori, mitigerar vi dessa risker genom att agera som en plattform för ett flertal varumärken och produkter.

Hur ser Er konkurrens ut och vad skiljer Er från mängden? Hur stor är den adresserbara marknaden?

– I början av 2000-talet började större internationella varumärken, exempelvis Zara och Gucci, ta sig in i Kina. Detta skedde ofta genom partnerföretag såsom Bluebell Group och Imaginex. Dessa bolag hjälper än idag större varumärken med omsättning om över 5 000 MSEK på årsnivå inom ett brett intervall av branscher.

Under senare år upplever Kina den andra vågen av nyetableringar som primärt drivs av medelstora internationella varumärken. Med anledning av detta finns det ett behov för lokala mindre samarbetspartners som kan hjälpa bolag med en etablering i landet. Aventuras strategi är att fokusera på just denna möjlighet: medelstora internationella varumärken med specifika produkter i vissa nischsegment med omsättning kring 100-5 000 MSEK.

Ett varumärke som söker sig till Aventura gör ofta det för vårt heltäckande erbjudande, där man efterfrågar både digitala sälj- och marknadskanaler samt stabila IT- och logistiklösningar med huvudkomponenten att Aventura tar ansvar för hela flödet. Denna helhetslösning är en av våra primära konkurrensfördelar jämfört med både mindre lokala- och större internationella aktörer.

Den adresserbara marknaden för partnerföretag, vilka hjälper såväl stora som mindre bolag, bedöms vara något mer än 100 USD miljarder.

Enligt dig, vilka är det främsta skälet till att man skall investera i Aventura?

– Aventura har en beprövad affärsmodell som kombinerar stabila, långsiktiga skalbara inkomster med potential för goda marginaler och värdeökning med begränsat risktagande. Under 2020 omsatte Aventura 43,2 MSEK (med EBIT 1,8 MSEK), en omsättningstillväxt om cirka 163 procent (YoY), varav den organiska tillväxten var cirka 54 procent. Vi är övertygade om att vi kommer fortsätta växa och leverera ännu bättre resultat nu när vi tar in ytterligare kapital för att framför allt stärka satsningarna inom joint-ventures.

Avslutningsvis om du blickar framåt fem år i tiden, hur ser Aventura ut då?

– Om fem år är Aventura en väletablerad aktör på marknaden och vi har byggt en portfölj av spännande varumärken med starka positioner på den kinesiska e-handelsmarknaden, främst genom vår Market Partnership-modell. Därtill ser vi att vår joint-ventures-modell blivit en mer integrerad och stor del av vår verksamhet.

Vi har byggt upp en ännu större och starkare organisation med hög kompetens och är det självklara valet för bolag som vill etablera sig i Kina. Med vår beprövade affärsmodell, som vi kontinuerligt ser över, är vi övertygade om att vi kommer att leverera fortsatt bättre resultat och långsiktiga aktieägarvärden.


Erbjudandet i sammandrag

Anmälningsperiod: 19–31 maj 2021.
Erbjudandepris: 28 SEK per aktie.
Minsta teckningspost: 200 aktier motsvarande 5 600 SEK.
Emissionsvolym: 18,2 MSEK.
Bolagsvärde: Cirka 75,0 MSEK före erbjudandet.
Teckningsåtaganden: Erbjudandet omfattas till 75 procent, motsvarande cirka 13,7 MSEK, av teckningsåtaganden.
Lock-up: 100 procent av aktierna före erbjudandet.
Handelsplats: Nasdaq First North Growth Market Sweden.


Dokument och filer

Memorandum

Anmälningssedel

Emissionssite

Hemsida

Teckna via Avanza

Teckna via Nordnet

Stäng×
Relaterade ämnen
Annons

Mina Bevakningar


Skapa konto gratis och lås upp våra Online FREE artiklar

Annons
Annons
Till början