Stäng
Missa inga kursdrivande nyheter och aktietips. Vart ska vi skicka infon?
SBB och Bonesupport rusade på rapporter
27.10.2022

SBB och Bonesupport rusade på rapporter

Stockholmsbörsen tappade marginellt på torsdagen. ECB höjde som väntat räntan med 0,75 procentenheter till 2 procent.

OMXS30-index sjönk 0,1 procent medan det bredare OMXSPI backade 0,3 procent. Livekasinoleverantören Evolution rapporterade ett ebitda-resultat på 261 miljoner euro och en nettoomsättning på 378,5 miljoner euro, att jämföra med väntade 369 miljoner euro. Evolution är på väg mot att nå det uppsatta målet om att lansera 88 nya spel under 2022. Det sade vd Martin Carlesund vid dagens telefonkonferens. Aktien, som gått starkt den senaste veckan, rekylerade ned 0,2 procent. Swedbank var sista storbank att rapportera. Både räntenettot och provisionsnettot överträffade förväntningarna. Aktien stärktes 2,1 procent.

Intrum redovisade ett resultat där justerad EBIT på 1,564 miljoner kronor är ca 9 procent högre än marknadens förväntningar. Avvikelsen beror främst på högre intäkter (+4 procent) och goda marginaler inom Strategic Markets och Portfolio Investments. Intrum räknar med ett säsongsmässigt starkt fjärde kvartalet med en lägre investeringstakt än tidigare. Vid stängning noterades aktien 2,7 procent lägre. Millicom levererade ett rörelseresultat på 196 miljoner dollar. Analytikerna hade räknat med ett rörelseresultat på 239 miljoner kronor. Bolaget bekräftar sitt mål om att operativt kassaflöde ökar runt 10 procent under 2022, i linje med målen på medellång sikt. Aktien såldes ned 4,6 procent.

Annons

Hexagons resultat överträffade marknadens förväntningar både vad gäller intäkter och justerad EBIT. Den organiska tillväxten om 7 procent var i linje med förväntningarna. Aktien försvagades 3,4 procent till 109,30 kronor. Volvo Cars rapport kom in sämre än väntat, intäkterna var 3 procent lägre än konsensus medan rörelseresultatet är hela 31 procent sämre än väntat. Bolaget sänker utsikterna för volymerna till något lägre jämfört med fjolåret (tidigare oförändrade) vilket dock verka reflekteras i konsensus. Aktien handlades ned 5 procent till 44 kronor. Läkemedelsbolaget Sobi redovisar en omsättning i linje med förväntat under tredje kvartalet. Resultatet efter skatt var dock något bättre än väntat. Aktien backade 2,8 procent.

Fastighetsbolagets SBB:s rapport gav ett blandat intryck. Driftöverskottet var 5 procent över förväntat. Förvaltningsresultatet om 397 miljoner kronor var betydligt svagare än väntade 915 miljoner kronor, men här ingår en del poster av engångskaraktär. Långsiktigt substansvärde uppgick till 40,10 kronor motsvarande en minskning på 10 procent. B-aktien avancerade 7,1 procent till 13,595 kronor. Medicinteknikbolaget Bonesupport rusade 9,3 procent i spåren av sin rapport. En sämre dag hade Cint vars aktie försvagades 4,4 procent. Nettoomsättningen uppgick till 74,3 miljoner euro vilket kan jämföras med 34,3 miljoner euro under samma kvartal i fjol. Den organiska tillväxten kom in på 19,5 procent vilket var en inbromsning från 24 procent. Det försämrade konjunkturläget bidrog till att Bergs Timber sänkte sitt rörelseresultat med 75 procent i tredje kvartalet jämfört med ett år tidigare. Marknaden ställde ned aktien 13,8 procent.

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Lång konsolideringsfas i Bergs Timber
07.02.2022

Lång konsolideringsfas i Bergs Timber

Efter starka trendfaser följer ofta långa konsolideringar där aktien måste ackumulera rörelsen. Ett bra exempel är Bergs Timber som steg kraftigt under våren ifjol. Sedan i somras har avslut skett inom en konsolideringsformation.

Detta är en låst artikel. Prenumerera på nyhetsbrevet för att fortsätta läsa.
Om ni inte ännu är prenumerant Stockpicker Swing Trader Sveriges med avstånd största och mest exklusiva tradingprodukt som varje börsdag ger dig affärsförslag för Stockholmsbörsens aktier. Beställ
Stockpicker Swing Trader
Bergs Timber
Stäng×
Av
Mats Ahlskog Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Swing Trader

Sveriges med avstånd största och mest exklusiva tradingprodukt som varje börsdag ger dig affärsförslag för Stockholmsbörsens aktier. Beställ
18.11.2021
Bergs Timber – Vi tackar för kalaset

Bergs Timber – Vi tackar för kalaset

Mycket talar för att Q3 kan ha varit höjdpunkten av den exceptionella perioden som trävarumarknaden har befunnit sig i under 2021.

Först publicerad i Stockpicker Newsletter 1912 (17 november 2021)

BRG B | Small Cap | 5,82 kr | NEUTRAL

God efterfrågan från nybyggnation och renoveringar har lett till ytterligare prisuppgångar under sommaren med nya rekordprisnivåer för sågade trävaror i Europa som följd, samtidigt som kapacitetsutnyttjandet har varit högt hos de flesta tillverkarna.

Så har även varit fallet för Bergs Timber, som visade en ökning av nettoomsättningen om 63%, jämfört med samma period i fjol, till 846 Mkr, samt en rörelsemarginalförbättring om sagolika 13,6 procentenheter till 19,6%. Brister på material och arbetskraft har dock efter sommaren lett till förseningar och förskjutningar av projekt inom bolagets största produktområde, Wood Protection (ca 44% av omsättningen). Det underliggande intresset är emellertid fortfarande gott, inte minst för brandskyddsimpregnerat trä och linoljeimpregnering.

Samma sak gäller för produktområde Joinery (ca 12% av omsättningen) där efterfrågan på fönster, dörrar, trädgårdsprodukter och hus är så stor att hela kapaciteten för 2021 redan är slutsåld. Även Sawn Wood (ca 36%) har haft ett bra kvartal med bra efterfråga och höga marginaler. Här tror man dock på en ny mer stabil nivå framöver efter senaste tidens priskorrigering i spåren av kraftigt ökade priser för sågade trävaror man har sett tidigare.

Anledningen till prisjusteringen är att utbudssidan har börjat normaliseras och tillgången på råvara beskrivs numera som god. Det är dock fortfarande så att intresset för trä som byggmaterial förväntas vara stort även nästa år, dels på grund av en generell hög aktivitet för byggande och renovering, dels till följd av ett skifte mot just träkonstruktioner, både vad gäller enfamiljshus och större byggnationer.

Omsättningsmässigt ser det därför ganska bra ut, även inför nästa år. Det som däremot sannolikt kommer vika är bolagets lönsamhet, bland annat till följd av de pågående prisjusteringarna av sågade trävaror. Så småningom borde det även bli svårare att parera de ökade kostnaderna för transport, och vd Peter Nilsson flaggar i samband med den senaste kvartalsrapporten för en återgång till mer normala marginalernivåer framöver. Värt att notera är dessutom att årets sista kvartal är säsongsmässigt bolagets svagaste.

För att dämpa den historiskt höga volatiliteten, både vad gäller efterfrågan och marginaler, fortsätter ledningen på den inslagna vägen att öka diversifiering och förädlingsgrad. I oktober gick man in som delägare i innovationsbolaget Wood Tube. Bolaget har utvecklat en patenterad pappersregel för innerväggar och möbelstommar och tillsammans med Bergs Timber vill man nu uppföra en första industriell produktionsanläggning.

Vi gör enbart småjusteringar av våra estimat från augusti (Newsletter 1884). Sedan dess har aktien stigit med drygt 12% och även om värderingen fortfarande är hyfsat attraktiv (EV/EBIT 10 på estimaten för 2022) så är uppsiden till vår riktkurs på 6,5 kr numera inte mer än 9%. Då vi inte ser någon anledning att höja den blir det inte tillräckligt för att vara kvar bland våra Top Picks. Aktien åker därför ut.

Stäng×
Av
Sebastian Lang Analytiker
11.08.2021
Bergs Timber – Sällan skådad högkonjunktur

Bergs Timber – Sällan skådad högkonjunktur

Den extremt starka efterfrågan på trävaror under andra halvåret 2020 överraskade de flesta experter.

Först publicerad i Stockpicker Newsletter 1884 (8 augusti 2021)

BRG B | Small Cap | 5,28 kr | KÖP

”Hemestrandet” och låga räntor har lett till ett stort intresse för renoveringar och olika typer av förbättringar runt omkring det egna hemmet. Trots delvis omfattande nedstängningar i många länder kunde bygghandeln därför bedriva mer eller mindre normal verksamhet och fortsatte leverera till privatpersoner inom DIY-segmentet (do it yourself). Samtidigt har de flesta stora projekt och byggen rullat på och det är inget slut i siktet på högkonjunkturen inom sågverkssektorn.

Annons

Många sågverk valde i början av pandemin att dra ner produktionskapaciteten på grund av den stora osäkerheten i samhället och lyckades sedan inte att öka produktionstakten tillräckligt snabbt, vilket ledde till låga lager och kraftiga prisökningar. Den exceptionella bristen på trävaror har även förstärkts av extrema väderförhållanden, först under vintern i södra USA och ganska nyligen i Kanada, där det torra vädret har lett till skogsbränder som i sin tur har lett till produktionsstopp i många sågverk på grund av brist på skogsråvaror. Kanada är, likt Sverige, en viktig exportör till USA och sannolikheten är stor att den senaste tidens utveckling kommer leda till ytterligare prishöjningar efter sommaren. Detta alltså efter en dubblering i snitt på ett år.

Givet dessa förutsättningar var det inte särskilt överraskande att halvårsrapporten från Bergs Timber bjöd på trevlig läsning. Trävarukoncernens nettoomsättning ökade under perioden januari – juni med 32%, jämfört med samma period i fjol, till 1 419 Mkr, främst på grund av högre försäljningspriser men även högre volymer. Lönsamhetsutvecklingen var även den mycket positiv och rörelsemarginalen (EBIT) lyftes med 7,8% procentenheter till 12,3%. Under Q2 uppgick omsättningsökningen till och med till 52% och rörelsemarginalen nådde 15,5%. 

Bergs har den största delen av sin långa historia varit ett sågverksföretag som processat rundvirke till plankor och brädor, men de senaste åren har det skett en omfattande förändringsresa med avsikten att genom ökad diversifiering och förädlingsgrad mildra de kraftiga svängningarna som historiskt kännetecknat sågverksbranschen. Produkter med högre förädlingsvärde genererar dessutom högre lönsamhet över tid.

Idag består koncernen av sju dotterbolag som utvecklar, producerar och marknadsför förädlat trä för olika tillämpningar. Verksamheten bedrivs i Sverige, Baltikum och Storbritannien och försäljning sker till ett 20-tal länder. Störst produktområde är Wood Protection (44% av omsättningen), som tillhandahåller behandlat trä samt ett specialsortiment av hyvlade produkter till DIY-sektorn. Vanliga tillämpningar är tex fasadspanel, husstommar, trädäck och liknande konstruktioner. På andra plats kommer Sawn Wood (36%), dvs sågade trävaror för ytterligare vidareförädling av annan industri, följd av Joinery (12%), vilket omfattar högkvalitativa träprodukter såsom hus, dörrar, fönster, utemöbler och trädgårdsprodukter. Utöver det bedriver man även verksamhet inom pelletsproduktion och logistik.

Som ett led i den ändrade inriktningen av koncernen såldes under 2020 den svenska sågverksrörelsen som då hade en årlig försäljning om cirka 1 100 Mkr med en EBITDA-marginal om 3-11% under de senaste fem åren. Kvar är sågverken i Lettland och Estland med en årlig produktion om cirka 350 000 kubikmeter. Fokus framöver kommer att ligga på utvecklingen av Wood Protection och Joinery, där marknadsförutsättningar bedöms som gynnsamma.

Genom sågverksavyttringen stärktes även den finansiella ställningen och från en nettolåneskuld om 675 Mkr i början av 2020 har man kommit ner till 263 Mkr i slutet av juni, motsvarande en nettoskuldsättningsgrad om 0,19x. Här ingår dessutom effekten av förvärvet av brittiska Performance Timber Products, som genomfördes i slutet av juni. Det köpta bolaget är aktiva inom premiumsegmentet för fönster och dörrar och förväntas att omsätta cirka 250 Mkr i årstakt.

Vd Peter Nilsson är optimistisk för resten av året och tror att den goda marknaden kommer hålla i sig. Orderingången för samtliga produktområden beskrivs som bra och ledningen förväntar sig fullt kapacitetsutnyttjande under Q3. På lite sikt är ambitionen att nå en årlig tillväxt om 10%, vilket ur ett historiskt perspektiv framstår som ambitiöst. Det återstår att se om den högre förädlingsandelen och ett ökande hållbarhetsintresse från konsumenterna kommer kunna skapa den typen av tillväxt, när den nuvarande hyperkonjunkturen har lugnat ner sig.

Risken är uppenbar att 2021 kommer att vara peaken för den här gången varvid årets vinst får ses som ohållbart hög. Samtidigt är värderingen kring EV/EBIT 7x på årets förväntade resultat inte för utmanande, även om multipeln skulle öka till 10 nästa år. Den nya strukturen och ytterligare förvärvsmöjligheter talar för en intressant tillväxtpotential därefter, vilket gör aktien intressant på 12 månaders sikt. Med en riktkurs på 6,5 kr blir rekommendationen Köp.

Stäng×
Av
Sebastian Lang Analytiker
Annons
Bergs Timber – Vi tackar för kalaset
18.11.2021

Bergs Timber – Vi tackar för kalaset

Mycket talar för att Q3 kan ha varit höjdpunkten av den exceptionella perioden som trävarumarknaden har befunnit sig i under 2021.

Först publicerad i Stockpicker Newsletter 1912 (17 november 2021)

BRG B | Small Cap | 5,82 kr | NEUTRAL

God efterfrågan från nybyggnation och renoveringar har lett till ytterligare prisuppgångar under sommaren med nya rekordprisnivåer för sågade trävaror i Europa som följd, samtidigt som kapacitetsutnyttjandet har varit högt hos de flesta tillverkarna.

Så har även varit fallet för Bergs Timber, som visade en ökning av nettoomsättningen om 63%, jämfört med samma period i fjol, till 846 Mkr, samt en rörelsemarginalförbättring om sagolika 13,6 procentenheter till 19,6%. Brister på material och arbetskraft har dock efter sommaren lett till förseningar och förskjutningar av projekt inom bolagets största produktområde, Wood Protection (ca 44% av omsättningen). Det underliggande intresset är emellertid fortfarande gott, inte minst för brandskyddsimpregnerat trä och linoljeimpregnering.

Samma sak gäller för produktområde Joinery (ca 12% av omsättningen) där efterfrågan på fönster, dörrar, trädgårdsprodukter och hus är så stor att hela kapaciteten för 2021 redan är slutsåld. Även Sawn Wood (ca 36%) har haft ett bra kvartal med bra efterfråga och höga marginaler. Här tror man dock på en ny mer stabil nivå framöver efter senaste tidens priskorrigering i spåren av kraftigt ökade priser för sågade trävaror man har sett tidigare.

Anledningen till prisjusteringen är att utbudssidan har börjat normaliseras och tillgången på råvara beskrivs numera som god. Det är dock fortfarande så att intresset för trä som byggmaterial förväntas vara stort även nästa år, dels på grund av en generell hög aktivitet för byggande och renovering, dels till följd av ett skifte mot just träkonstruktioner, både vad gäller enfamiljshus och större byggnationer.

Omsättningsmässigt ser det därför ganska bra ut, även inför nästa år. Det som däremot sannolikt kommer vika är bolagets lönsamhet, bland annat till följd av de pågående prisjusteringarna av sågade trävaror. Så småningom borde det även bli svårare att parera de ökade kostnaderna för transport, och vd Peter Nilsson flaggar i samband med den senaste kvartalsrapporten för en återgång till mer normala marginalernivåer framöver. Värt att notera är dessutom att årets sista kvartal är säsongsmässigt bolagets svagaste.

För att dämpa den historiskt höga volatiliteten, både vad gäller efterfrågan och marginaler, fortsätter ledningen på den inslagna vägen att öka diversifiering och förädlingsgrad. I oktober gick man in som delägare i innovationsbolaget Wood Tube. Bolaget har utvecklat en patenterad pappersregel för innerväggar och möbelstommar och tillsammans med Bergs Timber vill man nu uppföra en första industriell produktionsanläggning.

Vi gör enbart småjusteringar av våra estimat från augusti (Newsletter 1884). Sedan dess har aktien stigit med drygt 12% och även om värderingen fortfarande är hyfsat attraktiv (EV/EBIT 10 på estimaten för 2022) så är uppsiden till vår riktkurs på 6,5 kr numera inte mer än 9%. Då vi inte ser någon anledning att höja den blir det inte tillräckligt för att vara kvar bland våra Top Picks. Aktien åker därför ut.

Bergs Timber
Stäng×
Av
Sebastian Lang Analytiker
07.02.2022
Lång konsolideringsfas i Bergs Timber

Lång konsolideringsfas i Bergs Timber

Efter starka trendfaser följer ofta långa konsolideringar där aktien måste ackumulera rörelsen.

Detta är en låst artikel. Prenumerera på nyhetsbrevet för att fortsätta läsa.
Om ni inte ännu är prenumerant Stockpicker Swing Trader Sveriges med avstånd största och mest exklusiva tradingprodukt som varje börsdag ger dig affärsförslag för Stockholmsbörsens aktier. Beställ
Stockpicker Swing Trader
Stäng×
Av
Mats Ahlskog Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Swing Trader

Sveriges med avstånd största och mest exklusiva tradingprodukt som varje börsdag ger dig affärsförslag för Stockholmsbörsens aktier. Beställ
11.08.2021
Bergs Timber – Sällan skådad högkonjunktur

Bergs Timber – Sällan skådad högkonjunktur

Den extremt starka efterfrågan på trävaror under andra halvåret 2020 överraskade de flesta experter.

Först publicerad i Stockpicker Newsletter 1884 (8 augusti 2021)

BRG B | Small Cap | 5,28 kr | KÖP

”Hemestrandet” och låga räntor har lett till ett stort intresse för renoveringar och olika typer av förbättringar runt omkring det egna hemmet. Trots delvis omfattande nedstängningar i många länder kunde bygghandeln därför bedriva mer eller mindre normal verksamhet och fortsatte leverera till privatpersoner inom DIY-segmentet (do it yourself). Samtidigt har de flesta stora projekt och byggen rullat på och det är inget slut i siktet på högkonjunkturen inom sågverkssektorn.

Annons

Många sågverk valde i början av pandemin att dra ner produktionskapaciteten på grund av den stora osäkerheten i samhället och lyckades sedan inte att öka produktionstakten tillräckligt snabbt, vilket ledde till låga lager och kraftiga prisökningar. Den exceptionella bristen på trävaror har även förstärkts av extrema väderförhållanden, först under vintern i södra USA och ganska nyligen i Kanada, där det torra vädret har lett till skogsbränder som i sin tur har lett till produktionsstopp i många sågverk på grund av brist på skogsråvaror. Kanada är, likt Sverige, en viktig exportör till USA och sannolikheten är stor att den senaste tidens utveckling kommer leda till ytterligare prishöjningar efter sommaren. Detta alltså efter en dubblering i snitt på ett år.

Givet dessa förutsättningar var det inte särskilt överraskande att halvårsrapporten från Bergs Timber bjöd på trevlig läsning. Trävarukoncernens nettoomsättning ökade under perioden januari – juni med 32%, jämfört med samma period i fjol, till 1 419 Mkr, främst på grund av högre försäljningspriser men även högre volymer. Lönsamhetsutvecklingen var även den mycket positiv och rörelsemarginalen (EBIT) lyftes med 7,8% procentenheter till 12,3%. Under Q2 uppgick omsättningsökningen till och med till 52% och rörelsemarginalen nådde 15,5%. 

Bergs har den största delen av sin långa historia varit ett sågverksföretag som processat rundvirke till plankor och brädor, men de senaste åren har det skett en omfattande förändringsresa med avsikten att genom ökad diversifiering och förädlingsgrad mildra de kraftiga svängningarna som historiskt kännetecknat sågverksbranschen. Produkter med högre förädlingsvärde genererar dessutom högre lönsamhet över tid.

Idag består koncernen av sju dotterbolag som utvecklar, producerar och marknadsför förädlat trä för olika tillämpningar. Verksamheten bedrivs i Sverige, Baltikum och Storbritannien och försäljning sker till ett 20-tal länder. Störst produktområde är Wood Protection (44% av omsättningen), som tillhandahåller behandlat trä samt ett specialsortiment av hyvlade produkter till DIY-sektorn. Vanliga tillämpningar är tex fasadspanel, husstommar, trädäck och liknande konstruktioner. På andra plats kommer Sawn Wood (36%), dvs sågade trävaror för ytterligare vidareförädling av annan industri, följd av Joinery (12%), vilket omfattar högkvalitativa träprodukter såsom hus, dörrar, fönster, utemöbler och trädgårdsprodukter. Utöver det bedriver man även verksamhet inom pelletsproduktion och logistik.

Som ett led i den ändrade inriktningen av koncernen såldes under 2020 den svenska sågverksrörelsen som då hade en årlig försäljning om cirka 1 100 Mkr med en EBITDA-marginal om 3-11% under de senaste fem åren. Kvar är sågverken i Lettland och Estland med en årlig produktion om cirka 350 000 kubikmeter. Fokus framöver kommer att ligga på utvecklingen av Wood Protection och Joinery, där marknadsförutsättningar bedöms som gynnsamma.

Genom sågverksavyttringen stärktes även den finansiella ställningen och från en nettolåneskuld om 675 Mkr i början av 2020 har man kommit ner till 263 Mkr i slutet av juni, motsvarande en nettoskuldsättningsgrad om 0,19x. Här ingår dessutom effekten av förvärvet av brittiska Performance Timber Products, som genomfördes i slutet av juni. Det köpta bolaget är aktiva inom premiumsegmentet för fönster och dörrar och förväntas att omsätta cirka 250 Mkr i årstakt.

Vd Peter Nilsson är optimistisk för resten av året och tror att den goda marknaden kommer hålla i sig. Orderingången för samtliga produktområden beskrivs som bra och ledningen förväntar sig fullt kapacitetsutnyttjande under Q3. På lite sikt är ambitionen att nå en årlig tillväxt om 10%, vilket ur ett historiskt perspektiv framstår som ambitiöst. Det återstår att se om den högre förädlingsandelen och ett ökande hållbarhetsintresse från konsumenterna kommer kunna skapa den typen av tillväxt, när den nuvarande hyperkonjunkturen har lugnat ner sig.

Risken är uppenbar att 2021 kommer att vara peaken för den här gången varvid årets vinst får ses som ohållbart hög. Samtidigt är värderingen kring EV/EBIT 7x på årets förväntade resultat inte för utmanande, även om multipeln skulle öka till 10 nästa år. Den nya strukturen och ytterligare förvärvsmöjligheter talar för en intressant tillväxtpotential därefter, vilket gör aktien intressant på 12 månaders sikt. Med en riktkurs på 6,5 kr blir rekommendationen Köp.

Stäng×
Av
Sebastian Lang Analytiker
19.10.2021
Evolution steg för sjätte dagen i rad

Evolution steg för sjätte dagen i rad

Stockholmsbörsen noterades högre på tisdagen med Ericsson mot strömmen.

Läs artikeln gratis genom att logga in eller skapa konto
Stockpicker Online FREE Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stockpicker Online FREE
Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Online FREE

Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Bergs Timber – Sällan skådad högkonjunktur
11.08.2021

Bergs Timber – Sällan skådad högkonjunktur

Den extremt starka efterfrågan på trävaror under andra halvåret 2020 överraskade de flesta experter.

Först publicerad i Stockpicker Newsletter 1884 (8 augusti 2021)

BRG B | Small Cap | 5,28 kr | KÖP

”Hemestrandet” och låga räntor har lett till ett stort intresse för renoveringar och olika typer av förbättringar runt omkring det egna hemmet. Trots delvis omfattande nedstängningar i många länder kunde bygghandeln därför bedriva mer eller mindre normal verksamhet och fortsatte leverera till privatpersoner inom DIY-segmentet (do it yourself). Samtidigt har de flesta stora projekt och byggen rullat på och det är inget slut i siktet på högkonjunkturen inom sågverkssektorn.

Annons

Många sågverk valde i början av pandemin att dra ner produktionskapaciteten på grund av den stora osäkerheten i samhället och lyckades sedan inte att öka produktionstakten tillräckligt snabbt, vilket ledde till låga lager och kraftiga prisökningar. Den exceptionella bristen på trävaror har även förstärkts av extrema väderförhållanden, först under vintern i södra USA och ganska nyligen i Kanada, där det torra vädret har lett till skogsbränder som i sin tur har lett till produktionsstopp i många sågverk på grund av brist på skogsråvaror. Kanada är, likt Sverige, en viktig exportör till USA och sannolikheten är stor att den senaste tidens utveckling kommer leda till ytterligare prishöjningar efter sommaren. Detta alltså efter en dubblering i snitt på ett år.

Givet dessa förutsättningar var det inte särskilt överraskande att halvårsrapporten från Bergs Timber bjöd på trevlig läsning. Trävarukoncernens nettoomsättning ökade under perioden januari – juni med 32%, jämfört med samma period i fjol, till 1 419 Mkr, främst på grund av högre försäljningspriser men även högre volymer. Lönsamhetsutvecklingen var även den mycket positiv och rörelsemarginalen (EBIT) lyftes med 7,8% procentenheter till 12,3%. Under Q2 uppgick omsättningsökningen till och med till 52% och rörelsemarginalen nådde 15,5%. 

Bergs har den största delen av sin långa historia varit ett sågverksföretag som processat rundvirke till plankor och brädor, men de senaste åren har det skett en omfattande förändringsresa med avsikten att genom ökad diversifiering och förädlingsgrad mildra de kraftiga svängningarna som historiskt kännetecknat sågverksbranschen. Produkter med högre förädlingsvärde genererar dessutom högre lönsamhet över tid.

Idag består koncernen av sju dotterbolag som utvecklar, producerar och marknadsför förädlat trä för olika tillämpningar. Verksamheten bedrivs i Sverige, Baltikum och Storbritannien och försäljning sker till ett 20-tal länder. Störst produktområde är Wood Protection (44% av omsättningen), som tillhandahåller behandlat trä samt ett specialsortiment av hyvlade produkter till DIY-sektorn. Vanliga tillämpningar är tex fasadspanel, husstommar, trädäck och liknande konstruktioner. På andra plats kommer Sawn Wood (36%), dvs sågade trävaror för ytterligare vidareförädling av annan industri, följd av Joinery (12%), vilket omfattar högkvalitativa träprodukter såsom hus, dörrar, fönster, utemöbler och trädgårdsprodukter. Utöver det bedriver man även verksamhet inom pelletsproduktion och logistik.

Som ett led i den ändrade inriktningen av koncernen såldes under 2020 den svenska sågverksrörelsen som då hade en årlig försäljning om cirka 1 100 Mkr med en EBITDA-marginal om 3-11% under de senaste fem åren. Kvar är sågverken i Lettland och Estland med en årlig produktion om cirka 350 000 kubikmeter. Fokus framöver kommer att ligga på utvecklingen av Wood Protection och Joinery, där marknadsförutsättningar bedöms som gynnsamma.

Genom sågverksavyttringen stärktes även den finansiella ställningen och från en nettolåneskuld om 675 Mkr i början av 2020 har man kommit ner till 263 Mkr i slutet av juni, motsvarande en nettoskuldsättningsgrad om 0,19x. Här ingår dessutom effekten av förvärvet av brittiska Performance Timber Products, som genomfördes i slutet av juni. Det köpta bolaget är aktiva inom premiumsegmentet för fönster och dörrar och förväntas att omsätta cirka 250 Mkr i årstakt.

Vd Peter Nilsson är optimistisk för resten av året och tror att den goda marknaden kommer hålla i sig. Orderingången för samtliga produktområden beskrivs som bra och ledningen förväntar sig fullt kapacitetsutnyttjande under Q3. På lite sikt är ambitionen att nå en årlig tillväxt om 10%, vilket ur ett historiskt perspektiv framstår som ambitiöst. Det återstår att se om den högre förädlingsandelen och ett ökande hållbarhetsintresse från konsumenterna kommer kunna skapa den typen av tillväxt, när den nuvarande hyperkonjunkturen har lugnat ner sig.

Risken är uppenbar att 2021 kommer att vara peaken för den här gången varvid årets vinst får ses som ohållbart hög. Samtidigt är värderingen kring EV/EBIT 7x på årets förväntade resultat inte för utmanande, även om multipeln skulle öka till 10 nästa år. Den nya strukturen och ytterligare förvärvsmöjligheter talar för en intressant tillväxtpotential därefter, vilket gör aktien intressant på 12 månaders sikt. Med en riktkurs på 6,5 kr blir rekommendationen Köp.

Bergs Timber
Stäng×
Av
Sebastian Lang Analytiker
07.02.2022
Lång konsolideringsfas i Bergs Timber

Lång konsolideringsfas i Bergs Timber

Efter starka trendfaser följer ofta långa konsolideringar där aktien måste ackumulera rörelsen.

Detta är en låst artikel. Prenumerera på nyhetsbrevet för att fortsätta läsa.
Om ni inte ännu är prenumerant Stockpicker Swing Trader Sveriges med avstånd största och mest exklusiva tradingprodukt som varje börsdag ger dig affärsförslag för Stockholmsbörsens aktier. Beställ
Stockpicker Swing Trader
Stäng×
Av
Mats Ahlskog Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Swing Trader

Sveriges med avstånd största och mest exklusiva tradingprodukt som varje börsdag ger dig affärsförslag för Stockholmsbörsens aktier. Beställ
18.11.2021
Bergs Timber – Vi tackar för kalaset

Bergs Timber – Vi tackar för kalaset

Mycket talar för att Q3 kan ha varit höjdpunkten av den exceptionella perioden som trävarumarknaden har befunnit sig i under 2021.

Först publicerad i Stockpicker Newsletter 1912 (17 november 2021)

BRG B | Small Cap | 5,82 kr | NEUTRAL

God efterfrågan från nybyggnation och renoveringar har lett till ytterligare prisuppgångar under sommaren med nya rekordprisnivåer för sågade trävaror i Europa som följd, samtidigt som kapacitetsutnyttjandet har varit högt hos de flesta tillverkarna.

Så har även varit fallet för Bergs Timber, som visade en ökning av nettoomsättningen om 63%, jämfört med samma period i fjol, till 846 Mkr, samt en rörelsemarginalförbättring om sagolika 13,6 procentenheter till 19,6%. Brister på material och arbetskraft har dock efter sommaren lett till förseningar och förskjutningar av projekt inom bolagets största produktområde, Wood Protection (ca 44% av omsättningen). Det underliggande intresset är emellertid fortfarande gott, inte minst för brandskyddsimpregnerat trä och linoljeimpregnering.

Samma sak gäller för produktområde Joinery (ca 12% av omsättningen) där efterfrågan på fönster, dörrar, trädgårdsprodukter och hus är så stor att hela kapaciteten för 2021 redan är slutsåld. Även Sawn Wood (ca 36%) har haft ett bra kvartal med bra efterfråga och höga marginaler. Här tror man dock på en ny mer stabil nivå framöver efter senaste tidens priskorrigering i spåren av kraftigt ökade priser för sågade trävaror man har sett tidigare.

Anledningen till prisjusteringen är att utbudssidan har börjat normaliseras och tillgången på råvara beskrivs numera som god. Det är dock fortfarande så att intresset för trä som byggmaterial förväntas vara stort även nästa år, dels på grund av en generell hög aktivitet för byggande och renovering, dels till följd av ett skifte mot just träkonstruktioner, både vad gäller enfamiljshus och större byggnationer.

Omsättningsmässigt ser det därför ganska bra ut, även inför nästa år. Det som däremot sannolikt kommer vika är bolagets lönsamhet, bland annat till följd av de pågående prisjusteringarna av sågade trävaror. Så småningom borde det även bli svårare att parera de ökade kostnaderna för transport, och vd Peter Nilsson flaggar i samband med den senaste kvartalsrapporten för en återgång till mer normala marginalernivåer framöver. Värt att notera är dessutom att årets sista kvartal är säsongsmässigt bolagets svagaste.

För att dämpa den historiskt höga volatiliteten, både vad gäller efterfrågan och marginaler, fortsätter ledningen på den inslagna vägen att öka diversifiering och förädlingsgrad. I oktober gick man in som delägare i innovationsbolaget Wood Tube. Bolaget har utvecklat en patenterad pappersregel för innerväggar och möbelstommar och tillsammans med Bergs Timber vill man nu uppföra en första industriell produktionsanläggning.

Vi gör enbart småjusteringar av våra estimat från augusti (Newsletter 1884). Sedan dess har aktien stigit med drygt 12% och även om värderingen fortfarande är hyfsat attraktiv (EV/EBIT 10 på estimaten för 2022) så är uppsiden till vår riktkurs på 6,5 kr numera inte mer än 9%. Då vi inte ser någon anledning att höja den blir det inte tillräckligt för att vara kvar bland våra Top Picks. Aktien åker därför ut.

Stäng×
Av
Sebastian Lang Analytiker
Tungt fall i Enzymatica
22.03.2021

Tungt fall i Enzymatica

Stockholmsbörsen öppnade lägre på måndagen men återhämtade sig sedan successivt.

Läs artikeln gratis genom att logga in eller skapa konto
Stockpicker Online FREE Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stockpicker Online FREE
Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Online FREE

Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto

Mina Bevakningar


Skapa konto gratis och lås upp våra Online FREE artiklar

Annons
Annons
Till början