Stäng
Ladda ner guiden gratis
13.04.2021

Market Buzz – Bravida och Husqvarna

Bravida har en imponerande historik av att generera stabila marginaler, branschledande lönsamhet och god intäktstillväxt.

Medan Covid-19 innebär fortsatt motvind i det korta perspektivet bedömer SHB att god kostnadskontroll kan skydda marginalerna. SHB räknar med att framsteg inom serviceverksamheten i kombination med trender inom hållbarhet och digitalisering kommer att bidra till goda volymer under kommande år. Dessutom räknar banken med en fortsatt god förvärvsaktivitet. Restriktionerna i spåren av Covidpandemin spås fortsatt haft en negativ påverkan på affärsvolymerna i det första kvartalet, särskilt i Norge och Danmark. Med stöd av de senaste tilläggsförvärven höjer SHB vinstprognoserna något för 2021-2022. Aktien har haft en god utveckling, men SHB bedömer fortfarande att kurspotentialen på 12 månaders sikt är över 10 procent, varför köprekommendationen upprepas.

Införsäljningen av Husqvarna ser väldigt stark ut och Kepler höjer prognosen för resultatet per aktie med 5 procent för 2021 och 2 procent framöver. Husqvarna kommer att rapportera för årets första kvartal den 22 april. Kepler spår en organisk tillväxt på +6, +4 och +4 procent för åren 2021-2023, vilket huvudsakligen speglar en fortsatt stark efterfrågan på robotgräsklippare för konsumenter, medan analyshuset ännu inte ser någon betydande inverkan från professionell robotik. En lansering väntas ske med de nya produkterna från 2022. Kepler förväntar sig att professionell robotik dämpar marginalerna något under denna period. Satsningen kommer på sikt att leda till koncernmarginaler om 15 procent och uppåt. Detaljhandeln bygger lager inför en förväntad fortsättning på hemma-trenden, åtminstone under våren 2021. Kepler upprepar köprekommendationen med riktkurs 125 kronor.

Källa: SHB och Kepler

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Här har marknaden tecknat in för mycket positivt
25.09.2020

Här har marknaden tecknat in för mycket positivt

Återinförd utdelning och en bra riskspridning räcker inte. Värderingen avskräcker och vi sätter säljstämpel.

Läs artikeln gratis genom att logga in eller skapa konto
Stockpicker Online FREE Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stockpicker Online FREE
Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Online FREE

Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Annons
Lättnadsrally i Scandic Hotels
20.05.2020

Lättnadsrally i Scandic Hotels

Stockholmsbörsens öppnade lägre i onsdagens förkortade handelsdag för att sedan återhämta sig något.

Vid stängning hade OMXS30-index backat 0,2 procent. Saab har förlängt support- och underhållsavtalet med den svenska försvarsmakten avseende skolflygplanet SK60. Kontraktet gäller från den 1 juli fram till och med 2025 med ett optionsår 2026 med ett ordervärde på cirka 875 miljoner kronor. Saabs aktie rekylerade ned 3,1 procent till 211,70 kronor. Enligt ett pressmeddelande har Volvo Bussar erhållit en order på 128 hybridbussar för trafik i Bryssel. Beställare är STIB-MIVB, som svarar för kollektivtrafiken i staden. Volvo B föll 0,2 procent till 127,15 kronor.

Annons

Kepler höjer rekommendationen på Clas Ohlson till Köp (Behåll). Riktkursen höjs till 110 kronor (100). Bakgrunden är att analyshuset justerar upp sina vinstprognoser samt en bättre visibilitet men samtidigt en eftersläpande värdering. Kepler anser att Clas Ohlson vidtar rätt åtgärder för att hantera detaljhandelns nya tidsålder. Aktien handlades ned 1,6 procent till 86 kronor. Scandic Hotels rapporterade som tidigare indikerat ett negativt justerat ebitda-resultat i det första kvartalet. Ebitda-resultatet uppgick till -174 miljoner kronor (160). Bolaget hade flaggat för en förlust på 180 miljoner. I april uppgick Scandics beläggningsgrad till rekordlåga 6 procent. Sedan mitten av april har både beläggningsnivån och bokningstrenden förbättrats. Aktien rusade 7,2 procent till 45,40 kronor. Bravida expanderar till den finska solenergimarknaden genom att förvärva 65 procent av det finska solenergiföretaget Savon Aurinkoenergia. Företaget har 63 anställda och en omsättning på 9,3 miljoner euro. Bravidas aktie stärktes 2,3 procent till 85,55 kronor.

Recipharm har genomfört en riktad nyemission om cirka 4,5 miljoner B-aktier och tillförs cirka 500 miljoner kronor. Kursen sattes till 110,50 kronor, en rabatt på 3,1 procent mot tisdagens stängningskurs om 114 kronor. Aktien förbättrades 1,7 procent till 116 kronor. Catena Media rapporterade ökande omsättning under första kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelseresultatet blev 9,1 miljoner euro (7,8). Andra kvartalet har börjat starkt med april som visar en intäktsökning med 17 procent på årsbasis. Aktien stängde 4 procent lägre till 21,12 kronor. LeoVegas fortsatte att visa styrka på onsdagen och lyfte ytterligare 4,3 procent.sa

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
02.04.2020
Bravida – Negativ organisk tillväxt väntas

Bravida – Negativ organisk tillväxt väntas

Det är snart två år sedan som vi uppdaterade vår syn på installationsbolaget Bravida (Newsletter 1618).

Först publicerad i Stockpicker Newsletter 1776 (1 april 2020)

BRAV | Large Cap | 67,20 kr | AVVAKTA

Då sänktes rekommendationen till Avvakta/Behåll efter att aktien hade nått riktkursen om 70 kr. Det är faktiskt i nivå med var aktien handlas idag. Börjar det bli dags att höja ribban?

Bravida levererar såväl specialisttjänster som helhetslösningar inom el, vs, ventilation, säkerhet, kyla, sprinkler, teknisk fastighetsdrift och kraft. Bolaget finns representerat på ett 160-tal orter i Sverige, Norge, Danmark och Finland och har stor riskspridning då ingen kund står enskilt för mer än 5% av koncernens omsättning.

Annons

Bravida har en imponerande historik av att generera en stabil, branschledande lönsamhet och hög försäljningstillväxt. Under de senaste åren har man förvärvat ett stort antal företag och blivit en viktig aktör i den konsolidering som sker i branschen. Sedan 2015 har omsättningen vuxit från 12 till 20 Mdr kr. Tillväxten har hela tiden skett med en stabil och god lönsamhet. Bolaget har därmed en stabil grund att stå på och har för avsikt att fortsätta växa lönsamt, både organiskt och genom förvärv. Listan på potentiella förvärv som passar Bravida är lång och bolagets finansiella ställning gör att man har en bra position för att fortsätta växa via förvärv.

Bravidas nettoomsättning ökade för helåret 2019 med 6% och uppgick till 20 404 Mkr (19 305), vilket var enligt förväntningarna. Omsättningen ökade tack vare den fortsatt höga förvärvstakten. Under Q4 genomfördes ytterligare fyra förvärv (20 förvärv totalt under 2019) och tillförde på helåret 2019 1,1 Mdr kr i försäljning. Målsättningen är att öka omsättningen med 10% där hälften ska ske organiskt och hälften genom förvärv. På några av Bravidas marknader har man haft lägre produktion jämfört med föregående år vilket påverkat omsättningen negativt. I Finland har koncernen påverkats negativt av några försenade projektstarter och en svag orderingång.

För 2019 ökade EBITA med 1% och uppgick till 1 226 Mkr (1 211) med en marginal om 6,0% (6,3). EBITA-marginalen försämrades i Danmark och Finland medan den förbättrades i Norge. I Sverige påverkades marginalen negativt av omstruktureringskostnader i Stockholm.

Coronaviruset kommer sannolikt att påverka Bravida negativt under kommande kvartal. Koncernen har dock en hög exponering mot service (drygt hälften av försäljningen 2019) som bör kunna stabilisera verksamheten. Bolaget genomför dessutom en del mindre renoveringsarbeten som lätt kan flyttas fram i det korta perspektivet. Efter finanskrisen 2008-2009 försvagades Bravidas lönsamhet med endast en (1) procentenhet då den organiska försäljningen minskade med 8%. Vi räknar med att den organiska tillväxten blir negativ om cirka -10 % under innevarande år.

På grund av corona har vi sänkt våra vinstprognoser för 2020. Tidigare estimerade vi en vinst per aktie om 4,60 kr men justerar den nu nedåt 4 kr. Dock bör Bravidas åtgärdsprogram i Norge samt Finland och färdigställandet av några gamla problemprojekt ge stöd för lönsamheten under 2020. På årets prognos handlas aktien till ett P/E-tal på omkring 17x, vilket inte direkt är billigt. 2020 ser dock också ut att bli ett exceptionellt år givet vad som just nu sker runt omkring oss.

Att Bravida är ett kvalitetsbolag som lockar med sina relativt stabila intäkter är något vi gärna skriver under på. Just nu är dock osäkerheten betydligt större än normalt och det är svårt att prognostisera när saker och ting återgår till någon form av normaltillstånd samt hur en eventuell återhämtning kommer att se ut. Med det som grund väljer vi att upprepa vår avvaktande hållning samt behåller även riktkursen om 70 kr.

Bravida
Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
14.03.2022
Bravida – Välfylld orderbok

Bravida – Välfylld orderbok

I vår senaste uppdatering av Bravida (Newsletter 1921) nämndes att om aktien kom ned mot 100-105 kr skulle den vara...

Detta är en låst artikel. Prenumerera på nyhetsbrevet för att fortsätta läsa.
Om ni inte ännu är prenumerant Stockpicker Newsletter Sveriges ledande oberoende aktieanalysbrev med fantastiskt track-record. Beställ
Stockpicker Newsletter
Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Newsletter

Sveriges ledande oberoende aktieanalysbrev med fantastiskt track-record. Beställ
20.12.2021
Bravida – Ser ökad efterfrågan

Bravida – Ser ökad efterfrågan

Vi har inte uppdaterat vår syn på installationsbolaget Bravida sedan i mitten av april.

Först publicerad i Stockicker Newsletter 1921 (19 december 2021)                             

BRAV | Large Cap | 120 kr | NEUTRAL

Koncernen är Nordens ledande leverantörer av el, vs, ventilation och andra tekniska funktioner i fastigheter. För Q3 rapporterade man i linje med analytikernas förväntningar. Omsättningen ökade med 2% till 4 854 Mkr (4 750) och ledningen uppger att man såg en återhämtning i kvartalet till mer normala förhållanden. I fjol påverkades Bravida av pandemin vilket resulterat i lägre produktionsvolym i år. Även viss fördröjning av projektplanering och uppstart hos kunderna förklarar den lägre aktiviteten.

Orderstocken för installationsprojekt har förbättrats med 1,5 Mdr kr under 2021 vilket kommer att öka produktionsvolymerna i kommande kvartal. Orderingången, driven av installationsprojekt, ökade med 30% och landade i Q3 landade på 5 212 Mkr (4 024). Alla länder bidrog till ökningen och orderstocken växte i samtliga länder förutom i Finland. Koncernens rörelseresultat förbättrades till 293 Mkr (283) med en oförändrad rörelsemarginal om 6,0%.

VD Mattias Johansson skriver i den senaste rapporten att råvarupriserna har ökat kraftigt och det finns risk för materialbrist inom vissa områden. Bravida har en stark historik med stabila marginaler och god intäktstillväxt. Efter finanskrisen 2008-2009 minskade Bravidas lönsamhet med endast en procentenhet samtidigt som den organiska försäljningen föll med cirka 8%.

Annons

Bravida har en lönsam tillväxtstrategi, genom förvärv av mindre och lägre värderade bolag. Synergieffekter brukar leda till att större värden realiseras. Förvärven görs ofta till EV/EBITDA kring 5x vilket justerat för synergier ofta innebär en värderingsmultipel om 3,5x. Under 2021 har bolaget hittills tillträtt 15 förvärv med en sammanlagd årsomsättning på cirka 750 Mkr. Konkurrensen om förvärvsobjekt har dock ökat något på senare tid och Bravida har därför förstärkt kapaciteten i den operativa verksamheten för att öka sin förvärvstakt.

Koncernen har som mål att öka omsättningen med mer än 5 % per år, med en kombination av organisk tillväxt och förvärv. Och målsättningen vad det gäller lönsamheten är att uppvisa en EBITA-marginal överstigande 7 % inklusive utspädningseffekten från förvärv. Enligt bolagets senaste affärsplan ska Bravida 2023 ha högre kundfokus, fortsatt lönsam tillväxt samtidigt som serviceverksamheten ska vara en större del av försäljningen. Det handlar inte om att installationsverksamheten ska minska utan om att serviceverksamheten ska växa snabbare.

Efter Q3-rapporten har vi höjt vinstprognosen per aktie för 2022 till 6,30 kr, jämfört med tidigare 5,90 kr. På den uppdaterade prognosen handlas Bravida till P/e tal om ca 19. Därmed har värderingen kommit ned från P/e tal på ca 22 när det senast begav sig. Trots att värderingen blivit något lägre är den fortsatt att betrakta som relativt hög. Bravida förtjänar dock en viss premie jämfört med sina konkurrenter. Dels som en konsekvens av sin stora och stabila verksamhet inom underhåll och service. Dels då man historiskt har uppvisat en god lönsamhet även under sämre tider. Bolaget har exempelvis stått emot pandemin bättre än förväntat samtidigt som man fortsätter att genomföra förvärv vilket driver på vinsttillväxten.

Någon köprekommendation här och nu blir det inte från vår sida men skulle aktien rekylera ned mot 100-105 kr ser vi ett bra entry läge. Tills dess blir rekommendationen Neutral med riktkurs 125 kr.

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker

Mina Bevakningar


Skapa konto gratis och lås upp våra Online FREE artiklar

Annons
Annons
Till början