Stäng
Så skapar du en extra inkomst från börsen. Till vilken mailadress ska vi skicka guiden?
30.11.2020

Dags för köparna att agera i CLS B

Det är en utdragen nedgångsfas vi fått se i Clinical Laserthermia Systems (CLS B) de senaste månaderna.

Detta är en låst artikel. Prenumerera på nyhetsbrevet för att fortsätta läsa.
Om ni inte ännu är prenumerant Stockpicker Swing Trader Sveriges med avstånd största och mest exklusiva tradingprodukt som varje börsdag ger dig affärsförslag för Stockholmsbörsens aktier. Beställ
Stockpicker Swing Trader
Stäng×
Av
Mats Ahlskog Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Swing Trader

Sveriges med avstånd största och mest exklusiva tradingprodukt som varje börsdag ger dig affärsförslag för Stockholmsbörsens aktier. Beställ
01.07.2020
Tre spännande tradingsetuper

Tre spännande tradingsetuper

Börsen konsoliderar men inom ramen för Small Cap Alerts har vi några spännande setuper under bevakning.

I nuläget bevakar vi tre småbolag som kan stå inför expolsiva rörelser givet att respektive scenario faller ut som väntat. Med rapportperioden på intågande är det dock viktigt att hålla koll på rapportdatum så man inte tar rapportrisk.

Arise

Under stora delar av våren har Arise byggt upp en konsolideringsformation. Idag testas motståndet i formationen och tar sig aktien upp till 38,6 kronor, finns potential för en rörelse mot åtminstone 43 – 45 kronor.


Teknisk Analys Arise


Skulle däremot stödet vid cirka 35 kronor ge vika, ökar risken för att säljarna tar över och då sätter vi 32 kronor som ett prisobjektiv. Just nu är trenden stigande vilket bör kunna resultera i ett positivt utbrott.

Balco Group

Även i Balco Group ser vi tendenser på en konsolidering. Aktien handlas nu i nivå med de medellånga trendindikatorerna. Här ser vi området kring 94,4 som viktigt och ett utbrott bör kunna ge en rörelse upp mot tresiffriga nivåer.


Teknisk Analys Balco Group


Balco Group har stöd omkring 89 – 90 kronor, etablerar sig aktien lägre än så lär säljare ta över och då är det inget orimligt scenarion med en rörelse ner mot 80 kronor.

Clinical Laserthermia Systems

Slutligen Clinical Laserthermia Systems (CLS) är väl värd att bevaka. Aktien har rekylerat efter att i juni tagit sig upp till 7,68 kronor som högst. Nu sker avslut omkring 6,84 kronor och CLS testar 21 perioders medelvärde.


Teknisk Analys Clinical Laserthermia Systems


Motstånd finns vid 6,9 (vilket också så här långt in i dagens handelssession är högsta betalkurs). Tar sig CLS högre än så idag, får vi ett rekylutbrott och en ny rörelse mot 7,68 – 8 kronor är då ett scenario att beakta.

Stäng×
Av
Mats Ahlskog Analytiker
Annons
Stockpicker intervjuar Clinical Laserthermia Systems
01.06.2018

Stockpicker intervjuar Clinical Laserthermia Systems

Clinical Laserthermia Systems är ett medicinteknikföretag som erbjuder innovativa produkter och metoder för behandling av cancertumörer. Fokus är behandling av hudcancer, bukspottkörtelcancer samt prostatacancer i tidig fas. Kliniska studier pågår och inledande resultaten är lovande. Förra året fick bolaget sina första intäkter från försäljning. Huvudkontoret finns i Lund, med säljkontor i USA och Tyskland.

Mig själv och bakgrund

Jag är ekonom och började min karriär inom KF, nuvarande Coop, i olika roller inom administration och ledning. Därefter verkade jag i sparbanksvärlden och var bland annat chefsrevisor och VD för olika dotterbolag. Därefter var jag verksam inom IKANO och skolad i Kamprads anda. Jag var bland annat VD för dotterbolag till IKANO och styrelseledamot i flera av IKANOs bolag. 2006 startade jag CLS tillsammans med prof Karl-Göran Tranberg och Pär Henriksson.

CLS verksamhet

- CLS är ett medicinteknikföretag som utvecklat ett avancerat system för laserbehandling av tumörer. Systemet består av en maskin som genererar värme genom laserljus och olika typer av instrument som används för att leda in värmen i tumören. Systemet marknadsförs idag för  två behandlingsmetoder.  Den ena metoden, imILT, som CLS själv utvecklat, är en immunstimulerande metod, som både tar bort den behandlade tumören och samtidigt aktiverar kroppens eget immunförsvar. Immunförsvaret tar i sin tur tar hand om eventuella metastaser. Här har vi sett mycket intressanta inledande resultat när det gäller behandling av bukspottskörtelcancer. Patienter som behandlats med imILT har en överlevnad på drygt 14 månader – genomsnittlig överlevnad ligger någonstans mellan 9-12 månader, och ibland så kort tid som 6 månader. Så våra inledande resultat ser lovande ut.

Den andra metoden som vi marknadsför vårt system för kallas Fokal Laser Ablation (FLA). Vi började rikta in vår försäljning i USA på just FLA under 2017 och idag finns våra produkter på tre sjukhus i USA där  de används för FLA-behandling av prostatacancer i tidig fas. När en tumör i prostata är tidig fas får patienten ofta beskedet ”vänta o se” på grund av att risker för bieffekt med befintliga metoder är stora. Men har man fått ett cancerbesked vill ingen vänta och se. Vår metod är väldigt precis och därmed minskar riskerna för biverkningar. Det är en precis behandling som endast som uppgift att ta bort tumören. Eftersom cancern inte hunnit sprida sig finns det inga metastaser och man därför inte behöver en immunstimulerande effekten.

Tittar vi geografiskt så marknadsför vi idag våra produkter i USA, Kanada och i EU där vi också har godkännande för våra produkter.

Affärsmodell

Vår affärsmodell innebär att vi säljer vårt engångsmaterial och leasar/lånar ut/säljer vår laserenhet.

Intäkter kommer framförallt från engångsmaterial men även från service och utbildning.

Vi arbetar med egna bolag i Europa och i USA medan vår avsikt är att arbeta med strategiska partners på mera avlägsna marknader såsom Asien och Sydamerika etc.

Cls 2

Nyemission

1. Förstärkning av säljorganisationen i USA.
2. Förstärkning av säljorganisationen i EU.
3. Samverkan med IR tillverkare för att kunna erbjuda en helhetslösning vid våra behandlingar.
4. Samverkan med imageföretag för att komplettera deras biopsiverksamhet med en terapidel, dvs våra behandlingsmetoder imILT och FLA.
5. En utvärdering av behovet av att genomföra en större klinisk studie inom imILT.
6. Driftskostnader.

Risker/Utmaningar

- Utmaningar finns alltid. En av våra utmaningar är att få acceptans bland läkarna för nya behandlingsmetoder. I takt med att vi behandlar allt fler patienter och kan visa på positiva resultat och få biverkningar kommer detta att bli enklare. Sammantaget är idag över 40 patienter behandlade med vårt system och in den bakomliggande forskningen drygt 70.

- En annan utmaning är att på ett effektivt sätt få till stånd samarbeten med  företag som erbjuder t ex kompletterande teknik och där vi ser vinster i att samarbeta.

Potentiell marknad.

Tyvärr är denna gigantisk. Vi har idag ca 6 miljoner patienter som skulle passa för vår immunstimulerande behandling och vår målsättning är att på sikt nå 5 – 8% av denna marknad. Vad gäller FLA och tidig prostatacancer så omfattar den ca 400 000 patienter i USA och EU. Vår målsättning är att nå ca 30% av denna marknad.

Intäktsmässigt skulle det innebära en omsättning på drygt 7 miljarder SEK.

Varför skall man investera i CLS.

Behovet av fler behandlingsalternativ inom cancervården är stort. Vi har en mycket skonsam behandling och riktar bland annat in oss på två av de cancerdiagnoser som ökar mest – hudcancer och bukspottskörtelcancer.

Våra genomförda behandlingar visar en snittöverlevnad avseende bukspottskörtelcancer på drygt 14 månader medan snittet för normalbehandling ligger på mellan 6 – 12 månader. Studien pågår så jag ser fram emot att se överlevnaden fortsätta öka.

Vi har en bra produkt och kommer att förbättra den ytterligare. Vi ska använda delar av kapitalet från nyemissionen för att utöka vårt produkterbjudande genom samverkan med andra innovativa företag inom till exempel bildstyrning, så som magnetröntgen och ultraljud.

Med en stark patentportfölj och godkännanden på plats både i EU och i USA så bäddar vi för en succesiv intäktsökning och en värdeökning i CLS.

Detta är starka argument för att investera i vårt bolag.

Hur ser CLS ut om 5 år?

- Om 5 år ser jag att vi är på god väg mot vårt mål inom imILT att nå 5 – 8% av en stor marknad med ett slutmål på en omsättning på 1 Miljard USD. Vi den tidpunkter har vi inom FLA kommit långt i vår målsättning att nå en omsättning på 300 Miljoner USD. Då är min vision att vi har försäljningar inte bara i USA och Kanada, utan även inom EU och Asien.

- Vi har redan idag en mycket attraktiv produktportfölj – men om fem år är den ännu starkare och innehåller egna produkter såväl som produkter i samverkan med andra bolag för ett bättre arbetsflöde för alla de läkare som utför imILT- och FLA-behandlingar.

- Om fem år har vi också en intäktsström från försäljning av vår unika diffusorfiber genom det samarbete med Advance Fiber Tools i Tyskland som tillverkar och marknadsför denna fiber. 

- Sedan finns det ett område som ligger mig varmt om hjärtat och det är den studie inom behandling av djurcancer som vi nyligen påbörjat tillsammans med försäkringsbolaget Sveland. Det vore spännande om vi om fem år etablerat oss med vår utrustning på en intressant veterinärmedicinmarknaden i Sverige. Vi får se vad studierna ger.

Information om emissionen

  • Teckningskurs: 8,50 SEK/aktie
  • Teckningsperiod: 25 maj-8 juni 2018
  • Erbjudandets storlek: 61 MSEK
  • Handelsplats: Nasdaq First North

Läs mer och teckna aktier

Hemsida

Stäng×

Mina Bevakningar


Skapa konto gratis och lås upp våra Online FREE artiklar

Annons
Annons
Till början