Stäng
Missa inga kursdrivande nyheter och aktietips. Vart ska vi skicka infon?
Tungt fall i Fingerprint Cards
19.10.2022

Tungt fall i Fingerprint Cards

Stockholmsbörsen stängde på minus på onsdagen efter en volatil dag då rapportsäsongen tagit fart. OMXS30-index sjönk 0,6 procent medan OMXSPI tappade 1,9 procent. 

Atlas Copco rapporterade en omsättning och ett resultat som var bättre än väntat under tredje kvartalet. Organisk försäljningstillväxt var 18 procent. Rörelseresultatet förbättrades till 8 378 miljoner kronor (6 000). Aktien sjönk 2,9 procent till 108,70 kronor. Bland övriga verkstadsbolag föll Sandvik och SKF 2,1 respektive 0,1 procent. SHB redovisade klart bättre siffror än väntat, bl.a. ett rekordhögt räntenetto. Rörelseresultatet landade på 7 277 miljoner kronor jämfört med analytikernas förväntningar som låg på 6 085 miljoner kronor. SHB A avancerade 6,2 procent och stängde till 103,25 kronor. Intrum utvecklades relativt starkt med ett kurslyft på 1 procent.

Medicinteknikbolaget Getinge rapporterade ett högre justerat ebita-resultat under det tredje kvartalet än väntat. Getinge sänker dock sin prognos för helåret 2022 och förväntar sig nu en organisk omsättningstillväxt på minus 3-6 procent för helåret. Den tidigare prognosen låg på en organisk nettoomsättning i linje med den rapporterade för fjolåret. Aktien öppnade högre för att sedan stänga på – 4,9 procent. Trots det trista läget på världens finansmarknader börser skrev Kinnevik upp värdet på sina innehav under det tredje kvartalet. Kinnevik kan tacka den starka dollarn och den ursvaga kronan för det. Om det inte hade varit för valutaräddningen hade Kinnevik skrivit ned värdet på den onoterade portföljen med 1,2 miljarder kronor. Aktien backade 13,4 procent till 133 kronor.

Annons

Fastighetsbolaget Balders kreditbetygsutsikter har satts under utredning av Moodys, inför en eventuell betygssänkning. Vid stängning noterades aktien 7,8 procent lägre. I sektorn tappade Fastpartner och Castellum 7 respektive 4,3 procent. Fingerprint Cards pressades i tredje kvartalet av en kraftig nedgång i efterfrågan på smartphones i Kina, till följd av covid-19-relaterade restriktioner i landet. Det hade en betydande negativ inverkan på försäljningen, vilket bolaget tidigare flaggat för. Omsättningen sjönk 59,6 procent till 143,2 miljoner kronor (354,3). Rörelseresultatet blev -59,8 miljoner kronor (10,8). Aktien rasade 20,8 procent till 4,96 kronor.

Belysningsbolaget Plejd ökade försäljningen med 28,5 procent under det tredje kvartalet. Lönsamheten försvagades marginellt jämfört med förra året. Rörelsemarginalen sjönk till 15 procent från 16,8 procent. Trots det oroliga omvärldsläget såg Plejd i dagsläget ingen effekt på sina installationer under det tredje kvartalet. Aktien försvagades 7,4 procent till 241,40 kronor. Eastnine meddelade under morgonen att bolaget sålt sin andel om cirka 36 procent i Melon Fashion Group till det ryska börsnoterade investmentbolaget Sistema för cirka 193 miljoner euro, motsvarande runt 2,1 miljarder kronor. Det sålda innehavet i Melon Fashion Group var per den 30 juni bokfört till ett värde om 140 miljoner euro. Aktien rusade 31,5 procent till 106 kronor. Carnegie ger inte upp hoppet om kursförloraren Bico. I en analys upprepar investmentbanken köprekommendationen och riktkursen 150 kronor. Akten tappade 4,1 procent till 29,45 kronor.

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Philip Morris lägger bud på Swedish Match
11.05.2022

Philip Morris lägger bud på Swedish Match

Stockholmsbörsen noterades högre på onsdagen med Swedish Match som vinnare bland Large Cap.

Handeln blev volatil på börsen under eftermiddagen då amerikansk inflationsstatistik kom in högre än väntat. OMXS30-index ökade 1,8 procent medan det bredare OMXSPI klättrade 2,5 procent. Nu står det klart att Philip Morris International lägger bud på Swedish Match. Budet värderar hela bolaget till cirka 161,2 miljarder kronor, eller 16 miljarder dollar. Budkursen på 106 kronor är 11 kronor eller drygt 11 procent högre än gårdagens stängningskurs på 95 kronor. Styrelsen för Swedish Match rekommenderar aktieägarna att acceptera budet.

Grupo Lusiaves har ökat sitt innehav i Scandi Standard till 10,04 procent av kapitalet och rösterna i bolaget. Därmed har bolaget dubblat sitt innehav jämfört med flaggningen den 20 april då ägandet uppgick till drygt 5 procent. Grupo Lusiaves är ett portugisiskt bolag som är verksamt inom livsmedelsproduktion i områden som majs, ägg, kyckling, fågel med flera områden. Aktien har stigit 23 procent den senaste månaden. På onsdagen ökade aktien 4,7 procent. Garo, som utvecklar och tillverkar produkter och helhetslösningar för elinstallationsmarknaden, rapporterade ett rörelseresultat på 66,8 miljoner kronor (45,9) för det första kvartalet. Nettoomsättningen uppgick till 382 miljoner kronor (291). Aktien klättrade 8 procent till 132 kronor. Batteriladdarbolaget CTEK såldes ned 14,7 procent till 84,40 kronor. Rörelseresultat sjönk till 15,1 miljoner kronor (55,9).

Annons

Synsam redovisade ett utfall för första kvartalet som var bättre än väntat. Nettoomsättningen på 1,186 miljoner kronor kom in knappt 4 procent över konsensus medan EBITDA på 293 miljoner drygt 10 procent högre. Den organiska tillväxten i kvartalet låg på 12 procent och tillväxten i jämförbart butiksbestånd var 8 procent, att jämföra med Ålandsbankens förväntningar på 9 respektive 4,5 procent. Aktien stärktes 1,9 procent till 61,35 kronor. Mildef tecknar ytterligare ett ramavtal med Försvarets Materielverk, FMV, och Försvarsmakten. Det förväntade värdet på leveranser bedöms uppgå till cirka 870 miljoner kronor under den sjuåriga kontraktsperioden. Aktien rusade 20,9 procent till 68,80 kronor. Enligt Finansinspektionens insynsregister har storägaren Peter Elam Håkansson köpt 11 000 aktier i fastighetsbolaget Eastnine för totalt 1,1 miljoner kronor. Vid stängning noterades aktien 3,1 procent högre.

Fastighetsbolaget Sagax redovisade ett förvaltningsresultat på 786 miljoner kronor för det första kvartalet. Det var något bättre än marknadens förväntningar på 774 miljoner kronor. Driftöverskottet blev 712 miljoner kronor mot förhandstipset på 689 miljoner kronor. Aktien klättrade 8,7 procent till 224 kronor. I sektorn steg SBB och Wallenstam 7,2 respektive 8,2 procent. Mekonomens intäkter ökade med 5 procent under första kvartalet men den organiska försäljningstillväxten var 0 procent. Rapporterat rörelseresultat på 190 miljoner var lite bättre än vad SEB och konsensus förväntade, 170 miljoner. Marknaden ställde upp aktien 7,9 procent till 118,50 kronor. På råvarumarknaden steg Crude Oil 5,7 procent till 105,37 dollar per fat. Africa Oil avancerade 3,4 procent medan Tethys Oil återhämtade något av gårdagens kursfall och steg 5,2 procent.

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Annons
Eastnine – Stor värderingsosäkerhet i MFG
11.03.2022

Eastnine – Stor värderingsosäkerhet i MFG

Eastnine beskriver sig själva som en långsiktig ägare av kommersiella fastigheter på centrala lägen i de baltiska huvudstäderna Vilnius, Riga och Tallinn. Bolaget har 12 fastigheter, varav 11 utgörs av moderna och hållbara kontorsfastigheter.

Detta är en låst artikel. Prenumerera på nyhetsbrevet för att fortsätta läsa.
Om ni inte ännu är prenumerant Stockpicker Newsletter Sveriges ledande oberoende aktieanalysbrev med fantastiskt track-record. Beställ
Stockpicker Newsletter
Eastnine
Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Newsletter

Sveriges ledande oberoende aktieanalysbrev med fantastiskt track-record. Beställ
13.12.2021
Eastnine - Stora möjligheter i Baltikum

Eastnine - Stora möjligheter i Baltikum

I mitten på juli (Newsletter 1881) initierade vi bevakning av fastighetsbolaget Eastnine med en köprekommendation.

Först publicerad i Stockpicker Newsletter 1919 (12 december 2021)                             

EAST | Mid Cap | 147,8 kr | KÖP

Kontor i de baltiska huvudstäderna skiljer sig från Stockholm och andra svenska storstäder. Direktavkastningsnivåerna ligger på mellan 5-6%. Samtidigt är kontrakten längre än främst i Stockholm vilket är positivt ur ett finansierings/kreditperspektiv. Hyresgästerna består främst av stora och stabila nordiska bolag med internationell verksamhet.

De baltiska länderna visar en stark makroekonomisk utveckling vilket kommer fortsätta driva kontorsmarknaden. I somras meddelade bolaget att man breddar strategin att även omfatta logistikfastigheter i Baltikum.

Rapporten för Q3 visade på en stabil utveckling i kvartalet. Hyresintäkterna uppgick till 5,6 Meuro (5,0), drivet av större fastighetsbestånd. I jämförbar portfölj minskade intäkterna med 6% på grund av högre vakanser i Riga. Nettouthyrningen var negativ under perioden till följd av den planerade flytten av Danske Bank från en av bolagets fastigheter. Överlag är hyresnivån för omförhandlade och nytecknade avtal dock högre än genomsnittet i hyresnivå för befintliga avtal.

Annons

Förvaltningsresultatet blev 2,5 Meuro (2,5). Under kvartalet påverkades förvaltningsresultatet av högre finansieringskostnader, som ökade som följd av emissionen av obligationen i juli men som ännu inte nyttjats. EPRA-NAV per aktie uppgick till 157 kr (135), en ökning om 7% sedan årsskiftet.

Hyresintäkterna och driftnettot fortsatte att utvecklas positivt under Q3 efter tillträdet av ytterligare två fastigheter under slutet av Q2. Eastnine fokuserar nu på att växa fastighetsbeståndet och arbetar med flera olika potentiella förvärv inom kontor och logistik. Hittills under innevarande år har Eastnine förvärvat två kontorsfastigheter. Fler förvärv kommer att förbättra förvaltningsresultatet.  

Värdet på Eastnines innehav i Melon Fashion Group (MFG) steg under Q3. I MFG:s fall beror förändringen på en högre försäljningsprognos för helåret 2021, baserat på utfall hittills i år. Den starka utvecklingen för MFG öppnar upp för avyttringsmöjligheter, som kan ske via en börsnotering och, beroende på marknadsförhållanden, kan inträffa före sommaren 2022. Eastnines värde på MFG uppgår till cirka 90 Meuro.

Koncernens uppsatta verksamhetsmål är bl.a. att förvaltningsresultatet ska öka till 25 Meuro i årstakt baserat på Q4 2023. Fastighetsbeståndet ska samtidigt öka till 700 Meuro vid slutet av 2023. Vid utgången av Q3 uppgick värdet på fastighetsbeståndet till 415 Meuro.

Historiskt har bolaget visat på en god tillväxt i hyresintäkter som i kombination med stabila hyresgäster ger en god visibilitet. Eastnines tillväxt har främst kommit genom förvärv och vi räknar med att det kommer att fortsätta under de kommande åren. De senaste årens uppgång i både utbud och efterfrågan för logistikfastigheter i Baltikum och främst kontorsfastigheter ger bra möjligheter för Eastnine. Stockpicker menar även att den baltiska fastighetsmarknaden är intressant på grund av den höga direktavkastningen.

Vi upprepar Köp och höjer även riktkursen en aning till 170 kr (162).

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
21.07.2021
Eastnine – breddar verksamheten

Eastnine – breddar verksamheten

Eastnine är ett fastighetsbolag med målet att generera förutsägbara kassaflöden genom att vara en långsiktig ägare av kommersiella fastigheter på...

Först publicerad i Stockpicker Newsletter 1881 (18 juli 2021)

EAST | Mid Cap | 143,8 kr | KÖP

Kontor i de baltiska huvudstäderna skiljer sig från Stockholm och andra svenska storstäder. Direktavkastningsnivåerna ligger på mellan 5-6%. Samtidigt är kontrakten längre än främst i Stockholm vilket är positivt ur ett finansierings/kreditperspektiv. Hyresgästerna utgörs huvudsakligen av stora och stabila nordiska bolag med internationell verksamhet. De baltiska länderna visar en stark makroekonomisk utveckling vilket kommer fortsätta driva kontorsmarknaden.

I juni meddelade bolaget att de beslutat att bredda sin nuvarande strategi som enbart varit inriktad på kontor till att även omfatta logistikfastigheter i Baltikum. Det är positivt att Eastnine breddar strategin och satsar på att diversifiera portföljen för att minska sin exponering mot kontor samtidigt som också logistikfastigheter erbjuder en bra direktavkastning. E-handeln har ökat kraftigt i Baltikum och därmed också intresset för logistikfastigheter.

Annons

Diversifieringen innebär fortsatt hög avkastningsnivå, men till lägre risknivå. Direktavkastningsnivån för logistikfastigheter i Baltikum följer samma nedåtgående trend som noterats i Sverige. Fortfarande är den dock högre för logistik än för kontor och avkastningsnivån för båda fastighetstyperna är signifikant högre än i Sverige.

Transaktionsaktiviteten i Baltikum har accelererat under Q2 och volymen uppgick till 640 Meuro under första halvåret, vilket är en fördubbling jämfört med motsvarande period föregående år. Eastnine finansieras huvudsakligen genom eget kapital, i form av stamaktier, och banklån. Belåningsgraden ska uppgå till maximalt 60%.  I början av juli i år emitterade man sin första obligation som med tanke på bolagets hållbara inriktning, var grön. Emissionsvolymen uppgick till 45 Meuro och löptiden är tre år.

Bolagets övergripande mål är att skapa en hållbar, attraktiv totalavkastning för aktieägarna. Totalavkastningen ska över tid överstiga genomsnittet för jämförbara europeiska fastighetsbolag. De uppsatta verksamhetsmålen är bl.a. att förvaltningsresultatet ska öka till 25 Meuro i årstakt baserat på Q4 2023. Fastighetsbeståndet ska samtidigt öka till 700 Meuro vid slutet av 2023.

Vid utgången av Q2 uppgick värdet på fastighetsbeståndet till 415 Meuro (372,4). Substansvärdet per aktie uppgår till 14,90 euro (14,6), motsvarande 151 kr per aktie (147). Samtidigt var eget kapital per aktie vid utgången av Q2 14,20 euro (14,0), motsvarande 144 kr per aktie.

Stockpicker menar att den baltiska fastighetsmarknaden är intressant på grund av den höga direktavkastningen vilket leder till Stockholmsbörsens högsta ”implicita yieldgap”. De senaste åren har Eastnine märkt av en ökad internationell närvaro på den baltiska transaktionsmarknaden. Allt eftersom det utländska intresset ökar på denna marknad borde även tillväxten i bolagets substans att fortsätta växa.

Vi sätter en riktkurs på 162 kr och inleder bevakning av Eastnine med en köprekommendation.

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Eastnine - Stora möjligheter i Baltikum
13.12.2021

Eastnine - Stora möjligheter i Baltikum

I mitten på juli (Newsletter 1881) initierade vi bevakning av fastighetsbolaget Eastnine med en köprekommendation. Bolaget beskriver sig själva som en långsiktig ägare av kommersiella fastigheter på centrala lägen i de baltiska huvudstäderna Vilnius, Riga och Tallinn.

Först publicerad i Stockpicker Newsletter 1919 (12 december 2021)                             

EAST | Mid Cap | 147,8 kr | KÖP

Kontor i de baltiska huvudstäderna skiljer sig från Stockholm och andra svenska storstäder. Direktavkastningsnivåerna ligger på mellan 5-6%. Samtidigt är kontrakten längre än främst i Stockholm vilket är positivt ur ett finansierings/kreditperspektiv. Hyresgästerna består främst av stora och stabila nordiska bolag med internationell verksamhet.

De baltiska länderna visar en stark makroekonomisk utveckling vilket kommer fortsätta driva kontorsmarknaden. I somras meddelade bolaget att man breddar strategin att även omfatta logistikfastigheter i Baltikum.

Rapporten för Q3 visade på en stabil utveckling i kvartalet. Hyresintäkterna uppgick till 5,6 Meuro (5,0), drivet av större fastighetsbestånd. I jämförbar portfölj minskade intäkterna med 6% på grund av högre vakanser i Riga. Nettouthyrningen var negativ under perioden till följd av den planerade flytten av Danske Bank från en av bolagets fastigheter. Överlag är hyresnivån för omförhandlade och nytecknade avtal dock högre än genomsnittet i hyresnivå för befintliga avtal.

Annons

Förvaltningsresultatet blev 2,5 Meuro (2,5). Under kvartalet påverkades förvaltningsresultatet av högre finansieringskostnader, som ökade som följd av emissionen av obligationen i juli men som ännu inte nyttjats. EPRA-NAV per aktie uppgick till 157 kr (135), en ökning om 7% sedan årsskiftet.

Hyresintäkterna och driftnettot fortsatte att utvecklas positivt under Q3 efter tillträdet av ytterligare två fastigheter under slutet av Q2. Eastnine fokuserar nu på att växa fastighetsbeståndet och arbetar med flera olika potentiella förvärv inom kontor och logistik. Hittills under innevarande år har Eastnine förvärvat två kontorsfastigheter. Fler förvärv kommer att förbättra förvaltningsresultatet.  

Värdet på Eastnines innehav i Melon Fashion Group (MFG) steg under Q3. I MFG:s fall beror förändringen på en högre försäljningsprognos för helåret 2021, baserat på utfall hittills i år. Den starka utvecklingen för MFG öppnar upp för avyttringsmöjligheter, som kan ske via en börsnotering och, beroende på marknadsförhållanden, kan inträffa före sommaren 2022. Eastnines värde på MFG uppgår till cirka 90 Meuro.

Koncernens uppsatta verksamhetsmål är bl.a. att förvaltningsresultatet ska öka till 25 Meuro i årstakt baserat på Q4 2023. Fastighetsbeståndet ska samtidigt öka till 700 Meuro vid slutet av 2023. Vid utgången av Q3 uppgick värdet på fastighetsbeståndet till 415 Meuro.

Historiskt har bolaget visat på en god tillväxt i hyresintäkter som i kombination med stabila hyresgäster ger en god visibilitet. Eastnines tillväxt har främst kommit genom förvärv och vi räknar med att det kommer att fortsätta under de kommande åren. De senaste årens uppgång i både utbud och efterfrågan för logistikfastigheter i Baltikum och främst kontorsfastigheter ger bra möjligheter för Eastnine. Stockpicker menar även att den baltiska fastighetsmarknaden är intressant på grund av den höga direktavkastningen.

Vi upprepar Köp och höjer även riktkursen en aning till 170 kr (162).

Eastnine
Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
11.03.2022
Eastnine – Stor värderingsosäkerhet i MFG

Eastnine – Stor värderingsosäkerhet i MFG

Eastnine beskriver sig själva som en långsiktig ägare av kommersiella fastigheter på centrala lägen i de baltiska huvudstäderna Vilnius, Riga...

Detta är en låst artikel. Prenumerera på nyhetsbrevet för att fortsätta läsa.
Om ni inte ännu är prenumerant Stockpicker Newsletter Sveriges ledande oberoende aktieanalysbrev med fantastiskt track-record. Beställ
Stockpicker Newsletter
Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Newsletter

Sveriges ledande oberoende aktieanalysbrev med fantastiskt track-record. Beställ
21.07.2021
Eastnine – breddar verksamheten

Eastnine – breddar verksamheten

Eastnine är ett fastighetsbolag med målet att generera förutsägbara kassaflöden genom att vara en långsiktig ägare av kommersiella fastigheter på...

Först publicerad i Stockpicker Newsletter 1881 (18 juli 2021)

EAST | Mid Cap | 143,8 kr | KÖP

Kontor i de baltiska huvudstäderna skiljer sig från Stockholm och andra svenska storstäder. Direktavkastningsnivåerna ligger på mellan 5-6%. Samtidigt är kontrakten längre än främst i Stockholm vilket är positivt ur ett finansierings/kreditperspektiv. Hyresgästerna utgörs huvudsakligen av stora och stabila nordiska bolag med internationell verksamhet. De baltiska länderna visar en stark makroekonomisk utveckling vilket kommer fortsätta driva kontorsmarknaden.

I juni meddelade bolaget att de beslutat att bredda sin nuvarande strategi som enbart varit inriktad på kontor till att även omfatta logistikfastigheter i Baltikum. Det är positivt att Eastnine breddar strategin och satsar på att diversifiera portföljen för att minska sin exponering mot kontor samtidigt som också logistikfastigheter erbjuder en bra direktavkastning. E-handeln har ökat kraftigt i Baltikum och därmed också intresset för logistikfastigheter.

Annons

Diversifieringen innebär fortsatt hög avkastningsnivå, men till lägre risknivå. Direktavkastningsnivån för logistikfastigheter i Baltikum följer samma nedåtgående trend som noterats i Sverige. Fortfarande är den dock högre för logistik än för kontor och avkastningsnivån för båda fastighetstyperna är signifikant högre än i Sverige.

Transaktionsaktiviteten i Baltikum har accelererat under Q2 och volymen uppgick till 640 Meuro under första halvåret, vilket är en fördubbling jämfört med motsvarande period föregående år. Eastnine finansieras huvudsakligen genom eget kapital, i form av stamaktier, och banklån. Belåningsgraden ska uppgå till maximalt 60%.  I början av juli i år emitterade man sin första obligation som med tanke på bolagets hållbara inriktning, var grön. Emissionsvolymen uppgick till 45 Meuro och löptiden är tre år.

Bolagets övergripande mål är att skapa en hållbar, attraktiv totalavkastning för aktieägarna. Totalavkastningen ska över tid överstiga genomsnittet för jämförbara europeiska fastighetsbolag. De uppsatta verksamhetsmålen är bl.a. att förvaltningsresultatet ska öka till 25 Meuro i årstakt baserat på Q4 2023. Fastighetsbeståndet ska samtidigt öka till 700 Meuro vid slutet av 2023.

Vid utgången av Q2 uppgick värdet på fastighetsbeståndet till 415 Meuro (372,4). Substansvärdet per aktie uppgår till 14,90 euro (14,6), motsvarande 151 kr per aktie (147). Samtidigt var eget kapital per aktie vid utgången av Q2 14,20 euro (14,0), motsvarande 144 kr per aktie.

Stockpicker menar att den baltiska fastighetsmarknaden är intressant på grund av den höga direktavkastningen vilket leder till Stockholmsbörsens högsta ”implicita yieldgap”. De senaste åren har Eastnine märkt av en ökad internationell närvaro på den baltiska transaktionsmarknaden. Allt eftersom det utländska intresset ökar på denna marknad borde även tillväxten i bolagets substans att fortsätta växa.

Vi sätter en riktkurs på 162 kr och inleder bevakning av Eastnine med en köprekommendation.

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Upprekyl på Stockholmsbörsen
07.10.2021

Upprekyl på Stockholmsbörsen

Stockholmsbörsen vände upp på onsdagen efter gårdagens nedställ.

Läs artikeln gratis genom att logga in eller skapa konto
Stockpicker Online FREE Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stockpicker Online FREE
Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Online FREE

Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Eastnine – breddar verksamheten
21.07.2021

Eastnine – breddar verksamheten

Eastnine är ett fastighetsbolag med målet att generera förutsägbara kassaflöden genom att vara en långsiktig ägare av kommersiella fastigheter på centrala lägen i de baltiska huvudstäderna Vilnius, Riga och Tallinn.

Först publicerad i Stockpicker Newsletter 1881 (18 juli 2021)

EAST | Mid Cap | 143,8 kr | KÖP

Kontor i de baltiska huvudstäderna skiljer sig från Stockholm och andra svenska storstäder. Direktavkastningsnivåerna ligger på mellan 5-6%. Samtidigt är kontrakten längre än främst i Stockholm vilket är positivt ur ett finansierings/kreditperspektiv. Hyresgästerna utgörs huvudsakligen av stora och stabila nordiska bolag med internationell verksamhet. De baltiska länderna visar en stark makroekonomisk utveckling vilket kommer fortsätta driva kontorsmarknaden.

I juni meddelade bolaget att de beslutat att bredda sin nuvarande strategi som enbart varit inriktad på kontor till att även omfatta logistikfastigheter i Baltikum. Det är positivt att Eastnine breddar strategin och satsar på att diversifiera portföljen för att minska sin exponering mot kontor samtidigt som också logistikfastigheter erbjuder en bra direktavkastning. E-handeln har ökat kraftigt i Baltikum och därmed också intresset för logistikfastigheter.

Annons

Diversifieringen innebär fortsatt hög avkastningsnivå, men till lägre risknivå. Direktavkastningsnivån för logistikfastigheter i Baltikum följer samma nedåtgående trend som noterats i Sverige. Fortfarande är den dock högre för logistik än för kontor och avkastningsnivån för båda fastighetstyperna är signifikant högre än i Sverige.

Transaktionsaktiviteten i Baltikum har accelererat under Q2 och volymen uppgick till 640 Meuro under första halvåret, vilket är en fördubbling jämfört med motsvarande period föregående år. Eastnine finansieras huvudsakligen genom eget kapital, i form av stamaktier, och banklån. Belåningsgraden ska uppgå till maximalt 60%.  I början av juli i år emitterade man sin första obligation som med tanke på bolagets hållbara inriktning, var grön. Emissionsvolymen uppgick till 45 Meuro och löptiden är tre år.

Bolagets övergripande mål är att skapa en hållbar, attraktiv totalavkastning för aktieägarna. Totalavkastningen ska över tid överstiga genomsnittet för jämförbara europeiska fastighetsbolag. De uppsatta verksamhetsmålen är bl.a. att förvaltningsresultatet ska öka till 25 Meuro i årstakt baserat på Q4 2023. Fastighetsbeståndet ska samtidigt öka till 700 Meuro vid slutet av 2023.

Vid utgången av Q2 uppgick värdet på fastighetsbeståndet till 415 Meuro (372,4). Substansvärdet per aktie uppgår till 14,90 euro (14,6), motsvarande 151 kr per aktie (147). Samtidigt var eget kapital per aktie vid utgången av Q2 14,20 euro (14,0), motsvarande 144 kr per aktie.

Stockpicker menar att den baltiska fastighetsmarknaden är intressant på grund av den höga direktavkastningen vilket leder till Stockholmsbörsens högsta ”implicita yieldgap”. De senaste åren har Eastnine märkt av en ökad internationell närvaro på den baltiska transaktionsmarknaden. Allt eftersom det utländska intresset ökar på denna marknad borde även tillväxten i bolagets substans att fortsätta växa.

Vi sätter en riktkurs på 162 kr och inleder bevakning av Eastnine med en köprekommendation.

Eastnine
Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
11.03.2022
Eastnine – Stor värderingsosäkerhet i MFG

Eastnine – Stor värderingsosäkerhet i MFG

Eastnine beskriver sig själva som en långsiktig ägare av kommersiella fastigheter på centrala lägen i de baltiska huvudstäderna Vilnius, Riga...

Detta är en låst artikel. Prenumerera på nyhetsbrevet för att fortsätta läsa.
Om ni inte ännu är prenumerant Stockpicker Newsletter Sveriges ledande oberoende aktieanalysbrev med fantastiskt track-record. Beställ
Stockpicker Newsletter
Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Newsletter

Sveriges ledande oberoende aktieanalysbrev med fantastiskt track-record. Beställ
13.12.2021
Eastnine - Stora möjligheter i Baltikum

Eastnine - Stora möjligheter i Baltikum

I mitten på juli (Newsletter 1881) initierade vi bevakning av fastighetsbolaget Eastnine med en köprekommendation.

Först publicerad i Stockpicker Newsletter 1919 (12 december 2021)                             

EAST | Mid Cap | 147,8 kr | KÖP

Kontor i de baltiska huvudstäderna skiljer sig från Stockholm och andra svenska storstäder. Direktavkastningsnivåerna ligger på mellan 5-6%. Samtidigt är kontrakten längre än främst i Stockholm vilket är positivt ur ett finansierings/kreditperspektiv. Hyresgästerna består främst av stora och stabila nordiska bolag med internationell verksamhet.

De baltiska länderna visar en stark makroekonomisk utveckling vilket kommer fortsätta driva kontorsmarknaden. I somras meddelade bolaget att man breddar strategin att även omfatta logistikfastigheter i Baltikum.

Rapporten för Q3 visade på en stabil utveckling i kvartalet. Hyresintäkterna uppgick till 5,6 Meuro (5,0), drivet av större fastighetsbestånd. I jämförbar portfölj minskade intäkterna med 6% på grund av högre vakanser i Riga. Nettouthyrningen var negativ under perioden till följd av den planerade flytten av Danske Bank från en av bolagets fastigheter. Överlag är hyresnivån för omförhandlade och nytecknade avtal dock högre än genomsnittet i hyresnivå för befintliga avtal.

Annons

Förvaltningsresultatet blev 2,5 Meuro (2,5). Under kvartalet påverkades förvaltningsresultatet av högre finansieringskostnader, som ökade som följd av emissionen av obligationen i juli men som ännu inte nyttjats. EPRA-NAV per aktie uppgick till 157 kr (135), en ökning om 7% sedan årsskiftet.

Hyresintäkterna och driftnettot fortsatte att utvecklas positivt under Q3 efter tillträdet av ytterligare två fastigheter under slutet av Q2. Eastnine fokuserar nu på att växa fastighetsbeståndet och arbetar med flera olika potentiella förvärv inom kontor och logistik. Hittills under innevarande år har Eastnine förvärvat två kontorsfastigheter. Fler förvärv kommer att förbättra förvaltningsresultatet.  

Värdet på Eastnines innehav i Melon Fashion Group (MFG) steg under Q3. I MFG:s fall beror förändringen på en högre försäljningsprognos för helåret 2021, baserat på utfall hittills i år. Den starka utvecklingen för MFG öppnar upp för avyttringsmöjligheter, som kan ske via en börsnotering och, beroende på marknadsförhållanden, kan inträffa före sommaren 2022. Eastnines värde på MFG uppgår till cirka 90 Meuro.

Koncernens uppsatta verksamhetsmål är bl.a. att förvaltningsresultatet ska öka till 25 Meuro i årstakt baserat på Q4 2023. Fastighetsbeståndet ska samtidigt öka till 700 Meuro vid slutet av 2023. Vid utgången av Q3 uppgick värdet på fastighetsbeståndet till 415 Meuro.

Historiskt har bolaget visat på en god tillväxt i hyresintäkter som i kombination med stabila hyresgäster ger en god visibilitet. Eastnines tillväxt har främst kommit genom förvärv och vi räknar med att det kommer att fortsätta under de kommande åren. De senaste årens uppgång i både utbud och efterfrågan för logistikfastigheter i Baltikum och främst kontorsfastigheter ger bra möjligheter för Eastnine. Stockpicker menar även att den baltiska fastighetsmarknaden är intressant på grund av den höga direktavkastningen.

Vi upprepar Köp och höjer även riktkursen en aning till 170 kr (162).

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker

Mina Bevakningar


Skapa konto gratis och lås upp våra Online FREE artiklar

Annons
Annons
Till början