Stäng
Så skapar du en extra inkomst från börsen. Till vilken mailadress ska vi skicka guiden?
Blodrött på Stockholmsbörsen
24.01.2022

Blodrött på Stockholmsbörsen

Stockholmsbörsen inledde veckan med en rejäl sättning efter fredagens kraftiga ras på Wall Street.

Läs artikeln gratis genom att logga in eller skapa konto
Stockpicker Online FREE Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stockpicker Online FREE
Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Online FREE

Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Christian Berner Tech vinstvarnar
17.01.2022

Christian Berner Tech vinstvarnar

Det var begränsade rörelser på Stockholmsbörsen på måndagen då Wall Street är stängt.

Läs artikeln gratis genom att logga in eller skapa konto
Stockpicker Online FREE Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stockpicker Online FREE
Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Online FREE

Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Annons
Autoliv vinnare efter återköpsprogram
16.11.2021

Autoliv vinnare efter återköpsprogram

Uppgången på Stockholmsbörsen fortsatte på tisdagen och det breda OMXSPI-index printade en ny rekordnivå. Indexet ökade 0,6 procent till 1 033,8 punkter.

Läs artikeln gratis genom att logga in eller skapa konto
Stockpicker Online FREE Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stockpicker Online FREE
Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Online FREE

Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
15.11.2021
Market Buzz – Electrolux och Zaptec

Market Buzz – Electrolux och Zaptec

Di skriver i ”veckans aktie” att Electrolux tillhörde som väntat de industribolag under den senaste rapportperioden som hade det tuffast...

Under det unikt starka tredje kvartalet i fjol hade Electrolux en historiskt hög rörelsemarginal på 10 procent och gjorde en rörelsevinst på närmare 3,3 miljarder kronor. Då hade folk börjat köpa vitvaror igen efter pandemikrisens kraftiga ras. Jämfört med dessa kanonsiffror halverades rörelseresultatet under årets tredje kvartal.

Den svaga rapporten som aktiemarknaden genom en uppdatering från bolaget till analytikerna diskonterade redan i september har gjort att Electroluxaktien även justerat för höstens extrautdelning på 17 kronor per aktie har tappat nästan 20 procent av sitt börsvärde från årets toppnotering. Det har skett samtidigt som börsen har fortsatt upp till nya rekordnivåer. Enligt Di är Electroluxaktien nu ordentligt pressad och värderingen riktigt låg, med ett p/e-tal på 11 både årets och nästa års förväntade vinst. Den kursmässiga svackan bör placerarna utnyttja eftersom Electrolux på litet längre sikt är ett mer intressant bolag än före pandemin. En rimlig utveckling är att aktien når 250 kronor på ett års sikt, nästan 25 procent högre än fredagens kurs. Di sätter en köprekommendation på Electrolux.

Annons

Elbilsladdstationsbolaget Zaptecs rapport för tredje kvartalet kom in klart över förväntat. Försäljningen på 131 miljoner norska kronor var redan känd och motsvarar en årlig tillväxt på 170 procent. Exportandelen under kvartalet uppgick till 47 procent (27 procent) vilket enligt Ålandsbanken visar att den internationella expansionen fungerar. Justerat EBITDA-resultat på 23 miljoner norska kronor överträffade förväntningarna med dryga 10 procent. Anledningen är
en imponerande bruttomarginal på 44,8 procent (34,7 procent), där förväntningarna låg på runt 39 procent. Förklaringen ligger i en lyckad uppskalning av produktionen tillsammans med positivt bidrag från förvärvet i Schweiz. Zaptec växa åtminstone i linje med den europeiska marknaden.

Vad gäller exportandel tror man att man 2/3 av försäljningen nästa år kommer komma utanför Norge där man ser hög tillväxt i Sverige, Schweiz och Danmark. Utöver detta kommer man lansera i Tyskland och Storbritannien inom några kvartal. Bolaget har stora ambitioner på dessa marknader och förväntar sig att nå en marknadsandel på över 10 procent på både den professionella - och hemmamarknaden. Ålandsbanken ser Zaptec som ett av de bästa spelen på den strukturella tillväxten i antalet elbilar. Därför har banken en positiv vy på aktien och ser nuvarande kursnivå som ett attraktivt ingångsläge trots en stark kursutveckling.

Källa: Di och ABS

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Upprekyl i Storytel efter fredagens rapportslakt
08.11.2021

Upprekyl i Storytel efter fredagens rapportslakt

Stockholmsbörsen pendlade kring nollstrecket på måndagen.

Läs artikeln gratis genom att logga in eller skapa konto
Stockpicker Online FREE Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stockpicker Online FREE
Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Online FREE

Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Top picks review - Electrolux
02.11.2021

Top picks review - Electrolux

I vitvarubolagets fall verkar placerarna ha varit bättre förberedda på effekterna från den ansträngda situationen för elektronik och sjöfrakt.

Först publicerad i Stockpicker Newsletter 1908 (31 oktober 2021)

Aktien stängde mer eller mindre oförändrad på rapportdagen. Kanske hade förväntningarna redan påverkats av konkurrenten Whirlpools kommentarer några dagar tidigare, som såg sig tvungna att sänka den egna prognosen för tillväxten under innevarande år.

För Electroluxs del landade den organiska tillväxten under Q3 på -0,3%, medan rörelsemarginalen sjönk med 4,8 procentenheter till 5,3%. Tack vare ett konsekvent genomförande av prisökningar och en gynnsam mix lyckades bolaget att kompensera för lägre försäljningsvolymer, men det var inte tillräckligt för att stå emot andra motvindar i form av högre priser för expresslogistik och elektroniska komponenter.

Glädjande är att efterfrågan beskrivs som fortsatt stark på de flesta marknader, med en normalisering på en högre nivå än innan pandemin. Enligt ledningen hade man utan begränsningarna i leveranskedjan kunnat producera omkring 10% mer under Q3. Även om man räknar med sekventiella förbättringar, är man inställd på ännu mer utmanande förutsättningar under resten av året. De externa faktorerna väntas numera få en negativ påverkan på cirka 4,5 miljarder kr under helåret 2021, jämfört med tidigare prognosen på 3 – 3,5 miljarder kr.

Överlag är det imponerande hur väl bolaget historiskt sett har lyckats att stå emot kostnadsinflationen med hjälp av prishöjningar. Viktiga faktorer i sammanhanget är de starka varumärken och en hög innovationstakt. Dessutom pågår en omfattande modernisering av tillverkningen och det har pratats om besparingar på cirka 1,7 miljarder kr under 2022. 

Förutom en attraktiv direktavkastning på drygt 5%, tillåter bolagets starka finansiella ställning även återköp av egna aktier, vilket man kommer göra fram till den 25:e mars för upp till 2,8 miljarder kr. Det gör att vi väljer att vänta ut den cykliska svackan och behåller vår köprekommendation med ny riktkurs på 265 kr (300 kr).

Electrolux
Stäng×
Av
Jacek Bielecki Analytiker
15.02.2022
Electrolux – En riktig värdeaktie

Electrolux – En riktig värdeaktie

9,5% - Det är just nu direktavkastningen som man som placerare i vitvarubolaget kan se fram emot under de kommande kvartalen.

Detta är en låst artikel. Prenumerera på nyhetsbrevet för att fortsätta läsa.
Om ni inte ännu är prenumerant Stockpicker Newsletter Sveriges ledande oberoende aktieanalysbrev med fantastiskt track-record. Beställ
Stockpicker Newsletter
Stäng×
Av
Sebastian Lang Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Newsletter

Sveriges ledande oberoende aktieanalysbrev med fantastiskt track-record. Beställ
09.09.2021
Electrolux bättre idag än för två år sedan. Lönsamhetsförbättringar runt hörnet

Electrolux bättre idag än för två år sedan. Lönsamhetsförbättringar runt hörnet

Vid ett första ögonkast ser det ganska märkligt ut.

Först publicerad i Stockpicker Newsletter 1893 (8 september 2021)

ELUX B | Large Cap | 211,8 kr | KÖP

Det kan jämföras med Stockholmsbörsens uppgång (OMXSPI) om drygt 40% under samma period. Till saken hör dock att man som aktieägare fick aktier i Electrolux Professional när denna del knoppades av i mars förra året. Dessutom har man under tiden även fått 11 kr per aktie i vanlig utdelning, vilket innebär att den totala avkastningen snarare har varit 30%. Det är dock fortfarande sämre än index, vilket kan tyckas märkligt eftersom Electrolux idag framstår som ett bättre bolag än för två år sedan.

År 2018 och 2019 tjänade man 3,81 miljarder kr respektive 2,51 miljarder kr i vinst efter skatt. 2020 blev resultatet en vinst på 3,99 miljarder (kvarvarande verksamhet efter utdelningen av Electrolux Professional) och för i år räknar analytikerkåren enligt en sammanställning av Factset med 5,4 miljarder kr. Förutom renodlingen av verksamheten har ledningen kring vd Jonas Samuelson intensivt jobbat med att öka effektiviteten genom modulariserade produkter i automatiserad tillverkning. Sammanlagt investerar man 8 miljarder kr i en omfattande modernisering av tillverkningen för att driva konkurrenskraft och skapa lönsam tillväxt.

Annons

Även om vissa projekt har försenats något på grund av pandemin, så siktar man fortfarande på årliga kostnadsbesparingar på omkring 3,5 miljarder kr med full effekt från 2024.  Ett intressant exempel är investeringen i kyl- och frysfabriken i Brasilien som färdigställdes 2020. Den har inte bara förbättrat flexibiliteten och kostnads- och resurseffektiviteten, men även ökat konkurrenskraften genom att stärka positionen i det växande segmentet för två-dörrars kylskåp. Nivån av automatisering i produktionen ökade från 4% till 23%, vilket har positiva följdeffekter såsom ett minskat antal olycksfallshändelser och ett lägre behov av lagerhållning. Sist men inte minst har man dessutom minskat CO2 med 11% och vattenanvändningen med 12% sedan investeringen påbörjades år 2017.

Onekligen har man fått oväntad draghjälp av pandemin, som initialt ledde till en skarp nedgång i konsumentefterfrågan, men som sedan skapade ett stort intresse för allt kring hemmet, inklusive nya vitvaror. Facit för 2020 blev ett betydligt bättre resultat med en rörelsemarginal på 5,0% jämfört med 3,8% föregående år exklusive engångsposter. Den organiska försäljningstillväxten landade på 3,2%, samtidigt som försäljningen på eftermarknaden, ett av koncernens strategiska fokusområden, ökade markant och uppgick till 7% av försäljningen.

Det positiva stämningsläget har fortsatt in i detta år och konsumenternas ökade investeringar i förbättringar i hemmet och lagerpåfyllnad hos återförsäljare fortsatte att gynna efterfrågan. Utöver det har jämförelsetalen varit tämligen låga så att nettoomsättningen under de första sex månaderna i år ökade organiskt med 31%, jämfört med samma period i fjol, till 59,3 miljarder kr. Rörelseresultatet ökade till 4,04 miljarder kr (60 Mkr), motsvarande en marginal på 7,2%.

Som de flesta andra påverkades bolaget förvisso till viss del av oregelbundna leveranser, särskilt avseende elektroniska komponenter. Man har dock lyckats att hantera problemet framgångsrikt, bland annat tack vare ett tätt samarbete med leverantörerna. Lönsamhetsmässigt har man i alla fall lyckats kompensera för de externa motvindarna med hjälp av högre priser, och för resten av året har man aviserat ytterligare höjningar. Detta eftersom ledningen tror att kostnaderna för råmaterial, elektroniska komponenter och logistik kommer fortsätta att öka.

Vad gäller efterfrågan så har man en positiv syn på volymutvecklingen under helåret 2021, även om det är sannolikt med viss normalisering under andra halvåret. Tack vare den förbättrade lönsamheten och en hög kapitaleffektivitet har man skaffat sig en stark finansiell situation och vid slutet av juni uppgick nettoskuldsättningsgraden till 0,04. Detta alltså trots att man har satsat betydande summor i ovannämnt investeringsprogram.

Styrelsen vill med hänvisning till ovan justera utdelningspolicyn till cirka 50% av resultatet, och dessutom genomföra ett automatiskt inlösenförfarande om 17 kr per aktie under andra halvan av 2021. Kombinerat med den ordinarie utdelningen, skulle det innebära en total kontant utdelning om 25 kr per aktie under helåret 2021. Framöver vill man sedan komplettera ordinarie utdelning med pågående återköp av aktier, initialt genom att använda det befintliga mandatet att återköpa upp till 9,4 miljoner aktier fram till årsstämman 2022.

Vi ser goda chanser för fortsatt positiv vinsttillväxt, främst drivet av ytterligare lönsamhetsförbättringar relaterad till investeringsprogrammet. På våra prognoser handlas aktien därtill till P/e-tal omkring 11 på årets förväntade vinst, och nedåt 10 på nästa års dito. En direktavkastning kring 5% avrundar den attraktiva bilden och med det som grund sätter vi Köp med en riktkurs på 300 kr.

Stäng×
Av
Sebastian Lang Analytiker
Desenio på förlorarlistan efter rapport
27.10.2021

Desenio på förlorarlistan efter rapport

Stockholmsbörsen rekylerade ned på onsdagen efter fortsatt tung rapportskörd.

Läs artikeln gratis genom att logga in eller skapa konto
Stockpicker Online FREE Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stockpicker Online FREE
Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Online FREE

Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
11.10.2021
Bettingbolag föll efter skattebeslut

Bettingbolag föll efter skattebeslut

Stockholmsbörsen backade ytterligare på måndagen.

Läs artikeln gratis genom att logga in eller skapa konto
Stockpicker Online FREE Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stockpicker Online FREE
Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Online FREE

Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Electrolux bättre idag än för två år sedan. Lönsamhetsförbättringar runt hörnet
09.09.2021

Electrolux bättre idag än för två år sedan. Lönsamhetsförbättringar runt hörnet

Vid ett första ögonkast ser det ganska märkligt ut. En aktie i vitvarubolaget kostar i skrivande stund runt 220 kr, vilket är nästan 5% mindre än vid början av 2020, dvs innan Covid-19 började sprida sig över hela världen.

Först publicerad i Stockpicker Newsletter 1893 (8 september 2021)

ELUX B | Large Cap | 211,8 kr | KÖP

Det kan jämföras med Stockholmsbörsens uppgång (OMXSPI) om drygt 40% under samma period. Till saken hör dock att man som aktieägare fick aktier i Electrolux Professional när denna del knoppades av i mars förra året. Dessutom har man under tiden även fått 11 kr per aktie i vanlig utdelning, vilket innebär att den totala avkastningen snarare har varit 30%. Det är dock fortfarande sämre än index, vilket kan tyckas märkligt eftersom Electrolux idag framstår som ett bättre bolag än för två år sedan.

År 2018 och 2019 tjänade man 3,81 miljarder kr respektive 2,51 miljarder kr i vinst efter skatt. 2020 blev resultatet en vinst på 3,99 miljarder (kvarvarande verksamhet efter utdelningen av Electrolux Professional) och för i år räknar analytikerkåren enligt en sammanställning av Factset med 5,4 miljarder kr. Förutom renodlingen av verksamheten har ledningen kring vd Jonas Samuelson intensivt jobbat med att öka effektiviteten genom modulariserade produkter i automatiserad tillverkning. Sammanlagt investerar man 8 miljarder kr i en omfattande modernisering av tillverkningen för att driva konkurrenskraft och skapa lönsam tillväxt.

Annons

Även om vissa projekt har försenats något på grund av pandemin, så siktar man fortfarande på årliga kostnadsbesparingar på omkring 3,5 miljarder kr med full effekt från 2024.  Ett intressant exempel är investeringen i kyl- och frysfabriken i Brasilien som färdigställdes 2020. Den har inte bara förbättrat flexibiliteten och kostnads- och resurseffektiviteten, men även ökat konkurrenskraften genom att stärka positionen i det växande segmentet för två-dörrars kylskåp. Nivån av automatisering i produktionen ökade från 4% till 23%, vilket har positiva följdeffekter såsom ett minskat antal olycksfallshändelser och ett lägre behov av lagerhållning. Sist men inte minst har man dessutom minskat CO2 med 11% och vattenanvändningen med 12% sedan investeringen påbörjades år 2017.

Onekligen har man fått oväntad draghjälp av pandemin, som initialt ledde till en skarp nedgång i konsumentefterfrågan, men som sedan skapade ett stort intresse för allt kring hemmet, inklusive nya vitvaror. Facit för 2020 blev ett betydligt bättre resultat med en rörelsemarginal på 5,0% jämfört med 3,8% föregående år exklusive engångsposter. Den organiska försäljningstillväxten landade på 3,2%, samtidigt som försäljningen på eftermarknaden, ett av koncernens strategiska fokusområden, ökade markant och uppgick till 7% av försäljningen.

Det positiva stämningsläget har fortsatt in i detta år och konsumenternas ökade investeringar i förbättringar i hemmet och lagerpåfyllnad hos återförsäljare fortsatte att gynna efterfrågan. Utöver det har jämförelsetalen varit tämligen låga så att nettoomsättningen under de första sex månaderna i år ökade organiskt med 31%, jämfört med samma period i fjol, till 59,3 miljarder kr. Rörelseresultatet ökade till 4,04 miljarder kr (60 Mkr), motsvarande en marginal på 7,2%.

Som de flesta andra påverkades bolaget förvisso till viss del av oregelbundna leveranser, särskilt avseende elektroniska komponenter. Man har dock lyckats att hantera problemet framgångsrikt, bland annat tack vare ett tätt samarbete med leverantörerna. Lönsamhetsmässigt har man i alla fall lyckats kompensera för de externa motvindarna med hjälp av högre priser, och för resten av året har man aviserat ytterligare höjningar. Detta eftersom ledningen tror att kostnaderna för råmaterial, elektroniska komponenter och logistik kommer fortsätta att öka.

Vad gäller efterfrågan så har man en positiv syn på volymutvecklingen under helåret 2021, även om det är sannolikt med viss normalisering under andra halvåret. Tack vare den förbättrade lönsamheten och en hög kapitaleffektivitet har man skaffat sig en stark finansiell situation och vid slutet av juni uppgick nettoskuldsättningsgraden till 0,04. Detta alltså trots att man har satsat betydande summor i ovannämnt investeringsprogram.

Styrelsen vill med hänvisning till ovan justera utdelningspolicyn till cirka 50% av resultatet, och dessutom genomföra ett automatiskt inlösenförfarande om 17 kr per aktie under andra halvan av 2021. Kombinerat med den ordinarie utdelningen, skulle det innebära en total kontant utdelning om 25 kr per aktie under helåret 2021. Framöver vill man sedan komplettera ordinarie utdelning med pågående återköp av aktier, initialt genom att använda det befintliga mandatet att återköpa upp till 9,4 miljoner aktier fram till årsstämman 2022.

Vi ser goda chanser för fortsatt positiv vinsttillväxt, främst drivet av ytterligare lönsamhetsförbättringar relaterad till investeringsprogrammet. På våra prognoser handlas aktien därtill till P/e-tal omkring 11 på årets förväntade vinst, och nedåt 10 på nästa års dito. En direktavkastning kring 5% avrundar den attraktiva bilden och med det som grund sätter vi Köp med en riktkurs på 300 kr.

Electrolux
Stäng×
Av
Sebastian Lang Analytiker
15.02.2022
Electrolux – En riktig värdeaktie

Electrolux – En riktig värdeaktie

9,5% - Det är just nu direktavkastningen som man som placerare i vitvarubolaget kan se fram emot under de kommande kvartalen.

Detta är en låst artikel. Prenumerera på nyhetsbrevet för att fortsätta läsa.
Om ni inte ännu är prenumerant Stockpicker Newsletter Sveriges ledande oberoende aktieanalysbrev med fantastiskt track-record. Beställ
Stockpicker Newsletter
Stäng×
Av
Sebastian Lang Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Newsletter

Sveriges ledande oberoende aktieanalysbrev med fantastiskt track-record. Beställ
02.11.2021
Top picks review - Electrolux

Top picks review - Electrolux

I vitvarubolagets fall verkar placerarna ha varit bättre förberedda på effekterna från den ansträngda situationen för elektronik och sjöfrakt.

Först publicerad i Stockpicker Newsletter 1908 (31 oktober 2021)

Aktien stängde mer eller mindre oförändrad på rapportdagen. Kanske hade förväntningarna redan påverkats av konkurrenten Whirlpools kommentarer några dagar tidigare, som såg sig tvungna att sänka den egna prognosen för tillväxten under innevarande år.

För Electroluxs del landade den organiska tillväxten under Q3 på -0,3%, medan rörelsemarginalen sjönk med 4,8 procentenheter till 5,3%. Tack vare ett konsekvent genomförande av prisökningar och en gynnsam mix lyckades bolaget att kompensera för lägre försäljningsvolymer, men det var inte tillräckligt för att stå emot andra motvindar i form av högre priser för expresslogistik och elektroniska komponenter.

Glädjande är att efterfrågan beskrivs som fortsatt stark på de flesta marknader, med en normalisering på en högre nivå än innan pandemin. Enligt ledningen hade man utan begränsningarna i leveranskedjan kunnat producera omkring 10% mer under Q3. Även om man räknar med sekventiella förbättringar, är man inställd på ännu mer utmanande förutsättningar under resten av året. De externa faktorerna väntas numera få en negativ påverkan på cirka 4,5 miljarder kr under helåret 2021, jämfört med tidigare prognosen på 3 – 3,5 miljarder kr.

Överlag är det imponerande hur väl bolaget historiskt sett har lyckats att stå emot kostnadsinflationen med hjälp av prishöjningar. Viktiga faktorer i sammanhanget är de starka varumärken och en hög innovationstakt. Dessutom pågår en omfattande modernisering av tillverkningen och det har pratats om besparingar på cirka 1,7 miljarder kr under 2022. 

Förutom en attraktiv direktavkastning på drygt 5%, tillåter bolagets starka finansiella ställning även återköp av egna aktier, vilket man kommer göra fram till den 25:e mars för upp till 2,8 miljarder kr. Det gör att vi väljer att vänta ut den cykliska svackan och behåller vår köprekommendation med ny riktkurs på 265 kr (300 kr).

Stäng×
Av
Jacek Bielecki Analytiker
Revolution Race steg i debuten
16.06.2021

Revolution Race steg i debuten

Handeln på Stockholmsbörsen var som väntat avvaktande inför kvällens räntebesked från den amerikanska centralbanken.

OMXS30-index steg 0,3 procent. Bland storbolagen ökade Electrolux 3,3 procent till 240,30 kronor. Danske Bank har justerat upp riktkursen till 305 kronor (290). Ålandsbanken skriver att flera analyser pekar ut Electrolux som en kandidat för extrautdelningar. Bolaget indikerade redan i samband med bokslutet att balansräkningen var starkare än vad man behöver, och att man under våren/sommaren planerade en strategisk översyn där nya finansiella mål skulle kunna vara en möjlighet. Låsbolaget Assa Abloy försvagades 1,2 procent sedan DNB kapat rekommendationen till Behåll (Köp).

JP Morgan höjer rekommendationen för kredithanteringsbolaget Intrum till Övervikt (Neutral). Riktkursen är fortsatt 330 kronor. Aktien, som är ett innehav i Stockpicker Newsletters Referensportfölj, ökade 2 procent och stängde till 279,10 kronor. Nordea kapar rekommendationen för installationsbolaget Bravida till Behåll (Köp). Sänkningen kommer från att banken anser värderingen för nästa års ev/ebitda att vara skälig beaktat en dämpad vinsttillväxt på kort sikt, potentiell motvind från råvarukostnader och de senaste månadernas starka kursutveckling. Aktien såldes ned 4,7 procent till 127,90 kronor. Revolution Race gjorde idag debut på Stockholmsbörsen. Nyintroduktionen mötte ett mycket stort intresse och erbjudandet blev kraftigt övertecknat. Teckningskursen var på förhand bestämd till 75 kronor per aktie. Slutkursen skrevs till 87,80 kronor. Revolution Race erbjuder högkvalitativa funktionskläder för människor med en aktiv livsstil.

Annons

Qiiwis aktie avancerade 15,3 procent efter en uppdatering från gamingbolaget. VD Erik Dale Rundberg skriver i en statusuppdatering att bolaget just nu befinner sig i ett väldigt spännande skede med tre spel inom kort ute i mjuklansering under världskända varumärken. Qiiwi Games ser en väldigt stor potential för att skapa nya kraftiga intäktsströmmar. Småsatellitbolaget AAC Clyde Space har vunnit en order värd motsvarande cirka 54 miljoner kronor från Horizon Space Technologies på en lösning som inkluderar uppskjutning av två nya satelliter, drift och data leverans. Aktien lyfte 7,6 procent till 2,74 kronor.

Byggmodulsbolaget Zenergy har blivit informerade om att ägaren till Västö Gotland AB har problem med att få finansiering på plats och att den tidigare kommunicerade affären med tolv fritidshus inte kommer bli av. Ordervärdet angavs vid tillkännandegivandet i april till cirka 18 miljoner kronor. Aktien tappade 10,4 procent till 0,398 kronor. Crunchfish har ingått ett licensavtal med Lenovo som innebär att Crunchfishs mjukvara ska integreras i AR-glasögon. Aktien stärktes 2,6 procent till 45,85 kronor.

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker

Mina Bevakningar


Skapa konto gratis och lås upp våra Online FREE artiklar

Annons
Annons
Till början