Stäng
Så skapar du en extra inkomst från börsen. Till vilken mailadress ska vi skicka guiden?
16.01.2019

Essity – bra val när konjunkturen viker

Sedan början av oktober har Stockholmbörsen (OMXSPI) tappat drygt 10%. Aktien av hygien- och hälsobolaget Essity har lyckats stå emot nedgången och noteras idag mer eller mindre oförändrat. Vi ser ett antal faktorer som talar för en fortsatt outperformance de kommande månaderna, även om vi får en inbromsning i den globala ekonomin.

ESSITY B | Large Cap | 222,5 kr

Bolaget som avknoppades 2017 från SCA har en konjunkturoberoende verksamhet och gynnas av ett flertal demografiska trender. Omkring 40% av nettoomsättningen på cirka 110 miljarder kr genereras inom affärsområdet Consumer Tissue, som inkluderar toalett- och hushållspapper, näsdukar, ansikts-, våt- och pappersservetter. Med välkända varumärken såsom Edet, Tempo och Zewa är man världens näst största leverantör av dessa produkter.

Global marknadsledare är man inom inkontinensprodukter under varumärket Tena, som är en del av Personal Care. Sedan förvärvet av BSN Medical står även detta affärsområdet för nästan 40% av koncernens totala omsättning. Här ingår dessutom produktsegmenten Baby Care (Libero), Feminine Care (Libresse) och Medical Solutions.

Essitys erbjudande kompletteras med det tredje området Professional Hygiene, som med varumärket Tork är världens största leverantör av produkter och lösningar till institutioner och företag. Några exempel är toalettpapper, pappershanddukar, och pappersservetter men även handtvål, handdesinfektion, samt behållare, sensorteknik och service och underhåll.

Efterfrågan på Essitys produkter drivs bland annat av att världens befolkning ökar och lever längre. FN förutspår att vi kommer vara över nio miljarder människor år 2050, att jämföra med dagens drygt sju miljarder. En växande befolkning medför en ökad efterfrågan på hygien- och hälsoprodukter, vilket tillsammans med en ökande disponibel inkomst i tillväxtländerna ger goda förutsättningar för en fortsatt god tillväxt för Essity. Mellan 2014 och 2017 ökade bolagets nettoomsättning med 24%, varav den organiska försäljningen ökade med 10%. Ambitionen är att växa långsiktigt med minst 3% organiskt varje år.

Redan idag är positionen i länder som till exempel Kina, Latinamerika och Ryssland stark. 2017 svarade tillväxtmarknader för 35% av nettoomsättningen, och det är klart att denna andelen ska upp framöver. Marknadspenetrationen av hygien-och hälsoprodukter ar fortfarande betydligt lägre än på mogna marknader, men urbanisering, infrastruktur och detaljhandeln utvecklas snabbt.

Förutom det fördelaktiga utgångsläget på efterfrågesidan, ser vi även en positiv lönsamhetsutveckling för Essity framför oss. De senaste två åren drabbades bolaget av dramatiskt högre råmaterialkostnader (till exempel massa), vilket man bara delvis har kunnat kompensera för med effektiviseringar och en bättre pris- och produktmix.

Som följd av det har den justerade rörelsemarginalen (EBITA) för perioden januari – september 2018 minskat med 1,2 procentenheter till 10,9%. Detta trots en organisk tillväxt om 2,4% under samma period. Ledningen svarade med ännu ett besparingsprogram, utöver det redan pågående effektiviseringsarbete. Vid slutet av 2019 ska de årliga kostnadsbesparingarna från alla dessa åtgärder uppgå till cirka 900 Mkr.

De senaste månadernas ras i oljepriset i kombinationen med signaler om att massapriset har toppat för denna cykeln, ger hopp om en tydlig förbättring av marginalerna under 2019.  Massapriset har varit ett stort problem, efter en prisökning om mer än 50% sedan början av 2016.

Enligt branschorganisationen RISI har de europeiska massapriserna dock börjat sjunka något mot slutet av 2018, då kapacitetsökningar och förväntningar om en lägre efterfrågan har börjat bita. Stora inköpare av massa är främst de klassiska förpacknings- och papperstillverkarna som Stora Enso och UPM, som därmed påverkas i en större utsträckning av konjunkturen än Essity.

Vi ser därför goda förutsättningar att Essity kommer kunna vända den negativa resultattrenden från 2018. Efter årets första nio månader har det justerade rörelseresultatet (EBITA) minskat med 3% till 9 484 Mkr, som följd av de ovan nämnda råvaruprisökningarna. For helåret 2018 räknar analytikerna som följer bolaget med en fallande vinst per aktie från 11,6 kr år 2017 till 9,7 kr (Thomson Reuters).

2019 förväntas vinsten däremot stiga till 12,9 kr per aktie, som resultat av en omsättningstillväxt om 4% och en rörelsemarginalförbättring om 1,4 procentenheter. Det tycker vi är rimliga antaganden. För värderingen innebär det att p/e-talet sjunker från 23 till 18. Lyfter vi blicken till 2020, borde marginalen ha stigit ännu mer och p/e-talet faller till 15.

Summa summarum framstår Essity som ett bra alternativ för placeraren som söker en mer defensiv aktieexponering. Aktien erbjuder dessutom en direktavkastning på förväntade 2,4% i skrivande stund. Vi tycker att aktien är köpvärd och sätter en riktkurs på 260 kr.

Stäng×
Av
Sebastian Lang Analytiker

Mina Bevakningar


Skapa konto gratis och lås upp våra Online FREE artiklar

Annons
Annons
Till början