Stäng
Ladda ner guiden gratis
Balder ökar ytterligare i Entra
13.10.2021

Balder ökar ytterligare i Entra

Stockholmsbörsen öppnade lägre för att sedan ta sig över till plussidan.

OMXS30-index ökade 1,1 procent till 2 277 punkter. Evolution och Sinch tillhörde återigen vinnarna bland de större bolagen med uppgångar om 4,1 respektive 5,2 procent. SEB upprepar rekommendation Köp Boliden inför kvartalsrapporten 22 oktober. Aktien är lågt värderad med P/E 9 för innevarande och kommande år, en fri kassaflödesgenerering på 6-7 procent per år trots stora tillväxtinvesteringar och över 6 procents direktavkastning per år. Aktien steg 0,9 procent till 303,10 kronor.

Balder har nått en ägarandel i Entra om 33,7 procent efter att ha köpt ytterligare aktier i bolaget. Enligt regelverk måste ägare till mer än en tredjedel av innehavet lämna budpliktsbud – något Balder ämnar göra inom 4 veckor. Priset Balder bjuder måste minst uppgå till det högsta priset som bolaget betalt per aktie, vilket är 202,5 norska kronor. Balders aktie stärktes 2,3 procent till 568,80 kronor. SHB skriver i sitt morgonbrev att Mekonomens resultat har varit svagt de senaste åren, men banken bedömer att interna förbättringar börjar bära frukt och att bolaget är väl positionerat för att kunna fokusera på tillväxt. I rapporten, den 29 oktober, förväntar sig SHB att intäkter och rörelseresultat ökat med runt 3 procent jämfört med samma kvartal föregående år. SHB bedömer att kurspotentialen är god och upprepar köprekommendationen. Elbilsladdarbolaget CTEK avancerade 10,5 procent trots inte några kursdrivande nyheter.

Annons

ABG Sundal skriver i en analys att den nuvarande värderingen av Oncopeptides speglar överdrivet pessimistiska utsikter. Det kan fortfarande finnas en plats för Pepaxto inför det stundande mötet för FDA:s ODAC-kommitté den 28 oktober. Aktien adderade 6,7 procent och stängde till 31,60 kronor. Investmentbolaget Creades resultat efter skatt landade på 1 018 miljoner kronor (1 113) för det tredje kvartalet. Substansvärdet per aktie var vid periodens utgång 86 kronor. Aktien steg 6,5 procent till 109,05 kronor. Sdiptech har förvärvat 85 procent av aktierna i Certus Technologies med en omsättning på 19 miljoner euro. Sdiptech-aktien noterades 8,6 procent högre.

Debutanten Haypp Group, som är en återförsäljare inom snus och tobaksfritt snus, stängde till 66 kronor, vilket också var teckningskursen. På tisdagskvällen rapporterade SVT att fraktbolaget som skulle leverera Aegirbios covidtester till Asien och övriga världen ska ha sagt upp avtalet. Bakgrunden uppges vara avslöjanden i SVT:s granskning av affärerna kring Aegirbios mångmiljonorder. Aktien, som varit väldigt volatil den senaste tiden, rekylerade upp 6,6 procent. Redsense Medical har erhållit sin första order i Kanada. Ordern kommer efter att bolaget i augusti ingick ett distributionsavtal med Cardiomed Supplies för Kanada och Bermuda. Aktien avancerade 1,3 procent till 24 kronor.

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
28.09.2021
Håll koll på rekylmotstånd i Balder

Håll koll på rekylmotstånd i Balder

I augusti toppade Balder omkring 650 kronor och därefter är det säljarna som hållit övertaget.

Först publicerad i Stockpicker Swing Trader (28 september 2021)

För att köparna på allvar ska kunna vända sentimentet måste de lyfta tillbaka Balder ovanför den fallande motståndslinje som möter omkring 569 kronor. Därefter sätts fokus på 590 - 600 kronor.

20210928 baldb

På nedsidan är de två pivotbottnarna omkring 532 kronor på många sätt avgörande stöd. Passeras detta stöd lär nämligen Balder söka sig ner under 500 kronor. Aktien är väl värd att bevaka men något köpläge ser vi inte ännu.

Balder
Stäng×
Av
Mats Ahlskog Analytiker
14.03.2022
Veckans affärscase - Balder

Veckans affärscase - Balder

Fastighets Balder utvecklades riktigt starkt under fjolåret, i november nådde aktien nivåer upp mot 720 kronor som högst.

Detta är en låst artikel. Prenumerera på nyhetsbrevet för att fortsätta läsa.
Om ni inte ännu är prenumerant Stockpicker Newsletter Sveriges ledande oberoende aktieanalysbrev med fantastiskt track-record. Beställ
Stockpicker Newsletter
Stäng×
Av
Mats Ahlskog Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Newsletter

Sveriges ledande oberoende aktieanalysbrev med fantastiskt track-record. Beställ
13.01.2022
Köpläge i Balder?

Köpläge i Balder?

Veckans börsturbulens har resulterat i att flera tidigare vinnare fallit ner till grundtrenden.

Först publicerad i Stockpicker Swing Trader (12 januari 2022)

Kring månadsskiftet september/oktober var Balder senast nere vid långa trendindikatorn och reaktionen då blev kraftig. Aktien steg på relativt kort tid från cirka 525 upp mot 725 kronor.

20220112 baldb

Vi kommer hålla utkik efter en vändning även denna gång för att se om det kan uppstå ett tradingläge. En motreaktion bör kunna lyfta Balder mot 650 kronor. Viktigt är dock att aktien inte etablerar sig under långa trendindikatorn.

Stäng×
Av
Mats Ahlskog Analytiker
Annons
08.09.2021

Tradingstrategi i Balder

En aktie som får in tydliga säljflöden idag är Balder. Avslut sker på 583 kronor och aktien är därmed framme vid ett första viktigt stödområde.

Först publicerad i Stockpicker Swing Trader (8 september 2021)

En topp bildades omkring 650 kronor och därefter har säljarna håller övertaget. Omkring 575 kronor finns ett stöd, ger det vika är det sannolikt att nedgången fortsätter ner mot långa trendindikatorn som nu finns vid 520,3 kronor.

20210908em baldb

Vår strategi i Balder är att sätta kurslarm vid långa trendindikatorn och återkomma om vi ser köpare komma emot här. Det lär ta några veckor innan Balder når 200 dagars medelvärde men rekylen är väl värd att bevaka.

Skulle innan dess rekylmotstånd (nu kring 605 kronor) tas ut, lär köparna ta tillbaka övertaget men det är inte vår huvudscenario just nu.

Balder
Stäng×
Av
Mats Ahlskog Analytiker
14.03.2022
Veckans affärscase - Balder

Veckans affärscase - Balder

Fastighets Balder utvecklades riktigt starkt under fjolåret, i november nådde aktien nivåer upp mot 720 kronor som högst.

Detta är en låst artikel. Prenumerera på nyhetsbrevet för att fortsätta läsa.
Om ni inte ännu är prenumerant Stockpicker Newsletter Sveriges ledande oberoende aktieanalysbrev med fantastiskt track-record. Beställ
Stockpicker Newsletter
Stäng×
Av
Mats Ahlskog Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Newsletter

Sveriges ledande oberoende aktieanalysbrev med fantastiskt track-record. Beställ
13.01.2022
Köpläge i Balder?

Köpläge i Balder?

Veckans börsturbulens har resulterat i att flera tidigare vinnare fallit ner till grundtrenden.

Först publicerad i Stockpicker Swing Trader (12 januari 2022)

Kring månadsskiftet september/oktober var Balder senast nere vid långa trendindikatorn och reaktionen då blev kraftig. Aktien steg på relativt kort tid från cirka 525 upp mot 725 kronor.

20220112 baldb

Vi kommer hålla utkik efter en vändning även denna gång för att se om det kan uppstå ett tradingläge. En motreaktion bör kunna lyfta Balder mot 650 kronor. Viktigt är dock att aktien inte etablerar sig under långa trendindikatorn.

Stäng×
Av
Mats Ahlskog Analytiker
25.05.2021
Market Buzz – Balder och Arise

Market Buzz – Balder och Arise

Den 5 maj offentliggjorde Balder att man har tecknat avtal om att förvärva det norska fastighetsbolaget ABP, ett bolag som...

Exponeringen mot olja och gas väcker oro ur ett hållbarhetsperspektiv och enligt SHB:s mening kan förvärvet påverka uppfattningen om Balder-aktien negativt bland ESG-fokuserade investerare, i synnerhet mot bakgrund av att en del av dessa investerare använder uteslutande investeringsstrategier vad gäller fossil energi. SHB bedömer att ABP-förvärvet kan öka Balders förvaltningsresultat med 6-11 procent.

Generellt sett menar SHB att fastighetstillgångar kopplade till fossila bränslen sannolikt inte kan betraktas som miljömässigt hållbara eller gröna, i synnerhet inte i relation till EU:s taxonomi. Enligt bankens mening implicerar detta att ABP:s tillgångar som är kopplade till olje- och gasverksamhet kan vara svåra att stämpla som ”taxonomi-gröna”. Detta skulle i sin tur kunna försämra investerarnas syn på Balder ur ett hållbarhetsperspektiv, åtminstone fram till dess att en större andel av hyresgästernas verksamhet inte längre huvudsakligen är kopplad till fossil energi. SHB upprepar säljrekommendationen på Balder.

Kepler fortsätter att hitta bra värde hos utvecklare av förnyelsebar energi och ser mer än 70 procent uppsida om Arise framgångsrikt genomför sin internationalisering. Analyshuset spår att bolaget helt eller delvis avyttrar de svenska vindkraftstillgångarna, vilket skulle kristallisera värde. Under året drivs också aktien av nyheter kring tillväxt i Polen och Storbritannien. Arise har bjudit in medinvesterare till sina befintliga parker i södra Sverige och räknar med ett stort intresse för investeringsmöjligheten. Bolaget riktar in sig mot att sälja 240 MW under det andra kvartalet. Arise kommer sannolikt att ge mer information om 2025-tillväxtmålet under 2021. Kepler upprepar Köp medan riktkursen justeras upp till 56 kronor (51).

Källa: SHB och Kepler

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
17.05.2021
Market Buzz – Balder och GN Store Nord

Market Buzz – Balder och GN Store Nord

Balder är en av Ålandsbankens favoriter i fastighetssektorn med en exponering på närmare 60 procent mot den stabila bostadssektorn som...

Förvaltningsresultatet under det första kvartalet var marginellt lägre än bankens förväntningar främst mot bakgrund av ett sämre resultat i hotellverksamheten. Kassaflödet ökade med 9 procent jämfört med motsvarande period föregående år vilket var en uppgång från 4 procent under det fjärde kvartalet 2020. Ålandsbanken räknar med att tillväxten i kassaflödet ökar till 11 procent under det andra
kvartalet på grund av lättare jämförelsesiffror och 21 procent under det tredje kvartalet mot bakgrund av förvärvet i Norge.

Värdeförändringarna i fastighetsporföljen under kvartalet uppgick till 0,9 procent, vilket var i linje med förväntningarna. Ålandsbanken räknar med att fortsatta värdeuppskrivningar och kassaflödet under året kommer att medföra att NAV per aktie ökar till 472 kronor vid årets slut. Aktien värderas till 16 ggr förväntat kassaflöde 2022 vilket är en rabatt mot sektorn på cirka 20 procent trots Balders goda historik och exponering mot lågrisksektorn bostäder. Ålandsbanken ser en fortsatt potential i aktien.

SEB skriver att det råder stor oro bland investerare att även GN Store Nord ska drabbas av den halvledarbrist som redan drabbat konkurrenter och allt från personbilstillverkare till solceller. Banken finner viss komfort i att GN själva uppger att de ännu inte har några problem på detta område utan att de säkerställt tillgång till alla halvledarkomponenter de behöver under överskådlig tid, dessvärre är den överskådliga tiden inte särskilt lång varför en viss oro kan vara befogad. Samtidigt är det fråga om temporära problem vilket borde begränsa effekten på aktien, åtminstone teoretiskt. För GN:s del räds SEB inte framväxten av en receptfri del marknad kring hörapparater i USA. De har ingen egen detaljhandelsdistribution som riskerar att tappa marknadsandelar, vilket gör dem agnostiska i den delen av affären. SEB menar att kursnedgången i aktien på 13 procent på en månad har skapat ett bra köpläge.

Källa: ABS och SEB

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Kryptobolag rusade i premiären
12.05.2021

Kryptobolag rusade i premiären

Stockholmsbörsen återhämtade sig något på onsdagen efter gårdagens saftiga nedgång.

Läs artikeln gratis genom att logga in eller skapa konto
Stockpicker Online FREE Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stockpicker Online FREE
Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Online FREE

Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
06.05.2021
Avgörande nivå att bevaka i Balder

Avgörande nivå att bevaka i Balder

Balder har en stark uppgångsfas bakom och nu håller aktien på att ackumulera rörelsen. På sikt kan uppgången mycket väl fortsätta.

Först publicerad i Stockpicker Swing Trader (6 maj 2021)

När väl köparna lyckades lägga motståndet kring 440 kronor bakom, fick vi se ett snabbt lyft mot psykologiskt viktiga 500 kronorsnivån. Här var motståndet övermäktigt och det är inte alls omöjligt Balder behöver söka kraft från 464 - 475 kronor härnäst.

20210506 baldb

Vi kommer att sätta kurslarm strax under 500 kronor, när väl ackumulationsfasen är över räknar vi med att köparna kan lyfta Balder förbi motståndet och få är det nivåer upp mot 520 - 540 kronor som hägrar.

Balder
Stäng×
Av
Mats Ahlskog Analytiker
14.03.2022
Veckans affärscase - Balder

Veckans affärscase - Balder

Fastighets Balder utvecklades riktigt starkt under fjolåret, i november nådde aktien nivåer upp mot 720 kronor som högst.

Detta är en låst artikel. Prenumerera på nyhetsbrevet för att fortsätta läsa.
Om ni inte ännu är prenumerant Stockpicker Newsletter Sveriges ledande oberoende aktieanalysbrev med fantastiskt track-record. Beställ
Stockpicker Newsletter
Stäng×
Av
Mats Ahlskog Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Newsletter

Sveriges ledande oberoende aktieanalysbrev med fantastiskt track-record. Beställ
13.01.2022
Köpläge i Balder?

Köpläge i Balder?

Veckans börsturbulens har resulterat i att flera tidigare vinnare fallit ner till grundtrenden.

Först publicerad i Stockpicker Swing Trader (12 januari 2022)

Kring månadsskiftet september/oktober var Balder senast nere vid långa trendindikatorn och reaktionen då blev kraftig. Aktien steg på relativt kort tid från cirka 525 upp mot 725 kronor.

20220112 baldb

Vi kommer hålla utkik efter en vändning även denna gång för att se om det kan uppstå ett tradingläge. En motreaktion bör kunna lyfta Balder mot 650 kronor. Viktigt är dock att aktien inte etablerar sig under långa trendindikatorn.

Stäng×
Av
Mats Ahlskog Analytiker
10.03.2021
Cellink lyfte på förvärv

Cellink lyfte på förvärv

Stockholmsbörsen öppnade lägre på onsdagen men återhämtade sig sedan succesivt.

Läs artikeln gratis genom att logga in eller skapa konto
Stockpicker Online FREE Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stockpicker Online FREE
Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Online FREE

Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
05.02.2021
Storägare fortsätter att sälja i Evolution

Storägare fortsätter att sälja i Evolution

Stockholmsbörsen rekylerade ned på fredagen.

Vid stängning noterades OMXS30-index 0,8 procent lägre. Fredagens statistik från SCB visade än en gång att svensk exportindustri redan skakat av sig coronakrisen och nu ångar på långt före det övriga svenska näringslivet. Exportorder till svensk industri i december rusade med hela 17,3 procent jämfört med motsvarande månad ett år tidigare. Skanska rapporterade ett något bättre resultat än väntat för fjärde kvartalet, 6588 miljoner kronor, jämfört med väntade 6 419 miljoner kronor. Orderingången var 39,8 miljarder kronor, vilket var i nivå med förväntningarna. Styrelsen föreslår en extrautdelning på 3 kronor utöver den ordinarie utdelningen på 6,50 kronor per aktie. Marknaden sänkte aktien 4,9 procent till 215,40 kronor.

Assa Abloys rapport var svagare än väntat på de flesta punkter. Omsättningen är 1 procent lägre än konsensus med en organisk tillväxt på -5 procent och rörelseresultatet 4 procent lägre än väntat. En stor del av avvikelsen från förväntningarna förklaras av större negativa effekter från företagsförvärv. Bolaget föreslår en utdelning på 3,90 kronor för 2020. Aktien lyfte 0,9 procent till 217,30 kronor. Den brittiska finansmannen Richard Livingstone fortsätter att minska sitt innehav i Evolution Gaming. Richard Livingstone har i januari sålt ytterligare drygt 3,8 miljoner aktier och innehavet uppgick i slutet av månaden till 10,7 miljoner aktier, motsvarande drygt 5 procent av kapital och röster, en nedgång från cirka 6,9 procent vid årsskiftet. Evolutions aktie klättrade 2,1 procent till 911 kronor.

Annons


JP Morgan höjer rekommendation för Nordnet till Övervikt (Neutral). Riktkursen sätts till 190 kronor. SEB har samtidigt höjt sin riktkurs för aktien från 135 till 174 kronor och upprepar köprekommendationen. Även tyska Berenberg har höjt riktkursen för nätmäklaren. Riktkursen justeras upp till 175 kronor (145) med upprepad köprekommendationen. Aktien avancerade 3,4 procent till 163,60 kronor. Balder fortsätter att köpa in sig i konkurrerande fastighetsbolag. Enligt aktieägartjänsten Holdings äger Balder sedan sista januari 0,7 procent av aktierna i Nyfosa. Nyfosas aktie minskade 0,6 procent. SHB kapar rekommendationen för eyetrackingbolaget Tobii till Behåll (Köp) sedan aktien rusat nästan 75 procent under den senaste tolvmånadersperioden. Riktkursen justeras samtidigt upp till 70 kronor (60). Aktien öppnade lägre men stängde upp 3,7 procent.

Hälsovårdsföretaget Midsona redovisade ett rörelseresultat på 66 miljoner kronor (52) för det fjärde kvartalet 2020 (35). Nettoomsättningen ökade till 1 083 miljoner kronor (825). En utdelning om oförändrade 1,25 kronor per aktie föreslås för 2020. Vid stängning noterades aktien 5,8 procent högre till 84,50 kronor. Sydbank upprepar sälj på SAS efter att trafiksiffrorna för januari presenterats. Aktien handlades upp 0,1 procent till 1,682 kronor. E-bygghandlaren BHG Group förvärvar 51 procent av IP Agency Finland, ett online-bolag inom produkter för sport och fritid. BHG-aktien lyfte 0,5 procent till 155 kronor.

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
14.01.2021

Market Buzz – Veoneer och Balder

SHB skriver att Veoneer är på väg in i en period av hög, tvåsiffrig organisk tillväxt och förväntar sig en...

Den 3 februari rapporterar Veoneer för det fjärde kvartalet 2020. SHB har höjt sin produktionsprognos för lätta fordon för det fjärde kvartalet från -2,7 procent till +0,7 procent, främst hänförligt till högre produktion i Kina och Indien. Samtidigt noterar banken att Veoneers kundmix väntas uppvisa en produktionsökning på +3,5 procent. SHB har justerat upp sina försäljningsprognoser för 2020-2021 med 1 respektive 5 procent till följd av en förbättrad försäljningsmix under det fjärde kvartalet och fördelaktiga valutaeffekter under 2021, utöver högre prognoser för den organiska tillväxten under senare delen av 2021. SHB:s beräknade kassaflödesvärde uppgår till 50 dollar per aktie och detta inkluderar ändå inte försäljningspotentialen kopplad till Qualcomm-samarbetet. Köprekommendationen upprepas medan tolvmånaders riktkurs höjs till 24 dollar (20).

Annons

Sedan starten har Balder genererat en aldrig tidigare skådad avkastning för dess aktieägare, skriver Pareto i en analys. Cirka 60 procent av hyresvärdet avser bostadsfastigheter och de flesta bostadspeers handlas till betydande premier till EPRA NAV. Efter Paretos nedgradering till Behåll i mitten av oktober 2020 föll aktien med 11 procent, medan alla nyheter främst har varit positiv. Pareto hävdar att Balder kan fortsätta öka sina vinster i snabbare takt än sektorn framåt, med IFPM-tillväxt 11 respektive 16 procent för 2021 respektive 2022. Pareto höjer rekommendationen till Köp (Behåll) med riktkurs 511 kronor (498).

Källa: SHB och Pareto

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker

Mina Bevakningar


Skapa konto gratis och lås upp våra Online FREE artiklar

Annons
Annons
Till början