Stäng
Så skapar du en extra inkomst från börsen. Till vilken mailadress ska vi skicka guiden?
Dags för Fenix Outdoor att testa motstånd?
29.08.2021

Dags för Fenix Outdoor att testa motstånd?

Handeln i Fenix Outdoor har varit slagig under sommaren. Säljarna gjorde ett försök att ta kommandot efter att motståndet vid 1320 - 1335 kronor visade sig övermäktigt men långa trenden har hittills hållit.

Detta är en låst artikel. Prenumerera på nyhetsbrevet för att fortsätta läsa.
Om ni inte ännu är prenumerant Stockpicker Swing Trader Sveriges med avstånd största och mest exklusiva tradingproduk som varje börsdag ger dig affärsförslag för Stockholmsbörsens aktier. Beställ
Stockpicker Swing Trader
Stäng×
Av
Mats Ahlskog Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Swing Trader

Sveriges med avstånd största och mest exklusiva tradingproduk som varje börsdag ger dig affärsförslag för Stockholmsbörsens aktier. Beställ
26.04.2021
Orkar Fenix Outdoor högre?

Orkar Fenix Outdoor högre?

För några månader sedan lyfte vi fram en intressant setup som bildats i Fenix Outdoor. Därefter har aktien fortsatt trenda högre.

Detta är en låst artikel. Prenumerera på nyhetsbrevet för att fortsätta läsa.
Om ni inte ännu är prenumerant Stockpicker Swing Trader Sveriges med avstånd största och mest exklusiva tradingproduk som varje börsdag ger dig affärsförslag för Stockholmsbörsens aktier. Beställ
Stockpicker Swing Trader
Stäng×
Av
Mats Ahlskog Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Swing Trader

Sveriges med avstånd största och mest exklusiva tradingproduk som varje börsdag ger dig affärsförslag för Stockholmsbörsens aktier. Beställ
Annons
Rapportrally i Fingerprint Cards på sur börs
20.04.2021

Rapportrally i Fingerprint Cards på sur börs

Stockholmsbörsen tappade rejält på tisdagen efter en svag utveckling på Wall Street under gårdagen samt en svag USA-öppning.

Läs artikeln gratis genom att logga in eller skapa konto
Stockpicker Online FREE Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stockpicker Online FREE
Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Online FREE

Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Lyckad debut för Nimbus
09.02.2021

Lyckad debut för Nimbus

Stockholmsbörsen visade på begränsade rörelser på tisdagen. OMXS30-index försvagades 0,2 procent till 1999,2.

Läs artikeln gratis genom att logga in eller skapa konto
Stockpicker Online FREE Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stockpicker Online FREE
Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Online FREE

Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
14.12.2020

Veckans affärscase - Fenix Outdoor

Likt många andra aktier i sektorn utvecklades Fenix Outdoor riktigt starkt under sommaren och inledningen av hösten.

Detta är en låst artikel. Prenumerera på nyhetsbrevet för att fortsätta läsa.
Om ni inte ännu är prenumerant Stockpicker Swing Trader Sveriges med avstånd största och mest exklusiva tradingproduk som varje börsdag ger dig affärsförslag för Stockholmsbörsens aktier. Beställ
Stockpicker Swing Trader
Stäng×
Av
Mats Ahlskog Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Swing Trader

Sveriges med avstånd största och mest exklusiva tradingproduk som varje börsdag ger dig affärsförslag för Stockholmsbörsens aktier. Beställ
07.04.2019

Fenix Outdoor – planerar återköp

Även om friluftsbolaget inte nådde hela vägen upp till våra förväntningar för helåret 2018, blev utfallet ändå klart godkänt. Framförallt med tanke på de utmanande omständigheterna under året. Den negativa avvikelsen mot våra prognoser, var dessutom inte mer än 1% på nettoomsättningen och 4% på sista raden.

FOI B | Large Cap | 958 kr

Framstegen var ändå påtagliga, och nettoomsättningen ökade med 6% jämfört med året innan, till 572 Meuro medan vinsten per aktie steg med 11% till 5,01 euro. Mest glädjande är utvecklingen i Nordamerika, där årsomsättningen ökade med hela 44% till 74 Meuro. Regionen har därmed gått om Tyskland som största marknad inom rörelsesegmenten Brands och Global Sales kombinerat. 

Bolaget har därför utökat sina expansionsplaner och planerar nu att öppna 8-12 nya Fjällräven butiker i Nordamerika under 2019 (den tidigare ambitionen var 5-10). Det är inte längre främst Kånken-väskorna som säljer som smör, utan tillväxttakten inom andra Fjällräven-produktkategorier är faktiskt ännu högre vilket bidrar till en förbättrad balans i portföljen. Även fem nya mindre Globetrotter butiker ska öppnas under året, efter en längre period av effektiviserings- och besparingsåtgärder.

Hela detaljistsegmentet Frilufts har kanske lidit mest i spåren av fjolårets extraordinära väderlek. Den korta våren, en överdrivet varm och lång sommar, samt den varma hösten har påverkat försäljningsvolymerna negativt, i synnerhet i Tyskland. Tack vare det danska förvärvet Friluftsland ökade helårsförsäljningen ändå med 1% till 273 Meuro.

Rörelseresultatet för Frilufts minskade emellertid till 9,9 Meuro från 13,4 Meuro året innan, som följd av investeringar i de danska butikerna, samt de lägre volymerna. Dessutom belastade den pågående omstruktureringen av den tyska logistikverksamheten för detaljhandeln, vilket har påverkat koncernens rörelseresultat med cirka 4 Meuro.

På den positiva sidan bidrog koncernens förbättrade bruttomarginal, och den starka utvecklingen i Nordamerika till en ökning av det totala rörelseresultatet med 4% till 88,4 Meuro. Marginalen minskade visserligen med 0,3 procentenheter till 15,4%, men det nya logistikcentret sägs vara i full drift från och med slutet av Q1 2019, vilket borde leda till kostnadsbesparingar framöver.

Trots de tunga investeringarna i affärssystem, logistik, samt diverse butiker inom Brands och Frilufts förbättrades bolagets finansiella ställning ytterligare under fjolåret. Vid slutet av december uppgick nettokassan till strax under 80 Meuro, nästan dubbelt så mycket som ett år tidigare. Utöver en utdelningshöjning till 12 kr per aktie (10 kr), planerar styrelsen därför att återköpa upp till 700 000 egna B-aktier. Programmet motsvarar cirka 6% av de utestående B-aktier.

Förutom B-aktier, har bolaget även 24 miljoner A-aktier utestående, som allihopa ägs av de fyra storägarna med grundarsonen Martin Nordin i spetsen. Dessa fyra äger dessutom 5,2 miljoner, eller 47%, av de utestående B-aktierna. Ytterligare drygt 30% ägs av större institutioner och personer nära till bolaget. Hittills har inga återköp genomförts, men det är rimligt att anta att sådana kommer att ske via en eller flera blockaffärer.

Aktien har klättrat med cirka 12% hittills i år, men har fortfarande gott om uppsida till vår riktkurs på 1140 kr (Newsletter 1668). Utsikterna för 2019 är positiva, och bolaget har inte upplevt några negativa vädereffekter på orderboktillväxten. Dessutom ser man en fortsatt god tillväxt i Nordamerika och mindre förbättringar i Asien, medan bilden i Europa är mer blandad.

Enbart aktieåterköpet kommer ha en positiv effekt om 5% på vinsten per aktie. Lägg därtill potentialen från tillväxten i den underliggande verksamheten som vi tror kan slå med upp till 10% på sista raden, så är den nuvarande värderingen omkring p/e 17 inte allt för utmanande. Köprådet kvarstår och detsamma gäller riktkursen.

 

Stäng×
Av
Sebastian Lang Analytiker
22.12.2018

Fenix Outdoor – Nordamerika imponerar

Vädret har inte varit till friluftsbolagets favör hittills i år. En oväntad lång vinter i Nordeuropa stökade till vårsäsongen, vilket sedan följdes av en ovanlig varm och lång sommar i hela Europa. Framförallt bolagets outdoorkedjor, som samlas inom segmentet Friluft och genererar nästan hälften av koncernens omsättning, hade det tufft på grund av ett starkt förändrat shoppingbeteende i värmen.

FOI B | Mid Cap | 871 kr

 

Frilufts försäljning minskade med 0,8% under Q3, jämfört med samma period ifjol, till 78,5 Meuro. Nedgången mildrades något av bidraget från danska Friluftsland, som förvärvades under Q4 2017, med en årsomsättning omkring 15 Meuro.

Förvärvseffekter påverkade även segmentet Brands positivt, och vi tror att amerikanska Royal Robbins bidrog med cirka 4 Meuro till segmentets kvartalsomsättning på 51,7 Mkr. Den totala ökningen uppgick, emellertid, till imponerande 36,1% drivet av en ökad försäljning av Fjällräven produkter som fortsätter att vara mycket populära i främst Nordamerika. Bolaget har därför bestämt sig för att påskynda den nordamerikanska expansionen och siktar på 5-10 nya butiker under 2019.

Koncernens sammanlagda nettoomsättning under perioden juli – september uppgick till 178,6 Meuro, motsvarande en ökning om 6%. I samma takt ökade även rörelseresultatet (EBIT) som ökade till 43,8 Meuro, vilket innebar en marginal på 24,5%. Här ingår dock några kostnader av engångskaraktär, bland annat relaterade till integrationsinvesteringar i de senaste förvärven, implementeringen av det nya IT-systemet, samt leveransproblem som följd av flytten av lagerverksamheten i Tyskland.

Just IT-förseningen väntas belasta logistikverksamheten även framöver, tills IT-systemet är igång. Det är samtidigt en viktig pusselbit i den pågående omställningsprocessen för den tyska outdoorkedjan Globetrotter. Genom en rad effektiviserings- och besparingsåtgärder har man lyckats öka lönsamheten, och ambitionen är att skapa en stabil bas för lönsam tillväxt. Vd Martin Nordin uppger sig vara nöjd med de hittills uppnådda resultaten från Globetrotter och planerar att öppna ett antal nya mindre butiker i Tyskland.

Bolagets diverse investeringar täcks gott och väl av det starka kassaflödet från den löpande verksamheten, som uppgick till 40,5 Meuro efter årets första nio månader. Även utdelningen på totalt 12,8 Meuro ryms utan problem i detta belopp. Dessutom ökade nettokassan till 44,4 Meuro vid utgången av september jämfört med 28,3 Meuro vid motsvarande tidpunkt året innan. Detta trots förvärven av Friluftsland och Royal Robbins. Den finansiella ställningen är med andra ord mycket stark, som även soliditeten på 68% intygar.

Ytterligare tilläggsförvärv framstår som sannolika, liksom flera organiska expansionsinitiativ. Satsningar i Nordamerika visar sig, som tidigare nämnt, vara mycket framgångsrika, inte bara i de egna butikerna men även online. Regionen har ökat sin andel av koncernens totalomsättning till drygt 12%, från 9% för ett år sedan.

Vi tycker fortfarande att vår omsättningsprognos på cirka 580 Meuro för helåret 2018 är relevant. Samtidigt sänker vi våra vinstestimat en aning, som följd av de olika engångskostnader som har uppstått under året, och räknar nu med en vinst per aktie på 5,2 euro (tidigare 5,27).

Sedan var senaste genomgång av Fenix Outdoor i mitten av augusti (Newsletter 1633) har Fenix-aktien sjunkit med ca 10%. Det är något svagare än utvecklingen för Stockholmsbörsen (OMXSPI) har varit. Med hänsyn tagen till dagens växelkurs har bolagets värderingsmultipel sjunkit till att understiga p/e 17, vilket är lägre än det historiska snittet men givetvis en premie gentemot marknaden generellt sett. Fenix borde dock ha goda möjligheter att visa tillväxt även nästa år, och balansräkningen tillåter som nämnt ovan både förvärv och höjda utdelningar.

Trots att vår positiva syn på bolaget har alltså inte förändrats, ser vi oss tvungna att justera vår riktkurs för aktien från tidigare 1250 kr till 1140 kr. Vi tror helt enkelt inte längre att placerarna kommer vara beredda att betala lika generösa värderingsmultiplar som tidigare. Den förväntade uppsidan är dock fortfarande tillräckligt stor för att bibehålla en köprekommendation. Värt att notera är det faktum att aktien kommer ingå i Nasdaqs Large Cap-segment (tidigare Mid Cap) från och med januari, vilket skulle kunna öka intresset från institutionella investerare. 

Stäng×
Av
Sebastian Lang Analytiker

Mina Bevakningar


Skapa konto gratis och lås upp våra Online FREE artiklar

Annons
Annons
Till början