Stäng
Missa inga kursdrivande nyheter och aktietips. Vart ska vi skicka infon?
23.09.2022
Market Buzz – Saab och Hexpol

Market Buzz – Saab och Hexpol

Försvarskoncernen Saab har handlats upp kraftigt på Stockholmsbörsen i år.

Rysslands invasion av Ukraina i februari blev startskottet för den kraftiga omvärderingen av krigsmaterieltillverkaren som har lyft hela 70 procent på en fallande Stockholmsbörs. Den geopolitiska oron har ökat och försvarsanslagen, framför allt i Europa, har skruvats upp ordentligt. Inte minst i Sverige. Saabs produkter är redan idag kompatibla med Nato. Ett svenskt Natomedlemskap ökar den potentiella marknaden för Saab skriver Carnegie då möjligheterna att ta sig in på nya marknader förbättras och chansen att bli vald i Natos gemensamma upphandlingar ökar.

Med stöd av Sveriges ökade försvarsbudget är Carnegies bedömning att Saab kan växa med 7,5 procent per år 2023 och 2024, vilket är över bolagets finansiella mål om en genomsnittlig tillväxt om 5 procent per år över en konjunkturcykel. Svagheten i Saab är lönsamheten men ser dock ut att vara på väg upp och enligt bolaget förbättras såväl tillväxt som lönsamhet under andra halvåret. Sammantaget gillar Carnegie de stabila utsikterna för vinsttillväxt, den låga konjunkturkänsligheten, den starka orderingången och det förbättrade ESG-sentimentet kring aktien. Investmentbankens rekommendation är Köp med riktkursen 450 kronor.

Annons

SEB sänker vinstprognosen för Hexpol avseende 2023 och 2024 med 14 procent respektive 10 procent. Banken menar att bolaget har flera egenskaper som gör dem mer resistenta mot den förestående konjunkturnedgången än många andra industribolag, men de är inte immuna. Råvaruprisuppgången har på senare tid stannat av eller reverserat men ersatts av ökade energikostnader. Hexpol har bevisat god förmåga att hantera denna utveckling. Den stora exponeringen mot personbilstillverkning är på kort sikt en styrka då produktionsvolymerna trappas upp när bristen på komponenter avtar. Däremot ser SEB risk för lägre volymer till generell industri som en följd av den förväntade konjunkturförsämringen. Banken räknar med en stark rapport för årets tredje kvartal. SEB ser 6 procents sekventiell rörelseresultatförbättring till 887 miljoner kronor, 10 procent över konsensus. Den organiska försäljningstillväxten väntas uppgå till 23 procent. Värderingen är attraktiv med P/E under 13 på prognosen för innevarande år. SEB upprepar köprekommendationen.

Källa: SEB och Carnegie

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Bolag närstående till VD storsäljer i Bambuser
26.02.2021

Bolag närstående till VD storsäljer i Bambuser

Stockholmsbörsen tappade mark på fredagen efter en svag utveckling på Wall Street och i Asien.

Läs artikeln gratis genom att logga in eller skapa konto
Stockpicker Online FREE Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stockpicker Online FREE
Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Online FREE

Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Annons
13.10.2020
Veckan i backspegeln… v41

Veckan i backspegeln… v41

Ledande indikator… När det nu återstår drygt tre veckor till presidentvalet i USA blir det förstås extra kul att spekulera...

Läs artikeln gratis genom att logga in eller skapa konto
Stockpicker Online FREE Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stockpicker Online FREE
Stäng×
Av
Jacek Bielecki Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Online FREE

Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
05.05.2019

HEXPOL – Lockar igen

Förra gången vi tittade på polymerkoncernen Hexpol hade vi lite tur med tajmingen. Riktkursen på 85 kr som vi satte i början av april ifjol (Newsletter 1606) nåddes nämligen redan några veckor senare. Avkastningen på drygt 20% under den korta tid var visserligen glädjande, men med facit i hand hade vi kunnat vara lite mer tålmodiga, då kursen rusade vidare till som mest 103,8 kr i början av oktober.

HPOL B | Large Cap | 71,3 kr 

 Å andra sidan fick aktien rejält med stryk under höstens börsnedgång, då efterfrågan på bolagets produkter är mycket nära kopplat till den allmänna konjunkturen och framförallt nedgången inom fordonssektor skapade en del oro. Då hjälpte det inte heller att man under hösten äntligen blev aktiv på förvärvsfronten igen, efter nästan ett och ett halvt års väntetid. Som vi påpekade i vår tidigare analys, har M&A alltid varit en viktig del av bolagets framgångssaga och man har varit drivande i branschens konsolidering, framförallt i Nordamerika. Mellan 2013 och 2018 har försäljningen ökat med drygt 14% per år, och ambitionen är att upprätthålla en tillväxtnivå på minst 10% (justerat för valutaeffekter).

 I september förvärvades amerikanska Kirkhill Rubber med fokus på flyg-, fordons- och medicinteknikindustrin samt andra krävande industrisegment. Några veckor senare köpte man sedan italienska Mesgo Group, som är aktiv inom högpresterande elastomerer, konventionella rubber compounds och termoplaster. Tillsammans adderar de båda bolagen en årsomsättning omkring 1,5 miljarder kr, varav drygt 1,1 miljarder återstår att realiseras i år, vilket motsvarar en ökning om 8% från fjolårets 13,8 miljarder kr.  

 Balansräkningen är fortfarande urstark och tillåter fler strukturaffärer. Vid slutet av mars uppgick nettoskuldsättningsgraden till låga 12% och soliditeten till 61%. Nyckeln här är det fina kassaflödet från den löpande verksamheten som under de senaste 12 månaderna översteg 1,8 miljarder kr. Då var det inte heller något problem att dela ut 2,25 per aktie till sina aktieägare för bara några dagar sedan.

 Mycket talar för att det kommer krävas bidrag från förvärv för att hålla tillväxttakten uppe i år. För första gången i den här cykeln sjönk nämligen den organiska försäljningen med 6% under Q1, jämfört med samma period ett år tidigare. Detta beror framförallt på avmattningen inom fordonsindustrin, som står för cirka 35% av intäkterna. Tack vare positiva effekter från förvärv och valutakursutvecklingen, blev den totala omsättningsökningen trots allt 15% varvid kvartalsförsäljningen uppgick till 3 805 Mkr.

 Naturligtvis påverkade den lägre organiska volymen även lönsamheten negativt, och tillsammans med effekterna från mixförändringar och avskrivningar på förvärvade immateriella tillgångar, resulterade det i en minskning av rörelsemarginalen (EBIT) om 0,9 procentenheter till 15,4%. Efter att ha lidit under stark priskonkurrens under 2018, är det nu alltså andra faktorer som tynger lönsamheten och målet om en marginal på 17% lär nog inte bli aktuellt ett bra tag framöver.

 Det finns dock hopp att efterfrågan kan komma tillbaka under andra halvåret i år, inte minst i Kina där bolaget upplevde en tydlig svaghet inom fordonsindustrin under Q1. Asien är fortfarande den minsta regionen för Hexpol (cirka 5% av försäljningen), men har tidigare vuxit snabbast. Uppmuntrande i sammanhanget är färska kommentarer från Volkswagen, som numera har en något mer optimistisk syn på den kinesiska marknaden under andra halvåret och räknar med att Kinamarknaden kommer landa på samma nivå som i fjol. 

 Strukturellt finns det ett antal trender som gynnar efterfrågan på polymer compounds. Till exempel bidrar produkterna till en förbättrad viktprestanda för elbilar, samtidigt som sektorer som tåg och aerospace har lovande tillväxtutsikter. Bolaget är dock inte bara ledande inom transportindustrin, även medicinteknik har blivit en allt viktigare kundsegment. Bland annat används bolagets material till ventiler inom kirurgi för att kunna injicera vätska, där kraven på renhet är mycket höga.

 Konjunkturkänsligheten av verksamheten kommer, emellertid, alltid vara påtaglig. En viss dämpande effekt kommer från den fortsatt pågående outsourcing-trenden, då många gummikomponentstillverkare väljer att övergå från sin tidigare blandningsverksamhet, vilket gynnar bolag som Hexpol.

 För att sätta sin prägel på bolagets utveckling måste vd Mikael Fryklund bli aktiv på förvärvsfronten igen inom en inte alltför lång framtid. Med hittills bara två förvärv sedan övertagandet av vd-posten i mitten av 2017, ligger han långt efter det historiska snittet. Vi väljer att ta med ytterligare förvärvseffekter på 5 procentenheter i våra estimat för 2019, utöver de 8% som återstår från fjolårets förvärv. I kombination med en förväntad svagt negativ organisk tillväxt, landar försäljningsprognosen därmed på omkring 15,4 miljarder kr i våra modeller. Vinsten per aktie spås öka med 10% till 5,25 kr.

 Baserat på ovanstående estimat värderas bolaget till p/e-tal på 13,5 och EV/EBIT om ca 10,5 vilket är betydligt lägre än det historiska snittet. Vi tror inte bolagets glansdagar är över och ger aktien återigen en Köp-rekommendation med riktkurs 85 kr.

Stäng×
Av
Sebastian Lang Analytiker

Mina Bevakningar


Skapa konto gratis och lås upp våra Online FREE artiklar

Annons
Annons
Till början