Stäng
Missa inga kursdrivande nyheter och aktietips. Vart ska vi skicka infon?
Avanza rusade på rapport
18.10.2022

Avanza rusade på rapport

Uppgången på Stockholmsbörsen fortsatte på tisdagen.

Både OMXS30-index och OMXSPI lyfte 1,6 procent. Cevian Capital har sålt ytterligare drygt 7 miljoner aktier i Ericsson under det tredje kvartalet. Det framgår av ägardatatjänsten Holdings senaste kvartalsuppdatering av ägarinnehav, som sträcker sig till och med september i år. DNB menar att gårdagens 5G-avtal med indiska Jio kan vara värt över 20 miljarder kronor. Ericsson B steg 1,5 procent till 72,72 kronor. Under morgonen har tyska Pfeiffer Vacuum, som konkurrerar med Atlas Copco inom vakuumteknik, höjt sin försäljningsprognos för helåret. Atlas Copco, som rapporterar imorgon, stärktes 2,6 procent. Alleima, vilket nyligen knoppades av från Sandvik, sjönk ytterligare 4,5 procent i spåren av gårdagens delårsrapport.

Bland förlorarna på Large Cap fanns teleoperatören Tele2 och Astrazeneca vars aktier föll 0,8 respektive 1,2 procent. Essity försvagades 1,5 procent efter att dess asiatiska dotterbolag Vinda rapporterat en vinstminskning på 78 procent under det tredje kvartalet jämfört med för ett år sedan. Avanza rapporterade ett rörelseresultat på 502 miljoner kronor för det tredje kvartalet. Utfallet överträffade analytikernas snittförväntningar på 428 miljoner kronor. De totala intäkterna uppgick till 740 miljoner kronor, mot förväntade 680 miljoner kronor. Aktien rusade 12 procent till 176,50 kronor. Branschkollegan Nordnet avancerade 8,2 procent. SHB sänker den kortsiktiga rekommendationen för Mips till Sälj (Behåll) i spåren av gårdagens delårsrapport. På lång sikt upprepar banken rekommendationen Market Perform. Aktien rekylerade upp 6,7 procent.

Annons

Elekta utvecklades mot börstrenden och sjönk 0,1 procent. Morgan Stanley har återupptagit sin bevakning av strålterapibolaget med rekommendationen undervikt. En ännu sämre dag hade Biovica vars aktie rasade 33,3 procent till 10,76 kronor. Cancerdiagnostikbolaget har beslutat att genomföra en fullt garanterad företrädesemission till kursen 8,65 kronor. Skönhetsproduktbolaget Lyko rusade 17 procent efter en överraskande stark rapport. Studsvik, med exponering mot kärnkraftsindustrin, rekylerade ned 9,8 procent efter de senaste dagarnas kraftiga rusning. Rallyt initierades av att den nya regeringen öppnat för nya kärnkraftssatsningar.

OX2:s vd Paul Stormoen ser inget som helst hot från den nya regeringens energipolitik. Det säger han i en intervju med Di. Aktien rekylerade upp 1,4 procent efter den senaste dagarnas svaga kursutveckling. Martin Lorentzons investeringsbolag Cervantes har ökat sitt ägande i hemelektronikkedjan Kjell & Company till 5,8 procent. Cervantes har mellan juli och september köpt nästan 411 000 aktier i Kjell & Company för runt 14 miljoner kronor. Det har ökat ägandeandelen från 4,5 procent till 5,8 procent. Aktien klättrade 0,3 procent till 35,50 kronor.

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
18.10.2022
Market Buzz – Sandvik och Lyko

Market Buzz – Sandvik och Lyko

Sandvik rapporterade på måndagen ett starkt resultat för tredje kvartalet, där intäkterna på 29,3 miljarder kronor var 9 procent över...

Resultatet påverkades positivt av valutaeffekter på drygt 1 miljard kronor. Orderingången växte med 28 procent jämfört, varav 8 procent var organisk tillväxt. Enligt Sandvik står volymtillväxten för majoriteten av den organiska tillväxten, vilket indikerar en fortsatt god efterfrågan på Sandviks huvudmarknader. Kassaflödet förbättrades till 3,6 miljarder kronor vilket var välkommet efter det mycket svaga andra kvartalet. Ålandsbanken ser dock fortfarande att kapitalbindningen är onormalt hög till följd av höga lagernivåer och ser potential för en fortsatt förbättring av kassaflöde och nettoskuldsättning under kommande kvartal. Sandvik indikerar att ”cash conversion” bör vara tydligt positiv under fjärde kvartalet men att helåret inte når målsättningen på 100 procent. Ålandsbanken anser att Sandviks värdering är attraktiv med ett P/E-tal på 12x för 2023 och en EV/EBIT-multipel på drygt 10x. Banken har en fortsatt positiv syn på Ålandsbanken.

Annons

Lyko rapporterade en nettoomsättningstillväxt på 15,4 procent mätt i årstakt i tredje kvartalet, vilket var 2,5 procentenheter under konsensus och Keplers estimat. Försäljningstillväxten ska ses i ljuset av utmanande jämförelsetal då koncernen redovisade en försäljningstillväxt på 28 procent under tredje kvartalet i fjol och 42 procent under tredje kvartalet 2020. Rörelseresultatet på 24,5 miljoner kronor var 124 procent bättre än konsensus på 11 miljoner kronor och 36 procent över Keplers prognos på 18,1 miljoner kronor. Bruttomarginalen förbättrades 1,3 procentenhet i årstakt från 44,9 procent till 46,2 procent då Lyko implementerade en smartare, mer selektiv prissättning och kampanjbaserad metod.

Marknadskostnader i förhållande till försäljning minskade från 12,7 procent under tredje kvartalet 2021 till 10,6 procent under tredje kvartalet 2022 medan personalkostnader i förhållande till försäljning ökade från 13,3 procent under tredje kvartalet 2021 till 13,9 procent under tredje kvartalet 2022. Totalt sett förbättrades rörelsemarginalen med 0,3 procentenheter i årstakt till 4,3 procent i tredje kvartalet, vilket var hela 2,4 procentenheter bättre än konsensus. Kepler behåller sin positiva syn på Lyko och tror att verksamheten kommer att vara motståndskraftig mot en nedgång jämfört med de flesta detaljhandelsföretag. Rekommendationen är Köp med riktkursen 250 kronor.

Källa: ABS och Kepler

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Annons
Lyko – Favorit i repris?
16.10.2022

Lyko – Favorit i repris?

När vi för nära exakt ett år sedan sedan tittade på skönhets e-handlaren Lyko blev rekommendationen Köp.

Först publicerad i Stockpicker Newsletter 1987 (12 oktober 2022)

LYKO | First North | 100,80 kr | CHANS

Aktien hamnade följaktligen bland våra Top Picks då vi såg uppsida från dåvarande ca 255 kr upp till 310-320 kr på 6-12 månaders sikt. En bedömning som med facit i hand blev både rätt och fel.

Rätt eftersom kursen redan två månader senare infriade målet och aktien lämnade våra Top Picks med god förtjänst (+30%). Uppgången stannade dock inte alls där. I början på januari nådde aktien 394 kr som högst vilket innebär att den hade avancerat med drygt 50% från analystillfället. Det var dock då det. Idag när helt annan riskvilja dominerar har aktien inte bara tappat hela uppgången utan betydligt mer därtill. Kursen idag står nämligen 60% lägre än när det senast begav sig. På 12 månaders sikt blev bedömningen helt fel med andra ord. Vad gick snett?

Utöver allmänt minskad riskvilja och generell misstro mot coronadopade e-handelsbolag har Lyko inte lyckats prestera på det sätt vi hade antagit att man skulle göra. Det är i första hand lönsamheten som ser ut att avvika tämligen kraftfullt från de prognoser vi hade ställt upp för i år. Försäljningsmässigt ser verksamheten däremot ut att takta ganska väl i linje med våra antaganden. Brasklappen här är förstås att det oerhört viktiga andra halvåret återstår att summera. Jämförelsetalen från ifjol är oerhört tuffa och köpkraften hos konsumenterna svajar betänkligt som en konsekvens av högre räntor och energikostnader. Trots det tror vi att Lyko kan lyckas nå upp till vårt estimat om 2,5 miljarder i försäljning i år. Det lär dock förstås inte bli lätt.

Tittar vi på skönhetsbolagets första halvår noterar vi att man omsatte 1 162,1 Mkr (966,8) motsvarande en tillväxttakt om 20,2%. Det var väl i linje med bolagets finansiella mål som stipulerar årlig tillväxttakt om 15-20%. Här bör man dock notera att försäljningstillväxtsiffran drogs upp av stark utveckling i Q1. Under Q2 skrevs tillväxten till 15,3% och risken är förstås påfallande hög att tillväxtsiffrorna blir lägre i Q3 och Q4 då ju också jämförelsesiffrorna blir tuffare. Det gäller inte minst Q4 som med sina 692 Mkr är det bästa omsättningsmässiga kvartal i bolagets historia.

Var tillväxten tillfredsställande så här långt så var det desto sämre ställt med lönsamheten. De skalfördelar som vi trodde skulle uppenbaras vid högre volymer har tyvärr ej synts till. Bruttovinstmarginalen under det första halvåret ökade förvisso till 45,0% (44,5) men ju längre ned i resultaträkningen desto sämre blev det. EBITDA-resultatet minskade till 54,1 Mkr (84,7) motsvarande en marginal om 4,6% medan rörelseresultatet (EBIT) summerades till 2,4 Mkr (43,1) eller marginal om 0,2% (4,4). På den allra nedersta raden blev det rött. 

Den skrala lönsamheten har sina förklaringar. Utöver sedvanlig kostnadsinflation fortsätter man ta kostnader för sin europeiska satsning som man hoppas kommer följa samma mönster som lanseringar i bl.a. Norge och Finland gjort. Idag står Sverige för 70% av omsättningen. Större volymer kräver större organisation och antalet anställda har följaktligen ökat med nära 30% sedan motsvarande period föregående år. Detta samtidigt som även lagret i Vansbro byggs ut ytterligare för att vara driftklart till peakperioden nästa år (Q4 2023). Sist men inte minst fortsätter man att förvärva varumärken som man tror sig kunna lyfta till nya högre nivåer tack vare sin växande räckvidd.

Huruvida bolaget infriar våra estimat avseende försäljningen i år är fortsatt en öppen fråga. Det faktum att man fortsätter investera i framtida tillväxt gör att vi tror att ledningen ser förutsättningar för att flytta fram sina positioner både i men kanske framför allt utanför Sverige. Norge och Finland är sannolikt de länderna där man ser störst möjligheter i närtid medan det på sikt bör finnas stora möjligheter även i övriga europeiska länder. Idag finns man etablerad i Danmark, Tyskland, Österrike, Polen och Nederländerna.

Det som däremot är mer eller mindre säkert redan nu är att vår EBITDA-resultatprognos om 220-225 Mkr inte lär infrias. Såsom trenderna sett ut i år bör man nog vara nöjda med om EBITDA-resultatet landar omkring 135-140 Mkr. Blir så fallet handlas aktien till ca 12x årets EBITDA-resultat och ca 10x nästa års dito. Det är kanske inte högt men så är också osäkerheten kring hösten och vinterns försäljning oerhört hög samtidigt som allt konsumentrelaterat ratas.   

Finns det då något som talar till fördel för bolagets aktie? Det gör det. Q4 har genom åren varit en period då detaljhandelsbolag och då i synnerhet e-handelsdito har utvecklats väl som en följd av stegrade försäljningsförväntningar. Detta var delvis anledningen till fjolårets köprekommendation så här dags på året. Black week och julhandel är perioder då vi allt som oftast lättar på plånboken och så lär det säkert bli även i år trots utmanande ekonomiska förutsättningar.

Får vi då en favorit i repris i år? Vi håller det inte på något sätt som omöjligt. Den tuffa ekonomiska verkligheten gör dock att köprådet den här gången blir av mer spekulativ art (aktien hamnar inte bland våra Top Picks). Med det sagt ser vi ändå Lyko som den kanske allra bästa e-handelsaktien. Dels eftersom bolaget riktar sig primärt till kvinnor som rent generellt spenderar betydligt mer (och återkommande) pengar på skönhetsprodukter och som därtill i regel vet vilka produkter de är ute efter varvid returkostnaderna blir låga i jämförelse med exempelvis kläder, skor eller för den delen elektroniska prylar. Dessutom är skönhetspaketen allt som oftast små vilket begränsar transportkostnaderna (onlinehandel som för ca 85% av Lykos försäljning).

Observera att bolaget kommer med Q3-rapport nästa vecka (18/10)

Stäng×
Av
Jacek Bielecki Analytiker
03.05.2022
VD i Intrum köper aktier

VD i Intrum köper aktier

Stockholmsbörsen noterades högre på tisdagen.

OMXS30-index ökade 0,7 procent medan det bredare OMXSPI steg 0,2 procent. Vitvarubolaget Electrolux klättrade 6,1 procent efter att annars ha pressats efter fredagens rapport. Kepler Cheuvreux höjer rekommendation till Köp (Minska). JP Morgan sänker riktkursen för Intrum till 285 kronor (310), och upprepar rekommendationen Övervikt. Intrums vd Anders Engdahl har köpt 4 000 aktier i bolaget för 902 500 kronor. Vid stängning noterades aktien 2,3 procent högre till 226,80 kronor. I banksektorn steg Swedbank och SEB 1,3 respektive 1,8 procent efter att UBS höjt båda till Köp (Neutral). Volvo Cars ökade 5,2 procent vilket var den fjärde uppgångsdagen i rad. Kurslyftet kommer trots att Gores Guggenheim, spacbolaget som ska ta det Volvo Cars-delägda elbilsbolaget Polestar till börsen, i princip stått stilla på Wall Street.

SEB anser att utvecklingen för Paradox under första kvartalet var starkt och rörelseresultatet, 209 miljoner, var 14 procent bättre än marknadens förväntan. Bankens uppskattning är att intäkterna ökade organiskt med 23 procent jämfört med samma period föregående år. Expansion av spelet Crusader Kings III och nytt innehåll i spelportföljen påverkade intäkterna positivt. Det var inga nedskrivningar i kvartalet, första gången sedan andra kvartalet 2020. SEB anser det är ett tecken på aktiverade utvecklingskostnader har en bra kvalitet. Aktien stärktes 2,4 procent till 177,10 kronor. Evolution handlades upp 3,7 procent efter en stark utveckling efter rapporten. Bland bettingrelaterade aktier ökade Catena Media och Kambi 0,3 respektive 2,4 procent.

Annons

Cint försvagades 13 procent efter att ha rapporterat en lägre lönsamhet till följd av förvärvet av amerikanska bolaget Lucid. Bolaget rapporterade en högre nettoomsättning och bruttoresultat jämfört med samma period under fjolåret samtidigt som lönsamheten försämrades under kvartalet. Enligt vd är det främst förvärvet av det USA-baserade bolaget Lucid som tynger lönsamheten. Lyko Groups storägare Carl-Olof och Jenz Hamrins stiftelse har köpt 100 000 A-aktier i e-handelsbolaget för totalt 19,1 miljoner kronor. Lovisa Hamrin är styrelseordförande i Carl-Olof och Jenz Hamrins stiftelse och styrelseledamot i Lyko. Aktien handlades ned 0,7 procent till 203,50 kronor. Bico har en turbulent vecka i ryggen. På måndagen rekylerade aktien upp efter att ha rapporterat preliminära siffror som överträffar mål. Under tisdagen tappade aktien 9,1 procent. PowerCell har fått en order på ett 200 kW bränslecellssystem från det amerikanska bolaget Kaizen Clean Energy. Aktien stärktes 5,6 procent.

AKO Capital har dykt upp som publik blankare i hjälmteknikbolaget Mips med en kort position uppgående till 0,51 procent av kapitalet. Aktien tappade 7,7 procent till 640 kronor. Nordnet, som kommit med preliminär månadsstatistik, såldes ned 4,8 procent. Kontraktstillverkaren Hanza ökade 1,2 procent. Ebita-resultatet uppgick till 41,2 miljoner kronor i det gångna kvartalet (22,5) och nettoomsättningen steg 45 procent. Nimbus steg 0,5 procent i spåren av sin delårsrapport där orderboken i första kvartalet var båttillverkarens starkaste hittills. Oljebolaget IPCO rapporterade ett resultat efter skatt på 80,8 miljoner dollar (26,9) för det första kvartalet. Aktien ökade 3,9 procent tillsammans med övriga bolag i branschen, trots att oljepriset sjönk. Bland övriga bolag i sektorn avancerade Enquest och Africa Oil 9,5 respektive 4,9 procent.

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Långsiktig trendvändning i Lyko
16.11.2021

Långsiktig trendvändning i Lyko

Efter några starka veckor har nu äntligen Lyko tagit sig tillbaka över långa trendindikatorn. Det ser dessutom ut som att köparna håller kvar övertaget.

Detta är en låst artikel. Prenumerera på nyhetsbrevet för att fortsätta läsa.
Om ni inte ännu är prenumerant Stockpicker Swing Trader Sveriges med avstånd största och mest exklusiva tradingprodukt som varje börsdag ger dig affärsförslag för Stockholmsbörsens aktier. Beställ
Stockpicker Swing Trader
Lyko
Stäng×
Av
Mats Ahlskog Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Swing Trader

Sveriges med avstånd största och mest exklusiva tradingprodukt som varje börsdag ger dig affärsförslag för Stockholmsbörsens aktier. Beställ
02.11.2021
Imponerande rapport från Lyko. Nu sätts fokus på årets sista kvartal

Imponerande rapport från Lyko. Nu sätts fokus på årets sista kvartal

Att lyfta in skönhets- och hårvårdsspecialisten Lyko bland våra Top Picks för lite drygt en månad sedan (Newsletter 1899) ser...

Läs artikeln gratis genom att logga in eller skapa konto
Stockpicker Online FREE Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stockpicker Online FREE
Stäng×
Av
Jacek Bielecki Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Online FREE

Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
01.10.2021
Lyko – bättre lycka framgent?

Lyko – bättre lycka framgent?

När vi tittade närmare på hårvårds- och skönhetsbolaget Lyko i maj upprepade vi vår spekulativa köprekommendation.

Läs artikeln gratis genom att logga in eller skapa konto
Stockpicker Online FREE Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stockpicker Online FREE
Stäng×
Av
Jacek Bielecki Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Online FREE

Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Imponerande rapport från Lyko. Nu sätts fokus på årets sista kvartal
02.11.2021

Imponerande rapport från Lyko. Nu sätts fokus på årets sista kvartal

Att lyfta in skönhets- och hårvårdsspecialisten Lyko bland våra Top Picks för lite drygt en månad sedan (Newsletter 1899) ser ut att ha varit ett bra beslut.

Läs artikeln gratis genom att logga in eller skapa konto
Stockpicker Online FREE Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stockpicker Online FREE
Lyko
Stäng×
Av
Jacek Bielecki Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Online FREE

Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
16.11.2021
Långsiktig trendvändning i Lyko

Långsiktig trendvändning i Lyko

Efter några starka veckor har nu äntligen Lyko tagit sig tillbaka över långa trendindikatorn.

Detta är en låst artikel. Prenumerera på nyhetsbrevet för att fortsätta läsa.
Om ni inte ännu är prenumerant Stockpicker Swing Trader Sveriges med avstånd största och mest exklusiva tradingprodukt som varje börsdag ger dig affärsförslag för Stockholmsbörsens aktier. Beställ
Stockpicker Swing Trader
Stäng×
Av
Mats Ahlskog Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Swing Trader

Sveriges med avstånd största och mest exklusiva tradingprodukt som varje börsdag ger dig affärsförslag för Stockholmsbörsens aktier. Beställ
01.10.2021
Lyko – bättre lycka framgent?

Lyko – bättre lycka framgent?

När vi tittade närmare på hårvårds- och skönhetsbolaget Lyko i maj upprepade vi vår spekulativa köprekommendation.

Läs artikeln gratis genom att logga in eller skapa konto
Stockpicker Online FREE Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stockpicker Online FREE
Stäng×
Av
Jacek Bielecki Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Online FREE

Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Lyko – bättre lycka framgent?
01.10.2021

Lyko – bättre lycka framgent?

När vi tittade närmare på hårvårds- och skönhetsbolaget Lyko i maj upprepade vi vår spekulativa köprekommendation. Så här långt inget lysande råd med tanke på att kursen har tappat drygt 20% sedan dess (och ca 15% sedan vi återupptog bevakningen i december) på en i övrigt stigande börs.

Läs artikeln gratis genom att logga in eller skapa konto
Stockpicker Online FREE Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stockpicker Online FREE
Lyko
Stäng×
Av
Jacek Bielecki Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Online FREE

Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
16.11.2021
Långsiktig trendvändning i Lyko

Långsiktig trendvändning i Lyko

Efter några starka veckor har nu äntligen Lyko tagit sig tillbaka över långa trendindikatorn.

Detta är en låst artikel. Prenumerera på nyhetsbrevet för att fortsätta läsa.
Om ni inte ännu är prenumerant Stockpicker Swing Trader Sveriges med avstånd största och mest exklusiva tradingprodukt som varje börsdag ger dig affärsförslag för Stockholmsbörsens aktier. Beställ
Stockpicker Swing Trader
Stäng×
Av
Mats Ahlskog Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Swing Trader

Sveriges med avstånd största och mest exklusiva tradingprodukt som varje börsdag ger dig affärsförslag för Stockholmsbörsens aktier. Beställ
02.11.2021
Imponerande rapport från Lyko. Nu sätts fokus på årets sista kvartal

Imponerande rapport från Lyko. Nu sätts fokus på årets sista kvartal

Att lyfta in skönhets- och hårvårdsspecialisten Lyko bland våra Top Picks för lite drygt en månad sedan (Newsletter 1899) ser...

Läs artikeln gratis genom att logga in eller skapa konto
Stockpicker Online FREE Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stockpicker Online FREE
Stäng×
Av
Jacek Bielecki Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Online FREE

Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Nytt vändningsförsök i Lyko Group
03.09.2021

Nytt vändningsförsök i Lyko Group

Det är en mycket utdragen nedgång som ägt rum i Lyko efter dubbeltoppen som bildades kring 440 kronor. Aktien har fått ge tillbaka stora delar av uppgången från i höstas samtidigt som trenden försvagats rejält.

Detta är en låst artikel. Prenumerera på nyhetsbrevet för att fortsätta läsa.
Om ni inte ännu är prenumerant Stockpicker Swing Trader Sveriges med avstånd största och mest exklusiva tradingprodukt som varje börsdag ger dig affärsförslag för Stockholmsbörsens aktier. Beställ
Stockpicker Swing Trader
Lyko
Stäng×
Av
Mats Ahlskog Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Swing Trader

Sveriges med avstånd största och mest exklusiva tradingprodukt som varje börsdag ger dig affärsförslag för Stockholmsbörsens aktier. Beställ
16.11.2021
Långsiktig trendvändning i Lyko

Långsiktig trendvändning i Lyko

Efter några starka veckor har nu äntligen Lyko tagit sig tillbaka över långa trendindikatorn.

Detta är en låst artikel. Prenumerera på nyhetsbrevet för att fortsätta läsa.
Om ni inte ännu är prenumerant Stockpicker Swing Trader Sveriges med avstånd största och mest exklusiva tradingprodukt som varje börsdag ger dig affärsförslag för Stockholmsbörsens aktier. Beställ
Stockpicker Swing Trader
Stäng×
Av
Mats Ahlskog Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Swing Trader

Sveriges med avstånd största och mest exklusiva tradingprodukt som varje börsdag ger dig affärsförslag för Stockholmsbörsens aktier. Beställ
02.11.2021
Imponerande rapport från Lyko. Nu sätts fokus på årets sista kvartal

Imponerande rapport från Lyko. Nu sätts fokus på årets sista kvartal

Att lyfta in skönhets- och hårvårdsspecialisten Lyko bland våra Top Picks för lite drygt en månad sedan (Newsletter 1899) ser...

Läs artikeln gratis genom att logga in eller skapa konto
Stockpicker Online FREE Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stockpicker Online FREE
Stäng×
Av
Jacek Bielecki Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Online FREE

Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
LYKO – svängigt värre
07.05.2021

LYKO – svängigt värre

När vi för ca ett halvår sedan (inledningen på december, Newsletter 1832) tittade närmare på e-handelsspecialisten inom hårvård och skönhet blev slutsatsen att Lykos aktie framstod som ett bättre alternativ att rida på e-handelsvågen än vad klädbolagens aktier var.

Läs artikeln gratis genom att logga in eller skapa konto
Stockpicker Online FREE Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stockpicker Online FREE
Stäng×
Av
Jacek Bielecki Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Online FREE

Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
20.12.2020

Veckans affärscase - Lyko Group

Det är en fullständigt formidabel kursutveckling vi fått se i Lyko Group i år.

Detta är en låst artikel. Prenumerera på nyhetsbrevet för att fortsätta läsa.
Om ni inte ännu är prenumerant Stockpicker Newsletter Sveriges ledande oberoende aktieanalysbrev med fantastiskt track-record. Beställ
Stockpicker Newsletter
Stäng×
Av
Mats Ahlskog Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Newsletter

Sveriges ledande oberoende aktieanalysbrev med fantastiskt track-record. Beställ

Mina Bevakningar


Skapa konto gratis och lås upp våra Online FREE artiklar

Annons
Annons
Till början