Stäng
Så skapar du en extra inkomst från börsen. Till vilken mailadress ska vi skicka guiden?
Kraftig utspädning i Millicoms emission
18.05.2022

Kraftig utspädning i Millicoms emission

Stockholmsbörsen pendlade länge kring nollstrecket, men vände sedan ned efter en svag öppning i USA.

OMXS30-index minskade 1,2 procent medan OMXSPI föll 1,1 procent. BNP Paribas Exane har gjort en genomgång av banksektorn, vilket renderat i att SEB fått en höjd rekommendation till Outperform (Neutral) medan det för Swedbank medfört sänkt rekommendation till Neutral (Outperform). Aktierna backade 0,5 respektive 1,5 procent. Storägare i Truecaller meddelade under tisdagskvällen om en försäljning av 21 miljoner B-aktier. Försäljningen genomfördes till kursen 61,20 kronor, vilket motsvarar en rabatt om 10 procent jämfört med stängningskursen på tisdagen om 68 kronor. Aktien såldes ned 15,1 procent till 57,70 kronor.

Enligt Di kommer Evolution att befinna sig i New York under de närmaste dagarna för att träffa aktieägare och potentiella investerare. Aktien lyfte 1,2 procent till 978,40 kronor. Gamingbolaget Embracer ökade 3,1 procent inför morgondagens rapport. Astrazeneca sjönk 2,5 procent efter att Kepler sänkt sin rekommendation för läkemedelsbolaget till Behåll (Köp). På kort sikt tror Kepler att bolagets vinstutveckling kommer att möta viss motvind från lägre marginaler på grund av högre utgifter och värre prispress än väntat i Kina. Millicom backade 5,9 procent efter att teleoperatören presenterat detaljer kring sin pågående nyemission. Utspädningen blir ganska kraftig.

Annons

Bonesupport tillhörde vinnarna med en kursuppgång om 48,9 procent. Medicinteknikbolaget har fått ett FDA-godkännande för Cerament G vid behandling av beninfektion. Tradedoubler ökade sitt ebitda-resultat till 21 miljoner kronor (14) i det första kvartalet. Marknaden ställde upp aktien 21,9 procent. En sämre dag hade rapportaktuella Catena Media vars aktie föll 13,6 procent. Omsättningen steg 11 procent till 45,2 miljoner euro (40,7). Den organiska tillväxten var -9 procent. Exkluderas den tyska marknaden var tillväxten -6 procent. Den lägre organiska försäljningen hänförs till fortsatta motvindar på vissa europeiska marknader och tuffa jämförelsetal. Rörelseresultatet var i det närmaste oförändrat på 21,7 miljoner euro (21,0).

På förlorarlistan fanns vindkraftsbolaget Eolus Vind med ett kursfall på 14,9 procent. Eolus Vinds omsättning ökade till 432 miljoner kronor (242) men samtidigt sjönk resultatet efter skatt till -138 miljoner kronor (-17) i det första kvartalet. Gamingbolaget Thunderfuls ebitda-resultatet sjönk till 43,7 miljoner kronor i kvartalet (60,1). Resultatet var en besvikelse, skriver vd Brjann Sigurgeirsson i vd-ordet. Aktien såldes ned 29,1 procent. Pareto inleder bevakning av fastighetsbolaget Oscar Properties med en köprekommendation och riktkurs på 9 kronor. Aktien förbättrades 7,9 procent till 6,97 kronor.

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Riksbanken höjde som väntat reporäntan
28.04.2022

Riksbanken höjde som väntat reporäntan

Stockholmsbörsen öppnade högre men tappade sedan kraft.

OMXS30-index sjönk 0,5 procent medan OMXSPI minskade 0,1 procent. Det var en klart svagare utveckling än de ledande europeiska börserna. Riksbanken höjde på förmiddagen reporäntan med 0,25 procentenheter till 0,25 procent (0,00). Enligt Infronts enkät väntade sig nio av tolv analytiker att Riksbanken skulle lämna styrräntan oförändrad medan tre trodde att reporäntan skulle höjas med 25 punkter. Styrräntan blir positiv för första gången sedan 2014. Ytterligare två till tre räntehöjningar spås ske under det kommande året.

Swedbanks rapport för årets första kvartal var åt det svagare hållet där nettoresultatet av finansiea poster stack ut negativt. Räntenettot beskrivs som något av en besvikelse medan kostnaderna och kreditförlusterna var ljuspunkter. Aktien tappade 2,9 procent till 156,60 kronor. SEB höjer rekommendationen på SHB till Köp (Behåll). Vinstprognoserna justeras upp med 9 procent för innevarande år och för 2023 och 2024 höjs den med 18 procent. Framförallt relateras den uppjusterade vinstprognosen till att SEB nu lägger in tre styrräntehöjningar á 0,25 procentenheter det närmaste året. SHB A stärktes 4,1 procent till 102,50 kronor.

Volvo Cars redovisade ett rörelseresultat på 6,0 miljarder kronor för det första kvartalet. Det överträffade marknadens snittestimat om 4,3 miljoner kronor. Rörelsemarginalen var 8,1 procent, mot väntade 5,9 procent. Företaget har vidtagit åtgärder på prissidan för att till stor del uppväga för ökade råvarupriser. Aktien avancerade 8 procent till 69,58 kronor. Sinch, som är årets förlorare på Large Cap, föll ytterligare 22 procent. Bolaget rapporterade ett högre resultat än väntat för det första kvartalet. Det justerade ebitda-resultatet kom in på 760 miljoner kronor, jämfört med väntade 725 miljoner kronor.

Millicoms justerade ebitda-resultat uppgick till 564 miljoner dollar (362) under det första kvartalet (362). Antalet abonnemangskunder ökade med 320 00, varav 259 000 i Colombia. Fiberkunderna ökade med 74 000, en ökningstakt med 7,4 procent. Aktien såldes ned 8,5 procent till 213,90 kronor. SBB säljer sju fastigheter i Norge, Finland och Sverige för ett totalt överenskommet fastighetsvärde om 2,5 miljarder kronor. Merparten av försäljningslikviden står PPI, där SBB är storägare. SBB B försvagades 3,6 procent till 30,47 konor.

Annons

Dörr- och fönstertillverkaren Inwido rapporterade en högre omsättning och vinst än väntat för det första kvartalet. Den rapporterade orderingången ökade med 28 procent och orderstocken ökade med 57 procent till 2 311 miljoner. Aktien ökade 10,6 procent till 132,70 kronor. Spelbolaget Betsson levererade en högre vinst än väntat under det första kvartalet. Även omsättningen var högre än väntat. VD Pontus Lindwall skriver att återigen sattes nya rekord i intäkter för sportboken liksom för flera enskilda marknader. Marknaden belönade Betsson med en kursuppgång om 7,8 procent. Nordnet och Avanza ökade 5,1 respektive 5,5 procent. Nordnets rapport var starkare än väntat och bolagen stärks också av Riksbanksbeskedet.

Medicinteknikbolaget Sedana Medical föll 30,8 procent efter att bolaget flyttat fram sitt finansiella intäktsmål med ett år. Även förlusterna ökade i första kvartalet samtidigt som nettoomsättningen minskade med 25 procent. Polygiens rörelseresultatet backade till 3,8 miljoner kronor (10,3) i det första kvartalet. Intäkterna växte till 45,1 miljoner (42,0). Situationen i Ukraina, lock-downs relaterade till Covid och inflation är faktorer som det är svårt att bedöma påverkansgraden av. Bolaget kommer att proaktivt arbeta för att minimera påverkan från yttre faktorer så långt det är möjligt. Aktien såldes ned 9,7 procent till 13 kronor. Powercell sjönk 18,4 procent efter att försäljningstillväxten uteblev under det första kvartalet.

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Annons
12.04.2022
Market Buzz – Millicom och Stora Enso

Market Buzz – Millicom och Stora Enso

SHB skriver i en uppdatering att telekomoperatören Millicom har uppvisat ett stabilt momentum i verksamheten under det senaste året, med...

Den 28 april rapporterar bolaget för det första kvartalet. SHB förväntar sig inte någon trendförändring under kvartalet, då banken prognostiserar 5 procents ökning av serviceintäkterna för den latinamerikanska verksamheten, då den senaste tidens ökning av covidfall bör ha en begränsad påverkan. Tuffare jämförelsetal på EBITDA-nivån och ökade investeringar kopplade till Tigo Money innebär dock att SHB prognostiserar ett oförändrat EBITDA-resultat.

I november offentliggjorde Millicom att man ska genomföra en nyemission för att finansiera delar av förvärvet i Guatemala. Aktien har gått betydligt svagare än latinamerikanska börsindex sedan dess, då osäkerheten kopplad till nyemissionen har pressat aktien och då Millicom inte uppfyllt det egna målet om att genomföra nyemissionen under det första kvartalet. SHB:s bästa gissning är att Millicom kommer att genomföra nyemissionen kort efter rapporten för det första kvartalet, varefter aktien mer kommer att avspegla utvecklingen i verksamheten. Baserat på bankens prognos för innevarande år handlas aktien till EV/EBITDA 4,0x. SHB:s kortsiktiga rekommendation är Köp och den långsiktiga rekommendationen är Outperform.

Annons

Enligt Ålandsbanken blir Stora Enso alltmer en renodlad förpacknings- och skogsproducent. När de fyra pappersbruken har avyttrats är bolagets exponering mot grafiska papper helt avvecklad. Detta bör leda till en betydligt högre värdering över en konjunkturcykel än vad vi sett hittills. Prisutvecklingen för sencykliska segment som kartong och förpackningar fortsätter att utvecklas starkt. Skogsvärdena är fortfarande underskattade i Stora Enso. Ålandsbanken bedömer att priset på skogstillgångar kan komma att öka ytterligare på medellång sikt till följd av sanktionerna mot Ryssland. Banken ser redan nu tecken på ökade priser på sågade trävaror och timmer. En värdering i linje med Stora Ensos bokförda värden ger en kurspotential på cirka 20 procent - om skogsvärderingarna höjs med 10 procent motsvarar det 1 euro per aktie. Med skogsvärden på cirka 10 miljarder euro blir den implicita multipeln på industrirörelsen mycket låg (5-6x). Ålandsbanken anser att en EV/EBIT-multipel på 10-12x vore mer rimlig. Därmed ser banken en fortsatt god kurspotential i Stora Enso-aktien trots en stark kursutveckling den senaste tiden.

Källa: SHB och ABS

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
31.03.2022
H&M och utdelningar tyngde börsen

H&M och utdelningar tyngde börsen

Stockholmsbörsen fortsatte sin nedgång på torsdagen med H&M som största sänke.

Även avskilda utdelningar i Electrolux och Swedbank tyngde index. OMXS30-index försvagades 1,6 procent medan OMXSPI backade 0,9 procent. H&M handlades ned 12,9 procent till 126,18 kronor i spåren av morgonens rapport för det första kvartalet. Rörelseresultat blev 458 miljoner kronor (-1,128) vilket var knappt 62 procent under konsensus. Avvikelsen mellan förväntat resultat och utfall ligger i ungefär lika stora delar i H&M:s kostnader för sålda varor som inom omkostnaderna. Mer om rapporten i separat notis längre ned i dagens utskick. JP Morgan höjer rekommendationen på Millicom till Övervikt (Neutral), riktkurs 370 kronor. Aktien förbättrades 0,3 procent till 239 kronor.

Swedbank handlades utan rätt till utdelning om 11,25 kronor och aktien sjönk 18,80 kronor, motsvarande 11,7 procent. I Electrolux avskildes från torsdagen utdelning om 4,60 kronor. Aktien såldes ned 7,5 procent. Sinch tillhörde förlorarna bland Lage Cap och sjönk 12,8 procent. SHB kapar sin kortsiktiga rekommendation på Sinch till Behåll (Köp). Banken räknar med ett svagt första kvartal för molnkommunikationsbolaget. En bättre dag hade Alfa Laval vars aktie lyfte 2,4 procent till 325,30 kronor. Bolaget har förvärvat Desmet, en konstruktör och leverantör av processanläggningar och teknologier inom matolja och biobränsle. Under fjolåret omsatte Desmet cirka 300 miljoner euro.

Annons

Magasinstjänsten Readly vidtar flera åtgärder för att minska kostnaderna. 30 tjänster försvinner samtidigt som prisökningar införs på flera marknader. Enligt den senaste årsredovisningen har Readly runt 166 anställda inklusive konsulter. Kostnadsbesparingarna kommer att uppnå full effekt från och med det tredje kvartalet och uppgå till cirka 18 miljoner kronor för 2022. Aktien tappade 9,3 procent till 7,525 kronor. SEB inleder bevakning på Swedencare med köp och riktkurs 136 kronor. Marknaden lyfte upp aktien 3,3 procent till 120,50 kronor. Gapwaves har fått en ny order på ett utvecklingsprojekt från ett amerikanskt autotech-bolag. Ordern består av design och produktion av antenner avsedda för en Imaging radar. Ordern har ett värde av cirka 2 miljoner kronor med beräknad leverans under andra kvartalet. Aktien klättrade 1,4 procent till 37 kronor. Flygplats- och vägsäkerhetsföretaget SARSYS-ASFT har erhållit en order till ett värde om cirka 700 000 kr från Geveko Markings APAC, New South Wales, Australien. Vid stängning noterades aktien 8,9 procent högre.

Scout Gaming Group, som handlas på First North, har ingått avtal med ett dotterbolag till den världsledande sportbetting operatören bet365. Avtalet är det största avtal som bolaget har ingått. Avtalet med bet365 kommer ge en positiv effekt på koncernens intäkter under andra halvåret 2022. Aktien rusade 9,2 procent till 7,10 kronor. Som högst betalades aktien till 9,84 kronor. På råvarumarknaden sjönk Crude Oil 5 procent till 102,40 dollar per fat efter uppgifter om att USA överväger att släppa över 180 miljoner fat från landets oljereserv för att dämpa prisuppgången på olja. Lundin Energy försvagades 0,1 procent, Africa Oil och IPC tappade 2,5 respektive steg 2,2 procent.

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Millicom – Osäkerhet kring emissionsvillkor tynger
18.03.2022

Millicom – Osäkerhet kring emissionsvillkor tynger

Millicom var en av kandidaterna i årets upplaga av vårt Vinnarnummer (Newsletter 1924).

Detta är en låst artikel. Prenumerera på nyhetsbrevet för att fortsätta läsa.
Om ni inte ännu är prenumerant Stockpicker Newsletter Sveriges ledande oberoende aktieanalysbrev med fantastiskt track-record. Beställ
Stockpicker Newsletter
Millicom
Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Newsletter

Sveriges ledande oberoende aktieanalysbrev med fantastiskt track-record. Beställ
21.04.2021
Dags för Millicom att testa stöd

Dags för Millicom att testa stöd

De senaste veckorna har säljarna tagit kommandot i Millicom och nu närmar sig aktien viktigt avgörande.

Först publicerad i Stockpicker Swing Trader (21 april 2021)

Omkring 310 - 311 kronor finns en stigande stödlinje. Ett nedbrott här lär locka in ytterligare säljflöden vilket kan försämra trenden. Säljarna tog relativt nyligen kommandot då det inte fanns styrka för ett utbrott förbi motstånd vid 347 kronor.

20210421 tigo

Området kring 347 kronor måste passeras för att köparna ska ta kommandot igen och just nu ser det ut som att Millicom kommer hämta kraft från lägre kursnivåer. Någon brådska med köp ser det därmed inte ut att finnas men vi sätter larm på kursnivåerna ovan.

Stäng×
Av
Mats Ahlskog Analytiker
19.02.2021
Millicom – Hur utdragen blir återhämtningen?

Millicom – Hur utdragen blir återhämtningen?

Det är fortfarande en bra bit kvar tills telekomoperatörens aktie är tillbaka på samma nivå som före coronakrisen.

Först publicerad i Stockpicker Newsletter 1849 (17 februari 2021)

TIGO SDB | Large Cap | 314,6 kr | NEUTRAL

Jämfört med för ett år sedan står kursen cirka 30% lägre, vilket är ganska anmärkningsvärt med tanke på att det breda OMXSPI-indexet har stigit med runt 14%.

Förvisso är det förståeligt att emerging markets exponering inte stod högst upp på placerarnas önskelista när oron för pandemin började sprida sig. Under de senaste kvartalens gång har det dock blivit tydligt att Millicoms verksamhet trots allt är ganska motståndskraftig, samt att läget återhämtar sig gradvis.

Bokslutskommunikén visade nyligen att tjänsteintäkterna inom kärnverksamheten i Latinamerika minskade under perioden oktober – december 2020 enbart med 0,4% organiskt, jämfört med samma period året innan, till 1 394 Musd. Den organiska tillväxten av rörelseresultatet före av- och nedskrivningar (EBITDA) i regionen var till och med positiv (+1%) och uppgick till 634 Musd, vilket innebar att EBITDA-marginalen förbättrades med en procentenhet till 41,3%.

Annons

Trenderna som började synas efter sommaren har fortsatt mot slutet av året, framförallt den tydliga förbättringen inom mobila kontantkort (prepaid). Trots att några länder i Latinamerika blev tvungna att återinföra vissa restriktioner till följd av den andra smittvågen, upphörde de hårda nedstängningar på de flesta marknaderna så att nästan alla affärer och distributionskanaler var öppna under Q4. Vid slutet av året hade Millicom totalt 41,7 miljoner mobilkunder, en ökning om 4,7% jämfört med samma tidpunkt 2019 och 5,7% fler än vid slutet av september.

Även stabiliseringen inom kabelverksamheten håller i sig, och framförallt inom bredband beskrivs efterfrågan som hög. Antalet kunder som betalar för denna tjänst ökade med 12%, medan snittinkomsten per kund (ARPU) belastades av ofördelaktiga valutaförändringar.

I linje med sin tidigare prognos lyckades vd Mauricio Ramos leverera ett operativt kassaflöde (EBITDA minus capex) på 1,42 miljarder usd för helåret 2020, något högre än året innan. Att bevara kassaflödet står även högst upp på agendan för 2021 för att komma närmare målet att reducera nettoskulden mot nivån kring 2,0x EBITDA. I dagsläget ligger man på en nivå kring 3,2x, vilket nog är huvudanledningen till att man för andra året i rad inte kommer bjuda aktieägarna på en kontantutdelning.

Det man däremot överväger är att återuppta aktieåterköpsprogrammet under andra halvåret, men det återstår en hög grad av osäkerhet relaterad till pandemins utveckling, den redan höga arbetslösheten i regionen och de ansträngda finanserna hos många regeringar. Med stor sannolikt kommer man därför inte nå upp till sina operationella målnivåer i år. Dessa är en medelhög ensiffrig organisk tillväxt av tjänsteintäkterna, en medelhög- till hög ensiffrig organisk tillväxt i EBITDA och att öka det operativa kassaflödet med omkring 10% organiskt.

På lite längre sikt ser vi Millicom vara på rätt väg och några av restriktionerna under pandemin har faktiskt lyft fram betydelsen av bolagets investeringar i nätverksinfrastruktur och bredbandstjänster. Kortsiktigt har vi dock blivit lite mer skeptiska till bolagets aktie som en konsekvens av den utdragna makroekonomiska belastningen i Latinamerika. Till och med i Europa tar vägen tillbaka till ett normalläge längre tid än vad vi hade hoppats på och då har vaccineringen inte ens börjat på de marknader som Millicom är verksamma på.

I ljuset av ovanstående ser vi ökad risk för ytterligare några kvartal med sidledes utveckling i aktien och väljer därför att ta bort den från vår Top picks – lista. Fundamentalt håller vi däremot fast vid riktkursen på 420 kr, men det kan nog dröja ett tag innan aktien når dit.

Stäng×
Av
Sebastian Lang Analytiker
Äntligen upprekyl i H&M
08.03.2022

Äntligen upprekyl i H&M

Stockholmsbörsen öppnade lägre på tisdagen efter gårdagens kraftiga nedgång på Wall Street.

Läs artikeln gratis genom att logga in eller skapa konto
Stockpicker Online FREE Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stockpicker Online FREE
Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Online FREE

Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Goldman Sachs ser Stillfront som uppköpskandidat
31.01.2022

Goldman Sachs ser Stillfront som uppköpskandidat

Stockholmsbörsen inledde veckan med stigande kurser.

Läs artikeln gratis genom att logga in eller skapa konto
Stockpicker Online FREE Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stockpicker Online FREE
Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Online FREE

Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
MTG rusade efter försäljning av ESL Gaming
25.01.2022

MTG rusade efter försäljning av ESL Gaming

Stockholmsbörsen återhämtade sig något efter måndagens slakt.

Handeln var dock volatil under tisdagen. OMXS30-index ökade 0,7 procent och OMXSPI lyfte 0,3 procent. Rapportsäsongen har så sakteliga rullat igång. Atlas Copcos rapport visade högre orderingång än väntat medan resultatet kom in något under snittprognoserna. A-aktien försvagades 5,1 procent till 516 kronor. Bland övriga cykliska verkstadsbolag steg SKF 1,1 procent. Ericssons rapport togs emot på ett positivt sätt av marknaden som ställde upp aktien 7,6 procent. Mer om Ericssons rapport finns att läsa i separat notis längre ned i dagens utskick. Millicom gick start och avancerade 5,1 procent.

MTG säljer sitt dotterbolag ESL Gaming till Savvy Gaming Group för 1 050 miljoner dollar, motsvarande 9 732 miljoner kronor. Eftersom MTG äger 91,46 procent i ESL Gaming, är dess andel i affären värd 960 miljoner dollar på kassa och skuldfri basis. Affären innebär också att MTG har åstadkommit en totalavkastning på 2,5 gånger investerat kapital i ESL Gaming. MTG vill nu bli ett renodlat gamingbolag. Bolaget har identifierat kring 300 potentiella förvärvsobjekt och diskussioner pågår med ett drygt 30-tal av dessa. Aktien, som har utvecklats svagt en längre tid, rekylerade upp hela 42 procent. Utbildningsföretaget Academedia förvärvar norska Sandviks, som erbjuder produkter och tjänster som inspirerar barn till läsning i tidig ålder. Köpeskillingen uppgår preliminärt till 87 miljoner norska kronor. Aktien förbättrades 3,2 procent till 51,70 kronor.

Annons

Kambi har tecknat ett sportboksavtal med amerikanska Maximbet. Avtalet väntas ha en liten positiv effekt på Kambis intäkter under 2022 men har potential att bli en materiell intäktskälla under loppet av kontraktet. Aktien minskade 2,9 procent och slutkursen skrevs till 219,40 kronor. Bland andra bettingrelaterade aktier steg Catena Media 1,3 procent medan Kindred sjönk 0,2 procent. TF Bank rapporterade ett utfall för fjärde kvartalet nära förväntningarna. Kreditkvaliteten fortsätter att stärkas med en kreditförlustnivå på 2,7 procent (3,2 procent). Inom Consumer Lending växer man med 18 procent där utlåningen i Finland växer starkt efter att det tillfälliga räntetaket upphörde i oktober. Utdelningen lämnas oförändrad på 1 krona per aktie vilket är i linje med förväntat. Aktien försvagades 6,3 procent till 199 kronor.

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Vicore Pharma vinnare efter analytikerkommentar
05.01.2022

Vicore Pharma vinnare efter analytikerkommentar

Stockholmsbörsen visade på begränsade rörelser på onsdagen.

Läs artikeln gratis genom att logga in eller skapa konto
Stockpicker Online FREE Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stockpicker Online FREE
Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Online FREE

Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Kursrekyl i Truecaller
04.01.2022

Kursrekyl i Truecaller

Uppgången på Stockholmsbörsen fortsatte på tisdagen med cykliska bolag i spetsen.

Läs artikeln gratis genom att logga in eller skapa konto
Stockpicker Online FREE Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stockpicker Online FREE
Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Online FREE

Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto

Mina Bevakningar


Skapa konto gratis och lås upp våra Online FREE artiklar

Annons
Annons
Till början