Stäng
Missa inga kursdrivande nyheter och aktietips. Vart ska vi skicka infon?
MTG stärker positionen men fokus sätts på 2022
05.10.2021

MTG stärker positionen men fokus sätts på 2022

Det har varit en utmanade period för de flesta gamingaktier sedan början av året. MTG är inget undantag. Efter en gradvis återhämtning under sommaren har kursen rasat till nya årslägsta under de senaste veckorna, till synes utan bolagsspecifika nyheter.

Först publicerad i Stockpicker Newsletter 1900 (3 oktober 2021)

MTG B | Large Cap | 107,3 kr | KÖP

Två personer som kan bolaget mycket väl och borde därmed ha bra insyn i de fundamentala trenderna, vd:n Maria Redin och styrelseordföranden Simon Duffy, passade istället på och att öka sina andelar i slutet av juli, strax efter publikationen av den senaste kvartalsrapporten.

Den visade att MTG att den organiska utvecklingen mellan april och juni uppgick till -3%, jämfört med samma period i fjol. Det var, emellertid, enbart relaterat till den mycket tuffa jämförelsebasen då många människor stannade hemma i spåren av pandemin, vilket gynnade hela gamingbranschen under 2020. När den effekten nu successivt avtar påverkas även omsättningen inom gaming-vertikalen, medan MTG:s esport-vertikal faktiskt gynnas av den gradvisa öppningen av samhället och möter enklare jämförelsetal framåt.

Rensat för valutaeffekter ökade koncernens nettoomsättning sammanlagt med 15% till 1 198 Mkr, tack vare förvärven av Hutch och Ninja Kiwi. Särskilt glädjande är att esports-vertikalen återvände till en positiv omsättningstillväxt och ökade intäkterna organiskt med 18% till 388 Mkr. Satsningen på digitala turneringar togs emot mycket väl av fansen och bolaget accelererade sina investeringar i bland annat nya esport-produkter för mobilt, digitaliseringen av traditionella sport till esportprodukter samt förberedelser för en geografisk expansion. Uppmuntrande är dessutom ledningens kommentarer att man fortfarande tror på en återgång till live-publik i slutet av detta år.

Nettooomsättningen inom gaming-vertikalen minskade organiskt med 14% och landade på 810 Mkr. Bortsett från ovannämnda jämförelseeffekter har de flesta viktiga titlarna ändå utvecklats väl och tex Hutch populära titel F1 Clash upplevde en starkare tillströmning av kunder samt intäktsökning till följd av starten för formel-1 säsongen. Även InnoGames viktigaste titlar och portfölj av klassiska spel levererade ett stabilt resultat.

Antalet dagliga aktiva användare (DAU) ökade med 69% och månatliga aktiva användare (MAU) till och med med 104%, då man har etablerat en betydligt bredare användarbas för intäktsgenerering genom förvärven av Hutch och Ninja Kiwi. Den genomsnittliga nettoomsättningen per daglig aktiv användare (ARPDAU) minskade dock organiskt med 10%, främst på grund av den höga aktiviteten förra året.

Värt att notera är att de tre ledande titlarna genererar numera 66% av gaming-intäkterna, en nedgång från 77% ett år tidigare, vilket är ett tydligt tecken på den förbättrade diversifieringen av spelportföljen. Samtidigt ökade andelen mobilförsäljning till 61%, från tidigare 49%. Pipelinen ska dessutom stärkas ytterligare genom nytillskottet PlaySimple, som nyligen förvärvades i en affär på nästan 3,1 miljarder kr. PlaySimple omsatte 706 Mkr i fjol, med en EBITDA-marginal om goda 22%. Spelstudion är ledande inom gratis ordspel och har ett flertal framgångsrika spel som har blivit särskilt populära bland kvinnor.

För MTG fortsätter därmed processen att bygga en storskalig gaming-aktör och vd Maria Redin verkar inte vara mätt ännu. Förvärven har skapat en organisation med en bredare kompetens inom allt från användarförvärv till live-ops, samt andra värdefulla operativa synergier. Dessutom har man en stark pipeline av nya spel inom de olika dotterbolagen, vilket bådar gott för fortsatt organisk tillväxt framöver.

Förhoppningen är att 2022 blir året där man kan återgå till en normal verksamhet. Positionen har stärkts inom båda vertikaler, inte minst inom eSport som nu lämnar två tuffa år bakom sig. Kortsiktigt kommer dock de starka jämförelsetalen som man upplevde under Q2 även synas i Q3. 2021 är därför kanske inte ett förlorat år, men i alla fall ett mellanår.

Som placerare gör man klokt i att titta på potentialen för 2022 istället. Där ser vi goda chanser till att bolaget kommer kunna omsätta drygt 7,1 miljarder kronor, vilket skulle motsvara en tillväxt om 30% jämfört med vår prognos för i år. Resultatet lär i detta scenario stiga betydligt mer än så, vilket innebär att dagens börsvärde justerat för nettoskulden motsvarar i skrivande stund lite mindre än 9x förväntade EBITDA-resultatet för 2022.

Vi håller fast vid vår riktkurs på 175 kr och ser betydande uppvärderingspotential. Triggern i närtid skulle kunna tänkas vara när förtroendet för återhämtning av eSport återvänder.

Innehavsredovisning: Jacek Bielecki

Modern Times Group
Stäng×
Av
Sebastian Lang Analytiker
12.03.2022
Trenden ser ut att hålla i MTG B

Trenden ser ut att hålla i MTG B

Under måndagens handel tangerade MTG långa trendindikatorn vid 110 kronor. Nu kan vi konstatera att köparna försvarade grundtrenden.

Först publicerad i Stockpicker Swing Trader (8 mars 2022)

Kortsiktigt är en vändning redan bekräftad i och med att MTG idag tar sig över måndagens högsta betalkurs. Skulle därtill motståndet vid 119,5 - 120 kronor tas ut, är det inte alls omöjligt vi får se noteringar upp mot 135 - 140 kronor på någon veckas sikt.

20220308em mtgb

Vi kommer placera MTG på vår bevakningslista. Gårdagens pivotbotten vid 108,7 kronor ser vi som viktigaste nivån på nedsidan. En gaptäckning ner mot 92,35 kronor indikeras om denna pivotbotten passeras.

Stäng×
Av
Mats Ahlskog Analytiker
28.01.2022
MTG – Esport Exit

MTG – Esport Exit

Det var bara för två veckor sedan som vi lyfte fram e-sport- och gamingbolaget MTG som en av årets tänkbara vinnarkandidater.

Först publicerad i Stockpicker Newsletter 1927 (26 januari 2022)

MTG B | Large Cap | 122 kr | NEUTRAL

Föga anade vi att det i bakgrunden måste ha pågått intensiva förhandlingar kring den delen som har gjort caset ganska unikt, nämligen e-sport. Därför kom det som en bomb när det häromdagen blev känt att man kommer sälja sin ägarandel om 91,46% i ESL Gaming till Savvy Gaming Group (SGG).

Det positiva är att man får bra betalt, nämligen 1 040 Musd (cirka 8 890 Mkr) på kassa- och skuldfri basis. Transaktionen sker mot kontant betalning och innebär att MTG kommer realisera en sammanlagd avkastning på 2,5 gånger sin investering.

Det negativa, i våra ögon, är att ledningen har kommit fram till att man framöver vill fokusera på att accelerera tillväxten i en renodlad gamingverksamhet, i linje med den 'buy & build”-strategin som har använts de senaste åren. Ett flertal förvärv har lagt grunden för en spelportfölj inom olika genrer, och gamingvertikalen svarade för mer än 70% av koncernens nettoomsättning under de första nio månaderna av 2021.

Esports-delen kämpar för tillfället fortfarande med konsekvenserna av Corona-pandemin, som har gjort stora fysiska evenemang med tusentals deltagare nästintill omöjliga. Det är dock just där kärnverksamheten av ESL Gaming ligger, även om man har varit snabbfotad med att skifta mot digitala evenemang under pandemin.

Det var år 2015 att MTG förvärvade ESL och DreamHack som sedan slogs samman under namnet ESL Gaming. Sedan dess har intäkterna ökat avsevärt och ESL har blivit det största oberoende e-sportbolaget i världen. Samtidigt som intresset för e-sport har ökat konstant, har det redan före coronapandemin funnits utmaningar för MTG:s del att skapa en kommersiellt attraktiv produkt. På senare tid har det dock tillkommit en rad tunga sponsorer till branschen och vissa experter räknar med att e-sports kommer omsätta nästan 2 miljarder usd redan i år.

Trots det väljer man alltså att lämna detta område och nu kommer det vara SGG som får skörda frukterna inom e-sport framöver, inte minst eftersom de valde att parallellt med förvärvet av ESL även förvärva esport-plattformen FACEIT. Den nya koncernen kommer erbjuda ”end-to-end”-lösningar genom hela ekosystemet, med produkter inom både B2B och B2C.

Transaktionen förväntas slutföras under Q2 i år och MTG förväntar sig en nettolikvid på cirka 8 100 Mkr. Minst 40% av beloppet ska återföras till aktieägarna, vilket innebär minst 28 kr per aktie. Därefter kommer bolaget ha en nettokassa, inklusive överenskomna tilläggsköpeskillingar relaterade till förvärv, som ska användas för satsningen på den globala spelmarknaden. Framför allt mobilspel står högst upp på önskelistan, där vd Maria Redin ser en ”otroligt stark” tillväxtmöjlighet. Man har tydligen identifierat kring 300 potentiella förvärvsobjekt och diskussioner pågår med ett drygt 30-tal av dessa.

Nettolikviden man erhåller för ESL motsvarar 69 kr per aktie, vilket kan jämföras med MTG:s stängningskurs på 88 kr dagen före annonseringen av affären. Att en MTG-aktie i skrivande stund kostar 125 kr innebär därmed att marknaden sätter ett värde på 28 kr per aktie på den kvarvarande Gaming-delen, efter att ha tagit hänsyn till centrala kostnader och nettoskulden.

Det i sin tur skulle motsvara 3,3 miljarder kr totalt, vilket kan sättas i relation till de 2 659 Mkr som Gaming omsatte under de första nio månader 2021, med en justerad EBITDA-marginal på 30%. Här ingick dock inte hela bidraget från de senaste förvärven Kiiwi och PlaySimple och för helåret 2021 kommer Gaming-omsättningen snarare har landat kring 3 900 Mkr.

Om vi använder samma EV/EBITDA multipel som Stillfront handlas till (det finns fler likheter med Stillfront än med Embracer) ser vi snarare ett värde kring 75 kr för Gaming-delen som rättvist. Summan blir ett fair value för hela MTG på 144 kr per aktie, vilket är något högre än vår tidigare riktkurs på 140 kr och fortfarande 15% över dagens kurs. Trots det nöjer vi oss här. Stor del av vår förtjusning med bolaget har varit relaterad till e-sport exponeringen. Gamingbolag med en buy & build strategi finns det många och rimligtvis är konkurrensen om intressanta uppköpsobjekt också större än någonsin. 

MTG graf

Innehavsredovisning; Jacek Bielecki

Stäng×
Av
Sebastian Lang Analytiker
MTG köper indisk ordspelsutvecklare
02.07.2021

MTG köper indisk ordspelsutvecklare

Stockholmsbörsen noterades högre på fredagen.

OMXS30-index avancerade 0,7 procent till 2289 punkter. Ålandsbanken har fortsatt en positiv syn på H&M efter bolagets rapport för andra kvartalet 2020/2021. Utfallet för kvartalet var starkt i bankens ögon och underbyggde bedömningen att H&M skapat sig förmåga att generera uthållig tillväxt och lönsamhet. Även SEB är positiva till H&M och har justerat prognoserna marginellt. Aktien klättrade 0,8 procent till 202,40 kronor.

Bussoperatören Nobina rapporterade ett justerat resultat efter skatt på 210 miljoner kronor för bolagets första kvartal, vilket var högre än analytikernas förväntningar på 191 miljoner kronor. Resultatförbättringen förklaras främst av fortsatt stor efterfrågan på Samtrans teststationer, omförhandlade kontrakt inom kollektivtrafiken, generella effektiviseringar i affären samt svaga jämförelsetal. Trots ett bättre resultat sjönk aktien 3,3 procent. MTG, som är ett innehav i Stockpicker Newsletters Referensportfölj, förvärvar ordspelsutvecklaren Playsimple från Indien. Den initiala köpeskillingen uppgår till 3 090 miljoner kronor ihop med prestationsbaserade tilläggsköpeskillingar på sammanlagt 1 287 miljoner kronor. I portföljen finns nio aktiva spel, däribland Daily Themed Crossword, Word Trip och Word Jam. MTG B stärktes 1,6 procent till 116,90 kronor. Det var långt ifrån dagshögsta på 123,30 kronor.

Annons

Byggmax ökade 3,6 procent efter nyheten att byggvarukedjan köper den norska lågprisaktören Right Price Tiles. Initialt belopp som Byggmax ska betala är 175 miljoner norska kronor för Right Price Tiles och en ytterligare köpeskilling baserad på framtida utveckling om maximalt 110 miljoner norska kronor. Carnegie kapar rekommendationen för Stillfront till Behåll (Köp). Riktkursen justeras samtidigt till 85 från 110 kronor. Aktien, som utvecklats svagt den senaste tiden, tappade ytterligare 8,1 procent till 67,10 kronor. Bland bettingrelaterade aktier steg Evolution 4,7 procent medan Kambi lyfte 1,1 procent. Kepler Cheuvreux höjer riktkursen på Media and Games Invest (MGI) till 6,84 euro (6,0). Köprekommendation upprepas. Den högre riktkursen är kopplade till MGI:s upplevt starka organiska tillväxt och guidning för 2021 som uppges ha varit betydligt bättre än väntat. Aktien handlades upp 4,6 procent till 54,60 kronor.

Hexatronics ökade 4,5 procent sedan bolaget aviserat ett förvärv av Weterings som tillverkar dukt och slangar för telekommunikations- och jordbruksmarknaden. Priset uppgår till 5,6 miljoner euro med upp till ytterligare 2,8 miljoner euro i en tilläggsköpeskilling. Energilagringsföretaget Azelio har rusat cirka 250 procent det senaste året. Men det finns flera oklarheter inför småspararfavoritens kommersialiseringsfas, visar Di:s granskning. Den senaste tiden tycks Azelio ha börjat backa gällande sina produktionsmål samtidigt som det finns frågetecken kring viktiga partner. Aktien såldes på fredagen ned 19,7 procent. Pareto skrev i en kommentar att det är köpläge i aktien då kurstappet anses vara en överreaktion.

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Annons
MTG – Mörkret före gryningen
02.07.2021

MTG – Mörkret före gryningen

Det dröjer med vändningen för spel- och e-Sportbolaget MTG.

Läs artikeln gratis genom att logga in eller skapa konto
Stockpicker Online FREE Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stockpicker Online FREE
Stäng×
Av
Sebastian Lang Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Online FREE

Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Market Buzz – MTG och H&M
29.06.2021

Market Buzz – MTG och H&M

Medan utsikterna i det kortare perspektivet är fortsatt ovissa bedömer SHB att den långsiktiga potentialen i MTG är god givet ljusa utsikter för bolagets esport-verksamhet.

Banken gör endast små prognosförändringar inför bolagets kvartalsrapport den 20 juli och för kommande år. SHB räknar med att fortsatta investeringar inom esport-vertikalen kan tynga resultatet kortsiktigt. Även inom gamingsegmentet ser banken tillfällig press på lönsamheten. SHB:s långsiktigt positiva syn på MTG är intakt och man räknar med att ökade sponsorintäkter kommer bli allt tydligare framöver. I kombination med att aktiekursen har tappat cirka 10 procent sedan början av maj menar SHB att det är dags att inta en mer positiv syn på aktien. Därför höjs rekommendationen till Köp (Behåll) och ser en kurspotential över 25 procent på 12 månaders sikt.

Osäkerheten är ovanligt stor inför H&M:s kvartalsrapport på torsdag 1 juli. SEB räknar med ett rörelseresultat på 4,1 miljarder kronor, 13 procent över konsensusprognosen. Banken menar att H&M har lyckats sänka kostnaderna under krisen mer uthålligt än vad som allmänt
förväntas. Framåtblickande kommentarer och detaljer kring skillnader mellan olika marknader, som befinner sig i olika fas av återhämtningen från covid-19 kan bli väl så viktiga. SEB räknar fortsatt med att andra halvåret i år kommer bli en bra period för klädkedjan då de kan visa upp hög operationell hävstång från permanent reducerade kostnader i kombination med en efterfrågemässig återhämtning efter pandemin. SEB rankar H&M Köp.

Källa: SHB och SEB

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
04.05.2021
Market Buzz – QleanAir och MTG

Market Buzz – QleanAir och MTG

Pareto räknar med att QleanAir fortsätter att rapportera en platt försäljningstillväxt i Cabin och rumslösningar under första kvartalet i förhållande...

Läs artikeln gratis genom att logga in eller skapa konto
Stockpicker Online FREE Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stockpicker Online FREE
Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Online FREE

Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Omvänd vinstvarning från BTS
03.05.2021

Omvänd vinstvarning från BTS

Stockholmsbörsen inledde veckan i en positiv anda.

Läs artikeln gratis genom att logga in eller skapa konto
Stockpicker Online FREE Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stockpicker Online FREE
Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Online FREE

Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
03.05.2021
Top Picks Review

Top Picks Review

Det vara bara några veckor sedan som vi initierade bevakning av Astra Zeneca och placerade även aktien i vår Referensportfölj.

Detta är en låst artikel. Prenumerera på nyhetsbrevet för att fortsätta läsa.
Om ni inte ännu är prenumerant Stockpicker Newsletter Sveriges ledande oberoende aktieanalysbrev med fantastiskt track-record. Beställ
Stockpicker Newsletter
Stäng×
Av
Jacek Bielecki Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Newsletter

Sveriges ledande oberoende aktieanalysbrev med fantastiskt track-record. Beställ
Tobii vinnare efter utdelning av Tobii Dynavox
29.04.2021

Tobii vinnare efter utdelning av Tobii Dynavox

Stockholmsbörsen noterades på plus större delen av torsdagen, men vände ned under eftermiddagen.

Läs artikeln gratis genom att logga in eller skapa konto
Stockpicker Online FREE Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stockpicker Online FREE
Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Online FREE

Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
MTG vinnare efter höjd riktkurs
23.04.2021

MTG vinnare efter höjd riktkurs

Stockholmsbörsen visade på små rörelser på fredagen trots att det var många rapporter som publicerades.

Läs artikeln gratis genom att logga in eller skapa konto
Stockpicker Online FREE Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stockpicker Online FREE
Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Online FREE

Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
30.03.2021
Market Buzz – MTG och Intrum

Market Buzz – MTG och Intrum

SHB är fortsatt positiva till MTG:s långsiktiga potential.

Läs artikeln gratis genom att logga in eller skapa konto
Stockpicker Online FREE Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stockpicker Online FREE
Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Online FREE

Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto

Mina Bevakningar


Skapa konto gratis och lås upp våra Online FREE artiklar

Annons
Annons
Till början