Stäng
Så skapar du en extra inkomst från börsen. Till vilken mailadress ska vi skicka guiden?
Orexo – Deprexisavtal
25.07.2022

Orexo – Deprexisavtal

Det var i månadsskiftet april/maj vi senast tittade till jordfräsen Orexo när senast betalt för aktien var ca 18 kr. Redan i rubriken ställde vi frågan om aktien kanske hade nått sitt ”bottennapp” och såg uppmuntrande tecken.

Detta är en låst artikel. Prenumerera på nyhetsbrevet för att fortsätta läsa.
Om ni inte ännu är prenumerant Stockpicker Newsletter Sveriges ledande oberoende aktieanalysbrev med fantastiskt track-record. Beställ
Stockpicker Newsletter
Stäng×
Av
Per Bernhult Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Newsletter

Sveriges ledande oberoende aktieanalysbrev med fantastiskt track-record. Beställ
Tålamod krävs i Orexo
05.05.2022

Tålamod krävs i Orexo

Kräftgången för Orexo-aktien tycks inte ha någon ände. Senast aktien var i ropet var i mars-juli 2020 då den nådde närmare 86 kr.

Detta är en låst artikel. Prenumerera på nyhetsbrevet för att fortsätta läsa.
Om ni inte ännu är prenumerant Stockpicker Newsletter Sveriges ledande oberoende aktieanalysbrev med fantastiskt track-record. Beställ
Stockpicker Newsletter
Stäng×
Av
Per Bernhult Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Newsletter

Sveriges ledande oberoende aktieanalysbrev med fantastiskt track-record. Beställ
Annons
Orexo – Fast i skruvstädet
01.02.2022

Orexo – Fast i skruvstädet

Bokslutet för 2021 som släpptes i torsdags skickade ned Orexo-aktien drygt 5 kr över dagen och All Time Low-nivåerna från maj 2012 närmare 20 kr ligger nu plötsligt inom synhåll.

Först publicerad i Stockpicker Newsletter 1928 (30 januari 2022)

ORX | Mid Cap | 25 kr | CHANS

Egentligen innehöll rapporten inga direkta överraskningar. Men Orexo har hamnat i ett prekärt läge där för tillfället inget tycks kunna vända nedtrenden.

Allt medan Zubsolv genomgår en längre trög period görs mycket kostsamma framtidssatsningar vars korresponderande potentiella höga intäkter ligger ett flertal år framåt i tiden, och marknaden förefaller inte lockas av mixen där vinster och kassaflöden från Zubsolv mer än väl äts upp av framtidssatsningarna. Effekten blir att värdet på Zubsolv inte kommer till sin rätt samtidigt som värdet av framtidssatsningarna ännu är höljt i dunkel. Allt medan aktien blankas hårt. Oftast är det dock som mörkast före gryningen och en del ljusglimtar kan skönjas vid horisonten.

Bokslutet var alltså i huvudsak i enlighet med Stockpickers förväntningar och tittar vi på nyhetsflödet sedan analysen i november dyker det samtidigt upp några ljuspunkter. Häribland märks ett nytt utvecklingsprojekt benämnt OX640, en ny formuleringsplattform med namnet amorphOX samt begynnande framgång inom digitala terapier. Den nya drug delivery-plattformen amorphOX har utvecklats tillsammans med Orexos nasala överdosläkemedel OX124 och OX125. amorphOX, som är en ny och innovativ pulverbaserad teknologi uppges ha flera betydande fördelar för ett brett spektrum av produkter, såsom snabb upplösning och utmärkt stabilitet. Plattformen ger utmärkt kemisk och fysikalisk stabilitet, något som annars brukar vara ett stort problem för amorfa läkemedelsberedningar.

Annons

amorphOX har visat sig fungera utmärkt för ett brett spektrum av olika aktiva ingredienser, vilket möjliggör utveckling av läkemedel inom många olika områden. Läkemedelsprodukter som använder plattformen uppvisar nästan omedelbar upplösning även i mycket små mängder vätska, vilket Orexo menar gör den till ett idealiskt val för utveckling av läkemedel avsedda för administrering till platser som näshålan och under tungan. Plattformen har validerats i flera in vivo-studier, inklusive i kliniska prövningar i människa, och har visat på snabb och omfattande absorption av olika läkemedel. amorphOX tolereras dessutom väl och visar låg variabilitet mellan individer.

Exempelvis Orexos första produkt baserad på plattformen, räddningsmedicinen OX124 vid överdos, har visat överlägsna farmakokinetiska egenskaper i jämförelse med den marknadsledande vätskebaserade nässprayen. Vidare uppges den kommersiella varuförsörjningskedjan som etablerats för OX124 komma att bidra till att förkorta tidsplanerna och minska risken för framtida produkter baserade på nasal administrering. amorphOX ska nu utgöra ryggraden i Orexos läkemedelsutveckling under de kommande åren.

Vidare har det meddelats att Orexo utvecklar ett nasalt adrenalinläkemedel, OX640, för akut behandling av allergiska reaktioner baserat på den nya plattformen. OX640 väntas kunna ge viktiga fördelar för patienter och sjukvård då rätt dosering liksom enkel tillgång till behandling kan säkerställas, något som är avgörande vid akuta situationer.

Adrenalin används allmänt för akut behandling av allergiska reaktioner och marknadens storlek överstiger 2 Mdr usd med förväntat stark tillväxt under de kommande åren. Idag domineras dock marknaden av autoinjektorer för intramuskulär eller subkutan administration av injektionslösningar av adrenalin. Adrenalin är en mycket instabil aktiv ingrediens som är känslig för kemisk nedbrytning. Därför har dagens kommersiella adrenalinprodukter begränsad hållbarhet och kräver särskilda lagringsförhållanden. OX640 visar däremot lovande kemiska och fysikaliska stabilitetsdata. Förutom att patienter härigenom skulle få ett bekvämare och nålfritt alternativ till dagens autoinjektorer, kan en ökad flexibilitet när det gäller hantering och lagring ge avsevärda fördelar för patienter och sjukvård då det kan säkerställas att korrekt adrenalindos finns tillgänglig vid behov.

Inom digitala terapier är det största hindret mot att marknaden tar fart i nuläget bristen på processer kring ersättning. På nationell nivå i USA pågår emellertid ett stort arbete för att etablera ersättningskoder för digitala behandlingslösningar. Här ser Orexo att landsomfattande lösningar kommer att bli ett viktigt startskott och därmed blev det ett första fall framåt när den första nationella ersättningskoden godkändes under Q4, vilken väntas vara klar för tillämpning i januari nästa år. En annan ljusglimt är att vorvida och deprexis i samarbete med Sober Grid kommer att göras tillgängliga på Walgreens digitala marknadsplats för sjukvårdstjänster, Walgreens Find Care, under Q1. Även för Zubsolv händer det lite nytt framöver i och med en förestående lansering i Europa tillsammans med Accord Healthcare under första halvåret i år. Eventuellt kan det hinna bli viss försäljning redan under Q1.

Det kraftigt försämrade klimatet för småbolag i synnerhet och de ökade riskpremierna på aktiemarknaden i allmänhet gör att vi justerar ned riktkursen för Orexo till 44 kr (58). Vi kvarstår dock vid vår spekulativa köprekommendation. Blickar vi 2-3 år framåt ser vi ett bolag som växt respektive är på god väg att växa portföljen av godkända läkemedel, växt kraftigt inom digitala terapier och byggt sig en respektabel position där samt potentiellt kan ha licensierat ut amorphOX-plattformen till en eller flera partners. Denna potential anser vi inte speglas i dagens värdering.

Orexo
Stäng×
Av
Per Bernhult Analytiker
23.11.2021
Orexo – Medvind i snålblåsten

Orexo – Medvind i snålblåsten

I början av den här månaden släppte Orexo sin Q3-rapport, vilken dessvärre satte ytterligare press på aktiekursen som nådde en...

Först publicerad i Stockpicker Newsletter 1913 (21 november 2021)

ORX | Mid Cap | 35,58 kr | KÖP

I veckan som gick damp det dock ned nya studieresultat som äntligen satte lite fart på aktien. Veckans facit blev en kursuppgång om 16,7%. Är vändningen slutligen här?

Under Q3 bromsade fallet i omsättningen jämfört med föregående år nästan helt, samtidigt som omsättningen steg något jämfört med Q2:s 142,8 Mkr, då den också ökade något jämfört med Q1:s 132,3 Mkr. Med andra ord förefaller trenden ha börjat vända.

Mer specifikt gav Q3 en nettoomsättning på 145,9 Mkr (150,3). Zubsolv i USA stod för 136,4 Mkr (143,8). I lokal valuta var minskningen för Zubsolv i USA mindre med en nettoomsättning på 15,8 Musd jämfört med förra årets 16,2 Musd. EBITDA föll till -47,4 Mkr (-20,9), en ytterligare försämring från -41,1 Mkr under Q2. Nettoresultatet blev -52,0 Mkr (-84,9). Nettoresultatet för Q3 föregående år påverkades av en minskning av moderbolagets skattefordran om SEK 43,5 Mkr.

Zubsolv i USA visade trots lägre omsättning ett högre EBIT på 78,5 Mkr (72,4), klart bättre än 61,6 Mkr under Q2 och 66,1 Mkr under Q1. Digitala behandlingar, DTx, stod för ett EBIT om -76,4 Mkr (-62,5), att jämföra med -51,6 Mkr under Q2 och -58,7 Mkr under Q1. Nettoomsättningen var 0,4 Mkr (-). Kassaflödet från den löpande verksamheten kom in på -79,7 Mkr (-12,9) och likvida medel uppgick till 588,1 Mkr (593,3), upp från 505,3 Mkr vid årsskiftet.

Trots de utmaningar som pandemin ännu innebär för Zubsolv ser det ut som om läget håller på att stabiliseras, och Orexo förväntar också att nettoförsäljningen från Zubsolv under Q4 kommer att bli i nivå med den under Q3. Samtidigt fortsätter de kostsamma storsatsningarna på framtidsområdet DTx oförtrutet.

Mitt i allt detta var det extra glädjande att bolaget i veckan som gick kunde rapportera positiva resultat från den tredje byggstenen i byggandet av det mest kompletta utbudet av behandlingsalternativ för personer som lider av opioidberoende på USA-marknaden, där de övriga två byggstenarna är Zubsolv och Modia. Orexo har framgångsrikt slutfört en registreringsgrundande studie (OX124-002) för det ledande läkemedelsprojektet OX124, ett kraftfullt högdos-akutläkemedel med naloxon, utformat för att rädda livet på människor som drabbats av överdoser orsakade av potenta syntetiska opioider, som utgör majoriteten av dödliga överdoser i USA.

Studien uppnådde sina primära mål avseende exponering av naloxon. OX124 visade också en signifikant snabbare och högre absorption av naloxon jämfört med intramuskulär injektion av referensprodukten och visade sig även vara väl tolererad. Baserat på det positiva studieresultatet räknar Orexo med att lämna in en registreringsansökan till den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA under det andra halvåret nästa år, när resultatet av den pågående stabilitetsstudien är tillgänglig. Vid ett faktiskt godkännande kommer en lansering på den amerikanska marknaden påbörjas under det andra halvåret 2023.

Orexo seglar allt mer upp som en på sikt potentiellt räddande ängel i den amerikanska opioidkrisen. Resan dithän är inte utan både ebb och flod och potentiella grundstötningar, men vi vill fortsatt vara med på densamma och kvarstår vid såväl köprekommendationen som riktkursen på 58 kr. De närmaste åren förväntar vi oss att Zubsolvförsäljningen åter kan börja växa hälsosamt samtidigt som bolagets satsningar på digitala terapier börjar ge mer markanta resultat.

Vi bedömer att eventuella positiva signaler kring Zubsolvförsäljningen liksom markanta framgångar inom DTx kommer vara de främsta kurstriggersen det närmaste året. Vidare bedömer vi att den, i och för sig positiva kursreaktionen på studieresultaten för OX124 hittills är väl snål. Sannolikt beror den på den stadiga nedtrend som aktien länge befunnit sig i. Med fortsatta positiva signaler från verksamheten framöver bör vi emellertid kunna få se en mer positiv utveckling i aktiekursen.

Stäng×
Av
Per Bernhult Analytiker
15.09.2021
Tung period för Orexo men det finns kurstriggers att ta fasta på

Tung period för Orexo men det finns kurstriggers att ta fasta på

Precis som Q1 innebar Q2 rejäla tapp i såväl omsättning, resultat och kassaflöde jämfört med året innan.

Först publicerad i Stockpicker Newsletter 1894 (12 september 2021)

ORX | Mid Cap | 33,24 kr | KÖP

Under Q2 minskade nettoomsättningen till 142,8 Mkr (179,1), vilket dock var högre än 132,3 Mkr under Q1. Zubsolv i USA stod för 126,0 Mkr (172,5), marginellt lägre än de 126,8 Mkr under Q1. I lokal valuta var minskningen för Zubsolv i USA klart mindre med en nettoomsättning på 15,0 Musd jämfört med förra årets 17,8 Musd.

EBITDA-resultat föll till -41,1 Mkr (-9,0), en ytterligare försämring från -23,9 Mkr under Q1. Nettoresultatet blev -73,7 Mkr (-32,5). Zubsolv i USA visade förutom lägre omsättning även ett försämrat EBIT på 61,6 Mkr (88,8), ytterligare något lägre än under Q1 då EBIT var 66,1 Mkr. EBIT-resultatet för Zubsolv får ändå anses som starkt med hänsyn till försäljningsminskningen samt ökade juridiska kostnader.

Annons

Digitala behandlingar, DTx, stod för ett EBIT om -51,6 Mkr (-35,5), att jämföra med -58,7 Mkr under Q1. Nettoomsättningen var 0,3 Mkr (-). Kassaflödet från den löpande verksamheten kom in på -20,9 Mkr (-7,2), en klar förbättring från -47,8 Mkr under Q1 och likvida medel uppgick till 679,7 Mkr (677,2), upp från 505,3 Mkr vid årsskiftet.

Stora långsiktiga satsningar görs som bekant på att etablera DTx. Aktiemarknaden verkar inte uppskatta detta samtidigt som de riktigt stora genombrottsnyheterna låter vänta på sig. Följaktligen har aktiekursen fortsatt sin stadiga kräftgång mot successivt lägre nivåer. Det vore dock fel att påstå att inget händer inom DTx. Tvärtom råder full aktivitet för att lyckas etablera de ingående behandlingarna på marknaden. Dock är det fråga om ett mycket målmedvetet och långsiktigt arbete som krävs för att dels etablera marknaden, dels etablera behandlingarna.

Framgångar kan samtidigt rapporteras. Bl a har det första kommersiella avtalet för vorvida och deprexis tecknats med en stor vårdgivare, Trinity Health North Dakota. Efter utgången av Q2 tecknades även ett kommersiellt partnerskapsavtal med Sober Grid, det största globala sociala medienätverket för individer som behöver stöd och hjälp med beroendeproblem. Partnerskapet ger en stor grupp användare tillgång till vorvida och deprexis.

Grundläggande i Orexos DTx-strategi är att ta fram data som visar effektiviteten av bolagets digitala terapier jämfört med andra behandlingar. Således satsar man hårt på ”real world”-studien i samarbete med Magellan Rx och den stora pivotala studien av modia. ”Real world”-studien börjar inkludera patienter i början av Q3 och den pivotala studien påbörjade rekryteringen av patienter under Q2.

Den pivotala studien väntas pågå fram till andra halvåret nästa år och Orexo räknar med att den totala investeringen kommer att nå en nivå på ca 9 Musd. En respektabel summa som också belyser just det faktum att Orexo befinner sig i en period av mycket stora framtidssatsningar, som vilket forsknings- och utvecklingsbolag som helst. Men mittemellan produktförsäljningen av Zubsolv och bolagets pipeline av nya läkemedel och digitala terapier, är det som om marknaden fullständigt har tappat bort vad Orexo handlar om. Kanske är det mixen som ännu är för svår att värdera?

I mitten av juli meddelades också att den första kohorten med friska frivilliga har fått sina doser i den pivotala studien i Orexos ledande läkemedelsprojekt OX124. OX124 är ett kraftfullt akutläkemedel med naloxon, utformat för att motverka överdoser av opioider, däribland sådana orsakade av högpotenta syntetiska opioider, som fentanyl. De mest potenta syntetiska opioiderna står idag för den stora majoriteten av dödliga överdoser i USA. Den pivotala studien är avsedd att vara det primära stödet för en New Drug Application för OX124 i USA. De första studieresultaten väntas under Q4 i år. Om studien blir framgångsrik räknar Orexo med att lämna in NDA-ansökan för OX124 till den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA under det andra halvåret nästa år.

Vad gäller modia hoppas Orexo kunna lansera terapin i USA under det andra halvåret i år, något som bedöms ge kommersiella synergier då bolaget därigenom kan utforma ett nytt produkterbjudande som kombinerar Zubsolv med modia. Vid ett godkännande av OX124 bedömer Orexo att bolaget tillsammans med Zubsolv och modia kommer att ha det mest kompletta utbudet på USA-marknaden av behandlingsalternativ för personer som lider av opioidberoende. Med tanke på marknadens storlek är det en enorm potential som på sikt hägrar. Utan tvekan kommer det som sagt dock att ta mycket tid, energi och pengar innan Orexo förhoppningsvis kan börja ta nya betydande marknadsandelar. I ryggen har bolaget samtidigt en mycket stor kassa och rejäla kassaflöden från Zubsolv.

Lyckas Orexo väl med sina framtidsprojekt är det ett betydligt starkare och bredare bolag som tar form, vilket då sannolikt kommer att premieras av marknaden. Stockpicker är fortsatt positiva till bolagets möjligheter och ser allt jämt aktien som ett högpotent om än riskfyllt köp. Vår spekulativa köprekommendation kvarstår därav medan riktkursen justeras ned till 58 kr (70) till följd av generellt trögare försäljning än väntat och en uppjustering av riskpremien. Starka kurstriggers bedömer vi att framför allt framgångar inom DTx och OX124-projektet kommer vara. Orexo-kolan må vara seg för tillfället men vi hoppas på en god fyllning som belöning.

Stäng×
Av
Per Bernhult Analytiker
Orexo – Medvind i snålblåsten
23.11.2021

Orexo – Medvind i snålblåsten

I början av den här månaden släppte Orexo sin Q3-rapport, vilken dessvärre satte ytterligare press på aktiekursen som nådde en ny botten på 29 kr.

Först publicerad i Stockpicker Newsletter 1913 (21 november 2021)

ORX | Mid Cap | 35,58 kr | KÖP

I veckan som gick damp det dock ned nya studieresultat som äntligen satte lite fart på aktien. Veckans facit blev en kursuppgång om 16,7%. Är vändningen slutligen här?

Under Q3 bromsade fallet i omsättningen jämfört med föregående år nästan helt, samtidigt som omsättningen steg något jämfört med Q2:s 142,8 Mkr, då den också ökade något jämfört med Q1:s 132,3 Mkr. Med andra ord förefaller trenden ha börjat vända.

Mer specifikt gav Q3 en nettoomsättning på 145,9 Mkr (150,3). Zubsolv i USA stod för 136,4 Mkr (143,8). I lokal valuta var minskningen för Zubsolv i USA mindre med en nettoomsättning på 15,8 Musd jämfört med förra årets 16,2 Musd. EBITDA föll till -47,4 Mkr (-20,9), en ytterligare försämring från -41,1 Mkr under Q2. Nettoresultatet blev -52,0 Mkr (-84,9). Nettoresultatet för Q3 föregående år påverkades av en minskning av moderbolagets skattefordran om SEK 43,5 Mkr.

Zubsolv i USA visade trots lägre omsättning ett högre EBIT på 78,5 Mkr (72,4), klart bättre än 61,6 Mkr under Q2 och 66,1 Mkr under Q1. Digitala behandlingar, DTx, stod för ett EBIT om -76,4 Mkr (-62,5), att jämföra med -51,6 Mkr under Q2 och -58,7 Mkr under Q1. Nettoomsättningen var 0,4 Mkr (-). Kassaflödet från den löpande verksamheten kom in på -79,7 Mkr (-12,9) och likvida medel uppgick till 588,1 Mkr (593,3), upp från 505,3 Mkr vid årsskiftet.

Trots de utmaningar som pandemin ännu innebär för Zubsolv ser det ut som om läget håller på att stabiliseras, och Orexo förväntar också att nettoförsäljningen från Zubsolv under Q4 kommer att bli i nivå med den under Q3. Samtidigt fortsätter de kostsamma storsatsningarna på framtidsområdet DTx oförtrutet.

Mitt i allt detta var det extra glädjande att bolaget i veckan som gick kunde rapportera positiva resultat från den tredje byggstenen i byggandet av det mest kompletta utbudet av behandlingsalternativ för personer som lider av opioidberoende på USA-marknaden, där de övriga två byggstenarna är Zubsolv och Modia. Orexo har framgångsrikt slutfört en registreringsgrundande studie (OX124-002) för det ledande läkemedelsprojektet OX124, ett kraftfullt högdos-akutläkemedel med naloxon, utformat för att rädda livet på människor som drabbats av överdoser orsakade av potenta syntetiska opioider, som utgör majoriteten av dödliga överdoser i USA.

Studien uppnådde sina primära mål avseende exponering av naloxon. OX124 visade också en signifikant snabbare och högre absorption av naloxon jämfört med intramuskulär injektion av referensprodukten och visade sig även vara väl tolererad. Baserat på det positiva studieresultatet räknar Orexo med att lämna in en registreringsansökan till den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA under det andra halvåret nästa år, när resultatet av den pågående stabilitetsstudien är tillgänglig. Vid ett faktiskt godkännande kommer en lansering på den amerikanska marknaden påbörjas under det andra halvåret 2023.

Orexo seglar allt mer upp som en på sikt potentiellt räddande ängel i den amerikanska opioidkrisen. Resan dithän är inte utan både ebb och flod och potentiella grundstötningar, men vi vill fortsatt vara med på densamma och kvarstår vid såväl köprekommendationen som riktkursen på 58 kr. De närmaste åren förväntar vi oss att Zubsolvförsäljningen åter kan börja växa hälsosamt samtidigt som bolagets satsningar på digitala terapier börjar ge mer markanta resultat.

Vi bedömer att eventuella positiva signaler kring Zubsolvförsäljningen liksom markanta framgångar inom DTx kommer vara de främsta kurstriggersen det närmaste året. Vidare bedömer vi att den, i och för sig positiva kursreaktionen på studieresultaten för OX124 hittills är väl snål. Sannolikt beror den på den stadiga nedtrend som aktien länge befunnit sig i. Med fortsatta positiva signaler från verksamheten framöver bör vi emellertid kunna få se en mer positiv utveckling i aktiekursen.

Orexo
Stäng×
Av
Per Bernhult Analytiker
01.02.2022
Orexo – Fast i skruvstädet

Orexo – Fast i skruvstädet

Bokslutet för 2021 som släpptes i torsdags skickade ned Orexo-aktien drygt 5 kr över dagen och All Time Low-nivåerna från...

Först publicerad i Stockpicker Newsletter 1928 (30 januari 2022)

ORX | Mid Cap | 25 kr | CHANS

Egentligen innehöll rapporten inga direkta överraskningar. Men Orexo har hamnat i ett prekärt läge där för tillfället inget tycks kunna vända nedtrenden.

Allt medan Zubsolv genomgår en längre trög period görs mycket kostsamma framtidssatsningar vars korresponderande potentiella höga intäkter ligger ett flertal år framåt i tiden, och marknaden förefaller inte lockas av mixen där vinster och kassaflöden från Zubsolv mer än väl äts upp av framtidssatsningarna. Effekten blir att värdet på Zubsolv inte kommer till sin rätt samtidigt som värdet av framtidssatsningarna ännu är höljt i dunkel. Allt medan aktien blankas hårt. Oftast är det dock som mörkast före gryningen och en del ljusglimtar kan skönjas vid horisonten.

Bokslutet var alltså i huvudsak i enlighet med Stockpickers förväntningar och tittar vi på nyhetsflödet sedan analysen i november dyker det samtidigt upp några ljuspunkter. Häribland märks ett nytt utvecklingsprojekt benämnt OX640, en ny formuleringsplattform med namnet amorphOX samt begynnande framgång inom digitala terapier. Den nya drug delivery-plattformen amorphOX har utvecklats tillsammans med Orexos nasala överdosläkemedel OX124 och OX125. amorphOX, som är en ny och innovativ pulverbaserad teknologi uppges ha flera betydande fördelar för ett brett spektrum av produkter, såsom snabb upplösning och utmärkt stabilitet. Plattformen ger utmärkt kemisk och fysikalisk stabilitet, något som annars brukar vara ett stort problem för amorfa läkemedelsberedningar.

Annons

amorphOX har visat sig fungera utmärkt för ett brett spektrum av olika aktiva ingredienser, vilket möjliggör utveckling av läkemedel inom många olika områden. Läkemedelsprodukter som använder plattformen uppvisar nästan omedelbar upplösning även i mycket små mängder vätska, vilket Orexo menar gör den till ett idealiskt val för utveckling av läkemedel avsedda för administrering till platser som näshålan och under tungan. Plattformen har validerats i flera in vivo-studier, inklusive i kliniska prövningar i människa, och har visat på snabb och omfattande absorption av olika läkemedel. amorphOX tolereras dessutom väl och visar låg variabilitet mellan individer.

Exempelvis Orexos första produkt baserad på plattformen, räddningsmedicinen OX124 vid överdos, har visat överlägsna farmakokinetiska egenskaper i jämförelse med den marknadsledande vätskebaserade nässprayen. Vidare uppges den kommersiella varuförsörjningskedjan som etablerats för OX124 komma att bidra till att förkorta tidsplanerna och minska risken för framtida produkter baserade på nasal administrering. amorphOX ska nu utgöra ryggraden i Orexos läkemedelsutveckling under de kommande åren.

Vidare har det meddelats att Orexo utvecklar ett nasalt adrenalinläkemedel, OX640, för akut behandling av allergiska reaktioner baserat på den nya plattformen. OX640 väntas kunna ge viktiga fördelar för patienter och sjukvård då rätt dosering liksom enkel tillgång till behandling kan säkerställas, något som är avgörande vid akuta situationer.

Adrenalin används allmänt för akut behandling av allergiska reaktioner och marknadens storlek överstiger 2 Mdr usd med förväntat stark tillväxt under de kommande åren. Idag domineras dock marknaden av autoinjektorer för intramuskulär eller subkutan administration av injektionslösningar av adrenalin. Adrenalin är en mycket instabil aktiv ingrediens som är känslig för kemisk nedbrytning. Därför har dagens kommersiella adrenalinprodukter begränsad hållbarhet och kräver särskilda lagringsförhållanden. OX640 visar däremot lovande kemiska och fysikaliska stabilitetsdata. Förutom att patienter härigenom skulle få ett bekvämare och nålfritt alternativ till dagens autoinjektorer, kan en ökad flexibilitet när det gäller hantering och lagring ge avsevärda fördelar för patienter och sjukvård då det kan säkerställas att korrekt adrenalindos finns tillgänglig vid behov.

Inom digitala terapier är det största hindret mot att marknaden tar fart i nuläget bristen på processer kring ersättning. På nationell nivå i USA pågår emellertid ett stort arbete för att etablera ersättningskoder för digitala behandlingslösningar. Här ser Orexo att landsomfattande lösningar kommer att bli ett viktigt startskott och därmed blev det ett första fall framåt när den första nationella ersättningskoden godkändes under Q4, vilken väntas vara klar för tillämpning i januari nästa år. En annan ljusglimt är att vorvida och deprexis i samarbete med Sober Grid kommer att göras tillgängliga på Walgreens digitala marknadsplats för sjukvårdstjänster, Walgreens Find Care, under Q1. Även för Zubsolv händer det lite nytt framöver i och med en förestående lansering i Europa tillsammans med Accord Healthcare under första halvåret i år. Eventuellt kan det hinna bli viss försäljning redan under Q1.

Det kraftigt försämrade klimatet för småbolag i synnerhet och de ökade riskpremierna på aktiemarknaden i allmänhet gör att vi justerar ned riktkursen för Orexo till 44 kr (58). Vi kvarstår dock vid vår spekulativa köprekommendation. Blickar vi 2-3 år framåt ser vi ett bolag som växt respektive är på god väg att växa portföljen av godkända läkemedel, växt kraftigt inom digitala terapier och byggt sig en respektabel position där samt potentiellt kan ha licensierat ut amorphOX-plattformen till en eller flera partners. Denna potential anser vi inte speglas i dagens värdering.

Stäng×
Av
Per Bernhult Analytiker
15.09.2021
Tung period för Orexo men det finns kurstriggers att ta fasta på

Tung period för Orexo men det finns kurstriggers att ta fasta på

Precis som Q1 innebar Q2 rejäla tapp i såväl omsättning, resultat och kassaflöde jämfört med året innan.

Först publicerad i Stockpicker Newsletter 1894 (12 september 2021)

ORX | Mid Cap | 33,24 kr | KÖP

Under Q2 minskade nettoomsättningen till 142,8 Mkr (179,1), vilket dock var högre än 132,3 Mkr under Q1. Zubsolv i USA stod för 126,0 Mkr (172,5), marginellt lägre än de 126,8 Mkr under Q1. I lokal valuta var minskningen för Zubsolv i USA klart mindre med en nettoomsättning på 15,0 Musd jämfört med förra årets 17,8 Musd.

EBITDA-resultat föll till -41,1 Mkr (-9,0), en ytterligare försämring från -23,9 Mkr under Q1. Nettoresultatet blev -73,7 Mkr (-32,5). Zubsolv i USA visade förutom lägre omsättning även ett försämrat EBIT på 61,6 Mkr (88,8), ytterligare något lägre än under Q1 då EBIT var 66,1 Mkr. EBIT-resultatet för Zubsolv får ändå anses som starkt med hänsyn till försäljningsminskningen samt ökade juridiska kostnader.

Annons

Digitala behandlingar, DTx, stod för ett EBIT om -51,6 Mkr (-35,5), att jämföra med -58,7 Mkr under Q1. Nettoomsättningen var 0,3 Mkr (-). Kassaflödet från den löpande verksamheten kom in på -20,9 Mkr (-7,2), en klar förbättring från -47,8 Mkr under Q1 och likvida medel uppgick till 679,7 Mkr (677,2), upp från 505,3 Mkr vid årsskiftet.

Stora långsiktiga satsningar görs som bekant på att etablera DTx. Aktiemarknaden verkar inte uppskatta detta samtidigt som de riktigt stora genombrottsnyheterna låter vänta på sig. Följaktligen har aktiekursen fortsatt sin stadiga kräftgång mot successivt lägre nivåer. Det vore dock fel att påstå att inget händer inom DTx. Tvärtom råder full aktivitet för att lyckas etablera de ingående behandlingarna på marknaden. Dock är det fråga om ett mycket målmedvetet och långsiktigt arbete som krävs för att dels etablera marknaden, dels etablera behandlingarna.

Framgångar kan samtidigt rapporteras. Bl a har det första kommersiella avtalet för vorvida och deprexis tecknats med en stor vårdgivare, Trinity Health North Dakota. Efter utgången av Q2 tecknades även ett kommersiellt partnerskapsavtal med Sober Grid, det största globala sociala medienätverket för individer som behöver stöd och hjälp med beroendeproblem. Partnerskapet ger en stor grupp användare tillgång till vorvida och deprexis.

Grundläggande i Orexos DTx-strategi är att ta fram data som visar effektiviteten av bolagets digitala terapier jämfört med andra behandlingar. Således satsar man hårt på ”real world”-studien i samarbete med Magellan Rx och den stora pivotala studien av modia. ”Real world”-studien börjar inkludera patienter i början av Q3 och den pivotala studien påbörjade rekryteringen av patienter under Q2.

Den pivotala studien väntas pågå fram till andra halvåret nästa år och Orexo räknar med att den totala investeringen kommer att nå en nivå på ca 9 Musd. En respektabel summa som också belyser just det faktum att Orexo befinner sig i en period av mycket stora framtidssatsningar, som vilket forsknings- och utvecklingsbolag som helst. Men mittemellan produktförsäljningen av Zubsolv och bolagets pipeline av nya läkemedel och digitala terapier, är det som om marknaden fullständigt har tappat bort vad Orexo handlar om. Kanske är det mixen som ännu är för svår att värdera?

I mitten av juli meddelades också att den första kohorten med friska frivilliga har fått sina doser i den pivotala studien i Orexos ledande läkemedelsprojekt OX124. OX124 är ett kraftfullt akutläkemedel med naloxon, utformat för att motverka överdoser av opioider, däribland sådana orsakade av högpotenta syntetiska opioider, som fentanyl. De mest potenta syntetiska opioiderna står idag för den stora majoriteten av dödliga överdoser i USA. Den pivotala studien är avsedd att vara det primära stödet för en New Drug Application för OX124 i USA. De första studieresultaten väntas under Q4 i år. Om studien blir framgångsrik räknar Orexo med att lämna in NDA-ansökan för OX124 till den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA under det andra halvåret nästa år.

Vad gäller modia hoppas Orexo kunna lansera terapin i USA under det andra halvåret i år, något som bedöms ge kommersiella synergier då bolaget därigenom kan utforma ett nytt produkterbjudande som kombinerar Zubsolv med modia. Vid ett godkännande av OX124 bedömer Orexo att bolaget tillsammans med Zubsolv och modia kommer att ha det mest kompletta utbudet på USA-marknaden av behandlingsalternativ för personer som lider av opioidberoende. Med tanke på marknadens storlek är det en enorm potential som på sikt hägrar. Utan tvekan kommer det som sagt dock att ta mycket tid, energi och pengar innan Orexo förhoppningsvis kan börja ta nya betydande marknadsandelar. I ryggen har bolaget samtidigt en mycket stor kassa och rejäla kassaflöden från Zubsolv.

Lyckas Orexo väl med sina framtidsprojekt är det ett betydligt starkare och bredare bolag som tar form, vilket då sannolikt kommer att premieras av marknaden. Stockpicker är fortsatt positiva till bolagets möjligheter och ser allt jämt aktien som ett högpotent om än riskfyllt köp. Vår spekulativa köprekommendation kvarstår därav medan riktkursen justeras ned till 58 kr (70) till följd av generellt trögare försäljning än väntat och en uppjustering av riskpremien. Starka kurstriggers bedömer vi att framför allt framgångar inom DTx och OX124-projektet kommer vara. Orexo-kolan må vara seg för tillfället men vi hoppas på en god fyllning som belöning.

Stäng×
Av
Per Bernhult Analytiker
16.11.2021
Small Cap – Orexos projekt OX124 nådde slutmål

Small Cap – Orexos projekt OX124 nådde slutmål

Northern CapSek Ventures (CapSek) har ingått ett samarbete med Entreprenörinvest Sverige AB.

Genom samarbetet kommer de båda investmentbolagen att kunna investera i samma bolag samt dra nytta av varandras kompetenser och nätverk. Entreprenörinvest ägs till 100 procent av familjen Kamprads stiftelse. Investeringarna görs i små entreprenörsföretag utanför storstadsområdena med målet att skapa långsiktig värdetillväxt på det kapital stiftelsen ställt till förfogande. Entrerprenörinvests portfölj består i dag av 17 bolag, varav cirka en tredjedel är IT-företag. CapSeks VD Henrik Jerner ser flera fördelar med det nya samarbetet. Tillsammans kan bolagen tillföra mer erfarenhet och fler kompetenser i både coachningen av portföljbolag som de investerat i samt i utvärderingen av nya potentiella portföljbolag. CapSek-aktien tappade 1,5 procent till 3,35 kronor.

Annons

Mid Cap-listade Orexo meddelade på tisdagen att bolaget framgångsrikt slutfört en registreringsgrundande studie för läkemedelsprojektet OX124. Aktien handlades upp 12,7 procent till 36,28 kronor. Enligt ett pressmeddelande uppnådde studien sina primära mål avseende exponering av naloxon. OX124 visade en signifikant snabbare och högre absorption av naloxon jämfört med intramuskulär injektion av referensprodukten och var dessutom väl tolererad. Baserat på studieresultatet väntas Orexo lämna in en registreringsansökan till den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA under andra halvåret 2022, när resultatet av den pågående stabilitetsstudien är tillgängligt. Vid ett godkännande kommer en lansering på den amerikanska marknaden påbörjas andra halvåret 2023.

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Vinnarportföljen – Kvartalsrapport (Q3)
08.10.2021

Vinnarportföljen – Kvartalsrapport (Q3)

Månadsskiftet september/oktober innebär att ännu ett kvartal har gått i mål. Som brukligt är det således dags att redovisa hur utvecklingen har varit för årets upplaga av vår Vinnarportfölj som likt traditionen påbjuder publiceras alldeles i inledningen av varje börsår (Newsletter 1838).

Först publicerad i Stockpicker Newsletter 1901 (6 oktober 2021)

Tanken med den är att den skall löpa under ett helt kalenderår (dvs från tidpunkten då den publiceras ända in mot årets slut) utan några som helst omplaceringar mer än ett eventuellt deltagande i företrädesemissioner eller M&A-affärer. Inga vinsthemtagningar eller för den delen stopp-loss försäljningar är tillåtna oavsett nyhetsflöde. Allt enligt devisen: lagt kort ligger.

Efter att ha gått synnerligen starkt fram till halvårsskiftet (värdet ökade med 52%) var årets tredje kvartal klart mindre lyckosamt för våra vinnarkandidater. För trots generellt positivt sentiment på Stockholmsbörsen där OMXSPI-index ökade med 1,2% tappade Vinnarportföljen ca 7,3%. Ändå har värdeutvecklingen så här långt varit klart bättre än för börsen generellt. Medan OMXSPI-har ökat med knappa 16% är värdestegringen för Vinnarportföljen i sin helhet dryga 41%. Det får man väl ändå vara relativt nöjd med, i synnerhet som ju Q4, åtminstone historiskt sett, i regel har visat sig vara en bra period inte bara för börsen i stort men även för småbolagens aktier som ju är det primära segmentet som vi botaniserar bland i jakten på eventuella kursvinnare.

Så här långt har vi lyckats pricka ett gäng sådana. Allra bäst har nöjeskoncernen Moment Groups aktie utvecklats (190%). Vi tittade närmare på aktien i helgens nummer och konstaterade då att den alltjämt framstår som någon form av lottsedel. Det faktum att restriktionerna nu är borttagna gör förstås att man återigen kan återgå till normal verksamhet. Det uppdämda behovet gör att bokningsläget torde se riktigt bra vilket givet att pandemin inte åter gör sig påmind torde innebära att bolaget går ett starkt kvartal till mötes. Utmaningar saknas det förstås inte (brist på personal bl.a.) men det faktum att man slimmat organisationen gör även att lönsamheten kan visa sig vara bättre än vad den var innan pandemin slog undan benen för såväl bolaget som nöjesbranschen i stort.  

En annan aktie som mer än dubblats i kurs är affiliatebolaget Catena Media. Det bör dock påpekas att kursutvecklingen har varit oerhört volatil. Som mest hade aktien stigit med 165% i juni, en siffra som två månader senare hade krympt till 54% innan ny uppgång tog vid. Den svajiga utvecklingen visar tydligt att marknaden inte riktigt har fullt förtroende för den nya ledningen ännu. Q2-rapporten mottogs som en rejäl besvikelse efter en urstark Q1. I dagsläget tycks dock åter fokus riktas mot att även Catena Medias verksamhet torde stå inför dess allra bästa operativa period (Q4 och Q1). Vi blir därför inte alls förvånade om aktier återgår till nivåer där den toppade tidigare i år (ca 75 kr). Om det däremot sker redan i år eller först under Q1 nästa år när bokslutet levereras, återstår att se.

Den tredje bästa aktien har varit Zeta Display med kursuppgång om 75%. Det positiva här är att avkastningen numera är säker. Budet från Hanover Active Equity Fund har gått genom och i slutet av den här veckan upphör handeln i aktien som kommer att avnoteras. Vi kommer därför att ange kursen vid bokslutet till 27 kr som ju motsvarar budnivån.

Läkemedelsbolaget Orexo som var den aktie som hade utvecklats allra sämst fram till halvårsskiftet är också den som har fortsatt att ha det rejält tungt även under Q3. Nedgången som då skrevs till knappa 17% har nära på fördubblats till -31%. När vi senast tittade på aktien för ca en månad sedan (Newsletter 1894) valde vi trots det att hålla fast vid vår positiva syn på aktien. Däremot sänktes riktkursen för aktien till 58 kr (70) som en konsekvens av generellt något trögare försäljning än väntat och en uppjustering av riskpremien.

Summerar vi intrycken från årets tre nu avslutade kvartal är känslorna förstås lite blandade. En del aktier har definitivt levt upp till våra förväntningar men majoriteten av dem har faktiskt inte gjort det. Fyra (4) stycken har sjunkit i värde och sex (6) har utvecklats sämre än Stockholmsbörsen. Hit hör numera även det norska medicinteknikbolaget Photocure som ju utvecklades så pass bra tidigare under året att den hade passerat vår målkurs och var ca 40% upp. Förhoppningsvis kan den återgå till rätt bana under Q4. Vi håller i alla fall tummarna.

Aktieslag
Kurs 10/1 2021
Kurs 30/9 2021
Avkastning
Beijer Electronics
41,25
59,1
43,27%
Catena Media
28,66
59,32
106,98%
Clavister
7,20
6,92
-3,89%
Energy Save
19,70
18,15
-7,87%
Moment Group***
0,35
1,02
189,67%
Orexo
47,40
32,70
-31,01%
Photocure**
103,60
102,40
1,04%
Qliro
36,00
30,75
-14,58%
Unlimited Travel Group***
7,93
8,180
3,22%
ZetaDisplay*
15,25
26,70
75,08%
Genomsnitt
 
 
41,35%
 

* uppköp

** norska kronor    

*** justerad för emission

Tabellen mitt på sidan med texten som omfamnar den 

Stäng×
Av
Jacek Bielecki Analytiker
15.09.2021
Tung period för Orexo men det finns kurstriggers att ta fasta på

Tung period för Orexo men det finns kurstriggers att ta fasta på

Precis som Q1 innebar Q2 rejäla tapp i såväl omsättning, resultat och kassaflöde jämfört med året innan.

Först publicerad i Stockpicker Newsletter 1894 (12 september 2021)

ORX | Mid Cap | 33,24 kr | KÖP

Under Q2 minskade nettoomsättningen till 142,8 Mkr (179,1), vilket dock var högre än 132,3 Mkr under Q1. Zubsolv i USA stod för 126,0 Mkr (172,5), marginellt lägre än de 126,8 Mkr under Q1. I lokal valuta var minskningen för Zubsolv i USA klart mindre med en nettoomsättning på 15,0 Musd jämfört med förra årets 17,8 Musd.

EBITDA-resultat föll till -41,1 Mkr (-9,0), en ytterligare försämring från -23,9 Mkr under Q1. Nettoresultatet blev -73,7 Mkr (-32,5). Zubsolv i USA visade förutom lägre omsättning även ett försämrat EBIT på 61,6 Mkr (88,8), ytterligare något lägre än under Q1 då EBIT var 66,1 Mkr. EBIT-resultatet för Zubsolv får ändå anses som starkt med hänsyn till försäljningsminskningen samt ökade juridiska kostnader.

Annons

Digitala behandlingar, DTx, stod för ett EBIT om -51,6 Mkr (-35,5), att jämföra med -58,7 Mkr under Q1. Nettoomsättningen var 0,3 Mkr (-). Kassaflödet från den löpande verksamheten kom in på -20,9 Mkr (-7,2), en klar förbättring från -47,8 Mkr under Q1 och likvida medel uppgick till 679,7 Mkr (677,2), upp från 505,3 Mkr vid årsskiftet.

Stora långsiktiga satsningar görs som bekant på att etablera DTx. Aktiemarknaden verkar inte uppskatta detta samtidigt som de riktigt stora genombrottsnyheterna låter vänta på sig. Följaktligen har aktiekursen fortsatt sin stadiga kräftgång mot successivt lägre nivåer. Det vore dock fel att påstå att inget händer inom DTx. Tvärtom råder full aktivitet för att lyckas etablera de ingående behandlingarna på marknaden. Dock är det fråga om ett mycket målmedvetet och långsiktigt arbete som krävs för att dels etablera marknaden, dels etablera behandlingarna.

Framgångar kan samtidigt rapporteras. Bl a har det första kommersiella avtalet för vorvida och deprexis tecknats med en stor vårdgivare, Trinity Health North Dakota. Efter utgången av Q2 tecknades även ett kommersiellt partnerskapsavtal med Sober Grid, det största globala sociala medienätverket för individer som behöver stöd och hjälp med beroendeproblem. Partnerskapet ger en stor grupp användare tillgång till vorvida och deprexis.

Grundläggande i Orexos DTx-strategi är att ta fram data som visar effektiviteten av bolagets digitala terapier jämfört med andra behandlingar. Således satsar man hårt på ”real world”-studien i samarbete med Magellan Rx och den stora pivotala studien av modia. ”Real world”-studien börjar inkludera patienter i början av Q3 och den pivotala studien påbörjade rekryteringen av patienter under Q2.

Den pivotala studien väntas pågå fram till andra halvåret nästa år och Orexo räknar med att den totala investeringen kommer att nå en nivå på ca 9 Musd. En respektabel summa som också belyser just det faktum att Orexo befinner sig i en period av mycket stora framtidssatsningar, som vilket forsknings- och utvecklingsbolag som helst. Men mittemellan produktförsäljningen av Zubsolv och bolagets pipeline av nya läkemedel och digitala terapier, är det som om marknaden fullständigt har tappat bort vad Orexo handlar om. Kanske är det mixen som ännu är för svår att värdera?

I mitten av juli meddelades också att den första kohorten med friska frivilliga har fått sina doser i den pivotala studien i Orexos ledande läkemedelsprojekt OX124. OX124 är ett kraftfullt akutläkemedel med naloxon, utformat för att motverka överdoser av opioider, däribland sådana orsakade av högpotenta syntetiska opioider, som fentanyl. De mest potenta syntetiska opioiderna står idag för den stora majoriteten av dödliga överdoser i USA. Den pivotala studien är avsedd att vara det primära stödet för en New Drug Application för OX124 i USA. De första studieresultaten väntas under Q4 i år. Om studien blir framgångsrik räknar Orexo med att lämna in NDA-ansökan för OX124 till den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA under det andra halvåret nästa år.

Vad gäller modia hoppas Orexo kunna lansera terapin i USA under det andra halvåret i år, något som bedöms ge kommersiella synergier då bolaget därigenom kan utforma ett nytt produkterbjudande som kombinerar Zubsolv med modia. Vid ett godkännande av OX124 bedömer Orexo att bolaget tillsammans med Zubsolv och modia kommer att ha det mest kompletta utbudet på USA-marknaden av behandlingsalternativ för personer som lider av opioidberoende. Med tanke på marknadens storlek är det en enorm potential som på sikt hägrar. Utan tvekan kommer det som sagt dock att ta mycket tid, energi och pengar innan Orexo förhoppningsvis kan börja ta nya betydande marknadsandelar. I ryggen har bolaget samtidigt en mycket stor kassa och rejäla kassaflöden från Zubsolv.

Lyckas Orexo väl med sina framtidsprojekt är det ett betydligt starkare och bredare bolag som tar form, vilket då sannolikt kommer att premieras av marknaden. Stockpicker är fortsatt positiva till bolagets möjligheter och ser allt jämt aktien som ett högpotent om än riskfyllt köp. Vår spekulativa köprekommendation kvarstår därav medan riktkursen justeras ned till 58 kr (70) till följd av generellt trögare försäljning än väntat och en uppjustering av riskpremien. Starka kurstriggers bedömer vi att framför allt framgångar inom DTx och OX124-projektet kommer vara. Orexo-kolan må vara seg för tillfället men vi hoppas på en god fyllning som belöning.

Orexo
Stäng×
Av
Per Bernhult Analytiker
01.02.2022
Orexo – Fast i skruvstädet

Orexo – Fast i skruvstädet

Bokslutet för 2021 som släpptes i torsdags skickade ned Orexo-aktien drygt 5 kr över dagen och All Time Low-nivåerna från...

Först publicerad i Stockpicker Newsletter 1928 (30 januari 2022)

ORX | Mid Cap | 25 kr | CHANS

Egentligen innehöll rapporten inga direkta överraskningar. Men Orexo har hamnat i ett prekärt läge där för tillfället inget tycks kunna vända nedtrenden.

Allt medan Zubsolv genomgår en längre trög period görs mycket kostsamma framtidssatsningar vars korresponderande potentiella höga intäkter ligger ett flertal år framåt i tiden, och marknaden förefaller inte lockas av mixen där vinster och kassaflöden från Zubsolv mer än väl äts upp av framtidssatsningarna. Effekten blir att värdet på Zubsolv inte kommer till sin rätt samtidigt som värdet av framtidssatsningarna ännu är höljt i dunkel. Allt medan aktien blankas hårt. Oftast är det dock som mörkast före gryningen och en del ljusglimtar kan skönjas vid horisonten.

Bokslutet var alltså i huvudsak i enlighet med Stockpickers förväntningar och tittar vi på nyhetsflödet sedan analysen i november dyker det samtidigt upp några ljuspunkter. Häribland märks ett nytt utvecklingsprojekt benämnt OX640, en ny formuleringsplattform med namnet amorphOX samt begynnande framgång inom digitala terapier. Den nya drug delivery-plattformen amorphOX har utvecklats tillsammans med Orexos nasala överdosläkemedel OX124 och OX125. amorphOX, som är en ny och innovativ pulverbaserad teknologi uppges ha flera betydande fördelar för ett brett spektrum av produkter, såsom snabb upplösning och utmärkt stabilitet. Plattformen ger utmärkt kemisk och fysikalisk stabilitet, något som annars brukar vara ett stort problem för amorfa läkemedelsberedningar.

Annons

amorphOX har visat sig fungera utmärkt för ett brett spektrum av olika aktiva ingredienser, vilket möjliggör utveckling av läkemedel inom många olika områden. Läkemedelsprodukter som använder plattformen uppvisar nästan omedelbar upplösning även i mycket små mängder vätska, vilket Orexo menar gör den till ett idealiskt val för utveckling av läkemedel avsedda för administrering till platser som näshålan och under tungan. Plattformen har validerats i flera in vivo-studier, inklusive i kliniska prövningar i människa, och har visat på snabb och omfattande absorption av olika läkemedel. amorphOX tolereras dessutom väl och visar låg variabilitet mellan individer.

Exempelvis Orexos första produkt baserad på plattformen, räddningsmedicinen OX124 vid överdos, har visat överlägsna farmakokinetiska egenskaper i jämförelse med den marknadsledande vätskebaserade nässprayen. Vidare uppges den kommersiella varuförsörjningskedjan som etablerats för OX124 komma att bidra till att förkorta tidsplanerna och minska risken för framtida produkter baserade på nasal administrering. amorphOX ska nu utgöra ryggraden i Orexos läkemedelsutveckling under de kommande åren.

Vidare har det meddelats att Orexo utvecklar ett nasalt adrenalinläkemedel, OX640, för akut behandling av allergiska reaktioner baserat på den nya plattformen. OX640 väntas kunna ge viktiga fördelar för patienter och sjukvård då rätt dosering liksom enkel tillgång till behandling kan säkerställas, något som är avgörande vid akuta situationer.

Adrenalin används allmänt för akut behandling av allergiska reaktioner och marknadens storlek överstiger 2 Mdr usd med förväntat stark tillväxt under de kommande åren. Idag domineras dock marknaden av autoinjektorer för intramuskulär eller subkutan administration av injektionslösningar av adrenalin. Adrenalin är en mycket instabil aktiv ingrediens som är känslig för kemisk nedbrytning. Därför har dagens kommersiella adrenalinprodukter begränsad hållbarhet och kräver särskilda lagringsförhållanden. OX640 visar däremot lovande kemiska och fysikaliska stabilitetsdata. Förutom att patienter härigenom skulle få ett bekvämare och nålfritt alternativ till dagens autoinjektorer, kan en ökad flexibilitet när det gäller hantering och lagring ge avsevärda fördelar för patienter och sjukvård då det kan säkerställas att korrekt adrenalindos finns tillgänglig vid behov.

Inom digitala terapier är det största hindret mot att marknaden tar fart i nuläget bristen på processer kring ersättning. På nationell nivå i USA pågår emellertid ett stort arbete för att etablera ersättningskoder för digitala behandlingslösningar. Här ser Orexo att landsomfattande lösningar kommer att bli ett viktigt startskott och därmed blev det ett första fall framåt när den första nationella ersättningskoden godkändes under Q4, vilken väntas vara klar för tillämpning i januari nästa år. En annan ljusglimt är att vorvida och deprexis i samarbete med Sober Grid kommer att göras tillgängliga på Walgreens digitala marknadsplats för sjukvårdstjänster, Walgreens Find Care, under Q1. Även för Zubsolv händer det lite nytt framöver i och med en förestående lansering i Europa tillsammans med Accord Healthcare under första halvåret i år. Eventuellt kan det hinna bli viss försäljning redan under Q1.

Det kraftigt försämrade klimatet för småbolag i synnerhet och de ökade riskpremierna på aktiemarknaden i allmänhet gör att vi justerar ned riktkursen för Orexo till 44 kr (58). Vi kvarstår dock vid vår spekulativa köprekommendation. Blickar vi 2-3 år framåt ser vi ett bolag som växt respektive är på god väg att växa portföljen av godkända läkemedel, växt kraftigt inom digitala terapier och byggt sig en respektabel position där samt potentiellt kan ha licensierat ut amorphOX-plattformen till en eller flera partners. Denna potential anser vi inte speglas i dagens värdering.

Stäng×
Av
Per Bernhult Analytiker
23.11.2021
Orexo – Medvind i snålblåsten

Orexo – Medvind i snålblåsten

I början av den här månaden släppte Orexo sin Q3-rapport, vilken dessvärre satte ytterligare press på aktiekursen som nådde en...

Först publicerad i Stockpicker Newsletter 1913 (21 november 2021)

ORX | Mid Cap | 35,58 kr | KÖP

I veckan som gick damp det dock ned nya studieresultat som äntligen satte lite fart på aktien. Veckans facit blev en kursuppgång om 16,7%. Är vändningen slutligen här?

Under Q3 bromsade fallet i omsättningen jämfört med föregående år nästan helt, samtidigt som omsättningen steg något jämfört med Q2:s 142,8 Mkr, då den också ökade något jämfört med Q1:s 132,3 Mkr. Med andra ord förefaller trenden ha börjat vända.

Mer specifikt gav Q3 en nettoomsättning på 145,9 Mkr (150,3). Zubsolv i USA stod för 136,4 Mkr (143,8). I lokal valuta var minskningen för Zubsolv i USA mindre med en nettoomsättning på 15,8 Musd jämfört med förra årets 16,2 Musd. EBITDA föll till -47,4 Mkr (-20,9), en ytterligare försämring från -41,1 Mkr under Q2. Nettoresultatet blev -52,0 Mkr (-84,9). Nettoresultatet för Q3 föregående år påverkades av en minskning av moderbolagets skattefordran om SEK 43,5 Mkr.

Zubsolv i USA visade trots lägre omsättning ett högre EBIT på 78,5 Mkr (72,4), klart bättre än 61,6 Mkr under Q2 och 66,1 Mkr under Q1. Digitala behandlingar, DTx, stod för ett EBIT om -76,4 Mkr (-62,5), att jämföra med -51,6 Mkr under Q2 och -58,7 Mkr under Q1. Nettoomsättningen var 0,4 Mkr (-). Kassaflödet från den löpande verksamheten kom in på -79,7 Mkr (-12,9) och likvida medel uppgick till 588,1 Mkr (593,3), upp från 505,3 Mkr vid årsskiftet.

Trots de utmaningar som pandemin ännu innebär för Zubsolv ser det ut som om läget håller på att stabiliseras, och Orexo förväntar också att nettoförsäljningen från Zubsolv under Q4 kommer att bli i nivå med den under Q3. Samtidigt fortsätter de kostsamma storsatsningarna på framtidsområdet DTx oförtrutet.

Mitt i allt detta var det extra glädjande att bolaget i veckan som gick kunde rapportera positiva resultat från den tredje byggstenen i byggandet av det mest kompletta utbudet av behandlingsalternativ för personer som lider av opioidberoende på USA-marknaden, där de övriga två byggstenarna är Zubsolv och Modia. Orexo har framgångsrikt slutfört en registreringsgrundande studie (OX124-002) för det ledande läkemedelsprojektet OX124, ett kraftfullt högdos-akutläkemedel med naloxon, utformat för att rädda livet på människor som drabbats av överdoser orsakade av potenta syntetiska opioider, som utgör majoriteten av dödliga överdoser i USA.

Studien uppnådde sina primära mål avseende exponering av naloxon. OX124 visade också en signifikant snabbare och högre absorption av naloxon jämfört med intramuskulär injektion av referensprodukten och visade sig även vara väl tolererad. Baserat på det positiva studieresultatet räknar Orexo med att lämna in en registreringsansökan till den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA under det andra halvåret nästa år, när resultatet av den pågående stabilitetsstudien är tillgänglig. Vid ett faktiskt godkännande kommer en lansering på den amerikanska marknaden påbörjas under det andra halvåret 2023.

Orexo seglar allt mer upp som en på sikt potentiellt räddande ängel i den amerikanska opioidkrisen. Resan dithän är inte utan både ebb och flod och potentiella grundstötningar, men vi vill fortsatt vara med på densamma och kvarstår vid såväl köprekommendationen som riktkursen på 58 kr. De närmaste åren förväntar vi oss att Zubsolvförsäljningen åter kan börja växa hälsosamt samtidigt som bolagets satsningar på digitala terapier börjar ge mer markanta resultat.

Vi bedömer att eventuella positiva signaler kring Zubsolvförsäljningen liksom markanta framgångar inom DTx kommer vara de främsta kurstriggersen det närmaste året. Vidare bedömer vi att den, i och för sig positiva kursreaktionen på studieresultaten för OX124 hittills är väl snål. Sannolikt beror den på den stadiga nedtrend som aktien länge befunnit sig i. Med fortsatta positiva signaler från verksamheten framöver bör vi emellertid kunna få se en mer positiv utveckling i aktiekursen.

Stäng×
Av
Per Bernhult Analytiker
Orexo jobbar på målmedvetet. Vi ser potential i aktien
20.05.2021

Orexo jobbar på målmedvetet. Vi ser potential i aktien

Det har varit en trög utveckling i aktiekursen för Orexo de senaste månaderna som nyligen noterade årslägsta på alldeles ovan 39 kr.

Först publicerad i Stockpicker Newsletter 1871 (19 maj 2021)

ORX | Mid Cap | 39,86 kr | KÖP

40-kronorsnivån har historiskt varit en betydelsefull teknisk signalnivå för Orexo-aktien, och frågan är om brottet av nämnda nivå är ett svaghetstecken som förebådar fortsatt kursfall?

Q1-rapporten i slutet av april blev det som utlöste ovan nämnda kursnedgång. Rapporten visade rejäla tapp i såväl omsättning, resultat och kassaflöde. Men frågan är om inte marknaden förhastade sig något i sin omedelbara kursreaktion. Exempelvis var en minskad försäljning av Zubsolv, Orexos sublinguala buprenorfin/naloxon läkemedel för behandling av opioidberoende, väntad relativt Q4 då den var 143,1 Mkr. Under Q1 föll nettoomsättningen till 132,3 Mkr (175,0), varav Zubsolv i USA stod för 126,8 Mkr (163,9), medan EBITDA föll till -23,9 Mkr (39,1). Nettoresultatet blev -31,5 Mkr (82,6). Zubsolv i USA visade ett lägre EBIT på 66,1 Mkr (75,9), vilket får anses som riktigt starkt med hänsyn till försäljningsminskningen samt ökade juridiska kostnader. Digitala behandlingar, DTx, stod för ett EBIT om -58,7 Mkr (-12,1) och en nettoomsättning om 0,2 Mkr (-). Kassaflödet från den löpande verksamheten kom in på -47,8 Mkr (48,1) och likvida medel uppgick till 725,5 Mkr (861,4).

Annons

En minskad Zubsolv-försäljning under Q1 var alltså väntad då försäljningen normalt minskar under Q1 relativt Q4 till följd av säsongsmönster. Samtidigt har bolaget tidigare dock annonserat att man efter Q1 förväntar sig en stabilisering och tillväxt av nettoförsäljningen när väl effekterna av pandemin klingar av. Detta blir en faktor som marknaden sannolikt kommer tillmäta särskilt stor betydelse framöver i väntan på tydliga tecken på genombrott för de digitala behandlingarna. Zubsolv utgör ett betydande värde i bolaget och är en mycket betydelsefull motvikt till den än så länge kostsamma digitala satsningen. Tendenser till trendmässigt ökande Zubsolvförsäljning framöver kommer därför högst sannolikt att applåderas av marknaden, liksom signaler om betydelsefulla genombrott inom DTx.

Vissa framgångar har också kommit till stånd inom DTx de senaste månaderna. I februari meddelades exempelvis att Orexo kommer att samarbeta med ApexB.io och Magellan Rx Management för att främja kunskap kring användningen av modia, Orexos digitala terapi för opioidberoende. Detta genom att etablera en ny behandlingsmodell baserad på data och kunskap från klinisk praxis. Samarbetet ska ge ytterligare data om behovet av ett lättillgängligt behandlingsalternativ för opioidberoende. Att behovet av behandlingsalternativ är stort är i sig välkänt och Centers for Disease Control and Prevention har efterlyst just utökade insatser för förebyggande av dödsfall orsakade av överdoser under pandemin. I USA har antalet dödsfall på grund av överdoser eskalerat kraftigt under densamma. En kombination av läkemedel och terapi, eller läkemedelsassisterad behandling, är just vad som rekommenderas för personer med opioidberoende, men endast 36% av vårdgivarna rapporterar att de har tillgång till tillräckligt antal psykologer och terapeuter.

Att bevisa det kliniska värdet av modia är direkt avgörande för att säkerställa att patienterna får den hjälp och återhämtning de behöver och likaledes för att få ett rejält kommersiellt genombrott för modia. Därför är samarbetet med ApexB.io och Magellan Rx Management särskilt betydelsefullt. Magellan Rx Management är en av USA:s största sk Pharmacy Benefit Managers, och de första försäkringsbolagen hade redan vid nyheten i februari gett sitt samtycke till att bidra med patienter till prövningen. Andra betalare bedöms tillkomma och en bredare lansering av modia i USA förväntas redan under andra halvåret i år. Positiva nyheter kring användningen av modia kan bli kraftigt kursdrivande för Orexo-aktien, då marknads- liksom lönsamhetspotentialen i förlängningen är mycket stor. Detsamma gäller förstås också bolagets andra digitala terapier, deprexis och vorvida, som riktar sig mot depression respektive alkoholmissbruk, som svar på ökad mental ohälsa under Covid-19 pandemin.

Orexo har även initierat ett pilotprogram med just vorvida och deprexis tillsammans med ett ledande amerikanskt teknikföretag, och två större vårdgivare uppges förbereda en integration av vorvida och deprexis i sina behandlingsprogram under Q2. Dessa vårdgivare använder sig av en liknande ersättningsmodell som den Orexo nyligen testade med vorvida i Pennsylvania. Testet i Pennsylvania ska nu också utökas till nya geografiska områden. Ökad medvetenhet och fler positiva referenser i USA som visar på värdet av terapierna, bedöms av Orexo som avgörande för att marknaden ska ta fart. Av det skälet fokuserar bolaget på att sätta upp just pilotprogram och studier tillsammans med välkända vårdgivare, arbetsgivare och betalare för att få deras bekräftelse och rekommendationer.

Från Q1 kan också rapporteras att Orexo under kvartalet beviljats ännu ett patent för Zubsolv. Det nya patentet som skyddar Zubsolv i USA och löper fram till september 2032, kommer bli det sjunde patentet som är listat i Orange Book för Zubsolv. Hur försäljningen av Zubsolv utvecklar sig framöver blir nu kraftigt avhängigt hur snabbt Orexo får ökad tillgång till sina kunder i takt med att pandemin förhoppningsvis klingar av. Med stärkt finansiering, ett lovande metodiskt arbete med att börja etablera de digitala terapierna på marknaden, utsikter om betydligt bättre försäljningsutveckling för Zubsolv när pandemin klingar samt det lovande akutläkemedlet vid opioidöverdos, OX124, på väg mot att påbörja den avslutande kliniska studien under senare delen av Q2, fortsätter vi att se en betydande potential i aktien. Vår spekulativa köprekommendation är intakt medan riktkursen finjusteras till 70 kr (72).

Orexo
Stäng×
Av
Per Bernhult Analytiker
01.02.2022
Orexo – Fast i skruvstädet

Orexo – Fast i skruvstädet

Bokslutet för 2021 som släpptes i torsdags skickade ned Orexo-aktien drygt 5 kr över dagen och All Time Low-nivåerna från...

Först publicerad i Stockpicker Newsletter 1928 (30 januari 2022)

ORX | Mid Cap | 25 kr | CHANS

Egentligen innehöll rapporten inga direkta överraskningar. Men Orexo har hamnat i ett prekärt läge där för tillfället inget tycks kunna vända nedtrenden.

Allt medan Zubsolv genomgår en längre trög period görs mycket kostsamma framtidssatsningar vars korresponderande potentiella höga intäkter ligger ett flertal år framåt i tiden, och marknaden förefaller inte lockas av mixen där vinster och kassaflöden från Zubsolv mer än väl äts upp av framtidssatsningarna. Effekten blir att värdet på Zubsolv inte kommer till sin rätt samtidigt som värdet av framtidssatsningarna ännu är höljt i dunkel. Allt medan aktien blankas hårt. Oftast är det dock som mörkast före gryningen och en del ljusglimtar kan skönjas vid horisonten.

Bokslutet var alltså i huvudsak i enlighet med Stockpickers förväntningar och tittar vi på nyhetsflödet sedan analysen i november dyker det samtidigt upp några ljuspunkter. Häribland märks ett nytt utvecklingsprojekt benämnt OX640, en ny formuleringsplattform med namnet amorphOX samt begynnande framgång inom digitala terapier. Den nya drug delivery-plattformen amorphOX har utvecklats tillsammans med Orexos nasala överdosläkemedel OX124 och OX125. amorphOX, som är en ny och innovativ pulverbaserad teknologi uppges ha flera betydande fördelar för ett brett spektrum av produkter, såsom snabb upplösning och utmärkt stabilitet. Plattformen ger utmärkt kemisk och fysikalisk stabilitet, något som annars brukar vara ett stort problem för amorfa läkemedelsberedningar.

Annons

amorphOX har visat sig fungera utmärkt för ett brett spektrum av olika aktiva ingredienser, vilket möjliggör utveckling av läkemedel inom många olika områden. Läkemedelsprodukter som använder plattformen uppvisar nästan omedelbar upplösning även i mycket små mängder vätska, vilket Orexo menar gör den till ett idealiskt val för utveckling av läkemedel avsedda för administrering till platser som näshålan och under tungan. Plattformen har validerats i flera in vivo-studier, inklusive i kliniska prövningar i människa, och har visat på snabb och omfattande absorption av olika läkemedel. amorphOX tolereras dessutom väl och visar låg variabilitet mellan individer.

Exempelvis Orexos första produkt baserad på plattformen, räddningsmedicinen OX124 vid överdos, har visat överlägsna farmakokinetiska egenskaper i jämförelse med den marknadsledande vätskebaserade nässprayen. Vidare uppges den kommersiella varuförsörjningskedjan som etablerats för OX124 komma att bidra till att förkorta tidsplanerna och minska risken för framtida produkter baserade på nasal administrering. amorphOX ska nu utgöra ryggraden i Orexos läkemedelsutveckling under de kommande åren.

Vidare har det meddelats att Orexo utvecklar ett nasalt adrenalinläkemedel, OX640, för akut behandling av allergiska reaktioner baserat på den nya plattformen. OX640 väntas kunna ge viktiga fördelar för patienter och sjukvård då rätt dosering liksom enkel tillgång till behandling kan säkerställas, något som är avgörande vid akuta situationer.

Adrenalin används allmänt för akut behandling av allergiska reaktioner och marknadens storlek överstiger 2 Mdr usd med förväntat stark tillväxt under de kommande åren. Idag domineras dock marknaden av autoinjektorer för intramuskulär eller subkutan administration av injektionslösningar av adrenalin. Adrenalin är en mycket instabil aktiv ingrediens som är känslig för kemisk nedbrytning. Därför har dagens kommersiella adrenalinprodukter begränsad hållbarhet och kräver särskilda lagringsförhållanden. OX640 visar däremot lovande kemiska och fysikaliska stabilitetsdata. Förutom att patienter härigenom skulle få ett bekvämare och nålfritt alternativ till dagens autoinjektorer, kan en ökad flexibilitet när det gäller hantering och lagring ge avsevärda fördelar för patienter och sjukvård då det kan säkerställas att korrekt adrenalindos finns tillgänglig vid behov.

Inom digitala terapier är det största hindret mot att marknaden tar fart i nuläget bristen på processer kring ersättning. På nationell nivå i USA pågår emellertid ett stort arbete för att etablera ersättningskoder för digitala behandlingslösningar. Här ser Orexo att landsomfattande lösningar kommer att bli ett viktigt startskott och därmed blev det ett första fall framåt när den första nationella ersättningskoden godkändes under Q4, vilken väntas vara klar för tillämpning i januari nästa år. En annan ljusglimt är att vorvida och deprexis i samarbete med Sober Grid kommer att göras tillgängliga på Walgreens digitala marknadsplats för sjukvårdstjänster, Walgreens Find Care, under Q1. Även för Zubsolv händer det lite nytt framöver i och med en förestående lansering i Europa tillsammans med Accord Healthcare under första halvåret i år. Eventuellt kan det hinna bli viss försäljning redan under Q1.

Det kraftigt försämrade klimatet för småbolag i synnerhet och de ökade riskpremierna på aktiemarknaden i allmänhet gör att vi justerar ned riktkursen för Orexo till 44 kr (58). Vi kvarstår dock vid vår spekulativa köprekommendation. Blickar vi 2-3 år framåt ser vi ett bolag som växt respektive är på god väg att växa portföljen av godkända läkemedel, växt kraftigt inom digitala terapier och byggt sig en respektabel position där samt potentiellt kan ha licensierat ut amorphOX-plattformen till en eller flera partners. Denna potential anser vi inte speglas i dagens värdering.

Stäng×
Av
Per Bernhult Analytiker
23.11.2021
Orexo – Medvind i snålblåsten

Orexo – Medvind i snålblåsten

I början av den här månaden släppte Orexo sin Q3-rapport, vilken dessvärre satte ytterligare press på aktiekursen som nådde en...

Först publicerad i Stockpicker Newsletter 1913 (21 november 2021)

ORX | Mid Cap | 35,58 kr | KÖP

I veckan som gick damp det dock ned nya studieresultat som äntligen satte lite fart på aktien. Veckans facit blev en kursuppgång om 16,7%. Är vändningen slutligen här?

Under Q3 bromsade fallet i omsättningen jämfört med föregående år nästan helt, samtidigt som omsättningen steg något jämfört med Q2:s 142,8 Mkr, då den också ökade något jämfört med Q1:s 132,3 Mkr. Med andra ord förefaller trenden ha börjat vända.

Mer specifikt gav Q3 en nettoomsättning på 145,9 Mkr (150,3). Zubsolv i USA stod för 136,4 Mkr (143,8). I lokal valuta var minskningen för Zubsolv i USA mindre med en nettoomsättning på 15,8 Musd jämfört med förra årets 16,2 Musd. EBITDA föll till -47,4 Mkr (-20,9), en ytterligare försämring från -41,1 Mkr under Q2. Nettoresultatet blev -52,0 Mkr (-84,9). Nettoresultatet för Q3 föregående år påverkades av en minskning av moderbolagets skattefordran om SEK 43,5 Mkr.

Zubsolv i USA visade trots lägre omsättning ett högre EBIT på 78,5 Mkr (72,4), klart bättre än 61,6 Mkr under Q2 och 66,1 Mkr under Q1. Digitala behandlingar, DTx, stod för ett EBIT om -76,4 Mkr (-62,5), att jämföra med -51,6 Mkr under Q2 och -58,7 Mkr under Q1. Nettoomsättningen var 0,4 Mkr (-). Kassaflödet från den löpande verksamheten kom in på -79,7 Mkr (-12,9) och likvida medel uppgick till 588,1 Mkr (593,3), upp från 505,3 Mkr vid årsskiftet.

Trots de utmaningar som pandemin ännu innebär för Zubsolv ser det ut som om läget håller på att stabiliseras, och Orexo förväntar också att nettoförsäljningen från Zubsolv under Q4 kommer att bli i nivå med den under Q3. Samtidigt fortsätter de kostsamma storsatsningarna på framtidsområdet DTx oförtrutet.

Mitt i allt detta var det extra glädjande att bolaget i veckan som gick kunde rapportera positiva resultat från den tredje byggstenen i byggandet av det mest kompletta utbudet av behandlingsalternativ för personer som lider av opioidberoende på USA-marknaden, där de övriga två byggstenarna är Zubsolv och Modia. Orexo har framgångsrikt slutfört en registreringsgrundande studie (OX124-002) för det ledande läkemedelsprojektet OX124, ett kraftfullt högdos-akutläkemedel med naloxon, utformat för att rädda livet på människor som drabbats av överdoser orsakade av potenta syntetiska opioider, som utgör majoriteten av dödliga överdoser i USA.

Studien uppnådde sina primära mål avseende exponering av naloxon. OX124 visade också en signifikant snabbare och högre absorption av naloxon jämfört med intramuskulär injektion av referensprodukten och visade sig även vara väl tolererad. Baserat på det positiva studieresultatet räknar Orexo med att lämna in en registreringsansökan till den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA under det andra halvåret nästa år, när resultatet av den pågående stabilitetsstudien är tillgänglig. Vid ett faktiskt godkännande kommer en lansering på den amerikanska marknaden påbörjas under det andra halvåret 2023.

Orexo seglar allt mer upp som en på sikt potentiellt räddande ängel i den amerikanska opioidkrisen. Resan dithän är inte utan både ebb och flod och potentiella grundstötningar, men vi vill fortsatt vara med på densamma och kvarstår vid såväl köprekommendationen som riktkursen på 58 kr. De närmaste åren förväntar vi oss att Zubsolvförsäljningen åter kan börja växa hälsosamt samtidigt som bolagets satsningar på digitala terapier börjar ge mer markanta resultat.

Vi bedömer att eventuella positiva signaler kring Zubsolvförsäljningen liksom markanta framgångar inom DTx kommer vara de främsta kurstriggersen det närmaste året. Vidare bedömer vi att den, i och för sig positiva kursreaktionen på studieresultaten för OX124 hittills är väl snål. Sannolikt beror den på den stadiga nedtrend som aktien länge befunnit sig i. Med fortsatta positiva signaler från verksamheten framöver bör vi emellertid kunna få se en mer positiv utveckling i aktiekursen.

Stäng×
Av
Per Bernhult Analytiker
12.04.2021
Vinnarportföljen 2021 – Q1

Vinnarportföljen 2021 – Q1

Det ser ut att ha blivit en fantastisk start för årets upplaga av vårt Vinnarnummer.

Detta är en låst artikel. Prenumerera på nyhetsbrevet för att fortsätta läsa.
Om ni inte ännu är prenumerant Stockpicker Newsletter Sveriges ledande oberoende aktieanalysbrev med fantastiskt track-record. Beställ
Stockpicker Newsletter
Stäng×
Av
Jacek Bielecki Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Newsletter

Sveriges ledande oberoende aktieanalysbrev med fantastiskt track-record. Beställ
Strategin ligger fast för välfinansierat Orexo
09.02.2021

Strategin ligger fast för välfinansierat Orexo

Under den månad som förflutit sedan publiceringen av årets Vinnarnummer, har det varit en särdeles händelserik tid i vinnarkandidaten Orexo.

Först publicerad i Stockpicker Newsletter 1846 (7 februari 2021)

ORX | Mid Cap | 46,85 kr | KÖP

Efter någon vecka steg aktiekursen rejält och var som mest upp med nästan 20%. Sen vände det dock nedåt och aktien tog sig istället nästan 10% under kursen vid analystillfället. I nuläget är den istället i princip tillbaka vid utgångsläget. Vadan dessa svängningar?

Först ut att påverka kursen var uppgifter om att det amerikanska hälsovårdsdepartementet (HHS) avser förenkla förskrivningen av läkemedel i USA vid behandling av opioidberoende. Detta så att läkare inte längre behöver specifika certifieringar för att förskriva läkemedel med buprenorfin, vilket skulle göra det möjligt för nästan alla läkare att förskriva buprenorfin för att behandla opiatberoende, något som då skulle gynna Orexos Zubsolv. Eftersom endast några enstaka procent av den amerikanska läkarkåren i dagsläget har nödvändiga certifieringar för att förskriva läkemedel med buprenorfin, skulle förändringen kunna innebära en drastiskt ökad tillgänglighet.

Ett bakslag kom dock relativt kort efter när Joe Biden tryckte ned bromspedalen med motiveringen att planen var förhastad och behäftad med både juridiska och operativa problem. Exempelvis ska det ha saknats godkännande från Vita Husets budgetansvariga. Bidenadministrationen uppgav dock samtidigt att den fortsätter att verka för att öka tillgången till buprenorfin. Fortsättning lär följa, och även om det kanske inte slutar med att alla läkare enkelt kan förskriva läkemedel med buprenorfin, kan det på sikt alltså bli fråga om betydligt ökad tillgänglighet.

Därefter var det dags för bokslutet att sänka aktiekursen med siffror för Q4 som inte överraskande visade på betydande tapp jämfört med året innan, där pandemin fortsatte att begränsa Zubsolv-försäljningen. Emellertid spenderade bolaget mindre än väntat vad gäller de operativa kostnaderna. I enlighet med tidigare säsongsmönster förväntas Zubsolv-försäljningen nu också minska under Q1 relativt Q4. Därefter förväntar bolaget en stabilisering och tillväxt av nettoförsäljningen när väl effekterna av pandemin klingar av. Buprenorfinmarknaden väntas dessutom fortsätta visa tvåsiffrig tillväxt. Så länge pandemin pågår bedömer Orexo dock att de finansiella prognoserna är behäftade med hög osäkerhet, och av samma skäl hanterar man kostnadsbasen konservativt.

Ytterligare lite press på aktien kom sedan när Orexo meddelade att kandidaten OX124, bolagets räddningsmedicin med naloxon vid opioidöverdos, ej beviljades snabbspår (s k Fast Track Designation) av FDA. P.g.a. det medicinska behovet av att snabbt göra kraftfulla akutläkemedel tillgängliga för behövande kommer Orexo att tillsammans med FDA fortsätta arbetet för att påskynda vägen till godkännande. FDA:s beslut är inte baserat på produkten utan en övergripande bedömning huruvida utvecklingsprogrammet når upp till de strikta krav som ställs för att beviljas just Fast Track Designation. Orexo beräknar nu att lämna in en registreringsansökan för OX124 till FDA i mitten av 2022. I bokslutet strax innan uppgavs att ett eventuellt snabbspår bedömdes möjliggöra att lämna in en ansökan under Q1 2022. Det är således inte fråga om någon större fördröjning. Däremot hade ett beviljande av snabbspåret varit ett gott erkännande. På den positiva fronten framkom dock att OX124 beviljats ett nytt patent som skyddar produkten fram till 2039.

Så sent som under torsdagskvällen den gångna veckan, efter börsens stängning, kom sedan beskedet att Orexo framgångsrikt emitterat seniora icke säkerställda obligationer om 500 Mkr, inom ett ramverk om 1 Mdr kr och med slutligt förfall i februari 2025. De nya obligationerna löper med en rörlig ränta om 3 månader Stibor + 375 bps per år. Emissionen uppges ha varit kraftigt övertecknad och ha mötts av ett starkt intresse från nordiska samt internationella institutioner. Till följd av emissionen av de nya obligationerna kommer Orexo att återköpa totalt 77,4 Mkr av bolagets utestående seniora icke säkerställda obligationer. Vidare kommer bolaget också att påkalla förtida återlösen avseende residualen av de utestående obligationerna, uppgående till 148,5 Mkr.

Nyheten om den stärkta finansieringen lyfte aktien markant under fredagen, vilket Stockpicker finner motiverat. Den ryckiga kursutvecklingen sedan föregående analys är också förståelig. Aktieägarna befinner sig i något av ett vänteläge, där i enlighet med våra tidigare bedömningar de stora satsningarna på bolagets digitala terapier först på längre sikt kan förväntas ge betydande tillskott, samtidigt som Zubsolvförsäljningen trampar vatten under pågående pandemi. Likafullt visar dock de skriande behoven av ökad tillgänglighet av buprenorfinprodukter liksom kommentarer av amerikanska läkare, att sannolikheten är god för avsevärt ökad förskrivning på längre sikt när pandemins begränsande effekter avtar. Därmed ser vi betydande möjligheter för Zubsolv på några års sikt.

Samtidigt är den potentiella marknaden för Orexos digitala terapier mycket stor. Genom fokuset på USA där vårdbehovet för just Orexos indikationer är särskilt stort, kan bolaget dra nytta av sin redan befintliga amerikanska kommersiella organisation för Zubsolv och mer eller mindre uppnå korsmarknadsföring. Vi räknar oförändrat med att det kommer ta avsevärd tid innan den kostsamma satsningen på digitala terapier ger betydande överskott. Likafullt är det en genomtänkt, väl upplagd och vältajmad strategiskt riktig satsning som på lång sikt kan bli mycket betydelsefull och rentav bli ett eget ekosystem för digitala terapier. Vårt spekulativa köpråd med riktkurs 72 kr förblir intakt.

Orexo
Stäng×
Av
Per Bernhult Analytiker
01.02.2022
Orexo – Fast i skruvstädet

Orexo – Fast i skruvstädet

Bokslutet för 2021 som släpptes i torsdags skickade ned Orexo-aktien drygt 5 kr över dagen och All Time Low-nivåerna från...

Först publicerad i Stockpicker Newsletter 1928 (30 januari 2022)

ORX | Mid Cap | 25 kr | CHANS

Egentligen innehöll rapporten inga direkta överraskningar. Men Orexo har hamnat i ett prekärt läge där för tillfället inget tycks kunna vända nedtrenden.

Allt medan Zubsolv genomgår en längre trög period görs mycket kostsamma framtidssatsningar vars korresponderande potentiella höga intäkter ligger ett flertal år framåt i tiden, och marknaden förefaller inte lockas av mixen där vinster och kassaflöden från Zubsolv mer än väl äts upp av framtidssatsningarna. Effekten blir att värdet på Zubsolv inte kommer till sin rätt samtidigt som värdet av framtidssatsningarna ännu är höljt i dunkel. Allt medan aktien blankas hårt. Oftast är det dock som mörkast före gryningen och en del ljusglimtar kan skönjas vid horisonten.

Bokslutet var alltså i huvudsak i enlighet med Stockpickers förväntningar och tittar vi på nyhetsflödet sedan analysen i november dyker det samtidigt upp några ljuspunkter. Häribland märks ett nytt utvecklingsprojekt benämnt OX640, en ny formuleringsplattform med namnet amorphOX samt begynnande framgång inom digitala terapier. Den nya drug delivery-plattformen amorphOX har utvecklats tillsammans med Orexos nasala överdosläkemedel OX124 och OX125. amorphOX, som är en ny och innovativ pulverbaserad teknologi uppges ha flera betydande fördelar för ett brett spektrum av produkter, såsom snabb upplösning och utmärkt stabilitet. Plattformen ger utmärkt kemisk och fysikalisk stabilitet, något som annars brukar vara ett stort problem för amorfa läkemedelsberedningar.

Annons

amorphOX har visat sig fungera utmärkt för ett brett spektrum av olika aktiva ingredienser, vilket möjliggör utveckling av läkemedel inom många olika områden. Läkemedelsprodukter som använder plattformen uppvisar nästan omedelbar upplösning även i mycket små mängder vätska, vilket Orexo menar gör den till ett idealiskt val för utveckling av läkemedel avsedda för administrering till platser som näshålan och under tungan. Plattformen har validerats i flera in vivo-studier, inklusive i kliniska prövningar i människa, och har visat på snabb och omfattande absorption av olika läkemedel. amorphOX tolereras dessutom väl och visar låg variabilitet mellan individer.

Exempelvis Orexos första produkt baserad på plattformen, räddningsmedicinen OX124 vid överdos, har visat överlägsna farmakokinetiska egenskaper i jämförelse med den marknadsledande vätskebaserade nässprayen. Vidare uppges den kommersiella varuförsörjningskedjan som etablerats för OX124 komma att bidra till att förkorta tidsplanerna och minska risken för framtida produkter baserade på nasal administrering. amorphOX ska nu utgöra ryggraden i Orexos läkemedelsutveckling under de kommande åren.

Vidare har det meddelats att Orexo utvecklar ett nasalt adrenalinläkemedel, OX640, för akut behandling av allergiska reaktioner baserat på den nya plattformen. OX640 väntas kunna ge viktiga fördelar för patienter och sjukvård då rätt dosering liksom enkel tillgång till behandling kan säkerställas, något som är avgörande vid akuta situationer.

Adrenalin används allmänt för akut behandling av allergiska reaktioner och marknadens storlek överstiger 2 Mdr usd med förväntat stark tillväxt under de kommande åren. Idag domineras dock marknaden av autoinjektorer för intramuskulär eller subkutan administration av injektionslösningar av adrenalin. Adrenalin är en mycket instabil aktiv ingrediens som är känslig för kemisk nedbrytning. Därför har dagens kommersiella adrenalinprodukter begränsad hållbarhet och kräver särskilda lagringsförhållanden. OX640 visar däremot lovande kemiska och fysikaliska stabilitetsdata. Förutom att patienter härigenom skulle få ett bekvämare och nålfritt alternativ till dagens autoinjektorer, kan en ökad flexibilitet när det gäller hantering och lagring ge avsevärda fördelar för patienter och sjukvård då det kan säkerställas att korrekt adrenalindos finns tillgänglig vid behov.

Inom digitala terapier är det största hindret mot att marknaden tar fart i nuläget bristen på processer kring ersättning. På nationell nivå i USA pågår emellertid ett stort arbete för att etablera ersättningskoder för digitala behandlingslösningar. Här ser Orexo att landsomfattande lösningar kommer att bli ett viktigt startskott och därmed blev det ett första fall framåt när den första nationella ersättningskoden godkändes under Q4, vilken väntas vara klar för tillämpning i januari nästa år. En annan ljusglimt är att vorvida och deprexis i samarbete med Sober Grid kommer att göras tillgängliga på Walgreens digitala marknadsplats för sjukvårdstjänster, Walgreens Find Care, under Q1. Även för Zubsolv händer det lite nytt framöver i och med en förestående lansering i Europa tillsammans med Accord Healthcare under första halvåret i år. Eventuellt kan det hinna bli viss försäljning redan under Q1.

Det kraftigt försämrade klimatet för småbolag i synnerhet och de ökade riskpremierna på aktiemarknaden i allmänhet gör att vi justerar ned riktkursen för Orexo till 44 kr (58). Vi kvarstår dock vid vår spekulativa köprekommendation. Blickar vi 2-3 år framåt ser vi ett bolag som växt respektive är på god väg att växa portföljen av godkända läkemedel, växt kraftigt inom digitala terapier och byggt sig en respektabel position där samt potentiellt kan ha licensierat ut amorphOX-plattformen till en eller flera partners. Denna potential anser vi inte speglas i dagens värdering.

Stäng×
Av
Per Bernhult Analytiker
23.11.2021
Orexo – Medvind i snålblåsten

Orexo – Medvind i snålblåsten

I början av den här månaden släppte Orexo sin Q3-rapport, vilken dessvärre satte ytterligare press på aktiekursen som nådde en...

Först publicerad i Stockpicker Newsletter 1913 (21 november 2021)

ORX | Mid Cap | 35,58 kr | KÖP

I veckan som gick damp det dock ned nya studieresultat som äntligen satte lite fart på aktien. Veckans facit blev en kursuppgång om 16,7%. Är vändningen slutligen här?

Under Q3 bromsade fallet i omsättningen jämfört med föregående år nästan helt, samtidigt som omsättningen steg något jämfört med Q2:s 142,8 Mkr, då den också ökade något jämfört med Q1:s 132,3 Mkr. Med andra ord förefaller trenden ha börjat vända.

Mer specifikt gav Q3 en nettoomsättning på 145,9 Mkr (150,3). Zubsolv i USA stod för 136,4 Mkr (143,8). I lokal valuta var minskningen för Zubsolv i USA mindre med en nettoomsättning på 15,8 Musd jämfört med förra årets 16,2 Musd. EBITDA föll till -47,4 Mkr (-20,9), en ytterligare försämring från -41,1 Mkr under Q2. Nettoresultatet blev -52,0 Mkr (-84,9). Nettoresultatet för Q3 föregående år påverkades av en minskning av moderbolagets skattefordran om SEK 43,5 Mkr.

Zubsolv i USA visade trots lägre omsättning ett högre EBIT på 78,5 Mkr (72,4), klart bättre än 61,6 Mkr under Q2 och 66,1 Mkr under Q1. Digitala behandlingar, DTx, stod för ett EBIT om -76,4 Mkr (-62,5), att jämföra med -51,6 Mkr under Q2 och -58,7 Mkr under Q1. Nettoomsättningen var 0,4 Mkr (-). Kassaflödet från den löpande verksamheten kom in på -79,7 Mkr (-12,9) och likvida medel uppgick till 588,1 Mkr (593,3), upp från 505,3 Mkr vid årsskiftet.

Trots de utmaningar som pandemin ännu innebär för Zubsolv ser det ut som om läget håller på att stabiliseras, och Orexo förväntar också att nettoförsäljningen från Zubsolv under Q4 kommer att bli i nivå med den under Q3. Samtidigt fortsätter de kostsamma storsatsningarna på framtidsområdet DTx oförtrutet.

Mitt i allt detta var det extra glädjande att bolaget i veckan som gick kunde rapportera positiva resultat från den tredje byggstenen i byggandet av det mest kompletta utbudet av behandlingsalternativ för personer som lider av opioidberoende på USA-marknaden, där de övriga två byggstenarna är Zubsolv och Modia. Orexo har framgångsrikt slutfört en registreringsgrundande studie (OX124-002) för det ledande läkemedelsprojektet OX124, ett kraftfullt högdos-akutläkemedel med naloxon, utformat för att rädda livet på människor som drabbats av överdoser orsakade av potenta syntetiska opioider, som utgör majoriteten av dödliga överdoser i USA.

Studien uppnådde sina primära mål avseende exponering av naloxon. OX124 visade också en signifikant snabbare och högre absorption av naloxon jämfört med intramuskulär injektion av referensprodukten och visade sig även vara väl tolererad. Baserat på det positiva studieresultatet räknar Orexo med att lämna in en registreringsansökan till den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA under det andra halvåret nästa år, när resultatet av den pågående stabilitetsstudien är tillgänglig. Vid ett faktiskt godkännande kommer en lansering på den amerikanska marknaden påbörjas under det andra halvåret 2023.

Orexo seglar allt mer upp som en på sikt potentiellt räddande ängel i den amerikanska opioidkrisen. Resan dithän är inte utan både ebb och flod och potentiella grundstötningar, men vi vill fortsatt vara med på densamma och kvarstår vid såväl köprekommendationen som riktkursen på 58 kr. De närmaste åren förväntar vi oss att Zubsolvförsäljningen åter kan börja växa hälsosamt samtidigt som bolagets satsningar på digitala terapier börjar ge mer markanta resultat.

Vi bedömer att eventuella positiva signaler kring Zubsolvförsäljningen liksom markanta framgångar inom DTx kommer vara de främsta kurstriggersen det närmaste året. Vidare bedömer vi att den, i och för sig positiva kursreaktionen på studieresultaten för OX124 hittills är väl snål. Sannolikt beror den på den stadiga nedtrend som aktien länge befunnit sig i. Med fortsatta positiva signaler från verksamheten framöver bör vi emellertid kunna få se en mer positiv utveckling i aktiekursen.

Stäng×
Av
Per Bernhult Analytiker

Mina Bevakningar


Skapa konto gratis och lås upp våra Online FREE artiklar

Annons
Annons
Till början