Stäng
Missa inte de senaste aktietipsen och nyheter direkt från marknaden!
Balder ökar ytterligare i Entra
13.10.2021

Balder ökar ytterligare i Entra

Stockholmsbörsen öppnade lägre för att sedan ta sig över till plussidan.

Läs artikeln gratis genom att logga in eller skapa konto
Stockpicker Online FREE Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stockpicker Online FREE
Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Online FREE

Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
01.06.2020
Redsense Medical – Uppköpskandidat?

Redsense Medical – Uppköpskandidat?

Redsense Medical har stått starkt under pandemin.

Detta är en låst artikel. Prenumerera på nyhetsbrevet för att fortsätta läsa.
Om ni inte ännu är prenumerant Stockpicker Newsletter Sveriges ledande oberoende aktieanalysbrev med fantastiskt track-record. Beställ
Stockpicker Newsletter
Stäng×
Av
Per Bernhult Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Newsletter

Sveriges ledande oberoende aktieanalysbrev med fantastiskt track-record. Beställ
Annons
Redsense Medical – Immunt i krisen?
28.04.2020

Redsense Medical – Immunt i krisen?

Sedan vår föregående analys i början av december när aktien låg på 12 kr blankt, har kursen varit uppe på som mest 14,95 kr, inte långt ifrån vår riktkurs om 16 kr

Först publicerad i Stockpicker Newsletter 1781 (26 april 2020)

REDS |Spotlight | 13,40 kr | AVVAKTA

Under pandemiraset trycktes aktien sedan ned till 8,90 kr som lägst i mitten av förra månaden. En kurs som redan nu är mycket avlägsen när aktien åter handlas mellan 13-14 kr, och så sent som under fredagen nådde 14,20 kr som högst. Sedan decemberanalysen har aktien således stigit ganska rejält, samtidigt som börserna under samma tid rasat. Hur kan det komma sig?

Låt oss börja med bokslutet för 2019. Här visade det sig att, precis som under Q3 mer än dubblerades intäkterna även under Q4 till 3,97 Mkr (1,77). Resultatet före skatt förbättrades samtidigt till -1,13 Mkr (-2,77). För 2019 totalt ökade intäkterna därmed till 13,27 Mkr (7,01). Resultatet före skatt steg till -4,02 Mkr (-6,89). Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital förbättrades till -3,23 Mkr (-6,95). Inklusive förändringar i rörelsekapital försämrades detta kassaflöde till -7,59 Mkr (-6,57). Orsaken är att de ökade volymerna binder mer kapital. Redsense Medical lämnade 2019 med 8,65 Mkr i likvida medel, att jämföra med 3,44 Mkr vid utgången av 2018. Omsättningstillgångarna ökade samtidigt till 14,87 Mkr (6,07) medan skulderna steg till 10,49 Mkr (4,81). Soliditeten minskade något till 45,3% (47,1).

Att Redsenseaktien till en början föll tillsammans med börserna är knappast förvånande. Bolaget är litet och risknivån högre än genomsnittet. Det hade inte varit märkligt om aktien till dags dato varit minus en del från nivåerna vid decemberanalysen, inte minst med tanke på en ökad riskaversion vad gäller småbolag. Men faktum är alltså att aktiekursen stigit. Det förefaller som att marknaden bestämt sig för att fokusera på att bolagets inriktning på hemdialys, som redan innan den pågående pandemin successivt hade börjat vinna mer terräng på den viktiga amerikanska marknaden kan tänkas få en ytterligare skjuts av pandemin. Det är inte ologiskt. Den amerikanska administrationen och president Trump själv har uttryckt en önskan om ökad användning av hemdialys.

Dialys sker normalt på klinik, vilket innebär högre kostnader och många transporter för patienterna samt att dessa måste spendera mycket tid inne på klinik, borta från hem och familj. Kanhända kan pandemins krav på social distansering, undvikande av onödiga kontakter och transporter innebära att det blir förhöjd tillväxt i användningen av hemdialys. Samtidigt har det kommit lovande patentnyheter vad gäller Redsenses sårvårdsteknologi och bolaget har också bekräftat att affärsverksamheten är opåverkad av pandemin.

Redsense Medical har bra fart på orderingången i USA samtidigt som kassan är förstärkt och räcker till att öka insatserna på denna viktiga marknad. Det bådar allt jämt gott för tillväxten de kommande åren. Vidare fortsätter framtidsprojekten inom sårvård och optisk övervakning att gå framåt. Stockpicker kvarstår samtidigt vid bedömningen från septemberanalysen 2019, att bolaget inom de närmaste två åren blir självförsörjande med såväl vinst som positivt kassaflöde under 2021.

Tillväxtutrymmet för Redsense Medical är extremt stort. Den stora värdedrivaren de närmaste åren blir oförändrat sannolikt att bolaget klarar av att växa sig till att bli självförsörjande och prestera överskott. En annan potentiell värdedrivare är fortsatta utvecklingsframgångar inom sårvård och optisk övervakning, liksom eventuella partnersamarbeten inom dessa områden. Den relativt starka kursutvecklingen i kombination med höjda riskpremier på marknaden och en viss osäkerhet kring timingen på sjukvårdssatsningar i spåren av pandemins höga kostnader för stater världen över, gör att vi för tillfället ersätter vår köprekommendation med en neutral dito.

Riktkursen sänks tills vidare något till 14,50 kr (16). Om försäljningen fortsätter att öka i mycket hög takt eller om betydande kliv framåt sker inom sårvård och optisk övervakning, finns det utrymme för betydande höjning av riktkursen. Den omedelbara kurspotentialen lockar dock inte tillräckligt i dagsläget. Kvalitet har som bekant dock en tendens att kosta.

Stäng×
Av
Per Bernhult Analytiker
02.06.2019

Redsense Medical – Bibehåller styrfarten

I början av maj avlämnade Redsense Medical sin rapport för Q1. Så här långt i bolagets historia, har kvartalsrapporterna än så länge bjudit på relativt osexiga siffror.

Från Stockpicker Newsletter 2 juni 2019

REDS | Spotlight | 10,7 kr

Vad som däremot hänt, är att de under det senaste dryga året kommit att visa på en stabilitet i försäljningsutvecklingen, som tidigare saknats. Q1 blev inget undantag från detta, utan tvärtom det femte kvartalet i rad med försäljning på lite mer betydelsefulla nivåer.

Q1 bjöd nämligen på intäkter om 1,96 Mkr (1,17). Resultatet före skatt förbättrades samtidigt till -0,71 Mkr (-1,14). Bolaget lämnade kvartalet med 1,65 Mkr i likvida medel, att jämföra med 3,12 Mkr vid årsskiftet. Q1 följer på ett 2018 där Redsense Medical växte intäkterna till 8,73 Mkr (2,08) med ett resultat före skatt på -6,94 Mkr (-8,77). Intäkterna är således ännu relativt blygsamma men stadigt stigande, samtidigt som resultatet också förbättras stadigt. Det blir allt mer tydligt att bolaget lyckats att stadigvarande etablera sitt erbjudande på marknaden och trenden mot framtida vinster är tydlig. Samtidigt är penetrationsgraden på marknaden försvinnande liten, varför eventuella större omtag bland större marknadsaktörer kan få mycket stor positiv inverkan på längre sikt.

Grundscenariot må vara successiv tillväxt i intervallet 20-40% per år för lång tid framöver med en första vinst och positivt kassaflöde, båda på årsbasis, inom 2-3 år och därefter successivt ökande överskott, om än till en början måttliga diton. Samtidigt finns dock alltså möjligheterna att större marknadsaktörer inom såväl dialysutrustning som dialysbehandling på vägen kan komma att göra mer aktiva, allomfattande val till Redsenses fördel, vilket då kan leda till extremt kraftig tillväxt. Klart är i alla fall att bolaget lyckats skapa en rejält ökad medvetenhet om fördelarna med sina produkter liksom hur de ska användas på bästa sätt. När produkterna väl börjat användas är det svårt att motivera att inte fortsätta göra det. Således innebär byggandet av marknad en långsiktigt skalbar affär.

Som krydda finns dessutom Redsense Medicals högpotenta utvecklingsprojekt inom sårvård, vilket vi behandlat tidigare. Projektet är strategiskt riktigt och viktigt samt innebär att bolaget på sikt skapar bredare och större affärsmöjligheter. Detta gör att det finns ytterligare anledning att acceptera en idag rejält framtung värdering av aktien.

Nytillskottet till styrelsen, Dr. Maria Alquist stärker ytterligare bolagets möjligheter på sikt. Dr. Alquist är specialistläkare i internmedicin och njurmedicin med hemodialys som huvudinriktning. Hon har betydande erfarenhet från globala bolag inom njursjukvård och dialys och har bland annat innehaft ledande positioner som VP Global Medical & Scientific och Senior Medical Director Research and Medical Safety på Gambro. Vidare fungerar hon som expert i bedömningskommittéer inom medtek-området för Stiftelsen för Strategisk Forskning, en stiftelse som årligen delar ut ca 600 Mkr till strategisk forskning inom naturvetenskap, teknik och medicin.

Vi kvarstår vid bedömningen att det troligen inte kommer gå med raketfart för Redsense Medical att börja prestera rejäla vinster och kassaflöden. Likadant att det för att uppnå dylika krävs ett fortsatt målmedvetet arbete och högst sannolikt ytterligare kapitaltillskott, där ett första bör bli aktuellt i relativ närtid. Bolaget kräver dock relativt begränsade finansiella resurser, varför utspädningen bör bli måttlig.

Samtidigt lockar potentialen på riktigt lång sikt. Fortsätter bolaget att leverera i rätt riktning är sannolikheten dessutom hög att värderingen kommer att bli än mer framtung, då logiken i ett ökat användande av bolagets produkter är mycket tydlig och den potentiella marknaden extremt stor i förhållande till nuvarande försäljning. Vi upprepar vår köprekommendation liksom riktkursen på 17 kr.

Stäng×
Av
Per Bernhult Analytiker
31.03.2019

Redsense Medical – Framtiden ljusnar

I mitten av december (Newsletter 1667) höjde vi rekommendationen för Redsense Medical till Spekulativt Köp. Senast betalt då var 13,40 kr. Sedan dess har aktien vid flera tillfällen noterats i som högst runt 15,50 kr medan lägstanoteringen under perioden ligger vid 11,30 kr. En relativt sett lugn kursutveckling med andra ord och i nuläget handlas aktien kring 12,50 kr, något billigare än vid tidpunkten för vår föregående analys.

REDS | Spotlight |12,65 kr 

Bokslutet som kom för lite drygt en månad sedan, summerade ett mycket framgångsrikt år. Omsättningen mångfaldigades till 7,00 Mkr (1,49) för helåret, varav Q4 svarade för 1,77 Mkr (0,44). Inkluderat arbete för egen räkning ökade intäkterna för helåret till 8,73 Mkr (2,08). Resultatmässigt var förbättringarna mer måttliga.

Under året minskade rörelseförlusten till -6,88 Mkr (-8,61) medan förlusten före skatt kom in på -6,94 Mkr (-8,77). Redsense Medical gick ur 2018 med 3,12 Mkr (2,32) i likvida medel. Långfristiga skulder till kreditinstitut uppgick samtidigt till 3,04 Mkr (1,77). Efter årsskiftet har det sedan genomförts kvittning av lån om 0,5 Mkr som upptogs i samband med en riktad emission förra året.

Som vi tidigare nämnt kommer det troligen inte gå med raketfart för Redsense Medical att börja prestera rejäla vinster och kassaflöden. För att uppnå dylika krävs ett fortsatt målmedvetet arbete och högst sannolikt ytterligare kapitaltillskott. Det som ändå lockar med aktien är potentialen på riktigt lång sikt. Bolagets produkter behövs och uppskattas på marknaden, och om marknadspenetrationen börjar öka markant blir det fråga om mycket goda volymer då den underliggande marknaden samtidigt växer kraftigt.

På samma gång är det trots allt relativt begränsade finansiella resurser som bolaget kräver, och med goda utsikter till långsiktig tillväxt förefaller det mest vara en tidsfråga innan bolaget kan bli självförsörjande. Rimligen kan detta bli verklighet inom 2-3 år. Behov av kassapåfyllnad bör därmed inte vålla några större problem, då börsvärdet samtidigt är runt 140 Mkr och en relativt begränsad utspädning därmed bör bli följden så länge bolaget fortsätter att leverera framgångar.

Kortsiktigt räknar vi med att en nyemission närmar sig. Blickar vi bortanför en sådan ser vi fram emot det faktum att det ledande dialysbolaget Fresenius uttalat ett mål om att till år 2020 ska en femtedel av deras dialyspatienter behandlas i hemmet. Behandling i hemmet ger ännu starkare skäl att använda sig av Redsense Medicals beprövade och etablerade blodläckagelarm.

Bolaget har arbetat hårt och målmedvetet på att bygga sin marknadsnärvaro och stärka användbarheten. Penetrationsgraden är ännu försumbar samtidigt som den underliggande marknaden för dialys växer kraftigt, varför det på lång sikt råder goda möjligheter för en slags ketchupeffekt om det lossnar på allvar. Samtidigt fortsätter bolaget att målmedvetet ta fram nya tillbehör och helt nya produkter, såsom det nya affärsområdet för sårvård där patent nu erhållits, vilket innebär en god trovärdighet för att Redsense Medical på mycket lång sikt kan bredda verksamheten och skapa fler bestående intäktskällor.

Aktien är inget för otåliga hasardspelare. För den mycket långsiktige utgör den dock en mycket intressant krydda med potential att mångfaldigas. Vår spekulativa köprekommendation kvarstår därmed och så även riktkursen om 17 kr.

Stäng×
Av
Per Bernhult Analytiker
15.12.2018

Redsense Medical – På g

Senast vi skrev om Redsense Medical var i mitten av augusti förra året. Då frångick vi vår tidigare köprekommendation och intog en neutral inställning. Vi bedömde att det inte var någon brådska att köpa aktien och såg möjligheter till att den skulle kunna fyndas på lägre nivåer. Då kostade aktien alldeles under 15 kr.

REDS| Spotlight | 13,4 kr

Sedan dess har den varit uppe i som högst dryga tjugolappen, men också nere i som lägst dryga 9 kr. I nuläget ligger den strax norr om 13 kr. Med tanke på småbolagsklimatet har aktien således stått pall relativt väl vid nuvarande kurs. Vilka är våra intryck av bolagets utveckling sedan förra hösten och finns det fog att idag vara mer optimistisk inför fortsättningen?

För den som eventuellt inte minns längre tillhandahåller bolaget ett blodläckagelarm som löser ett av de huvudsakliga återstående säkerhetsproblemen inom hemodialys - att upptäcka vennålsutdragning. Man gör det med hjälp av en patenterad fiberoptisk sensor som är kopplad till en larmenhet. Under årets första nio månader ökade intäkterna drastiskt till 5,92 Mkr (1,35) medan resultatet före skatt landade på förbättrade -4,17 Mkr (-6,78).

Likvida medel uppgick till 6,68 Mkr. Det är således bra fart i försäljningen numera och kassasituationen är inte alarmerande på något sätt. Det finns rentav en liten chans att bolaget skulle kunna klara sig med nuvarande kassa till positivt kassaflöde, men vi håller det ändå för troligt att kombinationen av faktisk och potentiell tillväxt kommer föranleda att bolaget på lite sikt tar in mer pengar åtminstone i expansivt syfte. Vidare talar verksamhetens natur och historiken för att ett behov av visst kassatillskott trots allt kommer bli nödvändigt innan bestående positivt kassaflöde nås.

Med detta sagt är det idag tydligare än någonsin att Redsense har mycket goda chanser att inom de närmaste 2-3 åren nå i mål vad gäller att skala upp verksamheten nog för att nå såväl positivt kassaflöde som vinst och sedan växa vidare därifrån. Det har hänt ytterligare mycket sedan vår föregående analys vad gäller samarbeten, distributörsavtal, nya kunder och spridningen på orderingången.

Verksamhetens beroende av enskilda större order har minskat samtidigt som intäkterna tagit stora kliv. Marknadsacceptansen förefaller vara på uppgång, vilket i kombination med långvarig, gedigen och målmedveten bearbetning av marknaden börjar bära frukt.

Det är ingen snabb väg som bolaget har vandrat och det kommer troligen inte att gå med raketfart de närmaste åren heller. Men den position som bolaget byggt upp har god potential att betala sig riktigt bra i det betydligt längre perspektivet då marknadspotentialen är mycket stor och penetrationsgraden ännu försumbar.

På vägen håller bolaget samtidigt på att utveckla framtidsprojekt som kan få en naturlig plats bredvid nuvarande produkterbjudande när Redsense vuxit sig större. För den särskilt tålmodige har aktien goda förutsättningar att på riktigt lång sikt ge mycket god avkastning. På vägen får man dock allt jämt vara beredd på en skumpig färd i aktiekursen allt medan marknaden pendlar mellan glädjereaktioner på nyheter och trytande tålamod i väntan på de riktigt stora affärsvolymerna. Så länge verksamheten växer vidare kraftigt på sund basis, bör vi dock närma oss ett läge där kursutvecklingen blir mer stabil och större aktörer får upp ett intresse.

Det som slutligen gör att vi i nuläget väljer att åter ge en spekulativ köprekommendation, är de framsteg som Redsense gjort på området för innovativ sårvärdsteknologi. Den nya satsningen befinner sig ännu i ett mycket tidigt skede, men uppges dra till sig intresse från stora aktörer och tillför en kittlande och logisk framtidspotential, där ett mycket intressant nyhetsflöde kan bli följden under längre tid samtidigt som bolaget uppger att satsningen än så länge kräver mycket begränsat med kapital och att en särnotering kan bli aktuell. Riktkursen sätts till 17 kr.

Stäng×
Av
Per Bernhult Analytiker

Mina Bevakningar


Skapa konto gratis och lås upp våra Online FREE artiklar

Annons
Annons
Till början