Stäng
Missa inte de senaste aktietipsen och nyheter direkt från marknaden!
God tillväxtpotential och stark produktlinje. Köpläge för den spekulative
13.10.2021

God tillväxtpotential och stark produktlinje. Köpläge för den spekulative

I uppdateringen inför Q1-rapporten (brutet räkenskapsår) skrev vi att vi inte hade några större förväntningar på just denna rapport, och utfallet i rapporten som släpptes häromveckan visade sig också vara helt i linje med vår bild av nuläget i bolaget.

Detta är en låst artikel. Prenumerera på nyhetsbrevet för att fortsätta läsa.
Om ni inte ännu är prenumerant Stockpicker Newsletter Sveriges ledande oberoende aktieanalysbrev med fantastiskt track-record. Beställ
Stockpicker Newsletter
Stäng×
Av
Per Bernhult Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Newsletter

Sveriges ledande oberoende aktieanalysbrev med fantastiskt track-record. Beställ
ScandiDos – Uppköpskandidat?
20.09.2021

ScandiDos – Uppköpskandidat?

Nettoomsättningen för Q4 (feb 2021 - apr 2021) av det brutna räkenskapsåret 1 maj 2020 – 30 april 2021 steg till 16,0 Mkr (14,2). Bruttomarginalen ökade avsevärt till 78% (65).

Läs artikeln gratis genom att logga in eller skapa konto
Stockpicker Online FREE Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stockpicker Online FREE
Stäng×
Av
Per Bernhult Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Online FREE

Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Annons
16.03.2021
Imponerande stabilt för ScandiDos

Imponerande stabilt för ScandiDos

Lilla ScandiDos spelar en betydelsefull roll inom strålterapi av cancer.

Läs artikeln gratis genom att logga in eller skapa konto
Stockpicker Online FREE Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stockpicker Online FREE
Stäng×
Av
Per Bernhult Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Online FREE

Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Vinnarportföljen – Bokslut
04.01.2021

Vinnarportföljen – Bokslut

Dags att summera vinnarportföljen årgång 2020. Majoriteten av våra vinnarkandidater slog index rejält.

Läs artikeln gratis genom att logga in eller skapa konto
Stockpicker Online FREE Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stockpicker Online FREE
Stäng×
Av
Jacek Bielecki Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Online FREE

Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
25.12.2020
ScandiDos – Tillväxt och vinst

ScandiDos – Tillväxt och vinst

Efter ett flertal år med trög försäljningsutveckling, ständiga förluster och urholkad aktiekurs blev onsdagens Q2-rapport ett rejält fall framåt, trots...

Läs artikeln gratis genom att logga in eller skapa konto
Stockpicker Online FREE Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stockpicker Online FREE
Stäng×
Av
Per Bernhult Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Online FREE

Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Svårt att inte vara nöjd med dessa aktier i portföljen
06.10.2020

Svårt att inte vara nöjd med dessa aktier i portföljen

Årets upplaga av vår årligen återkommande Vinnarportfölj (Newsletter 1753 som publicerades 12/1) fick som bekant inte direkt någon flygande start i år.

Läs artikeln gratis genom att logga in eller skapa konto
Stockpicker Online FREE Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stockpicker Online FREE
Stäng×
Av
Jacek Bielecki Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Online FREE

Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Kan ny VD lyfta MedTech-bolaget?
28.09.2020

Kan ny VD lyfta MedTech-bolaget?

Kortsiktigt ser vi ett tydligt tapp av momentum i orderboken men en ny och erfaren VD kan på sikt ge ett lyft.

Läs artikeln gratis genom att logga in eller skapa konto
Stockpicker Online FREE Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stockpicker Online FREE
Stäng×
Av
Per Bernhult Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Online FREE

Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
02.07.2020
Vinnarportföljen – halvårsrapport

Vinnarportföljen – halvårsrapport

Vår årligen återkommande Vinnarportfölj som publicerades 12/1 januari (Newsletter 1753) fick som bekant inte direkt någon flygande start i år.

Läs artikeln gratis genom att logga in eller skapa konto
Stockpicker Online FREE Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stockpicker Online FREE
Stäng×
Av
Jacek Bielecki Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Online FREE

Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
ScandiDos – Talande tystnad
10.06.2020

ScandiDos – Talande tystnad

I mitten av mars uppdaterade vi vår syn på ScandiDos. Detta efter en Q3-rapport för det brutna räkenskapsåret 1 maj 2019 – 30 april, som dagarna innan visade på fortsatta försäljnings- och resultatlyft.

Först publicerad i Stockpicker Newsletter 1790 (7 juni 2020)

SDOS | First North | 2,54kr | AVVAKTA

Aktien utvecklades också starkt när börserna väl bottnat. På knappt tre veckor steg aktien från 2,26 kr vid analysen till som bäst 3,20 kr, en uppgång med närmare 42% och inte långt ifrån vår riktkurs på 3,60 kr. Därefter har dock kursen fallit tillbaka en bit och pendlar nu kring 2,60 kr. Allt medan börserna rusat vidare.

Sedan den fortsatt uppmuntrande senaste kvartalsrapporten har det varit tämligen tyst från ScandiDos. Sånär som på två pressmeddelanden. Det ena handlade om att bolaget nu lyckats sälja till land nummer 50 i och med en försäljning till Nya Zeeland. En försäljning med tillhörande installation och utbildning, som genomfördes helt utan fysiska möten till följd av pandemin. Positivt under omständigheterna förstås att en försäljning kunde genomföras trots begränsningarna, men samtidigt har det nu ekat mer eller mindre tomt på orderfronten ganska länge. Detta är något oroande, och här finns troligen en delförklaring till bolagets andra pressmeddelande sedan marsanalysen, nämligen ett där ScandiDos i slutet av samma månad meddelade att bolaget påbörjar rekrytering av en ny VD.

Annons

Skälet till det kommande VD-bytet uppges vara tillväxt, närmare bestämt för att fortsätta ScandiDos långsiktiga tillväxtresa. Den nya VD:n ska som fokusområden ha internationell försäljning och marknadsexpansion, bl a genom strategiska samarbeten för att bredda ScandiDos försäljningskanaler. Nuvarande VD tillika en av bolagets grundare, Görgen Nilsson, kommer vara kvar i bolaget som Chief Technology Officer, CTO.

Görgen Nilsson har samtidigt med VD-rollen också varit djupt engagerad i bolagets forskning och utveckling, och i detta arbete lett produktutvecklingen under de senaste åren då bolaget ej haft en dedikerad FoU-chef. Genom omorganisationen ska Görgen att ha möjlighet att fokusera heltid på teknologi och produktutveckling, där flera viktiga produkter är under utveckling. För att kunna fortsätta expansionen uppger ScandiDos att det är nödvändigt att ta ytterligare steg internationellt, samtidigt som det fortsatt behövs ett fokus behövs på de produkter som är under utveckling och på bolagets långsiktiga produktpipeline. Det ska emellertid alltså bli mer fokus än tidigare på arbetet med att marknadsföra en bredare produktportfölj samt att söka strategiska samarbeten med andra aktörer.

Stockpicker ser positivt på att ScandiDos nu söker en dedikerad VD. Likadant är öppenheten för att söka strategiska samarbeten positiv. I den negativa vågskålen ligger att det varit relativt tyst på orderfronten ett bra tag, samt att pandemin i sig på kort till medellång sikt riskerar att leda till att ScandiDos produktkategori blir mindre prioriterad i spåren av skyhöga pandemirelaterade kostnader för världens länder.

Summa summarum ser vi en risk att den goda utvecklingen under räkenskapsårets tre första kvartal kan komma att tappa momentum tills ordningen är återställd och en ny VD kommit på plats och blivit varm i kläderna. Den förhöjda risknivån på kort till medellång sikt som vi såg i föregående analys ser således ut att förverkligas med en trögare försäljningsutveckling. Långsiktigt ser vi dock fortsatt positivt på möjligheterna.

Dämpade utsikter gör att rekommendationen sänks till Avvakta (Köp). De kraftiga börsuppgångarna och den ökade riskaptiten sedan marsanalysen, gör samtidigt att riktkursen justeras ned relativt begränsat till 3,25 kr (3,60).

Stäng×
Av
Per Bernhult Analytiker
11.08.2019

ScandiDos – Snabbt i mål

I mitten av april höjde vi rekommendationen för ScandiDos till Spekulativt Köp med en riktkurs på 3,80 kr. Kursen var då knappt 2,75 kr och vi såg den förestående emissionen på 2,50 kr som ett bra köptillfälle. En rad positiva händelser sedan dess har satt fart uppåt på aktien, som redan tre månader efter analysen nådde 4,10 kr som högst. Aktien har sedan dess pendlat kring 4-kronorsstrecket. Finns det utrymme för en ytterligare högre värdering?

SDOS | First North | 3,945 kr

För Q4 av det brutna räkenskapsåret 1 maj 2018 – 30 april 2019, föll nettoomsättningen med 14% till 16,1 Mkr (18,7). Bruttoresultatet minskade något till 12,9 Mkr (14,0), innebärande en förbättrad bruttomarginal om 74% (66). Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar (EBITDA) förbättrades en smula till 0,9 Mkr (0,4). Resultatet före skatt blev -0,2 Mkr (0) och efter skatt -0,4 Mkr (-0,2).

Kassaflödet från den löpande verksamheten kom in på 0 Mkr (-0,3). Borträknat förändringar i rörelsekapital var detta kassaflöde 0,7 Mkr (1,0). Likvida medel utöver checkräkningskredit uppgick till 2,0 Mkr (9,1). Långfristiga skulder uppgick till 1,2 Mkr (1,1). Kortfristiga skulder låg på 39,3 Mkr (18,5) medan omsättningstillgångarna uppgick till 35,8 Mkr (37,1). Soliditeten var 41,4% (70,4).

Annons

För helåret föll nettoomsättningen med 3% till 48,8 Mkr (50,6). Bruttoresultatet minskade marginellt till 40,2 Mkr (41,2), innebärande en något förbättrad bruttomarginal om 75% (73). Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar (EBITDA) försämrades till -13,1 Mkr (-7,2). Resultatet före skatt blev -17,5 Mkr (-11,3) och efter skatt -17,8 Mkr (-11,6). Kassaflödet från den löpande verksamheten kom in på -13,3 Mkr (-9,2). Borträknat förändringar i rörelsekapital var detta kassaflöde -13,5 Mkr (-7,0).

Sedan föregående analys har ett flertal positiva händelser inträffat. Framför allt att bolagets stora nyemission blev övertecknad. 84,1% av emissionen tecknades med stöd av teckningsrätter. Utöver detta tecknades 44,7% utan stöd av teckningsrätter. Därmed behövde inga emissionsgarantier tas i anspråk. Emissionen, som genomfördes efter räkenskapsårets utgång, tillför ScandiDos 34,5 Mkr före emissions- och garantikostnader. Det totala antalet aktier i ScandiDos ökar till 41,46 miljoner stycken och börsvärdet är nu därmed ca 164 Mkr.

På orderfronten kan nämnas att den första enheten av den nya produkten Delta4 Phantom+ MR sålts i Sverige, nämligen till Akademiska sjukhuset i Uppsala. Därefter kom en order på produkten från UNC Utrecht, universitetet som utvecklade den första MR-linacen. ScandiDos menar att UNC Utrecht är den viktigaste referens som går att få inom området. UNC Utrecht är och har varit ScandiDos samarbetspartner vid utvecklingen av Delta4Phantom+ MR, och är samtidigt Elektas samarbetspartner och initiativtagare för utvecklingen av Elektas UNITY. Vidare har ScandiDos fått sin första beställning på ett Delta4Discover-system till Italien. Kunden, Ospedale Ivrea, har sedan 2016 bolagets Delta4Phantom+ och kompletterar nu alltså med ett första Delta4Discover-system.

ScandiDos är på rätt väg och som vi tidigare påpekat finns det mycket som pekar på goda möjligheter till ökande orderingång de närmaste åren. Den fulltecknade emissionen ger samtidigt en kraftigt förbättrad finansiell ställning och åtminstone tillfällig arbetsro. Vi höjer nu riktkursen till 4,00 (3,80) kr. Det vi saknar i nuläget är en ketchupeffekt i orderingången. En sådan skulle motivera en avsevärt högre riktkurs. Men riktigt där är bolaget inte ännu. Av samma anledning sänker vi nu rekommendationen till Avvakta (Köp).

 

Stäng×

Mina Bevakningar


Skapa konto gratis och lås upp våra Online FREE artiklar

Annons
Annons
Till början