Stäng
Missa inga kursdrivande nyheter och aktietips. Vart ska vi skicka infon?
24.11.2022
Small Cap - Fördubblad omsättning i Gold Town Games

Small Cap - Fördubblad omsättning i Gold Town Games

Gold Town Games rapporterade en fördubblad omsättning under tredje kvartalet jämfört med samma period året innan.

Omsättningen steg till 3,8 miljoner kronor (1,9). Samtidigt försämrades rörelseresultatet till -4,4 miljoner kronor (-1,2). Vid utgången av kvartalet uppgick likvida medel till 8,2 miljoner kronor (13,7). Bolaget har fyra produkter som idag ger intäkter, då FIH Hockey Manager och Blitz Football Manager genererat försäljning under perioden. Försäljningen är enligt VD Pär Hultgren dock ännu i en liten skala men är hoppfulla om tillväxt när spelen väl har etablerat sig på respektive marknader. Gold Town Games fortsätter att prioritera en global lansering av Blitz Football Manager, följt av en mjuklansering av Cricket Star Manager och Baseball Franchise Manager. Slutleveransen av Cricket Star Manager kommer att ske under första kvartalet nästa år. Aktien såldes ned 13 procent till 1,394 kronor.

Annons

Seatwirl, som är verksamma inom flytande vindkraft till havs, tillhörde torsdagens förlorare med en kursnedgång om 11,9 procent. Bolaget aviserade en företrädesemission på cirka 65 miljoner kronor. Företrädesemissionen omfattas till cirka 60,2 procent av teckningsförbindelser och emissionsgarantier. Bakgrunden till emissionen är Seatwirls strategi att skala upp och gå mot kommersialisering för flytande vindkraftparker ligger fast, där processen och upphandlingarna är systematiska och professionella. Bolaget bedömer att detta segment utgör framtidens stora volymefterfrågan. SeaTwirl kommer fokusera på att fortsätta utvecklingen av SX, nästa generations flytande vindkraftsverk med +10 MW turbineffekt. Parallellt med utvecklingen av SX avser bolaget fortsätta effektiviseringen och delar av produktionen av S2x med 1 MW turbineffekt som planeras installeras i Norge.

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
29.03.2022
Small Cap - SeaTwirl steg på godkänd koncession

Small Cap - SeaTwirl steg på godkänd koncession

Vindkraftsbolaget SeaTwirl har erhållit godkänd koncession för installation av bolagets flytande vindkraftverk S2x i Bokn kommun, Norge.

Godkännandet är en viktig milstolpe för bolaget. SeaTwirl har tillsammans med Marin Energi Testsenter AS (MET) ansökt om en koncessionsperiod om fem år. Installationsplatsen för S2x planeras att ligga i Boknafjorden, nordöst om Lauplandsholmen. Ansökan avser installation av S2x om 1 MW, en vertikal-axlad turbin med tillhörande förankringar samt kabel för kraftöverföring. S2x har en höjd ovanför vattenytan om 55 meter, ett djup under havsytan på 80 meter och en turbin vars diameter är 50 meter. Aktien klättrade 8,9 procent.

Enligt ett pressmeddelande visar en ny genetikstudie att målproteinet för Lipigons läkemedelskandidat Lipisense är det mest effektiva att rikta behandling mot vid kranskärlssjukdom och typ 2-diabetes. Studien är även målproteinet i ett annat av Lipigons projekt, som också är riktat mot blodfettsrubbningar, det näst bästa läkemedelsmålet. Andra etablerade målprotein, som redan är under kliniska prövningar (apoC3 och ANGPTL3), är inte lika effektiva, eller inte effektiva alls. Studien publicerades nyligen i den vetenskapliga tidskriften PLOS Biology. LPL är ett enzym som spelar en central roll för nedbrytningen av fetter i blodet och är sedan tidigare ett väl validerat målprotein för blodfettsrelaterade sjukdomar. Vid stängning noterades aktien 5,3 procent högre till 4,78 kronor.

Saniona har beslutat att pausa de kliniska studierna i fas 2b med Tesomet för hypotalamisk fetma och Prader-Willis syndrom. Bolaget meddelar samtidigt en personalnedskärning om cirka 30 procent. Aktien rasade 45 procent till 3 kronor. Saniona påpekar att beslutet att på eget initiativ tillfälligt avbryta fas 2-studierna med Tesomet inte har något samband med kandidatens säkerhet eller effekt utan beror helt och hållet på finansiella begränsningar. Saniona meddelar samtidigt att man fortsätter den pågående kliniska studien i fas 1 med SAN711, där resultaten förväntas kunna presenteras under slutet av första halvåret 2022. Bolaget fortsätter att investera i sin plattform för läkemedelsupptäckt inom jonkanaler, däribland SAN903 som beräknas inleda fas 1-studier under andra halvåret 2022.

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Annons
10.03.2020
Spännande läge i SeaTwirl

Spännande läge i SeaTwirl

SeaTwirl utvecklar vindkraftslösningar och ambitionen är att under de kommande åren etablera en flytande vinkraftspark.

Under 2021 räknar SeaTwirl med att kunna lansera SeaTwirl S2 – 1 MW och därmed sätta grunden för sina målsättningar. Vindkraft på land är redan en stor industri men havsbaserad vindkraft växer kraftigt enligt bolaget. Därmed ser man utrymme för sin lösning som sägs vara enkel, robust och kostnadseffektiv.
SeaTwirl teknisk analysAktien har gått fantastiskt starkt sedan mitten av 2018, i somras nådde SeaTwirl upp till noteringar kring 297 kronor som högst. Därefter har vi fått se en handel i sidled. Vår hypotes är att SeaTwirl nu laddar för en ny uppgångsfas. Härnäst räknar vi med att aktien kan söka sig mot 220 – 230 kronor. Ett utbrott förbi motståndet här bör kunna ge en fortsättning mot 360 – 400 kronor.

Kurspotentialen är mycket stor men detta följs som alltid också av en hög risk då rörelserna vecka till vecka kan vara riktigt stora. Skulle SeaTwirl söka sig ner under 120 kronor försämras det tekniska läget och då får säljarna chans att ta över kommandot.

6 klassiska aktieformationer som alla måste känna till - Ladda ner gratis här
Stäng×
Av
Mats Ahlskog Analytiker
Relaterade ämnen

Mina Bevakningar


Skapa konto gratis och lås upp våra Online FREE artiklar

Annons
Annons
Till början