Stäng
Så skapar du en extra inkomst från börsen. Till vilken mailadress ska vi skicka guiden?
Omvänd vinstvarning från Hexatronic
14.01.2021

Omvänd vinstvarning från Hexatronic

Stockholmsbörsen noterades något högre på torsdagen. OMXS30-index ökade 0,5 procent till 1972,2.

Läs artikeln gratis genom att logga in eller skapa konto
Stockpicker Online FREE Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stockpicker Online FREE
Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Online FREE

Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Betydande uppsida i trafiksäkerhetsföretaget
10.12.2020

Betydande uppsida i trafiksäkerhetsföretaget

Efter att ha haft en spekulativ köprekommendation på trafiksäkerhetsföretaget från i mars i år, valde vi när vi senast skrev om bolaget i mitten av september att ta in aktien bland våra regelrätta köpråd, s.k. Top Picks.

Detta är en låst artikel. Prenumerera på nyhetsbrevet för att fortsätta läsa.
Om ni inte ännu är prenumerant Stockpicker Newsletter Sveriges ledande oberoende aktieanalysbrev med fantastiskt track-record. Beställ
Stockpicker Newsletter
Stäng×
Av
Jan Axelsson Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Newsletter

Sveriges ledande oberoende aktieanalysbrev med fantastiskt track-record. Beställ
Annons
Sensys Gatso – Rekordorderfest
17.09.2020

Sensys Gatso – Rekordorderfest

Trafiksäkerhetsföretaget Sensys Gatso Group har i en eller annan form funnits på Stockholmsbörsen i ett tjugotal år.

Först publicerad i Stockpicker Newsletter 1810 (16 september 2020)

SENS | Small Cap | 1,564 kr | KÖP

Utvecklingen under denna tid har utan tvekan varit svajig där bolaget har blandat både högt och lågt med mestadels förluster men även enstaka perioder med både hög lönsamhet och kraftig tillväxt.

Annons

På grund av bolagets svajiga historik har vi allt som oftast ställt oss kallsinniga till Sensys Gatso men när det senast begav sig i mars (Newsletter 1769) valde vi faktiskt att åsätta aktien en spekulativ köprekommendation. Detta som en följd av starkt orderinflöde i slutet av 2019 samt början av 2020 vilket fick oss att tro att de stora kapitalanskaffningarnas tid var förbi. Det senare skulle dock visa sig vara sanning med viss modifikation. Nyligen passade nämligen bolaget på att sälla sig till skaran av bolag som smider järnet medan det är varmt och valde genomföra en riktad emission som inbringade 75 Mkr. Kursen i emissionen sattes till 1,40 kr vilket var ungefär 10% rabatt mot gällande aktiekurs och strax över kursnivån som gällde i samband med vår föregående analys (1,38 kr).

Tittar vi på utvecklingen sedan vår spekulativa köprekommendation gavs är den väl inte något att yvas över men så kom ju också en pandemi och allt vad det innebär emellan. Antalet och framför allt storleken på order som bolaget fortsätter att ta stärker dock vår tro att man kan stå inför en betydligt bättre period. Bara i Q2 fördubblades orderingången till 282,6 Mkr (141,5), till stor del beroende på en stororder på 192 Mkr under kvartalet från Costa Rica. Utöver detta erhölls order på från Trafikverket samt TRaaS-kontrakt med staden Parma, Ohio, USA och fyra års förlängning av ett TRaaS-kontrakt för restidsmätning i Nederländerna. Orderingången på rullande 12 månader uppgick vid kvartalets utgång till 665 Mkr, vilket är rekord i bolagets historia.

Framgångarna är dock inte slut där. I Q3 har hittills ytterligare kontrakt på närmare 300 Mkr meddelats där ett kontrakt i Saudiarabien står ut med ett värde på 275 Mkr – bolagets största kontrakt någonsin. Totalt sett innebär alla order att bolaget har säkerställt en betydande tillväxt in i 2021.  Hösten ser därmed riktigt spännande ut och bolaget kommer att kunna visa betydande tillväxt och troligen också betydligt bättre lönsamhet än på mycket länge. 

För den som inte är bekant med vad Sensys Gatso Group gör så är bolaget mest känt för sina hastighetskameror men också med försäljning av hela trafiksäkerhetssystem och operatörstjänster. Att vi redan i mars har valt att titta närmare på bolaget beror på att verksamheten inte påverkas i speciellt hög grad av Covid-19 pandemin. Flertalet medarbetare arbetar redan sedan tidigare på distans tack vare system och verktyg som gör att jobbet kan göras på stora avstånd.  

I årets Q2 minskade ändå omsättningen något till 93,5 Mkr (96,6), där Systemförsäljning bidrog med 63,8 Mkr (79,3) och Operatörstjänster med 30,8 Mkr (25,0). Trafikövervakning som tjänst (TRaaS-intäkter) och som innebär återkommande intäkter ökade till 58 % (50) som andel av den totala nettoomsättningen i kvartalet och steg med 12% det första halvåret.

Resultatet förbättrades i kvartalet delvis som en effekt av omställningsstöd från de nederländska och amerikanska myndigheterna. Rörelseresultatet före av och nedskrivningar (EBITDA) blev i kvartalet 12,3 Mkr (4,4) men påverkades då positivt med 3,5 Mkr från sådana stöd. Inklusive dessa blev EBITDA-marginalen 13,1% (3,3), och rörelseresultatet -0,9 Mkr (-8,2).

Men allra mest intressant i kvartalet var som redan nämnts orderingången som faktiskt har varit fantastiskt bra ända sedan slutet av föregående år. Med den stora mängden order har risken för negativa överraskningar det närmaste halvåret mer eller mindre försvunnit och bolaget kommer i kommande kvartal att kunna visa upp både kraftigt ökad tillväxt och sannolikt också betydligt bättre lönsamhet som följer med in i 2021, vilket bör kunna öka intresset för aktien. Ytterligare presenterade order skulle också bekräfta den redan positiva bilden.

Att sådana mycket väl kan komma tycks inte omöjligt då bolaget trots relativt stark balansräkning beslutat sig att genomföra en riktad nyemission om 50 Mkr (som till följd av starkt intresse utökades till 75 Mkr) vilket medförde en utspädning på 5,9% av antalet aktier och röster i bolaget, eller närmare 54 miljoner aktier. Trots att vi tidigare antagit att man inte skulle behöva ta in nytt kapital väljer vi att tolka den riktade emissionen som en offensiv åtgärd för att kunna gå in i nya marknader eller ta sig an fler riktigt stora kontrakt.

Att sätta en riktkurs är inte det lättaste men med ett p/e-tal kring 18–20 på nästa års av oss prognostiserade vinst per aktie får vi ett motiverat värde kring 1,9–2,2 kr, vilket är cirka 30% högre än dagskursen. På dagens kurs är P/E-talet nästa år omkring 14. Sammantaget räcker det som sagt för att vi ska kvarstå vid vår positiva syn. Den fortsatt mycket starka orderingången gör att aktien den här gången också hamnar bland våra Top Picks. Observera dock att bolagets historik gör att risken trots allt måste betecknas som hög i aktien.

Sensys Gatso
Stäng×
Av
Jan Axelsson Analytiker
21.03.2022
Veckans affärscase - Sensys Gatso Group

Veckans affärscase - Sensys Gatso Group

Sensys Gatso Group hörde till vinnarna under fredagen. Detta efter att bolaget aviserat en större order.

Detta är en låst artikel. Prenumerera på nyhetsbrevet för att fortsätta läsa.
Om ni inte ännu är prenumerant Stockpicker Newsletter Sveriges ledande oberoende aktieanalysbrev med fantastiskt track-record. Beställ
Stockpicker Newsletter
Stäng×
Av
Mats Ahlskog Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Newsletter

Sveriges ledande oberoende aktieanalysbrev med fantastiskt track-record. Beställ
02.03.2021
Top Picks Review. Vi synar Sensys Gatso

Top Picks Review. Vi synar Sensys Gatso

Sensys Gatso kom i torsdags med en rapport som var klart svagare än vad vi hade förväntat oss på så...

Först publicerad i Stockpicker Newsletter 1851 (28 februari 2021)

Eftersom den ser ut att fortsätta även en bit in på Q1 (och kanske även Q2 eftersom Nord- och Latinamerika ligger ett antal veckor efter Europa i utvecklingen) lär man sannolikt påverkas negativt även under inledningen av 2021.

Annons

Sedan vi lyfte in aktien bland våra Top Picks har den inte utvecklats särskilt väl. Snarare tvärtom om man väljer att jämföra med börsens generella utveckling. Detta är också anledningen till att vi nu har valt att lyfta ut aktien från vår Referensportfölj. Allt enligt principen ”cut your losses, let your profits run” där vi menar att man skall ha begränsad tålamod med bolag som inte presterar tillräckligt väl (detta var bl.a. orsaken till att även SAAB lämnade vår portfölj).

Vi har definitivt inte gett upp hoppet om Sensys Gatso men noterar att bolaget har haft en tydlig motvind på senare tid. Covid-19 har bl.a. medfört att man har fått skjuta på leveransen av den stora ordern till Saudiarabien vilket till viss del bör ha påverkat siffrorna i Q4. Bolaget uppger att dessa leveranser har återupptagits i februari vilket förstås är positivt. Samtidigt noterar vi att det nu reser sig en del frågetecken kring upphandlingen i Costa Rica. Landet har drabbats hårt av pandemin varvid de budgeterade medlen för projektet har hållits inne av landets finansministerie. Ledningen på SensysGatso hoppas att gå igång med projektet under andra halvan av året men huruvida så sker eller ej är svårt att förutspå. Risken att ordern får cancelleras är inte helt negligerbar som vi ser det just nu.

Den juridiska problematiken i Nederländerna fortsätter. Enligt bolagets egna utredning skall inga regelöverträdelser ha skett. Detta är förstås positivt och bör begränsa risken för kännbara böter. Inte heller här kan man dock utesluta ett sådant utfall i dagsläget vilket naturligtvis adderar viss osäkerhet och kan ligga som en våt filt över aktiekursen i närtid.

Bolaget betonar att man kvarstår vid sina långsiktiga målsättningar som vid sidan om den starka orderboken har varit grunden för vår positiva inställning till aktien. Vi skall dock inte glömma bort att SensysGatso har en långdragen historik av att sikta högt utan att riktigt lyckas nå i mål. Om så är fallet även den här gången låter vi vara osagt.

Det är uppenbart att en hel del av de problemen som man nu har stött på är sådant som man själva inte hade kunnat påverka. Med det sagt anser vi ändå att osäkerheten har ökat så pass att vi inte längre ser aktien som ”ett givet köpförslag”. Därav som den fick lämna vår Referensportfölj och lyfts nu även bort ur våra Top Picks. Det starka orderläget tillsammans med bolagets långsiktiga ambitioner gör att vår köprekommendation byter karaktär till den mer spekulativa arten.

Hexatronic kom med en relativt odramatisk rapport som var i linje med de förhandsbeskeden som bolaget hade lämnat. Bland nya besked var att man har beslutat sig att höja lönsamhetsmål till minst 10% EBITA (tidigare hade man målsättning om 9%). En klart positiv nyhet som i klarspråk bör innebära att lönsamhetsökningen som bolaget uppvisade i slutet av föregående år (11% i Q4) inte var någon tillfällighet.

Sett i backspegeln var 2020 ett bra år för bolaget. Förvisso lyckades man inte med sin målsättning att växa 20% eftersom omsättningen ökade med 13% (11% organiskt) till närmare 2,1 miljarder kr men givet förutsättningarna är det ett klart godkänt utfall.  Man bedömer att pandemin har påverkat tillväxttakten negativt med 5-10%. Huruvida man lyckas återta detta tapp i år återstår att se. Förutsättningarna för det bör dock vara goda. Dels har man en orderstock som överstiger motsvarande vid föregående årsskifte med 93%, dels ser man en fortsatt ökande efterfrågan i samtliga sina tillväxtmarknader. På den fortsatt viktiga svenska marknaden (29% av försäljningen) som för övrigt utvecklades klart bättre än förväntat under 2020 (tillväxttakt om 12%), bedömer man att efterfrågan kommer att hålla sig på ungefär samma nivå som ifjol.

Blickar man framåt flaggar bolaget för fortsatta investeringar på samtliga marknader man är verksamma på (Sverige, Tyskland UK, Nordamerika samt från med ifjol även Baltikum och Italien) i syfte att stödja fortsatt tillväxt. Där det uppstår möjligheter är man inte främmande för att växa via förvärv. Starkt operativt kassaflöde (250 Mkr ifjol) tillsammans med en hyfsad stark balansräkning (nettoskulden vid utgången av året uppgick till 323 Mkr medan disponibla likvida medel inkl outnyttjad checkräkningskredit summerade till 363 Mkr) gör det definitivt möjligt. Troligtvis är det också av den anledningen som utdelningen föreslås bli låga 0,50 kr.

Vi fortsätter att gilla Hexatronic men är inte heller sena att påpeka att det inte lägre handlar ett fynd som fallet var tidigare. Aktien är upp ca 35% bara sedan årsskiftet och handlas till ett p/e tal om ca 23-24 på årets förväntade vinst och 19-20 på nästa års dito. Det är definitivt inte omotiverat givet tillväxtutsikterna de närmaste åren (5G-utrullning världen över) men ställer också en del krav på leverans. Per idag bedömer vi att uppsidan inte sträcker sig så värst mycket högre än mot 115-120 kr.  

Stäng×
Av
Jacek Bielecki Analytiker
09.03.2020
Sensys Gatso – Ambitiösa mål

Sensys Gatso – Ambitiösa mål

Det är snart tre år sedan som vi tittade närmare på Sensys Gatso som tillhandahåller olika trafiksäkerhetssystem och diverse andra operatörstjänster.

Från Stockpicker Newsletter 1769

SENS | Small Cap | 1,38 kr | Köp

Trots intressanta produkter har bolaget länge haft svårt att lyckas uppvisa lönsamhet. Fram tills nu. För när bokslutet levererades för ett par veckor sedan andades rapporten osedvanlig optimism. Det gjorde även styrelsen som passade på att kommunicera offensiva finansiella mål samtidigt. Kan det här bli en klassisk turn-around saga till slut?

Annons

Nog för att det ser klart bättre ut idag än vad det gjort på oerhört länge (någonsin?). Under de senaste åren har bolaget försökt att transformera verksamheten från engångsförsäljning av produkter till att bli en tjänsteleverantör där allt från övervakning till administration ingår. I fjolårets Q4 redovisade bolaget en omsättningsökning på ca 27% till 158,0 Mkr (tjänsteintäkterna stod för 50 Mkr) samtidigt som man nära på dubblade rörelseresultatet (EBIT) till 13,9 Mkr (7,3). Högre upp i resultaträkningen, på EBITDA-nivån, var siffran 27 Mkr (16,7 Mkr). Den stora skillnaden i resultat beror på avskrivningar av immateriella tillgångar i spåren från det 2015 förvärvade Gatso Beheer BV.

Det kanske allra mest positiva i Q4 var dock den finfina orderingången om 241,2 Mkr (143,9) varav 167 Mkr från Australien där man bara nyligen hade fått typgodkännande för sin fordonsmonterade lösning. Framgångarna ser ut att ha fortsatt även på den här sidan om årsskiftet. Efter kvartalets utgång har man nämligen fått ytterligare order till ett värde av 220 Mkr från Costa Rica och från USA som tack vare verksamhet i 11 stater utgör Sensys Gatsos största enskilda marknad.

Blickar man framåt siktar Sensys Gatso på att 2025 uppnå en försäljning på mer än 1 miljard kronor varav minst 600 Mkr i återkommande tjänsteintäkter (TRaaS - trafikövervakning som en tjänst) och en EBITDA-marginal på mer än 15%. Det är ambitiösa men inte på något sätt direkt orealistiska mål om vi ställer dem mot att man under fjolåret omsatte 406,3 Mkr med ett EBITDA-marginal på 7% (17% i Q4). Mer än dubbelt så hög volym (där dessutom merparten härstammar från löpande serviceintäkter där lönsamheten är högre) torde kanske rent av innebära att lönsamhetsmålet framstår som konservativt. Om man sedan lyckas nå tillväxtmålet eller ej återstår förstås att se. Skall prognosen infrias måste efterfrågan öka påtagligt. Utslaget per år innebär nämligen målsättningen en årlig tillväxttakt (CAGR) på ca 16-17%. Det är mer än dubbelt så högt som man presterade ifjol (6,8%).

Det finns förstås en hel del faktorer som talar för ökad efterfrågan på trafiksäkerhetssystem framöver. Uppkomsten av större och smartare städer är naturligtvis en trend som gynnar bolagets marknadsnisch där det dock givetvis inte saknas konkurrens. I Costa Rica har konkurrenterna nyligen omprövat en stor tilldelningsorder till ett värde överstigande 190 Mkr. En sak som är värd att påpeka är att det varje dag (!) dör ca 3700 personer globalt i trafikolyckor. Det är alltså fler än vad som omkommit i spåren av coronaviruset hittills.

Tittar vi på värderingen idag motsvarar den ca 1,2 miljarder. Det är förstås i högsta laget för ett bolag som under fjolåret uppvisade ett negativt rörelseresultat (-24 Mkr) som vi tror kan bli svagt positivt i år (7-10 Mkr) om man lyckas växa med 15-20% som vi antar att man gör. Kalkylen ovan bygger dels på den starka orderingången under senare delen av fjolåret, dels ledningens optimistiska uttalanden. Utfallet kan i själva verket bli ännu bättre givet att man får tilldelning av ordern i Costa Rica där både installation och leverans är planerade till Q3 i år (och fler order kan förstås tillkomma). Högre försäljning borde därtill snabbt generera bättre lönsamhet och vi är inte främmande för att man redan i år kan närma sig sitt EBITDA-mål om 15% och kanske rent av passera det 2021.

Snabbväxande och lönsamma bolag värderas i regel högt och riktigt högt när stora delar av intäktsbasen är av återkommande karaktär vilket det sakta men säkert börjar bli i Sensys fall. Mot det ställs den något tveksamma historiken där det länge har funnits höga förväntningar som dock inte riktigt lyckats infrias. Det är egentligen först nu som bolaget börjar leverera i den takt som man hade kunnat hoppas. Med det sagt dröjer det ändå ett tag innan vinsterna på den nedersta raden blir av sådan dignitet att P/E-multipeln ter sig vara lockande. På vår ganska grova prognos (15-20% tillväxt samt 12-14% EBITDA-marginal i år) blir vinsten per aktie marginell under 2020 för att året efter öka till ca 0,025 kr.

Trots allt ovan nämnt kan Sensys Gatso ändra framstå som ett intressant alternativ för den mer spekulative. Skulle man lyckas hamna någorlunda nära sina mål för 2025 lär aktien med största sannolikhet mer än dubblas i värde (vi antar här en värdering om ca 2,5 miljarder kr eller 2,90 per aktie). Och eftersom det mesta tyder på att kapitalanskaffningarnas tid är förbi (nettoskulden var knappt 80 Mkr vid utgången av fjolåret av tillväxten framgent förväntas bli främst organisk) torde avkastningen kunna bli ca 15% per år. Det är tillräckligt för att åsätta aktien en spekulativ rekommendation även om vi inte är sena att påpeka att risken får trots allt betraktas som ganska hög med tanke på ganska stor osäkerhet i prognoserna ovan.

Sensys Gatso
Stäng×
Av
Jacek Bielecki Analytiker
21.03.2022
Veckans affärscase - Sensys Gatso Group

Veckans affärscase - Sensys Gatso Group

Sensys Gatso Group hörde till vinnarna under fredagen. Detta efter att bolaget aviserat en större order.

Detta är en låst artikel. Prenumerera på nyhetsbrevet för att fortsätta läsa.
Om ni inte ännu är prenumerant Stockpicker Newsletter Sveriges ledande oberoende aktieanalysbrev med fantastiskt track-record. Beställ
Stockpicker Newsletter
Stäng×
Av
Mats Ahlskog Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Newsletter

Sveriges ledande oberoende aktieanalysbrev med fantastiskt track-record. Beställ
02.03.2021
Top Picks Review. Vi synar Sensys Gatso

Top Picks Review. Vi synar Sensys Gatso

Sensys Gatso kom i torsdags med en rapport som var klart svagare än vad vi hade förväntat oss på så...

Först publicerad i Stockpicker Newsletter 1851 (28 februari 2021)

Eftersom den ser ut att fortsätta även en bit in på Q1 (och kanske även Q2 eftersom Nord- och Latinamerika ligger ett antal veckor efter Europa i utvecklingen) lär man sannolikt påverkas negativt även under inledningen av 2021.

Annons

Sedan vi lyfte in aktien bland våra Top Picks har den inte utvecklats särskilt väl. Snarare tvärtom om man väljer att jämföra med börsens generella utveckling. Detta är också anledningen till att vi nu har valt att lyfta ut aktien från vår Referensportfölj. Allt enligt principen ”cut your losses, let your profits run” där vi menar att man skall ha begränsad tålamod med bolag som inte presterar tillräckligt väl (detta var bl.a. orsaken till att även SAAB lämnade vår portfölj).

Vi har definitivt inte gett upp hoppet om Sensys Gatso men noterar att bolaget har haft en tydlig motvind på senare tid. Covid-19 har bl.a. medfört att man har fått skjuta på leveransen av den stora ordern till Saudiarabien vilket till viss del bör ha påverkat siffrorna i Q4. Bolaget uppger att dessa leveranser har återupptagits i februari vilket förstås är positivt. Samtidigt noterar vi att det nu reser sig en del frågetecken kring upphandlingen i Costa Rica. Landet har drabbats hårt av pandemin varvid de budgeterade medlen för projektet har hållits inne av landets finansministerie. Ledningen på SensysGatso hoppas att gå igång med projektet under andra halvan av året men huruvida så sker eller ej är svårt att förutspå. Risken att ordern får cancelleras är inte helt negligerbar som vi ser det just nu.

Den juridiska problematiken i Nederländerna fortsätter. Enligt bolagets egna utredning skall inga regelöverträdelser ha skett. Detta är förstås positivt och bör begränsa risken för kännbara böter. Inte heller här kan man dock utesluta ett sådant utfall i dagsläget vilket naturligtvis adderar viss osäkerhet och kan ligga som en våt filt över aktiekursen i närtid.

Bolaget betonar att man kvarstår vid sina långsiktiga målsättningar som vid sidan om den starka orderboken har varit grunden för vår positiva inställning till aktien. Vi skall dock inte glömma bort att SensysGatso har en långdragen historik av att sikta högt utan att riktigt lyckas nå i mål. Om så är fallet även den här gången låter vi vara osagt.

Det är uppenbart att en hel del av de problemen som man nu har stött på är sådant som man själva inte hade kunnat påverka. Med det sagt anser vi ändå att osäkerheten har ökat så pass att vi inte längre ser aktien som ”ett givet köpförslag”. Därav som den fick lämna vår Referensportfölj och lyfts nu även bort ur våra Top Picks. Det starka orderläget tillsammans med bolagets långsiktiga ambitioner gör att vår köprekommendation byter karaktär till den mer spekulativa arten.

Hexatronic kom med en relativt odramatisk rapport som var i linje med de förhandsbeskeden som bolaget hade lämnat. Bland nya besked var att man har beslutat sig att höja lönsamhetsmål till minst 10% EBITA (tidigare hade man målsättning om 9%). En klart positiv nyhet som i klarspråk bör innebära att lönsamhetsökningen som bolaget uppvisade i slutet av föregående år (11% i Q4) inte var någon tillfällighet.

Sett i backspegeln var 2020 ett bra år för bolaget. Förvisso lyckades man inte med sin målsättning att växa 20% eftersom omsättningen ökade med 13% (11% organiskt) till närmare 2,1 miljarder kr men givet förutsättningarna är det ett klart godkänt utfall.  Man bedömer att pandemin har påverkat tillväxttakten negativt med 5-10%. Huruvida man lyckas återta detta tapp i år återstår att se. Förutsättningarna för det bör dock vara goda. Dels har man en orderstock som överstiger motsvarande vid föregående årsskifte med 93%, dels ser man en fortsatt ökande efterfrågan i samtliga sina tillväxtmarknader. På den fortsatt viktiga svenska marknaden (29% av försäljningen) som för övrigt utvecklades klart bättre än förväntat under 2020 (tillväxttakt om 12%), bedömer man att efterfrågan kommer att hålla sig på ungefär samma nivå som ifjol.

Blickar man framåt flaggar bolaget för fortsatta investeringar på samtliga marknader man är verksamma på (Sverige, Tyskland UK, Nordamerika samt från med ifjol även Baltikum och Italien) i syfte att stödja fortsatt tillväxt. Där det uppstår möjligheter är man inte främmande för att växa via förvärv. Starkt operativt kassaflöde (250 Mkr ifjol) tillsammans med en hyfsad stark balansräkning (nettoskulden vid utgången av året uppgick till 323 Mkr medan disponibla likvida medel inkl outnyttjad checkräkningskredit summerade till 363 Mkr) gör det definitivt möjligt. Troligtvis är det också av den anledningen som utdelningen föreslås bli låga 0,50 kr.

Vi fortsätter att gilla Hexatronic men är inte heller sena att påpeka att det inte lägre handlar ett fynd som fallet var tidigare. Aktien är upp ca 35% bara sedan årsskiftet och handlas till ett p/e tal om ca 23-24 på årets förväntade vinst och 19-20 på nästa års dito. Det är definitivt inte omotiverat givet tillväxtutsikterna de närmaste åren (5G-utrullning världen över) men ställer också en del krav på leverans. Per idag bedömer vi att uppsidan inte sträcker sig så värst mycket högre än mot 115-120 kr.  

Stäng×
Av
Jacek Bielecki Analytiker

Mina Bevakningar


Skapa konto gratis och lås upp våra Online FREE artiklar

Annons
Annons
Till början