Stäng
Missa inga kursdrivande nyheter och aktietips. Vart ska vi skicka infon?
Stark inledning på veckan för SBB
05.12.2022

Stark inledning på veckan för SBB

Stockholmsbörsen noterades på båda sidor av nollstrecket.

OMXS30-index ökade 0,5 procent medan det bredare OMXSPI lyfte 0,6 procent. Enligt Danske Banks veckobrev behåller man sin undervikt i aktier då man tror på en dämpad börsutveckling framöver. Bank of America Securities kapar sin rekommendation för Telia till Underperform (Neutral). Aktien minskade 0,6 procent. I sektorn steg Millicom och Tele2 1,2 respektive 0,8 procent. Sinch och Volvo Cars tillhörde vinnarna och ökade 5,3 procent samt 3,7 procent.

SBB:s intjäningsförmåga proforma 2023, efter försäljning av aktierna i Educo, uppgår till 2,40 kronor per stamaktie A och B inkluderat inflationseffekten för 2023. Det framgår av ett pressmeddelande. Kreditvärderingsinstitutet Fitch har bekräftat SBB:s kreditbetyg BBB- och ger samtidigt positiva utsikter. B-aktien rusade 15,7 procent till 21,64 kronor. Uppgången drevs troligen mycket av att blankare täckte sig. I fastighetssektorn i övrigt steg Balder 1,6 procent medan Castellum ökade 1,5 procent. Fukthanteringsföretaget Munters gick starkt på måndagsbörsen efter att ha fått två stororders under morgonen. Ordrarna avser klimatkontrollsystem från en multinationell biltillverkare och har ett sammanlagt värde på motsvarande cirka 560 miljoner kronor. Marknaden ställde upp aktien 2 procent till 95,60 kronor. Dagshögsta var 100,20 kronor.

Annons

Avanza uppger att nettoinflödet i november uppgick till -6 050 miljoner kronor, vilket innebär ett totalt nettoinflöde på 24 miljarder kronor hittills under 2022. Aktien försvagades 2,1 procent till 214,30 kronor. Nolato handlades upp 4,4 procent. Bolaget har fått de tillstånd som krävs för att tillverka VHP-produkter i Kina och bolaget uppger att det avser att snarast återstarta produktionen. Morgan Stanley har sänkt rekommendationen på Sobi till Jämvikt (Övervikt) med riktkursen 265 kronor (280). Aktien tappade 6 procent till 211,50 kronor. Pricer ökade 4,6 procent sedan Di satt en köprekommendation i spalten ”veckans aktie”. Smart Eye har fått en order för sin produkt AIS från en europeisk tillverkare av lyx-sportbilar. Den beräknade intäkten för ordern är 40 miljoner kronor, baserat på prognoser för den beräknade produktlivscykeln. Det potentiella värdet av ytterligare design wins med samma biltillverkare är 70 miljoner kronor. Aktien klättrade 7,6 procent till 65,40 kronor.

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
05.12.2022
Market Buzz – Pricer och Munters

Market Buzz – Pricer och Munters

Det har varit mycket händelserika år för Pricer på många sätt som i drygt tre decennier har tillverkat elektroniska hyllkantsetiketter...

Det skriver Di i spalten ”veckans aktie”. Sedan början av fjolåret har trenden vänt rejält nedåt och aktiekursen är numera tillbaka till sitt utgångsläge från början av år 2020. Skälet är att tillväxten endast syntes på översta raden och inte längre ned i resultaträkningen. Sedan 2020 har rörelseresultatet tvärtom rasat från 150 miljoner kronor till 10 miljoner kronor räknat på utvecklingen för de senaste tolv månaderna. Orsaken är framför allt kraftigt fallande bruttomarginal som i sin tur är ett resultat av stigande komponent- och tillverkningspriser på de elektroniska produkterna samt ökade fraktpriser från tillverkningen i Asien till försäljningsländerna i huvudsakligen i Europa. Som extra börda har dessutom årets valutaförändringar gått i fel riktning.

Bruttomarginaltappet från 33 procent 2019 till 16 procent 2022 bör normalt hålla investerare borta. Di tror dock på en vinstvändning och att Pricers resultatmässiga bottennivå nåddes under första halvåret i år när företaget redovisade en rörelseförlust på 17 miljoner kronor, vilket kan jämföras med en rörelsevinst på 40 miljoner kronor motsvarande period förra året, trots att omsättningen samtidigt ökade med 27 procent. Nyckelfrågan för aktiekursen är om Pricer kan komma tillbaka till en rörelsemarginal på 8-10 procent som rådde under perioden 2018-2020. Sett till den negativa resultathistoriken är Pricer en högriskinvestering. Men även potentialen är hög och prisetiketten låg om utvecklingen blir som Di tror. Affärstidningen sätter en köprekommendation på Pricer.

Annons

Kepler har uppdaterat sina prognoser inför Munters kapitalmarknadsdag den 8 december. Analyshuset väntar sig en traditionell agenda för en kapitalmarknadsdag, med presentationer av bolagets affärsområden, samt allmänna marknadsuppdateringar och visst fokus på tillväxtmöjligheter inom datacenter och litiumbatteriproduktion. Även om Kepler inte förväntar sig några förändringar av de finansiella målen är möjligheterna att utnyttja Munters energieffektiva erbjudande, särskilt inom datacenter och litiumbatterier, en anledning att höja målet för försäljningstillväxten med 5 procent. Kepler räknar med att Munters kommer att visa en vinsttillväxt över genomsnittet. Aktien har presterat bra i år, men mer i linje med sektorn över en längre period. Kepler upprepar köprekommendationen och höjer riktkursen till 100 kronor (95).

Källa: Di och Kepler

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Annons
05.12.2022
Small Cap – Bonnier News Group lägger bud på Readly

Small Cap – Bonnier News Group lägger bud på Readly

Bonnier News Group lämnar genom dotterbolaget Tidnings AB Marieberg ett rekommenderat kontanterbjudande om 12 kronor per aktie till aktieägarna i Readly.

Det totala värdet på budet ligger på cirka 455 miljoner kronor. Budet innebär en premie på 59,3 procent jämfört med fredagens stängningskurs. När Readly börsnoterades i mitten av september 2020 var teckningskursen 59 kronor. Readlys oberoende budkommitté rekommenderar enhälligt aktieägarna att acceptera budet. Rekommendationen stöds av ett värderingsutlåtande. Varken Bonnier News eller någon av dess närstående bolag eller närstående parter innehar några aktier eller andra finansiella instrument i Readly som ger en finansiell exponering mot Readlys aktie i dagsläget. Budet är villkorat av att det accepteras i sådan utsträckning att Bonnier News blir ägare till aktier motsvarande mer än 90 procent av det totala antalet utestående aktier. Readlys aktie rusade 56,6 procent till 11,80 kronor.

Maven Wireless Sweden har mottagit order via Rhomberg inom befintligt ramavtal med schweiziska Trafikverket SBB till ett värde av cirka 64 miljoner kronor. Denna order inkluderar de senaste digitala DAS produkterna för både blåljusradio för polis- och brandkår, GSM-Rail och mobiltelefontäckning för uppkoppling av de schweiziska mobiloperatörerna. Den innehåller även stöd för den nya generationens tågstandard för radiokommunikation FRMCS. Aktien avancerade 10,6 procent till 15,90 kronor.

Sivers Semiconductors tillhörde måndagens kursvinnare med en uppgång om nästan 25 procent. Bolaget har tecknat ett strategiskt utvecklingsavtal med europeiskt satellitkommunikationsbolag om 16,4 miljoner dollar. Sivers uppskattar att upp till 75 procent av avtalet kommer att intäktsföras från och med fjärde kvartalet 2022 till och med slutet av 2023. Avtalet omfattar utveckling av flera integrerade kretsar som utgör kärnan i kundens nästa generation av markbaserade terminaler där Sivers räknar med att antalet kretsar från Sivers kommer att öka mellan den nuvarande generationen - för vilken volymer kommer att börja levereras första kvartalet 2023 – och nästa generation terminaler till denna kund.

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Tufft läge för bostadsutvecklarna
02.12.2022

Tufft läge för bostadsutvecklarna

Stockholmsbörsen öppnade lägre men vände sedan upp på plussidan.

OMXS30-index steg 0,2 procent medan OMXSPI stärktes 0,3 procent. DNB Markets höjer riktkursen för H&M till 120 kronor (105). Rekommendationen behåll upprepas. Goldman Sachs höjer samtidigt rekommendationen till Neutral (Sälj). Aktien stärktes 2,6 procent till 120,70 kronor. Kinnevik försvagades 8,9 procent sedan DNB kapat rekommendationen till Sälj (Behåll). Assa Abloy har ingått avtal med Fortune Brands om att avyttra Emtek samt Smart-Residential-verksamheten i Nordamerika. Bakgrunden är att det amerikanska justitiedepartementet i september meddelade att man motsätter sig Assa Abloys förvärv av HHI -divisionen inom Spectrum Brands. De avyttrade enheterna hade 2021 en omsättning på 350 miljoner dollar och försäljningspriset uppgår till 800 miljoner dollar. Avyttringen är villkorad att Assa Abloy kan försvara sig mot DOJs invändningar av det planerade förvärvet av HHI. Aktien stängde oförändrat.

Telias VD Allison Kirby säger till Di att energikostnader blev lägre än väntat i oktober och bolaget hoppas nu på att energikostnadsökningen för helåret blir något lägre än vad man tidigare hade räknat med. Telias aktie minskade 0,6 procent. Ålandsbanken står fast vid sin positiva syn på Nokia efter att ha tagit del av en uppdatering av utvecklingen för bolagets affärsområde Mobile Networks vilken underbyggde bankens antaganden om tillväxt och marginalutveckling under de närmaste åren. Aktien stärktes 1,2 procent till 52,67 kronor. Enligt SBAB Booli Housing Price Index fortsatte bostadspriserna i Sverige att sjunka brett i november. Totalt sjönk bostadspriserna med 1,4 procent under månaden, och sedan toppnoteringarna i våras har sjunkit med nästan 15 procent. Bostadsbyggandet spås sjunka kraftigt nästa år. Bland bostadsutvecklarna tappade Besqab 1,4 procent medan Bonava klättrade 0,3 procent.

Annons

Di skriver att livekasinoutvecklaren Evolution varslar 15 anställda i Stockholm, varav elva fastanställda. Aktien ökade 0,3 procent till 1 088,40 kronor. Hexatronic tillhörde de starkare pappren och steg 3,9 procent. Tidigare i veckan såldes aktien ned när några ledningspersoner sålt en liten del av sina innehav. Nordnets storägare Premiefinans K. Bolin har köpt 143 079 B-aktier i nätmäklaren. Aktierna köptes till kursen 142,60 kronor per aktie, en affär på 20,4 miljoner kronor. Premiefinans K. Bolin är närstående Tom Dinkelspiel som är styrelseordförande i Nordnet. Aktien klättrade 1,9 procent till 152,20 kronor.

SHB mäklade på fredagen 2 poster inbördes i Tobii Dynavox om 150 000 respektive 130 000 stycken aktier. Totalt var posterna värda cirka 6 miljoner kronor. Aktien stärktes 4,9 procent. Satellitkommunikationsbolaget AAC Clyde Space har vunnit ett kontrakt i Chile värt drygt 6 miljoner kronor. Aktien klättrade 1,3 procent till 1,535 kronor. Pareto ser uppsida i Gaming Innovation Groups aktie och höjer riktkursen till 35 kronor (30). Samtidigt upprepas köprekommendationen. Aktien förbättrades 3,6 procent till 30,12 kronor. I bettingsektorn steg Kindred 1,1 procent vilket var femte uppgångsdagen i rad.

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
02.12.2022
Market Buzz – Tietoevry och Bioarctic

Market Buzz – Tietoevry och Bioarctic

Tietoevrys kapitalmarknadsdag fokuserade på bolagets höga ambitioner för 2025.

Bolaget ska redovisa en intäktstillväxt på 8-10 procent och en justerad ebita-marginal på 15-16 procent, vilket är betydligt högre än konsensusförväntningarna för 2024. Kepler skriver att allt annat lika innebär ambitionerna för 2025 en justerad ebita som ligger 12-32 procent över konsensus för 2024. För att underbygga dessa ambitioner lades fokus under presentationerna på möjligheterna som finns inom de snabbare växande delarna av IT-tjänstemarknaden. Vidare meddelade bolaget att det hade inlett en strategisk översyn av de långsammare växande affärssegmenten Transform och Connect, som ska slutföras inom de närmaste 12-18 månaderna. Detta utöver företagets pågående strategiska översyn av banksegmentet. Kepler välkomnar beslutet att knoppa av Transform och Connect, men tror för närvarande inte att detta steg kommer att frigöra ytterligare värde utöver det som redan är inräknat i analyshusets värdering av bolagets olika delar, SOP. Kepler gör inga ändringar av sin riktkurs eller rekommendation efter kapitalmarknadsdagen. Rekommendationen Minska upprepas med riktkurs 24 euro,

Annons

Bioartic har nått längre än någon annan tidigare har gjort inom utvecklingen av läkemedel för Alzheimers sjukdom. Sedan 2003 har bolaget bedrivit en målinriktad forskning för att hitta ett läkemedel som kan bromsa utvecklingen av Alzheimers sjukdom. I september presenterade bolaget starka studieresultat från sin fas 3-studie som tydligt visar en positiv effekt från behandling med deras läkemedelskandidat Lecanemab. Carnegie rankar Bioarctic som sitt Top Pick inom bioteknik och som ett av få bolag i sektorn i Norden med världsledande forskning. Antalet personer med Alzheimers sjukdom uppgår uppskattningsvis till cirka 30 miljoner globalt. Marknaden för detta läkemedel är således mycket stor och beräknas fortsätta växa under de kommande åren.

Carnegie räknar med att Bioarctics läkemedel efter ett godkännande kan nå upp mot 14 miljarder dollar i årlig försäljning inom ett antal år och därmed bli ett av världens mest sålda läkemedel. Investmentbanken bedömer att sannolikheten är mycket god att Bioarctic får ett marknadsgodkännande av amerikanska FDA senast 6:e januari 2023. De kan därefter börja sälja läkemedlet på den amerikanska marknaden. Carnegie rekommenderar Köp med riktkursen 325 kronor baserat på en sum of the parts-värdering där majoriteten av värdet kommer från de framtida intäkterna från Lecanemab.

Källa: Kepler och Carnegie

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
02.12.2022
Small Cap - Emissioner i Spotlight och Wicket Gaming

Small Cap - Emissioner i Spotlight och Wicket Gaming

Redsense Medical har säkrat en ny order värd 15,2 miljoner kronor från en av företagets amerikanska distributörer.

Pontus Nobréus VD för Redsense Medical skriver "en order av denna storleksordning är naturligtvis oerhört spännande och markerar inte bara en speciell milstolpe som den största i företagets historia, utan innebär också en vändpunkt när det gäller att återta fart på den amerikanska marknaden”. Ordern kommer delvis levereras vilket innebär en extremt stark avslutning på 2022 och en solid grund för en utmärkt start på 2023. Redense arbetar med sin distributions- och leveranskedjepartners för att etablera en leveransplan och ett ramverk på lagernivå framöver. Aktien rusade 42,6 procent till 9,98 kronor.

En sämre dag hade aktieägarna i Wicket Gaming med ett kursfall om 53,4 procent. Spelutvecklingsbolaget har beslutat att göra en företrädesemission av units som initialt kan tillföra Wicket Gaming 47 miljoner kronor. I ett senare skede kan bolaget, förutsatt fullteckning, erhålla ytterligare 54,7 miljoner kronor. Wickiet Gaming har samtidigt beslutat om en bryggfinansiering på 4,5 miljoner kronor med en ränta på 1,5 procent per påbörjade 30-dagarsperiod som återbetalas med emissionslikvid. Syftet med företrädesemission är att finansiera fortsatt utveckling och global lansering av Cricket Manager Pro och säkerställa nya affärer i segmentet Education.

Även finanskoncernen Spotlight Group har beslutat om en företrädesemission på 17,6 miljoner kronor. Teckningskursen per aktie är 25 kronor, vilket motsvarar en rabatt på 20,5 procent beräknat genom volymvägd snittkurs under perioden 7 november fram till och med den 1 december. Emissionen är till 70 procent omfattad av teckningsförbindelser från de tre största ägarna, koncernledning och styrelse, samt till 30 procent av vederlagsfria emissionsgaranter från huvudägaren Swedia HighP. Spotlight vill genom emissionen stärka sin ekonomiska motståndskraft ha utrymme att fatta långsiktigt kloka beslut även under nuvarande marknadsklimat. Spotlights aktie handlades ned 16 procent.

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Styrka i Embracer och Sinch
01.12.2022

Styrka i Embracer och Sinch

Stockholmsbörsen steg på torsdagen efter gårdagens rally på Wall Street.

OMXS30-index klättrade 1,1 procent medan det bredare OMXSPI lyfte 1,3 procent. Inköpschefsindex för den svenska industrisektorn sjönk till 45,8 i november, från reviderade 46,6 månaden före (46,8). Det är fjärde månaden i rad utanför tillväxtzonen, vilket inte inträffat sedan pandemiåret 2020. I verkstadssektorn avancerade Sandvik och Atlas Copco 1,3 respektive 1,2 procent. Försvarsbolaget Saab är nära en miljardaffär med Filippinerna, skriver Aftonbladet och hänvisar till initierade källor. Aktien steg 0,6 procent. Embracer och Sinch tillhörde vinnarna med uppgångar om 7,5 respektive 3,8 procent. Boliden utvecklades mot strömmen och föll 1,7 procent efter en sänkt rekommendation från RBC till Sector Perform (Outperform)

Efter onsdagens jätteaffär där SBB säljer en stor del av sitt skolbestånd till kanadensiska Brookfield har Nordea sänkt sina vinstprognoser kraftigt för 2023 och 2024. Banken spår att vinsten inte ens kommer att uppgå till fastighetsjättens aktieutdelning de åren. Enligt Nordea är aktien värd 13 kronor. En helt annan syn har Kepler som höjer riktkursen till 24 kronor (22) och upprepar Köp. B-aktien tappade 5 procent till 17,90 kronor. Fastighetssektorn utvecklades bra sedan den svenska tioårsräntan backade efter onsdagskvällens tal från Feds ordförande Powell där han indikerade mildare räntehöjningar framöver. Balder och Corem avancerade 2,6 respektive 0,7 procent. Mildef har fått en utökad order från Rheinmetall BAE Systems Land värd 70 miljoner kronor. Ordern avser så kallade Generic Vehicle Architecture-kompatibla besättningsstationsdatorer, servrar och switchar för den brittiska arméns mekaniserade infanterifordon. Vid stängning noterades aktien 0,6 procent högre.

Annons

Carnegie mäklade två poster inbördes i Truecaller om 308 645 respektive 250 000 aktier. Posterna var värda sammanlagt cirka 24 miljoner kronor. Aktien ökade 3,5 procent till 39,60 kronor. Studsvik har tecknat ett licensavtal med Westinghouse avseende deras utveckling av en avfallsanläggning för kontaminerat metallavfall i Storbritannien baserad på Studsviks hållbara teknologi. Detta långsiktiga avtal som också omfattar ingenjörstjänster baseras på prestation och milstolpar. Aktien stärktes 2,9 procent till 100 kronor. Karl Hedberg, aktiechef på Carnegie Private Banking, säger till Di att bettingbolagen spås gynnas av de oväntade utfallen på vissa matcher i fotbolls-VM. Hedbergs favoriter är Evolution, Kindred och Catena Media. Även DNB:s mäklare Anders Rudolfsson ser köplägen i Evolution och Kindred. Aktierna avancerade 1,7 respektive 2 procent. Anoto rapporterade sent på onsdagen för årets tredje kvartal. Rörelseresultatet uppgick till -14,5 miljoner kronor, något större förlust än samma period i fjol -13,2 miljoner kronor. Aktien såldes ned 8,3 procent.

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
01.12.2022
Market Buzz – SBB och Cinis Fertilizer

Market Buzz – SBB och Cinis Fertilizer

Förstärkningen av SBB:s balansräkning fortsätter i och med Brookfield-affären.

Eftersom SBB kommer att sälja 49 procent av intäkterna från sin utbildningsportfölj kommer FFO att påverkas negativt. Enligt Keplers uppfattning har affären en negativ inverkan på FFO på cirka 10 procent. Analyshuset har också inkluderat de positiva effekterna från återköpsprogrammet av obligationer som tillkännagavs den 17 november. Alla andra prognoser behålls, inklusive negativa fastighetsomvärderingar på 4 procent i fjärde kvartalet och ytterligare 2 procent för 2023. Eftersom SBB tydligt har förklarat att inga fler avyttringar behöver göras, verkar en nedgradering av kreditbetyget mindre trolig. Kepler tar därför bort sin riskpremie på 10 procent från bolaget, höjer riktkursen till 24 kronor (22) och upprepar köprekommendationen. Med en balansräkning i bättre skick och med mycket säkra tillgångar anser Kepler att den nuvarande värderingen, P/FFO om låga 12, som mycket låg.

Annons

Pareto initierar bevakning av Cinis Fertilizer med en köprekommendation och en 12-månaders riktkurs på 64 kronor. Cinis Fertilizer ska erbjuda världens mest miljövänliga gödsel, ett unikt sulfat av kaliumklorid (SOP). Med produktionspatent för upcycling av restprodukter från såväl massa- och pappersindustrin som EV-batteriindustrin, och med både uttags- och intagskontrakt säkrade, är Cinis Fertilizer redo för storskalig kapacitetsutbyggnad. Paretos nedre del av DCF-värdering och diskonterade multiplar uppgår till cirka 5,8 miljarder kronor eller 80 kronor per aktie. Byggplanen för den första produktionsanläggningen utvecklas och kommer att vara den viktigaste drivkraften för aktiekursutvecklingen under de kommande 12 månaderna. Gödsel har historiskt sett medfört enorma fördelar för jordbruket och samhället genom att förbättra tillväxten och produktiviteten hos växter och genom att öka den globala mattillförseln. Cinis Fertilizers produktionsplaner börjar med 100 000 ton i början av 2024, 500 000 ton år 2026 och 1 500 000 ton år 2030 i installerad kapacitet. Pareto Securities var involverad som rådgivare i Cinis börsintroduktionen.

Källa: Kepler och Pareto

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
01.12.2022
Small Cap - Zaplox tecknar avtal med Nordic Choice Hotels

Small Cap - Zaplox tecknar avtal med Nordic Choice Hotels

Ett av de mindre bolagen sett till börsvärde, First North-listade Zaplox, har ingått avtal med hotellkedjan Nordic Choice Hotels för...

Avtalet omfattar Zaplox SDK som kommer utgöra en integrerad del i den digitala gästresan för kedjans över 220 hotell. Innan utgången av tredje kvartalet 2023 kommer Zaplox mobila nycklar att vara tillgängliga på ett 100-tal hotell med ca 23 000 hotellrum. Partnerskapet stärker Nordic Choice Hotels digitala gästresa och möjliggör utvecklandet av nästa generation mobila nycklar. Med över 220 hotell och 41 500 rum i 5 länder är Nordic Choice Hotels en av Nordens största hotellkedjor. Aktien klättrade 37,7 procent till 0,077 kronor. Som högst betalades aktien till 0,127 kronor.

Alzecure Pharma har under alzheimerskongressen CTAD i San Francisco presenterat resultat från ny klass av småmolekylära Aβ42-sänkande anti-amyloidogena substanser för preventiv eller sjukdomsmodifierande behandling av Alzheimers sjukdom. GSM uppvisar flera nyckelegenskaper som särskiljer sig från antikroppbehandlingar, bland annat att den kan tas i tablettform, lätt tar sig över blod-hjärn barriären samt kan produceras mer kostnadseffektivt. Posterpresentationen fokuserade på prekliniska data för AC-0027875 inom Alzstatin-plattformen. Aktien förbättrades 6,5 procent till 4,26 kronor.

Arctic Minerals har förvärvat 100 procent av kopparprojektet Peräpohja. Kopparprojektet Peräpohja består av 24 malmletningstillstånd och ansökningar om totalt 1 120 km2 (112 000 hektar). Projektet har fram tills nu ägts gemensamt av Arctic Minerals och Rio Tinto i ett joint venture. Royaltyavtalet ersätter nu tidigare joint venture-avtal, som därigenom avslutas. Genom Royaltyavtalet får Rio Tinto rätt till en royalty om en procent av intäkterna från eventuell produktion från projektet. Ingen kontant ersättning utgår för förvärvet av Projektet. Genom Royaltyavtalet får Arctic Minerals även full tillgång till all insamlade data och prospekteringsarbete som utförs av Rio Tinto i Projektet. Arctic Minerals har prospekterat efter kopparmalm i Peräpohja-området sedan 2017 och har därvid identifierat omfattande kopparmineraliseringar i både berghällar och i malmblock. Arctic Minerals aktie avancerade 4,4 procent.

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
SBB i storaffär
30.11.2022

SBB i storaffär

Stockholmsbörsen noterades högre på onsdagen.

OMXS30-index lyfte 0,5 procent medan OMXSPI ökade 0,4 procent. Eurostats snabbestimat att inflationstakten i euroområdet minskade till 10 procent i november från 10,6 procent i oktober. Väntat var en preliminär inflation på 10,4 procent, enligt Trading Economics. H&M-gruppens aviserade åtgärdsprogram, som beräknas leda till årliga besparingar om cirka 2 miljarder kronor, kommer att leda till en omstruktureringskostnad om drygt 800 miljoner kronor som belastar fjärde kvartalet (september-november). Programmet berör administrations- och overheadkostnader, en minskning om cirka 1 500 tjänster. Aktien tappade 0,8 procent. Ericsson förlänger sitt avtal med statliga australiensiska operatören National Broadband Networks i tio år. Det förlängda avtalet inkluderar bland annat en utbyggnad av 5G för 650 000 hushåll. Vid stängning noterades B-aktien 1 procent högre.

Pareto skriver att Alfa Lavals aktie har återhämtat sig något sedan de låga nivåerna i somras. Det får mäklarfirman att sänka rekommendationen för verkstadsbolaget till Behåll (Köp). Riktkursen på 310 kronor upprepas. Aktien stärktes 0,7 procent till 297,70 kronor. Klimatkontrollbolaget Munters avancerade 1,9 procent och börjar närma sig all-time-high. Di publicerade i går kväll en intervju med Munters vd Klas Forsström. I intervjun berättar Klas vad som ligger bakom de stora affärerna i år, där orderingången är upp 114 procent (januari-september). Jefferies kapar rekommendationen för säkerhetsbolaget Securitas till Underperform (Behåll). Aktien minskade 3,3 procent och slutkursen skrevs till 85,38 kronor.

Annons

SBB meddelade på tisdagskvällen att man säljer 49 procent av sin portfölj inom social infrastruktur för utbildning till kanadensiska infrastrukturinvesteraren Brookfield. Andelen avyttras för upp till 10,4 miljarder kronor. Affären innebär också att SBB sänker belåningsgraden till cirka 42,6 procent från 46,9 procent som rapporterat vid tredje kvartalet. SBB rekylerade upp 0,9 procent. I sektorn har kreditvärderingsinstitutet Moody's bekräftat Fastpartners kreditbetyg Baa3 men justerar utsikterna från stabila till negativa. Aktien försvagades 1 procent till 78,40 kronor.

DNB bedömer att den data som forskningsbolaget Bioarctics partner Eisai presenterade under alzheimerskongressen CTAD i San Francisco, USA var mycket övertygande. Enligt analysen var transparensen och detaljrikedomen en positiv överraskning. Aktien handlades upp 7,6 procent till 298 kronor. Pricer ska leverera sina elektroniska hyllkantsetiketter till byggvarukedjan Løvenskiold Handels Maxbobutiker i Norge. Det uppskattade värdet på ramavtalet är upp till 45 miljoner kronor, inklusive kostnad för installation och framtida teknisk support. Aktien minskade 0,3 procent till 17,44 kronor.

Avanza kommer från och med 1 januari 2023 att betala ränta på likvida medel på ISK, Aktie- och fondkonto samt Kapitalförsäkringar. Räntan kommer att vara 0,25 procent för baskunder, 1 procent för Private Banking-kunder och 1,94 procent för Avanzas Pro-kunder. Aktien backade 5,2 procent. Lundin Gold ökade 5,8 procent efter att ha uppdaterat sina prognoser för 2023-2025. Gruvbolaget kommer att kunna öka takten i verksamheten till 4 400 ton per dag. Dessutom planerar Lundin Gold att övergå till kvartalsutdelningar på minst 0,10 dollar per aktie med start i mars 2023.

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker

Mina Bevakningar


Skapa konto gratis och lås upp våra Online FREE artiklar

Annons
Annons
Till början