Stäng
Så skapar du en extra inkomst från börsen. Till vilken mailadress ska vi skicka guiden?
Stockpicker intervjuar SBF Bostad
26.10.2021

Stockpicker intervjuar SBF Bostad

Vi har satt oss ner för en pratstund med Johan Grevelius, VD på SBF Bostad.

Vänligen berätta lite om dig själv och din bakgrund.

– Jag har en civilekonomexamen och har arbetat med placeringar i hela mitt yrkesverksamma liv. Innan jag kom till SBF Fonder var jag VD på Robur Kapitalförvaltning. Jag engagerade mig i SBF Fonder för jag tycker verkligen att hyresbostäder har en naturlig plats i alla väldiversifierade investeringsportföljer. Med den låga risken, och historiskt mycket goda avkastningen, tyckte jag det var spännande att engagera mig i SBF Fonder.

Kan du beskriva SBF och Er verksamhet för Stockpickers läsare?

– SBF Bostad är precis som vilken annan fond som helst bara med den skillnaden att vi har hyresfastigheter i portföljen istället för till exempel aktier. Vi tänker riskmässigt likadant, det vill säga att fastigheterna skall ha en geografisk spridning för att hålla nere risken. Dessutom köper vi bara hyresfastigheter som är fullt uthyrda och tar med det varken vakansrisk eller byggrisk. Sammantaget gör detta att vår risknivå i fonden är mycket låg.

Hur ser bolagets affärsmodell ut?

– Bolaget gör löpande emissioner när allt kapital är satt i arbete, det vill säga investerats i fastigheter. Vi förvaltar sedan dessa fastigheter och gör succesiva värdehöjande investeringar. Det löpande kassaflödet delar vi ut till bolagets aktieägare.

Ni genomför just nu en emission. Vad skall Ni använda emissionslikviden till?

– Vi skall investera emissionslikviden i hyresbostäder på tillväxtorter eller inom tillväxtregioner. Fastigheterna skall vara fullt uthyrda och rymmas inom de avkastningsnivåer vi lovat våra kunder. Med det kapital vi tar in i denna emission kommer SBF Bostad troligtvis att ha ett fastighetskapital som överstiger 3 miljarder i början av 2022.

Vilka är de största riskerna i Er verksamhet?

– Den största risken inom bostadshyresfastigheter är att få vakanser. Den risken är dock låg om man köper på rätt orter. Vi har idag inga vakanser alls i SBF:s Bostads fastighetsbestånd på knappt 2000 lägenheter. Självklart uppstår vissa ekonomiska vakanser under de perioder som vi renoverar en lägenhet men då ger den lägenheten en högre hyra i framtiden.

Hur ser Er konkurrens ut och vad skiljer Er från dessa?

– När Du investerar i hyresfastigheter hos oss gör Du det till substansvärdet. Med dagens positiva utveckling så görs denna emission till och med till en substansrabatt. Jämför vi med de noterade bolagen som fokuserar på hyresfastigheter handlas dessa klart över substansvärdet på börsen. Sålunda kommer Du som investerare in betydligt billigare i SBF Bostad än om Du skulle investera i ett traditionellt börsnoterat bolag inom samma segment. Utöver det är det viktigt att säga att vi startade redan år 2003 och enbart fokuserat på Hyresbostäder sedan starten. Vi har även haft en betydligt stabilare utveckling om man jämför med de börsnoterade bolagen som har haft en betydligt högre volatilitet än SBF Bostad.

Hur stor är Er potentiella marknad?

– Marknaden för hyresbostäder är gigantisk. Totalt finns det i Sverige cirka 1,5 miljoner hyresrätter. Dessa är värda över 3 000 miljarder. Varje år så omsätts det cirka 40 miljarder i segmentet hyresbostäder så vi ser en god möjlighet att fortsätta växa och ge fler investerare möjlighet att ta del av denna spännande marknad.

Enligt dig, vilka är de främsta skälen till att man skall investera i SBF Bostad?

– Att investera i hyresbostäder har historiskt visat sig skapa god avkastning till låg risk. Vår bedömning är att bostadsbristen på hyresrätter kommer att bestå och att den förhandlingsmodell som finns kring hyresrätter kommer fortsätta att skapa en förutsägbar och stabil avkastning för tillgångsslaget hyresrätter. Dessutom känns det inte helt fel att plocka hem en del av de vinster som gjorts på aktiemarknaden och placera det kapitalet i en historiskt stabil produkt som hyresbostäder. SBF Bostad är dessutom noterat på NGM så det går att investera via olika försäkringsskal och naturligtvis via ditt ISK.

Vilken avkastning kan man vänta sig?

– Vår målavkastning är 6-9% per år. Vi har sedan vi startade SBF Bostad AB skapat en årlig avkastning på cirka 8% per år – en mycket god riskjusterad avkastning. Vi eftersträvar också att dela ut 2-3% per år så att investerarna även får en löpande avkastning. Sammantaget känner jag mig trygg med att vi över en femårsperiod skall kunna leverera vår målavkastning och förhoppningsvis även i framtiden i den övre delen av det angivna spannet.


Länkar

Broschyr

Prospekt

Teckna online

Hemsida

 

Stäng×
Stockpicker intervjuar Curasights CEO Ulrich Krasilnikoff
22.09.2021

Stockpicker intervjuar Curasights CEO Ulrich Krasilnikoff

Stockpicker fick en kort pratstund med Ulrich Krasilnikoff, CEO på Curasight. Det danska biotechbolaget har just nu en nyttjandeperiod av teckningsoptioner i bolaget som ställdes ut i anslutning till listningen på Spotlight Stock Market. Bolaget har i dagarna kommunicerat att ledningspersoner har tecknat sina andelar till 100%.

Vänligen berätta lite om dig själv och din bakgrund

– I have a technical and financial background as an engineer and certified public accountant, respectively, as well as supplemented with an MBA in strategy and innovation. This also reflects my business career beginning in PWC as an accountant followed by a career in the industry - including more than 10 years as a partner in 2 Danish private equity funds. I was Executive Vice President of BIOFAC Group, which specializes in manufacturing products for the pharmaceutical, veterinary, and nutraceutical industries before I joined Curasight in January 2016, first as an investor and board member - shortly after as CFO and business developer and subsequently also as CEO. Besides, I’m a member of the Board in few other tech companies.

Kan du beskriva Curasights och Er verksamhet för Stockpickers läsare?

– Curasight is developing a platform for high precision diagnosis of cancer (uTRACE®) and anti-cancer radiotherapy (uTREAT®). By combining anti-cancer radiotherapy uTREAT® (therapy) with uTRACE® (diagnostics), the technology is known as Theranostics, Curasight is developing a new cancer technology that is expected to detect and treat cancer and metastases in a much more gentle and efficient way than today’s method of external radiation therapy. uTRACE® will specifically seek and bind cancer cells (uPAR expressing) predicting where the anti-cancer radiation treatment, uTREAT®, will bind and work.

– Since the IPO, Curasight has met its objectives and valuable clinical and preclinical results have been obtained. Curasight’s uTREAT® technology has prior to the IPO already shown promising results in academic preclinical studies in prostate and colorectal cancer, proving that Curasight’s therapeutic technology is working. Recently, results from the investigator-initiated Phase II study with uTRACE® in prostate cancer patients gained attention in the March issue of the Journal of Nuclear Medicine, the highest-rated scientific journal within nuclear medicine globally. Furthermore, the article was also named as the best clinical investigation article. This publication underscores the quality of the demonstrated proof-of-concept for the idea of using uPAR-PET as a non-invasive measure of cancer aggressiveness in prostate cancer. The results also support the idea that imaging may replace some of the invasive biopsies currently being taken, something Curasight will take into consideration when planning for a future Curasight sponsored phase III clinical trial in prostate cancer.

Hur ser er affärsmodell ut?

– Curasight aims to establish uTRACE® as the gold standard for risk stratification in prostate cancer. The geographic markets with the highest prevalence of these cancers are the US and Europe. The Board and management of Curasight assess that the market potential for uTRACE® as an integral component of a new and fast-growing market for active surveillance is substantial. Importantly, as a result of the unique patient benefits and its compelling business model, Curasight expects uTRACE® to catalyse the market for active surveillance to grow it rapidly.

In brain cancer, Curasight expects its Theranostic solution uTREAT® to be game-changing and to obtain a substantial market share. The orphan (rare) disease status of this disease is expected to enable a “fast track” route to FDA approval. By establishing an advanced pipeline in multiple cancer indications, Curasight’s Board and management believe the Company will be an attractive candidate for partnership or out-licensing agreement with Big Pharma. The area within Nuclear Molecular Imaging/Therapy has experienced strong traction with significant exit benchmarks over the recent period.

Just nu har man möjlighet att teckna eller utnyttja sina redan förvärvade teckningsoptioner i Curasight. Målet är att ni kommer få in cirka 48,8 miljoner DKK vid full teckning. Vad ska ni använda likviden till?

– If all warrants are exercised, Curasight will have a good financial position, which will be used to accelerate the plan and unfold the full potential of our platform.

Curasight’s first goal is to advance its lead products uTREAT® (used for therapy) and uTRACE® (used for diagnosing) to improve outcomes for the approx. 65,000 patients in the US and EU that are diagnosed annually with brain tumours. Accordingly, approximately 30,000 patients are diagnosed with high-grade glioma where the prognoses are very poor. Glioblastoma is a rare disease in both markets, qualifying for Orphan Drug Designation; moreover, because of the high unmet need, products targeting it are more likely to qualify for e.g. Priority Review, Breakthrough Therapy Designation, or Accelerated Approval. Besides, due to the very encouraging results from the finalised investigator-initiated clinical phase-II study in Prostate Cancer, Curasight will look into how to accelerate the product development within Prostate Cancer in order to improve the outcomes for more than half of millions new prostate cancer patients that are diagnosed annually in the US and EU. Furthermore, Curasight is looking into how to unfold further and broadening the mission to realize the vast potential of uTRACE® for diagnosing and uTREAT® targeting radionuclide therapy in other cancer types where uPAR is also expressed.

The key remaining milestone for 2021 is the first results from phase II clinical study in brain cancer with uTRACE® which are expected in Q4.

Vilka är de största riskerna i Er verksamhet?

– They key risk is that clinical trial do not demonstrate the anticipated effect. However, with the results obtained so far and with the potential of further indications being added we believe the future is bright for our technology.

Competitors

Curasight’s potential future competitors are companies working in areas that may substitute for our technology in one or more indications. However, as uPAR-PET and u-PAR radionuclide therapy is a platform that work across cancer types, we see very limited risk that we will not succeed within one or more indications. Within the uPAR field, our platform is based on more than 10 years of focused research giving us a a clear competitive edge. However, currently Curasight has not currently identified any direct competitors in relation to the cancer indicationswe are working on.

Clinical trials

The pharmaceutical industry and clinical trials are associated with great uncertainty and risks regarding delays and results in studies. There is a risk that results from early clinical trials do not match results in more extensive clinical trials. There is a risk that Curasight’s current and planned future clinical trials and controlled studies will not indicate sufficient safety and efficacy for the Company to be able to out-license or sell the pharmaceutical projects according to plan. Thus, there is a risk that this leads to a reduced or a lack of cash flow for the Company. That said - we have a strong cash position and well-proven technology that has been tested on more than 400 patients at Rigshospitalet in Copenhagen, which is why we expect to enter the market with the first product uTRACE® in 2025.

Hur ser Er konkurrens ut och vad skiljer Er från denna?

– To the best of our knowledge, there are no other companies currently pursuing peptide based uPAR targeting for PET scans and radionuclide therapies. No other companies have uPAR-PET technologies that have been tested clinically in patients.

Hur stor är Curasights potentiella marknad?

– It is estimated that the global nuclear medicine market is expected to reach up to USD 26 billion in 2030, a figure estimated based on major changes, trends, and investments in this area. It is expected that radiotherapeutics will represent more than 60% of the USD 26 billion nuclear medicine market by 20301.

Avslutningsvis, vilka är de främsta skälen till att man skall investera i Curasights?

– Curasight‘s technology is tested in a broad pipeline with six ongoing phase II clinical trials (investigator-initiated) and two completed phase II studies in prostate and breast cancer.

According to our assessment, there is currently no other early-stage biotech Company in the field of PET tracer development that has their technology tested in a broader portfolio of investigator initiated clinical trials, in many different cancer indications. In 2017 a phase l/lla first-in-humans clinical trial with uTRACE® was completed. In 2018 and 2020 phase llb clinical trials with uTRACE® in breast and prostate cancer were completed, respectively.

Curasight is developing the therapeutic ligand, uTREAT®, that binds to all cancer cells in the body (expressing uPAR – breaking down the normal tissue around the tumour) and locally irradiate cancer with limited irradiation of healthy tissue. This concept represents a more gentle form of radiotherapy compared to traditional external radiation therapy. Combining anti-cancer radiotherapy uTREAT® (therapy) with uTRACE® (diagnostics), the technology is known as Theranostics, is expected to detect and treat cancer and metastases. The Theranostic principle will select the right therapy to the right person at the right time, creating substantial benefits for both patients and the healthcare system.


Erbjudandet i sammandrag

Nyttjandeperiod: 16 september 2021 till 7 oktober 2021.

Lösenpris: En (1) teckningsoption ger innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie i Curasight till en kurs om 17,20 DKK.

Värdering (pre-money): Cirka 294 miljoner DKK.

Emissionsvolym: Nyttjas samtliga teckningsoptioner tillförs bolaget cirka 48,8 miljoner DKK före emissionskostnader.


Länkar

Teaser

Bolagets hemsida

Teckningsblankett

 

 

Stäng×
Relaterade ämnen
Annons
Stockpicker intervjuar Genetic Analysis CEO Ronny Hermansen
02.09.2021

Stockpicker intervjuar Genetic Analysis CEO Ronny Hermansen

Genetic Analysis är ett innovativt diagnostikbolag – baserat i Norge – med mer än tio års erfarenhet inom forskning och produktutveckling inom diagnostik av det mänskliga mikrobiomet (tarmfloran). Vi har intervjuat bolagets VD, Ronny Hermansen, inför noteringen på Spotlight Stock Market den 1 oktober.

Vänligen berätta lite om dig själv och din bakgrund

– After completing my MScBA degree from the University in Aalborg, Denmark, I started working in the diagnostic industry in 1992. In 1997 I joined Axis Biochemicals (later Axis-Shield) that became a world leader within Point of Care (PoC) diagnostics. I had the position as Group CFO in Axis-Shield plc (LSE) where I worked out of London since 2007 until we were acquired by Alere Inc (now a part of Abbot Inc). I joined Genetic Analysis (GA) in 2014. I would say that I have acquired extensive experience from the diagnostic industry, both from big companies, start-ups and how to develop a successful diagnostic company.

Kan du beskriva Genetic Analysis och Er verksamhet för Stockpickers läsare?

– GA is one of the pioneers in the human microbiome field and was founded in 2008. This was done by some leading researchers (Professor Knut Rudi and Professor Kjetil Jakobsen) from NMBU (Norwegian University of Life Sciences) who realized that the absence of suitable technology limited the possibilities of performing microbiota analysis.

These researchers contributed to developing the technology that was later patented and commercialized as the GA-map® platform, the first standardized routine diagnostic solution for the microbiome market.

The first marker on the platform is the CE marked GA-map® dysbiosis test and it detects any bacterial imbalance (dysbiosis) in the gut microbiota and profiles this imbalance.

Today, our business is to commercialize the GA-map® platform through Labs that are currently doing microbiome analysis and to perform research and development activities to add more diagnostic markers onto our platform.

In addition, GA has a broad collaboration with researchers in academia and Pharma. One of our biggest assets in these collaboration projects is our large biobank with patient samples from different disease groups.

Hur ser er affärsmodell ut?

– The business model of GA is to establish our routine diagnostic tools in the microbiome testing market. By placing our GA-map® diagnostic platform into labs, these laboratories will start performing our tests. GA will generate recurring revenues from the reagent kit sales to the labs. GA also generates revenues from its in-house service lab in Oslo that can perform testing services for small volume customers, like for medical specialists, smaller labs and researchers in academia and Pharma. Today GA sells products through a distribution model with non-exclusive distributors in the EU and the US. To build strong distribution will be our main focus moving forward.

The GA-map Dysbiosis Test is mainly used to support the choice of treatment for IBS (Irritable Bowel Syndrome) patients, and to some extent IBD (Inflammatory Bowel Disease) patients. We work to expand the use of our patented technology and to develop new biomarkers that can expand the menu on our platform.

Our site in Oslo performs development activities (new markers and software) and manufacturing of our reagent kits.

Ni genomför just nu en emission om initialt cirka 60 MSEK och går mot en notering på Spotlight Stock Market 1 oktober i år. Vad ska ni använda emissionslikviden till?

– Our GA-map® Dysbiosis Test is now CE marked and launched in the EU and the US. However, we would need to further fuel our platform's commercialisation and take market share in the existing market. We would also like to grow the market and to expand geographically into new regions.

In addition, to ramp up our commercial sales, we will need to scale up manufacturing and strengthen the administrative systems.

Vilka är de största riskerna i Er verksamhet?

– The microbiome market is expected to be the next game changer in the healthcare market, but it is still at an early stage. Therefore, development of new products will always have a risk related to market size and the regulatory approval paths, and thus the time to market.

During the pandemic, GA and the diagnostic industry have also seen that we are vulnerable towards situations where patients sit at home and do not see their doctor. And this has also led to a situation where the whole health care system has put less focus on other diseases than COVID.

Hur ser Er konkurrens ut och vad skiljer Er från denna?

– Several players serve the current diagnostic market for the gut microbiome with various platforms mostly based on sequencing tools. Sequencing platforms are excellent tools for research activities.

As pharma companies are now launching so-called microbiome-altering drugs, there will be a strong focus on having standardized routine-based diagnostic tools within the microbiome field. GA is the only company out there that has developed a test platform based on a classical clinical diagnostic principle, a so-called PDT (Pre Determined Target) approach. We have pre-defined which bacterial signature to be identified, and then we only look for that signature. The results will automatically be compared to a healthy normal range. The GA-map® platform does not require a reference database and therefore no further biostatistical work is needed. All this makes the GA-map® platform cheaper, faster and better than research based platforms when it comes to routine diagnostic use. In addition, we have clinically validated, and CE marked our GA-map® Test.

Hur stor är Genetics potentiella marknad?

– Today we estimate that 500 000 tests are being done annually in the EU and the US. This is alone a very interesting market for us to enter. The market is predicted to grow at a CAGR of 22% year by year. By 2027 some report that the market will grow up to 1,7 billion USD. GA believe we can fuel this market growth and at the same time we need to take market shares from the exciting test and research market.

Enligt dig, vilka är de främsta skälen till att man skall investera i Genetic?

– Of course, it is up to each investor to decide what is their target and timeframe on their investments. Still, I have personally invested both money and time in GA because I’m impressed by the technology and the strong GA-team behind. I do believe in the long-term positive development of the microbiota market. GA is already a pioneer globally in this fast-growing market and we believe our technology will be a game changer for medicine in the future.

Avslutningsvis om du blickar fem år framåt i tiden, hur ser Genetic ut då?

– My ambition is to further strengthen our position as the leading company for standardized gut microbiota testing worldwide. We will have strong growth and profitability coming from our current pipeline. We have launched new products that will aid in the treatment regime of IBD patients and diabetes patients, and thus significantly improve the lives of these patients.


Erbjudandet i sammandrag

Teckningstid: 30 augusti - 13 september 2021.

Teckningskurs: 78,00 NOK per unit, motsvarande 7,80 NOK per aktie. Teckningsoptioner av serie TO 1 och TO 2 utfärdas vederlagsfritt.

Minsta teckningspost: 70 units (motsvarande 5 460 NOK). Varje unit består av tio (10) aktier, sex (6) teckningsoptioner av serie TO 1 och sju (7) teckningsoptioner av serie TO 2.

Emissionsvolym: Initial emissionsvolym om högst cirka 60 miljoner norska kronor (brutto) och det totala sammanlagda beloppet, som bolaget kan erhålla genom utnyttjande av teckningsoptioner, uppgår till cirka 101 miljoner norska kronor (brutto).

Teckningsåtagande: Genetic Analysis har erhållit teckningsåtagande om cirka 48 miljoner norska kronor, motsvarande cirka 80,4 procent av den initiala delen av emissionen av units.

Värdering (pre-money): 134 miljoner norska kronor.

Planerad första handelsdag: Aktier och teckningsoptioner av serie TO 1 och TO 2 är planerade att tas upp till handel på Spotlight Stock Market den 1 oktober 2021.

Ticker och ISIN -kod för aktierna: GEAN och NO0010692130.

Ticker och ISIN -kod för teckningsoptioner i serie TO 1: GEAN TO 1 och NO0011054223.

Ticker- och ISIN -kod för teckningsoptioner i serie TO 2: GEAN TO 2 och NO0011054231.

Teckningsoptioner TO 1: Teckningsoptioner av serie TO 1 berättigar innehavaren att teckna en (1) nyemitterad aktie till ett pris om 9,30 NOK under perioden 2 november till 16 november 2022. Vid nyttjade av alla teckningsoptioner av TO 1 kommer bolaget att erhålla cirka 43 miljoner norska kronor (brutto).

Teckningsoptioner TO 2: Teckningsoptioner av serie TO 2 berättigar innehavaren att teckna en (1) nyemitterad aktie till ett pris om 10,70 NOK under perioden 8 november till 22 november 2023. Vid nyttjade av alla teckningsoptioner av TO 2 kommer bolaget att erhålla cirka 58 miljoner norska kronor (brutto).

 

Stäng×
Stockpicker intervjuar Kiliaros VD Elie Komo
26.08.2021

Stockpicker intervjuar Kiliaros VD Elie Komo

Kiliaro har utvecklat en bildgalleriapplikation med banbrytande funktionalitet i form av automatisk delning av foto och video samt chatfunktionalitet, direkt i bildgalleri-appen. Vi har satt oss ner för en pratstund med bolagets VD Elie Komo.

Läs artikeln gratis genom att logga in eller skapa konto
Stockpicker Online FREE Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stockpicker Online FREE
Stäng×
Relaterade ämnen
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Online FREE

Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stockpicker intervjuar Wicket Gaming
01.07.2021

Stockpicker intervjuar Wicket Gaming

Wicket Gamings målsättning tydlig: bli en världsledande utvecklare inom mobilspel.

Wicket Gaming är ett svenskt spelutvecklingsbolag som grundades 2015. Sedan start har bolaget arbetat med att utveckla sin första speltitel - ett mobilspel av typen free-to-play (F2P) med namn Cricket Manager. Bolaget befinner sig nu i slutskedet av utvecklingsprocessen av spelet som lanseras senare under 2021 - och ser ljust på framtiden. Stockpicker har träffat Eric de Basso, VD för Wicket Gaming AB.

Kan du börja med att berätta lite om din bakgrund?

– Jag kommer närmast från en roll som Auktoriserad Redovisningskonsult med särskild inriktning på gaming-branschen. Som tidigare CFO för Inferno Online fick jag vara med på resan som tog bolaget till att bli ett av världens största Gaming Center.

Eric de Basso är noga med att lyfta fram det team som gjort Wicket Gamings utveckling möjlig.

– Vi har sedan några år fokuserat på att bygga upp ett starkt team med gedigen erfarenhet av att bygga managerspel – och lyckats. I vårt team ingår spelutvecklare med mångårig erfarenhet av spelindustrin i allmänhet och att utveckla managerspel inom genren F2P-spel i synnerhet. I teamet finns även gedigen erfarenhet av marknadsföring och internationella affärer. Vi besitter den kunskap och erfarenhet som krävs för att slå oss in på den globala marknaden.

Klicka här och ta del av Wicket Gamings bolagspresentation

Kan du beskriva hur bolagets affärsidé och vision ser ut?

– Wicket Gaming grundades med en tydlig målsättning: att utveckla världens bästa F2P-managerspel för mobila enheter. Marknaden för F2P-spel växer så det knakar och vi ser att det finns stort intresse för den typ av spel som Cricket Manager utgör. Spelet går, i korthet, ut på att spelare får starta och äga sin egen cricketklubb och tävla mot andra spelare världen över. Vår vision är att sedan använda den plattform vi skapar genom Cricket Manager som grund för utveckling av andra idrotts- och arenaspel.

Vår strategi är uppdelad i fyra faser: spelarvärvning, spelarengagemang, spelarspendering och retention samt mätning och benchmarking. Dessa fyra steg gör att vi kan värva spelare och engagera dem för att sedan mäta deras aktivitet och baserat på det optimera spelen. Intäktsmodellen bygger i huvudsak på mikrotransaktioner som gör att spelarna erhåller fördelar och på marknadsföring i spelen.

Hur ser marknaden ut för denna bransch?

– I och med att mobilspel utgör det snabbast växande segmentet inom spelmarknaden och står för 49% av branschens totala omsättning kan man säga att marknaden är en stor sådan. Marknaden är stor globalt, men den största potentialen finns i Indien. Indien upplever just nu en teknisk revolution där mobila enheter och internet blir mer tillgängligt än någonsin. Detta gör att vi ser en kraftig ökning av mobilanvändning, mobilspel och spelmodellen F2P. Gällande mobilspel rankas Indien som nummer 1 i antal nedladdningar. Med sina 9 miljarder nedladdningar under 2020 är man nästan dubbelt så stor som den amerikanska marknaden.

Managerspel utgör en stor del av marknaden för mobilspel. I utvecklingen av Cricket Manager har Wicket Gaming inspirerats av Top Eleven – ett framgångsrikt managerspel inom fotboll. Spelet har över 200 miljoner nedladdningar samt en lojal användarbas och genererar intäkter om hundratusentals dollar varje dag.

– Trots att kategorin managerspel är stor och bygger på ett bevisat effektivt koncept saknas managerspel inom cricket till mobila enheter. Cricket är den näst största sporten i världen, efter fotboll, och har i Indien nästan fått status som religion. Den kombinerade marknaden för cricket och mobilspel innebär goda förutsättningar för stark tillväxt, vilket gör att vi ser möjligheten att flytta fram vår position.

Hur lyder motivet bakom den nyemission som bolaget genomför?

– Cricket Manager har genomgått en alphalansering, vilket gav positivt resultat och värdefull feedback. För att nu genomföra en fullskalig global lansering av spelet ställs krav på kapital till nya användningsområden, så som operativa kostnader, att färdigställa spelet inför lansering och marknadsföring. Noteringen av bolaget på Spotlight Stock Market breddar aktieägarbasen samtidigt som det ökar kännedomen om bolaget bland kunder, partners, spelutvecklare och andra intressenter. Detta stärker bolagets position både i Sverige och internationellt. Med kapitaltillskottet bedömer vi att Cricket Manager har god möjlighet att nå flera miljoner nedladdningar, och att utvecklingen sedan kan stiga ytterligare.

Teckna via Avanza eller Nordnet

Om vi ses igen om 2 år, var befinner sig Wicket Gaming då?

-Vi har en tydligt utstakad plan för bolaget och vår produkt. Under 2021 noteras bolaget på Spotlight Stock Market och genomför en global lansering av Cricket Manager. Genom att bland annat knyta till oss nya ambassadörer ska vi året därefter nå 5 miljoner nedladdningar, som sedan ska stiga till 10. Den tekniska plattform som ligger till grund för Cricket Manager kan enkelt anpassas till nya managerspel inom andra sporter. Detta ger oss stora skalfördelar och gör att vi under år 2 ska utveckla vår andra speltitel, följt av den tredje och fjärde. Den långsiktiga målsättningen är tydlig: vi ska bli en världsledande utvecklare av F2P-managerspel.


Fakta om emissionen

Emissionsvolym: 19,1 MSEK (möjlighet till 2,1 MSEK i övertilldelning)

Pre-money valuation: 19,1 MSEK

Post-money valuation: 38,2 MSEK (vid full övertilldelning 40,3 MSEK)

Pris per aktie: 7 SEK

Antal aktier i erbjudandet: 2 727 338 (plus övertilldelning 300 000 aktier)

Teckningsåtagande: 14,75 MSEK, motsvarande 77,3% av erbjudande

Teckningsperiod: 21 juni – 5 juli 2021

Planerad första handelsdag: 22 juli 2021


 Länkar och dokument

Emissionssite

Bolagspresentation

Anmälningssedel

Memorandum

Teckna via Eminova Fondkommission

Teckna enklast här via BankID

Teckna via Avanza

Teckna via Nordnet

Stäng×
Stockpicker intervjuar Eurocine Vaccines VD Hans Arwidsson som just genomför en emission
10.06.2021

Stockpicker intervjuar Eurocine Vaccines VD Hans Arwidsson som just genomför en emission

Stockpicker fick en pratstund med Hans Arwidsson, VD Eurocine Vaccines, som just nu genomför en företrädesemission och vi ville veta mer om bolaget och dess framtid. Arwidsson utvecklar även resonemanget och potentialen i deras vaccinkandidat mot klamydia.

Berätta först lite om dig själv och din bakgrund

– En lite rolig kuriosa är att jag har en bakgrund i Flygvapnet där jag gick flygförarutbildningen i Ljungbyhed och har faktiskt flugit SK37 Viggen på F15 i Söderhamn. Men efterhand tog mitt intresse för naturvetenskap överhanden och det blev apotekarexamen, doktorsexamen inom farmaceutisk teknologi och senare en MBA på Handelshögskolan. Det gör att båda mina stora passioner – vetenskaplig utveckling och affärer – får en naturlig plats i min vardag.

Min industriella erfarenhet fick jag på Astra och AstraZeneca, där jag arbetade med läkemedelsutveckling och affärsutveckling i olika former under 17 år. Det sista uppdraget där var att säkerställa produktförsörjningen inför lanseringen av Nexium, som sedan blev världens mest sålda läkemedel.

Efter det har jag varit engagerad i ett antal mindre utvecklingsbolag inom Life Science, där Eurocine Vaccines har blivit min favorit. Jag tycker om tanken att förebygga sjukdom.

Kan du beskriva Eurocine Vaccines och Er verksamhet för Stockpickers läsare?

– Att leda ett litet utvecklingsbolag inom vaccinområdet och därmed arbeta för att förebygga sjukdom är ett privilegium.

Med vår erfarenhet och bakgrund har vi valt att utveckla vacciner från innovation till att vaccinkandidaterna är attraktiva för ett stort marknadsförande bolag – eller som vi säger: ”bridging the gap between innovation and market”. Vi väljer ut vaccinkandidater utifrån en sammantagen bedömning av medicinskt behov, marknadspotential och teknisk genomförbarhet, förhandlar rimliga villkor med innovatörerna, och när ett avtal finns på plats investerar vi målinriktat i projektet för att så snabbt som möjligt, och till rimliga kostnader, bygga upp värdet så att vaccinkandidaten blir attraktiv för de större vaccinbolagen. Vaccinkandidaten mot klamydia är ett mycket bra exempel på hur vi arbetar.

Hur ser er affärsmodell ut?

– Vi fångar upp briljanta idéer till nya vacciner i tidig fas och utvecklar dem till attraktiva produktkandidater som kan licensieras till större vaccinbolag mot upfront-betalning, milestone-betalningar och royalties på försäljningen. Vi håller våra kostnader nere genom att avtala med innovatörerna om delning av framtida intäkter från licensieringen till större bolag. Bra innovationer, men som vaccinbolagen tycker är i för tidig fas, kan på det viset förädlas i vår verksamhet.

Ni genomför just nu en företrädesemission av units om initialt cirka 31,6 MSEK där även allmänheten ges möjlighet att delta. Vad ska ni använda emissionlikviden till?

– Våra allra viktigaste aktiviteter sker med målsättningen att dokumentera vår vaccinkandidat mot klamydia för att inleda den första kliniska studien 2022. Likviden från emissionen, tillsammans med likviden från optionsinlösen, kommer att finansiera dessa aktiviteter fram till dess att en ansökan om att genomföra studien skickats in och godkänts.

Därutöver kommer finansieringen att ge oss möjlighet att intensifiera arbetet med att söka, identifiera och utvärdera nya vaccinkandidater att lägga till i vår portfölj. Det är ett ständigt pågående arbete med målsättningen att bygga upp en portfölj av vaccinkandidater i olika utvecklingsfaser, där jag ser framför mig en portfölj med åtminstone tre vaccinprojekt i olika faser om några år – ett sätt att ta vara på synergier i vår organisation, att öka potentialen i vår verksamhet och samtidigt sprida riskerna över flera projekt.

Teckna i företrädesemissionen här

Teckna via Nordnet

Teckna via Avanza

Vilka är de största riskerna i Er verksamhet?

– Utveckling av nya läkemedel innebär alltid osäkerheter och risker och det ska man beakta i sin investeringsstrategi. Under tiden fram till start av den första kliniska studien med klamydiavaccinet har vi en väl genomarbetad plan men naturligtvis kan oförutsedda problem dyka upp, vilket kan leda till ökad tidsåtgång och/eller ökade kostnader. Det skulle till exempel kunna handla om oförutsedda svårigheter att utveckla en säker metod att tillverka det aktiva proteinet i vaccinet eller oklarheter i den toxikologiska studie som vi behöver genomföra för att få myndighetsgodkännande att genomföra studien.

Tillsammans med välbalanserade marginaler i vår planering, är vår bedömning att den erfarenhet och det kontaktnät av rådgivare vi har, gör att vi snabbt kan identifiera risker i de specifika projekten, mitigera riskerna eller helt enkelt avstå från ett nytt projekt om riskerna bedöms vara för stora.

Hur ser Er konkurrens ut och vad skiljer Er från denna?

– Idag har endast en aktör genomfört någon klinisk studie inom vacciner mot klamydia och det är den konkurrent som vi arbetar för att överträffa. Baserat på den genomtänkta innovation vår kandidat bygger på, i kombination med vår målinriktade plan för klamydiavaccinet, ser jag goda möjligheter att det ska kunna ske. Enligt den senaste information som vi har fått genom marknadskontakter, betraktas konkurrentens doseringsschema som ofördelaktigt, vilket vi naturligtvis kommer att väga in i designen av vår kommande kliniska studie.

Ett fåtal ytterligare konkurrenter finns i tidig utvecklingsfas, det vill säga tidigare än oss eller i motsvarande fas. Vår fokuserade utveckling med ett erfaret team och ett kompetent nätverk ger mig tillförsikt i att vi kommer att kunna erbjuda en konkurrenskraftig vaccinkandidat.

Hur stor är Eurocine Vaccines potentiella marknad?

– Den totala marknaden för ett väldokumenterat, säkert och effektivt klamydiavaccin kan jämföras med marknaden för HPV-vacciner (det som till vardags brukar kallas vacciner mot livmoderhalscancer), enligt Globe Life Sciences Ltd. Dessa vacciner, med framför allt Gardasil men också Cervarix som ledande produkter, sålde för 4,2 miljarder US dollar år 2020 och beräknas ha en försäljning på 6,9 miljarder US dollar 2026. Eurocine Vaccines klamydiavaccinkandidat vänder sig mot precis samma marknadssegment, unga tonåringar före sexdebut, och kan representera en motsvarande marknadspotential. Det förutsätter förstås att produkten marknadsförs av en global, erfaren och kunnig licenstagare som satsar kraftfullt på segmentet.

Enligt dig, vilka är de främsta skälen till att man skall investera i Eurocine Vaccines?

– Vi är fortfarande i början av vårt arbete med att bygga upp en portfölj av lovande vaccinkandidater. Jag tror att den verksamhet som vi driver kan komma att betraktas med betydligt större intresse när vi tydligare har visat att portföljtanken fungerar inom vaccinutveckling, och mera specifikt att vårt synsätt fungerar - att ”överbrygga glappet mellan innovation och marknad”. Jag har full förståelse för att det konceptet behöver tid och framgångsrika resultat för att bekräftas till fullo ur investerares perspektiv. Det är dit vi ska.

Avslutningsvis om du blickar fem år fram i tiden, hur ser Eurocine Vaccines ut då?

– Om fem år skulle jag gärna se att Eurocine Vaccines har en projektportfölj som innehåller mellan tre och fem vaccinkandidater i olika faser. För en eller två av dem ser jag framför mig att vi också har ingått licensavtal med större aktörer inom vaccinindustrin. Organisationen har växt för att kunna leda en sådan vaccinportfölj och omfattar åtminstone tio medarbetare, mot idag fyra. En större vaccinportfölj innebär, som jag ser det, stora möjligheter till synergier – det är ett av skälen till att expandera utvecklingsportföljen. En annan möjlighet kan vara att Eurocine Vaccines har skapat en så stor attraktionskraft hos något större vaccinbolag, att ett förvärv har genomförts.


Erbjudandet i sammandrag

Teckningstid: 7 juni – 21 juni 2021.

Företrädesrätt till teckning: Den som på avstämningsdagen den 3 juni 2021 var aktieägare i Bolaget äger företrädesrätt att teckna units i företrädesemissionen i relation till tidigare innehav varvid en (1) befintlig aktie medför erhållande av en (1) uniträtt. Sista dag för handel inklusive företrädesrätt var den 1 juni 2021. Första dag för handel utan företrädesrätt var den 2 juni 2021. Två (2) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit. Varje unit består av två (2) nyemitterade aktier samt en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO 4. En (1) teckningsoption av serie TO 4 berättigar innehavaren till teckning av en (1) nyemitterad aktie i Bolaget.

Erbjudandets omfattning: Företrädesemissionen omfattar upp till 3 947 706 units, motsvarande en initial emissionslikvid om högst 31 581 648 SEK före emissionskostnader. Vid fullt nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 4 i mars 2022 uppgår emissionslikviden till ytterligare högst 19 738 530 SEK före emissionskostnader.

Teckningsförbindelser och garantiåtaganden: Eurocine Vaccines har erhållit teckningsförbindelser och garantiåtaganden om totalt cirka 25,3 MSEK, vilket motsvarar upp till cirka 80 procent av den initiala delen av företrädesemissionen.

Antal aktier innan emission: 7 895 413 aktier.

Teckningskurs: Teckningskursen är 8,00 SEK per unit (priset per aktie uppgår således till 4,00 SEK). Teckningskursen grundar sig på den volymviktade genomsnittliga kursen i aktien under en handelsperiod som sträcker sig till och med den 24 maj 2021 med en emissionsrabatt om cirka 40 procent.

Värdering (pre-money): Cirka 31,6 MSEK.

Handel med uniträtter: Handel med uniträtter äger rum på Spotlight Stock Market under perioden 7 juni – 16 juni 2021.

Handel med BTU: Kommer att ske på Spotlight Stock Market från och med den 7 juni 2021 och pågå fram till dess att Bolagsverket har registrerat företrädesemissionen. Denna registrering beräknas ske i mitten av juli 2021.

Utspädning: Aktieägare som väljer att inte utnyttja sina uniträtter till att teckna units kommer initialt att vidkännas en maximal utspädning om cirka 50 procent genom företrädesemissionen.

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER AV SERIE TO 4 I SAMMANDRAG
De nyemitterade teckningsoptionerna av serie TO 4 är planerade att bli föremål för handel på Spotlight Stock Market snarast efter att Bolagsverket har registrerat företrädesemissionen.

Varje teckningsoption av serie TO 4 berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Eurocine Vaccines. Teckningskursen ska uppgå till sjuttio (70) procent av den genomsnittliga volymvägda kursen för Eurocine Vaccines aktie enligt Spotlight Stock Markets officiella kursstatistik under den period på 10 handelsdagar som slutar två (2) bankdagar innan utnyttjandeperioden börjar. Teckningskursen ska inte överstiga 5,00 kronor per ny aktie och ska inte understiga aktiens kvotvärde. Teckningskursen ska avrundas till närmaste heltal öre.

Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO 4 ska ske under perioden 14 – 28 mars 2022.


Länkar

Prospekt

Teaser

Anmälningssedel med rätter

Anmälningssedel utan rätter


 

Stäng×
Tre snabba svar från Absolicons VD Joakim Byström efter lyckad emission
02.06.2021

Tre snabba svar från Absolicons VD Joakim Byström efter lyckad emission

Stockpicker fick en pratstund med Joakim Byström, VD Absolicon, som just stängt en lyckad kapitalrunda. Mycket fokus ligger nu på att expandera försäljningsorganisationen och öka på projekttakten i forma av fler ingenjörer.

Vad ska ni primärt använda emissionslikviden till?

– Vi fortsätter expandera globalt med allt fler tecknade ramavtal från kunder som vill köpa våra robotiserade produktionslinor för koncentrerande solfångare för värme till städer och industrier. Tillsammans med våra parters arbetar vi även med kunderna för solfångarfälten, främst 20 av världens största multinationella bolag som kontaktat Absolicon då de vill ersätta olja och gas i sina processer med solvärme.

Idag har vi mer förfrågningar på solvärmeinstallationer än vi hinner med att besvara på ett bra sätt. Så en del av emissionen använder vi för att dubbla försäljningsorganisationen igen med fler säljare och med ingenjörer för att höja projekttakten. Det är långa ledtider och en hel del teknisk projektering på projekten när man kommer närmare en affär.

Men det viktigaste är att vi fått resurser för att snabbare komma fram med internt inom de multinationella bolagen där vi är inne. Det är stora organisationer med ofta fler än hundra fabriker och de har långa beslutsprocesser. Med emissionslikviden kan vi parallellt med att vi projekterar stora projekt tillverka och installera fem stycken 300 kW pilotinstallationer med fem olika multinationella bolag på fyra kontinenter. Vi kan nu också erbjuda också attraktiva instegserbjudanden med värmeköpsavtal där kunderna bara betalar för producerad solvärme.

Vad har ni på gång för övrigt i bolaget som du kan dela med dig av till Stockpickers läsare?

– Den samverkan på tre områden med ABB som vi fick klart i maj kommer ha stor betydelse för Absolicons framtid. Först, ABB kommer att ta ansvar för våra robotceller och med oss både produktutveckla och leverera kompletta system vilket avlastar vår organisation. För det andra kommer vi kunna använda ABB som varumärke när vi säljer produktionslinorna och ABB kommer marknadsföra vårt erbjudande genom sin organisation i hundra länder. För det tredje får vi hjälp vid förhandlingsbordet av ABB:s försäljningsorganisation och kommer även kunna erbjuda ABB:s serviceorganisation i vårt produkterbjudande.

Något mer du vill tillägga?

– Vi ser hur de multinationella bolagen nu börjat arbeta konkret med hur de skall byta från olja, gas och kol till förnyelsebar energi. De har ofta antagit högt ställda mål, men bar gjort enkla åtgärder som t.ex. köpt grön el eller skaffat lite solceller. Nu tar de tag i sina kärnprocesser där de eldar enorma mängder fossila bränslen för att driva sina processer. För att brygga hundra lite öl behöver de idag elda två liter olja och för att tillverka ett kilo tyg eldas två kilo kol. Allt detta måste förändras och välden byta från att elda bränslen till att använda solvärme.

Våra robotiserade produktionslinor producerar 50 MW solfångare per år som både kan sänka energikostnaderna och CO2-utsläppen för industrierna i de länder de etableras. Vi har en komplicerad affärsmodell, och vi arbetar hela tiden med att utbilda människor i hur omställningen måste se ut. Många har förstått detta nu vilket bland annat märks på att emissionen tecknades till 244%. Vi trycker hela tiden på att värme är hälften av slutanvändningen av energi och el bara är 20%. Värme är både billigare att producera och upp till hundra gånger billigare att lagra än elektricitet. Solvärmebranschen tror vi står inför en snabb global expansion.

Stäng×
Relaterade ämnen
Stockpicker intervjuar Sensor Alarm
01.04.2021

Stockpicker intervjuar Sensor Alarm

Sensor Alarm är en snabbt växande utmanare av hemlarmstjänster för privatpersoner och mindre företag. Bolaget grundades i Sverige 2016 av privatpersoner med erfarenhet från b.la. larm, försäkringar, IoT-teknik, e-handel och kundservice.

Kan du först berätta lite om dig själv och din bakgrund?

– Mitt namn är Martin Norsebäck, jag är 41 år, och kommer från Mellerud, Dalsland. Jag flyttade till Sthlm pga ekonomistudier och bor numera i Täby med fru och tre barn. Har b.la erfarenhet från kapitalförvaltning samt 10 års erfarenhet från försäkringsindustrin. Har primärt arbetat inom försäljning och partnersamarbeten. Har därtill varit med och startat upp ett sakförsäkringsbolag i Sverige.

Kan du beskriva Sensor Alarm och Er verksamhet kort?

– Sensor Alarm grundades i syfte att ge vanliga hushåll, i alla delar av Sverige, möjlighet till ett enkelt (utan installation) hemlarm till ett lågt pris. Sensor Alarm är inte bara ett hemlarmsföretag utan också ett IoT-företag. Företaget använder sig av en unik larmteknik som tar bort kostnadströsklar för både Sensor Alarm och för kunden. Idag har Sensor Alarm verksamhet i både Sverige och Norge. Våra larmtekniker, som arbetar med digitala uppstarter, befinner sig i Stockholm. Försäljningen sker via säljpartners i Örebro och Borås.

Larmplattformen är skalbar och fungerar i hela Europa.  

Hur ser bolagets affärsmodell ut?

– Larmet består av en enda enhet som larmar hela bostaden mot inbrott, brand och strömavbrott och säljs till ett tydligt fast månadspris (ingen startkostnad). Ingen installation krävs och kunden kan enkelt själv starta upp enheten på 15 min. Detta gör att larmet kan säljas digitalt och via telefon.

Alla nya kunder får hjälp att starta igång sina larmenheter genom en digital uppstart där en larmtekniker fjärrstyr kundens larmenhet och ställer in kundens inställningar. Alla kunder får kostnadsfritt prova-på larmet i 30 dagar och kan kostnadsfritt skicka tillbaka enheten om de inte vill fortsätta till att bli betalande kund. Om kunden fortsätter ingår de ett 24 månaders abonnemang till en låg fast månadskostnad. Efter abonnemangsperioden övergår avtalet till ett löpande 3-månaders avtal.  

Hur ser Er konkurrens ut och vad skiljer Er från denna?

– Vi ser oss inte som en konkurrent till de traditionella larmföretagen. Deras produktflora och prissättning, med både installationsavgift och hög månadskostnad, vänder sig till en målgrupp med större plånbok. De traditionella larmbolagen säljer också primärt sina larm genom dörrknackning vilket är en dyr säljkanal. Deras tjänster är svåra att sälja digitalt då de har svårt att kommunicera ett fast pris för sina tjänster. Det faktiska priset vet man oftast efter att installatören har varit hemma och installerat (priset baseras på antal dörrar och fönster som ska skyddas).

Sensor Alarms lufttrycksteknik ersätter de traditionella bolagens produktflora som består av många komponenter b.la. som rörelsesensorer, magnetkontakter, kameror. Lufttrycksensorn skapar ett komplett skalskydd, skyddar alla delar av bostaden, och reagerar så fort någon bryter upp ett fönster eller dörr. Larmet går då inkräktaren fortfarande har båda benen på utsidan av bostaden. Detta är ett stressmoment för inkräktaren som ogärna fullföljer inbrottet.

Sensor Alarm har också ett extra unikt skydd som de andra bolagen saknar, digital grannsamverkan. Detta är ett alternativ till väktartjänst då man i stället kan bygga upp ett eget larmnärverk av grannar kopplat till hemlarmet. Grannsamverkan är ett bevisat effektivt skydd mot inbrott. Som kund hos Sensor Alarm kan man ha både väktare och digital grannsamverkan. Denna tjänst gör att även hushåll, i delar av Sverige som saknar väktarbolag, kan larma upp sin bostad.  

Hur stor är Sensor Alarms potentiella marknad?

– 70 - 75 % av svenska och norska hushållen saknar ett hemlarm vilket gör marknaden i bara dessa två länder mycket stor. Enbart 5 % av de övriga europeiska länderna har hemlarm. Vi har byggt bort alla hinder som tidigare förhindrat hushåll att skaffa hemlarm. Exempel på detta är att det måste finnas väktartjänst samt delvis WIFI för att man ska kunna skaffa hemlarm hos de traditionella bolagen. Vår digitala grannsamverkan ersätter väktare om det behövs samt vårt samarbete med Telia IoT gör att kunden inte behöver ha bredband.

Fritidshusmarknaden, vilket är en växande marknad, och lägenhetsmarkanden i Sverige är till stora delar olarmade. Vårt låga pris gör att dessa målgrupper nu kan skaffa ett hemlarm.

Enligt dig, vilka är de främsta skälen till att man skall investera i Sensor Alarm?

– Sensor Alarms plattform är skapad och anpassad för att ta sig runt de kostnadsbarriärer som finns på larmmarknaden. Detta gör att vi har skapat förutsättningar för en stark tillväxt till en mycket stor och tydlig målgrupp. Plattformen är också en IoT-plattform vilket också är en marknad som beräknas växa starkt i Sverige och Europa.

Plattformen är också skalbar och kan erbjudas den jättemarknad i Europa som både har en låg larmpenetration samt förväntas ha en stark tillväxt av IoT-produkter. 

Avslutningsvis om du blickar framåt 5 år i tiden, hur ser bolaget ut då?

– Om man får drömma så finns Sensor Alarm i hela Norden samt på ytterligare marknader i Europa. I Sverige har vi då ett stort samarbete med en livsmedelkedja som har kunder i alla delar av Sverige. Det ska också vara möjligt att köpa larmet i alla större detaljhandelskedjor. Vårt smarta och förmånliga vattenlarm kommer också ge oss ett mycket bra samarbete med flertal av våra större försäkringsbolag.


Erbjudandet i sammandrag

Teckningstid: 24 mars – 7 april 2021.

Teckningskurs: 8,00 SEK per aktie.

Teckningspost: Minsta teckningspost är 660 aktier (motsvarande 5 280 SEK).

Emissionsvolym: Erbjudandet omfattar högst 2 800 000 aktier, motsvarande cirka 22,4 MSEK. Lägsta gräns för att genomföra nyemissionen uppgår till 80 procent av emissionsvolymen, motsvarande en emissionsvolym om cirka 17,9 MSEK.

Antal aktier innan nyemission: 5 332 500 aktier.

Värdering (pre-money): Cirka 42,7 MSEK.

Teckningsförbindelser: Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om totalt cirka 11 MSEK, motsvarande cirka 50 procent av den totala emissionsvolymen.

Notering på Spotlight: Aktien i Bolaget är planerad att noteras på Spotlight. Första dag för handel är beräknad att bli den 23 april 2021.


Dokument och länkar 

Memorandum

Teaser

Teckna aktier via Nordnet

Teckna aktier via Avanza

Hemsida

Stäng×
22.03.2021
Stockpicker intervjuar - Northern CapSek

Stockpicker intervjuar - Northern CapSek

Stockpicker intervjuar Henrik Jerner, VD Northern CapSek Ventures, som just nu genomför en företrädesemission på upp till 17,9 Mkr.

Först, kan du kort beskriva CapSek och Er verksamhet för Stockpickers läsare?

– Vi är ett investmentbolag som investerar i techbolag vars tillväxt drivs av digitaliseringen av samhället. Det är främst affärsmodellen, inte branschen, som är det intressanta för oss. Vi har en förkärlek för att investera i SaaS-bolag. Vi investerar i scale-up fasen, dvs när bolagen har börjat få skalbara intäkter och tar in expansionskapital för att accelerera tillväxt. Vi har kontor i Göteborg, men genom vårt nätverk av samarbetspartners har vi närvaro i hela södra och mellersta Sverige. Vi investerar företrädesvis i bolag utanför Stockholm. Vi är en aktiv minoritetsägare som engagerar oss i bolagen vi investerar i, det kan vara genom styrelseplats, strategiarbete eller coaching till ledningen i bolagen. Vi har nu 7 bolag i portföljen, varav 5 är onoterade.

Ni genomför just nu en företrädesemission som från början var garanterad till 70% och nu garanteras till 100% där Ni kan ta in upp till 17,9 MSEK. Vad tror du är största anledningen till att intresset för er är så stort?

– En starkt bidragande orsak till det ökade intresset för CapSek tror jag beror på att vi sedan noteringen i förra sommaren har bevisat att vår affärsmodell fungerar genom att portföljen har utökats med fyra nya onoterade techbolag. Investeringarna har alla uppkommit genom etablerade samarbeten med andra investeringsaktörer. Ett flertal viktiga och nya strategiska samarbeten har också inletts vilket ger oss en ännu bättre tillgång till intressanta bolag att investera i. Sist men inte minst har vi haft en bra värdeutveckling på vår portfölj, vilket säkerligen har uppmärksammats.

Vad skall Ni använda emissionslikviden till?

– Vi har en målportfölj på 15-20 bolag. Vi är fortfarande ett ungt bolag och likviden kommer att användas till att fortsätta bygga upp vår investeringsportfölj, dvs för att investera i nya techbolag samt att stötta befintliga bolag i portföljen som vi tror på. Vi har som mål att investera i 3-4 nya portföljbolag per år. Vi har redan investerat i två nya bolag i år så likviden hjälper oss att hålla vår planerade investeringstakt.

 Enligt dig, vilka är de främsta skälen till att man skall investera i CapSek?

– Genom vår affärsmodell har vi en unik tillgång till spännande tillväxtbolag. De teknikområden där vi investerar finns det många intressanta bolag med hög potential att skala upp och bli stora bolag, eller med intressant teknik som gör dem till attraktiva uppköpsobjekt för större bolag. Vi investerar i ett läge när målbolagen har skalbara intäkter och riskerna är därmed mindre. Samtidigt har bolagen ännu inte så stora intäkter att bolagsvärderingarna har skjutit i höjden. I takt med att bolagen verkställer sina expansionsplaner finns det goda förutsättningar för att bolagsvärderingen ökar exponentiellt. Det har tidigare varit svårt för aktiesparare att investera i onoterade, expansiva svenska techbolag som står inför att skala upp sin affärsmodell. Via CapSek kan aktiesparare ta del av de svenska techbolagens framgångar och tillväxtmöjligheter.

Ni har satt mål att er portfölj av bolag ska ge en avkastning på 20% per år sett under en 5-årsperiod, men redan nu är avkastningen 35% per år sedan 2018. Är målen satta för lågt tycker du?

– 20% är i sig en bra avkastning, det motsvarar ungefär en dubblering av värdet på investerat kapital på fyra år. De bästa europeiska aktörerna inom Venture Capital avkastar runt 20-25% före kostnader, merparten avkastar betydligt sämre än så. Vi har absolut som mål att alltid leverera överavkastning mot det satta målet. Men vi är ödmjuka och vi skulle idag inte våga sätta högre avkastningsmål än det vi har, det kan alltid inträffa externa chocker på kapitalmarknaderna som påverkar vår avkastning även om våra portföljbolag utvecklas väl.

Avslutningsvis om du blickar framåt 5 år i tiden, hur ser CapSek ut då?

– Inom 5 år tror jag CapSek har en portfölj med 20 snabbväxande techbolag, merparten svenska bolag. Vi avser dock att etablera samarbeten med aktörer i närliggande länder så om 5 år har vi nog även något utländskt bolag i portföljen. Vi har såklart vid det laget utökat vårt team med duktiga investment managers. Troligtvis har några av portföljbolagen förvärvats av större internationella mjukvarubolag. Jag tror att vi även om 5 år har visat en tydlig överavkastning mot våra satta mål. Genom vår tydliga strategi och etablerade processer är vi då en viktig och känd aktör på marknaden för tillväxtkapital i vår nisch, vilket gör att duktiga entreprenörer och samarbetspartners enkelt hittar oss.

Är det något ytterligare du vill berätta för Stockpickers läsare?

– Vi anser att vi fyller en lucka på marknaden för svenskt riskkapital, genom att investera i en fas och geografier där få andra VC-aktörer är aktiva. Förutom att vi vill skapa avkastning så skapar vi också många arbetstillfällen då merparten av det expansionskapital vi investerar i bolagen används för att rekrytera personal. Vi är angelägna att kommunicera vad som händer i våra portföljbolag, så genom att följa CapSek får man en god inblick vad som händer i portföljbolagen och dess verksamhetsområden. Dessutom vill jag poängtera att vi vill bidra till ett hållbart samhälle då det är en aspekt när vi utvärderar vilka bolag vi investerar i. Vi kommer att kommunicera mer om vårt hållbarhetstänk framgent.


Erbjudandet i sammandrag

Emittent: Northern CapSek Ventures AB

Teckningspris: 3,90 SEK

Teckningsperiod: 15 mars - 30 mars 2021

Unit: En (1) aktie och en (1) teckningsoption av serie TO 2 och en (1) teckningsoption av serie TO 3

Emissionslikvid: cirka 17,9 MSEK

Teckningsförbindelser: cirka 48 procent


Dokument och filer

Teckna units

Prospekt

Teaser

 

 

 

Stäng×
Stockpicker intervjuar Media and Games Invests VD Remco Westermann
12.03.2021

Stockpicker intervjuar Media and Games Invests VD Remco Westermann

Stockpicker följer upp med en ny intervju med VD Remco Westermann då bolaget har leverat på många punkter sedan vår senaste intervju. Westermann går även in på mediasektorn som bolaget är starka inom och kommenterar utvecklingen under Q1.

Since our last interview in early December, MGI's share price has risen 150%. What has been the main driver of this increase in recent months? 

– We are very happy for our shareholders that our share price has developed in such positive way and it is also good for the company. The reason for the positive development is, as always with shares, based on many different things. What we can say is that on the operational side, we had a very strong revenue and EBITDA growth in 2020 and especially also a very strong growth in Q4. Overall, we have grown at a strong CAGR of about 45% since 2014. In 2020, we grew 67% versus 2019. Additionally, the KingsIsle acquisition in early January was a very positive event.

Regarding KingsIsle, what attracted you the most with the company?

– KingsIsle fits perfectly into our strategy of acquiring strong multiplayer games with long sustainable revenue streams and lifetimes. KingsIsle has two strong massive multiplayer games, Wizard 101 and Pirates 101, with well over 50 Mio. registered gamers with player lifetimes of more than 5 years and substantial revenues that have been growing year over year. These are very strong IP’s that now are generating 90% of their revenues in North America and are only available for PC. We see a lot of additional potential in further game updates, in internationalization as well as in porting to consoles and mobile. Also, we like the great and very enthusiastic team. And we can already say now that we are very happy with this transaction.  

The price you are paying equals an EV/EBITDA multiple of 5.8 – 7.3x, depending on KingsIsle's growth in 2021. Compared to other acquisitions in your peer group, this is a very low multiple. Will you also pay higher prices in the future?

– The utmost important criterium for us is that an acquisition makes sense. This means that an acquisition must have strong assets, synergies, portfolio fit, a strong team, being based in the right geo and most important, it must be creating accretive value. We like to acquire targets that are distressed as well as targets with positive EBITDAs. In each case we look at the economics. In case of a distressed target we want to earn back the purchase price plus investments and burn rate within 24 months. For EBITDA positive cases we want to pay a fair price. As we are looking at the economics and want to do accretive deals we have set as an internal target to not pay more than 6x EBITDA. This EBITDA multiple however can also include cost and revenue synergy effects, which means that we can pay e.g. 8x EBITDA if there is enough synergy in the case to compensate the 2x higher EBITDA. We are currently observing that there are more and more deals with very high multiples. This is however mostly for gaming companies with over Euro 50 million annual revenues. This is based on the fact that there is high demand for such targets while there are not many available. However, there are thousands of targets available that are generating less than Euro 50 million revenues and there the competition for such targets as well as the multiples are much lower. For that reason, we are and will further be focusing on smaller targets, which however can still be very substantial and accretive as we have e.g. shown in the KingsIsle case.  

Turning to the recently published Q4 Report. What were the drivers for the strong quarter?

– We saw overall strong revenue growth and increased profitability. In the games segment, this was mainly due to numerous updates and events in our games as well as more efficient user acquisition based on our media USP. The strong Covid effect from Q2 also has a  positive effect long term due to the new players that we were able to onboard. The stay-at home lockdowns from Q4 however are hardly affecting numbers anymore according to our data, probably because most people are not obeying the rules anymore. In the media sector, we were able to establish further strong partnerships and have seen strong organic growth especially in the programmatic area. Moreover, further cost synergies were realized in both areas.

Let us stay with the media segment for a moment. Can you briefly describe MGI's business model in this area?

– For gaming there are two main success factors; (1) content to make the games attractive and (2) user acquisition to get more players into the games. Four years ago we decided -as we were not happy with our external media partners- to start also acquiring media companies via our buy & built strategy, similar to how we built critical mass on the gaming side, with the target to build a media company that understands the requirements of gaming companies and can acquire new users in an efficient way for a gaming company as we can sell the ad-spaces of a gaming company in the best possible way to get the most out of them. An integrated gaming media combination gives us a very strong position with a strong competitive advantage based on the synergies between the two segments. In addition to a strong increase in efficiency of our own user acquisition, the media segment has also developed into a profitable and strongly growing business area with third-party customers which are mostly gaming companies. In 2020, we generated more than 81 billion impressions from our programmatic advertising business. The programmatic accounts have grown by 35% in 2021, while at the same time we see a strong retention rate of 85% for accounts generating more than USD 100k revenue per year; both numbers show that our customers are happy and extending their budgets as well as that our offering attracts new customers. Because MGI is active in the entire value chain in digital advertising, we have a special know-how in this area, which only a few other companies have. With our fully vertical programmatic media technology offering, we can offer full transparency and therefore optimal efficiency which other games companies such as e.g. Zynga or King appreciate. We are continuously investing in our technology and solutions to further strengthen our position and growth and have also developed Verve Edge, which is a cool solution and answer on identifiers such as IDFA from Apple being disconnected and allow companies that advertise best of class targeting.    

In the games sector Embracer and Stillfront belong to your peer group. Who are your peers in the media sector and how is the media market developing in general?

– Like the games market, the digital media market is a high growth market. In fact, it is even growing faster than the games market. While growth in Q2-2020 was temporarily slowed down somewhat by the Corona pandemic -opposite to the gaming sector-, industry experts such as eMarketer expect the worldwide market for digital media to grow to over USD 520bn by 2024, corresponding to a CAGR of more than 12%. Our peers in the media segment are predominantly US companies such as PubMatic, Viant or TradeDesk. These companies are all specialized in media. The closest peers however are AppLovin and IronSource. These are two companies who, similar to us, combine games and media, and show the huge synergetic effects between the two. They however started as a media company first and then added the gaming side, while we do it the other way around. AppLovin, who just filed its IPO documents in the US, for example, acquired MachineZone.

You recently commented in a press release that MGI started strong into 2021. Can you elaborate on that and give us a hint about what you have in store for the coming months?

– As already mentioned, we did two acquisitions in January 2021: the acquisition of KingsIsle as well as the acquisition of Nexstar Digital, a programmatic media company specializing in connected TV. With these acquisitions we basically already can tick the box on our minimum annual revenue growth target of 25-30% as well as on our minimum annual EBITDA and EBIT targets. This is however not saying that we will not go for more. As we have proven in 2020, we can grow much faster. We have a number of acquisition targets in the pipeline that we are currently evaluating and expect up to 3 further acquisitions during the year. These include targets in both media and games. We have also several strong organic growth drivers, such as game launches, game updates and DLC’s in the pipeline. One step has already been taken with Trove. Here, we successfully launched Trove in South Korea together with our publishing partner Aprogen Games.  We are also working on bringing Trove to the Nintendo Switch universe, which will happen in 2021 and we can now already say that the KingsIsle acquisition was a very good one; they are tracking well above plan. With Heroes of Twilight and Golf Champions we also have two upcoming mobile game launches, that we got from Tripple-A publishers at the beginning of the year. On top, we are currently working on numerous other projects in stealth mode. So, we expect it to be an exciting year 2021.

Stäng×

Mina Bevakningar


Skapa konto gratis och lås upp våra Online FREE artiklar

Annons
Annons
Till början