Stäng
Missa inga kursdrivande nyheter och aktietips. Vart ska vi skicka infon?
18.10.2022
Small Cap - Upphandling kan ge C-RAD order på 45 Mkr

Small Cap - Upphandling kan ge C-RAD order på 45 Mkr

First North-listade Tempest Security har via dotterbolaget Tempest Security Sverige AB tecknat två större avtal om Security Operations Center (SOC)...

Leveranserna påbörjas kontinuerligt allt eftersom larmanläggningar kopplas om från nuvarande larmcentral. Det samlade löpande ordervärdet på avtalen uppskattas till 100 000 kronor i månaden med god lönsamhet. Dessa avtal innebär att omsättningen på larmcentralen ökar med nästan 5 procent utan att kostnadsmassan ökar. Aktien förbättrades 8,6 procent till 14,55 kronor.

I en landsomfattande upphandling av positioneringstekning i Italien har meddelats att C-RAD-distributören – Tecnosan SRL – placerade sig först i tilldelningen av SGRT- och trea avseende tilldelningen av teknik för andningsstyrning. Tilldelningen inkluderar flertalet Catalyst + HD och Sentinel 4DCT-system. Anbudsförfarandet är föremål för en överklagandeperiod om 35 dagar från och med idag. Förutsatt att inget överklagande lämnas in, förväntas distributören därefter teckna ett inköpskontrakt med den organisationen som genomfört upphandlingen. Detta följs av en order till C-RAD med ett totalt värde överstigande 45 miljoner kronor. Leverans och installation av dessa system förväntas påbörjas under våren 2023 och förväntas vara klar i slutet av 2024. När en inköpsorder erhållits kommer C-RAD att informera marknaden om detta. C-RAD handlades upp 5,8 procent till 32,90 kronor. Som högst betalades aktien till 35,20 kronor.

Teckningsperioden i företrädesemissionen av preferensaktier i CapSek löpte ut torsdagen den 13 oktober. Genom företrädesemissionen tillförs bolaget cirka 5,3 miljoner kronor före avdrag för emissionskostnader. Som tidigare kommunicerats beslutade styrelse den 21 september även om en riktad nyemission om högst 60 441 nya preferensaktier till de garanter som valt att erhålla garantiersättning i form av nyemitterade preferensaktier i CapSek. Samtliga preferensaktier i den riktade nyemissionen har tecknats och tilldelats. Utfallet innebär att CapSek har erhållit finansiering för att kunna genomföra investeringar i nya målbolag samt stödja befintliga portföljbolag med ytterligare finansiering. Teckningskursen var 1,70 kronor per ny preferensaktie.

Aptahems vd Mikael Lindstam skriver i nyhetsbrevet för oktober att forskningsbolagets kliniska fas 1-studie med läkemedelskandidaten Apta-1 är planerad att starta enligt uppsatt tidplan. För att studien ska kunna dra igång måste myndigheterna i Nederländerna ge grönt ljus. Därefter kan samarbetspartnern The Centre for Human Drug Research inleda processen med att rekrytera försökspersoner till studien. Inför studien har bolaget också valt att hålla ett rådgivande möte (Scientific Advice Meeting) med tyska myndigheten Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, BfArM. Sådana möten brukar hållas för att bekräfta att all information som behövs för att läkemedelskandidaten ska godkännas för att testas på personer finns på plats. Vid stängning noterades aktien 3 procent högre.

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
20.01.2022
Small Cap - Pierce föll på prelimära siffror

Small Cap - Pierce föll på prelimära siffror

Pierce handlades ned 18,7 procent efter att ha släppt preliminära siffror för det gångna kvartalet.

Läs artikeln gratis genom att logga in eller skapa konto
Stockpicker Online FREE Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stockpicker Online FREE
Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Online FREE

Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Annons
05.10.2021
Small Cap - Tempest Security steg efter uppdragsanalys

Small Cap - Tempest Security steg efter uppdragsanalys

Spotlight-listade Rhovac rapporterar resultat från 3-årsuppföljningen av de patienter som deltog i den kliniska fas I/II-studien avseende behandling av prostatacancer.

Läs artikeln gratis genom att logga in eller skapa konto
Stockpicker Online FREE Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stockpicker Online FREE
Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Online FREE

Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto

Mina Bevakningar


Skapa konto gratis och lås upp våra Online FREE artiklar

Annons
Annons
Till början