Stäng
Missa inga kursdrivande nyheter och aktietips. Vart ska vi skicka infon?
26.09.2022
Small Cap - Lohilo Foods förlorar distributionsavtal

Small Cap - Lohilo Foods förlorar distributionsavtal

Lohilo Foods har kommit överens med General Mills om att inte förlänga det befintliga distributionsavtalet avseende Häagen Dazs glass i Sverige.

Aktien tappade 19 procent till 1,70 kronor. Enligt ett pressmeddelande har Lohilos försäljning av produkter under varumärket Häagen Dazs årligen uppgått till totalt cirka 70 miljoner kronor, vilket motsvarar cirka 25 procent av Lohilos totala försäljning. De nya distributionsavtalen med Fuud respektive Sproud som kommunicerats under augusti bedöms under 2023 kunna täcka för en större del av marginaltappet som avslutet med Häagen Dazs innebär. Lohilo kommer under fjärde kvartalet att genomföra en översyn för att optimera storlek och struktur för dess organisation, efter de nya förutsättningarna.

Annons

TopRight Nordics dotterbolag HISAB har via NCC erhållit uppdraget att i projekt Västlänken leverera tekniklösningar till Korsvägens pendeltågstation under jord. Slutkund är Trafikverket. Nu utvecklas affären vidare med en tilläggsorder på 36 miljoner kronor. TopRight HISABs arbete påbörjades under 2021 och den här ordern är ytterligare en tilläggsorder för arbete som startar under 2022 och slutförs under 2023. Ordervärdet för TopRight HISAB för denna tilläggsorder är 36 miljoner kronor och det totala projektet är nu uppe i 108 miljoner kronor. Marknaden ställde upp aktien 12,3 procent.

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Referensportföljen
07.01.2022

Referensportföljen

Det är inte helt lätt att vara nöjd med portföljutvecklingen under 2021.

Avkastningen på 23% (utdelningar bidrog med 1,1%) innebär förvisso att det gångna året blev 13:e i rak följd med positiv sådan (senast som Referensportföljen tappade i värde på årsbasis var 2008) men utfallet blev dels sämre än det historiska genomsnittet (26,9%) dels klart svagare än Stockholmsbörsens utveckling (35%). Allt som oftast är det just jämförelsen med det senast nämnda som blir det enskilt avgörande kriteriet för huruvida man har haft ett lyckat eller mindre lyckat år.

Sammanställningen ovan irriterar desto mer om man beaktar det faktum att Referensportföljen var upp ca 29% i början på juli. 2021 blev med andra ord tydligt tudelat för vår del. Ett starkt första halvår med fem uppgångsmånader följdes av riktigt svagt andra dito (fyra nedgångsmånader).

Just det senast nämnda är också det som utgör kärnan i besvikelsen. Här var våra förväntningar klart högre. Inte minst som i synnerhet slutkvartalet normalt sett tenderar att bli starkt. Så blev också fallet i år (Stockholmsbörsen ökade med 11,8%) men vår portfölj misslyckades att hänga med. Enbart under Q4 tappade den nämligen 8,2% mot index. Ett kännbart tapp allt annat lika eftersom följden blev att vi för andra gången i historien underavkastade med tvåsiffriga procentuella tal mot index (fjärde gången totalt sett).

En anledning till utfallet kan förhållandevis låg aktivitet ha varit. 2021 var definitivt inte ett år då ”buy and hold” strategin firade sina största triumfer. Förvisso fick vi ingen jättestor korrektion i marknaden men däremot två tämligen signifikanta sådana under andra halvåret. Här borde man med facit i hand ha varit betydligt mer snabbfotad.

Under 2020 genomförde vi sammantaget 21 försäljningar där 14 olika bolag lämnade portföljen. En del försäljningar var av vinsthemtagningskaraktär där enbart delar av innehav avyttrades (Bulten, Catena Media, Hexatronic, Evolution) därav fler transaktioner än antalet bolag. Fem (5) av dessa transaktioner åsamkade oss förluster (25% i genomsnitt).

Allra störst blev den i Kambi som lämnade portföljen i augusti då det blev klart att Penn National avser att satsa på egen sportbokslösning (andra stora kundtapp i USA). Förlusten blev kännbara 44% och faktum är att aktien fortfarande inte återhämtat sig sedan dess (kurs 256 kr i samband med försäljningen). Rejäla tapp (ca 29%) blev det även i TopRight Nordic och Scandi Standard. De övriga förlusterna stod SAAB (-15,6%) respektive Sensys Gatso för (-8,4%).

Totalt sett har dock årsavkastningen från samtliga slutförda transaktioner varit 45%. Mycket tack vare rejäla vinster i iGamingbolagen men även Ferronordic, Hexatronic, Investor, Intrum samt även Magnolia Bostad som avyttrades kort efter ett uppköpsbud.

Var besluten relativt bra när det gällde att stoppa blodflödet (samtliga aktier som åsamkade oss förluster stod vid årsskiftet lägre än vid försäljningstillfällen) så blev vårt stora misstag återigen att sälja kursvinnarna alldeles för tidigt. Hexatronic som vi skalade ned genom försäljning vid tre olika tillfällen blev exempelvis årets absoluta vinnare med en kursuppgång om dryga 500%. Vår sammanlagda vinst i aktien blev dock ”enbart” ca 90%. Trist förstås men det var likaså svårt att förutspå att bolaget skulle slå till med hela sju (7) förvärv under året (målsättningen är att genomföra ”ett par per år”).   

Att fela är mänskligt och man brukar säga att den som inte begår några misstag är den som inget alls gör. Att pricka toppen eller botten är få förunnat. Det är bara att försöka acceptera att man inte kommer att lyckas med det i någon större omfattning. Därför skall man kanske inte deppa när man trots allt lyckats öka värdet för 23:e året (av sammanlagt 25) och därtill med hela 23%. Samtidigt är det förstås svårt att våra riktigt nöjd givet den riktigt svaga prestationen under andra halvåret. Ett tudelat år på flera sätt som nämnts ovan.

Nya tag under 2022. 

Stäng×
Av
Jacek Bielecki Analytiker
Annons
04.01.2022
Small Cap - Volatil handel i Frisq efter icke bindande bud

Small Cap - Volatil handel i Frisq efter icke bindande bud

First North-listade Frisq, som utvecklar digitala verktyg för interaktiv kommunikation inom vården, har mottagit ett bud på alla sina operativa...

Läs artikeln gratis genom att logga in eller skapa konto
Stockpicker Online FREE Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stockpicker Online FREE
Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Online FREE

Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
28.10.2021

Topright – Leveranserna rullar igång

Det börjar röra på sig för ljusteknikföretaget. Efter pandemirelaterade förseningar har nu äntligen flera projekt inletts och kundleveranserna har kommit igång på allvar.

Detta är en låst artikel. Prenumerera på nyhetsbrevet för att fortsätta läsa.
Om ni inte ännu är prenumerant Stockpicker Newsletter Sveriges ledande oberoende aktieanalysbrev med fantastiskt track-record. Beställ
Stockpicker Newsletter
Stäng×
Av
Sebastian Lang Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Newsletter

Sveriges ledande oberoende aktieanalysbrev med fantastiskt track-record. Beställ
12.10.2021
Top Picks Review - TopRight Nordic

Top Picks Review - TopRight Nordic

TopRight Nordic har haft det synnerligen tufft under de senaste veckorna utan någon synbar anledning.

Läs artikeln gratis genom att logga in eller skapa konto
Stockpicker Online FREE Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stockpicker Online FREE
Stäng×
Av
Jacek Bielecki Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Online FREE

Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
07.09.2021
Topright – Välfylld orderbok inför hösten

Topright – Välfylld orderbok inför hösten

På många sätt går ljusteknikbolaget TopRight från klarhet till klarhet.

Läs artikeln gratis genom att logga in eller skapa konto
Stockpicker Online FREE Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stockpicker Online FREE
Stäng×
Av
Sebastian Lang Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Online FREE

Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
30.06.2021
TopRight – Skapar en ljus framtid

TopRight – Skapar en ljus framtid

2019 var året där ljusteknikbolaget TorRight Nordic genomförde ett flertal strategiska förvärv som skapade en koncern vars fokus idag är...

Läs artikeln gratis genom att logga in eller skapa konto
Stockpicker Online FREE Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stockpicker Online FREE
Stäng×
Av
Sebastian Lang Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Online FREE

Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
01.06.2021

Small Cap - Karolinska Development en vinnare

First North-listade Gapwaves har fått en ny order på design och utveckling av antennprototyper till 77 GHz bilradar värd cirka 2,4 miljoner kronor att levereras under tredje kvartalet.

Läs artikeln gratis genom att logga in eller skapa konto
Stockpicker Online FREE Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stockpicker Online FREE
Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Online FREE

Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
26.05.2021
Small Cap - Kraftig tillväxt i Gullberg & Jansson

Small Cap - Kraftig tillväxt i Gullberg & Jansson

TopRights helägda dotterbolag HISAB har från NCC Aktiebolag fått uppdraget att leverera tekniklösningar till Korsvägens pendeltågstation under jord, projekt Västlänken.

Slutkunden är Trafikverket och ordervärdet är 12,5 miljoner kronor för etapp 1 med optioner på etapp 2 till 4 på ytterligare cirka 50 miljoner kronor. Västlänken är en ny dubbelspårig järnväg i tunnel under centrala Göteborg som ska ge staden genomgående pendel- och regiontågtrafik. Västlänken kommer att bli cirka åtta kilometer lång, varav drygt sex kilometer går i tunnel. Aktien föll 4,7 procent till 8,14 kronor.

Poolspecialisten Gullberg & Jansson rapporterade en omsättningsökning om 137 procent till 64,5 miljoner kronor (27,2). Rörelseresultatet steg till 14,5 miljoner kronor (3,1), med en rörelsemarginal på 22,5 procent (11,4). Målsättningen är att långsiktigt bibehålla lönsam tillväxt, både organiskt och genom företagsförvärv. Styrelsen har valt att inte lämna någon resultatprognos för 2021. Peter Bäck, vd och koncernchef, uppger i rapporten att en tidig start på säsongen och uppåtgående hemestertrend har resulterat i högre omsättning och resultat. Efterfrågan på bolagets produkter är fortsatt hög och Gullberg & Jansson gynnas av ett ökat intresse för miljövänliga och effektiva produkter för både privat och kommersiellt bruk. Aktien handlades upp 9,6 procent till 82 kronor.

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
28.04.2021

Small Cap – Topright får uppföljningsorder

Life Science-bolaget Lumito rapporterade ett resultat efter skatt om -6,8 miljoner kronor (-2,8) för det första kvartalet.

Läs artikeln gratis genom att logga in eller skapa konto
Stockpicker Online FREE Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stockpicker Online FREE
Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Online FREE

Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto

Mina Bevakningar


Skapa konto gratis och lås upp våra Online FREE artiklar

Annons
Annons
Till början