Stäng
Missa inga kursdrivande nyheter och aktietips. Vart ska vi skicka infon?
Stockpicker intervjuar - Zeptagram
24.11.2022

Stockpicker intervjuar - Zeptagram

Zeptagram såg tidigt möjligheterna med blockkedjetekniken och hur de kunde lösa vanliga utmaningar för artister. Bolaget såg en möjlighet att skapa en investeringsmarknad där både artister och investerare kan enas om villkor som möter varandras behov.

Vänligen berätta lite om dig själv och din bakgrund.

– Jag har arbetat som entreprenör i 30 år inom mode och musikindustrin, med ett stort intresse för omvärldsbevakning, teknik, ekonomi och trendanalys. Jag har varit en av pionjärerna inom blockchain och musik NFTer i Sverige. 

Christina2

Christina Löwenström, VD

Kan du beskriva Zeptagram och Er verksamhet för Stockpickers läsare?

– Zeptagram är ett bolag som vill demokratisera musikbranschen. Vi är ett blockchainbaserat bolag som skapar NFTer av musikrättigheter, konst, bilder och videoklipp, bl.a. Zeptagram har varit ledande i att använda musikrättigheter och blockchain för att göra musikrättighetsägandet mer decentaliserat.

På vår musikmarknadsplats kan man köpa rättigheter i hits som framförs av bl.a. Britney Spears, Justin Bieber och Eros Ramazzotti. På vår NFT-plattform kan man köpa och skapa NFTer av digital konst, bilder, videoklipp, biljetter, böcker, autografer, m.m.

Vi har en egen kryptovaluta Zeptacoin (ZPTC), som kan köpas på Bitmart, Bittrex, Lbank, Lobstr och Pancake.

Hur ser bolagets affärsmodell ut?

– Vår affärsmodell är plattformsbaserad och bygger på att vi tar kommission på försäljningar av musikrättigheter och andra NFTer.

Zeptagram har skapat två handelsplatser för musikrättigheter och andra NFTer. Vi tar kommission, courtage och erbjuder förlagstjänster till artister. Plattformarna kan användas till att andra användningsområden som varumärken, patent och andra IP-rättigheter. Det kan ske i egen regi, med samarbetspartners eller via white label.

Hur ser er marknad ut?

– Vår marknad växer snabbt. Marknaden för musikrättigheter befinner sig bara i sin linda eftersom royaltyintäkter inom musikbranschen förväntas visa upp en stadig tillväxt. Analysfirmor som MIDiA och Goldman Sachs förutspår en snabb ökning av intäkter inom musikbranschen som drivs av ökad streaming. MIDiA förutspår att intäkterna inom musikbranschen ökar till 89,1 miljarder dollar under 2030 från 51,8 miljarder dollar under 2021. Goldman Sachs förutspår en ökning till 1,28 miljarder streaminganvändare till år 2030 från 443 miljoner under 2020.

rec2

Ni genomför just nu en nyemission där Ni tar in ca 24 MSEK varefter aktien noteras. Vad skall Ni använda emissionslikviden till?

– Vi kommer att investera i musikrättigheter, marknadsföring, produktutveckling, samt stärka vår organisation och vara redo att fortsätta leda utvecklingen inom musik och NFTer.

Enligt dig, vilka är de främsta skälen till att man skall investera i Zeptagram?

– Zeptagram är ett framtidsbolag i framkant av en helt ny digital era inom ägandet av musikrättigheter som positionerats sig väl inför detta.

Vi har en snabbrörlig organisation som lätt kan anpassas efter marknaden vilket är viktigt i en bransch som är i förändring.

Zeptagram har ett unikt erbjudande för artister där de kan bli partners med sina fans, få sin musik distribuerad till streamingtjänster samt erbjuds förlagstjänst.

Vi har visat att vi är bra på att förvalta investerade pengar och skapa utveckling.

Avslutningsvis om du blickar framåt 5 år i tiden, hur ser Zeptagram ut då?

– Zeptagram är väl etablerat och precis som man googlar saker idag, så ska man Zepta-it som artist när man säljer sina andelar och ingår partnerskap med sina fans.


Erbjudandet i sammandrag

Teckningstid: 17 november 2022 – 15 december 2022.
Teckningskurs: 13 SEK per aktie.
Teckningspost: Minsta teckningspost är 400 aktier (motsvarande 5 200 SEK). Emissionsvolym: Erbjudandet omfattar högst 1 850 000 aktier, motsvarande 24,05 MSEK.
Antal aktier innan nyemission: 7 425 000 aktier.
Värdering (pre-money): 96,5 MSEK.
Notering: Bolaget planerar en notering under 2023.


Dokument och filer

Emissionssida

Memorandum

Teckna via BankID

Anmälningssedel

Hemsida

Stäng×
Relaterade ämnen
Stockpicker intervjuar - Zeptacoin
01.09.2021

Stockpicker intervjuar - Zeptacoin

Zeptagram är en blockkedjebaserad handelsplattform där ägarna av intellektuella rättigheter kan tokenisera deras tillgångar som NFTs och dNFTs. Zeptagrams målsättning är att bli en ledande handelsplats för musik- och IP-rättigheter. Tidiga investerare erbjuds möjlighet att investera i plattformsvalutan Zeptacoin i en begränsad omfattning till ett attraktivt pris.

Kan du beskriva för Stockpickers läsare vad Zeptacoin är för något?

– Zeptacoin är en kryptovaluta som har skapats av Zeptagram. Zeptacoin används just nu på Zeptagrams handelsplattform för musikrättigheter. Man kan köpa musikrättigheter med Zeptacoin. Vi har lanserat en NFT-plattform och där kommer man snart ha möjlighet att göra köp med Zeptacoin. Vi planerar fler satsningar i framtiden där Zeptacoin blir en plattformsvaluta. Royalties kommer att betalas ut med Zeptacoin och i takt med att användningsområden för Zeptacoin växer, hoppas vi att Zeptacoin blir en etablerad valuta som många känner till och använder som alternativt betalnings- och sparmedel, t.ex. istället för andra kryptovalutor. 

chris

Christina Löwenström, VD

Ni genomför just nu en ICO (Initial Coin Offering). Vad innebär det?

– Det innebär att vi sprider ägandet genom att Zeptagram säljer ut en del av sin valutastock. Det är en process som påminner om när ett bolag genomför en IPO inför en börsnotering.

När börsnoteras Zeptacoin och vad innebär det i praktiken?

– Zeptacoin börsnoteras den 15 oktober på kryptovalutabörsen BitMart. BitMart är en välansedd börs som växer och lägger stor vikt vid regulatoriska frågor. Från den 15 oktober kommer man att kunna köpa och sälja Zeptacoin som vilken annan kryptovaluta som helst.

Hur har Ni upplevt intresset för Zeptacoin bland investerare och allmänheten så här långt?

– Vi har vetat att intresset för kryptovalutor är stort men har ändå blivit positivt överraskade. Det stora intresset för Zeptacoin beror på att många tror på Zeptagram och vårt projekt. Vi var tidigt ute med en affärsidé som för många känns självklar och intresset är stort.

zepa12

Det finns idag mängder av olika "coins" över världen och nya introduceras hela tiden. Vad är så speciellt med Zeptacoin?

– Zeptacoin kommer att användas som en plattformsvaluta och dessutom kommer smarta kontrakt som initieras på våra plattformar att hanteras i Zeptacoin, t.ex. kvartalsvisa utbetalningar av royalties. Därmed har Zeptacoin ett praktiskt användningsområde. Utbudet av Zeptacoin är också begränsat. Det kommer aldrig att finnas fler coins än de som har skapats. Zeptacoin är därmed en inflationsfri valuta. Alla kryptovalutor är inte det.

Enligt dig, vilka är de främsta skälen till att man skall investera i Zeptacoin?

– Om man tror att vi är rätt ute i vårt antagande att musikrättigheter och NFTs har förutsättningar att bli en tillgångsklass som många människor vill göra investeringar i. Samt om man uppskattar en inflationsfri valuta och tror på kryptovalutor generellt.


Erbjudandet i sammandrag

Teckningsperiod: 22 augusti - 15 september 2021
Teckningspris: 0,35 USD
Handelsplats: BitMart
Datum för notering: 15 oktober 2021


Dokument och filer

Läs mer och teckna

Hemsida Zeptagram

Stäng×
Relaterade ämnen
Annons
Stockpicker intervjuar - Zeptagram
17.03.2021

Stockpicker intervjuar - Zeptagram

Zeptagram är en digital plattform där ägare av IP-rättigheter för musik kan notera sina IP-tillgångar, tokenisera dem och göra dem tillgängliga för handel. Inkomstfördelningen initieras av smarta kontrakt. Blockkedjetekniken ligger till grund för plattformen. Zeptagram plattformen kan med hjälp av blockkedjetekniken erbjuda IP-skydd och registreringsbevis för skapande av verk samt uppföljning av ägandet.

Läs artikeln gratis genom att logga in eller skapa konto
Stockpicker Online FREE Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stockpicker Online FREE
Stäng×
Relaterade ämnen
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Online FREE

Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stockpicker intervjuar - Zeptagram
02.03.2021

Stockpicker intervjuar - Zeptagram

Zeptagram är en digital plattform där ägare av IP-rättigheter för musik kan notera sina IP-tillgångar, tokenisera dem och göra dem tillgängliga för handel. Inkomstfördelningen initieras av smarta kontrakt. Blockkedjetekniken ligger till grund för plattformen. Zeptagram plattformen kan med hjälp av blockkedjetekniken erbjuda IP-skydd och registreringsbevis för skapande av verk samt uppföljning av ägandet

Läs artikeln gratis genom att logga in eller skapa konto
Stockpicker Online FREE Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stockpicker Online FREE
Stäng×
Relaterade ämnen
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Online FREE

Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto

Mina Bevakningar


Skapa konto gratis och lås upp våra Online FREE artiklar

Annons
Annons
Till början