Stäng
Ladda ner guiden gratis
Forcenergy – Bolaget som åkte berg- och dalbana
11.05.2020

Forcenergy – Bolaget som åkte berg- och dalbana

Många minns säkert turerna kring råvarubolaget Forcenergy under 1990-talet.

Finansmannen Victor Forss ärvde en förmögenhet från sin far som var byggmästare. Sedan byggde Victor upp sin förmögenhet ytterligare under åttiotalet genom omfattande fastighetsspekulation. I början av 1990-talet tillhörde han den rikaste skaran av svenskar. Förmögenheten byggdes också upp via en rad affärer under 1980- talet, bland annat genom cornerpositioner i både Handelsbankens och Wallenbergarnas maktcentrum.

Familjen Forss har ett brokigt förflutet i oljesektorn. På 1990-talet ledde Victor och sonen Eric Forss sitt Forcenergy, som producerade olja i USA. Forcenergys ursprungliga ide‚ var att förvärva redan existerande gas- och oljekällor och med olika metoder öka effektiviteten på utvinningen. Affärsidén beskrevs som en förutsägbar och säker verksamhet. 1998-1999 ville Forcenergy Inc göra en nyemission på upp till 150 miljoner dollar motsvarande 1,2 miljarder kronor. Men då blev det problem när huvudinvesterarna helt drog sig ur. Madison Dearborn Partners och Oaktree Capital Managements skulle stå för närmare en tredjedel av den totala emissionen.

Annons

Nyemissionen på nära 1,2 miljarder kronor var av högsta vikt för Forcenergy som sett sitt kassaflöde minska drastiskt till följd av det låga oljepriset. I mars 1999 begärde Forcenergy rekonstruktion enligt den amerikanska konkurslagstiftningen. Forcenergy hade länge varit kraftigt överbelånat och med ett oljepris på allt lägre nivåer gick inte ekvationen längre ihop. Forcenergy hade därför under en längre tid släpat efter med betalningarna och bolagets skulder uppgick till cirka 740 miljoner dollar. Av dessa var 375 miljoner dollar företagsobligationer. Enligt rekonstruktionsförslaget skulle Forcenergys gamla ägare bara få 4 procent av det rekonstruerade bolaget. Därutöver fick de optioner i bolaget motsvarande totalt 2 procent av aktierna. Detta var något som de små aktieägarna rasade över. Sedan återhämtade sig oljepriset och bolaget började återigen tjäna pengar.

Den 21 januari år 2000 avnoterades Forcenergy från Stockholmsbörsen. Forss holdingbolag Forsinvest försattes i konkurs och Wictor Forss stämdes av bland annat Föreningssparbanken. Familjen Forss jagade nu efter tillgångar för att kunna betala sina stora skulder. En av fordringsägarna var mäklarfirman Fischer Partners med ett krav på familjen Forss svenska bolag Forsinvest. Bolaget krävdes på 4,3 miljoner kronor, där 2,5 miljoner var pengar som Wictor Forss hade gått i borgen för personligen. Forceenergy var aldrig den kraft många räknat med.

Forcenergys förluster på närmare 1 miljard kronor var bolagets enda värdefulla tillgång. På marknaden för förlustavdrag gick det nämligen att få upp till 80 miljoner kronor för den typen av skalbolag som sedan användes för att kvitta mot vinster. Fischer Partners fick nu uppdraget att hitta en köpare till förlustmiljarden. En spekulant på förlustavdragen var verkstadskoncernen Hexagon. I slutet av oktober 1999 blev Hexagon ny ägare till Forcenergy och därmed ett förlustavdrag på närmare en miljard kronor. Förlusterna användes för att få bort vinster i Hexagons dotterbolag Högman Industri Verktyg.

Skattemyndigheten gjorde i början av 2001 en oannonserad revision hos Fischer Partners. Då upptäcktes transaktioner i samband med Forcenergy-affären. Skattemyndigheterna fann att mäklarfirman fått 12 miljoner kronor för att hitta en köpare till Forcenergy. Men samma dag som ersättningen kommit in på Fischers bankkonto hade 10 miljoner kronor av provisionen förts vidare till skatteparadiset British Virgin Island och företaget Jay Investment. Enligt Fischer Partners avsåg betalningen ett konsultarvode för utförda finansiella tjänster.

Men skattemyndigheterna menade att det handlat om en ren luftfaktura och att Jay Investment aldrig utfört något egentligt arbete åt Fischer Partners. Därför underkändes kostnadsavdraget för fakturan och mäklarfirman upptaxerades med 10 miljoner kronor. Dessutom tvingades Fischer betala en extra straffskatt för att bolaget lämnat felaktiga uppgifter. Vem som stod bakom Jay Investment har aldrig framgått eftersom bolag registrerade på British Virgin Island inte behövde lämna ut sådana uppgifter. I Sverige företrädes mäklarfirman av advokaten Björn Rosengren som också varit juridiskt ombud för familjen Forss.

Relaterade ämnen