Stäng
Så skapar du en extra inkomst från börsen. Till vilken mailadress ska vi skicka guiden?
Inbjudan att teckna units i Twiik
20.06.2022

Inbjudan att teckna units i Twiik

Twiik AB utvecklar framtidens plattform och marknadsplats för digital träning och coaching och bolagets plattform gör det möjligt för tränare och gym, oavsett storlek, att skapa innovativa träningstjänster och därmed digitalisera sin affär. Twiik kombinerar en SaaS-lösning med en marknadsplats för digital träning.

Produkten består av ett verktyg för tränare och gym att skapa digitala träningstjänster med en vidhängande applikation för träningsutövare varpå innehållet som skapats av tränare och gym tillgängliggörs för utövare. Tränare och gym kan skapa träningsutmaningar, program, enskilda pass och individuella coachingsupplägg och sälja dessa på flera olika sätt via systemet. Bolagets plattform stödjer flera olika typer av tjänster, däribland fysisk träning, stresshantering, meditation och kost.

Sista dagen att teckna units i den pågående nyemissionen är den 22 juni.


Erbjudandet i sammandrag

Teckningsperiod: 8 - 22 juni 2022.
Teckningspris: 3,60 SEK per unit, motsvarande 1,20 SEK per aktie.
Unit: En (1) unit består av tre (3) aktier och tre (3) teckningsoptioner av serie TO2.
Emissionsbelopp: ca 12,1 MSEK.
Garantiåtagande och teckningsförbindelser: 70%.
Handelsplats: Nasdaq First North Growth Market


Dokument och filer

Emissionssida

VD-brev

Prospekt

Teckna via Avanza

Teckna via Nordnet

Hemsida

Relaterade ämnen