Stäng
Prenumerera gratis på Sveriges ledande nyhetsbrev inom bank & finans
16.09.2019

Squeeze

Squeeze-signalen i Trade Alerts bygger på att aktier rör sig i cykler med låg och hög volatilitet.

Med volatilitet avses standardavvikelsen i avkastningarna över en viss tidsperiod. Standardavvikelse är ett spridningsmått som anger spridningen från medelvärdet. Ofta används volatilitet som ett mått på risk.

Volatiliteten är mean reverting, vilket alltså innebär att efter långa perioder av låg volatilitet väntas volatiliteten öka och vice versa. Mean reverting beteendet syns klart i grafen nedan. Efter en period med ytterst låg volatilitet, ökar volatiliteten för att sedan minska igen och därefter öka.

Vill man försöka fånga riktigt stora rörelser bör man positionera sig då volatiliteten är låg. Efter en period av låg volatilitet ökar nämligen sannolikheten att en aktie rör sig mycket, ofta i en explosionsartad uppgångsfas. Vi mäter volatiliteten genom att kombinera två olika indikatorer, Keltner Channel och Bollinger Bands.

En squeeze-signal bildas när Bollinger Bands är inom Keltner Channeln. Då har volatiliteten dragit ihop sig så pass mycket att en stark rörelse är att vänta. Nedan finns två exempel på hur squeeze-signaler kan se ut.


Tesla

Tesla2


Ovan finns graf på Tesla och vi ser hur volatiliteten drog ihop sig i början av augusti. En squeeze-signal föll på plats och på endast några veckor steg aktien med närmare 70 procent. Perioder av låg volatilitet följs av perioder med hög volatilitet och lyckas man positionera sig strax innan volatiliteten ökar, kan man få vara med på explosiva rörelser.


G5 Entertainment

G5 Entertainment


 Även i G5 Entertainment fick vi under sensommaren en squeeze-signal som så småningom mynnade ut i en kraftig rörelse uppåt.