Stäng
Så skapar du en extra inkomst från börsen. Till vilken mailadress ska vi skicka guiden?
Stockpicker intervjuar - Motion Display
27.10.2021

Stockpicker intervjuar - Motion Display

Motion Display grundades 2005 av Erik Danielsson, tidigare koncernchef på Pharmacia och grundare av bl.a. Pricer, och är ett innovativt företag inom det snabbt växande segmentet In-Store Marketing. Bolagets displayer är baserade på elektroniskt papper som kan blinka och samtidigt förmedla olika budskap i en rullande sekvens.

Vänligen berätta lite om dig själv och din bakgrund.

– Jag har varit VD för Motion Display sedan 2012. Innan dess var jag Product Manager på Pricer AB och Customer Project Manager för Pricer Inc. Således har jag samlat på mig en lång erfarenhet kring hur displayer i butiker faktiskt fungerar och hur de kan påverka försäljningen. 

motionVD

Anna Engholm, VD

Kan du beskriva Motion Display och Er verksamhet för Stockpickers läsare?

– Motion Display grundades 2005 av Erik Danielsson, tidigare koncernchef på Pharmacia och grundare av bl.a. Pricer, och är ett innovativt företag inom det snabbt växande segmentet In-Store Marketing. Vi har utvecklat en revolutionerade teknik för att göra reklam vid varan i butiken, där mer än 70 procent av köpbesluten tas. Våra displayer är nämligen baserade på elektroniskt papper som kan blinka och samtidigt förmedla olika budskap i en rullande sekvens.

Hur ser bolagets affärsmodell ut?

– Vi har egna fysiska försäljare som förmedlar Motion Displays erbjudande gentemot både kunder och samarbetspartners. Vi anpassar alltid våra produkter efter kundens önskemål. Displayerna distribueras till detaljhandeln och dess ledande leverantörer från fabriken i Kina via Hong Kong och för det fall kunden efterfrågar installation kan detta erbjudas via tredje part. Genom vårt strategiska försäljningskontor i Bentonville, Arkansas, USA innehar vi goda kontakter med framförallt leverantörer som levererar till Walmart. Det är på Walmart Supercenters hyllkanter som vi till största del har installerat våra elektroniska pappersdisplayer på.

Vilka är de största riskerna i Er verksamhet?

– Naturligt har och är fortfarande risken avseende covid-19 pandemin framstående eftersom våra kunder vill exponera sig för så många kunder i butik som möjligt, vilket såklart påverkat och fortfarande påverkar vår verksamhet.

Kan du beskriva lite mer kring hur covid-19 påverkade Er?

– Covid-19 pandemin kom mycket olägligt för oss. Vår produkt var efter lång och kostsam egen utveckling av elektronik och mjukvara i det skick vi satt som målsättning. Nedstängningar av samhällen samt maxgränser av besökare i affärer påverkade vår försäljning av naturliga skäl negativt.

Pandemin möjliggjorde dock att vi kunde ägna tiden till att bygga upp relationer i USA utanför Walmart, vilket är något som vi avser skörda nu när marknaden öppnar sig.

Pepsico Imagine shelf 140x69 LARGE

Ni genomför just nu en nyemission där Ni tar in ca 18,7 MSEK. Vad skall Ni använda emissionslikviden till?

– Framförallt ska emissionslikviden tillse att vi står rustade för återöppnandet av vår marknad i USA, med ett huvudsakligt fokus på att skörda de investeringarna som vi byggt upp under pandemin.

Det andra skälet till att vi gör en företrädesemission är att ta steget mot nästintill de orörda marknaderna i form av Europa och Asien. Det är fortfarande bara en försvinnande liten del av våra potentiella kunder som ens känner till oss och vår unika produkt och det är något vi vill ändra på.

Slutligen avser vi att stärka rörelsekapitalet för att stå rustade inför marknadens återöppnande.

Hur ser Er konkurrens ut och vad skiljer Er från denna?

– Vår konkurrens är i första hand traditionellt material för att marknadsföra produkter i butik. I dagsläget är vi världsledande inom området blinkande displayer baserade på e-papper, med en helt dominerande ställning på marknaden. Detta leder i sin tur till avsevärda entrébarriärer mot eventuella framtida konkurrenter.

Hur stor är Er potentiella marknad?

– På vår huvudmarknad, USA, återfinns mer än två miljoner butiker, i Europa återfinns nästan tre miljoner butiker och bara i Kina finns drygt 250 000 butikskedjor. Dessa ofantligt stora marknader påvisar hur stor både nuvarande och framtida marknadspotential faktiskt är.

Enligt dig, vilka är de främsta skälen till att man skall investera i Motion Display?

– Först och främst erbjuder vi en beprövad teknik inom segmentet In-Store Marketing som åtskilliga gånger har genererat en ökad försäljning för kunder.

Efter de senaste årens hårda arbete med att utveckla en optimerad produkt med avsevärda inträdesbarriärer är vi nu redo att skala upp vår verksamhet både i USA och i Europa och Asien.

Med vår unika marknadsposition och produkt, etablerade kundrelationer och vår förmåga att snabbt skala upp produktionen med marginella förstärkningar, befinner vi oss i ett mycket spännande läge med en signifikant potential.

Avslutningsvis om du blickar framåt 5 år i tiden, hur ser Motion Display ut då?

– Om fem år har vi på ett skalbart och riskjusterat sätt vuxit och erövrat en betydligt större marknad där våra digitala e-papperskyltar är installerade. Vi har tagit kliv in i Europa och Asien, samtidigt som vår huvudmarknad i USA har vuxit med bland annat uppstartade försäljningskontor på strategiskt valda orter.


Erbjudandet i sammandrag

Teckningsperiod: 18 oktober – 1 november 2021

Erbjudandepris: 1,80 SEK

Emissionsbelopp: 18 711 723,60 SEK

Antal emitterade aktier: 10 395 402

Handel i teckningsrätter: 18 oktober – 27 oktober 2021

Preliminär likviddag: 9 november 2021

Lista: Spotlight Stock Market


Dokument och filer

Emissionssite

Teaser

Memorandum

Teckna via Avanza

Teckna via Nordnet

Anmälningssedel

Hemsida

 

Relaterade ämnen