Stäng
Prenumerera gratis på Sveriges ledande nyhetsbrev inom bank & finans
Stockpicker intervjuar - Raytelligence
04.11.2020

Stockpicker intervjuar - Raytelligence

Raytelligence affärsidé är att erbjuda produkter och tjänster för övervakning av vitalparametrar, det vill säga andning, hjärtfrekvens och rörelsemönster samt position, baserat på bolagets egen 60 GHz radarteknologi. Denna teknologi är basen för bolagets utvecklade produkt, sensorsystemet EaZense™.

Vänligen berätta lite om dig själv och din bakgrund.

– Jag heter Klas Arvidson och är VD på Raytelligence. Jag är entreprenör och har arbetat med att driva bolag inom E-hälsa och Life Science i över 20 år, även många år internationellt. Cambio Healthcare Systems, FRISQ, iZafe är några exempel på bolag jag varit med och byggt upp.

klasse

Klas Arvidson, VD

Kan du beskriva Raytelligence och Er verksamhet för Stockpickers läsare?

– Vi erbjuder radartekniklösningar som gör att medarbetare i sjukvården kan avläsa vitalparametrar, såsom andning, puls och hjärtfrekvens på distans. Denna teknologi är basen för det molnbaserade sensorsystemet EaZense™. Vi har nu efter en lång utvecklingsperiod lanserat plattformen EaZense med två produkter, EaZense-Motion och EaZense-Presence, som är båda medicinsktekniskt certifierade som klass 1 produkter.

EaZense™ samlar in data om patienten, vilket både möjliggör övervakning av vitalparametrar och gör att vårdpersonalen kan se tidiga tecken på exempelvis hjärtrytmrubbningar eller demens. Det innebär att de kan sätta in insatser i rätt tid. Vi förebygger lidande hos patienten och hjälper sjukvården att spara pengar. Ett minskat besök per dygn hos en brukare i hemtjänsten sparar upp emot 14–28 000 kr per månad. Därmed kan vi vara med och lösa den globala sjukvårdens stora utmaning, att få resurserna att räcka till, trots ökade kostnader.

Hur ser bolagets affärsmodell ut?

– Vi arbetar ganska agilt med den frågan beroende på vilken marknad vi vänder oss till. För vård & omsorg har vi valt att i första hand arbete med partners. Oftast bolag som redan har ett erbjudande till målgruppen och som vill ha vår teknik i sitt ekosystem. Vi har dock i vissa fall direktkontakt med regioner och kommuner och då erbjuder vi i första hand vår produkt som en tjänst kopplat till ett abonnemang.

Hur har Er verksamhet påverkats av COVID-19?

– Efterfrågan har ökat, allt fler delar av hälso-och sjukvården upptäcker fördelarna med vårt system. Vi har en lösning som kan göra verklig skillnad vid den här typen av pandemier eftersom den möjliggör övervakning av vitalparametrar utan att vårdpersonalen behöver träffa patienten fysiskt. En styrka är att plattformen är mångsidig och kan användas i all form av sjukvård och omsorg, från hemtjänst till sjukhusvård. Vi noterar även ett ökat intresse från kriminalvården.

raysMycket har hänt sedan senast vi träffade dig i maj i år. EaZense har registrerats som medicinteknisk produkt klass 1, Ni har erhållit en intressant order från ett bolag i Holland och Ni har tecknat ett LOI med en återförsäljare i USA. Berätta mer!

– Under början av hösten har vi påbörjat processen för medicinteknisk certifiering klass 2 av EaZense. När den är klar, förmodligen under andra kvartalet år 2021, lanserar vi ytterligare funktionalitet i vår plattform och produkten kan exempelvis användas i sjukhusmiljöer. Första leveranserna av plattformen EaZense har nu skett till återförsäljare och samarbetspartners i Nederländerna, Finland, USA och Sverige. Vi är även delaktiga i ett Vinnovaprojekt där vi i samverkan med bland annat Chalmers ska utveckla en tillämpning av vårt system som gör det möjligt att överblicka en patients hälsostatus redan när ambulansen är på väg ut till exempelvis en olycksplats. Den globala potentialen i en sådan tillämpning är stor, inte minst i form av minskat lidande och minskade kostnader.

I september beställde det nederländska bolaget Croonwolter & Dros sensorsystemet EaZense för utvärdering. Bolaget har flera affärsområden inom vitt skilda marknadssegment vilket vi ser som strategisk viktigt då Croonwolter & Dros är ett relativt stort bolag med brett kundunderlag globalt, och vi bedömer potentialen som stor.

Vi har även tecknat ett LOI med XCube Communication som är ett bolag specialiserat på sensorlösningar och större projekt med bas i New Hampshire i USA, avseende distribution och marknadsföring av plattformen EaZense i USA och Kanada. Detta är ett led i vår satsning internationellt och bolaget passar mycket väl in i de krav vi ställer på våra partners.

Ni genomför just nu en nyemission där Ni tar in ca 26,3 MSEK. Vad skall Ni använda emissionslikviden till?

– Syftet med företrädesemissionen är att positionera Raytelligence som en ledande leverantör av beröringsfri mätning av vitalparametrar internationellt. Därmed kommer majoriteten av emissionslikviden användas till internationell försäljnings- och marknadsföringsexpansion i Europa (utanför Norden), USA och Kanada. Resterande delen, ca 50 procent av emissionslikviden, kommer att användas för produktutveckling, kvalitetssäkring samt för produktion och distribution.

Hur ser Er konkurrens ut och vad skiljer Er från denna?

– Främst är det tillsyn av patienter och brukare med kamera som skulle kunna vara våra konkurrenter. Vi tycker dock att vi gjort den tekniken irrelevant eftersom vår lösning kan tillföra så mycket mer och spara mycket mer tid, pengar och lidande. Vår lösning är inte integritetskränkande och man slipper ha någon som sitter och analysera bilder vilket är resurskrävande.

Hur stor är Er potentiella marknad?

– Globalt är den enorm. Vår målgrupp är företag som tillhandahåller e-hälsolösningar till vårdgivare över hela världen. Marknaden är således den globala ”eHealth” marknaden som tampas med en ökad efterfrågan på äldrevård, vilket resulterar i en ökad efterfrågan på högkvalitativ, men samtidigt kostnadseffektiv vård för ett växande antal människor. Den globala marknaden för endast mHealth-enheter (mobila enheter inom hälsoområdet) förväntas växa från USD 17 miljarder år 2020 till USD 42 miljarder år 2023.

Om vi tittar specifikt på vård & omsorg globalt sett så är det ca 3–5 procent av befolkningen som har behov av hemtjänst och vårdboende eller motsvarande. I Sverige skulle det betyda att om 10 procent av de som har hemtjänst och vårdboende skulle använda vår lösning skulle vi ha ca 31 200 användare. Detta skulle ge oss intäkter i Sverige på knappt 40 MSEK/år bara för nattillsyn.

Enligt dig, vilka är de främsta skälen till att man skall investera i Raytelligence?

– Vi har i fem års tid utvecklat vår tekniska plattform och står nu i startblocken till en intensiv global kommersialiseringsfas. Vi har lagt vår tunga teknikutvecklingsfas bakom oss och bygger nu upp en global återförsäljarorganisation i USA, Europa och Asien. Vi står starka med vår AI-plattform och vi är hittills ensamma om att erbjuda den här typen av lösning som verkligen utgör en central pusselbit i framtidens sjukvård.

Avslutningsvis om du blickar framåt 5 år i tiden, hur ser Raytelligence ut då?

– Om fem år är vi fortfarande ett innovativt techbolag med en bred produktflora på en global marknad. Sannolikt har vi stort fokus på AI med skiftande teknik som stöd för våra lösningar där algoritmer med signaler från rörelsemönster har potential att i ett tidigt läge prediktera exempelvis begynnande demens. Vi kommer alltid ha individens bästa i fokus när vi utvecklar våra lösningar och vi kommer att vara stolta över att vi gjort livet bättre för miljontals människor.


Erbjudandet i sammandrag

Teckningstid: 29 oktober - 12 november 2020.

Teckningskurs: 7,20 SEK per unit, dvs. 3,60 SEK per aktie. TO1 vederlagsfri.

Teckningsförbindelser och garantiåtaganden: Ca 26,3 MSEK, dvs 100% av emissionen.

Teckningstid: 29 oktober - 12 november 2020.

Handel med uniträtter: 29 oktober - 10 november 2020.

Handelsplats: NGM Nordic SME.

Preliminärt datum för offentliggörande av utfall: 17 november.

Erbjudandets storlek: 3 651 228 units vilket motsvarar ca 26,3 MSEK.


Dokument och filer

Erbjudandesida

Teaser

Prospekt

Anmälningssedel

Videopresentation

EaZense video

Hemsida

 

Relaterade ämnen