Stäng
Så skapar du en extra inkomst från börsen. Till vilken mailadress ska vi skicka guiden?
Teckna emission i Cyxone
20.01.2022

Teckna emission i Cyxone

Cyxone är ett svenskt medicinskt plattformsföretag i kliniskt skede som fokuserar på att utveckla nya lösningar för patienter som lider av svåra autoimmuna sjukdomar såsom reumatoid artrit (RA) och multipel skleros (MS). Med ett starkt team av experter inom läkemedelsutveckling och flera nyckelpersoner från biotech och läkemedelsindustri tar Cyxone nu nästa viktiga steg i utvecklingen av sin ledande läkemedelskandidat Rabeximod.

Cyxone grundades 2015 och aktien handlas sedan 2016 på Nasdaq First North Growth Market. Företaget har för närvarande tre unika projekt i klinisk fas, som alla utvecklas mot viktiga och värdeskapande milstolpar.

I utvecklingsportföljen ingår Rabeximod, som befinner sig i klinisk Fas 2 för behandling av patienter med reumatoid artrit (RA). Cyxone har även under 2021 genomfört en Fas 2-studie för att undersöka effekten av Rabeximod i patienter med covid-19 för att förhindra utveckling av akut andnödssyndrom (ARDS) – ett livshotande tillstånd som kan leda till döden. Företaget utvecklar också T20K som en ny behandling för multipel skleros (MS), baserat på positiva prekliniska resultat och en framgångsrik men begränsad Fas 1-studie i infusionsform. Ytterligare prekliniska studier behöver utföras eftersom Cyxone inte avser att utveckla infusion som administreringsform.

Företaget är väl positionerat för att bli en viktig aktör inom området sjukdomar för immunsystemet, och har som målsättning att genom innovativa produkter förbättra patienternas livskvalitet, sänka sjukvårdskostnaderna och samtidigt skapa värde för aktieägarna.

Den 21 januari är sista dagen att teckna den pågående nyemissionen.


Erbjudandet i sammandrag 

Teckningsperiod: 3 januari – 21 januari 2022.

Teckningskurs: 1,75 SEK per aktie.

Handel med teckningsrätter: 3 januari – 18 januari 2022.

Handel i BTA: Handel med betalda tecknade aktier kommer att äga rum på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 3 januari 2022 till och med att företrädesemissionen registreras hos Bolagsverket, vilket förväntas ske under vecka 5, 2022.

Emissionsbelopp: Cirka 66,9 miljoner SEK.

Offentliggörande av utfall i företrädesemissionen: Omkring den 25 januari 2022.


Dokument och filer

Emissionssite

Teckna via Avanza

Teckna via Nordnet

Anmälningssedel

Prospekt

Hemsida

Relaterade ämnen