Stäng
Så skapar du en extra inkomst från börsen. Till vilken mailadress ska vi skicka guiden?
Inbjudan att teckna units i Twiik
20.06.2022

Inbjudan att teckna units i Twiik

Twiik AB utvecklar framtidens plattform och marknadsplats för digital träning och coaching och bolagets plattform gör det möjligt för tränare och gym, oavsett storlek, att skapa innovativa träningstjänster och därmed digitalisera sin affär. Twiik kombinerar en SaaS-lösning med en marknadsplats för digital träning.

Produkten består av ett verktyg för tränare och gym att skapa digitala träningstjänster med en vidhängande applikation för träningsutövare varpå innehållet som skapats av tränare och gym tillgängliggörs för utövare. Tränare och gym kan skapa träningsutmaningar, program, enskilda pass och individuella coachingsupplägg och sälja dessa på flera olika sätt via systemet. Bolagets plattform stödjer flera olika typer av tjänster, däribland fysisk träning, stresshantering, meditation och kost.

Sista dagen att teckna units i den pågående nyemissionen är den 22 juni.


Erbjudandet i sammandrag

Teckningsperiod: 8 - 22 juni 2022.
Teckningspris: 3,60 SEK per unit, motsvarande 1,20 SEK per aktie.
Unit: En (1) unit består av tre (3) aktier och tre (3) teckningsoptioner av serie TO2.
Emissionsbelopp: ca 12,1 MSEK.
Garantiåtagande och teckningsförbindelser: 70%.
Handelsplats: Nasdaq First North Growth Market


Dokument och filer

Emissionssida

VD-brev

Prospekt

Teckna via Avanza

Teckna via Nordnet

Hemsida

Stäng×
Relaterade ämnen
Inbjudan att teckna aktier i Lipigon Pharmaceuticals
16.06.2022

Inbjudan att teckna aktier i Lipigon Pharmaceuticals

Lipigon Pharmaceuticals utvecklar läkemedel för sjukdomar orsakade av rubbningar i kroppens hantering av fetter. Produktportföljen är bred och inkluderar läkemedel för sällsynta sjukdomar där det idag finns bristande behandling för. Bolaget fokuserar i dagsläget på ovanliga sjukdomar där det tidigt i den kliniska utvecklingen är möjligt att identifiera behandlingseffekt. Detta skapar förutsättningar för studier med färre patienter och en kortare väg till marknadsgodkännande och därmed minskad utvecklingsrisk.

Bolagets primära fokus idag är nischade blodfettssjukdomar då det går betydligt snabbare och dessutom mer kostnadseffektivt att gå igenom de kliniska faserna då det behövs avsevärt färre patienter.

Hjärt-kärlsjukdom är dock en ett långsiktigt mål för Lipigon. Trots att man når behandlingsmålen för LDL-kolesterol så kvarstår en stor risk, bara av 30 % av alla sjukdomsfall förhindras. Andra blodfetter där bra behandlingsalternativ saknas är en starkt bidragande orsak till denna stora kvarstående risk. Lipigon tror att bolagets produktkandidater kan bli framgångsrika behandlingar i kampen mot hjärt-kärlsjukdom men man behöver en stor partner som klarar av de enorma kliniska studierna som krävs. Fram till dess fokuserar Lipigon på mindre sjukdomsområden.

Bolaget genomför just nu en nyemission på cirka 25 miljoner kronor. Sista dag att teckna emissionen är den 17 juni, alltså imorgon fredag.


Erbjudandet i sammandrag

Teckningsperiod: 3 - 17 juni 2022

Teckningspris: 2,15 SEK per aktie

Emissionsvolym: 25,1 MSEK

Garanti- och teckningsåtaganden: 90%


Dokument och filer

Läs mer och teckna aktier här

Stäng×
Relaterade ämnen
Annons
Inbjudan att teckna units i Nicoccino
13.06.2022

Inbjudan att teckna units i Nicoccino

Antalet olika nikotinprodukter ökar och den kategori som haft kraftigast tillväxt de senaste åren är tobaksfria nikotinportioner. Nikotinportionerna säljs främst i USA och Europa, där de snabbt tagit marknadsandelar av snus och cigaretter. Konsumenterna attraheras av en renare och fräschare produkt med snabb nikotinleverans. Nicoccino har utvecklat nicotine strips, som erbjuder konsumenter ett snabbare och diskretare sätt att njuta av nikotin.

Nicoccino har som ambition att kommersialisera nicotine strips, en innovativ och patenterad nikotinprodukt som erbjuder snabb och diskret nikotinleverans. Bolaget har gjort de inledande investeringarna i produktion för att kunna producera kommersiella volymer. Företrädesemissionen möjliggör färdigställandet av en automatiserad produktion från ax till limpa i egen regi. Produktionskapaciteten kommer uppgå till över 2 miljoner konsumentförpackningar per år.

Marknaden för tobaks- och nikotinprodukter är i snabb omvandling och de internationella tobaksbolagen arbetar medvetet med en transformation från cigaretter till alternativa plattformar. En växande andel rökare använder andra nikotinprodukter parallellt med cigaretter. Det segment som växer snabbast är nikotinportioner (tobaksfritt snus). Marknaden för nikotinportioner har vuxit kraftigt och väntas fortsätta expandera. Nicoccino bedömer, baserat på marknadsundersökningar och testförsäljningar som genomförts, att nicotine strips har stor potential att kunna attrahera konsumenter.

Den pågående företrädesemissionen möjliggör de sista investeringarna i produktionskapacitet för att Nicoccino ska kunna kommersialisera nicotine strips och göra de till nästa generations orala nikotinprodukt. 

Sista dag att teckna emissionen är den 15:e juni.


Erbjudandet i sammandrag

Teckningsperiod: 16 maj - 15 juni 2022.

Teckningspris: 18 SEK per unit motsvarande 3 SEK per aktie.

Unit: 6 aktier samt 4 vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO1.

Emissionsvolym: 24,9 MSEK.

Teckningsförbindelser och garantiåtaganden: 65%.

Handelsplats: Nasdaq First North.


Dokument och filer

Teaser

Memorandum

Teckna via Avanza

Teckna via Nordnet

Emissionssida

Hemsida

Stäng×
Relaterade ämnen
By Mates har skapat en marknadsledande gamingplattform med kraftig användartillväxt - Bli delägare
10.06.2022

By Mates har skapat en marknadsledande gamingplattform med kraftig användartillväxt - Bli delägare

By Mates gamingplattform växer snabbare än någonsin samtidigt som kundanskaffningskostnaderna hålls nere på rekordlåga nivåer. I år har plattformen haft en genomsnittlig månatlig användartillväxt (CMGR) på 103 % - Nu fyller man kassan för att växa ännu snabbare.

Läs mer om emissionen

Resultatet av ovan har huvudsakligen uppnåtts genom tre bidragande faktorer:

1) En unik och skalbar affärsmodell.

2) Ett strategiskt tillvägagångssätt gällande anskaffning av nya plattformsanvändare.

3) Ett starkt team bakom bolaget.

Personerna bakom By Mates har sedan 2015 erfarenhet från att arrangera olika former av E-sportevent, allt från träningsläger till lektioner för gamers, både fysiskt och online. Visionen har alltid varit att tillåta gamers att ta sitt E-sportande till nästa nivå. Under åren har bolaget fått värdefulla insikter och en ökad förståelse för hur den yngre generationen fungerar, både online men även i det verkliga livet. Under resan har man kommit i kontakt med över 30 000 gamers och föräldrar. Slutsatsen som kan dras efter alla möten och interaktioner är att det saknas vissa pusselbitar på dagens marknad och By Mates uppdrag är att lösa pusslet genom att skapa en trygg och seriös E-sportupplevelse för samtliga.

- För den som inte är insatt i gamingvärlden kan marknaden vara svår att greppa. Att spela spel har blivit en miljardindustri som fortsätter växa dagligen. Vi bakom By Mates såg den här utvecklingen tidigt och allt sedan dess arbetat fram affärsmodeller kopplade till utvecklingen som inte bara har en potential att bli lönsamma utan faktiskt gör gamingarenan till en bättre plats än tidigare. Det är en fin känsla att kunna kombinera framtida lönsamhet med att göra gott för samhället, säger Andreas Bengtsson, VD på By Mates.

Hög tillväxt för skalbar plattform som demokratiserar E-Sporten

By Mates grundades 2017 med visionen att demokratisera E-sporten och göra nyttan tillgänglig för alla genom att erbjuda en ny, konkurrenskraftig plattform, för gamers över hela världen. Utvecklingen av gamingplattformen mates.gg började 2019 och idag erbjuder By Mates en skalbar, digital plattform, där användarna registrerar sig för att ta del av olika aktiviteter. Dessa typer av aktiviteter kan exempelvis bestå av organiserad träning ledda av professionella gamers, umgås med vänner och tävlingar där man kan vinna fina priser från sponsorer. På kort tid har plattformen växt i raketfart och har idag cirka 27 000 medlemmar och bara i år har användarbasen växt med över 100 % i snitt varje månad. Plattformen kan liknas vid en digital fritidsgård där man integrerar med likasinnade från hela världen. Att så många valt att ansluta sig på kort tid är ett facit på att det finns ett tydligt intresse hos individer att träffas och socialisera online.  

- Resan fram tills idag har gått mycket snabbare än vad vi tänkte från början och ändå har vi bara skrapat på ytan. Vi har idag byggt en skalbar gamingplattform som kan användas av gamers över hela världen och som samtidigt är applicerbar på majoriteten av de största spelen, avslutar Andreas.

bymates2

Diversifierade intäktskällor och låga kostnader skapar stark affärsmodell

Största andelen av användarbasen representeras av Sverige och övriga Norden. Tillväxten i tillströmningen av nya användare accelererar dock på andra nyckelmarknader vilket bolaget ser positivt på. By Mates har skapat en väldiversifierad plattform med flera olika typer av intäktskällor för att kunna stå på flera ben och således sprida riskerna och samtidigt skapa goda marginaler. Genom innovativa utmaningar i den egna kanalen har By Mates skapat goda förutsättningar för att, på ett kostnadseffektivt sätt, förstärka effekten av medlemsrekrytering via marknadsföring. Utmaningar kan handla om att man som ny användare ska bjuda in tio vänner för att låsa upp en tävling där man kan vinna priser i form av en datorskärm eller giftcards som konsumeras på Steam eller andra externa plattformar. Genom denna strategi håller By Mates kundanskaffningskostnaderna (CAC) nere på låga nivåer samtidigt som man interagerar med sina användare.

Läs mer här om du också är intresserad av att bli delägare i By Mates!


Erbjudandet i sammandrag

Emissionsvolym: 10 MSEK
Teckningskurs: 50 SEK per aktie
Värdering (Pre-money): ca 89 MSEK
Teckningsperiod: 7 juni - 2 juli 2022
Exitstrategi: Trade Sale eller börsnotering inom 12-18 månader

Stäng×
Relaterade ämnen
Inbjudan att teckna units i Raytelligence
30.05.2022

Inbjudan att teckna units i Raytelligence

Raytelligence är ett svenskt radarteknikbolag som utvecklar radarsensorer för användning inom vård och industri. Bolagets affärsidé är att erbjuda produkter och tjänster baserade på sin egenutvecklade 60 GHz radarteknologi för övervakning av fall och rörelsemönster samt sensorer i tuffa industrimiljöer.

Inom hälsa erbjuder Raytelligence sin produkt Eazense för beröringsfri övervakning av äldre i hemmet. Tjänsten innebär att vårdgivare får realtidsvarningar gällande specifika händelser som exempelvis ”Erik har fallit ur sängen” eller ”Lisa har en andningsfrekvens om 20 andetag per minut”. Systemet integreras i kundens befintliga system. På detta sätt kan kunden erhålla den unika funktionaliteten men behålla sitt nuvarande system. Detta är en stor konkurrensfördel i förhållande till andra lösningar.

Inom industri erbjuder Raytelligence nu även produkter inom produktserien Radsenz (www.radsenz.com) för applikationer som t.ex. planerat maskinunderhåll för att undvika stora underhållskostnader.

Raytelligence grundades 2015 med visionen att bidra till ett tryggare liv för våra äldre och kroniskt sjuka, samt att vara drivande i utvecklingen av framtidens vård och omsorg. En central del i Bolagets vision är numera att också skapa stort värde inom industrin.

Bolaget har nu efter en lång utvecklingsperiod lanserat den molnbaserade sensorplattformen EaZense™ och erhållit medicinskteknisk certifiering i klass 1. Denna produkt är specifikt framtagen för tillsyn inom äldreboenden samt kriminalvården och Bolaget ser ett stort intresse för systemet såväl nationellt som internationellt.

Sista dag att teckna nyemissionen är den 1 juni.


Erbjudandet i sammandrag

Emissionsbelopp: 20,5 MSEK.
Teckningsperiod: 18 maj – 1 juni 2022.
Teckningskurs: 2,40 SEK per unit, motsvarande 0,60 SEK per aktie.
Unit: En (1) unit består av fyra (4) aktier och fyra (4) teckningsoptioner.
Garantiåtagande och teckningsförbindelser: 70%.


Dokument och filer

Prospekt

Teckna via Avanza

Teckna via Nordnet

Emissionssida

Hemsida

Stäng×
Relaterade ämnen
Inbjudan att teckna units i LC -Tec
19.05.2022

Inbjudan att teckna units i LC -Tec

LC-Tec utvecklar och tillverkar olika typer av optiska slutare, varierbara filter och polarisationsmodulatorer. Produkterna används bland annat för visning av 3D-film på biografer, tillsammans med professionella videokameror, i smarta glasögon, samt inom olika forskningsområden där man vill optimera och styra ljusgenomsläpp. LC-Tec har också produkter för mikroskop och lasersvetsar.

Bolaget tar nu in cirka 19 miljoner kronor i en nyemission. För att bredda kundbasen för optiska komponenter krävs större produktionskapacitet och lägre produktionskostnad än vad LC-Tec har idag. LC-Tec har därför i avsikt att fullgöra en satsning på ny produktionskapacitet som kan framställa optiska komponenter i högre precision och med lägre produktionskostnad än vad som kan framställas med nuvarande produktionskapacitet. Den ökade precisionen i optiska komponenter förväntas möjliggöra vidare expansion genom att de optiska komponenterna blir mer attraktiva för sina kunder. Utöver att skapa finansiell uthållighet kommer emissionslikviden därför främst att användas för att införskaffa den produktionskapacitet som behövs för att möta marknadens efterfrågan framöver.

Sista att teckna nyemissionen är den 20 maj.


 

Erbjudandet i sammandrag 

Teckningskurs: 4,38 SEK per unit motsvarande 2,19 SEK per aktie.

Unit: två aktier och en vederlagsfri teckningsoption av serie TO4.

Teckningsperiod: 6 maj 2022 – 20 maj 2022.

Handel med uniträtter: 6 maj 2022 – 17 maj 2022.

Emissionsvolym: ca 19 MSEK.

Teckningsåtaganden och emissionsgarantier: 100%.

Handelsplats: NGM Nordic SME.


 

Dokument och filer

Läs mer

Teckna via Avanza

Teckna via Nordnet

Teckna via BankID

Anmälningssedel

Hisspitch

Bolagsbeskrivning

Teaser

Hemsida

Stäng×
Relaterade ämnen
Stockpicker intervjuar - Emplicure
12.05.2022

Stockpicker intervjuar - Emplicure

Emplicure är ett läkemedelsbolag som utvecklar nya läkemedel baserat på kombinationen av redan godkända aktiva substanser och materialvetenskap inom biokeramer. Produktportföljen fokuserar initialt på läkemedel mot kronisk smärta och med missbruksförsvårande egenskaper. Det helägda dotterbolaget Amplicon AB utvecklar konsumentprodukter, med tobaksfritt nikotin som första produkt.

Vänligen berätta lite om dig själv och din bakgrund.

– Jag har lång erfarenhet inom Life Science där jag huvudsakligen arbetat med affärsutveckling, ledarskap och internationell försäljning. Merparten av min bakgrund finns inom MedTech-bolag och jag har också 12 år inom eget bolag. 

tobbe

Torbjörn W. Larsson, VD

Kan du beskriva Emplicure och Er verksamhet för Stockpickers läsare?

– Emplicure utvecklar läkemedel med fokus på kronisk smärta och konsumentprodukter med fokus på vita nikotinprodukter.

Våra produkter utvecklas på egna patenterade biokeramer och en av de avgörande styrkorna hos dem är sättet vi kan skapa, modulera och kontrollera olika frisättningsprofiler för de produkter vi utvecklar.

Hur ser bolagets affärsmodell ut?

– Vår affärsmodell har tre hörnstenar; i) vi utvecklar nya produkter på redan existerande och godkända substanser, ii) vi utvecklar produkterna på egna patenterade biokeramiska plattformar, samt iii) kommersialisering sker genom att vi tecknar utlicensierings- och/eller samarbetsavtal med starka partners som tar dem till marknaden.

Modellen möjliggör en enklare regulatorisk process, färre projektrisker och kortare tid till första intäkt.

Ni annonserade nyligen att Ert dotterbolag Amplicon kommer att primärvisa två nya produkter i samband med att världens största nikotinforum hålls i Warszawa i juni. Berätta lite kort om Amplicon och Era spännande produkter!

– I Amplicon applicerar vi våra teknologier och plattformar för konsumentprodukter. Vårt första produktprojekt inom Amplicon är torrt vitt nikotin i påse, en snuspåse för rekreation. Som jag tidigare nämnde är vi duktiga på att skräddarsy och kontrollera frisättning av ämnen och här har vi utvecklat en nikotinprodukt med helt nya frisättningsprofiler för både nikotin och smak.

Vad har vi mer att se fram emot under året?

– Ni kan se fram emot Empli03’s kliniska studie, positiva regulatoriska diskussioner med amerikanska FDA och en accelererad affärsutveckling i projektet.

Ni kan också se fram emot ytterligare viktiga milstolpar i Amp01, som att fortsätta driva Amp01 vidare mot en färdig produkt och fortsätta föra kommersiella diskussioner.

Dessutom ser jag fram emot att kunna berätta om våra nya kommande huvudprojekt.

eplit21

Med nuvarande produktportfölj och pipeline, kan du säga något om hur stor Er adresserbara marknad är så Stockpickers läsare kan få en uppskattning av potentialen i Er affär?

– För att bara ge några exempel; marknaden för opioidbaserade läkemedel mot kronisk smärta är cirka $5,5 Mdr (enbart inom G7-länderna) och växande. Tillväxten drivs av en åldrande befolkningsstruktur, välfärdssjukdomar och högre krav på livskvalitet.

Om vi tar den globala marknaden för vita nikotinprodukter i påse så växer den med mer än 50% år till år och beräknas vara värd mer än $21 Mdr redan 2025.

Detta innebär att redan våra nuvarande huvudprojekt, Empli03 och Amp01, adresserar mångmiljardmarknader i dollar.

Andra medicinska terapiområden skulle kunna vara ADHD, smärtlindring över längre tidsperioder, inhalerad bedövning och lugnande medel innan kirurgiska ingrepp. På konsumentsidan skulle det exempelvis kunna handla om inhalerat nikotin, s k vaping.

Våra teknologier och plattformar - och sättet vi utvecklar produkter på ger oss en fantastisk bredd och tillräckligt många möjligheter för att potentialen för nya produkter ska kännas som oändlig.

Enligt dig, vilka är de främsta skälen till att man skall investera i Emplicure?

• Vi har en unik teknologi som möjliggör helt nya produkter och produktprofiler

• Vi har en enorm adresserbar marknad

• Vi använder en beprövad affärsmodell som ökar de kommersiella möjligheterna och minskar projektriskerna

• Vi har långt gångna projekt inom både läkemedel och konsumentprodukter, med starka IP-skydd och som adresserar miljardmarknader i US-dollar och stora medicinska behov

Avslutningsvis om du blickar framåt 5 år i tiden, hur ser Emplicure ut då?

– Då har vi tecknat framgångsrika affärsavtal för både våra läkemedel och våra konsumentprodukter och vi finns på de stora bolagens radar när de letar nya unicorn-projekt att förvärva.

Läs mer om Emplicure

Stäng×
Relaterade ämnen
Uppstickaren redo att utmana den svenska telekommarknaden
06.05.2022

Uppstickaren redo att utmana den svenska telekommarknaden

Med ett kundbetyg i topp och ett konkurrenskraftigt erbjudande vill My Beat locka till sig marknadens mest lönsamma kunder.

My Beats erbjudande inkluderar både lågt pris och god service, vilket kundernas omdömen vittnar om. På så sätt utmanar My Beat inte bara andra lågprisoperatörer, utan även den svenska marknadens bjässar. Med ett lågt pris och den trygghet som bra kundrecensioner ger, ser My Beat en möjlighet att ta en tillgänglig och lukrativ marknadsposition mitt mellan lågpris- och högprisoperatörer. Nu är My Beat redo att växa kraftigt till en mycket låg kostnad för varje ny kund. My Beats målsättning är att vid utgången av april 2024 ha cirka 70 000 betalande kunder.

Bolaget genomför nu, i anslutning till en börsintroduktion på Spotlight Stock Market, en nyemission av units som kan tillföra bolaget totalt cirka 24,8 MSEK. Likviden som väntas erhållas i kapitaliseringen är planerad att accelerera bolagets tillväxt ytterligare.

Investment Highlights

 • Startklar tillväxtmotor
  My Beat är uppbyggt kring en omsorgsfullt utarbetad strategi för kraftig tillväxt. Strategiska partnerskap är ingångna, den automatiserade och skalbara infrastrukturen är testad och erbjudandet till kund är bevisat effektivt. My Beat är nu redo att växa snabbt genom stora satsningar på marknadsföring. Med sitt konkurrenskraftiga erbjudande, ”social proof” i form av ett högt kundomdöme och en stor målgrupp som allt oftare byter abonnemang har My Beat möjligheten att förvärva kunder till en mycket låg kostnad. För att accelerera tillväxten söker My Beat nu finansiering för en del av de planerade marknadsföringsinsatserna.
 • Hög tillväxt till lågt pris
  My Beat har en utarbetad modell för nykundsrekrytering och har fastställt kostnaden för att förvärva en ny kund (CAC) till cirka 350 SEK. Med stora marknadsföringsinsatser förväntas kostnaden sjunka ytterligare framöver. Denna kostnad kan jämföras med ett uppskattat Customer Lifetime Value om 3 000 – 5 000 SEK.
 • Läge för tillväxt
  I Sverige uppgick antalet abonnenter som bytte operatör till cirka 1,6 miljoner under 2020. En ökning med 36 procent gentemot året innan. Med betydande marknadsföring avser My Beat synliggöra sitt konkurrenskraftiga erbjudande och betona sitt höga kundbetyg för att konvertera en del av detta flöde till kunder. För att nå sitt mål för 2024 behöver My Beat konvertera cirka 4 700 kunder per månad.
 • Strategisk partner - Aggregate Media
  Aggregate Media har satsat 14,8 MSEK i annonsutrymme och genomför massiva marknadsföringsaktiviteter för My Beat. Syftet är att kraftigt öka inflödet av nya kunder samt etablera My Beat som varumärke. Aggregate Media är en media-for-equity fond som delägs av ett antal väletablerade mediabolag i Sverige. Genom att investera mediautrymme i utbyte mot aktier är Aggregate Medias mål att skapa snabb tillväxt. Aggregate Media har funnits i 20 år och bland deras investeringar märks bolag som Storytel, Readly, Nextory, Mathem, LeoVegas och Tibber.
 • Oberoende operatör som toppar TrustPilot!
  God service har dubbla värden. Dels blir kunden nöjd och stannar länge, dels är kundernas goda omdöme bärande för att framgångsrikt rekrytera nya kunder digitalt. My Beats kundbetyg på Trustpilot.com uppgår till 4,6 av 5 möjliga, vilket visar på kundernas uppskattning och bygger förtroende. Ett högt betyg kan vara en viktig faktor för den kund som inte alltid är beroende av service, men vill försäkra sig om att de väljer en pålitlig tjänst som fungerar. Ingen av Sveriges fem största operatörer har en poäng över 1,4 på Trustpilot.com.

Teckna via Avanza

Teckna via Nordnet


Erbjudandet i sammandrag

Anmälningsperiod: 6 maj – 17 maj 2022.

Erbjudandepris: 18,15 SEK per unit, motsvarande 3,63 SEK per aktie. Varje unit består av fem (5) aktier och tre (3) teckningsoptioner av serie TO 1. Teckningsoptioner av serie TO 1 emitteras vederlagsfritt. Courtage utgår ej. Minsta anmälningspost 300 units, vilket motsvarar 5 445 SEK.

Emissionsvolym: Total emissionsvolym motsvarar högst cirka 24,8 MSEK, varav initial emission (”Noteringsemissionen”) som högst kan tillföra Bolaget cirka 14,5 MSEK. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO 1 (”TO 1”), kan Bolaget tillföras ytterligare cirka 10,3 MSEK. Av emissionsvolymen från Noteringsemissionen om cirka 14,5 MSEK avser cirka 4,3 MSEK det brygglån som Bolaget erhöll under Q4 2021. Till brygglånet utgår även kompensation om cirka 20% (motsvarande cirka 0,9 MSEK) till brygglånegivarna. Brygglånet kommer, tillsammans med kompensationen, kvittas i anslutning till emissionen. Kompensationen innebär således ej kapital för Bolaget.
Vid fulltecknad Noteringsemission samt fullt nyttjande av TO 1 kan Bolaget tillföras totalt högst cirka 22,6 MSEK (efter avdrag för emissionskostnader om cirka 2,1 MSEK samt avdrag för den kompensation som avser brygglånet och ej innebär likvid för Bolaget). Lägsta nivå för emissionens genomförande är cirka 11,6 MSEK vilket motsvarar en teckningsgrad på cirka 80 procent.

Antal aktier innan emission: 8 136 367 aktier.

Värdering (pre-money): Cirka 29,5 MSEK.

Teckningsförbindelser Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om totalt cirka 9,4 MSEK (inklusive bryggfinansiering om cirka 4,3 MSEK samt tillhörande kompensation om cirka 0,9 MSEK) totalt motsvarande cirka 65 procent av emissionsvolymen. Teckningsförbindelser exklusive bryggfinansiering och kompensation motsvarar cirka 4,3 MSEK.

Planerad första dag för handel: Aktier och teckningsoptioner av serie TO 1 är planerade att upptas för handel på Spotlight Stock Market den 30 maj 2022.

Lock up: Styrelse, ledning och befintliga ägare, vilka tillsammans har ett innehav i Bolaget om cirka 78,10 procent, har ingått lock up-avtal. Genom avtalet har de förbundit sig att inte avyttra några av sina befintliga aktier i Bolaget, inklusive eventuella teckningar i anslutning till Noteringsemissionen, under tolv månader räknat från det att Bolagets aktie tagits upp för handel på Marknadsplatsen.

ISIN-kod: SE0017483159.

Vidhängande teckningsoptioner: De nyemitterade teckningsoptionerna av serie TO 1 (Kortnamn: MYBEAT TO 1, ISIN-kod: SE0017833114) är planerade att bli föremål för handel på Spolight Stock Market den 30 maj 2022. Innehav av en teckningsoption av serie TO 1 berättigar till teckning av en nyemitterad aktie till en kurs om 4,30 SEK. För fullständiga villkor och anvisningar hänvisas till ”Villkor och anvisningar” i detta memorandum. Anmälningsperioden för nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 1 är 8 maj – 22 maj 2023. Vid fullt nyttjande tillförs Bolaget cirka 10,3 MSEK före emissionskostnader.

Utspädning: Genom emission av units kommer Bolagets aktiekapital att initialt öka med högst 263 547,24 SEK genom nyemission av högst 3 993 140 aktier, motsvarande en utspädning om cirka 32,9 procent av rösterna och kapitalet i Bolaget. Vid fullt nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 1 inom ramen för emissionen kan aktiekapitalet komma att öka med ytterligare högst 158 128,34 SEK motsvarande en utspädning om ytterligare högst cirka 16,5 procent av rösterna och kapitalet i Bolaget.


Länkar och dokument

Memorandum

Teaser

Emissionssida


 

Stäng×
Relaterade ämnen
Inbjudan att teckna units i Sensor Alarm
12.04.2022

Inbjudan att teckna units i Sensor Alarm

Sensor Alarm vill bredda produktportföljen och etablera sig i hela norra Europa. Därför gör bolaget en företrädesemission.

Sensor Alarm har på kort tid etablerat sig som en utmanare på den svenska marknaden för hemlarm med sin banbrytande teknik och har i dagsläget över 5 000 betalande kunder. Sensor Alarm erbjuder en ny generation av hemlarmsteknik som ersätter behovet av magnetkontakter, kameror och rörelsedetektorer. Grundteknologin, som bygger på avancerad lufttrycksteknik, är väl beprövad och har bland annat använts inom gruvindustrin. Bolaget har anpassat och vidareutvecklat tekniken för att passa hemlarmsmarknaden. Med bara en smart enhet som läser av lufttrycket i en byggnad, registrerar larmet omedelbart lufttrycksförändringar, som exempelvis om en dörr öppnas, bryts upp, eller om en fönsterruta krossas.

Sista dag att teckna den pågående företrädesemissionen är den 13 september.


Erbjudandet i sammandrag

Teckningsperiod: 30 mars 2022 – 13 april 2022.

Teckningskurs: 36,30 SEK per unit. Priset per aktie uppgår således till 1,65 SEK.

Teckningskursen motsvarar en rabatt om cirka 30 procent i förhållande till den volymviktade genomsnittskursen under en handelsperiod om 20 dagar före dagen för emissionsbeslutet den 9 mars 2022.

Emissionsvolym: företrädesemissionen omfattar högst 406 625 units, motsvarande en initial emissionslikvid om cirka 14,8 MSEK före emissionskostnader. Vid fullt nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 1 i augusti/september 2022 uppgår emissionslikviden till ytterligare cirka 5,7 MSEK före emissionskostnader. En (1) aktie ger en (1) uniträtt, och det krävs tjugo (20) uniträtter för att teckna en (1) unit för 36,30 SEK. En (1) unit består av tjugotvå (22) aktier och sju (7) teckningsoptioner av serie TO 1. En (1) teckningsoption av serie TO 1 berättigar till teckning av en (1) ny aktie. Det emitteras 2 846 375 stycken teckningsoptioner. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt. Vid fulltecknad initial emission ökar antalet aktier med 8 945 750 stycken. Vid fullt nyttjande av TO 1 ökar antalet aktier med ytterligare 2 846 375 stycken.

Avstämningsdag och företrädesrätt: De som på avstämningsdagen den 28 mars 2022 är registrerade som aktieägare i Sensor Alarm äger företrädesrätt att teckna units i företrädesemissionen i relation till tidigare innehav varvid en (1) befintlig aktie medför erhållande av en (1) uniträtt. Sista dag för handel i aktien inklusive rätt att erhålla uniträtter är den 24 mars 2022. Första dag för handel i aktien exklusive rätt att erhålla uniträtter är den 25 mars 2022.

Teckningsförbindelser och garantiåtaganden: Cirka 81 procent, motsvarande cirka 12 MSEK, av den initiala emissionsvolymen.

Antal aktier innan Företrädesemissionen: 8 132 500 aktier.

Värdering (pre-money) i aktuellt initialt erbjudande: Cirka 13,4 MSEK.

Handel med uniträtter: Handel med uniträtter kommer att ske på Spotlight Stock Market från och med den 30 mars 2022 till och med den 8 april 2022.

Handel med BTU: Handel med BTU (Betald tecknad unit) kommer att ske på Spotlight Stock Market från och med den 30 mars 2022 och pågå fram till dess att Bolagsverket har registrerat företrädesemissionen. Denna registrering beräknas att ske 27 april 2022.

Utspädning: För de befintliga aktieägare som väljer att inte nyttja sina uniträtter till att teckna units kommer att vidkännas en maximal utspädning om cirka 52 procent genom den initiala företrädesemissionen. Vid fullt nyttjande av TO 1 uppgår utspädningen till ytterligare cirka 14 procent.

Aktiens ISIN-kod: SE0015657663.

Sammanfattning av villkor för vederlagsfria teckningsoptioner

Nyttjandeperiod: 31 augusti – 14 september 2022.

Teckningskurs: En (1) teckningsoption av serie TO 1 berättigar till teckning av en (1) ny aktie till ett pris om lägst 0,1 SEK och högst 2,0 SEK per aktie.

Emissionsvolym: Vid fullt nyttjande av TO 1 ökar antalet aktier med ytterligare 2 846 375 stycken och bolaget kommer erhålla ytterligare cirka 5,7 MSEK före emissionskostnader.


Dokument och länkar

Teaser

Anmälningssedel SE - med stöd av uniträtter

Anmälningssedel SE - utan stöd av uniträtter

Hemsida

 

Stäng×
Relaterade ämnen
Teckna aktier i Alltainer
07.04.2022

Teckna aktier i Alltainer

Alltainer designar och inreder modifierade sjöcontainers till olika ändamål utifrån kundens behov såsom boendecontainers, barcontainers och sanitetscontainers. Produktionen av färdiga inredda containrar görs i Alltainers egna inredningsfabrik i Vietnam.

Inredningen utförs i Alltainers egna inredningsfabrik i Vietnam. Som en konsekvens av att inredningen färdigställs i ett låglöneland samt att bolagets huvudsakliga marknad är USA, kan de säljas till ett mycket konkurrenskraftigt pris.

Pengarna från pågående nyemission skall användas som arbetskapital. Om Alltainer skall kunna växa snabbt och kraftigt under närmsta 12 månader, så behöver bolaget ha kapital till inköp av material, öka personalen etc. I emissionsbeloppet är också reserverat 1 miljon kronor till demomodeller, som skall ställas hos potentiella återförsäljare i USA, och bidra till att öka försäljningen snabbare.

Sista dagen att teckna nyemissionen är imorgon (8 april)


Erbjudandet i sammandrag

Teckningsperiod: 24 mars - 8 april 2022

Teckningspris: 3,95 kronor per aktie

Emissionsvolym: ca 5,39 MSEK

Handel med teckningsrätter: 24 mars - 5 april 2022

Värdering: Med en teckningskurs om 3,95 SEK blir värderingen av Alltainer AB 32,5 MSEK före genomförd emission. Med utgångspunkt i den viktade kurs över senaste 5 handelsdagar, 5,63 SEK, från 8 mars till 14 mars 2022 innebär det en rabatt om 30 procent.

Handelsplats: Spotlight Stock Market


Dokument och filer

Memorandum

Anmälningssedel

Videointervju Analyst Group

Analys från Analyst Group

Teckna via Avanza

Teckna via Nordnet

Teckna via BankID

Hemsida

Stäng×
Relaterade ämnen

Mina Bevakningar


Skapa konto gratis och lås upp våra Online FREE artiklar

Annons
Annons
Till början