Stäng
Ladda ner guiden gratis
12.01.2021
Small Cap - Rally i Triboron efter samarbete med Mekonomen

Small Cap - Rally i Triboron efter samarbete med Mekonomen

Grängesberg Exploration, som genomför en nyemission, rusade på tisdagen ytterligare 66,7 procent.

Företagets första ambition i Grängesberg är att efter genomförd feasibility-studie finansiera processanläggningen och börja bearbeta sandmagasinet Jan Mattsdammen vid den gamla Grängesbergsgruvan och bland annat utvinna apatit. Nästa steg, som kommer att drivas parallellt med Apatitprojektet, är att efter ett positivt resultat från de planerade höganrikningsförsöken som är en del av den kommande feasibility-studien, finansiera och återuppta järnmalmsproduktionen i Dannemoragruvan.

APM Terminals har beslutat att upphandla tjänsten Raybased Metering och Raybased Temperature till fastigheterna de arrenderar av Göteborgs Hamn. Affären löper över minst 36 månader och har ett ordervärde på omkring 770 000 kronor. APM Terminals är ett dotterbolag till A.P. Möller – Maersk och förvaltar fastigheter åt moderbolaget i 74 hamnar runt om i världen. En del i bolagets arbete med kontinuerlig förbättring är att optimera fastigheternas energiprestanda. Här är tillgången till aktuell och kontinuerlig mätardata ett viktigt verktyg. Raybased aktie lyfte 15,8 procent.

Triborons aktie handlades upp 114 procent på beskedet att bränsleteknikföretaget har etablerat ett samarbete med Mekonomen, som kommer att sälja Triborons sortiment av 2-takts och 4-taktsprodukter initialt i Sverige och Norge via Mekonomen och Meca. Mekonomen kommer att lägga en pilotorder inom snar framtid. Jens Österberg, försäljningschef för Triboron, skriver i ett pressmeddelande att med sitt stora återförsäljarnätverk inom bileftermarknaden, är Mekonomen & MECA en perfekt samarbetspartner till Triboron. Genom det här samarbetet når Triboron en mycket stor kundbas i Sverige och Norge, men på sikt finns även potential på fler marknader.

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Small Cap - Dotterbolag till AAC Clyde Space får order
05.01.2021

Small Cap - Dotterbolag till AAC Clyde Space får order

Advanced Soltechs dotterbolag i Kina har fått en order med ShenZhou ZheDong Agricultural Trade Development Co.

Läs artikeln gratis genom att logga in eller skapa konto
Stockpicker Online FREE Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stockpicker Online FREE
Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Online FREE

Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Annons
Investera i gruvbolag med starka framtidsutsikter
04.01.2021

Investera i gruvbolag med starka framtidsutsikter

NGM-listade gruvbolaget Grängesberg Exploration Holding AB (publ) genomför en nyemission på 42 miljoner kronor.

Bolaget ska arbeta med återvinning av sällsynta jordartsmetaller och brytning av högförädlad järnmalm i Dannenora-gruvan. Nyemissionen är fullt garanterad av teckningsförbindelser och garantiåtaganden.

Grängesberg Exploration är ett svenskt mineralutvecklingsbolag med undersökningstillstånd för järn, fosfor och sällsynta jordartsmetaller i Grängesberg och omnejd som har beviljats av Bergsstaten.

”Vår första ambition är att efter genomförd feasibility-studie bearbeta sandmagasinet Jan Mattsdammen vid den gamla Grängesbergsgruvan och bland annat utvinna apatit. Apatiten är rik på fosfor och sällsynta jordartsmetaller, och apatitprojektet har förutsättningar att bli mycket lönsamt”, säger Christer Lindqvist, vd för Grängesberg Exploration.

Bolaget genomför i dagsläget tekniska och ekonomiska genomförbarhetsstudier för framtida brytning av mineralbeståndet – i form av så kallade feasability-studier

Emissionslikviden ska främst användas för att säkra finansieringen av dessa feasbility-studier inför framtida utvinning av apatit i Grängesberg och malmbrytning i Dannemora.

Diversifierad verksamhet

Grängesberg Exploration kom till NGM-börsen genom att verksamheten apporterades in i Metallvärden.

Efter sammanslagning omvandlades verksamheten med inriktning på att utvinna apatit ur Grängesbergruvan och järnmalm från bolagets gruva i Dannemora.

”Det är stor efterfrågan på höganrikad järnmalm runt om i världen – inte minst i Kina – och aktörer som höganrikar järnmalm är mycket lönsamma. LKAB och Kaunis Iron är två företag som bryter höganrikad järnmalm och som är mycket lönsamma”, konstaterar Christer Lindqvist.

Mellan 1975 och 1990 utvanns årligen runt 125 000 ton apatit från Grängesbergsgruvan och uppskattades historiskt att innehålla 17 procent fosfor och 0,7 procent sällsynta jordmineraler.

I nuläget uppskattas cirka 4 – 5 miljoner apatit finnas lagrad i sandmagasinet i Grängesberggruvan.

”När det kommer till apatiten är utvinningen väldigt strömlinjeformad – och där har vi den bästa logistiken vi kan tänka oss”, säger Christer Lindqvist.

granges2

Potential med låga investeringskostnader

Dannemoraprojektet består av att återuppta järnmalmsproduktion i gruvan – som stängdes ner 2015. Grängesberg Exploration planerar nu för feasbility-studier i detta syfte.

Den tidigare ägaren av Dannemora investerade 500 - 600 miljoner kronor för att få gruvan i drift 2012. Detta leder till ett avsevärt lägre investeringsbehov för att få produktionen i drift på nytt jämfört med att starta upp en ny gruva.

”Vi behöver inte göra några större investeringar av gruvan – utan de är redan gjorda och vi kan nyttja dem”, säger Christer Lindqvist.

Under den senaste produktionsperioden fram till 2015 producerades årligen 3 miljoner ton råmalm ur gruvan och det beräknas att återstå upp mot 30 miljoner ton järnmalm i beståndet.

Christer Lindqvist uppger att 2024 är en realistisk tidpunkt för att åter sätta igång utvinningen av järnmalm i Dannemora.

”Förutsättningarna för oss nu är att göra om och göra rätt”, fortsätter han.


Erbjudandet i korthet

Erbjudandet avser en nyemission av units om 42 MSEK i Grängesberg Exploration Holding AB (publ). En unit består av en aktie och en vederlagsfri option. En unit innehåller 100 aktier och 100 teckningsoptioner.

Teckningstid: 28 december 2020 - 15 januari 2021

Teckningskurs: 4 SEK per unit, vilket motsvarar 0,04 SEK per aktie. Teckningsoptionerna erhålles vederlagsfritt.

Emissionsbelopp vid full teckning: 42 MSEK.

Antal nyemitterade units vid full teckning: 10 442 230


Dokument och filer

Teckna med BankID

Teckna hos Avanza

Teckna hos Nordnet

Anmälmingssedel

Prospekt

Teaser

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar.

Stäng×
Relaterade ämnen

Mina Bevakningar


Skapa konto gratis och lås upp våra Online FREE artiklar

Annons
Annons
Till början