Stäng
Ladda ner guiden gratis
Sista chansen att teckna units i Cortus Energy
28.09.2022

Sista chansen att teckna units i Cortus Energy

Cortus Energy grundades av Rolf Ljunggren med visionen att revolutionera energimarknaden genom utvecklingen och kommersialiseringen av förgasningsprocessen WoodRoll®.

Cortus Energys första kommersiella anläggning ligger i Höganäs och bolagets testanläggning ligger i Köping. Anläggningen i Köping har varit en viktig del för Cortus Energys arbete gentemot kunder och intressenter och anläggningen i Höganäs är viktig för bolagets möjlighet att accelerera sin teknologi och efterföljande produkter. Bolagets ledning och ingenjörsteam utgår från huvudkontoret i Kista och laborationer utförs på avdelningen för kemisk processteknologi på Kungliga Tekniska Högskolan.

Bolaget tar just nu in cirka 62,4 miljoner kronor i en nyemission. 

Sista dag att teckna nyemissionen är den 29 september. 


Läs mer här

Hemsida

Teckna via Avanza

Teckna via Nordnet

Stäng×
Relaterade ämnen
Intervjuer med Cortus Energy
22.09.2022

Intervjuer med Cortus Energy

Cortus Energy grundades av Rolf Ljunggren med visionen att revolutionera energimarknaden genom utvecklingen och kommersialiseringen av förgasningsprocessen WoodRoll®. Cortus Energy är verksamt inom den gröna energisektorn där bolaget tillhandahåller förnybar energigas genom förgasning av biomassa till rena energiprodukter, som sedan distribueras till ett brett kundunderlag inom process, transport- och kraftindustrin.

Cortus Energys första kommersiella anläggning ligger i Höganäs och bolagets testanläggning ligger i Köping. Anläggningen i Köping har varit en viktig del för Cortus Energys arbete gentemot kunder och intressenter och anläggningen i Höganäs är viktig för bolagets möjlighet att accelerera sin teknologi och efterföljande produkter. Bolagets ledning och ingenjörsteam utgår från huvudkontoret i Kista och laborationer utförs på avdelningen för kemisk processteknologi på Kungliga Tekniska Högskolan.

Verksamhetsbesök hos Cortus Energy. Mangold Insight besöker Cortus Energy i Höganäs. Grundare och vice vd Rolf Ljunggren berättar om de pågående projekten, Cortus teknologi samt deras mål.

 Intervju med Cortus Energys VD Håkan Sigfridsson. Håkan pratar om företrädesemission, klimatet, partnerskap och varför investerare bör kolla närmare på Cortus Energy.


Läs mer här

Hemsida


 

Stäng×
Relaterade ämnen
Annons
Kursrusning i Karolinska Development
18.06.2021

Kursrusning i Karolinska Development

Stockholmsbörsen handlades längre på fredagen i en oregelbunden tendens.

Läs artikeln gratis genom att logga in eller skapa konto
Stockpicker Online FREE Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stockpicker Online FREE
Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Online FREE

Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
22.12.2018

CORTUS ENERGY – Viktig milstolpe närmar sig

Det är över ett år sedan vi senast skrev om miljöteknikbolaget Cortus Energy. Då avstod vi en köprekommendation då vi bl.a. såg en risk för att skarpa anläggningsorders dröjer tills bolaget kan visa upp att referensanläggningen hos Höganäs fungerar. Det var ett klokt beslut då bygget av den första storskaliga anläggningen dels försenats med ungefär ett halvår och dels blivit betydligt dyrare än beräknat vilket nyligen tvingade Cortus Energy till en nödemission på 65 Mkr.

CE | First North | 0,1498 kr 

Kapitalanskaffningen blev dock framgångsrik innebärande att bolaget nu bedöms ha rörelsekapital för 12 månader framåt. Vidhängande teckningsoptioner kan dessutom under försommaren nästa år inbringa ytterligare 33 – 65 Mkr och bidra till att finansiera nya anläggningsorders. Aktiemarknaden kan därmed flytta fokus mot verksamheten och bolagets unika förgasningsteknik för biobränslen.

Tekniken benämnd, WoodRoll, ger stora fördelar då en mycket ren syntesgas kan framställas och användas till industriella processer, elgenerering och kostnadseffektiv vätgasproduktion. Stor flexibilitet avseende bränsleval påverkar dessutom driftsekonomin positivt.

I närtid väntas nu testresultaten från den första storskaliga 6 MW-anläggningen hos Höganäs. Är dessa positiva börjar bolagets kommersiella resa på allvar då Cortus Energy äger och driver anläggningen samt levererar energigas via ett 20-årigt leveransavtal. Att gå in i rollen som en energileverantör är en affärsmodell som ger kassaflöde och stabila intäkter. Den andra affärsmodellen är att sälja nyckelfärdiga anläggningar vilket också har fördelar då det kan ge ett kraftigt uppsving i intäkterna och delfinansiera anläggningar som Cortus Energy själva äger.

Projektet i Höganäs räcker däremot inte till vinst men kommer att vara livsviktigt som referens så att övriga projekt i pipeline kan avancera fram till ett investeringsbeslut. Närmast finns projekt i Japan, Kalifornien, Tyskland och Frankrike vilka är nyckelmarknader som antingen präglas av fördelaktiga stödsystem eller av höga elpriser, alternativt en kombination av båda.

Det ger goda lönsamhetsförutsättningar. Höjer vi blicken finns även betydande tillväxtmöjligheter. I Japan kan antalet stiga till 25 anläggningar inom en 5-årsperiod efter att den första anläggningen etablerats. Dessutom finns det, på olika håll i världen, intressen för ett tiotal anläggningar i storleksordningen 20 MW.

Det är också vid större anläggningsstorlekar som Cortus Energy blir riktigt intressant, Vi tror nämligen att ordervärdet för en 20 MW-anläggning ligger kring 300 Mkr. Tack vare en kort ”payback”-tid finns också förutsättningar till hyggliga marginaler i alla led, alltså även vid försäljning av anläggningar. Är ledningens spåkula trovärdig kommer vi också redan under nästa år att få bevittna det första investeringsbeslutet för en 20 MW-anläggning. En sådan nyhet skulle kunna ge avtryck på Richterskalan då nuvarande marknadsvärde uppgår till ca 130 Mkr.

Beaktat ovanstående och att tillgångarna inklusive kassan i dag understiger börsvärdet vore det därför ett generalfel att inte påpeka att det finns en betydande kursstegringspotential. Samtidigt lyser riskparametern rött. Att Höganäs-anläggningen överskridit budget med ca 74 Mkr vilket motsvarar drygt 80%, är ett fiasko.

Fördyringarna består dessutom inte enbart av förstagångskostnader då ca 20 Mkr av de extra utgifterna förväntas bestå. Det påverkar totalekonomin, investeringströskeln hos kunderna och finansieringsmöjligheterna. Klarar dessutom inte Cortus Energy av att beräkna rätt och leverera enligt avtal när de börjar tillverka och sälja nyckelfärdiga 20 MW-anläggningar riskeras brakförlust och konkurs.

Vi vet heller inte ännu om Woodroll-teknologin överhuvudtaget fungerar i stor skala. Här ser vi åtminstone en risk för mindre bakslag och ytterligare förseningar beaktat att ingenting i praktiken tidigare gått som räls i bolagets historia. Att Höganäs avböjde att bidra med finansiering i ”nödläget” är dessutom en varningssignal.

Demonstrationsfasen efter inledande tester i Höganäs förväntas även pågå under sex månader. Det finns således en risk för att investeringsbesluten i övriga projekt dröjer tills tidigast under det andra halvåret nästa år varvid driftstart också förskjuts framåt. Med tanke på att bolaget nyligen haft kniven på strupen ser vi därtill en risk för att ledningen är tidsoptimister kring kommande affärer.

Vi tror därmed att det är klokt att vara förberedd på fler emissionsbesked. Även fastän vi lockas av den styvmoderliga värderingen räds vi därför den dystra historiken och den höga risken. Vi anser därmed att det är klokast att stå på sidlinjen tills åtminstone testresultaten kommunicerats.

Stäng×
Av
Kim Dahlström Analytiker

Mina Bevakningar


Skapa konto gratis och lås upp våra Online FREE artiklar

Annons
Annons
Till början