Stäng
Prenumerera gratis på Sveriges ledande nyhetsbrev inom bank & finans
Zetadisplay rusade efter bud
28.06.2021

Zetadisplay rusade efter bud

Stockholmsbörsen inledde veckan med fallande kurser.

Läs artikeln gratis genom att logga in eller skapa konto
Stockpicker Online FREE Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stockpicker Online FREE
Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Online FREE

Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
12.04.2021
Vinnarportföljen 2021 – Q1

Vinnarportföljen 2021 – Q1

Det ser ut att ha blivit en fantastisk start för årets upplaga av vårt Vinnarnummer.

Detta är en låst artikel. Prenumerera på nyhetsbrevet för att fortsätta läsa.
Om ni inte ännu är prenumerant Stockpicker Newsletter Sveriges ledande oberoende aktieanalysbrev med fantastiskt track-record. Beställ
Stockpicker Newsletter
Stäng×
Av
Jacek Bielecki Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Newsletter

Sveriges ledande oberoende aktieanalysbrev med fantastiskt track-record. Beställ
Annons
Lönsamheten imponerar i ZetaDisplay. Aktien potentiell vinnare i år
25.02.2021

Lönsamheten imponerar i ZetaDisplay. Aktien potentiell vinnare i år

Efter att Zeta Display under fjolåret tappade hela 40% pekade vi i januari i år ut aktien som en potentiell vinnare i årets upplaga av vårt årligen återkommande ”Vinnarnumret”.

Detta är en låst artikel. Prenumerera på nyhetsbrevet för att fortsätta läsa.
Om ni inte ännu är prenumerant Stockpicker Newsletter Sveriges ledande oberoende aktieanalysbrev med fantastiskt track-record. Beställ
Stockpicker Newsletter
Stäng×
Av
Jan Axelsson Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Newsletter

Sveriges ledande oberoende aktieanalysbrev med fantastiskt track-record. Beställ
ZetaDisplay - Vändningen kommer i år?
11.01.2021

ZetaDisplay - Vändningen kommer i år?

De flesta aktier som tokrasade förra våren när den första pandemivågen slog urskillningslöst mot världens börser, började därefter repa sig redan i slutet av mars och många tog därefter tillbaka hela eller åtminstone stora delar av nedgången.

Detta är en låst artikel. Prenumerera på nyhetsbrevet för att fortsätta läsa.
Om ni inte ännu är prenumerant Stockpicker Newsletter Sveriges ledande oberoende aktieanalysbrev med fantastiskt track-record. Beställ
Stockpicker Newsletter
Stäng×
Av
Jan Axelsson Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Newsletter

Sveriges ledande oberoende aktieanalysbrev med fantastiskt track-record. Beställ
Utbrottsläge i ZetaDisplay
18.06.2020

Utbrottsläge i ZetaDisplay

ZetaDisplay har visserligen återtagit en del av nedgången i februari och mars men aktien har inte lyckats få upp samma momentum som OMXS30 de senaste veckorna. En momentumhöjning behöver dock inte ligga alltför långt borta.

Ett reaktionsområde finns omkring 16,8 kronor, ett utbrott här bör kunna resultera i en rörelse upp mot 20 - 21 kronor.


20200618em zeta


Månadstrenden är nu positiv medan dags- samt veckotrenden är negativ. Ett utbrott förbi 16,8 kronor skulle dock medföra att trenden är stigande i samtliga tidsperspektiv.

ZetaDisplay –  Nyförvärvet imponerar
07.02.2020

ZetaDisplay – Nyförvärvet imponerar

Tjänste- och mjukvarubolaget fortsatte den inslagna vägen även under fjolårets sista kvartal, kännetecknad av ökande SaaS-intäkter och internationell tillväxt. Det förstnämnda har en positiv effekt på lönsamheten, medan det sistnämnda påverkar något negativt på kort sikt i form av högre omkostnader. I konkreta siffror innebar det att nettoomsättningen under perioden oktober – december ökade med 10,2%, jämfört med samma kvartal året innan, till 144,3 Mkr. Det var bättre än vi hade väntad oss, tack vare större bidrag från SaaS-intäkter och det nyförvärvade Gauddi.

Detta är en betald analys på uppdrag av ZetaDisplay

ZETA / Small Cap / 23,2 kr

Tjänste- och mjukvarubolaget fortsatte den inslagna vägen även under fjolårets sista kvartal, kännetecknad av ökande SaaS-intäkter och internationell tillväxt. Det förstnämnda har en positiv effekt på lönsamheten, medan det sistnämnda påverkar något negativt på kort sikt i form av högre omkostnader. I konkreta siffror innebar det att nettoomsättningen under perioden oktober – december ökade med 10,2%, jämfört med samma kvartal året innan, till 144,3 Mkr. Det var bättre än vi hade väntad oss, tack vare större bidrag från SaaS-intäkter och det nyförvärvade Gauddi.

Å andra sidan landade rörelseresultatet något under våra prognoser, även om vi justerar för de jämförelsestörande poster på -1,6 Mkr som uppstod i samband med Gauddi-förvärvet. Justerad för dessa blev rörelseresultatet 14,4 Mkr, vilket motsvarade fortfarande en ökning om 31%. Avvikelsen var dock inte dramatisk och bruttomarginalen förbättrades sekventiellt, som vi hoppades på, till 52,3%.

Det verkar vara bra drag i det holländska nytillskottet Gauddi. Tittar vi på intäkterna inom segmentet Nederländerna, så ökade dessa med 97% till 37,2 Mkr, där bolaget uppger att ökningen förklaras i sin helhet av Gauddi-förvärvet. Det innebär att kvartalsbidraget måste ha varit runt 18 Mkr, vilket kan jämföras med en helårsomsättning på 48 Mkr under 2018.

Exkluderat för förvärvet har nettoomsättningen minskat, vilket är dock ingen överraskning och förklaras av lägre försäljning av hårdvara, då man hade den stora ATG-utrullningen under fjärde kvartalet föregående år. De repetitiva SaaS- intäkter ökade med 24% till 40 Mkr, och även om den organiska tillväxten var bara runt 3% var det ytterligare ett steg mot att nå målsättning om 200 Mkr i årsintäkter från SaaS år 2022. Dessutom steg de årligen återkommande intäkter (ARR) med 28% till 165,5 Mkr, vilket bådar gott för de repetitiva intäkterna framöver.

Upprampningen av organisationen fortlöper i full fart och personalkostnaderna uppgår numera till 36 Mkr på kvartalsbasis. För några veckor meddelades att man från och med mars kommer gå till en mer funktionsbaserad organisation, från den hittills geografiskt indelad varianten. Förändringen görs då kundprojekten har blivit alltmer internationella och komplexa, vilket ökar behovet av en bättre skalbarhet av bolagets resurser.

Beslutet framstår som en naturlig evolution givet den ökande internationaliseringen av verksamheten, som man har drivit fram med hjälp av ett flertal förvärv de senaste åren. Här är mer att vänta och ledningen letar fler expansionsmöjligheter på de stora europeiska marknader för Digital Signage. Dessutom fortsätter man att investera i mjukvara och konceptutveckling. Efter obligationsemissionen i september är den finansiella ställningen fortfarande stabil, trots att pengarna för Gauddi betalades under fjärde kvartalet. Vid slutet av december uppgick nettoskuldsättningsgraden till 75% och soliditeten till 34,8%.

Vi gillar bolagets underliggande utveckling och gör netto inga större förändringar till våra vinstestimat. Efterfrågan är stark och en ökande bas av återkommande intäkter ger planeringssäkerhet. Aktiekursen har varit volatil under hösten men står idag på liknande nivåer som efter förra kvartalsrapport. Följdriktig är även värderingen nästan densamma och p/e-talet på strax under 15 innebär i våra ögon en uppsida i aktien på 25% till vår oförändrad riktkurs på 29 kr.

Ladda ner analysen här

Analytiker: Sebastian Lang

Disclaimer

Detta material har sammanställts av Stockpicker i informationssyfte och ska inte ses som rådgivning. Innehållet har grundats på information från allmänt tillgängliga källor vilka bedömts som tillförlitliga. Sakinnehållets riktighet och fullständighet liksom lämnade prognoser och rekommendationen kan således inte garanteras. Stockpicker lämnar inte i förväg ut slutsatser och eller omdömen i materialet. Åsikter som lämnats i materialet är analytikerns åsikter vid tillfället för upprättandet av materialet och dessa kan ändras. Det lämnas ingen försäkran om att framtida händelser kommer vara i enlighet med åsikter framförda i materialet. Stockpicker frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på detta material. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk. Att en placering historiskt haft en god värdeutveckling är ingen garanti för framtiden. Stockpicker frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av materialet.

Stäng×
Av
Sebastian Lang Analytiker
ZetaDisplay – Bra kvartal
08.11.2019

ZetaDisplay – Bra kvartal

Leverans på alla fronter – så beskriver man bäst tjänste- och mjukvarubolagets utveckling i det tredje kvartalet. Inte bara att nettoomsättningen under perioden prickade våra förväntningar nästan exakt, man jobbade dessutom intensivt på ett större förvärv som sedan annonserades i början av oktober, och sist men inte minst har aktien tagit ett kliv på nästan 20% sedan vår senaste analys i augusti.

Detta är en betald analys på uppdrag av ZetaDisplay

ZETA / Small Cap / 23,2 kr

Med 101,1 Mkr landade nettoomsättningen förvisso 14% under nivån från Q3 2018, men då ingick hårdvaruleveranserna till ATG till ett värde på cirka 50 Mkr. Justerar man för denna leveransen så ökade nettomsättningen i kvartalet faktist med cirka 50%, tack vare nya avtal och till viss del förvärv och positiva valutaeffekter. Kontrakterade tjänster, som numera kallas för SaaS-intäkter, ökade organisk med 16% till 33 Mkr. Därmed har deras andel av nettoomsättningen under de senaste 12 månader ökat med 10 procentenheter till 33%. Ny är även att bolaget har börjat redovisa årligen återkommande intäkter (ARR), vilka ökade med 25% till 135,8 Mkr.

Framförallt segmentet Norge utvecklades starkt och ökade sina intäkter från externa kunder med 65% till 34 Mkr. Dessutom lyckades man teckna en ny order för Digital Signage-installationer med Hurtigruten AS, världens största kryssningsoperatör för expeditionsresor. Ordern har ett totalt kontraktsvärde om 22 Mkr under de kommande fem åren och avser det nya fartyget MS Fridtjof Nansen som beräknas att segla sin jungfruresa nästa år. Kontraktet är det tredje med Hurtigruten inom de senaste två åren, vilket måste ses som ett tecken av hög kundnöjdhet.

Till följd av den större andelen SaaS-intäkter fortsatte den positiva bruttomarginaltrenden, samtidigt som även marginalerna för hårdvara och installation återhämtade sig jämfört med förra året. Resultatet blev en marginalförbättring om 13,2 procentenheter till 50,8%. Rörelseresultatet (EBIT) belastades av en engångsnedskrivning om 20,9 Mkr relaterad till ett namnbyte av det holländska dotterbolaget QYN BV till ZetaDisplay BV. Justerad för nedskrivningen minskade EBIT till 6,4 Mkr (9,3), vilket bland annat förklaras av högre personalkostnader. Jämfört med första halvåret i år, innebar den justerade EBIT-marginalen på 6,3%, emellertid, en förbättring.

Värd att notera är även att det har skett en omvärdering av tilläggsköpeskillingar på förvärv som har resulterat i en positiv effekt om 26 Mkr. Sammanlagt hade alla engångseffekter inklusive skatt en positiv effekt om 10,4 Mkr på nettoresultatet under tredje kvartalet, som således ökade till 14,1 Mkr (7,5).

Händelserikt var det även på finansieringssidan de senaste månaderna. Bolaget emitterade sin första obligation om 300 Mkr, men löptid på 3,5 år och en rörlig ränta om STIBOR 3 månader plus 4,75%. Genom emissionen vill man få mer flexibilitet till den aviserade internationella expansionen och det dröjde inte länge tills man annonserade förvärvet av Gauddi BV i början av oktober. Gauddi är den näst största leverantören av Digital Signage lösningar i Benelux och omsatte 49 Mkr i fjol. Andelen SaaS-intäkter är med över 40% högre än ZetaDisplays, liksom lönsamheten med en rörelsemarginal före av- och nedskrivningar (EBITDA) på 16,7%.

Förvärvet framstår som ett bra drag, då båda bolag delar liknande mjukvara och har en kompletterande kundbas. Köpeskillingen uppgick till totalt 71,1 Mkr, varav 52,7 Mkr betalades kontant vid tillträdet och resten är villkorade tilläggsköpeskillingar. Vd Per Mandorf är tydligt med att han planerar stärka bolagets position på den europeiska marknaden ytterligare, inte minst med hjälp av förvärv. Förutom obligationsemissionen tillfördes bolaget även 6 Mkr före kostnader genom nyttjandet av teckningsoptioner, vilket ledde till en utspädningseffekt om 2%.

Summa summarum känner vi oss bekräftad i vårt positiva syn till bolaget. Den underliggande efterfrågan fortsätter vara stark, och enligt ledningen har man påbörjat leveranser inom de internationella ramavtalen som tecknades under året. Samtidigt ökar andelen SaaS-intäkter gradvis och mycket talar därför för stigande marginaler framöver. Vi justerar våra modeller för de senaste tidens händelser vilket sammanlagt leder till en höjning av omsättningsprognosen för 2020 från tidigare 450 Mkr till numera strax under 500 Mkr. På sista raden räknar vi med en vinst per aktie på 1,6 kr.

Efter den starka kursutvecklingen på sistone har värderingen ökat från ett p/e-tal på under 14 i augusti, till omkring 16 idag. Det är dock fortfarande attraktiv, inte minst med tanke på förvärvsagendan och den välfyllda krigskassan. I linje med våra prognoshöjningar lyfter vi även vår syn på ett motiverad värde för aktien på 6-12 månaders sikt från tidigare 25 kr till 29 kr.

Ladda ner analysen här

Analytiker: Sebastian Lang

Disclaimer

Detta material har sammanställts av Stockpicker i informationssyfte och ska inte ses som rådgivning. Innehållet har grundats på information från allmänt tillgängliga källor vilka bedömts som tillförlitliga. Sakinnehållets riktighet och fullständighet liksom lämnade prognoser och rekommendationen kan således inte garanteras. Stockpicker lämnar inte i förväg ut slutsatser och eller omdömen i materialet. Åsikter som lämnats i materialet är analytikerns åsikter vid tillfället för upprättandet av materialet och dessa kan ändras. Det lämnas ingen försäkran om att framtida händelser kommer vara i enlighet med åsikter framförda i materialet. Stockpicker frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på detta material. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk. Att en placering historiskt haft en god värdeutveckling är ingen garanti för framtiden. Stockpicker frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av materialet.

Stäng×
Relaterade ämnen
ZetaDisplay – Ljusa utsikter
16.08.2019

ZetaDisplay – Ljusa utsikter

Tjänste- och mjukvarukoncernens rapport för det andra kvartalet i år bjöd på en blandad kompott. Dels överträffade nettoomsättningen på 97,4 Mkr våra förväntningar något, samtidigt som rörelseresultatet på 3,3 Mkr var en bra bit under det vi hade räknat med.

Detta är en betald analys på uppdrag av ZetaDisplay

ZETA / Small Cap / 19,45 kr

Tillväxten på översta raden uppgick till 7%, jämfört med samma period ett år tidigare, drivet framförallt av positiva förvärvs- och växelkurseffekter. Den organiska tillväxten uppgick till 0%, då ökningen av kontrakterade tjänster om 35% (organisk), motverkades av lägre intäkter från hårdvara och installation. Som andel av nettoomsättningen har betydelsen av kontrakterade tjänster ökat till 33%, jämfört med 24% för ett år sedan.

Den positiva bieffekten är den starkare bruttomarginalen som nådde 53,8%, motsvarande en förbättringen på hela 3,6 procentenheter. Däremot ökade rörelsekostnaderna med 9%, jämfört med andra kvartalet ifjol, till följd av bolagets diverse tillväxtsatsningar, såsom nyanställningar och nyttjandet av externa resurser. Rörelseresultatet halverades därför till 3,3 Mkr. Justerat för förvärvsrelaterade kostnader som uppstod under andra kvartalet 2018, sjönk marginalen med 4,6 procentenheter till 3,4%.

Det positiva är att uppgraderingen av organisationen bär frukt, som de två större internationella avtal visar som man lyckades teckna under kvartalet. För det första har man slutet ett femårigt ramavtal för Digital Signage lösningar med den norska möbelkoncernen Ekornes, angående shop-in-shop-lösningar för norrmännens globala återförsäljningsnätverk av cirka 3 500 försäljningsställen. Som ett första steg är det planerad att rulla ut lösningarna till cirka 450 försäljningsställen under 2019, till ett värde av cirka 15 Mkr i år. Ambitionen är att sedan hålla en ökande takt de kommande åren.

För det andra tecknades ett femårig ramavtalet med världens största möbelföretag, Ingka Group, omfattande  uppgradering av befintliga Digital Signage installationer vid 80 IKEA varuhus. Dessvärre offentliggjordes hittills ingen information kring tidsplanen för utrullningen eller värdet, men givet storleken av ett IKEA varuhus borde ramavtalet kunna ha ett betydande potential. Kontraktet inleds den 1:a juli, så förhoppningen är att vi snart kommer höra fler detaljer.

Ytterligare en merit fick bolaget under sommaren i form av en utmärkelse på den årliga branschkonferensen i Tyskland som Nordens ledande Digital Signage-bolag, samt pris som andra största aktör i Europa. Det är inte minst en förtjänst av det kontinuerliga utvecklingsarbete man investerar i. Bland annat har man nyligen uppgraderat sitt Content Management System med utökad funktionalitet och ett nytt användargränssnitt.

Den finansiella ställningen är oförändrat stabil och soliditeten stärktes till och med något till 50% vid slutet av juni. Den riktade nyemissionen om 30 Mkr som genomfördes i början av april, gjordes för att delfinansiera inlösen av bolagets samtliga utestående preferensaktier. Nettoskulden ökade till 81,5 Mkr, bland att på grund av en utbetald tilläggsköpeskilling om nästan 21 Mkr. Skuldsättningsgraden på 25% är, emellertid, låg och bolaget har fortfarande cirka 75 Mkr i likvida medel.

Vd Leif Liljebrunn lämnar alltså ett välskött bolag efter sig, när han ger stafettpinnen vidare till Per Mandorf den 1:a september. Liljebrunn stannar dock, som tidigare annonserats, kvar som ansvarig för Merger and Acquisitions, vilket vi ser som ett tydligt tecken att man kommer bli aktiv på denna fronten inom inte alltför lång framtid. I dagsläget är koncernen representerad i sex länder i Europa, där marknaden för Digital Signage förväntas fortsätta att växa, då många företag fokuserar mer och mer på digital kommunikation med sina kunder.

Utsikterna är därmed goda för såväl organisk som förvärvsdriven expansion. Dessutom gillar vi det underliggande skiftet mot en större andel återkommande intäkter från kontrakterade tjänster, vilket kommer gynna lönsamheten på sikt. Då spelar det mindre roll att marginalerna dämpas i det korta perspektivet på grund av bolagets framtidssatsningar.

Den operationella hävstången framöver borde vara bra, så vi räknar med en tydlig förbättring av rörelseresultatet under andra halvåret. För nästa år räknar vi nu med en omsättning omkring 450 Mkr och en vinst per aktie på 1,4 kr. Givet verksamhetens natur med långa ramavtal, är det svårt att göra exakta estimat,  så prognososäkerheten är högre än vanligt.

Riktningen är dock klart positivt och givet aktiens nuvarande värdering på under p/e 14, framstår relationen mellan risk och potentiell avkastning som klart attraktivt. Infrias våra förväntningar, ser vi en kurs omkring 25 kr som motiverat på 6-12 månaders sikt, vilket innebär en uppsida på nästan 30% från nuvarande nivåer. 

Ladda ner analysen här

Analytiker: Sebastian Lang

Disclaimer

Detta material har sammanställts av Stockpicker i informationssyfte och ska inte ses som rådgivning. Innehållet har grundats på information från allmänt tillgängliga källor vilka bedömts som tillförlitliga. Sakinnehållets riktighet och fullständighet liksom lämnade prognoser och rekommendationen kan således inte garanteras. Stockpicker lämnar inte i förväg ut slutsatser och eller omdömen i materialet. Åsikter som lämnats i materialet är analytikerns åsikter vid tillfället för upprättandet av materialet och dessa kan ändras. Det lämnas ingen försäkran om att framtida händelser kommer vara i enlighet med åsikter framförda i materialet. Stockpicker frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på detta material. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk. Att en placering historiskt haft en god värdeutveckling är ingen garanti för framtiden. Stockpicker frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av materialet.

Stäng×
Av
Sebastian Lang Analytiker
Relaterade ämnen
Stark trend i ZetaDisplay
25.06.2019

Stark trend i ZetaDisplay

Även om handeln i ZetaDisplay stundtals varit väldigt volatil de senaste åren, har aktien handlats i en positiv grundtrend. Inget pekar i nuläget heller på en trendvändning, snarare är det ett fortsatt fokus på högre kursnivåer. Här kan finnas en rejäl potential i ett längre perspektiv.

Detta är en betald analys på uppdrag av ZetaDisplay

ZETA / Small Cap / 22,7 kr

Efter dagens nyhet att ZetaDisplay tecknat ett globalt ramavtal med Ingka Group, som ingår i Ikea-koncernen, lockar aktien in köpflöden. Här kan det finnas ytterligare uppsida.


Stark trend i ZetaDisplay


Vi ser hur en stor konsolideringsformation bildats de senaste åren i ZetaDisplay, idag stämmer faktiskt aktien av motstånd i formationen. Ett utbrott förbi 23,5 kronor skulle ge positiva signaler och då ser vi ett kursscenario med en uppgång mot cirka 34 kronor på sikt.

Blickar vi nedåt är det omkring 17,6 – 18,4 kronor som ZetaDisplay har ett viktigt tekniskt stödområde. Skulle detta ge vika riskerar aktien att falla ner i en negativ trend. Då sätts fokus ner mot 12 kronor. Nu har vi dock en positiv grundtrend vilket bör innebära en högre sannolikhet för ett positivt kursscenario och rent tekniskt ser vi alltså noteringar upp mot 34 kronor som möjliga på sikt. Detta förutsätter naturligtvis att den stigande trenden håller i sig.

Analytiker: Mats Ahlskog

Läs mera om ZetaDisplay

ZetaDisplay – Mer än bara skärmar
Stockpicker intervjuar ZetaDisplay

Disclaimer

Detta material har sammanställts av Stockpicker i informationssyfte och ska inte ses som rådgivning. Innehållet har grundats på information från allmänt tillgängliga källor vilka bedömts som tillförlitliga. Sakinnehållets riktighet och fullständighet liksom lämnade prognoser och rekommendationen kan således inte garanteras. Stockpicker lämnar inte i förväg ut slutsatser och eller omdömen i materialet. Åsikter som lämnats i materialet är analytikerns åsikter vid tillfället för upprättandet av materialet och dessa kan ändras. Det lämnas ingen försäkran om att framtida händelser kommer vara i enlighet med åsikter framförda i materialet. Stockpicker frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på detta material. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk. Att en placering historiskt haft en god värdeutveckling är ingen garanti för framtiden. Stockpicker frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av materialet.

Stäng×
Relaterade ämnen
Stockpicker intervjuar ZetaDisplay
23.05.2019

Stockpicker intervjuar ZetaDisplay

Företaget levererar system för reklam, profilering och butikskommunikation på digitala bildskärmar som kan förmedla ljud och bild. Kunder är butikskedjor eller varumärkesleverantör som visar sina reklambudskap på TV-skärmar i butik. ZetaDisplay sköter utformning och installation av bildskärmsnätverket, producerar löpande innehåll samt styr och övervakar systemet.

Berätta om dig själv och din bakgrund

Jag heter Leif Liljebrunn och har varit VD för ZetaDisplay i ungefär 10 år. Min bakgrund är från mjukvaruindustrin. Dels som delägare och även drivit ett antal mjukvaruföretag. Jag har också varit viceVD i ett bolag som köptes upp av Visma vilket innebär att jag även jobbat några år inom Visma-koncernen. Min kundskap är att bygga och driva företag som har fokus på mjukvara, där intjäningsmodellen är repititiva intäkter. Där ingår även tjänsteförsäljning och service kring repititiva intäkter, s.k. licensintäkter.

För mig är det viktigt att visa att ZetaDisplay är ett tjänsteföretag med fokus på repititiva intäkter, där även min styrka och bakgrund ligger.

Beskriv ZetaDisplay för Stockpickers läsare

Vi är totalleverantör av digitala kommunikationslösningar som syftar till att påverka människors beteende och beslut i olika miljöer – allt från kontoret, butiken och i publika miljöer. Det gör vi genom smarta tekniska lösningar och kompetens kring hur man gör koncept för att påverka mänskligt beteende. Vi är framförallt ett tjänste- och mjukvaruföretag som fokuserar på de repititiva intäkterna. Samtidigt som vi måste ha displayer och teknik för att kunna hjälpa våra kunder att nå ut med budskap i butik. Vi levererar alltså en mix av hårdvara (skärmar och monitorer) för att vi ska kunna erbjuda våra kunder möjligheterna att kommunicera med exempelvis konsumenten i butik. Och det är där vår tjänsteleverans kommer in.

Hårdvaran som vi levererar och installerar resulterar i engångsintäkter, medan de löpande intäkterna kommer när kunden använder vår mjukvara för att kommunicera sina budskap.

Vårt affärsfokus ligger på att öka de repititiva intäkterna som genereras av att våra kunder använder våra tjänster. Det som kan vara missvisande i våra siffror ibland är att vi under vissa perioder levererar mycket hårdvara till slutkund vilket påverkar bruttomarginalen.

För att få en uppfattning om vårt bolag ska du titta på hur de repititiva intäkterna utvecklas, där vi har höga marginaler.

Ska du som investerare jämföra oss med andra bolag på börsen så bör du titta på Lime och Fortnox, eller Vitec. Alltså mjukvaruleverantörer. Det enda som skiljer oss åt är att vi dessutom är en hårdvaruleverantör.

Våra kunder använder samma mjukvara som är installerat ”i molnet” och när vi kör en uppdatering slår den igenom på alla våra kunder.

Vi levererar en ren SaaS-lösning (Software-as-a-Service). Och potentialen i våra kontrakt är tvådelad. Det ena är att vi kan installera konceptet i fler butiker hos kunden. Och den andra delen ligger i att våra kunder blir mer och mer digitala och vill kommunicera på fler ställen i de butiker vi levererar till.

För att tydliggöra att vi i grunden är ett mjukvaruföretag med repititiva intäkter har vi kopplat våra finansiella mål just till detta. Detta innebär att vi vill dubbla våra repititiva intäkter till 2022, jämfört med 2018, vilka då låg på 101,9 mkr, alltså till 200 mkr. Vi förväntar oss synergier och driver vi bolaget som vi tänkt oss, siktar vi på ett tredubblat EBIT till 2022.

Det här tror jag inte marknaden förstått riktigt.

Vad har du gjort för förändringar under dina 10 år i bolaget?

Under 2014 genomdrev jag ett besparingsprogram där vi sparade ca 10-12 miljoner för att vända bolaget till lönsamhet. Det ledde till att vi från 2014 visade vinst. I och med detta började vi även vår förvärvsprocess då vi såg att marknaden höll på att förändras och var redo för en konsolidering. Under 2015-2017 har vi gjort tre typer av förvärv. Dels har vi köpt marknadsandelar på befintlig marknad, dels förvärvat bolag som kompletterat vår verksamhet som vi kunnat rulla ut på övriga marknader, och dels köpt bolag på ny marknad för att sprida vår geografiska närvaro. Så under denna fas var fokus på att bygga massa och bli större som bolag.

Under 2018 har fokus varit att konsolidera verksamheterna, anställa rätt folk och skapa förutsättningar till synergier i bolagen vi förvärvat och slagit ihop. Detta kommer ligga till grund för ytterligare förvärv. I samband med detta har vi beslutat att jag från och med hösten 2019 lämnar VD-rollen, för att lägga allt fokus på nya förvärv och göra tillväxtresan genom det.

Vi har byggt en stark ställning med bra rykte vilket gjort att bolag i Europa har visat intresse av att ingå i ett större sammanhang. Och det är detta vi vill dra växlar på. Vi vill vara den aktör som möjliggör en konsolidering i Europa.

Jag har därför nu under året rekryterat och tillsatt personer för att vi ska kunna ta nästa steg i vår internationalisering. Detta påverkar i det korta perspektivet våra fasta driftkostnader men kommer ligga till grund för att vi ska kunna ta nästa steg.

Vad finns det för risker med er nya strategi och expansionen ni står inför?

En risk har varit att om vi inte tagit steget att konsolidera vår verksamhet och samla vårt koncept till en plattform, kunde det ha inneburit att vi hamnat i en anpassningsfälla. Med det menar jag att vi hade suttit fast i gamla system och olika plattformar som inte varit harmoniserade. Det har vi kommit ifrån nu med den nya strategin. Nu är vi förberedda för att plocka in nya bolag.

En förändring på marknaden som sker just nu är att e-handeln ökar kraftigt vilket påverkar hur konsumenten handlar vilket resulterar i att kedjor måste tänka om och behöver integrera sin e-handel med butiksnätverket. Detta kan leda till färre butiker med mindre ytor, men som till större grad är sammankopplad med e-handeln. Detta ser vi som en möjlighet för oss och våra lösningar. Vi ser att våra kunder söker en leverantör som klarar av denna transformering på marknaden och som har en internationell närvaro.

Vad har ni för konkurrenter?

Vi möter egentligen tre sorters konkurrenter på marknaden ute i Europa. Dels är det mjukvaruleverantörer som är återförsäljare på en viss marknad. Sedan kan vi möta integratörer som kan leverera mjukvara som slutkunden har valt. Och den tredje kategorin är sådana som vi, som är både integratör och har en egen mjukvara som levereras till slutkunden.

Vad vi har valt är att vara både integratör och mjukvaruleverantör på varje lokal marknad. Kunden drar fördel av att vara del i något större och kan också enklare expandera sin affär till andra länder då vi kan vara med dem hela vägen.

Hur ser marknaden ut för era tjänster?

Traditionellt är det här en lokal affär. Lokala leverantörer hjälper lokala företag. De större kunderna eller kedjorna letar efter större aktörer som kan vara med dem i sin expansion. Där finns vi och kan hjälpa kunderna med sin internationella expansion. Och då byter de gärna ut den lokala aktören mot någon som kan hjälpa dem både lokalt och internationellt.

Kan du berätta mer om den stora affären med ATG som ni levererat under 2018?

Vi vann affären i maj i fjol i hård konkurrens med både internationella och lokala aktörer. Vi har haft 5 000 integrationstimmar, installationer hos 2 000 ombud som tillsammans har 7 500 displayer. Den 15 december var allt levererat. Hela ordervärdet var på 100 miljoner där 80 miljoner hamnade på 2018. Resten är repetitiva intäkter under en fyraårsperiod, alltså 5 mkr per år i fyra år framöver. Det här var ingen typisk affär utan den var väldigt tight och snabb utrullning, vilket ställde höga krav från oss på leverans. Vilket vi klarade.

Något mer du vill skicka med till våra läsare?

De ekonomiska mål som vi kommunicerat till marknaden är mål som inte innefattar några större förvärv, utom kanske några kompletterande förvärv. När vi gör förvärv behöver vi eventuellt justera våra mål i så fall. Slutligen är vi ett bolag som är väl positionerade på den europeiska marknaden, efterfrågan är där och vi har en tydlig strategisk färdriktning.


 

Stäng×
Relaterade ämnen

Mina Bevakningar


Skapa konto gratis och lås upp våra Online FREE artiklar

Annons
Annons
Till början